Sunteți pe pagina 1din 302

96 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

Tema nr. 4
Antibiotice cu structura betalactamica
BIBLIOGRAFIE:
3. Farmacoterapie practica – Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1204001. Amoxicilina:
A. Se asociaza cu clavulanatul de potasiu în preparatul TICARPEN
B. Are absorbţie digestivă inferioară ampicilinei
C. Este activă şi asupra unor bacili gram negativi
D. Aparţine grupului penicilinelor rezistente la beta-lactamaze
E. Absorbţia este puternic influenţată de alimente
(pag. 41-66)

F1204002. Aparţine grupului monobactamelor:


A. Sulbactam
B. Aztreonam
C. Imipenem
D. Acid clavulanic
E. Tienamicina
(pag. 41-66)

F1204003. Aparţine grupului oxacefalosporinelor:


A. Cefalexina
B. Cefadroxil
C. Cefuroxima
D. Latamoxef
E. Azlocilina
(pag. 41-66)

F1204004. În structura tuturor penicilinelor, apare ca structură de bază:


A. Acidul 5-aminopenicilanic
B. Acidul peniciloic
C. Acidul penicilenic
D. Acidul 6-amino penicilanic
E. Acidul penilic
(pag. 41-66)

F1204005. Mecanismul de acţiune al beta-lactaminelor constă în:


A. Inhibarea biosintezei peretelui celular bacterian
B. Inhibarea pteroat-sintetazei bacteriene
C. Inhibarea biosintezei acidului dihidrofolic
D. Inhibarea biosintezei acidului tetrahidrofolic
E. Inhibarea topoizomerazei bacteriene
(pag. 41-66)

F1204006. Penicilina G este antibiotic de elecţie în:


A. Infectii cu streptococ hemolitic

96 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
97 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. Ricketsioze
C. Salmoneloze
D. Infectii cu piocianic
E. Bruceloza
(pag. 41-66)

F1204007. Preparatul AUGMENTIN conţine o asociere penicilină-inhibitor de beta-lactamază. Asocierea


este reprezentată de:
A. Ampicilină + Mecilinam
B. Amoxicilină + Clavulanat de potasiu
C. Amoxicilină + Sulbactam
D. Sultamicilină + Acid clavulanic
E. Sultamicilină + Pivsulbactam
(pag. 41-66)

F1304008. Benzatinpenicilina nu este indicata in:


A. angina, scarlatina;
B. infectii grave (septicemii, meningita meningococica);
C. infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A;
D. lues (sifilis);
E. profilaxia reumatismului poliarticular acut.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304009. Nu face parte din grupa penicilinelor antistafilococice:


A. oxacilina;
B. ampicilina;
C. cloxacilina;
D. meticilina;
E. nafcilina.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1404010. Acţiunea bactericidă a cefalosporinelor se datorează:


A. fixării pe subunităţile ribozomale 50S
B. inhibării ADN-girazei
C. fixării pe subunităţile ribozomale 30S
D. inhibării dihidrofolatreductazei
E. inhibării biosintezei substanţelor din structura peretelui bacterian
(pag. 23)

F1404011. Carbenicilina este antibioticul beta-lactamic de elecţie pentru tratamentul infecţiilor produse
de:
A. stafilococul aureus
B. meningococ
C. treponema pallidum
D. pseudomonas
E. clostridium tetani
(pag. 53)

F1404012. Cefalosporinele acţionează prin:


A. inhibarea dihidrofolatreductazei
B. inhibarea acetilării coenzimei A
C. împiedicarea formării peretelui bacterian

97 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
98 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. fixarea pe subunităţile ribozomale 30 S


E. inhibiţia funcţiilor membranei citoplasmatice
(pag. 23)

F1404013. Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei se explică prin:


A. eliminare rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
B. inactivare prin enzimele bacteriene
C. captare în sistemul reticulo-histiocitar
D. metabolizare la nivel hepatic
E. legare ireversibilă de proteinele tisulare
(pag. 42)

F1404014. Penicilina "G” este în mod obişnuit activă pe următorii germeni:


A. hemophylus influenzae
B. mycoplasma pneumoniae
C. clostridium tetani
D. legionella pneumophyla
E. pseudomonas aeruginosa
(pag. 12)

F1404015. Penicilina G acţionează:


A. la nivelul citoplasmei celulei bacteriene
B. la nivelul ribozomilor celulei bacteriene
C. la nivelul membranei citoplasmatice
D. la nivelul peretelui bacterian
E. la nivelul nucleului celulei bacteriene
(pag. 23)

F1404016. Ticarcilina este indicată în tratamentul:


A. tuberculozei pulmonare
B. anginei streptococice
C. a micozelor cutanate
D. infecţiilor produse de pseudomonas aeruginosa
E. meningitei cu hemophylus influenzae
(pag. 54)

F1504017. Care dintre următoarele afirmaţii despre benzilpenicilină nu este adevărată?


A. este sinonim cu penicilina G
B. este inactivată de sucul gastric
C. este antibioticul de elecţie in infecţiile cu streptococ beta-hemolitic
D. este antibioticul de elecţie în infecţiile cu pseudomonas
E. poate fi utilă în tetanos şi difterie
(pag. 42, 43)

F1504018. Care dintre următoarele cefalosporine nu se administrează pe cale orală:


A. cefalexina
B. cefaclor
C. cefradina
D. cefazolina
E. cefradoxina
(pag. 55)

98 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
99 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1504019. În care dintre următoarele infecţii cu streptococ nu este recomandată administrarea de


fenoximetilpenicilină (penicilina V):
A. angină
B. erizipel
C. traheobronşită
D. otită
E. septicemie
(pag. 46)

F1504020. Meticilina:
A. se administrează oral
B. nu se administrează parenteral
C. nu este rezistentă la penicilinază
D. este rezistentă la penicilinază
E. nu este nefrotoxică
(pag. 49)

F1504021. Următoarele afirmaţii despre peniciline sunt adevărate, cu excepţia:


A. nucleul de bază este acidul 6 aminopenicilanic
B. sunt antibiotice naturale sau de semisinteză
C. se administrează numai pe cale orală
D. oxacilina este penicilină rezistentă la penicilinază
E. fenoximetilpenicilina se administrează pe cale orală
(pag. 114)

F1504022. Următoarele peniciline au spectru larg de acţiune, cu excepţia:


A. ampicilină
B. amoxicilină
C. bacampicilină
D. carbenicilină
E. penicilină G
(pag. 41, 49)

F1604023. Benzilpenicilina:
A. Se absoarbe bine oral
B. Se utilizează frecvent local
C. Are timp de înjumătăţire lung
D. Acţionează bactericid, prin inhibarea sintezei peretelui celulei bacteriene
E. Difuzează uşor în sistemul nervos central, precum şi în ţesuturile nevascularizate
(pag. 42)

F1604024. Carbenicilina:
A. Este activă pe stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv, având acţiune bactericidă
B. Este activă pe Pseudomonas şi pe germenii din genul Proteus
C. Se absoarbe ca atare din tubul digestiv
D. Poate fi utilizată ca alternativă a penicilinei G la bolnavii alergici la aceasta
E. Poate fi utilizată şi la bolnavii cu insuficienţă renală gravă
(pag. 53)

F1604025. Care dintre antibioticele enumerate mai jos are structură monobactamică şi este rezistent la
majoritatea ß-lactamazelor?
A. Latamoxef

99 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
100 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. Sulbactam
C. Aztreonam
D. Mezlocilină
E. Carbenicilină
(pag. 61)

F1604026. Fenoximetilpenicilina:
A. Este antibioticul de elecţie în infecţii cu piocianic
B. Este antibioticul de elecţie în infecţii cu pneumococ, streptococi anaerobi
C. Prezintă nefrotoxicitate marcată
D. Se foloseşte în infecţii cu bacili gram negativi
E. Se foloseşte în tratamentul anginei Vincent
(pag. 46)

F1604027. În infecţii sistemice produse de Staphylococcus aureus secretor de penicilinază


(penicilinazo-pozitiv) sunt utile următoarele antibiotice:
A. Bacitracina
B. Oxacilina
C. Ampicilina
D. Fenoximetilpenicilina
E. Carbenicilina
(pag. 47)

F1604028. Penicilinele de semisinteză rezistente la penicilinază sunt următoarele:


A. Oxacilina
B. Amoxicilina
C. Fenoximetilpenicilina
D. Carbenicilina
E. Moldamin
(pag. 47)

F2104029. Cele mai mari concentratii in secretia bronsica, sunt atinse de:
A. hetacilina
B. amoxicilina
C. ampicilina
D. ciclacilina
E. epicilina
(pag. (I) 52)

F2104030. Cele mai mari concentratii in secretia bronsica sunt atinse de:
A. ampicilina
B. hetacilina
C. epicilina
D. amoxicilina
E. ciclacilina
(pag. 52, [vol. 1])

F2104031. Notati antibioticul care provoaca cel mai frecvent reactii alergice:
A. co-trimoxazol
B. penicilina G
C. ampicilina
D. cefalexina

100 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
101 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. eritromicina
(pag. 50, [vol. 1])

F2104032. Sunt peniciline cu spectrul larg urmatoarele antibiotice, cu exceptia:


A. ampicilina
B. amoxicilina
C. carbenicilina
D. ticarcilina
E. oxacilina
(pag. 47-54, [vol. 1])

F2104033. Notati singura indicatie gresita, pentru benzilpenicilina:


A. angina streptococica
B. scarlatina
C. pneumonii cu pneumococ
D. infectii urinare colibacilare
E. lues
(pag. 12, 43, [vol. 1])

F2104034. Sunt indicate in infectii cu stafilococ peniclilinazosecretor urmatoarele peniciline, cu


exceptia:
A. nafcilina
B. dicloxacilina
C. cloxacilina
D. benzatin benzil penicilina
E. amoxicilina+acid clavulanic
(pag. 45, [vol. 1])

F2204035. Produsul Clamoxyl are ca substanta activa


A. Claritromicina
B. Amoxicilina
C. Roxitromicina
D. Piperacilina
E. Ampicilina
(pag. 51)

F2204036. Produsul Rocephin are ca substanta activa:


A. Ceftriaxona
B. Cefazolina
C. Cefaloridina
D. Cefacetril
E. Ceftazidima
(pag. 58)

F2204037. Imipenemul apartine:


A. Penicilinelor
B. Cefalosporinelor
C. Carbapenemelor
D. Oxapenemelor
E. Penicilat sulfonelor
(pag. 61)

101 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
102 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2204038. Produsul Zinacef contine ca substanta activa


A. Cefradina
B. Cefadroxil
C. Cefuroxima
D. Cefoxitina
E. Cefotetan
(pag. 60)

F2204039. Precizati mecanismul de actiune al betalactaminelor


A. Inhiba biosinteza unor componente din structura peretelui celular bacterian
B. Inhiba pteroat sintetaza
C. Inhiba ADN-giraza
D. Inhiba sinteza proteica bacteriana
E. Modifica permeabilitatea membranei citoplasmatice
(pag. 23)

F2204040. Preparatul AUGMENTIN contine asocierea:


A. Ampicilina/sulbactam
B. Amoxicilina/acid clavulanic
C. Amoxicilina/sulbactam
D. Sultamicilina/acid clavulanic
E. Ampicilina/mecilinam
(pag. 61)

