Sunteți pe pagina 1din 6

DENUMIRE PROIECT: Construire Sala sport pentru atletism - Liceul cu Program S

BENEFICIAR: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII


CONSTRUCTOR: SC VICTOR CONSTRUCT SRL BOTOSANI

Nr. Crt.

5
6

10

11

12

13
DENUMIRE PROIECT: Construire Sala sport pentru atletism - Liceul cu Program Sportiv
BENEFICIAR: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII
CONSTRUCTOR: SC VICTOR CONSTRUCT SRL BOTOSANI

OPIS

Denumire document

Grafic fizic executie lucrari

Centralizator

Adresa - punct de vedere S.C. Victor Construct S.R.L. catre CNI S.A.
privind executia lucrarilor suplimentare la comunicarea verbala ISU

Adresa - raspuns CNI S.A. Catre S.C. Victor Construct S.R.L. privind
transmiterea documentelor din care sa reiasa necesitatea executiei
lucrarilor

Adresa - solicitare asistenta tehnica S.C Victor Construct S.R.L. catre


Inspectoratul Situatii de Urgenta "Nicolae Iorga" Botosani pentru
completarea documentelor necesare
Adresa informare transmisa de S.C. Victor Construct S.R.L catre CNI S.A.
privind transmiterea solicitarii catre Inspectoratul Situatii de Urgenta
"Nicolae Iorga" Botosani pentru solicitarea de asistenta tehnica pentru
completarea documentelor

Nota de control efecutata de Inspectoratul Situatii de Urgenta "Nicolae


Iorga" Botosani

Adresa transmisa de S.C. Victor Construct S.R.L. catre proiectantul S.C.


Nord Proiect S.A. - solicitare rest documente

Act de constatare - finalizarea si predarea documentatiei de catre S.C.


NORD PROIECT S.A. pentru lucrarile suplimentare catre S.C. Victor
Construct S.R.L

Adresa - Directia de Urbanism : Serviciul urbanism,autorizari in constructii


catre Liceul cu program sportiv - luarea la cunostita si aprobarea
modificarilor aduse proiectului

Adresa S.C Victor Construct S.R.L catre Dirigintele de santier - informarea


transmiterii documentelor catre CNI si emiterea unui punct de vedere
privind documentatia si perioada care a stat la baza intocmirii acesteia

Adresa Dirigintelui de santier catre S.C. Victor Construct S.R.L. - raspuns


punct de vedere

Hotararea nr. 8/1/12.01.2018 transmisa de CNI S.A. catre S.C. Victor


Construct S.R.L. Cu privire la aprobarea documentatiei tehnico -
economice
ul cu Program Sportiv Botosani"

PIS

Nr. pagina din


Nr. document Data document
dosar

1/18/2017 1

1/18/2017 2

3326 10/31/2017 3

17206 11/8/2017 4-5

3626 11/22/2017 6
3628 11/22/2017 7

11/23/2017 8-9

3722 12/4/2017 10

1265 12/6/2017 11

29025 12/18/2017 12

3908 12/21/2017 13-14

27 12/22/2017 15

524 1/17/2018 16-17