Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI

DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICĂ ŞI FUNDAŢII


2016 - 2017

CAIET DE LABORATOR

STUDENT: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
FACULTATE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
AN: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GRUPA: _ _ _ _ _ _
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

Cuprins

1 Determinarea granulozităţii pământurilor. Metoda cernerii. (STAS 1913/5-85) .......................... 3


1.1 Reprezentare grafică: histograma, curba frecvențelor, curba granulometrică ( SR EN 14688
-1/2004) .............................................................................................................................................. 4
2 Determinarea granulozităţii pământurilor. Metoda sedimentării ( STAS 1913/5-85) ................... 5
2.1 Curba granulometrică( SR EN 14688 -1/2004) ..................................................................... 6
2.2 Diagrama ternară ( SR EN 14688 -1/2004) ........................................................................... 7
3 Indici geotehnici............................................................................................................................. 8
3.1 Determinarea densității scheletului solid (STAS 1913/3-76) ................................................ 8
3.2 Determinarea densității pământului folosind metoda “cu ștanța” (STAS 1913/3-76) ........... 9
3.3 Determinarea gradului de îndesare a nisipului..................................................................... 10
4 Determinarea consistenței ............................................................................................................ 11
4.1 Determinarea umidității naturale (STAS 1913/1-82) .......................................................... 11
4.2 Determinarea limitei inferioare de plasticitate (limita de frământare) – metoda cilindrilor
de pământ (STAS 1913/4-86) .......................................................................................................... 11
4.3 Determinarea limitei superioare de plasticitate (limita de curgere) – metoda cupei
Casagrande (STAS 1913/4-86) ....................................................................................................... 12
4.4 Determinarea limitei superioare de plasticitate (limita de curgere) – metoda cu con
(BS 1377 Part 2 1990)...................................................................................................................... 13
4.5 Prelucrarea rezultatelor ........................................................................................................ 14
5 Determinarea coeficientului de permeabilitate (STAS 1913/6-76) ............................................. 15
5.1 Permeametru cu gradient constant ....................................................................................... 15
5.2 Permeametru cu gradient variabil ........................................................................................ 16
6 Ȋncercarea de compresibilitae în edometru (STAS 8942/1-89) .................................................. 17
6.1 Diagrama de compresiune - tasare ....................................................................................... 18
6.2 Diagrama de compresiune - porozitate ................................................................................ 19
7 Ȋncercarea de consolidare ȋn edometru (STAS 8942/1-89) .......................................................... 20
7.1 Diagrama de consolidare edometrică ................................................................................... 20
8 Încercarea de forfecare directă (STAS 8942/2-82) ...................................................................... 22
8.1 Rezultate experimentale ....................................................................................................... 23
8.2 Dreapta Mohr-Coulomb ....................................................................................................... 24
8.3 Curba de mobilizare a efortului tangențial........................................................................... 24
9 Încercarea de compresiune triaxială UU (neconsolidat nedrenat) (BS 1377/6,7,8) .................... 25
9.1 Dreapta de cedare ................................................................................................................. 26
9.2 Reprezentarea drumurilor de efort în coordonate MIT (s-t) ................................................ 27
10 Fișa sintetică a rezultatelor ........................................................................................................... 28

Pag 2 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

1 Determinarea granulozității pământurilor. Metoda cernerii. (STAS 1913/5-85)

masa uscată a probei: md = _ _ _ _ _ _


masa uscată a probei, după spălare pe sita cu ochiuri de 0.063mm: m = _ _ _ _ _ _ _
masa uscată a materialului ce a trecut prin sită la spălare: mfin = _ _ _ _ _ _

mi [g] d [mm] ai [%] mp [%]


20
10
8
6.3
5
4
2
1.4
1
0.85
0.63
0.5
0.315
0.25
0.18
0.125
0.09
cutie:
Total:
mi – masa materialului rămas pe sita ' i '

a[%] mp[%]
______________________ ______________________
a1=m1/md*100 mp1=(mcutie+mfin)/md * 100
a2=m2/ md *100 mp2=mp1+a1

a3=m3/ md *100 mp3=mp2+a2

ai=mi/ md *100 mpi=mp(i-1)+a(i-1)

an=mn/ md *100 mpn=mp(n-1)+a(n-1)

Pag 3 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

1.1 Reprezentare grafică: histograma, curba frecvențelor, curba granulometrică ( SR EN 14688 -1/2004)

Bolovăniș
Argilă Praf / Silt Nisip / Sand Pietriș / Gravel
/ Cobbl es
/ Clay Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse
100

90

80

70

60
a / mp [%]

