Sunteți pe pagina 1din 3

OUG 82/2017 a introdus obligativitatea initierii procedurii de negociere colectiva pentru toate

persoanele juridice care au angajati, in vederea implementarii prevederilor OUG 79/2017, care
stipuleaza transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in sarcina angajatului.
Intentia acestei ordonante este de a se asigura ca nu scade nivelul salariului net al angajatilor de la 1
ianuarie 2018.
Prin derogare de la unele prevederi ale articolelor 129 si 135 din Legea dialogului social nr. 62/2011,
ordonanta prevede ca:
 Negocierile se vor desfasura in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017, in loc de
termenul de 60 zile prevazut in Legea dialogului social;
 Negocierile vor fi initiate si in unitatile care au sub 21 de angajati si pentru care in mod normal
nu exista obligativitatea initierii unor astfel de negocieri sau a intocmirii contractului colectiv
de munca.
Negocierile colective pot fi initiate atat de catre angajatori, cat si de catre angajati.
Astfel, noi am identificat trei situatii in practica si am descris mai jos pasii care ar fi de urmat pentru
fiecare caz in parte si am furnizat si modele de documente necesare:
 Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici
intentia de a intocmi un CCM.
 Situatia 2: compania nu are contract colectiv de munca („CCM”), dar doreste intocmirea
acestuia;
 Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si
se va face si un act aditional la CCM;
Situatia 1: compania are sub 21 de angajati si in mod normal nu are obligativitatea si nici intentia de
a intocmi un CCM.
O situatie aparte o reprezinta unitatile cu mai putin de 21 de salariati, unde nu exista reprezentanti ai
salariatilor. Apreciem ca in aceasta situatie partea indreptatita sa participe la negocieri (din partea
angajatilor) este reprezentata de salariati.
In cazul in care angajatorul nu initiaza negocierea, aceasta poate incepe la cererea scrisa a organizatiei
sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice
de la comunicarea solicitarii.
Odata sesizat cu o astfel de cerinta, angajatorul este obligat sa-i dea curs. Prin urmare, in termen de 5
zile calendaristice de la data declansarii procedurilor de negociere, angajatorul are obligatia sa
convoace toate partile indreptatite in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
Daca angajatorii nu initiaza negocierea, inspectorii de munca, in cazul unui control, au dreptul sa
dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor
constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor
dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (a se vedea art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din
Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii).
Prin urmare, pasii de urmat in cazul societatilor care au sub 21 de salariati ar fi:
 Sesizare din partea salariatilor (optional)
 Convocare transmisa de angajator, cu mentiunea ca termenul pentru finalizarea negocierilor
este acelasi, 20 decembrie 2017;
 Realizarea unui proces verbal in care se va consemna modul in care se va face reglarea
impactului transferului contributiilor de la angajator la angajat (marirea salariului brut astfel
incat sa fie mentinut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare, etc)
Pentru ITM , ar fi bine ca societatea sa dispuna de cele doua documente:
 Convocator
 Proces-verbal de constatare a concluziilor negocierilor
Descarca modelele de documente pentru situatia 1 AICI :
Model convocator salariati SC pana la 21 angajati
Model proces verbal
Situatia 2: compania nu are CCM, dar doreste intocmirea acestuia
Pasii de urmat sunt descrisi mai jos. Ar fi de mentionat ca in ceea ce priveste OUG 82/2017, aceasta
prevede obligativitatea initierii negocierilor, nu neaparat si intocmirea unui CCM. De asemenea, din
prevederile Legii 62/2011 reiese acelasi lucru – ca nu este neaparat ca negocierile sa se incheie cu
intocmirea unui CCM, ci s-ar putea finaliza si cu un proces-verbal prin care se constata vointa partilor
de a finaliza negocierile fara incheierea unui CCM.
Acest proces-verbal ar putea contine doar modalitatile de solutionare a situatiei sau faptul ca nu s-a
ajuns la niciun acord.
De tinut cont, totusi, ca daca negocierile nu se finalizeaza din culpa angajatorului, aceasta situatie
poate genera conflicte de munca, respectiv greve, atunci cand sunt intrunite conditiile prevazute de
lege.
Pasii enumerati de noi prezinta procesul complet, care se finalizeaza cu intocmirea CCM.
Daca negocierea este initiata de catre angajator :
1. Se face un anunt cu privire la intentia de incepere a negocierilor catre toate partile indreptatite
sa negocieze CCM. Legea 62/2011 prevede ca anuntul se face cu cel putin 15 zile inainte de
data inceperii negocierilor. Totusi, tinand cont de conditiile speciale impuse de OUG 82/2017,
probabil ca acest termen ar putea fi restrans la jumatate, deoarece termenul total pentru
negocieri a fost redus si el de la 60 de zile la o luna.
