Sunteți pe pagina 1din 7

FEDERATIA ROMANA DE TENIS

COMISIA CENTRALA A ARBITRILOR

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A

ACTIVITATII ARBITRILOR FRT

CAP.1 SCOP

Art.1 Corpul de Arbitrii FRT isi desfasoara activitatea in baza prezentului


Regulament, in conformitate cu Statutul FRT si cu Regulamentele referitoare la
activitatea arbitrilor emise de structurile internationale la care FRT este afiliata.

Art.2 Organizarea, conducerea, controlul si perfectionarea activitatii arbitrilor de tenis


din Romania, la toate nivelurile, se realizeaza de catre Comisia de Arbitri a FRT.

Art.3 Comisia de Arbitri a FRT functioneaza in baza prezentului regulament si a


Statutului FRT.

Art.4 Comisia Centrala de Arbitri a FRT reprezinta FRT in raporturile cu comisiile de


arbitri ale organismelor internationale la care FRT este afiliata, precum si cu comisiile
de arbitri ale altor federatii/asociatii nationale. Participarea la activitati comune va fi
supusa analizei si aprobarii Comitetului Director al FRT.

CAP.2 COMPONENTA

Art.5 Corpul de arbitri al FRT este constituit din totalitatatea arbitrilor care activeaza
in cadrul organizat de FRT, care recunosc si respecta prezentul Regulament.

Art.6 Poate deveni arbitru FRT, orice persoana fizica din Romania, care ia parte la un
curs si care promoveaza examenul de la sfarsitul cursului, organizat de catre
Comisia Centrala de Arbitri.

Art.7 Calitatea de membru de arbitru FRT inceteaza:

a) La cerere;

b) Atunci cand arbitrul nu mai indeplineste conditiile minime stipulate pentru


mentinerea nivelului de certificare

c) pentru incalcarea grava a codului de conduita pentru oficiali

d) pentru abateri discplinare repetate

CAP.3 DREPTURI SI OBLIGATII

Art.8 Arbitrii FRT au urmatoarele drepturi:


a) Sa oficieze la competitiile organizate de FRT sau de membri afiliati FRT;

b) Sa oficieze la competitiile organizate de structurile internationale la care FRT este


afiliata;

c) Sa beneficieze de materiale informative privind desfasurarea activitatii de arbitru,


editate de FRT;

d) Sa fie sustinut de FRT in pregatirea si promovarea profesionala.

Art.9 Arbitrii FRT au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte prevederile prezentului Regulament, a Statutului FRT, hotararile si


decizile Comisiei Centrala de Arbitri, principiile de moralitate, integritate, loialitate si
coeziune;

b) Sa respecte prevederile regulamentelor internationale referitoare la conduita


arbitrilor;

c) Sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FRT, precum si a organismelor si


oficialilor acesteia;

d) Sa transmita, numai cu acordul Comisiei Centrale de Arbitri, corespondenta


adresata organismelor internationale la care FRT este afiliata, in care se face referire
la problemele de organizare si functionare a Comisiei Centrale de Arbitri.

e) Sa-si achite integral, la termen si in conditiile stabilite, toate obligatiile fata de FRT.

CAP.4 COMISIA CENTRALA DE ARBITRI

Art.10 Comisia Centrala de Arbitri este organul de conducere al corpului de arbitri ai


FRT.

Art.11 Comisia Centrala de Arbitri isi desfasoara activitatea pe baza prevederilor


prezentului Regulament, care poate fi modificat de catre Comitetul Director al FRT,
ori de cate ori este nevoie.

Art.12 Comisia Centrala de Arbitri este compusa din 5 (cinci) persoane, 1 (un)
Presedinte si 4 (patru) membri ai Comisiei, reprezentanti ai corpului de arbitri.

Art.13 Presedintele Comisiei Centrale de Arbitri este numit de Comitetul Director al


FRT, avand un mandat de 4 (patru) ani, mandat care poate fi reinnoit.

Art.14 Revocarea Presedintelui Comisiei Centrale de Arbitri se face de catre


Comitetul Director al FRT.

Art.15 Presedintele Comisiei Centrale de Arbitri propune Comitetului Director al FRT


pe cei 4 (patru) membri ai Comisiei Centrale de Arbitri, fiecare avand un domeniu de
activitate clar stabilit.
Art.16 Mandatul membrilor Comisiei Centrale de arbitri, aprobati de Comitetul
Director al FRT, este de 2 (doi) ani, putand fi reinnoit.

Art.17 Revocarea membrilor Comisiei se face de catre Comitetul Director al FRT, la


propunerea Presedintelui Comisiei Centrale de Arbitri.

