Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1

parte integrantă din contractul de închiriere

PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE
str. ________________, nr. __, bloc _____, et.__, ap.____, București

Noi,
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________, în calitate de locator la
apartamentului menționat mai sus, și __________________________________________________, in
calitate de locatar, am procedat astăzi __________ 2017, primul la predarea si al doilea la primirea
apartamentului si a bunurilor situate in el:

Obiecte de inventar

Sufragerie:

1.

Dormitorul mare:

2.

Dormitorul mic:

3.

Bucătărie:

4.
Hol:

5.

Baia:

6.

Index contor energie electrică: _________

Index contor gaze: ___________________

Index apă Bucătărie Baie Grup sanitar


Apă caldă

Apă rece

Apartamentul este zugravit, curat cu toate instalatiile in functiune si mobilier


……………………………………………………………
Chiriasul a primit de la proprietar ……………..seturi de chei de la usa de la intrare in
apartament si de la intrare in bloc.
La închirierea imobilului, chiriașul a venit cu următoarele bunuri:

Obiecte de inventar
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Prezentul proces verbal s-a intocmit in 4(patru) exemplare.

Am predat, Am primit,
PROPRIETAR CHIRIAŞ