Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT

MANAGEMENT
INTERCULTURAL
Dimensiuni culturale la Geert
Hofstede

Realizat de Tiron Georgiana


Dimensiunile culturale la Geert Hofstede

Gerard Hendrik Hofstede s-a născut în data de 3 octombrie 1928, în Haarlem un influent olandez sociolog care
a studiat interacţiunile dintre diferenţele naţionale între culturi şi culturi organizaţionale.. Studiul lui Hofstede a
demonstrat că există la nivel naţional şi regional grupări culturale, care afectează comportametul societăţilor şi
organizaţiilor, şi că acestea persistentând de-a lungul timpului.Alte lucrări importante sunt: International and
Cross-Cultural Management Research, Jean Claude Usunier, Sage, 1998, Mindsets, The Role of Culture and
Perception In International Relations, Glenn Fischer, Intercultural Press, 1997, Managing Cultural
Differences, Lisa Hoecklin, Addis, 1995 şi Management In France, Jean-Louis Barsoux & Peter Lawrence,
Cassel, 1992.

Hofstede a găsit şase dimensiuni ale culturii în studiul său de muncă legate de valorile naţionale:

 Distanţa faţă de putere (mare / mică)


 Individualismul / Colectivismul
 Masculinitatea / Feminitatea
 Evitarea incertitudinii (slabă / puternică)
 Orientarea pe termen lung
 Indulgenţa / Constrângerea
 Monumentalismul – Self-Effacement-ul

Distanţa faţă de putere – PDI = reprezintă măsura în care cei care au puterea cea mai mică în societate,
acceptă şi se aşteaptă ca puterea să fie distribuită inegal astfel încât inegalitatea unei societăţi este acceptată de
subalterni dar superiori. În concluzie distanţa faţă de putere reprezintă gradul de acceptare formală sau informală
a fenomenului de dominare. În societatea unde este o distanţă faţă de putere mare găsim şanse reduse de evoluţie
al cetăţenilor si un acces redus asupra averilor spre deosebire de societatea unde este o distanţă faţă de putere
redusă unde găsim o egalitate in ceea ce priveşte egalitatea şanselor oamenilor de a evolua în societate. De
exemplu indicele distanţei faţă de putere în Malaezia este 104 spre deosebire de Ţările de Jos unde găsim un
indice de putere de 38.

Individualism / Colectivism – IDV = reprezintă independenţa şi libertatea individului faţă de grupul care
aparţine acordată de cultură.Un rol important in cadrul individualismului îl ocupă drepturile individului dar şi
axarea pe propriile interese spre deosebire de opusul său, colectivismul care măsoară gradul în care indivizii se
integrează în grupuri pe termen lung.În acest caz cei din grup se aşteaptă ca alţii să le apere interesele în
schimbul loialităţii faţă de grupul respectiv.

Masculinitate / Feminitate – MAS = reprezintă alt element principal al dimensiunii culturale .Un aspect
fundamental al societăţii accentuând distribuirea rolurilor din societate între sexe . Toate societăţile trebuie să
facă faţă unei realităţi evidente: jumătate din fiinţele umane sunt femei, iar cealaltă jumătate, bărbaţi.Studiile au
evideţiat ideea că valorile femeilor diferă de valorile bărbaţilor, acestea punând accentul pe comunicare, relaţii
sociale, calitatea vieţii şi sunt mai puţin competitive şi nu urmăresc cu orice preţ promovarea şi câştigul. În
societăţile masculine, valorile sociale principalele valori sunt importanţa acordată performanţei şi banilor.

Evitarea incertitudinii – UAI = reprezintă măsura in care se extind programele culturale pentru ca
membrii săi să se simtă comfortabil sau incomfortabil dar şi evidenţierea gradului temei de necunoscut al unei
societăţi. În culturile cu o evitare a incertitudinii puternică se pune accentul pe o atitudine formală dar şi pe un
sistem de conducere bazat pe reguli şi politici precum şi axarea atenţiei asupra planurilor pe termen lung(strategii
pe termen lung). Culturile cu o evitare a incertitudinii slabă preferă un sistem de conducere bazat pe norme
implicite în acelaşi timp flexibile dar şi activităţi informale.De exemplu in ţările unde este o cultură cu o evitare
a incertitudinii slabă este permisă găsirea diferitelor religii spre deosebire de culturile cu evitare a incertitudinii
puternică unde este prezentă o frică de elemente noi , de schimbare.

Orientarea pe termen lung – LTO = poate fi clasificată în două categorii: ridicată sau scăzută Valori
asociate cu orientarea pe termen lung ridicat sunt cumpătarea şi perseverenţa găsite in ţări precum;China(118),
iar valorile asociate cu orientarea pe termen scăzut sunt respectul şi tradiţia îndeplinind obligaţiile sociale
precum :Pakistan(0),Norvegia(20),Noua Zeelandă(30).