50

40

30

20

10

0
0.001 0.002 0.0063 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.63 1 2 6.3 10 20 63 100
d [mm]

Pag 4 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2 Determinarea granulozității pământurilor. Metoda sedimentării ( STAS 1913/5-85)


masa materialului: m= 50g R 1.4
densitatea scheletului solid: s=2.70g/cm3
densitatea apei: w=1g/cm3
Rcor  R  R
lungimea tijei areometrului: Lt=16.5cm C t  9 10-5 T 3 9 10 4 T 2  0.1118T  2.5443
diviziunea areometrului: div=1mm
distanţa dintre bulb şi ultima diviziune: Lsb=1.2cm R cortemp  R cor  C t
volumul bulbului: Vb=100cm3  R 
aria secţiunii transversale a cilindrului: dc=30cm2   1 cortemp 
înălţimea bulbului: hb=16.8cm 
1000 

Vs=1000 cm
3

 R cortemp  div   V 
d  10  18  0.01005  H r mp  s  100  R HL  2  1 H  H  0.5 h  b 
t   r  
s  cortemp b
  w t 1000 w
m 
10
  dc 

s

Timp Corecţie de Citire cu Corecţie de Citire  Temperatură


Citire corecţie H Hr d mp
Timp t menisc temperatură corectată T
R de menisc (g/cm3) (cm) (cm) (mm) (%)
(s) R Ct Rcortemp (ºC)
Rcor
15'' 15
30'' 30
1' 60
2' 120
4' 240
8' 480
15' 900
30' 1800
1h 3600
2h 7200
4h 14400
8h 36000
24h 86400

Pag 5 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2.1 Curba granulometrică( SR EN 14688 -1/2004)

Bolovăniș
Argilă Praf / Silt Nisip / Sand Pietriș / Gravel
/ Clay Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse Fin / Fine Mijlociu / Medium Mare / Coarse
/ Cobbl es

100

90

80

70

60
a / mp [%]

50

40

30

20

10

0
0.001 0.002 0.0063 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.63 1 2 6.3 10 20 63 100
d [mm]

Pag 6 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

2.2 Diagrama ternară ( SR EN 14688 -1/2004)


100 0

90 10

85
Sa
80 20

mm) 70 30
Pietris
2

...

si.Sa

. 063 60 cl.Sa 40 (2
gr.Sa ...
63
Nisip (0
50 gr.si.Sa

50 mm)

gr.cl.Sa

40 sa.Si 60
sa.cl.Si gr.sa.si.S
sa.si.Cl gr.sa.cl.S
sa.Cl gr.sa.Si sa.gr.si.S sa.Gr
30 gr.sa.Cl 70
sa.gr.cl.S sa.si.Gr
sa.gr.Si sa.cl.Gr

sa.gr.Cl 80
20
gr.Si si.Gr Gr 90

10 Si
cl.Si gr.cl.Si cl.Gr
si.Cl gr.si.Cl
Cl gr.Cl
0 100
80 70 60 50 40 30 20 15 10 0
100 90
Argila si Praf
(<0.063mm)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 15 10 0
0 Si Si
10

Legenda:
Si - Silt - Praf
20 cl.Si Cl Cl - Clay - Argila
S - Soil - Pamant
Sa - Sand - Nisip
Gr - Gravel - Pietris
Argila(<0.002mm)

30
si.Cl cl.Si - clayey Silt - Praf argilos
si.Sa - silty Sand - Nisip prafos
si.Cl - silty Clay - Argila prafoasa
40
cl.Sa - clayey Sand - Nisip argilos
si.Gr - silty Gravel - Pietris prafos
sa.Gr - sandy Gravel - Pietris nisipos
50 gr.Sa - gravely Sand - Nisip cu pietris
cl.Gr - clayey Gravel - Pietris argilos
gr.Si - gravely Silt - Praf cu pietris
gr.Cl - gravely Clay - Argila cu pietris
60 Cl sa.si.Gr - sandy silty Gravel - Pietris prafos cu nisip
sa.cl.Gr - sandy clayey Gravel - Pietris argilos cu nisip
gr.si.Sa - silty Sand with gravel - Nisip prafos cu pietris
70 gr.cl.Sa - clayey Sand with gravel - Nisip argilos cu pietris
sa.cl.Si - silty Clay with sand - argila prafoasa cu nisip
gr.sa.Si - sandy Silt with gravel - Praf nisipos cu pietris
gr.sa.Cl - sandy Clay with gravel - Argila nisipoasa cu pietris
gr.sa.si.S - gravely sandy silty Soil - Pamant prafos nisipos cu pietris
gr.sa.cl.S - gravely sandy clay Soil - Pamant argilos nisipos cu pietris
80
sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
sa.gr.si.S - sandy gravely silty Soil - Pamant prafos cu pietris si nisip
sa.gr.cl.S - sandy gravely clayey Soil - Pamant argilos cu pietris si nisip
90 sa.gr.Si - gravely Silt with sand - Praf cu pietris si nisip
sa.gr.Cl - gravely Clay with sand - Argila cu pietris si nisip
gr.cl.Si -clayey Silt with gravel - Praf argilos cu pietris
100 gr.si.Cl - silty Clay with gravel - Argila prafoasa cu pietris
sa.Si - sandy Silt - Praf nisipos
sa.Cl - sandy Clay - Argila nisipoasa
sa.cl.Si - clayey Silt with sand - Praf argilos cu nisip
sa.si.Cl - silty Clay with sand - Argila prafoasa cu nisip

