Sunteți pe pagina 1din 1

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT AN IV – (2017-2018)

FACULTATEA DE MEDICINĂ
FACULTATEA TITLUL CONFERIT DUPĂ FINALIZAREA STUDIILOR DOCTOR MEDIC
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
DOMENIUL DE STUDII SĂNĂTATE DURATA STUDIILOR 6 ANI (12 SEMESTRE)
60 (OBLIGATORII+OPȚIONAL)
NIVELUL DE REGLEMENTĂRI SECTORIAL CREDITE DE STUDIU TRANSFERABILE
EVALUARE 40 ZILE (8 SĂPT.)

Sistem de
ANUL IV Nr. Săptămâni Nr. ore curs și ECTS
evaluare
Codul Tipul AN MODULAR
Nr. crt Discipline existente în plan din care la stagiile>de o sapt. 2 zile de Ore curs+LP/Seminarii ECTS
disciplinei disciplinei
evaluare, la stagiile de 1 sapt. 1 zi de Examen
Curs LP/S evaluare Curs LP/S TOTAL TOTAL
1 DSIV1M DOS Cardiologie 2 4 8 săptămâni (din care 1 săpt. CCV) 76 152 228 11 E
7 săptămâni (din care 1 săpt.
2 DSIV2M DOS Pneumologie și boli profesionale/ chirurgie toracică 2 4 ftiziologie, 1 săpt. boli profesionale)
66 132 198 10 E

3 DSIV3M DOS Digestiv 2 4 5 săptămâni 46 92 138 7 E


8 săptămâni (2 zile chirurgie
4 DSIV4M DOS Chirurgie generală 2 4 76 152 228 11 E
oncologică - 12 ore)
5 DSIV5M DOS Ortopedie și traumatologie 2 4 4 săptămâni 36 72 108 5 E
6 DSIV6M DOS Chirurgie pediatrică și ortopedie pediatrică 2 3 3 săptămâni 26 39 65 3 E
7 DSIV7M DOS Oncologie 2 4 1 săptămână 8 16 24 2 E
14 săptămâni (4 ore pe
8 DSIV8M DOS Radiologie 2 2 28 28 56 3 E
săptămână dupa-amiază)
10 săptămâni (2 ore pe
9 DSIV9M DOS Metodologiea cercetării științifice 1 1 10 10 20 2 E
săptămână după-amiză)
10 DSIV10M DOS Farmacologie clinică 1 1 (după-amiază) 12 12 24 2 E
7 săptămâni (2 ore pe
11 DSIV11M DOPT Disciplină opțională 2 – 14 – 14 2 E
săptămâna după-amiază)
12 DSIV12M DOS Stagiu de pregătire medicală – – 3 săptămâni – 60 60 2 E
TOTAL 20 31 398 765 1163 60

C – curs; LP – lucrări practice; Disciplină obigatorie fundamentală – DOF; Disciplină obligatorie de domeniu – DOD; Disciplină obligatorie de specialitate – DOS; Disciplină obligatorie complementară – DOC;
Disciplină opțională – DOPT

Rector, Decan, Secretar șef,


Acad. Ioanel Sinescu Prof. univ. dr. Florin Cătălin Cîrstoiu Daniela Grecu