Sunteți pe pagina 1din 4

Societatea cu raspundere limitata: se organizeaza un numar limitat de asociati – min.

2
si max. 50, iar raspunderea asociatilor este limitata de aportul fiecaruia.
Conducerea SRL-ului poate fi incredintata unui administrator din afara societatii. Nu pot
ocupa functie persoanele care au suferit un faliment, au fost condamnati, au calitatea de avocat,
notar etc.
Numirea lui se poate face prin statut sau printr-un act posterior si poate fi nelimitata sau
pe timp determinat. Administratorul poate fi revocat prin hotarare judecatoreasca.
Retribuirea se poate fixa sau poate fi stabilita proportional din cifra de afaceri sau
beneficii. Raspunderea administratorilor este solidara fata de societate, asociati si terti si totodata
individuala.
Pt. nerespectarea normelor legale, pt. incalcarea statutului si pt. depasirea competentelor
si daca au comis greseli in gestionarea societatii.
Adunarea asociatilor poate fi ordinara, avand ca scop aprobarea anuala a conturilor,
determinarea beneficiilor si repartizarea lor, stabilirea de competente administratoriloretc.
Cenzorii sunt persoane desemnate sau alese si au ca sarcina verificarea conturilor
prezentate de catre administrator. De regule o soc. are trei cenzori.
Actiunile SRL-urilor pot fi nominative (cand au inscris numele purtatorului) si la
purtator (cand are inscris pe actiune “la purtator”).
Actiunile sunt egale ca valoare ceea ce confera drepturi egale detinatorilor, dreptul de
proprietate asupra actiunilor : - nominative:se transmite prin declaratia facuta in registrul de
actiuni;
- la purtator: prin simplu transfer;
Actiunile sunt indivizibile; daca o actiune apartine mai multor persoane, acestea trebuie
sa desemneze un reprezentant unic.

1
REORGANIZAREA, DIZILVAREA
SI
FALIMENTUL SOCIETATILOR COMERCIALE

Consideratiuni de ordin economic sau fiscal pot determina reorganizarea societatilor


comerciale.
Prima cale este trasnformarea care presupune schimbarea de forma juridica a societatii.
Ea este necesara pt. a se adapta mai bine obiectului activitatii sale. Aceasta nu trebuie inteleasa ca
o dizolvare a vechii societati pt. aparitia uneia noi, ci ca o modificare a modului juridic de
functionare.
O alta modalitate este fuzionarea care presupune ca o societate absoarbe o alta societate,
lucru petrecut cu acordul organelor de conducere a celor doua societati.
O alta metoda este scindarea: prin care patrimoniul unei societati este atribuit mai
multor societati. Decizia apartine asociatilor societatii.

Falimentul
O societate comerciala care intra in incapacitate de plata este trecuta in procedura de
faliment. In mod curenbt se trece initial prin faza de reorganizare judiciara. In acest caz, la
cererea creditorilor, se declanseaza procedura si ca urmare, tribunalul sub jurisdictia caruia se afla
sediul debitorului numeste un judecator sindic care la randul sauprin incheiere judecatoreasca,
aproba persoana administratorului judiciar. Acesta din urma, depune la judecatorul sindic un plan
de reorganizare judiciara care este aprobat sau contestat de catre creditor, si o data aprobat incepe
derularea lui.

Concordat
Concordatul este un mijloc prin care creditorii mai acorda o sansa debitorului la
cererea acestuia, pt. a nu intra in faliment.

2
Concordatul preventiv (prefalimentar) in cadrul caruia la cererea debitorului, fie pe
cale amiabila intre creditor si debitor fie pe cale juridica, sa se obtina o reesalonare a platilor si sa
se micsoreze suma pe care urmeaza sa o plateasca. In nici un caz suma nu poate fi sub 40% din
credinta.
Tribunalul convoaca creditorii, le aduce la cunostiinta cererea debitorilor, le comunica
garantiile iar creditorii urmeaza sa hotareasca.
Prin concordatul preventiv creditorii dobandesc dreptul sa urmareasca in mod individual
pe debitor, de la data in care acesta se obliga sa efectueze platile.

Concordatul postfalimentar : cererea debitorului sau a creditorului trebuie sa cuprinda


aceleasi cerinte ca si la concordatul preventiv, dar se adreseaza numai tribunalului care de
asenmeni cere acordul creditorului.
Mai exista o cale juridica: moratoriul care se manifesta prin cererea debitorului falit
care prezinta dovada ca incetarea platii este datorata unor evenimente extraordinare, neprevazute
si de neinlaturat si ca in consecinta debitorul poate fi solvabil. Daca creditorul accepta moratoriul,
atunci se acorda max. un an, perioada in care o comisie desemnata de catre
creditorisupravegheaza indeplinirea conditiilor stabilite. Daca situatia s-a imbunatatit mai repede,
moratoriul se ridica de catre tribunal la cererea oricaruia dintre creditori.

BONITATEA SOCIETATII
Bonitatea presupune trei etape:
- solvabilitate: gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor
pe termen mediu si scurt;
- lichiditatea: indicatorul care indica capacitatea care o are agentul
economic de a acoperi prin elemente patrimoniale active oferta, inclusiv
elementele pasive cu referire la obligatiile de plata contractate pe termen
scurt;
- rentabilitatea: indicator de sinteza care arata in final gradul de
prosperitate al firmei in speta.

3
Verificarea bonitatii se poate face pe doua cai:
- pe cale indirecta, cu ajutorul tertelor persoane care pot furniza informatii
asupra unei societati (banci, parteneri specializati, firme specializate);
- pe cale directa, unde un rol important il joaca registrele de comert care
pot pune la dispozitia partenerilor date asupra solvabilitatii si creditului
social.
Analiza directa are in sprijin obligatia agentilor economici de a publica annual bilantul si
contul de profit si de pierderi. Daca legea nu impune publicarea celor de mai sus, documentele
pot fi solicitate direct de la partenerul comercial in cadrul negocierilor.

O companie de navigatie are o organizare complexa care se gaseste in organigrama


sintetic prezentata in regulamentul de orgenizare si functionare si soc.
Continutul unei organigrame a unei companii cu capital de stat:
Organul de conducere:
- director tehnic : activitati mecano-energetice, aprovizionare,
cercetare, investitii-dezvoltare;
- director comercial: activit. de marketing, relatii protocol,
aprovizionare, transport;
- director financiar: financiare, decontari valutare
- director de administratie: activit. de organizare, personal
salarizare, secretariat administratie, oficii de calcul, PSI si PM.
Pt. continuitatea activitatii in companie exista organizat un serviciu de dispecerat cu
competenta limitate.
Pt. exploatarea eficienta a navelor, organigrama contine impartirea navelor pe grupe de
exploatare, care activeaza sub conducerea unui director, director-sef, inginer-sef avand
independenta in navlosire, exploatare, reparatii, finante-contabilitate, personal, aprovizionare,
litigii maritime.