Pag 7 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

3 Indici geotehnici

3.1 Determinarea densității scheletului solid (STAS 1913/3-76)

Picnometru plin Picnometru cu


Pudra uscata pamant si plin cu Apa in exces
cu apa
apa

m masa masa mass apei in exces:


1 picnometrului: m picnometrului: m m
2 3 4

Elemente de calcul Unitate de Picnometru nr.


măsură 1 2 3
Masa picnometrului m0 g
Masa materialului m1 g
Masa picnometrului plin cu apa m2 g
Masa picnometrului + masa materialului m3 g
+ completare cu apă
Temperatură
o C o C
Densitatea apei ρ wt g/cm3
Factor de corecție ψL -
Densitatea scheletului solid
ρ =
1 g/cm3
+ −
3
1 2

MEDIE g/cm3

Greutatea volumică a scheletului solid kN/m3


γs=9.81ρs

Pag 8 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

3.2 Determinarea densității pământului folosind metoda “cu ștanța” (STAS 1913/3-76)

Date de calcul Unitate de Proba nr.


măsură 1 2 3
Masa ștanței m2 g
Masa ștanței + masa pământului m1 g
Volumul interior al ştanţei (volumul V0 cm3

probei de pământ)
ρ= 1 − 2
g/cm3
0

Densitate medie ρ g/cm3

Greutate volumică γ=9.81ρ kN/cm3

Pag 9 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

3.3 Determinarea gradului de îndesare a nisipului

de măsură
Elemente de calcul

Stare naturală Starea cea mai Starea cea mai


afânata îndesată

Unităţi
Ștanța nr.

Volumul ștanței V cm3

Masa ștanței m g

Masa pământului uscat + m1 g


masa ștanței
m1 - m g
%
1 −
n = (1 − )100

n mediu % n= nmax= nmin=


e= emax= emin=
e=
100 %
-
1− %
100


=

Pag 10 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

4 Determinarea consistenței

4.1 Determinarea umidității naturale (STAS 1913/1-82)

Umiditate naturală
w [%]
Proba nr. - 1 2 3
Masa inițială (umedă) a probei (m) g
Masa uscată a probei (md) g
%=

∙ 100 %
W%mediu %

Determinarea limitei inferioare de plasticitate (limita de frământare) – metoda cilindrilor de


pământ (STAS 1913/4-86)

Limita de frământare
wP [%]
Proba nr. - 1 2 3
Masa inițială (umedă) a probei (m) g
Masa uscată a probei (md) g
%=

∙ 100 %
WP%mediu %

Pag 11 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

Determinarea limitei superioare de plasticitate (limita de curgere) – metoda cupei


Casagrande (STAS 1913/4-86)

A Sectiune A-A

60
150

55
B 125 B 50
A

[%]
45
Cupa Casagrande automata 40 wL
Vedere laterala B-B

Umiditate
35
20

30
25
15

10
5
0
10 20 25 30 40 50
Numar de caderi ale cupei (log(N)) [-]

70.0

60.0
Umiditate [%]

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0
1 10 100
Numarul de caderi ale cupei (log (N)) [-]

Umidități obținute
w [%]
Proba nr. - 1 2 3 4
Masa umedă a probei (m) g
Masa uscată a probei (md) g
%=

∙ 100 %
Nr. căderi ale cupei -
Limita de curgere: wL %

Pag 12 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

Determinarea limitei superioare de plasticitate (limita de curgere) – metoda cu


con (BS 1377 Part 2 1990)

Penetrare [mm]
35
3 30

25
5

20

15 wL

4
10

6
0 10 20 30 40 50 60 70
1 Umiditate [%]

