Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare şi Sfînt” Năvîrneţ

Scenariu – 8 Martie
 Dragi parinţi, stimaţi oaspeţi,

Impreuna: - „Bine ati venit”

 Ştii, Sergiu, de ce suntem aici şi cine e vinovat de faptul că trebuie să stăm


pe scenă urmînd cele scrise în scenariu, să fim galanţi, drăguţi...

 Stai saă maă gîîndesc, Marionilla. A sş tiu .... D-na director?

 Nu... cu toate că şi dumneaei are felul său original de a ne motiva... Nu, nu e


dînsa... Mai încearcă... Mai ghiceşte, îţi mai dau o şansă...

 Atunci cine saă fie? Altcineva din administratşie sau de la directşia de îînvaă tşaămîînt?

 N-ai ghicit nici de data asta. Dar cu certitudine e la mijloc o femeie...


Cherche la femme, spun francezii... Te predai?

 Da...

 E Clara Ţetchin şi Roza Luxemburg. Ele au fost iniţiatoarele acestei sărbători.


Dar totul a început un pic mai înainte, încă în 1857, cînd femeile din New
York au organizat pe Manhatten „marşul cratiţelor goale”, cerînd salarii
majorate, condiţii de lucru mai bune şi egalitate în drepturi.

 Demonstratşia desigur caă a fost spulberataă ... de baă rbatşi...?

 Da, dar ziua a rămas în istoria ca Ziua Femeilor. Peste 50 de ani femeile
New York-ului din nou au ieşit la demonstraţie, poliţia a reuşit să le rupă
rîndurile doar cu ajutorul furtunurilor cu apă rece ca ghiaţa.

 Saă rmanele femei. Ce cereau de data asta?

 Cam aceleaşi lucruri: îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, anularea muncii


copiilor şi dreptul de vot. Din acel an - 1908 – demonstraţiile au intrat, cum
să zic, ... în modă în toată lumea, inclusiv în Europa.

1
 Iar, la 8 martie 1975 ONU a primit rezolutşia conform caă reia acestaă zi este
considerataă Ziua internatşionalaă a femeilor – Ziua luptei lor pentru drepturile
sale.

 Cu aceasta ocazie Adriana Negoita ne va încînta cu o melodie frumoasă care se


numeşte “ Cînd eşti mama la copii”te invităm Adriana în scena.

 Mersi mul Adriana.Esş ti foarte talentataă

 Ziua de 8 Martie este ziua feminitaă tşii, a frumusetşii, a dragostei, ziua îîn care femeia
este îîn centrul atentiei, este saă rbaă toritaă de copii, de sotşi, de prieteni.

 Marionela Tabaranu o sa ne cînte cîntecul “ Of maicuta ca a mea”O întîlnim cu


aplauze!

 Mersi mult, Marionela. Ai cîîntat minunat.

 Femeia, fiintşaă delicataă , sensibilaă este cea care daă viatşaă sş i poate de aceea, îîn
momentele grele, se dovedesş te mai tare decîît baă rbatul, iar îîn viatşa de zi cu zi, nu are
voie saă oboseascaă nici la serviciu, nici ca mamaă , nici ca sotşie.

 Mame,bunici surori , profesoare si învaţătoare o mica atenţie: clasa 7B v-a


prezenta un fragment din Comedia “Chiriţa in Iasi”de Vasile Alexandri , Să-i
incurajam cu aplauze.

 Dupa ce Domnul-Preasfîntul  Şi azi, cînd biata omenire


A creat omul şi pămîntul... Paşit-a în mileniul trei,
Se odihnea, citind o carte, Noi, cei ce credem în iubire,
Şi cum citea-i veni ideea Le vom cînta… tot pe femei.
Atunci, în ziua de 8 Martie,  Chear dacă mai zic astăzi
Ca să creeze… şi femeia ! unii
 Apoi, se ştie că, poeţii, Că va veni sfîrşitul lumii,
În orice strofă şi cuvînt, Noi le combatem frac ideea
Cîntau, ca pe-o Regină a vieţii, Atît cît va trăi… femeia !
Femeia,- darul cel mai sfînt.

Cu un cîntec pentru toate mamele vine Ala Morcov –„Mama”.

2
 Mersi Ala!

 Wow!!! Dar, totuşi, de ce mulţi bărbaţi nu iubesc ori au o


atitudine ... hmmmm... specială faţă de această sărbătoare?