F2204041. Produsul farmaceutic Moldamin contine ca substanta activa


A. Penicilina V
B. Cloxacilina
C. Benzatin benzilpenicilina
D. Procain benzilpenicilina
E. Clemizol penicilina
(pag. 46)

F2204042. In structura tuturor penicilinelor apare ca structura de baza


A. Acidul 5-aminopenicilanic
B. Acidul peniciloic
C. Acidul penicilenic
D. Acidul penilic
E. Acidul 6-aminopenicilanic
(pag. 41)

F2204043. Amoxicilina:
A. Se asociaza cu clavulant de potasiu in produsul Ticarpen
B. Are absorbtie digestiva inferioara ampicilinei
C. Este activa si pe unii bacili gram negativi
D. Apartine grupului penicilinelor rezistente la beta-lactamaze
E. Absorbtia orala este puternic influentata de alimente
(pag. 51)

F2204044. Apartine oxacefalosporinelor


A. Cefalexina
B. Cefadroxil
C. Cefuroxima

102 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
103 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. Latamoxef
E. Azlocilina
(pag. 55)

F2204045. Eliminarea renala a benzilpenicilinei poate fi retardata de:


A. Cilastatin
B. Betamipron
C. Trihidroximetilaminometan
D. Probenecid
E. Acid clavulanic
(pag. 42)

F2204046. Penicilina G potasica se conditioneaza sub forma de:


A. colire
B. comprimate orale
C. erine
D. flacoane cu pulbere de uz parenteral
E. suspensii pediatrice de uz oral
(pag. 43)

F2304047. Benzatinpenicilina nu este indicata in:


A. angina, scarlatina;
B. infectii grave (septicemii, meningita meningococica);
C. infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A;
D. lues (sifilis);
E. profilaxia reumatismului poliarticular acut.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304048. Nu face parte din grupa penicilinelor antistafilococice:


A. oxacilina;
B. ampicilina;
C. cloxacilina;
D. meticilina;
E. nafcilina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304049. Nu prezinta rezistenta la benzilpenicilina:


A. gonococ;
B. streptococ nehemolitic;
C. enterococ;
D. treponema pallidum;
E. stafilococ.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2504050. Structura de baza a tuturor penicilinelor este:


A. acidul 6-aminopenicilanic
B. acidul peniciloic
C. acidul penilic
D. acidul 5-aminopenicilanic
E. acidul penicilenic
(pag. 41)

103 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
104 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2504051. Antibiotice cu structura beta- lactamica pot fi administrate pe cale orala, cu exceptia:
A. cloxacilina
B. carbenicilina
C. carindacilina
D. cefradina
E. cefadroxil
(pag. 53, 55)

F2504052. Sunt peniciline rezistente la penicilinaza, cu exceptia:


A. oxacilina
B. nafcilina
C. meticilina
D. amoxicilina
E. cloxacilina
(pag. 47- 49)

F2504053. Benzatinbenzilpenicilina este indicata in urmatoarele afectiuni, cu exceptia:


A. angina, scarlatina
B. profilaxia reumatismului poliarticular acut
C. sifilis
D. infectii streptococice
E. septicemie
(pag. 45)

F2504054. Care este mecanismul de actiune al cefalosporinelor?


A. inhibarea AND-girazei
B. inhibarea biosintezei substantelor din structura peretelui bacterian
C. actioneaza la nivelul membranei citoplasmatice
D. inhibarea ciclooxigenazei
E. inhibarea dihidrofolactreductazei
(pag. 23)

F2604055. În cadrul stomatopatiilor protetice, care dintre urmatoarele manifestari reprezinta reactii
imediate bazale:
A. hipertrofii si hiperplazii;
B. eroziuni in situ;
C. iritatii traumatice;
D. tulburari vasculare;
E. alergii
(pag. 278)

F2604056. Reactiile imediate totale se declanseaza:


A. datorita realizarii inadecvate a fetei interne a protezei;
B. datorita exostozelor câmpului protetic;
C. datorita structurii chimice a protezei,
D. datorita greselilor de amprentare;
E. datorita factorului microbian
(pag. pag. 279)

F2604057. Excesul de monomer si temperatura sunt incriminate în producerea:


A. reactiilor imediate marginale;
B. reactiilor imediate bazale;

104 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
105 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. reactiilor imediate totale,


D. reactiilor tardive totale,
E. reactiilor bazale tardive
(pag. 279)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1204058. Au la bază nucleul cefem:


A. Piperacilina
B. Cefepima
C. Cefalexina
D. Sultamicilina
E. Tazobactam
(pag. 41-66)

F1204059. În infecţii cu stafilococi penicilinazo-secretori se recomandă:


A. Amoxiclina
B. Bacampicilina
C. Carbenicilina
D. Cloxacilina
E. Meticilina
(pag. 41-66)

F1204060. Penicilinele retard:


A. Se injectează intramuscular şi intravenos din soluţii preparate în ser fiziologic
B. Eliberează lent benzilpenicilina
C. Realizează concentraţii sanguine mici
D. Au spectru de activitate extins şi pe enterobacterii
E. Pot fi utilizate în sifilis
(pag. 41-66)

F1204061. Sărurile de sodiu şi potasiu ale penicilinei G:


A. Prezintă eliminare urinară lentă
B. Se administrează şi sub formă de perfuzii intravenoase
C. Se administreaza şi sub formă de injecţii intramusculare
D. Se administrează ca soluţii preparate în ser glucozat
E. Pot fi administrate şi intraarticular
(pag. 41-66)

F1204062. Sunt betalactamine active pe Pseudomonas aeruginosa:


A. Cefoperazona
B. Ticarcilina
C. Piperacilina
D. Flucloxacilina
E. Carbenicilina
(pag. 41-66)

F1204063. Sunt peniciline de depozit:


A. Carbenicilina
B. Ampicilina
C. Benzatin-benzil penicilina

105 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
106 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. Procain - benzil penicilina


E. Oxacilina
(pag. 41-66)

F1204064. Sunt peniciline rezistente la penicilinaze:


A. Ampicilina
B. Oxacilina
C. Carbenicilina
D. Fenoximetil penicilina
E. Cloxacilina
(pag. 41-66)

F1204065. Sunt rezistente la betalactamaze:


A. Benzilpenicilina
B. Fenoximetil penicilina
C. Oxacilina
D. Ampicilina
E. Combinatia amoxicilina-acid clavulanic
(pag. 41-66)

F1304066. Benzatinpenicilina este indicata in:


A. septicemii;
B. infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A;
C. meningita meningococica;
D. lues (sifilis);
E. angine, scarlatina.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304067. Benzilpenicilina potasica:


A. este stabila in mediul acid;
B. se administreaza pe cale orala;
C. este incompatibila cu alcoolul,
D. se administreaza parenteral;
E. este inactivata in mediul bazic.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304068. Carbenicilina este:


A. alfacarboxibenzilpenicilina;
B. alfahidroxibenzilpenicilina;
C. alfaaminobenzilpenicilina;
D. alfacarboxifenilpenicilina;
E. o penicilina cu spectru larg de actiune.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304069. Care sunt asocierile de peniciline cu inhibitori de betalactamaza utilizate?


A. carbenicilina + tazobactam;
B. amoxicilina + acid clavulanic;
C. ampicilina = sulbactam;
D. piperacilina + tazobactam;
E. oxacilina + acid clavulanic.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

106 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
107 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1304070. Cefalexina:
A. este o cefamicina naturala;
B. este o cefalosporina de semisinteza;
C. se absoarbe bine pe cale orala;
D. este un derivat de 3-cefem;
E. este un derivat de 3-carbacefem.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304071. Cefalosporine active in infectii cu pseudomonas (bacil gram-negativ) sunt:


A. cefsulfodina;
B. ceftazidina;
C. cefapirina
D. cefazolina;
E. cefalotina.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304072. Din grupa cefalosporinelor cu administrare orala fac parte:


A. cefalexina;
B. cefradina;
C. cefadroxil
D. cefamandol;
E. cefalotina.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304073. Inhibitori de beta-lactamaza sunt:


A. sulbactam;
B. ticarcilina;
C. tazobactam;
D. piperacilina;
E. acidul clavulanic.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304074. Oxacilina:
A. este rezistenta la penicilinaza;
B. este rezistenta la aciditatea gastrica;
C. are spectru ultralarg de actiune;
D. se administreaza oral sau parenteral;
E. este o penicilina de semisinteza.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304075. Penicilina G sodica se poate utiliza in solutie izotona de clorura de sodiu:


A. in solutii pefuzabile cu pH acid sau alcalin;
B. dupa preparare extemporaneu;
C. asociata in seringa cu alte medicamente;
D. singura in seringa;
E. pastrata la + 4 °C, maximum 24 ore.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304076. Peniciline active pe protes si pseudomonas (bacili gram-negativ) sunt:


A. carbenicilina;
B. cloxacilina;
C. fenoximetilpenicilina;

107 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
108 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. oxacilina;
E. ticarcilina.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304077. Spectrul de actiune al formelor de depozit ale benzilpenicilinei cuprinde:


A. gonococ;
B. streptococ hemolitic;
C. protes vulgaris;
D. stafilococ auriu;
E. treponema.
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1304078. Sunt antibiotice rezistente la betalactamaza:


A. oxacilina;
B. amoxicilina;
C. sultamicina (asocierea ampicilina + sulfactam)
D. ampicilina
E. ticarcilina
(pag. 41- 62, (vol. 1))

F1404079. Ampicilina are următoarele proprietăţi:


A. se concentrează în bilă
B. produce rareori reacţii alergice
C. spectru de activitate mai larg decât al benzilpenicilinei
D. este acido-rezistentă
E. este rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei
(pag. 50)

F1404080. Ampicilina are următoarele proprietăţi:


A. este rezistentă la sucul gastric acid
B. are risc alergizant redus
C. este rezistentă faţă de acţiunea penicilinazei
D. prezintă acţiune bactericidă în faza de multiplicare şi parţial în faza de repaus a bacteriilor
E. se concentrează în bilă
(pag. 50)

F1404081. Benzatin-benzilpenicilina are următoarele caracteristici:


A. prezintă un efect bactericid în faza de multiplicare şi repaus a bacteriilor
B. se administrează exclusiv parenteral
C. este un antibiotic cu spectru larg
D. produce frecvent reacţii alergice
E. este indicată în profilaxia de durată a infecţiilor streptococice
(pag. 45)

F1404082. Benzatinbezilpenicilina este indicată în:


A. profilaxia reumatismului articular acut
B. pielonefrită colibacilară
C. meningită meningococică
D. lues
E. dizenterie bacilară
(pag. 45-46)

108 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
109 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1404083. Cefalosporinele au următoarele caracteristici generale:


A. epurare predominent hepatică
B. toxicitate redusă
C. structură beta-lactamică
D. liposolubilitate mare
E. acţiune bactericidă numai în faza de multiplicare a bacteriilor
(pag. 55)

F1404084. Fac parte din grupul cefalosporinelor de generaţia a treia:


A. cefazolina
B. cefotaxim
C. cefuroxim
D. ceftriaxonă
E. cefoperazonă
(pag. 55)

F1404085. Precizaţi care dintre următoarele afirmaţii referitoare la oxacilină sunt corecte:
A. se administrează exclusiv oral
B. prezintă rezistenţă la penicilinază
C. are durată lungă de acţiune (12-24 ore)
D. este activă în infecţiile ţesutului cerebral
E. este contraindicată la bolnavii alergici la penicilină G
(pag. 48)

F1404086. Sunt antibiotice bactericide numai în faza de multiplicare a bacteriilor:


A. gentamicina
B. cicloserina
C. rifampicina
D. vancomicina
E. ampicilina
(pag. 23)

F1504087. Amoxicilina:
A. are absorbţie bună digestivă
B. este inactivată de sucul gastric
C. eliminarea renală este întârziată de probenecid
D. are efect bactericid
E. se administrează în infecţiile aparatului respirator
(pag. 51)

F1504088. Ampicilina:
A. se administrează oral şi parenteral
B. este inactivată de sucul gastric
C. se elimină predominant netransformată prin urină
D. eliminarea urinară este întârziată de probenecid
E. nu are capacitate alergizantă
(pag. 50)

F1504089. Benzatin benzilpenicilina:


A. este penicilină de depozit (retard)
B. sinonim cu Moldamin
C. sinonim cu Efitard

109 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
110 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. se administrează oral
E. se administrează zilnic
(pag. 45)

F1504090. Care dintre antibiotice cu structură beta-lactamică se absorb pe cale orală?


