Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 21.11.2016

UNITATEA DE INVATAMANT:

EDUCATOARE :

GRUPA : Mica

TEMA ANUALA : Cu ce si cum exprimama ceea ce simtim?

TEMA SAPTAMANII : Poveste, spune cum este...?

TEMA ZILEI : „Scufita Rosie”

TIPUL ACTIVITATII : Predare- invatare

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea deprinderii de a audia o poveste şi de a desprinde ideile


principale şi mesajul educativ.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

- Să asculte cu atenţie povestea spusă de educatoare;


- Să reţină titlul si autorul povestirii;
- Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea cronologică a
desfăşurării evenimentelor;
- Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi: ,, scufiţă’’, ,,vizită’’, ,,sătul’’,
,,păţanie’’;

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: Povestirea, conversaţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul,
b) Mijloace de învăţământ: planşe reprezentând momentele principale ale povestirii,
siluete(Scufiţa roşie, lupul , vânătorul,mama,bunicuta), stimulente
c) Forme de organizare a activităţii: frontală, individuală
umane: copiii grupei, educatoarea
d) Resurse
temporale: 15-20 de minute

e) Bibliografie:
 Florica Mitu, Ştefania Antonovici, „Metodica activităţilor de educare a limbajului în
învăţământul preşcolar”, Ediţia a 2-a revizuită, Editura Humanitas Educational, 2005.
 „Poveşti, ilustrat”Editura Unicart,2007
 F.Grama,M.Pletea,C.Spânu,L.Culea,R.Fotache,A.Ciubotaru„Ghid pentru proiecte
tematice”Editura DPH2008.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Eveniment Conţinut informaţional Strategii didactice Forme de


didactic evaluare
Metode şi Material Forme de
procedee didactic organizare

Pregătirea activităţii:

- voi aseza măsuţele şi scăunelele


sub formă de semicerc;
conversaţia;
-aranjarea materialelor didactice
1.Moment explicaţia; frontal; continuă;
pentru centrele de interes;
organizatoric
-intrarea copiilor în sala de grupă;
Se realizează cu ajutorul unei
cutii, în care se află o carte frumos
2.Captarea şi conversaţia carte frontal; continuă;
colorată
menţinerea
povestea
atenţiei

3. Anunţarea M-am uitat in această carte


temei şi a frumoasă şi am găsit o poveste
povestea frontal;
obiectivelor foarte frumoasă cu o fetita si un
continuă;
lup mare si fioros.
Povestea se numeşte “Scufita conversaţia;
Rosie ” scrisă de Fratii Grimm.
explicaţia;

4.Prezentarea “Scufita Rosie’’, de Fratii Grimm \\


conţinutului povestea educatoarei.
imagini;
si dirijarea
Se expune conţinutul poveştii,
invăţării
expunerea .
folosindu-se inflexiunile
narativă
vocii,mimica şi gestica
individual;
corespunzătoare.
Povestea este expusă după
următorul plan:
frontal;
1.Plecarea scufiţei roşii spre casa
conversaţia;
bunicii
aprecieri
2.Întâlnirea Scufiţei Roşii cu lupul
verbale;
3.Dialogul dintre cei doi
4.Plecarea lupului spre casa explicaţia;
bunicii şi înghiţirea acesteia;
5.Dialogul dintre Scufiţa Roşie şi
lup în casa bunicii ,înghiţirea
exerciţiul
acesteia de către lup;
6.Salvarea bunicuţei şi a fetiţei de
către vânător.
Explicarea cuvintelor noi se face
pe parcursul povestirii:
Scufiţă- căciuliţa care o poartă pe
cap
Vizită-a merge la cineva acasă
Sătul- era hrănit , nu-i mai era
foame,
Păţanie-i s-a întâmplat ceva rău.
Pe parcursul povestirii se vor
afişa şi imaginile.

5. Obţinerea Redarea de către copii a


performanţei momentelor principale ale
Povestirea orala
si asigurarea poveştii , cu ajutorul imaginilor. imagini;
feed-backului
individual;
Explicaţia

Conversaţia

6.Evaluarea Voi face aprecieri individuale şi


şi încheierea colective asupra modului în care
individuale; aprecieri
activităţii au participat copiii la activitate.
conversatia verbale.
Apoi, vor fi recompensati pentru
colective;
participarea cu interes la activitate
stimulente;
şi vor primi stimulente.