Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul I.

Descrierea ideii de afaceri


Afacerea se referă la fabricarea și comercializarea peleților/brichetelor din deșeuri vegetale,
(rumeguș, paie de cereale. Demararea acestei afaceri răspunde necesității de a găsi o alternativă
pentru dezvoltarea firmei și presupune realizarea unui produs care să conducă la creșterea profitului
acesteia.
Planul de dezvoltare a societății vizează creșterea capacității de producție, prin obținerea unui preț
cât mai mic al produsului finit. Prin aceasta strategie societatea noastră urmărește ca produsul sa fie
accesibil tuturor categoriilor de consumatori, cu referire directă la deținătorii de centrale termice
casnice sau industriale, cu combustibil lemnos.
Viziunea și obiectivele urmărite:
Obiectivul general al societății este de a crește competitivitatea, de a dezvolta activitatea acesteia și
de a intra pe piața producătorilor de peleți/bricheți din județul nostru, de a crea un produs
competitiv. Prin crearea acestei mini-fabrici, societatea vine în întâmpinarea clienților, urmărind
crearea unui produs la un raport avantajos calitate/preț.
Obiectivele pe termen scurt reprezintă obținerea tuturor avizelor necesare pentru a demara
activitatea, începerea proiectului astfel încât perioada de implementare să aibă o durată nu mai mare
de 6 luni, pregătirea terenului industrial (instalarea halei industriale) într-un termen de 3 luni,
achiziționarea unei linii de brichetare pentru a desfășura procesul tehnologic propus.
Pe termen lungă, obiectivele se arată astfel:
- Recuperarea investițiilor într-o perioadă de 1 an
- Obținerea de profit mare pentru următoarea perioadă de 2 ani de exploatare
- Atragerea continuu de clienți noi
- Mărirea capacității de producție
- Obținerea unei cote considerabile pe piața comercializării cu peleți și brichete
Produsele oferite
Firma va produce brichete din resturi vegetale (paie) de diametru 75-80 mm si o lungime de maxim
250 mm, având o forma cilindrica. Bricheta reprezintă o tehnologie de interes enorm pentru că într-
un volum redus se concentrează o putere calorică mai mare.
Altfel vorbind, brichetele sunt considerate un combustibil mult mai bun față de lemn, din motiv că
brichetele au o capacitate termica excepțională, prin urmare - rețin căldura pe o perioada de timp
mult mai mare și mențin temperatura ridicata în interiorul focului din cazan, permițând o ardere
ușoara a brichetelor noi introduse.
Pentru a face o diferență mai clară între brichete și alte produse folosite la ardere vă arăt
următoarele comparații:
10 kg brichete = 5,5 litri petrol
1 tona brichete = 5 metri cubi lemne de foc
Lemnul de foc este principalul produs ce reprezintă o concurență directe bricheților, dar spre
deosebire de el, brigheții nu necesită multe etape de prelucrare și pregătire pentru a fi băgați pe foc,
oferind oamenilor o comoditate mult mai ridicată, dar și o creștere calorica fata de acesta, lemnul
oferă în jur de 15.500 Kj/kg pe când cu brichete se poate atinge o putere calorică de aproximativ
19.500 Kj/Kg.
Principalele avantaje ale acestei idei de afaceri sunt:
- Localizarea afacerii poate fi efectuată în mediul rural, astfel cheltuielile cu investiția inițială
privind achiziția sau chiria spațiului de producție necesar ar fi mai reduse de cat ar fi în
mediul urban.
- Materia primă utilizată este ieftină, ea este considerată un produs secundar lipsit de
importanță în industria silvică și agricultură (paiele și rumegușul)
- Piața de desfacere din România este una mare, din cauza că aproape jumătate din populația
țării locuiește în mediul rural, iar un mare număr din acestea folosesc materialul lemnos
pentru a se încălzi
- Necesită un număr mic de muncitori pentru a rula și opera o linie tehnologică de producere
de brichete și peleți din paie și rumeguș
- Nu este necesar un personal înalt calificat
- Are un randament mai bun comparativ cu lemnul
- Cost de exploatare apropiat de cel pe gaz sau mai mic cu 10 – 25%
- Este un tip de afacere bio, ce presupune utilizarea resturilor din alte activități
- Estetic si design. Se pot folosi la sobă sau șemineu ce pot fi montate in orice camera
Pe lângă cele menționate, trebuie de reținut că afacerea cu comercializarea peleților și brichetelor
este una sezonieră, vânzările efectuându-se, în mare măsură, în toamnă și iarnă, iar pentru restul
timpului societatea are nevoie de spații de depozitare pentru perioade îndelungate înainte ca astea să
fie vândute.
Capitolul II. Studiul de oportunitate
În tabel sunt prezentați structurat producătorii, importatorii, distribuitorii și magazinele ce
comercializează cu peleți și brichete de pe teritoriul României:
NR. FIRMA JUDETUL NR. FIRMA JUDETUL

