Sunteți pe pagina 1din 3

Franța

-fișă de evaluare-

1.Localizare:
 Franța se află în .................... Europei.
 Are deschidere la ................................, ................................, ...................................
 Vecinii Franței sunt:
- Nord:
- Est:
- Sud:

2.Administrație:
Franța este compusă din: ................................. comune,
................................. departamente,
................................. regiuni.
Capitala:
Orașe principale:
Limba oficială:
Sisitem politic:
Suprafață:
Populație:
Moneda:

3.Relief:
Franța oferă peisaje naturale deosebite. Podișurile s-au format în perioada ................................
Munții Franței sunt: ............................., ............................., ........................... și ............................
S-au format în perioda .................................. Înălțimea maximă de ........................... se atinge în
vârful ........................ Litorale sunt ....................... în sud și .................................... în nord și vest.

4.Clima:
Clima Franței este ............................................. Verile sunt ............................ și ............................
Iernile sunt ........................ și ................... Temperatura medie anula este de ...............................

5.Hidrografia:
Rețeaua hidrografică a Franței drenează patru mari râunri ......................., .......................,
....................... și .......................
6.Vegetația:
În zona muntoasă sunt prezente pădurile de ................................ și de .........................................
În Corsica este prezent ................................. ......................................

7.Resursele:
Franța este a ............................... putere europeană și a ................................... putere mondială.
Resursele naturale ale Franței sunt ...................................., ....................................,
...................................., ...................................., ....................................

8.Industria:
Industria Franței are un nivel ridicat tehnologic, competitiv în ......................................................,
.................................., .................................., ................................. și .............................................
Franța ocupă printre primele locuri mondiale în domenii precum: ...............................................,
.................................., .................................., ................................. și .............................................

9.Agricultura:
Implică ............. % din forța de muncă a Franței. Este ............................ și ....................................
Franța este în topul producătoarelor de ............................., .........................., ...............................
și ....................... Franța rămâne principala producătoare de ..........................

10. Porturile:
Porturi mici în comparație cu competitoarele sale din Marea Nordului. Acestea sunt
...................., ......................................, .............................. și .....................................
Cel mai mare port rămâne ............................. care este, de asemenea, și cel mai mare port din
Bazinul Mării Mediterane.

11.Turismul:
În Franța se practică urmatoare tipuri de turism:
-
-
-
-
-
-
Cele mai vizitate locuri din Paris sunt:
-
-
-
-
-