Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECȚIE

Școala: Școala Gimnazială Josenii Bîrgăului


Data:
Clasa: a V-a A, B
Disciplina: Informatică și TIC
Tipul lecției: Lecție de predare de noi cunoștințe
Titlul lecției: Constante și variabile
Unitatea de învățare: Algoritmi
Durata: 50 min
Competențe specifice:
-CS 2.2-- determinarea datelor de ieșire, pe baza unui set dat de date de intrare, pentru o
problemă din viața cotidiană sau de la matematică
-CS 2.2-formularea în limbaj natural a unor propoziții care să conțină operații aritmetice,
relaţionale, logice sau negarea acestor propoziții (de exemplu: ”în pauza mare mănânc
mere sau pere”, “în pauza mare nu mănânc nici mere și nici pere”) în scopul identificării
rolului acestora în prelucrări algoritmice
-CS 2.3-urmărirea pas cu pas a algoritmilor descriși pentru diferite seturi de date de
intrare, selectate astfel încât fiecare caz posibil să fie executat (secvențe de operații)
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei elevul va fi capabil să:
1.-definească variabila și constanta
2.-exemplifice variabilele și constantele
3.-rezolve exerciții pe baza exemplelor din clasă
Strategii didactice: grupe individuale
Momentul lecției Activitatea Activitatea elevului Timpul Metode/mijloace
profesorului alocat

1.Moment -prezența elevilor - -2 min -conversația


organizatoric
2.Momentul de -exercițiul de spargere a -vor să răspundă la -45 sec -conversația
spargere a gheții gheții întrebare
3. Verificarea -oferirea feed-back-ului -prezintă fișele sau -10 min -conversația
temei pe temele de casa caietele de temă -rezolvarea de
-verifică verbal sau prin -vor corecta integral probleme
sondaj tema elevilor problema
-rezolvarea exercițiul
care a ridicat probleme
pentru elevi
4. Prezentarea -prezintă obiectivele și -notează obiectivele -2 min -expunerea
temei, a conținuturile noii lecții lecției -explicația
conținuturilor și a
obiectivelor
5. Desfășurarea -prezentarea lecției la -răspund întrebărilor -20 min -expunerea
lecției tablă profesorului -conversația
-împarte fișele de lucru -rezolvă aplicațiile de -15min -exemplul
pe fișa de lucru
6. Tema pentru -rezolvarea a trei -elevii notează tema -1 min -conversația
acasă exerciții pentru acasă

S-ar putea să vă placă și