Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare de laborator nr.

2
Determinarea conținutului de anhidridă sulfuroasă în fructele uscate
2.1.Sursele de anhidridă sulfuroasă și acțiunea ei toxică
Dioxidul de sulf sau anhidrida sulfuroasă(SO2) este un gaz incolor,mai greu decât aerul,cu miros
caracteristic înțepător și cu efecte iritante asupra mucoaselor.Substanțele generatoare de dioxid
de sulf sunt sulfitul de natriu(Na2SO3),sulfitul de potasiu(K2SO3),bisulfitul de
natriu(NaHSO3),bisulfitul de potasiu(KHSO3),bisulfitul de calciu(Ca(SO3H)2),metabisulfitul de
sodiu(Na2S2O5),metabisulfitul de potasiu(K2S2O5).
Anhidrida sulfuroasă se utilizează pe larg în industria alimentară în scopul menținerii calității
unui șir de produse cum ar fi semipreparatele din legume(de exemplu cartofii curățați),fructelor
uscate(stafide,caise uscte,smochine și altele),vinuri din struguri de viță-de-vie.
SO2 și acidul sulfuros au un spectru larg de acțiune asupra bacteriilor,mucegaiurilor și
drojdiilor.Dioxidul de sulf este utilizat pe larg în conservarea
fructelor,pastelor,sucurilor,dulcețurilor,marmeladelor,în vinificație și în tratarea unor fructe și
legume înainte de a fi supuse uscării.
Concomitent cu efectul antiseptic,dioxidul de sulf exercită și o acțiune de blocare a activității
enzimelor oxidante:polifenoloxidazei,peroxidazei și ascorbatoxidazei,cee ace permite păstrarea
culorii naturale,dar și a conținutului de vitamin ușor oxidabile.
FAO/OMS a stability doza zilnică acceptabilă de circa 50 mg SO2.Vinul se consider principalul
furnizor de acid sulfuros în alimentația umană.Efectele ingerării anhidridei sulfuroase depend de
doza ingerată și de sensibilitatea individual a persoanelor: între 50-100 mg-dureri de cap,dureri
corporale,senzații de vomă,diaree; 245 mg-vomă și diaree;între 310-620 mg-tulburări
digestive,albuminurie; peste 1000 mg-vomă,diaree,cianoză,surditaate etc.În cazul administrării
SO2 în doze mari s-a înregistrat colaps,insuficiență cardiacă,reducerea respirației,dilatarea
pupilei,pierderea reflexelor și moartea.Doza minimă letală(DML) reprezintă cantitatea cea mai
redusă,care a putut cauza moartea unui individ adult.Pentru sulfiți și metabisulfiți,DML este de
circa 10-20 g pe cale orală.

2.2.Scopul lucrării
Studierea metodei de determinare a anhidridei sulfuroase în unele produse alimentare(ex.fructe
uscate).

2.3.Principiul metodei
Principiul metodei constă în formarea,în urma reacției dintre bisulfatul de
natriu(NaHSO3),hidroxidul de natriu(NaOH) și acidul clorhidric(HCl),care duc la formarea
acidului sulfuros(H2SO3)ce este instabil și se descompune în apă și anhidrida sulfuroasă.Ultimul
component se oxidează în prezența iodului în acid sulfuric(H2SO4):
NaHSO3+NaOH=Na2SO3+H2O
Na2SO3+2HCl=H2SO3+2NaCl
SO2+I2+2H2O=2HI+H2SO4
Deoarece în extrasele obținute din produsele de origine vegetală se conțin substanțe capabile să
se oxideze sub acțiunea iodului,se face corecție pentru prezența lor în soluții.Cu acest
scop,anhidrida sulfuroasă se leagă cu formalina,iar celelalte substanțe care parcticipă în reacțiile
de oxidare se titrează cu soluție de iod.

2.4.Reactivi și materiale
Microbiuretă de 2 ml,pahar chimic de 200 ml,baghete de sticlă,colbe de 250 ml,mojar,pipetă de 1
și 5 ml,soluție de 20% NaCl,soluție tampon(Ph-4,2-4,6),soluție de amidon de 1%,soluție de
formalină de 40 %,hârtie de filtru,dopuri de cauciuc,cuțit de bucătărie.

2.5.Modul de lucru
Produsul alimentar se taie mărunt:
a)se mărunțește în mojar,apoi într-un pahar se cântăresc 25 g probă
b)se adaugă 90-100- ml de soluție de 20 % de NaCl și 5 ml soluție bufer cu Ph 4,2-4,6
c) se amestecă minuțios,componența paharului se transferă cantitativ într-o ritortă de 250 ml cu
ajutorul soluției de NaCl,se aduce până la cotă și se filtrează.
În două colbe identice se iau câte 50 ml de filtrat,adăugând în fiecare câte 2 ml de soluție Na OH
1N. Probele se astupă cu dopuri și se lasă în repaus 1-2 minute.Apoi în fiecare probă se adaugă
câte 2 ml HCl 6N.
Proba nr.1 se titrează imediat cu soluție de iod de 0.01 N,utilizând în calitate de indicator 1 ml de
soluție de amidon 1%.
La proba nr.2 se adaugă 1 ml soluție de formalină de 40%.Se lasă în repaus timp de 10
minute,apoi se titrează în condiții identice cu prima probă.

2.5.1. Modul de calcul


M=((V1-V2)*K*0,00032*100*250)/g*50,%

M=((0,14-0,7)*1*0,00032*100*250)/25*50=0,004 %
Unde:M-conținutul de anhidridă sulfuroasă,%
V1-volumul soluției de iod de 0,01 N consumat la titrarea probei nr.1,ml
V2-volumul soluției de iod de 0,01 N consumat la titrarea probei nr.2,ml
K-coeficientul de recalculare pentru 0,01n a soluției de iod=1
0,00032-coeficientul de recalculare a soluției de iod în anhidrida sulfuroasă
g-masa probei,g
250-volumul colbei,ml
50-volumul filtratului luat pentru titrare,ml
Notă.Cantitatea de anhidridă sulfuroasă(DLA) pentru fructele uscate nu trebuie să depășească
0,002%.
Concluzie: În urma efectuării lucrării de laborator am detreminat conținutul de anhidridă
sulfuroasă în caisele uscate.Din rezultatul dat am constat că produsul dat a depășit doza limită
acceptabilă a normei de 0,002 % obținînd 0,004%.