Legenda
1. Baza 4. Con

2. Microcomparator 5. Blocaj
3. Tija 6. Stanta cu pamant

50.0
45.0
40.0
Penetrare [mm]

35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Umiditate [%]

Pag 13 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

Umidități obținute
w [%]
Proba nr. - 1 2 3 4
Masa umedă a probei (m) g
Masa uscată a probei (md) g
%=

∙ 100 %
Adâncime cădere con -
Limita de curgere: wL %

4.5 Prelucrarea rezultatelor

Umiditatea probei, w [%]


Limita de curgere, wL [%]
Limita de frământare, wP [%]
Indicele de plasticitate, IP [%] = wL – wP
Indicele de consistență, IC = (wL-w)/(wL-wP)
Descrierea consistenței

Pag 14 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

5 Determinarea coeficientului de permeabilitate (STAS 1913/6-76)

5.1 Permeametru cu gradient constant

= = ∗

∗ ∗

Interval Înălțimea Lungimea Secțiunea Gradient Volum Coeficient Coeficient de Coeficient de


coloanei de apă de permeabilitate la permeabilitate la
de timp probei epruvetei hidraulic
de apă evacuat corelație t[o C] 20o C
t h L A i V c kt k
[s] [cm] [cm] [cm2] [-] [cm3] [-] [cm/s] [cm/s]

Media:

Pag 15 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

5.2 Permeametru cu gradient variabil

= ∗ = 2.3 ∗ ∗ ℎ1 ∗ c=_____

ℎ2

Interval Nivel Nivel Coeficient de


permeabilitate la
de timp L/t inițial final h1/h2 log(h1/h2)
20o C
t h1 h2 k
[s] [cm/s] [cm] [cm] [-] [-] [cm/s]

Media:

Pag 16 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6 Ȋncercarea de compresibilitae în edometru (STAS 8942/1-89)

8 8
12 7
6 7
4 9 11
3 10
9
2

5
1

Legenda
1. Cadru suport 4.Contragreutate 7. Celula de saturare 10. Proba
2. Corp 5.Sarcina 8. Microcomparator 11. Placa de incarcare
3. Parghie 6.Ram 9. Piatra poroasa 12. Inel de confinare

dinel=………cm Ainel=………cm h0= 20 mm


σ Δh
∆h ∆σ 1
ε= 100 M= mv =

Proba Timp h
0
∆ε M

[kPa] [mm] [%] [kPa] -1


[kPa ]
12.5
25
50
NISIP 100
200
300
500
12.5
12.5
LOESS 25
50
100
200
300
300 i

Pag 17 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6.1 Diagrama de compresiune - tasare

-2

6
ε [%]

10

12

14

10 100 1000
σ [kPa]

Pag 18 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

6.2 Diagrama de compresiune - porozitate


0.705

0.700

e0=……… av = e1−e2

0.695

0.690

σ2−σ1

σ ε av
e [-]

0.685 ε(1 + e0)


Δe = e = e0 − ∆e
[kPa] [%] -1
100
[kPa ]
12.5
0.680 25
50
100
0.675 200
300
500
0.670

0.665
10 100 1000
σ [kPa]

Pag 19 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

7 Ȋncercarea de consolidare ȋn edometru (STAS 8942/1-89)


Timp σ Δh
∆h
ε= 100
Proba Timp h0 t 1
t 2 t t
50
100

[min] [kPa] [mm] [%] ε x log(t)


0
10'' 0.17 ε
1 x B
20'' 0.33 ε
30'' 0.50 4 C
40'' 0.67
1' 1
2' 2 ε50
ARGILĂ

4' 4
8' 8
Curba de
15' 15 consolidare
30' 30
1h 60 ε
100 A
2h 120
4h 480
8h 480
15h 900 ε
24h 1440

7.1 Diagrama de consolidare edometrică

Pag 20 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

ε [%]

timp[min]


2

Cv= _ _ _ _ _ _ _ cm2/s
50 50 0

= = (1 − ) = 0.197

50 50 50
50
2

Pag 21 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

8 Încercarea de forfecare directă (STAS 8942/2-82)

8
9 12

13 17
8
10 12 18

9 7
15 15
11 6
14 16
7

2
3 4

1 5

1
Legenda

1. Cadru suport 4. Contragreutate 7. Celula de saturare 10. Inel dinamometric 13. Caseta superioara 16. Placa poroasa
2. Corp 5. Sarcina 8. Microcomparator – 11. Microcomparator 14. Caseta inferioara 17. Placa de incarcare
3. Parghie 6. Ram deformatii verticale inel dinamometric 15. Bara de fixare 18. Proba de pamant
9. Microcomparator – 12. Motor
deformatii orizontale

