Sunteți pe pagina 1din 3

Subiect 14

Indicatori ai tendinţei centrale: enumerare, descriere, exemple, procedură de lucru în SPSS

1. Media (aritmetică) – este indicatorul care se utilizează cel mai frecvent pentru
caracterizarea tendinţei centrale. Reprezintă valoarea care, înlocuind toţi termenii unei
serii nu modifică nivelul totalizator şi se calculează ca suma valorilor unei variabile
raportată la nr. măsurătorilor. Media se notează cu:
∑𝐦
𝑿=
𝐍

7+14+12+5+8
7, 14, 12, 5, 8  𝑿 ; 𝑿= 5

2. Modul – este categoria cu frecvenţa cea mai mare, adică reprezintă valoarea cel mai des
întâlnită într- o serie statistică. Ex: dacă avem ca şi valori vârsta: 24, 32, 36, 32, 32, 38; m
= 32

O serie de date statistici poate să aibă una sau mai multe valori modale. O distribuţie cu
un singur mod se numeşte unimodală, dacă are 2 valori dominante se numeşte bimodală.

3. Mediană – este o altă măsură a tendinţei centrale şi reprezintă valoarea care împarte şirul
de măsurători în 2 părţi egale: jumătate din şirul de date va avea valori mai mici decât
mediana, iar cealaltă jumătate va avea valori mai mari decât mediana. Pentru a calcula
mediana, observaţiile se ordonează crescător sau descrescător. Vârste: 20, 35, 35, 20, 38
𝑛+1 5+1 6
Locme = = =2=3
2 2

20,20, 26, 28, 35, 40

20, 20, 40, 35, 26, 28


𝑛+1 6+1
Locme = = = 3, 5
2 2

26+28
me = = 27 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛ă
2

Procedură de lucru în SPSS:

- se accesează AnalyzeDesciptiveFreqvencesStatistics
Subiectul 15

Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească un indicator al tendinţei centrale: enumerare,


descriere

Trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 să fie definit în mod precis şi obiectiv eliminând aprecierea subiectivă a cercetătorului


 să fie expresia tuturor observaţiilor făcute
 să posede proprietăţi simple şi evidente
 să poată fi calculat cu uşurinţă
 să fie cât mai puţin afectat de fluctuaţiile de selecţie ( la extragerea mai multor eşantioane
dintr- o colectivitate generală mediile să nu fie sensibil diferite).

Subiectul 16

Quatilele: definire, tipuri, descriere individuală

Quartilele împart distribuţia în patru segmente egale delimitând cele 25 % din observaţii.

Quartilele sunt în nr. de 3:

1. Quartila 1- inferioară (percentila 25)


2. Quartila 2- întotdeauna egală cu mediana (percentila 50)
3. Quartila 3- superioară (percentila 75)

Subiectul 17

Abaterea mediei lineară şi dispersia: definiţie individuală, descriere

Abaterea mediei lineară – se mai numeşte şi variaţie medie, deviaţie medie, abaterea absolută
medie şi se poate calcula atunci când media este un bun indicator al tendinţei centrale. Acest
indicator informează asupra modului în care se abat în valori absolute rezultatele de la medie.

Dispersia – atunci când putem utiliza media, un indicator frecvent este cel al dispersiei care se
notează cu: σ2 atunci când vorbim de populaţii cu s2, atunci când avem eşantion.
Subiectul 18

Coeficientul de variaţie şi abatarea standard: definiţie individuală, descriere

Abaterea standard (abaterea medie pătratică) – se notează cu s dacă avem eşation şi


cu σ (sigma), dacă avem populaţie. Acest indicator este cel mai precis pentru măsurarea gradului
de împrăştiere a rezultatelor în jurul tendinţei centrale şi contribuie la definirea distribuţiei
normale.

Ea măsoară modul în care rezultatele se împrăştie în jurul mediei, valorile mari indicând
un grad mare de împrăştiere. Cu alte cuvinte, abaterea standard este un indicator care ne arată în
ce măsură modelul statistic se potriveşte cu modelul real.

Abaterile mai indică faptul că valorile sunt uşor distanţate de medie în timp ce abaterile
mari arată că datele sunt distanţate, împrăştiate în jurul mediei care nu mai este reprezentativă.

Coeficientul de variaţie – reprezintă gradul de împrăştiere al rezultatelor, deaorece este


o expresie procentuală a împărţirii a abaterii standard la mediu.

Se impun anumite limite de interpretare a acestui coeficient (vx):

- Dacă vx este mai mic de 15 % , împrăştierea este mică şi media este reprezentativă
- Dacă vx este cuprins între 15- 30 % , împrăştierea este mijlocie şi media este
suficient de reprezentativă
- Dacă vx este mai mare de 30 % , împrăştierea este mai mare, iar media are o
reprezentativitate redusă.