A. bacampicilina
B. carbenicilina
C. carfecilina
D. feneticilina
E. meticilina
(pag. 47, 52, 54)

F1504091. Care dintre antibioticele cu structură beta-lactamică au spectru antibacterian larg?


A. penicilina G
B. ampicilina
C. cloxacilina
D. amoxicilina
E. meticilina
(pag. 41)

F1504092. Care dintre peniciline sunt active în infecţiile cu Pseudomonas şi Proteus?


A. penicilina G
B. carbenicilina
C. ticarcilina
D. amoxicilina
E. oxacilina
(pag. 53, 54)

F1504093. Care dintre următorii compuşi sunt peniciline de depozit (retard):


A. benzilpenicilina
B. procain benzilpenicilina
C. amoxicilina
D. benzatin benzilpenicilina
E. carbenicilina
(pag. 45)

F1504094. Care sunt antibioticele beta-lactamice active pe stafilococ penicilinazo-secretor?


A. procainpenicilina G
B. ampicilina
C. cloxacilina
D. nafcilina
E. cefoperazona
(pag. 48, 49, 57)

F1504095. La care dintre cefalosporine s-a demonstrat experimental că preziintă acţiune nefrotoxică?
A. cefaloridina
B. cefoperazona
C. cefalotina
D. cefapirina
E. cefazolina
(pag. 56)

110 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
111 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1604096. Amoxicilina:
A. Are spectrul de activitate asemănător cu al ampicilinei
B. Acţionează bactericid, acţiunea fiind mai intensă decât a ampicilinei
C. Este activă pe stafilococul penicilinazo-pozitiv
D. Având acţiune mai intensă decât ampicilina, nu se asociază cu inhibitori de ß-lactamază
E. Necesită administrarea înaintea meselor, deoarece absorbţia este mult diminuată în prezenţa alimentelor
(pag. 50, 51)

F1604097. Ampicilina:
A. Este penicilinazo-rezistentă
B. În ţesuturile inflamate difuzibilitatea ei diminuă pe măsură ce survine procesul de vindecare
C. Se asociază cu inhibitori de ß-lactamază
D. Eliminarea ei renală este întârziată de probenecid
E. Se absoarbe limitat din tubul digestiv, calea orală necesitând doze mult mai mari decât calea parenterală
(pag. 50, 61)

F1604098. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?


A. Cefoperazon difuzează bine în LCR, fiind utilizată în meningite cu germeni gram-negativi;
B. Ceftriaxona este indicată în septicemii şi meningite la bolnavi cu deficit al mecanismelor de apărare
C. Cefsulodinul are acţiune foarte intensă pe Pseudomonas
D. Stafilococii rezistenţi la meticilină sunt sensibili la cefalosforine
E. Ceftazidima se absoarbe bine la administrare orală
(pag. 56-59)

F1604099. Dintre cefalosporine se pot utiliza oral:


A. Cefamandolul
B. Cefuroxima sodică
C. Cefuroxima axetil
D. Cefalexina
E. Cefoperazona
(pag. 57-60)

F1604100. Fenoximetilpenicilina:
A. Este insolubilă şi stabilă în mediul acid din stomac
B. Este instabilă în mediul acid din stomac, dar termorezistentă
C. Este indicată în infecţii cu streptococ, în profilaxia reumatismului
D. Este indicată în infecţii grave (meningite, pielonefrite)
E. Este indicată în septicemii
(pag. 46)

F1604101. Se absorb bine din tubul digestiv:


A. Cefalexina
B. Benzilpenicilina G potasică
C. Procainbenzilpenicilina
D. Fenoximetilpenicilina
E. Amoxicilina
(pag. 41-60)

F1604102. Sunt antibiotice care prezintă nucleu structural ß-lactamic:


A. Carbenicilina
B. Aztreonamul
C. Vancomicina

111 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
112 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. Eritromicina
E. Azlocilina
(pag. 53, 54, 61)

F1604103. Sunt inhibitori de ß-lactamază:


A. Clavulanatul de potasiu
B. Canrenoatul de potasiu
C. Sulbactamul
D. Aztreonamul
E. Latamoxef
(pag. 60-61)

F1604104. Ticarcilina:
A. Este foarte activă pe stafilococul producător de penicilinază
B. Este activă pe multe tulpini de Pseudomonas
C. Se asociază cu gentamicina, pe baza sinergismului de acţiune
D. Nu necesită reducerea dozelor în insuficienţa renală, deoarece nu are acţiune nefrotoxică
E. Se utilizează în infecţii urinare sau septicemii cu bacterii gram negative
(pag. 50, 54)

F2104105. Din grupa penicilinelor antistafilococice fac parte:


A. nafcilina
B. flucoxacilina
C. fenoximetilpenicilina
D. ampicilina
E. oxacilina
(pag. (I) 47-49)

F2104106. Notati indicatiile gresite pentru benzilpenicilina:


A. infectii urinare colibacilare
B. infectii cu stafilococ auriu penicilinazopozitiv
C. angina streptococica
D. pneumonii cu pneumococ
E. sifilis
(pag. (I) 12, 43)

F2104107. Notati afirmatiile corecte pentru amoxicilina:


A. absorbtia orala este neinfluentata de prezenta alimentelor
B. eliminarea renala este intarziata la asocierea cu probenecid
C. spectrul antimicrobian este asemanator ampicilinei
D. este indicata in infectii cu germeni sensibili, la pacienti alergici la benzilpenicilina
E. se biotransforma in proportie mica
(pag. (I) 51,52)

F2104108. Din grupa proampicilinelor, fac parte:


A. carbenicilina
B. amoxicilina
C. pivampicilina
D. bacampicilina
E. talampicilina
(pag. (I) 52)

112 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
113 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2104109. Sunt active pe Proteus si Pseudomonas, penicilinele:


A. ticarcilina
B. carbenicilina
C. oxacilina
D. fenoximetilpenicilina
E. cloxacilina
(pag. (I) 53, 54)

F2104110. Cefalosporine active in infectiile produse de Pseudomonas, sunt:


A. cefalotina
B. cefazolina
C. cefsulodina
D. ceftazidima
E. cefapirina
(pag. (I) 55)

F2104111. Din grupa cefalosporinelor administrate pe cale orala fac parte:


A. cefalotina
B. cefadroxil
C. cefradina
D. cefalexina
E. cefamandol
(pag. (I) 54)

F2104112. Meningitele produse de germeni gram negativ pot beneficia de:


A. cefoperazon
B. cefotaxim
C. oxacilina
D. cloxacilina
E. nafcilina
(pag. (I) 57)

F2104113. Formele depozit ale benzilpenicilinei (procainbenzilpenicilina si benzatinbenzilpenicilina),


cuprind in spectrul antimicrobian:
A. proteus vulgaris
B. stafilococ auriu penicilinazopozitiv
C. treponema
D. streptococ hemolitic
E. colibacil
(pag. (I) 45)

F2104114. Spectrul de actiune al formelor de depozit ale benzinpenicilinei cuprinde:


A. streptococ hemolitic
B. proteus vulgaris
C. treponema
D. stafilococ auriu
E. gonococ
(pag. 45, [vol. 1])

F2104115. Prezinta rezistenta la benzilpenicilina:


A. stafilococ penicilinazosecretor
B. gonococ

113 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
114 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. enterococ
D. treponema
E. streptococ piogen
(pag. 42, [vol. 1])

F2104116. Din grupa penicilinelor antistafilococice fac parte:


A. ticarcilina
B. dicloxacilina
C. nafcilina
D. meticilina
E. flucloxacilina
(pag. 47-49, 54, [vol. 1])

F2104117. Din grupa proampicilinelor fac parte:


A. bacampicilina
B. pivampicilina
C. talampicilina
D. amoxicilina
E. carbenicilna
(pag. 52, [vol. 1])

F2104118. Peniciline active pe proteus si pseudomonas sunt:


A. carbenicilina
B. oxacilina
C. ticarcilina
D. feniximetilpenicilina
E. cloxacilina
(pag. 53, 54, [vol. 1])

F2104119. Cefalosporine active in infectii cu pseudomonas sunt:


A. cefalotina
B. ceftazidina
C. cefazolina
D. cefsulodina
E. cefapirina
(pag. 55, [vol. 1])

F2104120. Din grupa cefalosporinelor cu administrare orala, fac parte:


A. cefadroxil
B. cefradina
C. cefalexina
D. cefalotina
E. cefamandol
(pag. 54, [vol. 1])

F2104121. Meningitele cu germeni gram-negativ pot beneficia de:


A. cefoperazon
B. oxacilina
C. cefotaxim
D. cloxacilina
E. nafcilina
(pag. 57, [vol. 1])

114 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
115 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2104122. Ampicilina are urmatoarele caracteristici farmacocinetice:


A. este rezistenta la sucul gastric
B. absorbtia este neinfluentata de alimente
C. realizeaza concentratii mari in bila
D. nu difuzeaza in LCR
E. eliminarea renala este intarziata de probenecid
(pag. 50, [vol. 1])

F2104123. Benzilpenicilina:
A. este inactivata de sucul gastric
B. se elimina predominant renal
C. nu este activa in infectiile cu stafilococ penicilinazo-secretor
D. se administreaza cel mai frecvent i.m.
E. este antibioticul de electie in infectiile cu Pseudomonas
(pag. 42, 43, [vol. 1])

F2204124. Sunt proampiciline:


A. Amoxicilina
B. Pivampicilina
C. Talampicilina
D. Meticilina
E. Cloxacilina
(pag. 52)

F2204125. Carbenicilina:
A. Este denumita penicilina pentru pseudomonas si proteus
B. Este activa pe stafilococul penicilinazopozitiv
C. Se recomanda in infectii urinare cu bacili gram negativi
D. Se utilizeaza ca sare sodica
E. Este o carbacefema
(pag. 53)

F2204126. Sunt cefalosporine de uz oral:


A. Cefalotina
B. Cefaclor
C. Cefalexina
D. Cefsulodina
E. Cefoperazona
(pag. 55)

F2204127. Legarea de proteinele plasmatice este mare pentru:


