Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 777/2016 Vigoare

Emitent: Ministerul ape, paduri si prot. mediului


M.O. 339/2016
Domenii: Mediu inconjurator
Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 995/2006 pentru
aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr.
1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe
M.Of.Nr.339 din 4 mai 2016 Sursa Act: Monitorul Oficial

VEZI REFERIRE IN JOSUL PAGINII

ORDIN Nr. 777


privind abrogarea Ordinului ministrului mediului si
gospodaririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei
planurilor si programelor care intra sub incidenta Hotararii
Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. 97.171/DM din 11 aprilie 2016 al Directiei generale evaluare
impact si controlul poluarii,
luand in considerare art. 75 lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare,
in temeiul art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea si functionarea
Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului, apelor si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului


mediului si gospodaririi apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor
si programelor care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si
programe, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 812 din 3
octombrie 2006, se abroga.
Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor


si padurilor,
Corina Lupu,
secretar de stat
Bucuresti, 22 aprilie 2016.
Nr. 777.
PLANURI SI PROGRAME
care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii
de mediu pentru planuri si programe
…………………..
Planul de amenajare a teritoriului national;
f) Planurile de amenajare a teritoriului regional;
g) Planurile de amenajare a teritoriului zonal;
h) Planurile de amenajare a teritoriului judetean;
i) Planurile urbanistice generale;
j) Planurile urbanistice zonale;
k) Planurile urbanistice de detaliu.