Sunteți pe pagina 1din 3

Curs

Obiectele grupate in colectia Forms

- gestiunea datelor ( preluare date, stergere, afisare date);


- monitorizarea aplicatiilor (posibilitatea de gestionare a altor obiecte ale
bazei de date).

Formularele reprezinta imagini afisate pe monitor conform unei anumite


structurari.

Clasificare:
a) dupa sursa de date
- formulare legate (bound) – utilizate pentru afisarea si actualizarea datelor
din tabele
- formulare nelegate (unbound) – utilizate pentru informatii care nu se afla
in tabele (formulare de monitorizare a unei aplicatii)
b) dupa modalitatea de prezentare / afisare a datelor:
 formulare cu o singura inregistrare afisata (single from)
 formulare tabele (tabular from) foaie de calcul (datashet form)
 formulare aliniate (justified from)
 forma grafica (chart from)
c) dupa modalitatea de interactiune cu alte ferestre
 formulare ce asigura functie de dialog si accesarea obiectelor continute
in alte ferestre;
 formularea ce asigura activarea altor ferestre.

Fiecarui formular ii este atasat o fereastra


Fereastra formularului contine:
 bara de titlu;
 chenarul ferestrei;
 barele de defilare verticala si orizontala;
 butoanele de navigare.

Structurarea suprafetei de lucru a formularului

 antetul formularului (From Header) – zona rezervata in


principiu titlului formularului;
 antetut de pagina (Page Header);
 zona de detaliu (Details) – cuprinde toate controalele necesare;
 subsol de pagina (Page Footer) – corespunde zonei de antet de
pagina si este afisat numai la tiparirea formularului.
1
 subsolului formularului (Form Footer) – contine informatii la
nivelul formularului.

Proprietatile formularului

Se clasifica in patru categorii:

Format – contine attribute referitoare la dimensiune, aspect,


coordonatele de afisare.
Data – grupeaza informatiile la sursa de date si inregistrarile aferente.
Enent – contine evenimentele ce pot fi tratate prin procedeuri sau
functii scrise in limbajul VBA fie prin macro-uri.
Other – diverse alte proprietati.

Operatiile specifice cu obiecte de tip formular

Operatiile specifice asupra obiectelor de tip formular

Crearea formularului
- modul automat (Wizard)
- modul normal (Desing View)

Creare formular in mod asistat

Principalele etape de creare a formularului:


- indicarea sursei datelor (tabele, cereri de interogare)
- indicarea campurilor corespunzatoare din cadrul sursei de date.
- alegerea modului de aranjare a datelor in pagina de ecran
- salvarea formularului si atribuirea unui nume obiectului creat.

Plasarea controalelor in cadrul formularului

Toolbox
Text box
Latel
Option Button
Cheack Button
Command Button
Imagine
Page Break
Tab Control
Option Group – grupare butoane
2
Toggle Button
List Box
Combo Box
Bound Obiect Frame

Utilizarea formularelor ca panouri de comanda

- formulare cu butoanede comanda (creare prin proiectare) Design View.


- Wizard Swichboard Manager (realizare automata).

Obiecte de tip raport

- Design View – permite crearea rapoartelor prin proiectarepas cu pas.


- Raport wizard – ofera asistenta utilizatorului in crearea unui rport, prin
furnizarea unor forme de rapoarte predefinite.
- Autoreport Columnar – permite generarea automata a rpoartelor.
- Chart Wizard – permite crearea de rapoarte cu grafice.
- Label Wizard – permite crearea asistata a unor etichete de dimenziuni
definite de utilizator in care sunt afisate datele ce urmeaza a fi tiparite in
acest format.

Structura unui raport

- antetul raportului – Report Header


- antetul paginii – Page Header
- zona de detaliu – Details
- finalul de pagina – Page Footer
- finalul de raport – Raport Footer

Pincipalele operatii la crearea


automata a raportului

- indicarea sursei datelor;


- indicarea campurilor din cadrul sursei de date selectate;
- selectarea criteriilor de grupare a datelor;
- alegerea campurilor utilizate pentru sortarea datelor;
- indicarea calculelor aggregate (Summary Options);
- selectarea modului de prezentare (fond culoare etc.);
- se precizeaza titlul raportului;
- se realizeaza obiectul raport, atribuindu-se un nume.