A. Cefaloridina
B. Cefalexina
C. Cefadroxil
D. Cefazolina
E. Cefalotina
(pag. 55)

F2204128. Apartin clasei cefamicinelor


A. Cefotaxima
B. Cefadroxil

115 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
116 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. Cefoxitina
D. Cefotetan
E. Cefuroxima
(pag. 55)

F2204129. Apartin ureidopenicilinelor:


A. Ticarcilina
B. Azlocilina
C. Mezlocilina
D. Piperacilina
E. Mecilinam
(pag. 54)

F2204130. Mecilinamul:
A. Este o carboxipenicilina
B. Este activ pe bacterii gram negative
C. Este activ si pe pseudomonas
D. Se recomanda in infectii urinare
E. Se administreaza intramuscular si intravenos
(pag. 55)

F2204131. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. Ampicilina scade efectul contraceptivelor orale
B. Amoxicilina are absorbtie digestiva modesta
C. Spectrul amoxicilinei este asemanator ampicilinei
D. Alopurinolul scade incidenta eruptiilor produse de ampicilina
E. Ampicilina este incompatibila in solutie cu gentamicina
(pag. 51)

F2204132. Cefoperazona:
A. Se administreaza oral si parenteral
B. Actioneaza bactericid prin inhibarea sintezei peretelui celulei bacteriene
C. Este activa pe Bacteroides fragilis
D. In septicemii cu unii bacili gram negativi se poate asocia cu un aminozid
E. Difuzeaza bine in tesuturi si fluidele organismului
(pag. 57)

F2204133. Apartin penicilat sulfonelor


A. Sulbactam
B. Tienamicina
C. Aztreonam
D. Pivsulbactam
E. Imipenem
(pag. 61)

F2204134. Sunt inhibitori de beta-lactamaze


A. Acidul clavulanic
B. Cefoxitina
C. Latamoxef
D. Cilastatin
E. Sulbactam
(pag. 61)

116 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
117 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2204135. Tienamicina:
A. Este stabila la betalactamaze
B. Se utilizeaza in asociere cu acidul clavulanic
C. Are spectru larg, inclusiv Pseudomonas
D. Este o carbapenema naturala
E. Este o monobactama
(pag. 61)

F2204136. Sunt monobactame:


A. Sulbactamul
B. Aztreonamul
C. Nocardicin A
D. Latamoxef
E. Mecilinam
(pag. 61, 62)

F2204137. Monobactamele:
A. Sunt betalactamine monociclice produse de bacterii
B. Se obtin din culturi de mucegaiuri
C. Sunt active pe gram pozitivi
D. Sunt active pe Pseudomonas
E. Sunt rezistente la betalactamaze
(pag. 61)

F2204138. Se evita utilizarea la nou nascut a:


A. Tetraciclinei
B. Streptomicinei
C. Cloramfenicolului
D. Penicilinei V
E. Amoxicilinei
(pag. 32)

F2204139. Sunt rezistente la betalactamaze


A. Benzilpenicilina
B. Fenoximetilpenicilina
C. Oxacilina
D. Ampicilina
E. Meticilina
(pag. 47-49)

F2204140. Sarurile de sodiu si potasiu ale benzilpenicilinei:


A. Prezinta eliminare urinara lenta
B. Se administreaza oral
C. Sunt greu solubile in apa
D. Sunt inactivate de sucul gastric
E. Sunt higroscopice
(pag. 42)

F2204141. Sunt peniciline retard:


A. Carbenicilina
B. Ampicilina

117 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
118 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. Benzatin benzilpenicilina
D. Procain benzilpenicilina
E. Oxacilina
(pag. 45)

F2204142. Penicilina G este antibiotic de electie in:


A. infectii cu streptococ hemolitic
B. lues
C. infectii cu micoplasme
D. tuberculoza
E. candidoze
(pag. 43)

F2204143. Fenoximetilpenicilina:
A. Este o penicilina de uz parenteral
B. Nu se recomanda in profilaxia reumatismului articular
C. Este indicata in erizipel
D. Este indicata in otite
E. Este indicata in angina Vincent
(pag. 46)

F2204144. Penicilina G este inactiva asupra


A. Streptococului hemolitic
B. Ricketsiilor
C. Salmonelelor
D. Bacilului piocianic
E. Brucella
(pag. 43)

F2204145. Penicilinele retard:


A. Se injecteaza intramuscular si intravenos din solutii preparate in ser fiziologic
B. Elibereaza lent benzilpenicilina
C. Realizeaza concentratii sanguine mici
D. Au spectrul de activitate extins si pe enterobacterii
E. Pot fi utilizate in tratamentul sifilisului
(pag. 45)

F2204146. Sunt peniciline rezistente la penicilinaze


A. Amoxicilina
B. Carbenicilina
C. Carfecilina
D. Nafcilina
E. Meticilina
(pag. 49)

F2204147. In infectii cu stafilococi penicilinazo-secretori se recomanda


A. Amoxicilina
B. Bacampicilina
C. Carbenicilina
D. Meticilina
E. Cloxacilina
(pag. 47, 48, 49)

118 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
119 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2204148. Sunt peniciline de semisinteza cu spectru larg


A. Ampicilina
B. Amoxicilina
C. Metampicilina
D. Latamoxef
E. Clavulanat de potasiu
(pag. 50-52)

F2204149. Sunt betalactamine active pe Pseudomonas aeruginosa


A. Cefoperazona
B. Ticarcilina
C. Piperacilina
D. Flucloxacilina
E. Carbenicilina
(pag. 53,54,58)

F2204150. Ticarcilina:
A. Este o cefalosporina de semisinteza
B. Apartine penicilinelor rezistente la penicilinaze
C. Are spectrul asemanator carbenicilinei
D. Se administreaza oral
E. Are sinergism in vitro cu gentamicina
(pag. 54)

F2204151. La nou nascuti si prematuri se pot utiliza:


A. Sulfamidele
B. Izoniazida
C. Ampicilina
D. Benzilpenicilina
E. Kanamicina
(pag. 32)

F2204152. Sunt asocieri antagonice de antibiotice :


A. Tetraciclina/cloramfenicol
B. Gentamicina/ampicilina
C. Eritromicina/clindamicina
D. Sulfametoxazol / trimetoprim
E. Kanamicina / Colimicina
(pag. 33)

F2204153. Ampicilina este inactiva pe:


A. Clamidii
B. Streptococi
C. Micoplasme
D. Protozoare
E. Salmonelle
(pag. 50)

F2204154. Nu fac parte din indicatiile oxacilinei:


A. Tifosul exantematic
B. Infectiile dermice cu stafilococi

119 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
120 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. Legionelozele
D. Osteomielitele stafilococice
E. Infectiile urinare cu Pseudomonas
(pag. 47)

F2204155. Nu apartin clasei betalactaminelor


A. Ceftriaxona
B. Polimixina B
C. Piperacilina
D. Claritomicina
E. Neomicina
(pag. 54, 55)

F2204156. Sunt rezistente la sucul gastric:


A. Fenoximetipenicilina
B. Benzilpenicilina
C. Dicloxacilina
D. Ampicilina
E. Pivampicilina
(pag. 42-50)

F2204157. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la carbenicilina sunt false:


A. este absorbabila dupa administrare orala
B. este activa pe pseudomonas
C. este foarte activa pe stafilococcul penicilinazopozitiv
D. se leaga in proportie de 50% de proteinele plasmatice
E. se administreaza intramuscular si intravenos
(pag. 53)

F2204158. Sunt cefalosporine de generatia 1


A. Cefalotina
B. Cefotiam
C. Cefazolina
D. Cefuroxima
E. Cefoperazona
(pag. 55)

F2204159. Sunt cefalosporine de generatia 2


A. Ceftriaxona
B. Cefmenoxima
C. Cefamandol
D. Cefotiam
E. Cefuroxima
(pag. 55)

F2204160. Sunt cefalosporine de generatia 3


A. Cefmenoxima
B. Cefoperazona
C. Ceftazidima
D. Cefepima
E. Cefpirona
(pag. 55)

120 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
121 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2204161. Sunt betalactamine active pe Pseudomonas aeruginosa


A. Cefoperazona
B. Piperacilina
C. Cefsulodina
D. Doxiciclina
E. Ceftazidima
(pag. 54-57)

F2204162. Referitor la cefalosporinele de generatia a treia , care dintre urmatoarele afirmatii sunt
corecte:
A. Se folosesc profilactic in chirurgie
B. Sunt mai stabile la betalactamazele enterobacteriilor fata de cefalosporinele de generatia a doua
C. Unele sunt active pe anaerobi
D. Activitatea pe Enterobacter este slaba
E. Sunt mai active decat cele din generatia a doua pe coci grampozitivi
(pag. 55-57)

F2304163. Oxacilina:
A. este rezistenta la penicilinaza;
B. este rezistenta la aciditatea gastrica;
C. are spectru ultralarg de actiune;
D. se administreaza oral sau parenteral;
E. este o penicilina de semisinteza.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304164. Carbenicilina este:


A. alfacarboxibenzilpenicilina;
B. alfahidroxibenzilpenicilina;
C. alfaaminobenzilpenicilina;
D. alfacarboxifenilpenicilina;
E. o penicilina cu spectru larg de actiune.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304165. Cefalexina:
A. este o cefamicina naturala;
B. este o cefalosporina de semisinteza;
C. se absoarbe bine pe cale orala;
D. este un derivat de 3-cefem;
E. este un derivat de 3-carbacefem.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304166. Benzilpenicilina potasica:


A. este stabila in mediul acid;
B. se administreaza pe cale orala;
C. este incompatibila cu alcoolul,
D. se administreaza parenteral;
E. este inactivata in mediul bazic.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304167. Penicilina G sodica se poate utiliza in solutie izotona de clorura de sodiu:


A. in solutii perfuzabile cu pH acid sau alcalin;
B. dupa preparare extemporaneu;

121 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
122 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. asociata in seringa cu alte medicamente;


D. singura in seringa;
E. pastrata la + 4 °C, maximum 24 ore.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304168. Benzatinpenicilina este indicata in:


A. septicemii;
B. infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A;
C. meningita meningococica;
D. lues (sifilis);
E. angine, scarlatina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304169. Sunt antibiotice rezistente la betalactamaza:


A. oxacilina;
B. amoxicilina;
C. sultamicina (asocierea ampicilina + sulfactam);
D. ampicilina;
E. ticarcilina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304170. Inhibitori de beta-lactamaza sunt:


A. sulbactam;
B. ticarcilina;
C. tazobactam;
D. piperacilina;
E. acidul clavulanic.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304171. Care sunt asocierile de peniciline cu inhibitori de betalactamaza utilizate?


