Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnata ………….., angajata a ………… in functia de …………, va rog sa-


mi aprobati efectuarea unui numar de …… zile de concediu de odihna aferent ………
.in perioada ……… respective …………….

Data: ……….
Angajat,

.........................................