1 Dante International SA Romania 25 Transypellet SRL Hunedoara

2 Holzindustrie Schweighofer Alba 26 Eco Mar Product Iasi


SRL
3 Art Lemn SRL Arad 27 Vice-Mar SRL Iasi

4 Hoba Tehnic SRL Arad 28 Remir Forest SRL Maramures

5 Euro Product Mn SRL Arad 29 Dan Prolemn SRL Mures

6 Centrale Lemne si Pellet Bacau 30 Rovo SRL Mures


SRL
7 TENERIFE SAFETY Bacau 31 Bripelco SRL Neamt

8 Eco Wood SRL Bihor 32 Gapoda SRL Prahova

9 Elenara SRL Bihor 33 Ecopellets SRL Sibiu

10 Gross Handel SRL Bihor 34 Possession Recycling Timis


Energy SRL
11 Aqua Clean SRL Botosani 35 Eprom SRL Valcea

12 Markit Production Bucuresti 36 ECO Pellet Invest Buzau


SRL
13 Eco Lemn Products SRL Caras
Severin
14 Bricom SRL Cluj

15 Complet Servimpex Srl Cluj

16 Frigo Transilvania SRL Cluj

17 Hedrom SRL Cluj

18 Ora Cinci SRL Constanta

19 Ameco Renewable Energy Harghita


SRL
20 Athos Pellet SRL Harghita

21 Biohome SRL Harghita

22 Csillag SRL Harghita

23 Neval SRL Hunedoara

24 Phoenix Company SA Hunedoara

Sursa: http://blogdeinstalatii.ro
Identificarea clienților potențiali
Pentru o afacere cu brichete și peleți din paie și rumeguș, clienții vor fi în special
gospodăriile rurale cu venituri mici sau cel mult medii care folosesc pentru încălzirea pe timpul
iernii lemnele.
O altă categorie importantă de clienți potențiali este formată din instituții publice din spațiul rural,
multe dintre acestea folosind, de asemenea, încălzirea pe bază de lemne.
Brichetele pot fi folosite în centrale termice casnice sau industriale, cu minime emisii în mediul
înconjurător. Sistemele moderne de stocare, alimentare şi ardere permit automatizarea completă a
procesului, în condiţii de siguranţă, confort şi protecţia mediului. Astfel, datorită puterii calorice şi a
compoziţiei omogene a acestora, brichetele pot asigura încălzirea în regim automat a unor locuinţe,
şcoli, sedii administrative pe o durată îndelungată, necesitând o aprovizionare la intervale relativ
mari de timp (1-3 luni). Brichetele pot fi utilizate în arzătoare speciale, cuptoare sau boilere-
schimbătoare de căldură adaptate la arderea brichetelor, cu circuite de fum. O centrală de ardere a
lemnului poate fi uşor adaptată la arderea brichetelor, prin adăugarea unor arzătoare externe, de
înaltă performanţă, cu randament ridicat şi emisii minime. Se poate anticipa un potenţial de creştere
a cererii interne, mai ales printr-o popularizare intensă a acestui produs. Considerăm oportună o
stimulare a orientării acestui produs spre piaţa internă. În acest moment ţara noastră are un ridicat
potenţial de utilizare a acestui biocombustibil datorită posibilităţilor de manipulare şi transport pe
întreg teritoriul ţării. Comparativ cu alte resurse energetice, ţara noastră are un potenţial ridicat
format din resurse de tip biomasă. De aceea considerăm că un impact major în stimularea protejării
mediului şi în special a gazelor cu efect de seră, ar fi încurajarea la nivel naţional a utilizării
brichetelor în scop casnic.
Capitolul III. Înființarea și operaționalizarea facerii
Stabilirea investiției necesare