A. carbenicilina + tazobactam;
B. amoxicilina + acid clavulanic;
C. ampicilina + sulbactam;
D. piperacilina + tazobactam;
E. oxacilina + acid clavulanic.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304172. Spectrul de actiune al formelor de depozit ale benzilpenicilinei cuprinde:


A. gonococ;
B. streptococ hemolitic;
C. proteus vulgaris;
D. stafilococ auriu;
E. treponema.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304173. Peniciline active pe proteus si pseudomonas (bacili gram-negativ) sunt:


A. carbenicilina;
B. cloxacilina;
C. fenoximetilpenicilina;
D. oxacilina;
E. ticarcilina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

122 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
123 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2304174. Din grupa cefalosporinelor cu administrare orala fac parte:


A. cefalexina;
B. cefradina;
C. cefadroxil;
D. cefamandol;
E. cefalotina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304175. Cefalosporine active in infectii cu pseudomonas (bacil gram-negativ) sunt:


A. cefsulfodina;
B. ceftazidina;
C. cefapirina;
D. cefazolina;
E. cefalotina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304176. Benzatinpenicilina este indicata in:


A. profilaxia reumatismului poliarticular acut;
B. lues (sifilis);
C. infectii grave (septicemii, meningita meningococica);
D. angina, scarlatina;
E. infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A;
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304177. Din grupa penicilinelor antistafilococice fac parte:


A. meticilina;
B. nafcilina;
C. cloxacilina;
D. ampicilina;
E. oxacilina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304178. Nu sunt cuprinse in spectrul de actiune al formelor de depozit ale penicilinei G:


A. streptococ hemolitic;
B. stafilococ auriu;
C. gonococ;
D. proteus vulgaris;
E. treponema pallidum.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2304179. Fac parte din grupa proampicilinelor:


A. bacampicilina;
B. carbenicilina;
C. metampicilina;
D. amoxicilina;
E. pivampicilina.
(pag. 41 - 62, vol. 1)

F2504180. Reactii adverse inregistrate la administrarea benzilpenicilinei:


A. soc anafilactic
B. boala serului

123 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
124 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. reactia Herxheimer
D. difterie
E. edem angioneurotic
(pag. 42- 43)

F2504181. Penicilina G este antibioticul de electie in tratamentul infectiilor cu:


A. streptococ hemolitic
B. pneumococ
C. streptococ viridans
D. clostridium tetani
E. pseudomonas aeruginosa
(pag. 43)

F2504182. Antibiotice bactericide numai in faza de multiplicare a bacteriilor sunt:


A. vancomicina
B. oxacilina
C. cloxacilina
D. gentamicina
E. cefapirina
(pag. 23)

F2504183. Aztreonamul:
A. este produs de sinteza
B. foarte activ pe germeni gramnegativ
C. ineficient pe germeni grampozitiv
D. este hidrolizat de beta- lactamaza
E. este indicat in infectii grave
(pag. 61)

F2504184. Alegeti afirmatiile corecte:


A. Sultamicillin asociaza sulbactam+ ampicilina
B. Timentin asociaza ticarcilina+ acid clavulanic
C. Imipenem se foloseste asociat in parti egale cu cilastatina
D. Augmentin reprezinta asocierea amoxicilina+ acid clavulanic
E. Aztreonamul este oxacefalosporina
(pag. 61)

F2504185. Dintre inhibitorii de beta- lactamaze fac parte:


A. ticarcilina
B. sulbactamul
C. acidul clavulanic
D. tienamicina
E. latamoxef
(pag. 61)

F2504186. Ceftriaxon:
A. este sinonim cu Rocephin
B. este rezistent la beta- lactamaza
C. efect aditiv cu aminoglicozidele fata de Pseudomonas aeruginosa
D. se administreaza per os si intramuscular
E. nu este activ fata de Mycobacterium, Mycoplasma si fungi
(pag. 58)

124 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
125 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2504187. Cefalosporinele se caracterizeaza prin:


A. structura beta- lactamica
B. actiune bactericida in faza de multiplicare a bacteriilor
C. liposolubilitate mare
D. impiedicarea formarii peretelui bacterian
E. fixare pe subunitatea ribozomala 50 S
(pag. 23,25)

F2504188. Ticarcilina:
A. este penicilina cu spectru larg
B. este activa fata de Proteus si Pseudomonas aeruginosa
C. se asociaza in acelasi flacon cu gentamicina
D. are efecte bune in micozele cutanate
E. se utilizeaza in infectii urinare cu bacterii gramnegativ
(pag. 54)

F2504189. Amoxicilina:
A. absorbtie digestiva neinfluentata de alimentatie
B. eliminare renala intarziata de probenecid
C. se biotransforma in proportii mari
D. in infectiile aparatului respirator isi mentine eficacitatea si dupa diminuarea procesului inflamator
E. se administreaza oral si parenteral
(pag. 51)

F2604190. Factorii generali ce pot fi incriminati în etiologia stomatolpatiilor protetice sunt


A. diabetul;
B. enteropatiile;
C. insuficienta renala cronica;
D. afectiunile aparatului respirator;
E. bolile vasculare
(pag. 275)

F2604191. Teoria bacteriotoxica referitoare la etiopatogenia stomatopatiilor protetice:


A. se refera strict la rolul dezechilibrarii microbiocenozei orale;
B. coreleaza dezechilibrul microbiocenozei orale existentei porozitatilor din acrilat,
C. incrimineaza rolul patogen al Candidei albicans;
D. incrimineaza monomerul acrilic rezidual;
E. subliniaza rolul patogen al colorantilor din rasina acrilica
(pag. 276)

F2604192. Dintre stomatopatiile protetice, reactiile tardive marginale se manifesta sub forma:
A. eroziunilor in situ;
B. ulceratiilor de decubit;
C. hiperplaziilor,
D. iritatiilor chimico-toxice;
E. eroziunilor la insertie
(pag. 278)

F2604193. Eroziunile marginale imediate ca forme clinice de stomatopatii:


A. se prezinta clinic sub forma de tumefieri;
B. se prezinta clinic ca zone congestive, eventual însotite de ulceratii;

125 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
126 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. se însotesc de tulburari functionale;


D. pot fi însotite de adenopatie;
E. niciodata nu se însotesc cu adenopatie
(pag. 278)

F2604194. Elementele de diagnostic pozitiv ale reactiilor tardive marginale a leziunilor de decubit
cauzate de proteze sunt:
A. prezenta halenei fetide permanente;
B. frecvent disckeratoza;
C. tumefactie edematoasa sau ferma;
D. flora microbiana moderata;
E. localizare predilecta în zona canina la maxilar
(pag. 280)

F2604195. Fata de leziunile de decubit cauzate de protezele totale, leziunile maligne se diferentiaza
prin urmatoarele caractere:
A. pot fi localizate la orice nivel în cavitatea bucala;
B. lipseste flora microbiana;
C. diskeratoza este frecventa;
D. absenta mirosului fetid,
E. adenopatie moderata si inconstanta
(pag. 280)

F2604196. Ulceratiile bazale tardive la purtatori de proteze totale se datoreaza mai ales:
A. porozitatilor protezei;
B. avitaminozelor;
C. disarmoniilor ocluzale;
D. camerelor cu vid;
E. detergentilor folositi pentru igienizarea protezei
(pag. 281)

F2604197. Stomatopatiile tardive traumatice:


A. apar de regula la sediul unui contact prematur;
B. apar de regula la distanta de sediul contactului prematur;
C. se datoreaza dispersarii nerationale a fortelor asupra câmpului protetic;
D. se datoreaza imperfectiunilor bazale;
E. apar datorita utilizarii cronice a adezivilor pentru ameliorarea mentinerii protezei.
(pag. 281)

F2604198. Hiperplaziile marginale tardive cauzate de protezele totale:


A. se pot manifesta sub forma papiloamelor;
B. se pot prezenta ca epulide;
C. pot avea caracteristicile epitelioamelor;
D. nu necesita alt tratament decât modificarea protezei prin captusire partiala în zona respectiva;
E. se trateaza prin vitaminoterapie (A,B,C) si ajustarea marginala a protezei
(pag. 280)

126 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
127 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

Tema nr. 5
Antibiotice din alte clase structurale: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, feniculi si
polipeptide
BIBLIOGRAFIE:
3. Farmacoterapie practica – Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1205001. Aparţine antibioticelor macrolidice:


A. Lincomicina
B. Spiramicina
C. Tobramicina
D. Paromomicina
E. Rifampicina
(pag. 62-65)

F1205002. Bacitracina:
A. Este un antibiotic polipeptidic cu acţiune sistemică după administrare orală
B. Se obţine prin procedee de semisinteză
C. Se utilizează local în combinaţii cu neomicina
D. Este o aminoglicozidă activă pe stafilococi
E. Este contraindicată în eczeme şi ulcere cutanate infectate
(pag. 85-90)

F1205003. Clindamicina:
A. Este o macrolidă de semisinteză
B. Se indică şi în infecţii cu anaerobi
C. Are absorbţie orală inferioară lincomicinei
D. Se utilizează exclusiv oral
E. Absorbţia orală este influenţată puternic de alimente
(pag. 62-65)

F1205004. Cloramfenicolul:
A. Are efecte adverse hematologice
B. Are utilizare largă, fiind putin toxic
C. Este inactiv în meningita meningococică
D. Parenteral se utilizează sub formă de palmitat de cloramfenicol
E. Hemisuccinatul de cloramfenicol şi sodiu, solubil în apă, se utilizeaza pentru prepararea de colire
(pag. 76-85)

F1205005. Doxiciclina:
A. Este o tetraciclină cu eliminare rapidă
B. Acţionează prin inhibarea sintezei proteice bacteriene
C. Este inactivă pe micoplasme şi clamidii
D. Are absorbţie gastro-intestinală redusă
E. Nu are contraindicaţii în sarcină
(pag. 76-85)

F1205006. Doxiciclina:
A. Este o tetraciclină de semisinteză obţinută prin hidrogenarea oxitetraciclinei

127 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
128 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. Este 6-alfa-dezoxi-oxitetraciclina
C. Uzual se utilizează 600 mg/zi, divizat la 6 ore
D. Se elimină preferenţial pe cale renală
E. Poate fi indicată şi la copii mici
(pag. 76-85)

F1205007. Eritromicina:
A. Este antibiotic activ pe Chlamidia trachomatis
B. Sub formă de bază este rezistentă la sucul gastric
C. Sub formă de bază se absoarbe mai bine decât sub formă de propionat
D. Este inactivă pe streptococi
E. Nu traversează placenta, ca urmare a masei moleculare mari
(pag. 62-65)

F1205008. Este un derivat de semisinteză al kanamicinei:


A. Amikacina
B. Neomicina
C. Netilmicina
D. Colistina
E. Gramicidina
(pag. 66-76)

F1205009. Ototoxicitatea şi nefrotoxicitatea sunt reacţii adverse caracteristice:


A. Penicilinelor
B. Aminoglicozidelor
C. Macrolidelor
D. Tetraciclinelor
E. Fenicolilor
(pag. 66-76)

F1305010. Precizati afirmatia incorecta in legatura cu cloramfenicolul:


A. are spectru larg de actiune;
B. antibiotic de electie in infectii cu anaerobi;
C. este antibiotic de prima alegere in infectii cu stafilococ penicilinorezistent;
D. prduce sindrom cenusiu, la nou-nascut;
E. produce reactii adverse hematologice grave (anemie aplastica, aplazie medulara)
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1405011. Care dintre următoarele asocieri de substanţe antibacteriene este(sunt) recomandate în


terapeutică:
A. ampicilină+cloramfenicol
B. tetraciclină+cloramfenicol
C. gentamicină+kanamicină
D. benzilpenicilină+tetraciclină
E. izoniazidă+rifampicină
(pag. 32)

F1405012. Colistina poate produce:


A. nevrită optică
B. displazii dentare
C. sindrom cenuşiu
D. apnee prin efect curarizant

128 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
129 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. eritem multiform
(pag. 87)

F1405013. Fiecare din afirmaţiile referitoare la aminoglicozide este adevărată, cu exceptia:


A. se absorb în cantitate redusă după administrarea orală
B. ating concentraţii biliare mari
C. se excretă pe cale renală
D. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
E. toţi membrii grupului au un potenţial toxic semnificativ
(pag. 66)

F1405014. Precizaţi care dintre afirmaţiile referitoare la aminoglicozide este (sunt) incorectă(e):
A. prezintă o absorbţie digestivă redusă
B. au o acţiune curarizantă
C. prezintă o difuzie crescută în LCR
D. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
E. se elimină renal, peste 90% în formă activă
(pag. 66)

F1405015. Printre efectele adverse ale eritromicinei se numără:


A. agranulocitoza
B. polinevrita
C. tulburări acustico-vestibulare
D. greaţă şi vomă
E. apneea prin bloc neuromuscular
(pag. 62)

F1405016. Una din indicaţiile majore ale streptomicinei este:


A. angina streptococică
B. tifosul exantematic
C. tuberculoza pulmonară
D. meningita meningococică
E. febra tifoidă
(pag. 68)

F1505017. Aminoglicozidele:
A. prezintă absorbţie digestivă bună
B. prezintă aborbţie digestivă redusă
C. se administrează exclusiv local
D. nu sunt oto- şi nefrotoxice
E. nu se elimină pe cale renală
(pag. 66)

F1505018. Care dintre antibioticele enumerate se foloseşte exclusiv local?


