Sunteți pe pagina 1din 1

http://sorinborodi.

ro
“Problema cu albina”, în varianta de coşmar......

( Sursa: Evaluare NaŃională 2011, “Probă scrisă la matematică” )

a) DemonstraŃi că punctele A, M, F sunt coliniare


b) CalculaŃi EM
c) ArătaŃi că dreptele DM şi BN sunt paralele

d)  , arcul MF
CalculaŃi aria suprafeŃei mărginite de arcul BM  şi segmentul [BF]
e) Dacă BN ∩ CD = {K } , calculaŃi DK
f) DemonstraŃi că punctele B, M, D sunt necoliniare
g) CalculaŃi distanŃa de la punctul E la dreapta BN
h) StabiliŃi dacă dreptele CN şi BM sunt perpendiculare

i) 
CalculaŃi măsura unghiului BMN
j) Figura 3 are centru de simetrie? JustificaŃi răspunsul
k) ConstruiŃi simetricul triunghiului FNC faŃă de punctul C
l) CalculaŃi aria triunghiului AEN
m) StabiliŃi natura triunghiului DFM

n) 
CalculaŃi sin FAN

o) 
DemonstraŃi că dreapta BN înjumătăŃeşte coarda [MF], dar nu înjumătăŃeşte arcul MF
p) La ora 1030 , o albină îşi ia zborul din D şi zboară în linie dreaptă până în M, cu viteza de 15 km/h..La

ora 1032 o altă albină îşi ia zborul din A şi zboară în linie dreaptă până în M, cu viteza de 5 km/h..
Care din cele două albine ajunge prima în M?
q) DemonstraŃi că N este centrul de greutate al triunghiului DCM
r) Dacă în Figura 3, AB are lungimea 4 cm, la ce scară a fost realizat desenul?

S-ar putea să vă placă și