Indulgenţa/ constrângerea = indulgenţa reprezintă trăsătura distinctivă a societăţii care permite


satisfacerea sentimentelor si dorinţelor, în special cele legate de timpul liber, căsătorie, prieteni şi cumpărături.
Constrângerea caracterizează o societate ce condiţionează îndeplinirea dorinţelor membrilor şi inexistenţa
bucuriei de viaţă.

Monumentalismul / Self-Effacement-ul = monumentalismul caracterizează o societate care îi răsplăteşte


pe cei care sunt priviţi ca nişte exemple mândri şi puternici; pe de altă parte self-effacement-ul este
characteristic societăţii recunoscătoare a umilităţii/ flexibilităţii. Partea pozitivă în această dimensiune este
definită de mândria naţională, de dorinţa de a-i face mândri pe părinţi şi importanţe religiei; partea negativă
are în vedere conceptele umilinţei / neîncrederea in existenţa personalitatăţii stabile: America de Nord,
Germania, Franţa etc.

Diferenţele dintre poli


Distanţa mare faţă de putere Distanţa mică faţă de putere
-are la bază companiile centralizate -angajaţii egali cu superiorii
- ierarhii bine definite
- autoritate şi respect
Individualism Colectivism
- se pune accent pe timpul liber al oamenilor şi nevoia - mulţumire
de libertate a acestora - accentul pe armonie
- acceptarea schimbărilor şi recompense pe măsura - respectarea tradiţiilor si iniţiere a schimbărilor
muncii depuse
- încurajarea exprimării ideilor proprii
- respectarea viaţa privată
Masculinitate Feminitate
- accentul pus pe bani şi performanţă - accentul pus pe comunicare
- evitarea discuţiilor şi deciziile bazate pe sentimente - puterea / succesul femeilor admirate si respectate
- femeile tratate in egală măsură cu bărbaţii
- calitatea vieţii
Evitarea incertitudinii slabe Evitarea incertitudinii puternice
- strategiile pe termen lung evitând sarcinile zilnice - sistem de conducere bazat pe reguli şi politici
- acceptarea schimbărilor şi al riscului - caracter formal
- caracter informal
- norme flexibile
Orientarea pe termen lung ridicat Orientarea pe termen lung scăzut
- familia= baza societăţii - promovarea egalitatii
- părintii / barbatii au o autoritate mai mare a bărbaţilor - creativitate
faţă de tineri /femei - individualitate
- valori importante : educaţia , trainingul - respect, tradiţia
Indulgenţa Constrângere
- satisfacerea liberă a unor dorinţe şi sentimente -controlează îndeplinirii dorinţelor
Monumentalism pozitiv Monumentalism negativ
- mândria naţională - umilinţa
- dorinţa de a-i face mândri pe părinţi şi perceperea -neîncrederea în personalitate stabilă
importanţei religiei

Dimensiuni Valori maxime Valori minime România


Hofstede
Distanţa faţă de 104 (Malaezia) 11 (Austria) 90
putere 104 (Slovacia) 13 (Israel) 93 (Rusia)
95 (Panama) 18 (Danemarca) 94 (Filipine)
95 (Guatemala) 22 (Noua Zeelanda) 95 (Panama,
94 (Filipine) 28 (Irlanda) Guatemala)

Individualism- 91 (SUA) 6 (Guatemala) 30


colectivism 90 (Australia) 8 (Ecuador) 30 (Mexico,
89 (Regatul Unit) 11 (Panama) Bulgaria)
80 (Canada, 12 (Venezuela) 32 (Filipine)
Ungaria) 13 (Columbia) 35 (Grecia)
79 (Noua Zeelanda)

Masculinitatea- 110 (Slovacia) 5 (Suedia) 42


feminitatea 95 (Japonia) 8 (Norvegia) 42 (Spania,
88 (Ungaria) 14 (Netherlands) Peru)
79 (Austria) 16 (Danemarca) 43 (Iran)
69 (Mexico) 21 (Costa Rica 44 (Panama)

Evitarea 112 (Grecia) 8 (Singapore) 90


incertitudinii 104 (Portugalia) 13 (Jamaica) 92 (Surinam,
101 (Guatemala) 23 (Danemarca) Japonia)
100 (Uruguay) 29 (Hong Kong, 93 (Polonia)
95 (Rusia) Suedia) 94 (Belgia)
30 (China,Vietnam)

Orientarea pe 118 (China) 0 (Pakistan)


termen lung 96 (Hong Kong) 13 (Republica Ceha)
87 (Taiwan) 16 (Nigeria, Sierra
80 (Vietnam, Leone)
Japonia) 19 (Filipine)
75 (Coreea de Sud) 20 (Norvegia)