A. colistin
B. neomicină
C. kanamicină
D. eritromicină
E. bacitracină
(pag. 88)

F1505019. Care dintre tetracicline se administrează injectabil?

129 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
130 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. metaciclina
B. minociclina
C. doxiciclina
D. rolitetraciclina
E. tetraciclina
(pag. 76)

F1505020. Streptomicina prezintă următoarele efecte adverse, cu excepţia:


A. tulburări de echilibru
B. pierderea acuităţii auditive
C. alergii
D. albuminurie şi cilindrurie
E. hiperglicemie
(pag. 68)

F1505021. Următoarele afirmaţii despre eritromicină sunt adevărate, cu excepţia:


A. face parte din clasa antibioticelor macrolide
B. prezintă difuziune bună în toate ţesuturile
C. se concentrează în bilă sub forma activă
D. se elimină prin bilă, fecale şi urină
E. nu este indicată la bolnavii alergici la penicilină
(pag. 62)

F1505022. Următoarele antibiotice sunt aminoglicozide, cu excepţia:


A. streptomicină
B. gentamicină
C. kanamicină
D. spiramicină
E. neomicină
(pag. 67, 69, 71, 73)

F1605023. Bacitracina:
A. Se administrează oral, având o biodisponibilitate de 90%
B. Are efect bactericid faţă de germenii gram pozitivi
C. Se administrează parenteral, fiind relativ bine tolerată
D. Nu se recomandă în aplicaţii locale, deoarece produce frecvent reacţii alergice
E. Este foarte activă pe enterobacteriacee.
(pag. 88)

F1605024. Care dintre următoarele antibiotice cu spectru larg se poate utiliza în insuficienţa renală?
A. Tetraciclina
B. Doxiciclina
C. Metaciclina
D. Minociclina
E. Rolitetraciclina
(pag. 77)

F1605025. Colistina (Colimicina):


A. Are absorbţie digestivă bună
B. Acţionează bactericid pe colibacili, Salmonella, Klebsiella
C. Nu se administrează parenteral
D. Se asociază frecvent cu aminoglicozidele pentru lărgirea spectrului

130 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
131 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. Traversează foarte bine bariera hemato-encefalică


(pag. 87)

F1605026. Doxiciclina:
A. Este un antibiotic cu spectru larg
B. Este strict contraindicată în insuficienţa renală
C. Are timp de înjumătăţire scurt, necesitând mai multe prize zilnic
D. Se asociază frecvent cu benzilpenicilina, datorită sinergismului de acţiune
E. Carbamazepina îi potenţează efectul
(pag. 80)

F1605027. Traversează bariera hemato-encefalică, fiind utile în meningitele cu germeni sensibili:


A. Cloramfenicolul
B. Eritromicina
C. Aminoglicozidele
D. Bacitracina
E. Polimixinele
(pag. 62, 66, 81, 88)

F2105028. Care antibiotic produce cel mai rar reactii alergice:


A. penicilina G
B. ampicilina
C. tetraciclina
D. cefalotina
E. sulfafurazol
(pag. 77, [vol. 1])

F2105029. Notati antibioticul caracterizat prin nefrotoxicitate:


A. penicilina G
B. rifampicina
C. cloramfenicol
D. gentamicina
E. nitrofurantoina
(pag. 77, [vol. 1])

F2105030. Urmatoarele afirmatii privind eritromicina sunt adevarate, cu exceptia:


A. este activa pe stafilococul penicilinazosecretor
B. realizeaza concentratii mari in bila
C. activa in infectii cu Escherichia coli
D. are actiune bacteriostatica
E. eliminare prin bila, fecale si urina.
(pag. 62, [vol. 1])

F2105031. Urmatoarele afirmatii privind tetraciclinele sunt adevarate, cu exceptia:


A. toate tetraciclinele sunt contraindicate in ultimul trimestru al sarcinii
B. au spectru larg de actiune
C. rezistenta se instaleaza rapid
D. absorbtia tetraciclinelor scade la asocierea cu ioni de Ca2+, Al 3+
E. realizeaza in bila concentratii mai mari decat in sange
(pag. 76-79, [vol. 1])

F2105032. Notati antibioticul a carui posologie trebuie ajustata corespunzator insuficientei renale:

131 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
132 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. penicilina G
B. gentamicina
C. eritromicina
D. doxiciclina
E. cloramfenicol
(pag. 71, [vol. 1])

F2205033. Doxiciclina:
A. Este o tetraciclina cu eliminare rapida
B. Actioneaza prin inhibarea sintezei proteice bacteriene
C. Este inactiva pe micoplasme si clamidii
D. Are absorbtie gastro-intestinala redusa
E. Nu are contraindicatii in sarcina
(pag. 80)

F2205034. Ototoxicitatea si nefrotoxicitatea sunt reactii adverse caracteristice:


A. Penicilinelor
B. Aminoglicozidelor
C. Macrolidelor
D. Tetraciclinelor
E. Fenicolilor
(pag. 66)

F2205035. Apartine antibioticelor cu structura macrolidica:


A. Lincomicina
B. Spiramicina
C. Tobramicina
D. Paromomicina
E. Rifampicina
(pag. 62-64)

F2205036. Eritromicina:
A. Este activa pe Chlamidia trachomatis
B. Sub forma de baza este rezistenta la sucul gastric
C. Sub forma de baza se absoarbe mai bine decat sub forma de propionat
D. Este inactiva pe streptococi
E. Nu traverseaza placenta, ca urmare a masei moleculare mari
(pag. 62)

F2205037. Este derivat de semisinteza al kanamicinei


A. Amikacina
B. Neomicina
C. Netilmicina
D. Colistina
E. Gramicidina
(pag. 75)

F2205038. Cloramfenicolul:
A. Are efecte adverse hematologice
B. Are utilizare larga fiind putin toxic
C. Este inactiv in meningita meningococica
D. Parenteral se utilizeaza sub forma de palmitat de cloramfenicol

132 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
133 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. Hemisuccinatul de cloramfenicol si sodiu, solubil in apa, se utilizeaza pentru prepararea de colire


(pag. 81-82)

F2205039. Troleandomicina apartine clasei:


A. betalactaminelor
B. aminoglicozidelor
C. macrolidelor
D. lincosamidelor
E. tetraciclinelor
(pag. 64)

F2205040. Tobramicina este:


A. analog al kanamicinei B
B. analog al gentamicinei
C. dideoxikanamicina B
D. obtinuta prin sinteza chimica
E. antibiotic macrolidic
(pag. 72)

F2205041. Este dideoxikanamicina B


A. Propikacina
B. Amikacina
C. Netilmicina
D. Framicetina
E. Dibekacina
(pag. 74)

F2205042. Produsul Vibramycin contine ca substanta activa:


A. Minociclina
B. Doxiciclina
C. Rolitetraciclina
D. Metaciclina
E. Piperaciclina
(pag. 80)

F2305043. Precizati afirmatia incorecta in legatura cu cloramfenicolul:


A. are spectru larg de actiune;
B. antibiotic de electie in infectii cu anaerobi;
C. este antibiotic de prima alegere in infectii cu stafilococ penicilinorezistent;
D. produce sindrom cenusiu, la nou-nascut;
E. produce reactii adverse hematologice grave (anemie aplastica, aplazie medulara).
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305044. Care din urmatoarele antibiotice are structura aminoglicozidica si este caracterizat prin
nefrotoxicitate:
A. nitrofurantoina;
B. rifampicina;
C. gentamicina;
D. cloramfenicolul;
E. penicilina G.
(pag. 62- 89, vol. 1)

133 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
134 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2305045. Care din urmatoarele antibiotice are structura aminoglicozidica si nu prezinta absorbtie
digestiva semnificativa:
A. oxacilina;
B. kanamicina;
C. rifampicina;
D. eritromicina;
E. tetraciclina.
(pag. 62- 89, vol. 1)

F2305046. Care din urmatoarele antibiotice are structura aminoglicozidica si necesita ajustarea dozelor
in insuficienta renala:
A. eritromicina;
B. cloramfenicolul;
C. doxiciclina;
D. gentamicina;
E. penicilina G.
(pag. 62- 89, vol. 1)

F2505047. Streptomicina:
A. are absorbtie buna digestiva
B. nu traverseaza placenta
C. excretia urinara nu se modifica in caz de insuficienta renala
D. produce albuminurie si cilindrurie
E. contraindicata administrarea sub forma de aerosoli
(pag. 68)

F2505048. Neomicina are urmatoarele indicatii terapeutice, cu exceptia:


A. preoperator pentru suprimarea florei bacteriene, in chirurgia colonului
B. infectii ale tubului digestiv cu germeni sensibili
C. injectabil, in micoze suprainfectate
D. coma hepatica
E. local, in infectii oftalmologice
(pag. 73,74)

F2505049. Tetraciclina are urmatoarele particularitati farmacologice, cu exceptia:


A. absorbtie buna din tubul digestiv
B. nu se elimina prin urina
C. este contraindicata in prima copilarie
D. la adulti se administreaza oral 2-4 g/zi in 4 prize egale
E. este indicata in infectii cu Chlamydia si Mycoplasma
(pag. 77,78,79)

F2505050. Datorita tratamentului cu cloramfenicol pot aparea urmatoarele efecte adverse, cu exceptia:
A. glosite si stomatite
B. aplazie medulara
C. anemie aplastica
D. confuzie si halucinatii
E. poliglobulie
(pag. 82)

F2505051. Urmatoarele afirmatii despre colistin sunt adevarate, cu exceptia:


A. sinonim cu polimixina E

134 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
135 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. difuzeaza in toate tesuturile


C. trece usor bariera hematoencefalica
D. eliminare renala 80%
E. produce tulburari neuropsihice
(pag. 87)

F2505052. Exclusiv local, se administreaza:


A. polimixina B
B. bacitracina
C. tiamfenicol
D. cloramfenicol
E. metaciclina
(pag. 79,83,84,88)

F2605053. Indicatiile incrustatiilor sunt:


A. leziuni coronare ample, la dintii laterali, pentru a evita bimetalismul;
B. leziuni coronare reduse, la dintii laterali, pentru a stimula bimetalismul;
C. leziuni carioase multiple pa aceiasi hemiarcada;
D. tratamentul disfunctiilor mandibulare prin refacerea morfologiei coronare comform gradului de abraziune;
E. în edentatiile partiale întinse, restaurate prin proteze fixe.
(pag. 193)

F2605054. Onlay-urile se indica în situatiile:


A. leziuni coronare întinse, cu cuspizii vestibulari si/sau orali intacti;
B. leziuni coronare reduse, cu afectare unui cuspid vestibular;
C. leziuni coronare reduse, cu afectarea unui cuspid oral;
D. leziuni ale molarilor de minte netratati endodontic;
E. în orice leziuni coronare.
(pag. 193)

F2605055. Contraindicatiile incrustatiilor sunt:


A. sine fixe de imobilizare în parodontitele marginale;
B. leziuni coronare reduse, la dintii laterali pentru a evita bimetalismul;
C. leziuni carioase multiple pe aceiasi hemiarcada;
D. tratamentul disfunctiilor mandibulare prin refacerea morfologiei coromare comform ocluziei functionale;
E. igiena deficitara.
(pag. 193)

F2605056. Fata de tehnicile directe de realizare a incrustatiilor din rasini compozite, cele indirecte,
respectiv semidirecte prezinta urmatoarele avantaje:
A. adaptare marginala satisfacatoare;
B. realizarea aproximativa a ariei de contact;
C. realizarea unei suprafete ocluzale acceptabile
D. posibilitatea unei prelucrari si lustriri optime;
E. toate avantajele enumerate mai sus.
(pag. 194)

F2605057. Procedeul de fatetare cu materiale compozite prezinta avantajele:


A. risc mare de iritatie pulpara;
B. efect estetic de durata;
C. efect estetic multumitor, dar nu de durata;
D. risipa de tesuturi dentare;

135 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
136 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. elimina posibilitatea relipirii în cazul dezlipirii.


(pag. 211)

F2605058. Contraindicatiile fatetarilor ceramice sunt:


A. rezistenta la carii dentare;
B. igiena bucala buna;
C. absenta bruxismului;
D. prezenta unor mici obturatii coronare;
E. bruxismul.
(pag. 211)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1205059. Cloramfenicolul are:


A. Spectru de actiune larg
B. Actiune intensă pe bacilul tuberculos
C. Actiune intensă pe unii bacili gram negativi
D. Actiune antifungică
E. Acţiune antivirală
(pag. 76-85)

F1205060. Cresc nefrotoxicitatea aminoglicozidelor:


A. Polimixinele
B. Cisplatina
C. Ampicilina
D. Furosemidul
E. Amfotericina B
(pag. 66-76)

F1205061. Fac parte din grupul antibioticelor cu structură macrolidică:


A. Josamicina
B. Azitromicina
C. Roxitromicina
D. Diritromicina
E. Lincomicina
(pag. 62-65)

F1205062. Fac parte din indicaţiile gentamicinei:


A. Infecţiile cu anaerobi
B. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară
C. Infecţiile stafilococice
D. Infecţiile cu Pseudomonas, la concentraţii de 4 micrograme/ml
E. Infecţiile urinare cu Coli
(pag. 66-76)

F1205063. Gentamicina:
A. Este activă pe bacili gram-negativi
B. Nu se poate asocia cu betalactamine
C. Se condiţionează sub formă de soluţii injectabile
D. La doze mari este nefrotoxică
E. Are structura tetraciclică

136 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
137 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 66-76)

F1205064. Tetraciclinele:
A. Interacţionează cu antiacidele pe bază de ioni de calciu
B. Pot fi utilizate sub formă de aerosoli
C. Au toxicitate relativ redusă
D. Sunt active pe Mycoplasme şi Chlamidia
E. Pot fi utilizate în bruceloză
(pag. 76-85)

F1305065. Absorbtia tetraciclinei dupa administrarea orala poate fi diminuata prin administrarea
concomitenta de:
A. produse lactate (in cantitate mare);
B. preparate din fier;
C. antiacide gastrice neutralizante;
D. antispastice;
E. enzime pancreatice.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305066. Aminoglicozidele au urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. sunt bactericide in special pe bacili gram-negativ aerobi;
B. nu se absorb digestiv si de aceea se administreaza injectabil;
C. in doze mari pot produce blocaj de transmitere neuromusculara;
D. pot fi administrate si la pacientii cu miastenie grava;
E. dau nefro si ototoxicitate.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305067. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la aminoglicozide sunt adevarate?


A. nu se absorb bine dupa administrarea orala;
B. impiedica sinteza proteinelor bacteriene;
C. toate au un potential toxic important;
D. se elimina pe cale renala;
E. prezinta toxicitate redusa;
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305068. Care din urmatoarele antibiotice actioneaza la nivelul membranei celulei bacteriene;
A. penicilina;
B. polimixina;
C. ampicilina;
D. colistina
E. tetraciclina
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305069. Care din urmatoarele antibiotice inhiba sinteza proteica bacteriana?


A. eritromicina;
B. benzilpenicilina;
C. tetraciclina;
D. polimixina;
E. cloramfenicolul.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305070. Aminoglicozidele au urmatorul profil farmacologic:

137 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
138 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. absorbtie digestiva absenta;


B. ototoxicitate;
C. nefrotoxicitate;
D. stimulare neurmusculara;
E. activitate bactericida mai ales pe bacili gram-negativ aerobi.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305071. Cloramfenicolul prezinta urmtoarele caracteristici farmacologice:


A. antibiotic de electie in infectii cu anaerobi;
B. antibiotic de electie in salmoneloze sistemice;
C. datorita liposolubilitatii scazute nu difuzeaza in creier si in lichidul cefalorahidian (l.c.r.);
D. induce la nou nascut si prematur "sindrom cenusiu".
E. provoaca reactii adverse hematologice grave (anemie aplastica, aplazie medulara).
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305072. Colistina are urmatoarele proprietati farmacologice:


A. activa pe germeni gram-negativ;
B. activa pe Pseudomonas aeruginosa;
C. activa pe germeni gram-pozitiv;
D. se absoarbe bine din tubul digestiv;
E. in infectii sistemice se administreaza per os.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305073. Comparativ cu tetraciclina, doxiciclina are urmatoarele particularitati farmacologice:


A. absorbtie per os buna;
B. concentratii active in 12 ore;
C. absorbtie per os neinfluentata de alimente;
D. se administreaza la 4 ore;
E. efect bactericid.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305074. Dintre aminoglicozide, sunt active pe Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch)


urmatoarele:
A. gentamicina;
B. kanamicina;
C. tobramicina;
D. neomicina;
E. streptomicina.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305075. Dintre antibioticele enumerate mai jos care se pot administra ca antituberculoase?
A. streptomicina;
B. neomicina;
C. bacitracina;
D. tobramicina;
E. rifampicina.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305076. Eritromicina prezinta urmatoarele proprietati farmacologice:


A. realizeaza concentratii reduse in lichidul cefalorahidian;
B. nu este activa pe cale orala;
C. sufera o biotransformare hepatica importanta;

138 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
139 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. realizeaza concentratii egale in plasma si laptele matern;


E. se elimina majoritar prin bila in concentratii mari.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1305077. Streptomicina are urmatoarele proprietati farmacologice:


A. se elimina in majoritate renal in forma activa;
B. nu realizeaza concentratii active in lichidul cefalorahidian (l.c.r.);
C. se asociaza cu diuretice de ansa;
D. este activa pe Mycobacteriuum tuberculosis (bacilul Koch);
E. rezistenta se instaleaza brusc.
(pag. 62- 89, vol. 1)

F1305078. Tetraciclina prezinta urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. calea de administrare numai injectabila;
B. absorbtie per os partiala, variabila;
C. depozitare la nivelul musculaturii striate;
D. absorbtie per os diminuata de prezenta alimentelor;
E. absorbtia per os diminuata de prezenta de lactate si de ioni de calciu, magneziu, fier.
(pag. 62- 89, (vol. 1))

F1405079. Absorbţia tetraciclinei după administrarea orală poate fi diminuată prin administrarea
concomitentă de:
A. fermenţi pancreatici
B. antiacide gastrice
C. produse lactate
D. preparate de fier
E. antispastice
(pag. 76)

F1405080. Aminoglicozidele:
A. pot provoca atrofia nervului optic
B. sunt eliminate predominent pe cale renală în formă activă
C. au absorbţie digestivă redusă
D. traversează uşor bariera hematoencefalică
E. sunt antibiotice de elecţie în infecţiile survenite la gravide
(pag. 66)

F1405081. Aminoglicozidele:
A. realizează concentraţii mari la nivel biliar
B. sunt active pe germeni cu multiplicare intracelulară
C. au o absorbţie digestivă redusă
D. sunt compuşi nefrotoxici ca urmare a acumulării în parenchimul renal
E. nu se asociază între ele datorită riscului crescut de reacţii adverse toxice
(pag. 66)

F1405082. Care din următoarele medicamente antibacteriene sunt contraindicate la gravide:


A. tetraciclina
B. fenoximetilpenicilina
C. eritromicina
D. acidul nalidixic
E. oxacilina
(pag. 77)

139 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
140 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1405083. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă caracteristici generale ale eritromicinei:
A. este activă pe germenii cu multiplicare intracelulară
B. se elimină biliar în concentraţii mari
C. inhibă sinteza proteinelor bacteriene
D. prezintă alergie încrucişată cu penicilinele
E. este contraindicata in insuficienta respiratorie
(pag. 62)

F1405084. Gentamicina:
A. nu se recomandă la bolnavii cu insuficienţă renală
B. este un antituberculos major
C. are o toxicitate renală ridicată
D. are proprietăţi inductoare enzimatice
E. se fixează pe subunităţile ribozomale 30S ale bacteriei şi inhibă sinteza proteică
(pag. 71)

F1405085. Sindromul cenuşiu produs de cloramfenicol la nou-născutul prematur:


A. se datorează eliminării renale deficitare a antibioticului
B. poate fi letal
C. are o natură imunoalergică
D. apare ca urmare a imaturităţii funcţionale hepatice
E. se caracterizează prin hipertermie malignă
(pag. 82)

F1405086. Tetraciclina este indicată în tratamentul următoarelor boli:


A. tifos exantematic
B. acnee
C. infecţii cu mycoplasma pneumoniae
D. meningită meningococică
E. gonoree
(pag. 77)

F1505087. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


A. tetraciclinele au spectru larg de acţiune
B. tetraciclinele traversează placenta şi trec în laptele matern
C. tetraciclinele sunt indicate în infecţia cu mycoplasma şi chlamydia
D. tetraciclinele sunt recomandate în ultimul trimestru de sarcină şi prima copilărie
E. tetraciclinele pot produce pigmentaţii dentare şi carii la copii
(pag. 77)

F1505088. Care dintre următoarele antibiotice nu se administrează oral pentru efecte sistemice?
A. kanamicina
B. cloramfenicol
C. polimixina B
D. eritromicina
E. gentamicina
(pag. 69, 71, 86)

F1505089. Cloramfenicolul:
A. are absorbţie bună rectală
B. nu traversează placenta
C. este biotransformat la nivel hepatic

140 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
141 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. se elimină biliar
E. produce anemie aplastică
(pag. 82)