Art.18 Presedintele Comisiei Centrale de Arbitri, desemneaza din randul membrilor


Comisiei 1(un) Vice-Presedinte, care va ii va prelua atributiile in lipsa acestuia.

Art.19 Presedintele Comisiei Centrale de Arbitri, desemneaza din randul membrilor


Comisiei, 1(un) Secretar, care va raspunde din punct de vedere organizatoric de
activitatatea Comisiei Centrale de Arbitri.

CAP.5 STRUCTURA SI ATRIBUTIILE MEMBRILOR COMISIEI CENTRALE DE


ARBITRI

Art.20 Structura Comisiei Centrale de Arbitri este urmatoare:

a) Presedinte;

b) Responsabil domeniul proiecte, programe de evaluare, relatia cu organizatorii de


turnee

c) Responsabil delegari turnee nationale din calendarul intern

d) Responsabil delegari turnee internationale

e) Responsabil domeniul evidenta si monitorizare arbitri locali si nationali

f) Secretar Comisie - Responsabil domeniul informare

Art.21 Atributii Presedinte Comisie Centrale de Arbitri:

a) Reprezentantul comisiei in relatiile cu Comitetul Director al FRT cu celelalte


comisii de specialitate din cadrul FRT cat si in relatiile cu organismele
internationale din domeniu.

b) Gestioneaza abaterile administrative si disciplinare ale arbitrilor

c) Scolarizarea arbitrilor

d) Gestioneaza relatiile cu alte federatii privind schimburile de experienta si orice alte


oportunitati internationale care pot apare si de care arbitri romani ar putea beneficia

e) Colecteaza si centralizeaza optiunile cat si desemnarea arbitrilor la toate turneele


internationale organizate in Romania de copii, juniori, seniori, veterani si tenisul in
scaunul cu rotile sub egida TE , ITF, ATP sau WTA.

f) Coordoneaza activitatea comisiei si sprijina toti membrii comisiei si din corpul de


arbitri in orice aspect este nevoie
g) Gestioneaza optiunile si desemnarile arbitrilor la competitii de tenis organizate
de sau alte entitati sau private ce activeaza pe teritorul Romaniei.

h) Se asigura ca toate criteriile legate de arbitraj inclusgg iv baremuri la turneele


internationale sunt indeplinite conform standardelor TE, ITF, ATP sau WTA

I) Supune aprobarii comisiei orice aspect care ar avea ca si consecinta


decertificarea unui arbitru national.......

Art.22 Atributii responsabil domeniul proiecte, programe de evaluare, relatia cu


organizatorii de turnee

a) Asigura relatia cu organizatorii de turnee interne si internationale

b) Colaboreaza cu presedintele comisiei in relationarea cu alte federatii/asociatii


nationale in vederea initierii de schimburi de experienta, punerea la dispozitia
arbitrilor romani a diverse aplicatii pentru turnee internationale si identificarea pe plan
extern a unor oportunitati in sprijinul arbitrilor romani.

c) Coordoneaza segmentul arbitrilor “white badge” din cadrul grupului arbitrilor de


perspectiva

d) Gestioneaza programul national de evaluari impreuna cu presedintele comisiei

e) Centralizeaza evaluarea arbitrilor pentru arbitri nationali si white badge

f) Intocmeste proiecte de dezvoltare si urmareste implementarea proiectelor


decise de comisie in privinta pastrarii prestigiului activitatii de arbitraj

g) Gestioneaza impreuna cu presedintele comisiei si supune atentiei comisiei


aspectele de integritate sau disciplina.

h) Propune comisie datele de desfasurare si coordoneaza seminariile de


improspatare a cunostintelor pentru arbitri nationali si white badge.

Art.23 Atributii responsabil delegari turnee nationale din calendarul intern

a) Colecteaza si centralizeaza optiunile arbitrilor pentru delegarea la acest tip de


turnee

b) Desemneaza arbitri principali si de scaun la toate turneele nationale din


calendarul intern

c) Domeniul scolarizare -

d) Se asigura ca toate cerintele minime de legate de arbitraj inclusiv de baremuri


pentru toate turneele nationale din calendarul intern sunt respectate

c) Informeaza pe Presedintele Comisiei Centrale de arbitri si pe ceilalti membri


ai Comisiei asupra problemelor aparute la turnee;

Art.24 Atributii Responsabil domeniul evidenta si monitorizare arbitri locali si nationali

a) Intocmeste evidenta arbitrilor locali si nationali

b) Administreaza baza de date a arbitrilor FRT si creaza si gestioneaza portofoliile


arbitrilor (cartoteca, evaluari, recomandari, sanctiuni, etc)

c) Coordoneaza grupul de perspectiva al arbitrilor nationali

d) Coordoneaza cursurile de arbitraj de pe plan local la solicitarea organizatorilor


de turnee .

