Sunteți pe pagina 1din 4

FIȘĂ DE CONCURS

Concursul Școlar Naţional de Competenţă și Performanţă COMPER


- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA a II-a 2016-2017

① Toate subiectele sunt obligatorii. PUNCTAJ:


② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
③ Cerinţele vor citite de învăţător.
PREMIU:

NUME ELEV: ....................................................................................

MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

❶ Încercuieşte buburuza care are cele mai multe buline:

A B C D

❷ Broscuţa sare din 3 în 3 pietre. Numerotează toate pietrele şi află pe ce piatră se va opri.

A 10 B 11 C 12 D 9

❸ Adaugă petale florilor, astfel încât fiecare floare să aibă câte 9 petale. Încercuieşte apoi
floarea căreia i-ai adăugat cele mai puţine petale.

A B C D

1/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA a II-a 2016-2017

❹ De ziua bunicii, Ioana culege lalelele din grădină:

Completează propoziţia: IOANA A CULES LALELE.


Ai completat cu:
A 15 B 12 C 10 D 9

❺ Două raţe şi Grivei


Stau în ograda lui Matei.
Spune repede, de vrei,
Câte picioare au în total cele 3?
A 7 B 8 C 9 D 5

❻ Uneşte albinuţele cu florile corespunzătoare:

Albinuţa care lipseşte este:

A B C D

❼ Rezultatul operaţiei de pe un singur vagon nu corespunde cu numărul locomotivei.


Care este vagonul?
A B C D

2/3
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA a II-a 2016-2017

Ordinea crescătoare a numerelor de pe baloane este:


A 1 , 2, 7 , 5, 10, 12, 18, 20 B 1 , 2, 5 , 7, 10, 12, 20, 18
C 1 , 2, 5 , 7, 10, 12, 18, 20 D 1 , 2, 5, 7 , 18, 10, 12, 20

❾ Vanessa a desenat: 3 lalele mov, 2 lalele galbene şi 4 lalele roşii.


Completează:
VANESSA A DESENAT ÎN TOTAL LALELE.

Operaţia corespunzătoare problemei este:


A 3-2+4 B 3+2+4
C 3+2-4 D 4-3+2

3/3
BAREM DE CORECTARE
Concursul Școlar Naţional de Competenţă și Performanţă COMPER
- clasa pregătitoare -
COMPER-MATEMATICĂ, ETAPA a II-a 2016-2017

1. D - 10 puncte;
2. Sarcină rezolvată integral: completează numerele de la 6 la 12 pe pietre şi
încercuieşte varianta de răspuns C - 10 puncte;
Sarcină rezolvată parţial: se acordă 5 puncte pentru completarea numerelor
de la 6 la 12 pe pietre; se acordă 5 puncte pentru încercuirea variantei de
răspuns C.
3. Sarcină rezolvată integral: desenează 6 petale florii A, 2 petale florii B,
4 petale florii C, 3 petale florii D şi încercuieşte floarea B - 10 puncte;
Sarcină rezolvată parţial: se acordă câte 1 punct pentru fiecare completare
corectă a fiecărei flori cu numărul corespunzător de petale; se acordă 6 puncte
pentru încercuirea florii B.
4. Sarcină rezolvată integral: completează propoziţia, scriind numărul 15 în casetă
şi încercuieşte varianta de răspuns A - 10 puncte;
Sarcină rezolvată parţial: completează corect propoziţia, scriind numărul 15 în
casetă - 5 puncte; încercuieşte varianta de răspuns A - 5 puncte.
5. B - 10 puncte;
6. Sarcină rezolvată integral: trasează câte o linie de la prima albinuţă la ultima
floare, de la a doua albinuţă la prima floare, de la a treia albinuţă la a doua floare
şi încercuieşte varianta de răspuns C - 10 puncte;
Sarcină rezolvată parţial: se acordă câte 2 puncte pentru fiecare corespondenţă
albinuţă-floare trasată corect; se acordă 4 puncte pentru încercuirea variantei
de răspuns C.
7. B - 10 puncte;
8. C - 10 puncte;
9. Sarcină rezolvată integral: completează propoziţia, scriind numărul 9 în casetă
şi încercuieşte varianta de răspuns B - 10 puncte;
Sarcină rezolvată parţial: completează corect propoziţia, scriind numărul 9 în
casetă - 5 puncte; încercuieşte varianta de răspuns B - 5 puncte.
Se acordă 10 puncte din oficiu.
TOTAL: 100 puncte

Diplomele se vor descărca de pe site-ul


www.concursurilecomper.ro ,
după introducerea rezultatelor
în conturile mentorilor organizatori.