 Cum asş a nu o iubesc? Cum potşi saă nu iubesş ti saă rbaă torile? IÎn special a
sexului frumos?

 Îmi pare rău să recunosc, dar sunt şi din ăştea, nu chiar mulţi, dar
sunt... Ce înseamnă 8 Martie pentru ei? Ei, bărbaţi, cred că 8
Martie e un prilej artificial de a oferi flori, în plus 8 Martie mai
este şi un chin enorm în alegerea cadoului potrivit. În special se
„chinuie” acei bărbaţi, iubitele sau soţiile cărora sunt firi
romantice.

 Sş i ce explicatşie gaă sesş ti tu aici?

 În primul rînd pentru că bărbaţii nu iubesc să fie impuşi, nu iubesc


să facă ceva de sub papuc.

 IÎn schimb baă rbatşilor le place saă cîînte. Sş i cu un cadou muzical vine
elevul Clasei a 7 B Tonofrei Dumitru cu cîîntecul_ “Femeea care o
iubesc”

 Da-a-a-a-a... Bărbaţilor le place să dăruiască cadouri fără nici un


pretext, dar să acţioneze la inspiraţie... Apoi să nu uităm că
bărbaţii sunt constrînşi şi ei ca şi toată societatea de realităţile
dure de azi... ei ar fi foarte bucuroşi să vă ducă în Paris, dar ... cine
va sta cu copilul... şi cum vă uitaţi dvs la cheltuielile bugetare...

 Asş a dar ce le raă mîîne? Dacaă are mijloace – intraă îîn magazinul de
bijuterii, dacaă are mai putşine – intraă îîn cofetaă rie... Iar cîînd calea e atîît de
simpaă , prozaicaă , nu e niciun interes, totul e plictisitor, sş i incert.

 Stimate doamne şi domnişoare, încercaţi să închideţi ochii la


unele trăsături ale bărbaţilor dvs şi mulţumiţi-le sincer, cel puţin
pentru încercările făcute. Chiar dacă cina romantică a fost
3
compusă din cartof prăjiţi cu carne înăbuşită, iar inelul a intrat
doar pe degetul mic, iar florile ... le-a uitat la serviciu, şi o să le
primiţi mai tîrzi un pic ofilite, dar ... el s-a străduit atît de mult...

 Imaginea despre Romantism e atîît de diferitaă la baă rbatşi sş i la femei...


n-ai ce face... dar, eforturile depuse oricum trebuie apreciate... Poate data
viitoare el va îîncerca îîncaă odataă , sş i nu va mai privi 8 Martie ca pe o
îîndatorire ci ca pe o saă rbaă toare plaă cutaă pentru totşi...

 Pentru dvs stimate doamne şi domnişoare elevii clasei a 7 B vor


prezenta sceneta “Familia Catrafuţă”

 Multşumim colegi a fost interesant.

 Ce este femeaia? Ce sunt femeile? Ce reprezintă dînsele în viaţa


noastră?

 Femeaia este o fiintşaă specialaă : femeia are fortşa saă surprindaă orice
om!

 Femeile ne aduc primăvara! Ele ne vrăjesc şi ne orbesc cu


frumuseţea dar şi cu înţelepciunea lor! Ele pot controla certurile,
pot să ducă sarcini grele!

 Mentşin frumusetşea, iubirea sş i opiniile. Surîîd cîînd ar trebui saă tşipe...


Cîîntaă cîînd ar trebui saă plîîngaă .

 Plîng cînd sunt bucuroase... şi rîd cînd sunt speriate! Iubirea lor e
incontrolabilă, imprevizibilă....

 Unicul lucru gresş it îîn ele, e caă de multe ori uitaă cîît de mult valoreazaă .

 Pentru că sunteţi cele care însenineaza zilele bărbaţilor - deşi ei se


plîng dar numai pentru că aşa s-au obişnuit...
Pentru că sunteţi cele care suflaţi dragoste peste orice faceţi voi ...
pentru oamenii dragi din jurul dvs...
Pentru că sunteţi cele care numai cînd priviţi către copiii voştri,
daţi lumii mai multă frumuseţe...
Pentru că sunteţi cele care găsesc în fiecare zi timp pentru orice
problemă şi orice nevoie a celor dragi...
4
Pentru că, deşi ... vă mai plîngeti cîteodată, o luaţi de la capăt în
fiecare zi, mai puternice şi mai hotărîte...
Pentru că sufletul vostru ştie ce e iubirea, cum se dăruieşte şi cum
se primeşte ea...

