Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE ACTIVITATE

„Şezătoare de
Craciun”

Grupa Mare „Andries”

1
DATA: 27.11.2017- 09.12.2017(in fiecare zi cite 1 ora)
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Gradinita nr 1 „Albinuta”
GRUPA: mijlocie
TEMA PROIECTULUI: „Sezatoare de Craciun

2
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
să intoneze cântece pentru copii;
să cânte acompaniați de conducatorul artistic al gradinitei
 să participe activ, cu plăcere, curiozitate, inițiativă pentru șezătoare
să pronunțe corect cuvintele,
să enunțe ghicitori, proverbe, zicători culese din popor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
I.OBIECTIVE COGNITIVE:
OC1: să execute exercițiile de încălzire a vocii;
OC2:să memoreze versurile cântecului;
OC3:să redea expresiv linia melodică a cântecului după interpretarea model a
acestuia.

3
II.OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
OP1: să adopte o poziție corectă în timpul interpretării cantecului pe scăunel,în
fața clasei;
OP2:să cânte în cor,în grupuri și individual.
OP3 :să interpreteze cântecul „Ninge” cu mișcare sub formă de joc muzical.
OP4 :să danseze dansul “Căluşarii
III.OBIECTIVE AFECTIVE:
 OA1: vor interpreta expresiv cântecele;
 OA2:vor manifesta interes pentru învățarea cântecului.

METODE ȘI PROCEDEE:conversația, explicația, demonstrația, exercițiul


muzical, joc ghicitoare, audierea ,dramatizarea, interpretarea, recitarea

4
FORME DE ORGANIZARE:frontală , pe grupe.
RESURSE:
a) UMANE:25-30 copii
b) TEMPORALE: 2 saptamani
c) SPAȚIALE: sala de clasă

5
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele Obv. Conținut și sarcini de învățare Strategia didactică Evaluare


activității Activitatea Activitatea Metode și Mijloace Forme de
propunătoarei preșcolarilor procedee didactice organizare
1.Captarea Propunătoarea Copiii vor Conversația Ghicitoarea Frontală Evaluarea
atenției OP1 se prezintă:„- manifesta gradului de
2 minute Bună ziua, atenție și vor implicare al
copii! Numele răspunde: copiilor.
meu este Lenuta, „-Bună ziua!”
iar astăzi vom
desfășura
împreună
activitatea de Conversația Frontală
educație Jocul
muzicală.” ghicitoare

Captarea
atenției se va
realiza printr-o
scurtă
ghicitoare:

6
-Om făcut de
mâna mea
Cu ochi negrii și „-Omul de Conversația Frontală
lulea zăpadă.”
Niciun viscol
nu-l răstoarnă
Că e sprijinit de
iarnă.
(omul de
zăpadă)
„-Ce vă doriți
cel mai mult
când vine
iarna?”
-Voi construiți
oameni din
zăpadă?

Le voi prezenta
câteva imagini
cu omul de „-Să ningă.”
zăpadă, le-o voi
prezenta pe zâna
Iarna și le voi Copiii devin
face cunoștință din ce în c e
cu Olaf, jucara mai atenți.
de pluș.

2.Enunțarea OP1 Îi voi anunța că Copiii sunt Conversația Frontală Observarea


temei și a

7
obiectivelor OA2 astăzi vom entuziasmați. comportamentului
1 minut învăța un nou copiilor
cântecel despre
omul de zăpadă
și că vom dansa
împreună.

3.Prezentarea OA2 Voi face o Copiii ascultă Frontală Evaluarea


noului interpretare cu atenție. gradului de
conținut model și voi implicare al
2 minute copiilor.
explica cuvintele
necunoscute.
- DINTR-UN
BULGĂRE DE NEA
AM FĂCUT UN OM
AȘA,
I-AM PUS NAS ȘI-O
GURĂ MICĂ
ȘI L-AM BOTEZAT
CHIAR NICĂ.

PRIMAVARA, Exercițiul
SOARELE muzical
I-A TOPIT
.
PICIOARELE :
DIN NICĂ NE-A MAI
RĂMAS
O TIGAIE ȘI UN
Explicația
NAS.
4.Dirijarea OA1 Pentru ca Copiii sunt Demonstra- Anexa 1 Frontală Observarea
învățării activitatea să fie atenți la ția comportamentului
5 minute OC1 cât mai reușită cântec.

8
și să se copiilor
OC2 desfășoare în
mod
OC3
armonios,vom
face câteva
exerciții de
încălzire a vocii
și de respirație
după care vom
învăța
cântecelul pe
versuri .
1.Exerciții de
respirație :
a)suflăm
lumânările de pe
tort
b)mirosim o
floare Explicația Frontală
2.Exerciții de
încălzire a
vocii :
Ex1-
ma,me,mi,mo,mu

9
-bătaie din
palme
Ex2-ta,te,ti,to,tu
-bătaie cu
palmele pe
picior.
5.Obținerea OA1 Se va interpreta Copiii sunt Explicația Frontală Se apreciază
performanței cântecul: atenți la Exercițiul Pe grupe corectitudinea
4 minute OP2 - pe grupe de indicații. muzical interpretării.

OP3 fete și băieți


Se va interpreta
cântecul cu
mișcări sugerate
de text.
Voi corecta
eventualele
greșeli de
interpretare a
cântecului,din
punct de vedere
melodic și
ritmic.
6.Feedback Se va realiza pe
tot parcursul

10
activităţii.

7.Încheierea Le voi mulțumi Copiii vor Conversația Stickere Frontală


activității copiilor pentru primi răsplata.
1 minut participare și le
voi oferi
recompensa.

11
NINGE

„Ninge, ninge, ninge-ncetișor,


Cade, cade, câte-un fulgușor.
Hai, copii, la săniuș,
Să ne dăm pe derdeluș.
Ninge, ninge, ninge ne-ncetat,
Chiar și nasul, nasul ne-a-nghețat.
Însă nouă nu ne pasă,
Că avem hăinuțe groase.”

12
MIȘCĂRI:mișcare brațelor de sus în jos, aplecarea ușoară a trunchiului înainte
și mers în cerc ținându-ne de mâini.

ANEXA 1

13
14