Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea………………………………………. Pag. …………..

Gestiunea …………………………………..

REGISTRUL-INVENTAR
la data de ...............................

Diferenţe din evaluare (de înregistrat)


Nr. Recapitulatia elementelor Valoarea contabilă Valoarea de ca rezultat al inventarierii
Crt. inventariate inventar
Valoarea Cauze diferenţe
0 1 2 3 4 5

Întocmit, Verificat, 14-1-2