Sunteți pe pagina 1din 4

1. Noţiuni generale.

Caracteristicile tehnice
AMPS – este unul din sistemele analogice de telefonie mobilă, ce a fost inventat în
SUA şi a devenit fucţionabil în 1983 în Chicago, împreună cu NMT şi sistemul C a fost
unul din primele sisteme de telefonie celulară.
Caracteristici tehnice
AMPS are următoarele parametrii:
ΔF1 = 825÷845MHz (ME→BS)
ΔF2 = 870÷890MHz (BS→ME)
ΔF1 = ΔF2 = 20MHz
Δfc = 30kHz = 0,03MHz
N = ΔF1/Δfc = 666

Planul de frecvenţe a sistemului AMPS este următor:

Figura 1. Planul de frecvenţe a sistemului AMPS


Iniţial AMPS a fost proiectat pentru un număr nu prea mare de utilizatori de
aceea clusterul pentru sistemul AMPS era preconizat să fie format din 7 celule, din
aceste considerente şi din perspectiva dezvoltării sistemului seturile de canale pentru
fiecare celulă au fost formate după următorul principiu:
a) au fost formate 7 grupe de seturi
b) au fost formate 3 tipuri de seturi pentru fiecare celulă, de aceea repartizarea
seturilor de canale pentru fiecare celulă se efectuează prin următorul tabel:
1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 .....
43
.....
631
652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666

1
În fiecare celulă iniţial se utilizau seturile de canale ale grupeiA,iar în continuate în
aceeaşi celulă puteu fi utilizate seturile de canale corespunzătoare grupelor B şi C.
2.Structura sistemului AMPS şi funcţionarea lui

Figura 1 Schema de structură simplificată a sistemului AMPS

Elementele de bază a sistemului AMPS sunt:


MTX – Mobile Telephone Exchange – reperzintă o centrală telefonică pentru
abonaţii mobili, ce are legătură cu abonaţii PSTN prin LE – Local Exchange – care la
rîndul său reprezintă o centrală locală şi utilizînd TE – Transit Exchange – care
reprezintă o centrală de tranzit. BS care pot fi conectate la MTX printr-o linie
individuală sau comună. ME – echipament mobil.
MTX reprezintă o centrală telefonică pentru abonaţii mobili şi efectuează
comutarea corespunzătoare.
Funcţionarea sistemului se efectuează sub controlul unui procesor central a MTX.

2
3.Funcţionarea
În AMPS se utilizează un număr de canale doar pentru efectuarea procesului de
căutare şi acces, cît şi pentru semnalizarea, aceste canale se umesc S canale şi, de
obicei, se utilizează ultimele 21 de canale din 666(cîte un canal S pentru fiecare set de
canale ca minimum), aceste canale se utilizează în ambele sensuri şi doar pe un timp
foarte scurt pînă la atribuirea canalului de trafic liber.
Pentru utilizarea eficientă a spectrului de frecvenţe utilizarea canalelor S în ambele
sensuri, şi anume în cazul iniţierii unui apel de către ME pe canalul S din calula dată, se
transmite un semnal special. Această procedură se numeşte porcedură de acces. Şi la
apariţia a două sau mai multe proceduri de acces de către abonaţii aceleeaşi BS se
utilizează o procedură specială pentru evitarea apariţiei conflictelor la acăpărarea unui
cana liber. Această procedură constă în următoarele: cînd ME transmite spre BS semnal
de iniţiere a unei convorbiri pe canalul S iniţial BS nu eliberează mimental un canal
liber de trafic, doar la apariţia peste un timp aleator de timp aceluiaşi semnal de la ME
la BS, BS eliberează un canal de trafic şi în acest moment eliberează şi un canal S. Dacă
doi sau cîţiva abonaţi iniţiază un apel în acelaşi moment de tmip, datorită faptului că
fiecare ME repetă acest semnal peste un timp aleator primul va primi canalul de trafic
ME care are timpul repetare mai mic. În AMPS procedura de acces şi căutare se
efectuează pe acelaşi canal.
Procedura de căutare este o procedură prin care o BS iniţiază o legătură cu unul
din abonaţii mobili aflaţi pe teritoriul calulei pe durata legăturii BS şi MTx
supraveghează calitatea comunicaţiei şi dacă este necesar se declanşează procedura de
hand over intra sau inter celulară. La închierea convorbirii ME semnalizează acest lucru
cu un semnal special şi BS consideră în continuare canalul de trafic utilizat în
convorbire ca canali liber.
În regimul de aşteptare (stand by) ME se află permanent pe un canal S deservit de
altă BS. ME schimbă acest canal S. Există cazuri cînd ME recepţionează de la BS
comenzi de a se transfera necondiţionat de pe un canal S pe altul, aceasta are loc cînd
într-o celulă este depistat un număr mare de abonaţi, care dacă ar iniţia o convorbire sau
ar fi apelaţi BS nu ar face faţă acestui trafic.

3
4. Concluzii:
Sistemul AMPS are marele merit de a fi fost practic primul sistem de telefonie
celulară de mare întindere.Aceasta a implicat, evident, unele deficienţe.Dintre acestea
trebuie menţionată centralizarea excesivă care implică.În acest sistem nu se recomandă
scăderea razei celulei sub valoarea de o milă, deoarece:
• Creşte gradul de încărcare a activitaţii MTX, care ar trebui să efectueze un număr
de transferuri foarte mare; se depăşeşte astfel capacitatea echipamentelor şi apare
pericolul blocării;
• S-a constatat o influenţa mare asupra performanţelor sistemului a abaterii
amplasamentului real al staţiilor de bază faţă de poziţia teoretică.
• Abaterea relativă a amplasamentului în raport cu raza celulei este limitată la cel
mult 25%.
• Raportul semnal/perturbaţie la extremitatea defavorizată scade lent cu creşterea
abaterii faţă de poziţia optimă în interiorul acestei limite.
• Date experimentale au evidenţiat că o abatere de peste 25% conduce la scăderea
inacceptabilă a acestui raport. Folosirea unor celule cu raza care nu paote fi mai mică de
o milă conduce la o capacitate relativ mică de trafic radiotelefonic ce poate fi asigurat
de sistemul AMPS.