Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA

„SISTEME DE COMUTAŢIE”

1. Structura şi funcţiile reţelei de telecomunicaţii.


2. Rutarea alternativă în reţeaua ierarhizată. Reţea ierarhizată de joncţiuni conform
recomandărilor CCITT.
3. Planuri şi sisteme de numerotare. Numerotarea telefonică - E.163.
4. Locul şi rolul comutaţiei. Categorii de apel.
5. Moduri de transfer. Comutaţia de circuite şi de pachete.
6. Arhitectura generală a CTD (Centralei Telefonice Digitale).
7. Fazele de apel.
8. Funcţiile asigurate de CTD (Centrala Telefonică Digitală).
9. Evoluţia sistemelor de comutaţie.
10. Prelucrarea digitală a semnalului analogic.
11. Structura cadrului digital – PCM-30.
12. Comutatorul spaţial S.
13. Comutatorul temporar T.
14. Comutatorul spaţiu – timp (S/T).
15. Reţele numerice de conexiuni. Structura funcţională a reţelei de conexiune.
16. Reţele de conexiuni cu 2 etaje.
17. Blocajul intern si extern. Reţele de conexiuni cu 3 etaje.
18. Funcţiile de comutaţie.
19. Comanda şi controlul comutaţiei.
20. Sisteme de prelucrare a apelurilor.
21. Suportul software-lui de comutaţie
22. Software clasic de comutaţie.
23. Interfeţe analogice şi digitale.
24. Postul telefonic.
25. Sistemul de comutaţie EWSD SIEMENS.
26. Sistemul de comutaţie Siemens HICOM 300H.

A elaborat: l. sup. Iazloveţchi Maria