 Pentru dvs va raă suna cîîntecul“ Ba n-ai una ban n-ai alta” interpretat de
Adriana Negoiţă
 Mersi mult Adriana.
 Sergiu ai observat ceva?... Fii atent --- Cuvintele-cheie ale vieţii
noastre, cum ar fi... Viaţa, arta, dragostea, şcoală, primăvară chiar şi
energia se declină la feminin. Ideea, ca şi lupta şi pîinea sunt tot de
gen feminin.

 Da, Marinilla, stai putşin, dar cuvîîntele aer, oxigen, amor, lichior, chiar sş i ...
sex e de genul masculin, îîntşelegi?...
 Mda... Privind femeile, sfîrşeşti a crede în mitul cu supra-oameni.
Fiecare din dînsele valoreaza cît doi bărbaţi. Ambiţioase, dinamice, cu
plăcerea muncii, emotive şi eficace, dvs faceţi ca intervenţia noastră să
fie mai intuitivă, mai psihologică, şi mai benefică.... sperăm...
 În aceasta zi frumoasa Ala Morcov va cînta cîntecul “Dulce mama”Te aşteptam
Ala în scenă.

 Mersi mult Ala.

5
 Mama - cel dintai cuvîînt, cel mai dulce zîîmbet, cel mai sincer suflet, cel din
urmaă vis. Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mîîndraă floare, cea
mai scumpaă carte.

 Mama - lacrimă tîrzie, veşnică icoană, înger de-nălţare, candelă aprinsă!


Candelă a vieţii, care nu se stinge, care lumineaza şi pe veci veghează!

 Elevii din clasa VII B vor demonstra Moda de primavara.Să-i întîmpinăm cu


aplauze!

 - Fii copile fericit


Atîta vreme cît mama trăieşte
Tu ai un dar nepreţuit
O mamă care te iubeşte !

 Dragă mamă,
Cînd am fost destul de mare
Ca să-mi amintesc,
Ai fost acolo
Unde am avut nevoie de tine,
Să-mi împărtăşeşti necazurile
Să rîd cu tine atunci cînd am fost fericit
Să mă iubeşti mai mult atunci cînd am fost rănit.

 Fetele clasei a VII B o să ne ridice dispoziţia cu două dansuri moderne


.Haideţi fetelor!!Vă aşteptăm!

 Mersi mult fetelor!

 Atat de multe memorii...........


Memorii care îmi sunt dragi,

6
şi care vor fi păstrate veşnic.
Nu doar pentru că eşti mama mea,
şi prietena mea cea mai bună,
Dar şi pentru că eşti femeia
Care doresc să trăiască veşnic.

 Nu-i nimic mai gingaş şi nu-i nimic mai tare, decît dragostea de mamă.
Avem o singură mamă şi o singură viată. Nu aştepta pînă mîine să îi spui
mamei că o iubeşti !

 Pentru gingaşele noastre mame Costel şi Igor vor prezenta sceneta-“Cînd


Dumnezeu a creat mama”

 Mulţumesc băieţi!

 „Mamă scumpă, mamă bună,


Aş dori să-ţi fac cunună
Din stele, soare şi lună.
Pentru că tu eşti fiinţa
Care mi-a dat viaţă
şi-mi îndruma paşii
Dis de dimineaţă.
 Mama-i primul leagăn,
Primul vers de dor
Mama-i pîinea caldă,
Cel mai scump odor.
- Mama-i raza caldă,
Din măritul soare
Ce străluce-n viată
Cînd un fiu răsare.

 Mama-i prima frunză,


Primul ghiocel
Ce nu-l rupe vîntul
Nici al iernii ger.
- Pavaza-mi furtuna,
Far în larg de mare,

7
Mama-i pentru mine
Cea mai scumpă floare.
Curcubeu de-a pururi
Peste-ntinsa zare.

 Pentru scumpele, duioasele, gingaşele şi adoratele noastre mame va răsuna


melodia…………………………………………………………………………………………………………
…..

 In incheiere am vrea sa va spunem: Saă iubitşi, saă fitşi iubite, protejate,


dezmierdate sş i niciodata abandonate. Viatşaă lungaă , fericitaă , faă raă lacrimi sş i
nevoi, zîîmbete sş i bucurii, pace-n suflet, toate acestea-s pentru voi!