Sunteți pe pagina 1din 1

“APROBAT”

Prorector pentru studii Universitatea Tehnică a Moldovei


conf. univ., dr. S. Andronic ___________________ Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
“____” ____________________ 2017
ORARUL
sesiunii de examinare
a.u. 2017/2018, semestrul de toamnă, învăţământ cu frecvenţă redusă, anul IV

Grupa TLC-141 (13) IMTC-141 (14) SOE-141 (14) E-141 (8)


Ziua Rom Rom Rom Rom
Sâmbătă 1330 consultaţie Sisteme de comutaţie
******** ********
13.01.18 conf. univ. dr. Nistiriuc P., l sup Iazloveţchi M. 1-214
11 -13 (examen) Sisteme de comutaţie
40 40

conf. univ. dr. Nistiriuc P., l sup Iazloveţchi M. 1-214


Duminică 1400 consultaţie Reţele de calculatoare 1400 consultaţie Relaţii economice 1400 consultaţie Construirea AE
14.01.18 conf. univ. dr. Ciobanu M. 1-327 internaţionale conf. univ. dr. Jdanov V 2-401
conf. univ. dr. Gujuman L.,
l. sup. Beţivu N. 1-322
1300-1500 (examen) Reţele de calculatoare 930-1130 (examen) Relaţii economice 1330-1530 (examen) Construirea AE
1610 consultaţie
conf. univ. dr. Ciobanu M. 1-322 internaţionale conf. univ. dr. Jdanov V 2-401
conf. univ. dr. Sava L.,
Luni 1610 consultaţie Economia şi statistica ramurii conf. univ. dr. Gujuman L.,
l. sup. Beţivu N. 16 10 consultaţie Economia şi statistica ramurii
15.01.18 conf. univ. dr. Sava L., l. sup. Beţivu N. conf. univ. dr. Sava L.,
1-215
l. sup. Beţivu N. 1-215 1-215 l. sup. Beţivu N 1-215
930-1130 (examen) Economia şi statistica 930-1130 (examen) Economia şi statistica 930-1130 (examen) Economia şi statistica ramurii
ramurii conf. univ. dr. Sava L., 1720 consultaţie Analiza circuitelor ramurii conf. univ. dr. Sava L., conf. univ. dr. Sava L.,
Marţi l. sup. Beţivu N. 1-101 electronice l. sup. Beţivu N 1-101 l. sup. Beţivu N. 1-101
16.01.18 1500 consultaţie Marketing conf. univ. dr. Avram I. 1-101 1500 consultaţie Marketing
dr. Chiriac L 1-325 dr. Chiriac L 1-325
930-1130 (examen) Analiza circuitelor
930-1130 (examen) Marketing 9 -1130 examen Marketing
30
electronice
Miercuri dr. Chiriac L 1-328 dr. Chiriac L 1-328
conf. univ. dr. Avram I. 1-101
17.01.18
1500 consultaţie Sisteme de transmisiuni 1200 consultaţie Microprocesoare
1700 consultaţie Protocoale, modelarea şi analiza RC I l. sup. Ţurcanu D. 1-001
conf. univ. dr. Nistiriuc P. 1-215 l. sup. Pocotilenco V. 1-326
1200-1400 (examen) Sisteme de transmisiuni 1300-1500 (examen) Protocoale, modelarea şi analiza RC I l. sup. Ţurcanu D. 1-101 1110-1310 (examen) Microprocesoare
conf. univ. dr. Nistiriuc P. 1-215 l. sup. Pocotilenco V. 1-325
Joi
1700 consultaţie (pr-t de an ) Microprocesoare
18.01.18 1510 consultaţie (pr-t de an) Sisteme de transmisiuni optoelectronice
în TLC 1400 consultaţie (proiect de an)
conf. univ. dr. Nistiriuc P. 1-324
conf. univ. dr. Nastas V. 1-322 l sup Pocotilenco V 1-325
1000-1200 (examen) Ingineria SOFT
Vineri 930-1130 (examen) Microprocesoare în TLC 1500-1700 (examen) Sisteme de transmisiuni optoelectronice l. sup. Pocotilenco V. 1-215
19.01.18 conf. univ. dr. Nastas V. 1-325 conf. univ. dr. Nistiriuc P. 1-324 40
12 consultaţie Electronica în transportul auto
conf. univ. dr. Secrieru N 1-215
Sâmbătă 1000-1200 (examen)Electronica în transportul auto
*************** ************* *************
20.01.18 conf. univ. dr. Secrieru N. 1-215

Decan Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii


conf. univ., dr. P. Nistiriuc ________________