Anuntul va cuprinde obiectul negocierii (intocmirea unui CCM si punerea in aplicare a prevederilor
OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii salariatilor, sindicat,
dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi. Recomandam sa se specifice in anunt si faptul ca la
negocierea contractelor, partea care reprezinta salariatii poate fi insotita de reprezentanti ai federatiei
sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor sau de un
reprezentant al unei federatii reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederatii
sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
2. Sindicatul/reprezentantii salariatilor confirma primirea si optiunea de a participa sau nu la
negociere;
3. Se face o Convocare pentru prima sedinta care va fi stabilita pentru o data ulterioara
termenului de 15 zile de la data transmiterii invitatiei (sau a termenului agreat). Se va face si o
imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si angajati) in
vederea negocierii si semnarii CCM ;
4. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita
pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor
stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la
angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna
aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului
transferului contributiilor dela angjator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane in
continuare valabila.
5. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017
(in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);
6. Se semneaza CCM de catre partile care au participat la negociere. CCM se incheie pe o perioada
determinata, cuprinsa intre 12 si 24 de luni.
Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:
1. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
2. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
3. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare
pasii descrisi mai sus.
Continutul dosarului care va fi depus la Institutul Teritorial de Munca („ITM”)
1. CCM – redactat in atatea exemplare cate parti sunt + 1 ex. pentru ITM;
2. Dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
3. Imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii CCM;
4. Dovezi de reprezentativitate ale partilor (pentru sindicat – dovada dobandirii personalitatii
juridice si a reprezentativitatii; pentru reprezentantii salariatilor – proces-verbal de alegere,
lista semnaturi);
5. Procesele-verbale ale negocierilor, redactate in atatea exemplare cate parti sunt + 1 ex. pentru
ITM; In cazul nostru concret e important sa fie atasat procesul verbal care prevede modul in
care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la angajator la
salariat.
Ar trebui oricum de verificat cu ITM-ul de care tine fiecare unitate documentele suplimentare pe care
le-ar putea cere la dosar. S-ar putea sa mai fie necesar si regulamentul de Ordine Interna („ROI”).
In cazul refuzului inregistrarii, partile se pot adresa Instantei de Contencios Administrativ, conform
Legii nr. 554/2004.
Descarca modelele de documente pentru situatia 2 AICI :
Model convocator alegere reprezentanti in vederea intocmirii CCM
Model proces verbal CCM - alegere reprezentanti
Model proces verbal negociere
Situatia 3: compania are CCM, caz in care va initia negocierea cu reprezentantii salariatilor si se va
face si un act aditional la CCM;
In cazul in care exista deja CCM la nivel de societate, daca initiativa negocierilor colective porneste de
la angajator,pasii de urmat ar fi:
1. Se face o Convocare care va cuprinde obiectul negocierii colective (punerea in aplicare a
prevederilor OUG nr.79/2017), partile indreptatite sa participe la negociere (reprezentantii
salariatilor, sindicat, dupa caz), data, ora si locul primei intrevederi.
Recomandam, similar ca si la situatia 1, sa se specifice in anunt si faptul ca la negocierea contractelor,
partea care reprezinta salariatii poate fi insotita de reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza
mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor sau de un reprezentant al unei
federatii reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederatii sindicale reprezentative
la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
Se va face si o imputernicire scrisa pentru reprezentantii desemnati de ambele parti (angajator si
angajati) in vederea negocierii colective a actului aditional la CCM ;
2. Se intocmesc procese-verbale pentru fiecare sedinta de negociere; Astfel, la data stabilita
pentru negocierea colectiva in vederea aplicarii prevederilor OUG nr.79/2017, partile vor
stabili modul in care se va aplica masura impusa de lege privind transferul CAS si CASS de la
angajator la salariat . In acest sens se va intocmi un proces verbal in care se vor consemna
aceste aspecte. OUG 82/2017 nu impune modul in care se va face reglarea impactului
transferului contributiilor de la angajator la angajat, astfel incat optiunea bonusurilor ramane
in continuare valabila.
3. Prin derogare de la Legea 62/ 2011, negocierea trebuie finalizata pana pe 20 decembrie 2017
(in mod normal legea prevede un termen de 60 de zile);
Daca negocierea este initiata de catre reprezentantii salariatilor sau de catre sindicat:
4. Se prezinta angajatorului cererea sindicatului/reprezentantilor salariatilor;
5. Angajatorul face si transmite o Convocare in termen de 5 zile calendaristice;
6. In cel mult a 10-a zi de la comunicare se stabileste prima sedinta, si se urmeaza in continuare
pasii descrisi mai sus.