T – forţă orizontală Proba 1 Proba 2 Proba 3


δ – deplasare în plan orizontal σ= (kPa)
τ – efort tangenţial = T/A τmax= (kPa)
ϕ= °
c= (kPa)
Sectiunea orizontala a casetei

de forfecare
Placa de forta axiala 60 mm

incarcare δ

T Parte fixa
Forta
transversala
mm60

Parte

mobila

Pag 22 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

8.1 Rezultate experimentale

Proba 1 Proba 2 Proba 3


T   T   T  
(kN) (mm) (kPa) (kN) (mm) (kPa) (kN) (mm) (kPa)

Pag 23 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

8.2 Dreapta Mohr-Coulomb

200

180

160

140

120
τ [kPa]

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
σ [kPa]

8.3 Curba de mobilizare a efortului tangențial

200

180

160

140

120
τ [kPa]

100

80

60

40

20

0
0 2 4 6 8 10 12 14
δ [mm]

Pag 24 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9 Încercarea de compresiune triaxială UU (neconsolidat nedrenat) (BS 1377/6,7,8)

Proba 1 Proba 2 Proba 3  °


σ3= kPa - efort radial c= kPa

 kPa – efort deviator


σ1=σ3+ kPa – efort vertical
2

4 Legenda
5 1. Celula de presiune
2. Sistem de inchidere a celulei de
9 presiune
3. Robinet de ventilare
7 4. Brat de incarcare
10 5. Traductor de forta verticala
6. Pedestal
7. O-ring-uri
8. Membrana
9. Capat prindere superior
1 10. Placa poroasa
11. Traductor de presiune a apei din
pori
12. Control presiune din proba si
volum
13. Linie de drenaj a apei din pori
8 14. Control presiune din celula si
volum
10

7
6

13 12

11 14

3  1

3

 

Pag 25 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9.1 Dreapta de cedare

400

350

300

250
τ [kPa]

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
σ [kPa]

Pag 26 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

9.2 Reprezentarea drumurilor de efort în coordonate MIT (s-t)

Proba 1 Proba 2 Proba 3


s= 1 3 kPa
s=
2 t= kPa
t= 1 3
2
 °
d= kPa

500

450

400

350

300
t [kPa]

250

200

150

100

50

0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
s [kPa]

Pag 27 din 28
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI
DEPARTAMENTUL DE GEOTEHNICA SI FUNDATII

10 Fișa sintetică a rezultatelor


Unitatea Executanta a forajului / Drilling Company:
Intocmit / Author:
Amplasamentul / Site:
Verificat / Checked:
Fisa sintetica a forajului / Borehole Summary:
Cota fata de / Granulometrie/

Coef. de neuniformitateUniformitycoefficient/
Lim. Atterberg
Stut / Steel tube Grading

Stratificatia/Litholog
N.A.S./G.W.T
Elevation

Limita de curgere /Liquidlimit

Limita de framantare /PlasticLimit


with respect

Argila / ClayPraf/SiltNisip/Sand

0063. Pietris / GravelBolovanis/cobble


Borcan / Disturbed

y
to sample

Adancimea / Depth
Nr. proba /Sample#
Layer thickness Grosimea
Denumirea stratificatiei /
0.00 mdMN / m BlackSealvl

Cota terenului /Groundlevel


0.00
Layer material
Umplutura si pamant vegetal / Debris

w w
Un

0630.
L P

0.002

2.000
stratului
(%) (%) (%)

-0.45 0.45 and topsoil

1.00
0.45
39 15 24 0.59 24 19.10 43 0.75 0.87 24.00

4015. - c (cu)
9390 - sat

26. - ? (cu)10
23
67
10
0
0
Praf argilos nisipos, galbui, cu P2 2.00
2.00
3.25
intercalatii cenusii, pla stic moale /

Soft yellowish sandy silty clay, with


grey intercalations

3.00

-3.70 3.70

8
42
50
0
0
P3 4.00 >15 26 13 13 0.29 22
4.00

5.00
Nisip prafos la nisip, galbui, cu
intercalatii cenusii, mediu indesat /
3.50 Medium dense fine and medium
yellow silty sand to sand, with grey

6.00
intercalation
s

209800
6.00 <5 22 9/11/13
P4(SPT)
7.00
-7.20 7.20

8.00

2.80 P5 8.00

9.00

10.00 -10.00 10.00 P6 9.50

Pag 28 din 28