Sunteți pe pagina 1din 2

Clienti incerti.

Monografie contabila si tratament fiscal


contabilul.manager.ro /a/17013/clienti-incerti-monografie-contabila-si-tratament-fiscal.html

Stabilim mai jos care este monografia contabila pentru doua situatii distincte. De asemenea, vom vedea ce
tratament fiscal se aplica pentru aceste situatii:

1. Scoaterea din evidenta a clientilor incerti (clienti radiati de la Registrul Comertului pentru recuperarea carora nu
au fost luate masuri la momentul potrivit - deductibilitatea cheltuielilor). Nu exista hotarare judecatoreasca, insa
exista un extras de la RECOM. TVA-ul va fi recuperat prin facturare cu minus.

2. Trecerea din "Clienti" in "Clienti incerti" a partenerilor comerciali cu probleme (intarzieri la plata de peste 150 de
zile)?

1. In cazul debitorilor radiati precum si al celor pentru care prin hotarare judecatoresca s-a declarat falimentul, daca
nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor, in baza documentelor care atesta aceste stari de fapt
(radiere, faliment) creantele se vor scoate din evidenta prin formula contabila:

654 = 4111
"Pierderi din creante "Clienti"
si debitori diversi"

Din punct de vedere fiscal, conform art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, sunt deductibile provizioanele constituite in
limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30%
incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili,
altele decat cele prevazute la lit. d), f), g) si i), care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;


2. sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;

3. nu sunt garantate de alta persoana;


4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;

Conform alin. (1) lit. j) al aceluiasi articol, sunt deductibile ajustarile constituite in limita unui procent de 100% din
valoarea creantelor asupra clientilor, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2007;


2. creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului,
pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
3. nu sunt garantate de alta persoana;
4. sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
5. au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului.

Reducerea sau anularea ajustarilor care au fost anterior deduse se include in veniturile impozabile, potrivit art. 22
alin.(5) din Codul fiscal.

In baza art. 21 alin. (2) lit. n) sunt deductibile la determinarea profitului impozabil pierderile inregistrate la scoaterea

1/2
din evidenta a creantelor neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii judecatoresti;


2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;
3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, sau lichidat, fara succesor;
4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza intreg patrimoniul.

In alte situatii, astfel cum prevede alin. (4) lit. o) al acestui articol, nu sunt deductibile la determinarea profitului
impozabil pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor incerte sau in litigiu, neincasate, pentru
partea neacoperita de provizion, potrivit art. 22, precum si pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a
creantelor incerte sau in litigiu, neincasate. In aceasta situatie, contribuabilii care scot din evidenta clientii neincasati
sunt obligati sa comunice in scris acestora scoaterea din evidenta a creantelor respective, in vederea recalcularii
profitului impozabil la persoana debitoare, dupa caz;

Cu privire la creantele neincasate, baza de impozitare a TVA se reduce doar in cazul falimentului beneficiarului, in
baza hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei,
hotarare ramasa definitiva si irevocabila, conform art. 138 lit. d) din Codul fiscal. In acest scop societatea va emite
facturi cu valorile inscrise cu semnul minus.

Scoaterea creantelor din evidenta se va efectua in baza hotararii organelor de conducere ale societatii, carora le
revin astfel de competente, potrivit prevederilor actului constitutiv.

Asadar, numai in cazul in care detineti documentele legale (Hotarare judecatoreasca) cheltuiala cu scoaterea din
evidenta a clientilor incerti este deductibila fiscal. De asemena aveti posibilitatea ajustarii TVA-ului pentru acesti
client incerti in baza Hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile privind inchiderea procedurii prevazute
de Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

2. In cazul clientilor cu scadente depasite pentru care exista intarzieri la plata, veti transfera clientii respectivi din
contul 4111 in contul 4118 – Clienti incerti astfel:
4118 = 4111

Totodata, veti consititui provizioane /ajustari a caror deductibilitate este stabilita conform art.22 alin 1 lit.c – respectiv
de 30% daca creantele nu au fost incasate mai mult de 270 zile. In caz contrar, aceste provizioane sunt
nedeductibile fiscal.

Inregistrarea provizionului:
6814 = 491

Provizionul constituit se va anula pe masura incasarii creantei respective, si suma incasata se va relua la venituri
astfel:
491 = 7814

Venitul inregistrat astfel va fi neimpozabil la calculul impozitului pe profit daca cheltuiala cu provizionul a fost
considerata nedeductibila.

2/2