Sunteți pe pagina 1din 1

Prezenta persoanelor civile in imediata apropiere de obiectivele obiectivele militare, nu va

afecta statutul acestora, conform articolului 50 din protocol. Conform aceluiasi articol,
personele civile se bucura de protectia pe care o ofera statutul lor atit timp cit nu participa la
ostilitati. Conform articolului 51 (5) b) am putea interpreta ca persoanele care se afla in
imediata apropiere de obiectvul militar, accepta pericolul la care sunt expuse.

Conform alineatului 1 al articolului 52 din protocol, bunurile civile sunt toate bunurile care,
prin natura lor, prin amplasare, destinaţie sau utilizare, aduc o contribuţie efectivă la acţiunea
militară şi a căror distrugere, totală sau parţială, capturare sau neutralizare, în împrejurările
date, oferă un avantaj militar precis. Astfel am definit care obiective sunt considerate a fi
militare si care sunt considerate a fi civile. Totusi ne ramine a ne expunem asupra faptului
daca poate fi declarat un oras ca obiectiv militar.

Orasul nu poate fi considerat obiectiv militar, cel putin nu in totalitate, adica doar obiectivele
afectate celor militare. Putem sa afirmam ca declararea orasului ca avind calitate de obiectiv
militar, ar putea aduce prin desfasurarea operatiunilor militare in aceste zone, la pierderi si
pagube care ar fi excesive in raport cu avantajul militar direct si asteptat, deci contravine
prevederilor protocolului aditional 1, respectiv este ilegala aceasta declaratie.

Intrebarea 2

Amplasarea acestora in cadrul locurilor populate de civili este astfel ilegala, dar daca
amplasarea lor este determinata de o necesitate militara, ar putea totusi fi amplasate in aceste
zone, totusi populatiei civile va trebui sa i se dea un anumit avertisment conform conventiei
1 de la Geneva, articolul 21, pentru ca aceasta populatie sa plece, care in cazul dat va fi data
de catre partea sb a carei protectie acestia se afla mijloace de luptă ale căror efecte nu pot fi
limitate după cum le prescrie prezentul Protocol, şi care sunt în consecinţă, în fiecare din
aceste cazuri, capabile să lovească, fără deosebire, obiective militare şi persoane civile sau
bunuri cu caracter civil, putem observa ca insasi utilizarea artileriei in aceste circumstante
este ilegala, incalcind atit prevederile protocolului, cit si principiile distinctiei si
proportionalitatii, fiind capabile de a aduce o atingere grava protectiei persoanelor si
bunurilor care se bucura de acest statut.