La început vom stabili lista utilajelor necesare și preturile acestora cu care vor fi posibil de a
le achiziționa. Cel mai comod ar fi consultanța din partea unui inginer tehnolog ce ar putea furniza
un întreg flux tehnologic, astfel se vor ameliora cheltuielile suplimentare următoare după aprobarea
proiectului.
Etapele de parcurs în procesul de fabricație a peleților sunt următoarele:
1. Tocarea/Mărunțirea
2. Măcinarea
3. Uscarea
4. Separarea
5. Presarea
6. Răcirea
7. Ambalarea
Pentru a pune în funcțiune un flux tehnologic din cadrul unei fabrici de peleți și brichete din
paie și rumeguș avem nevoie de cel puțin următoarele elemente:
- Uscător
- Tocător de paie sau rumeguș
- Ciclon
- Presă
- Mașină de înfoiat sau însăcuit brichetele și peleții.
Necesarul de finanțare va fi în jur de 235.000 Euro.
Linia de fabricare a peleților va avea următoarele caracteristici:
 Lungimea benzii de alimentare : 5000 mm
 Putere motor : 2.2 kW
 Capacitate de tocare 6-12 m3/h
 Capacitate de măcinare : 500-700 kg/h
 Capacitate uscare : 450-560 kg/h
 Minisiloz : 1250 mm
 Sistem de împachetare in saci : 15 – 25 kg
Adițional vom asigura linia de fabricație cu energie prin amplasarea a 6 Panouri fotovoltaice 6
panouri fotovoltaice ce ar susține activitatea acesteia și ar aduce o economie privind consumul de
energie. Panourile vor avea următoarele caracteristici tehnice:
 Panou fotovoltaic monocristalin
 P = 190 Wp
 Cabluri si conectori 40 – 55 ml
 Controler 30A-12/24v
 Baterii 100 - 150Ah, 10-12V;
 Invertor Stunder 200 VA
Peleții sunt obținuți prin mărunțirea materiei prime, deșeurilor (biomasa) in particule,
uscarea lor si introducerea in tambure rotative prevăzute cu orificii pe toata circumferința (matrițe),
unde datorita unei forte de compresiune (particulele trec forțat prin matriță), având ca efect nașterea
unor forte de coeziune pe fondul deformărilor plastice, formează un produs aglomerat de forma
cilindrica cu dimensiuni mici.
Personal necesar
Muncitor necalificat – ambalator manual – 1 persoana
Operatori la mașini unelte – 2 persoane
Manipulanți (încărcători - descărcători) – 3-4 persoane
Cheltuielile estimate
 17.000 lei – cheltuieli cu materiale de ambalat;
 400.500 lei – cheltuieli aprovizionare rumeguș;
 9.000 lei – cheltuieli combustibilul;
 110.000 lei – cheltuieli cu salariile si cheltuieli cu asigurările sociale;
 130.000 lei – cheltuieli cu energie electrica;
 4.325 lei – cheltuieli cu apa;
 6.000 lei – alte cheltuieli.
Furnizorii
Materiile prime sub forma de resturi vegetale necesare pentru obținerea brichetelor vor proveni de
la societățile agricole care cultiva cereale (grâu, orz, ovăz, porumb) sau plante oleaginoase ( floarea-
soarelui, soia, rapiță), in urma recoltări sub forma de paie (grâu, orz, rapiță), coceni de porumb,
vrejuri de soia sau tulpini de floarea-soarelui.
Materia prima va fi achiziționată sub forma de balotă și transportată de către furnizori la sediul
fabricii, iar contractele încheiate cu aceștia vor fi pe termen lung cu plata la o luna de la livrarea
materiei prime.