Sunteți pe pagina 1din 2

Odată cu încheierea evenimentului, mulţi expozanţi se relaxează, uitând că, de fapt, acum este

un alt moment de acţiune susţinută. Este momentul în care se transmit scrisori de mulţumire pentru
participare partenerilor de discuţii şi (în cel mai scurt timp posibil) informaţiile, materialele, cotaţiile
promise în timpul discuţiilor la stand. Eventual, dacă este cazul, se stabilesc noi întâlniri de discuţii,
demonstraţii, etc. Partenerilor ce nu au fost prezenţi la târg li se vor trimite materiale informative.
Nici presa nu trebuie uitată – se vor transmite scrisori de mulţumire participanţilor prezenţi la stand
şi mapa de presă celor care nu au fost acolo.
Evaluarea participării la tîrg este un alt capitol important. În primul rând, în urma participării, se
pot trage concluziile referitoare sfera de activitate, la competiţie şi la modul de prezentare a acesteia,
la costuri etc. Putem afla despre cele mai noi servicii şi produse apărute, dar şi tendinţele de
dezvoltare.
Tot în urma participării la târg creşte gradul de cunoaştere al agenției noastre. Ne-am reîntâlnit
partenerii de afaceri şi am câştigat unii noi, am întâlnit membri marcanţi ai domeniului de organizare
de evenimente.
Se trec, de asemenea, în revistă costurile finale, iar rezultatele şi eventualele modificări vor fi
luate în considerare la participarea viitoare. Costurile finale ale participării sunt importante şi pentru
a vedea rezultatele finale ale participării la târg.
Un alt aspect important este evaluarea calitativă şi cantitativă a vizitatorilor la stand: apartenenţa
la grupul ţintă definit înainte de plecarea la târg, poziţia din punct de vedere decizional în cadrul
agenției ce o reprezintă, compararea numărului actual de vizitatori cu cel al ediţiei anterioare. Va fi
analizată şi campania de promovare în cadrul târgului şi eficienţa acesteia, împreună cu prezenţa în
presa locală şi/sau internaţională.
Pentru a evalua succesul participării la un tîrg, un expozant trebuie să aibă nişte obiective bine
definite înainte de a începe procesul de pregătirea participării.
Expozantul trebuie să întocmească un raport al fiecărei vizite la stand. Analiza rezultată din
colectarea tuturor rapoartelor trebuie să fie apoi comparată cu obiectivele stabilite anterior.
Rezultatele vor fi folosite în activităţile ulterioare de follow-up.
Uneori succesul economic al participării la un tîrg poate fi corect evaluat după cîteva luni de la
încheierea evenimentului sau alteori nu poate fi în mod clar atribuit participării în sine. Evaluarea
succesului unui tîrg, în conformitate cu obiectivele de participare definite în avans, este bazată pe
două tipuri de criterii:
 Criterii cantitative - numărul de vizitatori la stand, numărul de contacte, numărul de
contracte semnate în timpul tîrgului, cantitatea de materiale promoţionale distribuite
vizitatorilor.
 Criterii calitative - sunt mai greu de estimat deoarece include conţinutul discuţiilor cu
vizitatorii, calitatea acestor discuţii, interesul manifestat de vizitatori faţă de produsele şi
serviciile expuse, opiniile acestora despre stand şi despre informaţiile furnizate,
informaţiile adunate despre competitori, distribuitori sau posibili noi parteneri de afaceri.
Participarea la tîrguri/expoziţii are un impact atît economic cît şi non-economic asupra agenției,
iar acestea trebuie avute în vedere în măsurarea succesului unui tîrg.
Metodele de evaluarea a succesului non-economic sunt bazate pe următoarele:
o Analiza (sondaje de opinie adresate vizitatorilor şi angajaţilor standului);
o Analiza datelor statistice despre vizitatori, oferite de organizator;
o Analiza răspunsului mediatic;
o Evaluarea contactelor.
Metodele de evaluarea a succesului economic sunt bazate pe:
Controlul pe baza bugetului (cheltuieli vs. venituri);
Totalul vînzărilor;
Totalul vizitatorilor;
Analiza datelor fundamentale;
Cost pe metru pătrat ( = cost total/suprafaţa standului);
Cost pe vizitator ( = cost total/număr de vizitatori);
Cost pe contact ( = cost total/număr de contacte);
Durata vizitei la stand ( = timp total al conversaţiei/număr de conversaţii);
Numărul critic de contacte ( = cost total/cost contact per reprezentant vînzări);
Răspunsul la invitaţii ( = număr de invitaţii/număr de vizitatori cu invitaţie);
Rezultatele acestor analize sunt folositoare pentru îmbunatăţirea participărilor ulterioare la alte
evenimente.