Sunteți pe pagina 1din 4

Pompe centrifuge (turbopompe)

Pompa centrifugă converteşte energia mecanică în energie hidraulică.


Lichidul intră în fantele rotorului unde este accelerat, imprimându-i-se o mişcare de
rotaţie şi una centrifugă. Astfel este împins spre refulare cu viteză maximă.
Fluidul intră în zona de refulare a carcasei, unde secţiunea de curgere se măreşte şi
viteza lichidului scade. Aici are loc conversia energiei cinetice în energie
potenţială.
Aceasta poate fi descrisă cu una din formele ecuaţiei lui Bernoulli:

p+ρgh+ ρv2/2=ct. sau Es+ Ep+ Ec= ct.

Cel mai des întâlnit neajuns al turbopompelor este cavitaţia.

Cavitaţia este fenomenul de formare a bulelor de vapori în interiorul unui lichid în


mişcare. Odată cu creşterea vitezei curentului de lichid, presiunea statică în
interiorul tubului de curent se micşorează şi, la un moment dat (când se atinge
viteza critică), poate să scadă până aproape de zero, ceea ce provoacă apariţia
unor goluri în masa lichidului. Acest lucru e datorat dilatării bulelor de vapori. Fiind
antrenate în zonele cu presiune mai mare, bulele se comprimă brusc şi produc
şocuri hidraulice, însoţite de un zgomot specific şi de luminescenţă.

Cavitaţia generează în mod normal o energie în bandă largă de înaltă frecvenţă,


care se suprapune uneori cu armonicile frecvenţei proprii ale paletelor. În
asemenea situaţii, gazele sub presiune se lichefiază. Similar, la aspiraţia unui lichid
în pompă, presiunea acestuia scade. În situaţia în care presiunea scade până la
presiunea de vaporizare a lichidului (chiar şi la temperaturi joase), lichidul se va
vaporiza. Vaporii intră din nou în zona rotorului, unde creşte presiunea, fapt care
conduce la implozia vaporilor. Implozia vaporilor are potenţialul de a afecta
performanţele pompei şi de a-i deteriora componentele interne. Aceasta
este cavitaţia. Fiecare implozie generează un fel de impact, care se se finalizează cu
vibraţii aleatoare de înaltă frecvenţă. Pentru determinarea cavitaţiei se fac
măsurători de vibraţii pe conducta de aspiraţie sau pe carcasa pompei.

Cavitaţia provoacă erodarea şi uzarea rapidă a paletelor rotorului şi, colectat în


orice punct de măsurare, spectrul de vibraţii va arăta ca în figura de mai jos:

În acest spectru se observă prezenţa unui zgomot puternic (şuierat) la frecvenţe


înalte în bandă largă, ceea ce indică funcţionarea pompei în regim de cavitaţie,
datorită presiunii joase de aspiraţie.

Cavitaţia se observă cel mai bine cu ajutorul unui traductor de presiune şi a unui
osciloscop, cu care se verifică unda complexă sau variaţiile de presiune dinamică.
Forma de undă nu este sinusoidală, amplitudinea maximă apărând ca şi vârf
ascuţit. Între vârfurile ascuţite apar altele de joasă amplitudine rotunjite.
În plus, la pompele centrifuge, mai pot apărea vibraţii şi în alte situaţii, de exemplu
dacă rotorul cu palete îşi depăşeşte voluta cu mai mult de 4÷6% din diametrul
rotorului, în funcţie de turaţia pompei, atunci se aud zgomote ca şi în cazul
cavitaţiei . Oricum, spectrul FFT reliefează imediat frecvenţele proprii ale paletelor.
Poate apărea o frecvenţă proprie mare a paletelor BPF şi datorită schimbării bruşte
a traseului fluidului vehiculat, a unor zone de obstrucţionare a traseului de fluid sau
datorită excentricităţii rotorului pompei sau ventilatorului faţă de carcasă.

Frecvenţele proprii ale paletelor sunt caracteristice pompelor şi ventilatoarelor. De


obicei, aceste vibraţii nu sunt distructive, dar pot genera mult zgomot şi vibraţii
care până la urmă afectează lagărele şi uzează componentele maşinii.

Frecvenţa proprie a paletelor/ supapelor (BPF) = nr. palete × RPM

Această frecvenţă este generată în special datorită excentricităţii rotor – stator. La


o pompă la care distanţa dintre rotor şi stator nu este egală, se creează o vibraţie
de mare amplitudine la BPF (şi armonicile sale).

Pompele centrifuge sunt generatoare de frecvenţe discrete subsincrone sau chiar


supersincrone (mai mari de 1×RPM). Aceste cazuri sunt mai rare şi apar la pompele
multietajate, care au componente intermediare de rigidizare. Creşterea jocurilor
între elementele de rigidizare conduce la vibraţii de mare amplitudine

http://www.mobilindustrial.ro/current_version/online_docs/COMPENDIU/pompe_centrifuge__turbopo
mpe_.htm?mw=NDAz&st=MA==&sct=MA==&ms=AAAAAAA=