Sunteți pe pagina 1din 2

Propoziția subordonată subiectivă (SB)

Propoziția subordonată subiectivă constituie în frază o realizare propozițională a


subiectului.

Învingătorul a primit trofeul. → Cine a învins 1/ a primit trofeul.2/

Contragerea constă în transformarea unei propoziții în partea de propoziție


corespunzătoare cu păstrarea intactă a sensului. Se opune expansiunii.

TERMENII REGENȚI:

- verb personal: Cine se scoală de dimineață 1/ departe ajunge.2/

- verbe și construcții impersonale:

 verbul impersonal a trebui: Trebuie 1/ să citesc această carte. 2/

 verbe reflexive impersonale: Nu se cade 1/ să nu-i respect pe cei în


vârstă.

 expresii verbale impersonale alcătuite din:


a ) verbul copulativ a fi + adverb: E bine 1/ că ai învăţat 2/ și că
știi.3/
b) verbul copulativ a fi + locuțiune adverbială: E de prisos 1/ să-ți
mai explic.
c) verbul copulativ a fi + verb la supin: Ar fi de dorit 1/ ca eforturile
să ne fie răsplătite de rezultate. 2/

 verbe personale folosite ca impersonale, singure sau precedate de


pronume personale în dativ sau acuzativ:
Rămâne 1/ să scriem tema.2/ Nu contează 1/ că ai greșit.2/ Era 1/ să pierd
banii.2/ Îmi place 1/ să citesc.2/ Îți ajunge 1/ cât ai lucrat azi. 2/ Ne
doare1/ că nu putem ajuta. 2/ V-a convenit 1/ să plecați. 2/

 verbe pasive folosite ca impersonale: Este dovedit 1/ că abuzul de


medicamente este dăunător. 2/
 locuțiuni verbale impersonale: I-a venit la socoteală 1/ să-mi ceară
datoria. 2/

- adverbe și locuțiuni adverbiale predicative:


 adverbe predicative: Negreșit 1/ că voi reuși în viață. 2/
 locuțiuni adverbiale predicative: Fără îndoială 1/ că va veni. 2/

ELEMENTE RELATIVE:

1. Pronume relative
- în N: Cine fuge după doi iepuri 1/ nu prinde nici unul. 2/
- în Ac cu prep.: Pe care l-a mușcat câinele 1/ se teme și de lătrătură. 2/
- în D: Cui i-e frică de orice nor 1/ nicio călătorie nu face. 2/

2. Adjective pronominale relative: Care om urmărește binele 1/ binele găsește. 2/

3. Pronume nehotărâte:
- în N: Oricine întreabă 1/ nu greșește. 2/
- în Ac cu prep.: Pe oricine am chestionat 1/ mi-a răspuns. 2/
- în D: Oricui i-am povestit 1/ m-a înțeles. 2/

4. Adjective pronominale nehotărâte: Orice om muncește 1/ câștigă.2/

5. Conjuncții subordonatoare:
- că: Firește 1/ că o să vină. 2/
- să: Trebuie 1/ să citești mult 2/ și să înveți bine. 3/
- ca...să: Îi plăcea 1/ ca fiecare copil să scrie tema zilnic. 2/
- dacă: Nu se știe 1/ dacă vine. 2/
- de: Mi-e indiferent 1/ de vii acum sau mâine.2/

6. adverbe relative:
- unde: Nu contează 1/ unde pleci. 2/
- când: Ne interesează 1/ când vei sosi. 2/
- cum: E de înțeles 1/ cum a reușit în viață. 2/
- cât: Nu e suficient 1/ cât ai lucrat. 2/

Observație: Regenta unei subiective poate fi intercalată în subordonată:


Ei 1/ trebuie 2/ să plece la munte. 1/ ( P1- propoziție subordonată subiectivă)
Turcii 1/ negreșit 2/ că se luaseră după ele! (P1- SB)
Verbul impersonal a trebui admite acordul doar la persoana a III-a plural, când subiectul
subordonatei subiective este antepus: Ei trebuiau să plece.