e) Elaboreaza metodologia, formatul si durata cursurilor locale si supune aprobarii


comisiei aceste aspecte

f) Creaza sistemul de feed-back pentru arbitri locali

Art.25 Atributii - Responsabil domeniul informare – Secretar Comisie

a) Coordoneaza orice aspect tehnic,organizatoric si/sau administrativ al


functionarii comisiei (sedinte,redactare procese verbale,comunicare,etc)

b) Asigura informarea in timp util despre noutatile care apar in domeniu

c) Asigura publicarea pe site a tuturor materialelor necesare arbitrilor (regulile


tenisului actualizate,sarcinile si procedurile,codurile de conduita,alte reguli sau
regulamente relevante)

CAP.6 PROCEDURA DE FUNCTIONARE A COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI

Art.26 Comisia Centrala de Arbitri se va intruni in sedinte de lucru, cel putin o data pe
luna sau ori de cate ori va fi nevoie.

Art.27 Stabilirea datei si a locului de desfasurare a sedintei precum si ordinea de zi a


acesteia, se va face de catre Presedintele Comisiei.

Art.28 Convocarea sedintei, precum si transmiterea ordinei de zi a acesteia, va fi in


responsabilitatea Secretarului Comisiei si se va face cu minimum 5 (cinci) zile
inainte.

Art.29 La sedintele Comisiei poate fi invitat cu titlu consultativ, orice alt arbitru sau
persoana de specialitate a carei opinie este necesara.

Art.30 Sedinta este statutara cu prezenta a minimum jumatate plus unul din membrii
Comisiei.

Art.31 Deciziile Comisiei se iau cu majoritate simpla de voturi exprimate de membri


Comisiei prezenti la sedinta.
Art.32 Votul va fi luat in consideratie si daca este trimis prin email.

Art.33 In caz de egalitate, votul Presedintelui Comisiei este decisiv.

Art.34 La fiecare sedinta va fi intocmit un Proces Verbal, semnat la inchiderea


sedintei de toti membrii prezenti.

Art.36 Comitetul Director al FRT va fi informat despre hotararile luate in cadrul


sedintei, printr-un raport al Presedintelui Comisiei, in maximum 7 (sapte) zile de
desfasurarea sedintei.

Art.37 Membri Comisiei care nu participa sau nu voteaza la 3 (trei) sedinte


consecutive sau la 5 (cinci) sedinte in decursul unui an calendaristic, vor fi exclusi

automat din Comisie.

CAP.7 ABATERI

Art.38 Se considera abateri, faptele savarsite cu vinovatie, in ceea ce priveste


nerespectarea normelor generale de baza si specifice aplicabile tuturor arbitrilor.
Pentru abaterile savarsite, arbitri raspund disciplinar sau administrativ, dupa caz.

Art.39 Abaterile disciplinare ale arbitrilor sunt de competenta si vor fi solutionate de


Comisia de Disciplina a FRT.

Art.40 Comisia Centrala de Arbitri, prin Presedintele ei, va sesiza Comisia de


Disciplina, atunci cand constata o incalcare a prezentului Regulament, a Statutului
FRT, a Codului de Conduita, de catre un arbitru, precum si atunci cand exista litigii
intre un arbitru si orice alta alta persoana in legatura cu activitatea arbitrului.

Art.41 Abaterile administrative (nerespectarea regulamentelor de concurs in vigoare,


aplicarea gresita a acestor regulamente,etc) sunt de competenta si vor fi solutionate
de Comisia Centrala de Arbitri.

Art.42 Sanctiunile pentru abaterile administrative sunt:

a) avertisment;

b) suspendarea pe o perioada determinata (1 luna – 2 ani);

c) retragerea certificarii.

CAP.8 LITIGII

Art.43 Arbitri nu au permisiunea de a aduce in fata unei instante judecatoresti, litigiile


de natura sportiva cu FRT sau cu un membru afiliat FRT. Aceste litigii vor fi
solutionate in conformitate cu Statutul FRT.

CAP. 9 DISPOZITII FINALE


Art.44 Prevederile prezentului Regulament se aplica tuturor arbitrilor din corpul de
arbitri FRT.

Art.45 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament va fi sanctionata in


conformitate cu Regulamentul Comisiei de Disciplina a FRT.

Art.46 Prezentul Regulament a fost supus aprobarii Comitetului Director al FRT si


intra in vigoare la data primirii aprobarii.