Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE CLASA a XII-a

Legi de compoziţie. Grupuri


1. Pe mulţimea numerelor reale definim operaţia x  y  xy  4 x  4 y  12 , pentru orice
x, y  R .
a) Să se calculeze 1 2
b) Să se verifice că x  y  ( x  4)( y  4)  4 pentru orice x, y  R .
c) Să se calculeze x  (4).
d) Ştiind că operaţia „  ” este asociativă, să se calculeze (2008)  (2007)  ...  2007  2008.

2. Pe mulţimea numerelor reale se defineşte legea de compozitie x  y  xy  7( x  y )  42.

a) Să se calculeze 2  ( 2 ).
b) Să se verifice că x  y  ( x  7)( y  7)  7 pentru orice x, y  R .
c) Ştiind că legea „  ” este asociativă, să se se rezolve în mulţimea numerelor reale, ecuaţia
x x  x.