Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA


Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”
27 februarie 2016
BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE
PROBĂ SCRISĂ

Profil: SERVICII
Domeniul / Calificarea: ECONOMIC-ADMNISTRATIV-COMERȚ
Clasa: a XI-a

 Toatesubiectelesuntobligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Nu se acordăpunctajeintermediare, alteledecâtceleprecizate explicit prinbarem.
 Se vor puncta oricealteformulărişimodalităţi de rezolvarecorectă a cerinţelor, înacord
cu ideileşipunctajeleprecizateînbarem.

Subiectul I TOTAL:20 puncte


I.1. (10 p)
1- b ; 2- a ; 3- a ; 4- d ; 5-c; 6-d; 7- a; 8- c; 9- c; 10- c.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.
I.2. (5 p)
1 - A; 2.- F ; 3 – F ; 4 – A ; 5 - F ;
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.
I.3. (5 p)
1– a, d, e; 2 – b, c .
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

SUBIECTUL II TOTAL: 30puncte


II.1. (10 p)
1 – premisă; 2 – capacității; 3 – obiectiv; 4 – satisfacerea; 5 – maximizarea;
6 – conduse; 7- necesitate; 8- acţiune; 9-aptitudine; 10 –coordonatele.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 p.
II.2. (10 p)
a. (5p)
- pregătirea profesională impusă ocupantului postului
- experiența necesară executării operațiilor specifice postului
- dificultatea operațiilor specifice postului
- responsabilitatea implicată de post
- sfera relațiilor
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 5 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
b. (5p)
- denumirea postului
- departamentul
- supravegherea necesară
- descrierea postului
- caracteristici specifice postului
- tipurile de materiale utilizate
- tipurile de echipamente utilizate
- calificările necesare
- cerințele privind experiența
- cerințele privind educația
Pentru prezentarea a oricăror 5 informații din cele enumerate se acordă 5 puncte; pentru răspuns
incomplet se acordă 3 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
II.3. (10 p)
a. este o structură funcţională;
b. ponderea ierarhică a directorului de producţie este de patru subalterni;
Profil:SERVICII
Domeniul: ECONOMIC-ADMINISTRATIV-COMERȚ
Clasa: a XI-a
1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”
27 februarie 2016
c. între secţia de prelucrări mecanice şi secţia turnătorie există o relaţie de cooperare;
d. acest tip de structură se utilizează când coordonarea compartimentelor se face de către şeful
organizaţiei.
Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2,5 p; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 p.
Orice altă variantă corectă va fi punctată corespunzător.

SUBIECTUL III TOTAL: 40 puncte


III.1. (20 p)
a. (4p)
Structura organizatorică cuprinde un set de compartimente ce grupează sarcini stabilite
alocate pe subcompartimente şi persoane şi printr-o reţea de legături de comandă şi raportare între
aceste elemente. Se consideră că structura organizatorică reprezintă un factor major în asigurarea
performanţei organizaţiei. Dacă o structură bună nu garantează obţinerea rezultatelor dorite, o
structură prost concepută distruge şi eforturile cel mai bine dirijate.
Structura organizatorică reprezintă rezultatul unui proces de cercetare astfel încât o organizaţie nouă
sau una în continuă evoluţie şi adaptare să funcţioneze cât mai eficient.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

b. (4p)
Analizând structurile organizatorice ale societăţilor comerciale, în raport cu numărul
compartimentelor funcţionale şi a legăturilor structurale, acestea se clasifică în:
- structuri ierarhice;
- structuri funcţionale;
- structuri ierarhic funcţionale.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

c. (12p)
Structura ierarhică
- fiecare persoană este subordonată unui singur şef;
- şeful are dreptul să-i dea dispoziţii şi să-i controleze activitatea;
- se aplică în cazul unităţilor mici;
- fiecare conducător de compartiment posedă cunoştinţe din domeniile: economic, tehnic, de
personal etc.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Structura funcţională
- constituirea unor compartimente funcţionale specializate pe activităţi: financiar, contabilitate,
organizare, personal, etc.
- un executant primeşte dispoziţii din partea conducătorului său ierarhic şi din partea
conducătorilor unor compartimente funcţionale;
- conducătorii beneficiază de experienţa şi asistenţa compartimentelor funcţionale, şi, ca urmare,
nu mai este nevoie să aibă cunoştinţe vaste în toate domeniile de activitate din societatea
comercială;
- datorită dublei subordonări a unui executant pot apărea dereglări în activitatea de conducere
(fapt care face ca acest tip de structură să se întâlnească mai rar în practică).
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Structura ierarhic funcţională


- îmbină caracteristicile celor două tipuri de structuri anterioare;
Profil:SERVICII
Domeniul: ECONOMIC-ADMINISTRATIV-COMERȚ
Clasa: a XI-a
2
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA
Etapa județeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii”
27 februarie 2016
- în componenţă sunt constituite compartimente funcţionale;
- şefii acestora nu au însă autoritatea ierarhică asupra executanţilor din alte compartimente;
- între compartimente se stabilesc relaţii de cooperare prin furnizarea de informaţii;
- acest tip de structură permite atât respectarea unităţii de conducere (un executant să aibă un
singur şef), cât şi folosirea cunoştinţelor de specialitate din cadrul diferitelor compartimente
funcţionale.
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 4 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 2 puncte; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.
Notă: Se punctează oricare alte formulări /modalităţi de rezolvare corectă a structurii de idei.

III.2. (20 p)
Număr persoane ce deţin funcţii de conducere:
10%x100= 10 persoane 90 persoane au funcţii de execuţie;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Număr persoane angajate pe perioadă nedeterminată:


75%x100= 75 persoane sunt angajate pe perioadă nedeterminată  25 persoane sunt
angajate pe perioadă determinată;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Număr de persoane cu vechimea mai mare de 10 ani:


30%x100= 30 angajaţi au vechimea mai mare de 10 ani 70 angajaţi au vechimea în unitate
sub 10 ani;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Număr de persoane cu vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani:


60%x100= 60 angajaţi au vârsta cuprinsă între 20 şi 45 ani  restul de 40 de angajaţi au
vârste înafara acestui interval;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Sporul absolut al numărului de salariaţi:


∆N = N1- N0 = 120 – 100 = 20 angajaţi;
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Indicele de evoluţie a numărului de salariaţi:


IN = N1/N0 x 100 = 120% .
Pentru răspuns corect şi complet se acordă 3 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Interpretare: numărul de salariaţi a crescut cu 20%


Pentru răspuns corect şi complet se acordă 2 puncte; pentru răspuns parţial corect sau incomplet
se acordă 1 punct; pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia, 0 puncte.

Profil:SERVICII
Domeniul: ECONOMIC-ADMINISTRATIV-COMERȚ
Clasa: a XI-a
3