Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Galaţi

Str. Metalurgiştilor nr. 4 ,


fax. +40236 464770; tel. +40236 474116
email : asalignygl@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC „ ANGHEL SALIGNY” GALAŢI


ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
CLASA: a XII-a D
DIRIGINTE: Lucian Tacu

PLANUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE


PE SEMESTRUL I

Nr. Activitatea Perioada Responsabili Parteneri Observaţii


crt.

1. octombrie Colectivul clasei Clasele de Prezentare


Ziua educatiei Diriginte elevi Power point

2. Urbanism si mediu noiembrie Colectivul clasei Clasele de Prezentare


(Saptamana educatiei globale) Diriginte elevi Power point

Colectivul clasei Politia locala Dezbateri


decembrie
3. Legea si democratia Diriginte

Colectivul clasei Firme de Incheiat


4. Intalnire cu agenti economici Diriginte constructii parteneriate
ianuarie
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Galaţi
Str. Metalurgiştilor nr. 4 ,
fax. +40236 464770; tel. +40236 474116
email : asalignygl@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC „ ANGHEL SALIGNY” GALAŢI


ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
CLASA: a XII-a D
DIRIGINTE: Lucian Tacu

GRAFICUL ORELOR DE CONSILIERE CU PĂRINȚII


ŞI AL LECTORATELOR

Nr. TEMATICA LECTORATULUI DATA OBSERVAȚII


crt.

1. Regulamentul scolar. Alegerea


septembrie
comitetului de parinti.

2. Drepturi si responsabilitati
octombrie

Regimul de munca al adolescentului noiembrie


3.
Influenta familiei asupra
decembrie
4. comportamentului elevului.
Factorii implicati in agresivitatea
ianuarie
5. adolescentilor

6. CONSILIERE CU PĂRINȚII ZIUA ORA


vineri 14
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Galaţi
Str. Metalurgiştilor nr. 4 ,
fax. +40236 464770; tel. +40236 474116
email : asalignygl@yahoo.com

LICEUL TEHNOLOGIC „ ANGHEL SALIGNY” GALAŢI


ANUL ŞCOLAR: 2014-2015
CLASA: a XII-a D
DIRIGINTE: Lucian Tacu

COMITETUL DE PĂRINȚI AL CLASEI

Nr.
crt. Numele şi prenumele Funcţia

1. Zanfir Ghiocel preşedinte

2. Ursachi Rodica membru

3. Ciuraru Ionel membru


Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Galaţi
Str. Metalurgiştilor nr. 4 ,
fax. +40236 464770; tel. +40236 474116
email : asalignygl@yahoo.com

ELEVII DIN CONSILIUL REPREZENTATIV PE ŞCOALĂ


Nr.
crt. Numele şi prenumele Observaţii

1. Zanfir George

2. Ursachi Claudiu

3. Ciuraru Liviu

COMITETUL DE ELEVI AL CLASEI

Nr.
crt. Numele şi prenumele Funcţia

1. Zanfir George preşedinte

2. Ciuraru Liviu vicepreşedinte


Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” - Galaţi
Str. Metalurgiştilor nr. 4 ,
fax. +40236 464770; tel. +40236 474116
email : asalignygl@yahoo.com