Sunteți pe pagina 1din 3

COMPANIILE DE NAVIGATIE

Companiile de navigatie sunt organizate in doua tipuri:


1. societati cu raspundere limitata unde capitalul este privat;
2. societati pe actiuni unde capitalul este majoritar de stat, reprez. de catre F.P.S. si cel
privat reprezentat de catre Fondul Proprietatii Private.

Cele doua forme desfasoara aceleasi activitati specifice exploatarii navelor intr-o
structura organizatorie proprie.
Pt. organizarea unei companii de navigatie, problema principala o constituie obiectivele
propuse care trebuie sa fie in concordanta cu strategia elaborata pe baza studiilor de prognoza
efectuate de organe specializate. Problema care se pune in fata conducerii viitoarei societati
consta in alegerea dintre multiplele variante pe cea mai buna.
O societate comerciala se infiinteaza conform legii prin hotararea guvernului sau decizia
organului administratiei locale, dupa cum societatea este de interes local sau republican. Actul de
infiintarea trebuie sa contina forma juridica, obiectul de activitate, numele societatii, sediul
principal, capitalul social subscris etc.
O data cu actul de infiintare se elaboreaza si statutul societatii care se supune aprobarii
aceleiasi instante.
Persoanele fizice sau juridice se pot asocia in cadrul actelor de comert in mai multe
forme:
- societatea in nume colectiv: asociatii in aceasta forma garanteaza obligatiile sociale
cu patrimoniul pe care il au prin raspunderea nelimitata a acestora
O societate comerciala isi poate infiinta sucursale ca societati comerciale dependente de
alte societati comerciale cuprinzatoare de acelasi fel.
Filiala este o sectie a unei societati comerciale care poate indeplini in totalitate sau
partial functiile de referinta. Asociatii intr-o societate in nume colectiv pot participa direct la
conducerea acesteia sau prin intermediul unei persoane numita administrator, cu atributiuni si
puteri conferite de conducerea firmei, pot gospodarii patrimoniul sau numai o parte.
In consecinta, notiunea de asociat o include si pe cea de administrator.
Modul de administrare si persoanele sunt stabilite prin contractul de societate cu
precizarea ca administratorul poate avea un rol de decizie si respectiv de executie.

1
in luarea deciziilor, dimensiunea aportului social este hotaratoare ca element specific de
implicare a asociatului in reusita sau esecul unei operatiuni economice.

Contractul de societate trebuie sa cuprinda, printre altele:


- identitatea asociatiilor;
- forma societatii;
- denumirea si sediul social;
- obiectul de activitate al societatii;
- capitalul social subscris si varsat cu mentiunea aportului fiecarui asociat in numerar
sau bunuri;
- modul evaluarii si data limita a depunerii integrale a capitalului social subscris.

Societatea in comanda simpla: Asociatii acestei forme se compun din comanditari


reprezentati de gruparea care nu este implicata in conducerea si administrarea societatii si
comanditati reprezentati de gruparea care conduce societatea si raspund solidar cu aportul social
si intreaga lor avere, spre deosebire de ceilalti care raspund cu aportul social.
Comanditarii, la un moment dat pot incheia operatiuni in contul societatii numai pe baza
unei procuri sociale acordate de catre comanditati. In aceste cazuri comanditarii devin
responsabili cu aportul social si intreaga lor avere in contextul procurii obtinute.
Reprezentarea asociatilor se face in conformitate cu aportul social adus la societate.

Societatea pe actiuni este o forma cu specific propriu pt. ca, capitalul social este
constituit din aportul social al asociatilor si este impartit in actiuni, obligatiile sociale sunt
garantate cu patrimoniul social, iar actionarii fiind obligati numai la plata actiunilor.
Actiunea reprezinta o hartie de valoare care constituie titlul ce atesta participarea la
capitalul unei societati si care da dreptul detinatorului sa primeasca dividente.
Dividentul este partea din profitul net al unei societati pe actiuni care se repartizeaza
actionarilor pt. fiecare actiune detinuta.
Societatea pe actiuni se constituie prin contract de societate si statut care trebuie
incheiate in forma autentica.

2
Societatea in comanda pe actiuni: este diferita de societatea in comanda simpla
deoarece capitalul social este impartit pe actiuni, partile constitutive ramanand tot comanditarii si
comanditatii.