Sunteți pe pagina 1din 2

A fost publicata procedura pentru

contractele cu timp partial si modelul


declaratiei(O2343/2017)
In MOF 717/2017 a fost publicat O 2343/2017 privind procedura de lucru in ce priveste
contractele cu timp partial , mai precis a prevederilor art.140 alin (3) lit e) din Codul fiscal. (se
poate descarca aici)

Procedura se aplica salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau
asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte de munca iar baza de calcul cumulata
este cel putin egala cu 1.450 lei, pentru care angajatorii datoreaza CAS si CASS la nivelul
venitului brut realizat efectiv si nu la nivelul salariului minim brut calculat in functie de numarul
de zile lucrate.

Iata si procedura :

 angajatii au obligatia sa depuna la fiecare angajator o declaratie pe propria raspundere ca


veniturile brute cumulate din contractele de munca pe care le au sunt cel putin egale cu
salariul minim brut pe tara.
 prin exceptie, daca la unul dintre angajatori, angajatul obtine un venit brut cel putin egal
cu salariul minim brut corespunzator numarului de zile lucrate in acea luna, nu trebuie sa
depuna la acel anajator respectiva declaratie.
 declaratia se depune lunar, pana in data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se
calculeaza salariile.
 pentru ca angajatul sa stie care este venitul brut de la fiecare loc de munca, angajatorul
are obligatia sa elibereze la cerere o adeverinta care sa ateste acest lucru.
 daca angajatul nu depune aceasta declaratie, angajatorul are obligatia sa calculeze CAS si
CASS la salariul minim brut garantat (daca venitul brut pentru respectivul contract part
time este mai mic decat 1450 lei).
 in cazul in care contractul este activ doar o fractiune din luna nivelul salariului minim
brut se calculeaza proportional, astfel: (salariul minim brut x nr de zile lucrate in luna)/nr
de zile lucratoare in luna
 declaratia este document justificativ pentru fiecare angajator si trebuie inregistrata si
tinuta evidenta lor;

Modelul declaratiei:

Declaratie

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea 286/2009 privind Codul
penal, cu modificarile si completarile ulterioare,
subsemnatul/subsemnata……………………………………………………………………………
…………………………………………………………

domiciliat(a) in…………………………., str……………………….nr………. bl…..


sc……ap….. judetul/sectorul…………….., legitimat(a) cu BI/CI seria…..nr…………..,
CNP……………………………………………….

declar pe proprie raspundere urmatoarele:

In cursul lunii:………………………………………..am realizat venituri din salarii sau asimilate


salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul
cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data……………… Semnatura……………….