F1505090. Cloramfenicolul:
A. se administrează oral în doză de 2 - 4 g/zi la adulţi
B. se aplică local în unguente
C. se administrează într-o singură priză zilnică
D. nu se administrează rectal
E. nu se administrează pe cale parenterală
(pag. 83)

F1505091. Colistin:
A. are concentraţii pulmonare superioare celor sangiune
B. penetrează uşor bariera hematoencefalică
C. trece greu prin bariera placentară
D. se elimină predominant renal
E. are absorbţie digestivă bună
(pag. 87)

F1505092. Menţionaţi care dintre următoarele efecte adverse sunt caracteristice streptomicinei:
A. tulburări vestibulare
B. tulburări auditive
C. anemie hemolitică
D. alergii
E. albuminurie, cilindrurie
(pag. 68)

F1505093. Polimixina B:
A. ameliorează nefrotoxicitate aminoglicozidelor
B. se absoarbe digestiv
C. prezintă absorbţie bună după injectare intramusculară
D. creşte efectele de blocare neuromusculară ale curarizantelor
E. are acţiune bactericidă
(pag. 86)

F1505094. Următoarele antibiotice sunt macrolide, cu excepţia:


A. eritromicină
B. spiramicină
C. streptomicină
D. kanamicină
E. rosaramicină
(pag. 62, 63)

F1505095. Următoarele efecte adverse pot să apară în tratamentul cu cloramfenicol:


A. anemie aplastică
B. aplazie medulară
C. leucopenie
D. pigmentaţii dentare
E. ototoxicitate
(pag. 82)

141 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
142 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1605096. Aminoglicozidele prezintă următoarele proprietăţi comune:


A. Se absorb bine după administrare orală
B. Pătrund bine în lichidul cefalorahidian
C. Sunt oto- şi nefrotoxice
D. Prezintă acţiune de tip curarizant
E. Sinergism de acţiune utilizat în terapie, cu diminuarea toxicităţii, la asocierea între ele
(pag. 66, 67)

F1605097. Care dintre antibiotice sunt active pe Treponema pallidum?


A. Benzilpenicilina
B. Gentamicina
C. Ciprofloxacina
D. Tetraciclinele
E. Eritromicina
(pag. 42, 62, 76)

F1605098. Care dintre următoarele antibiotice aparţin clasei aminoglicozidelor:


A. Kanamicina
B. Amikacina
C. Clindamicina
D. Lincomicina
E. Netilmicina
(pag. 66-75)

F1605099. Cloramfenicolul este antibiotic de elecţie în:


A. Salmoneloze (inclusiv febră tifoidă)
B. Meningite cu bacili gram negativ sensibili
C. Tifos exantematic
D. Tuberculoză extrapulmonară la copii
E. Infestări cu protozoare (Entamoeba histolytica)
(pag. 82-83)

F1605100. Cresc efecte cloramfenicolului:


A. Cimetidina
B. Barbituricele
C. Fenitoina
D. Paracetamolul
E. Glutetimida
(pag. 83)

F1605101. Cresc nefrotoxitatea aminoglicozidelor:


A. Cefalosporinele
B. Penicilina G
C. Polimixinele
D. Furosemidul
E. Fenoximetilpenicilina
(pag. 67)

F1605102. Eritromicina are următoarele proprietăţi farmacocinetice:


A. Difuziune bună în toate ţesuturile
B. Traversarea barierei hemato-encefalice
C. Traversarea barierei placentare

142 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
143 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. Concentrare în formă activă în bilă


E. Timp de înjumătăţitre lung (peste 14 ore)
(pag. 62)

F1605103. Eritromicina este antibiotic de elecţie în infecţiile cu:


A. Mycoplasma pneumoniae
B. Bordetella pertussis
C. Pseudomonas aeruginosa
D. Mycobacterium tuberculosis
E. Corynebacterium diphteriae
(pag. 62)

F1605104. Reacţiile adverse ale cloramfenicolului sunt:


A. Nefro- şi ototoxicitate
B. Aplazie medulară
C. Enterită stafilococică severă
D. Tulburări la nivelul mucoaselor
E. Alcaloză metabolică
(pag. 82)

F1605105. Se elimină prin bilă, putând fi utilizate în infecţii biliare:


A. Ampicilina
B. Griseofulvina
C. Eritromicina
D. Bacitracina
E. Gentamicina
(pag. 50, 62)

F2105106. Afirmatiile corecte pentru eritromicina, sunt:


A. eritromicina baza este partial inactivata de sucul gastric
B. se concentreaza in bila, in forma activa
C. este contraindicata administrarea in insuficienta hepatica
D. creste toxicitatea teofilinei
E. este antibiotic de prima alegere in infectiile cu Pseudomonas aeruginosa
(pag. (I) 62)

F2105107. Notati afirmatiile incorecte:


A. spectrul antibacterian al lincomicinei cuprinde mai ales germeni gram pozitiv: pneumococ, streptococ,
stafilococ, B. anthracis, Cl. tetanii, Corynebacterium
B. spiramicina are difuziune buna in plaman, saliva si secretii bronsice
C. rosaramicina este inactiva pe mycoplasme
D. clindamicina este inactiva pe Bacteroides fragilis
E. pristinamicina este indicata in infectii cutanate cu stafilococ si streptococ
(pag. (I) 63-65)

F2105108. Cresc toxicitatea renala a aminoglicozidelor, substantele:


A. amfotericina B
B. furosemid
C. cisplatin
D. ticarcilina
E. carbenicilina
(pag. (I) 67)

143 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
144 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2105109. Afirmatiile corecte pentru streptomicina, sunt:


A. absorbtie digestiva medie (aproximativ 30%)
B. dupa administrare intramusculara, se elimina predominant netransformata prin urina (aproximativ 80%)
C. este activa pe bacilul tuberculos
D. are efect ototoxic
E. se administreaza oral in infectii cu germeni sensibili (enterocolite, dizenterie)
(pag. (I) 67-69)

F2105110. Notati afirmatiile corecte:


A. neomicina se utilizeaza oral, in infectii ale tubului digestiv, cu germeni sensibili (Salmonella, Shigella)
B. tobramicina are efecte adverse acustico-vestibulare mai reduse comparativ cu gentamicina
C. gentamicina este activa pe stafilococ
D. kanamicina este mai activa pe bacilul Koch, comparativ cu streptomicina
E. spectinomicina este foarte activa pe gonococ
(pag. (I) 69-74)

F2105111. Tetraciclinele sunt indicate in:


A. pneumonie cu pneumococ
B. infectii urinare cu colibacil
C. infectii produse de Mycoplasma
D. infectii produse de Chlamydia
E. infectii digestive produse de Candida albicans
(pag. (I) 77)

F2105112. Notati afirmatiile corecte:


A. tetraciclina realizeaza concentratii de 10 ori mai mari in bila, comparativ cu cele plasmatice
B. absorbtia tetraciclinei scade la asocierea cu saruri de calciu
C. minociclina este o tetraciclina semiretard cu durata actiunii 12 ore
D. doxiciclina este inactiva pe streptococul hemolitic grup A
E. 70% din doxiciclina filtrata glomerular, se reabsoarbe la nivelul tubilor renali
(pag. (I) 78-80)

F2105113. Notati afirmatiile corecte pentru cloramfenicol:


A. absorbtia orala este incompleta
B. este activ pe bacili gram negativ
C. la doze terapeutice are efect bacteriostatic
D. nu traverseaza placenta
E. produce aplazie medulara
(pag. (I) 81-82)

F2105114. Afirmatiile incorecte pentru polimixina B, sunt:


A. absorbtie digestiva inalta
B. foarte activa pe gonococ
C. concentratia serica este crescuta in insuficienta renala
D. este activa pe bacili gramnegativ
E. creste nefrotoxicitatea aminoglicozidelor
(pag. (I) 86, 87)

F2105115. Notati afirmatiile gresite:


A. bacitracina are absorbtie digestiva redusa
B. bacitracina are efect bactericid pe germeni grampozitiv
C. colistin se administreza exclusiv oral

144 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
145 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. polimixina B este inactiva pe bacili gram negativ


E. colistin are efect curarizant care se poate manifesta la administrare intramusculara
(pag. (I) 86, 87)

F2105116. Prezinta contraindicatie absoluta asocierea eritromicinei cu:


A. carbamazepina
B. acid salicilic
C. teofilina
D. atenolol
E. rifampicina
(pag. 63, [vol. 1])

F2105117. Afirmatiile corecte privind cloramfenicolul sunt:


A. produce aplazie medulara
B. are spectru de actiune larg
C. produce anemie aplastica
D. se preteaza la serii repetate de tratament
E. este antibiotic de prima alegere in infectii cu stafilococ penicilinorezistent
(pag. 82, [vol. 1])

F2105118. Sunt active pe bacilul Koch uman aminoglicozidele


A. streptomicina
B. gentamicina
C. kanamicina
D. tobramicina
E. neomicina
(pag. 68, 69, [vol. 1])

F2105119. Se pot administra ca antituberculoase, antibioticele:


A. tobramicina
B. streptomicina
C. bacitracina
D. rifampicina
E. neomicina
(pag. 67-85, [vol. 1])

F2105120. Antibiotice polipeptidice utilizate exclusiv in aplicatii locale sunt:


A. bacitracina
B. polimixina B
C. tirotricina
D. colistin
E. capreomicina
(pag. 88, [vol. 1])

F2105121. Eritromicina are urmatoarele indicatii de electie:


A. lues
B. infectii cu streptococ grupa A
C. difterie
D. pnumonie cu M. Pneumoniae
E. infectii cu bacili gram negativi
(pag. 62, [vol. 1])

145 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
146 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2105122. Streptomicina:
A. se absoarbe bine la administrarea orala
B. difuzeaza usor prin membrane
C. produce tulburari vestibulare
D. produce tulburari auditive
E. este activa pe Mycobacterium tuberculosis
(pag. 67, 68, [vol. 1])

F2105123. Produc ototoxicitate:


A. streptomicina
B. tetraciclina
C. eritromicina
D. gentamicina
E. cloramfenicol
(pag. 66, 74, [vol. 1])

F2105124. Sunt corecte urmatoarele afirmatii:


A. tetraciclina produce dismicrobism intestinal
B. cloramfenicol produce aplazie medulara
C. kanamicina are efect ototoxic
D. doxiciclina se administreaza la 6 ore
E. eritromicina este activa pe stafilococul penicilinazosecretor
(pag. 62-81, [vol. 1])

F2105125. Lincomicina este activa in infectii cu:


A. pneumococ
B. streptococ
C. stafilococ
D. bacil Koch
E. Pseudomonas
(pag. 64, [vol. 1])

F2205126. Cloramfenicolul are:


A. Spectru antibacterian larg
B. Actiune intensa pe bacilul tuberculos
C. Actiune intensa pe unii bacili gram negativi
D. Actiune antifungica
E. Actiune antivirala
(pag. 82)

F2205127. Fac parte din grupul antibioticelor cu structura macrolidica:


A. Josamicina
B. Eritromicina
C. Lincomicina
D. Spiramicina
E. Rifampicina
(pag. 62-64)

F2205128. Gentamicina:
A. Este activa pe bacili gram negativi
B. Nu se recomanda asocierea cu betalactamine
C. Se conditioneaza sub forma de solutii injectabile

146 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
147 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. La doze mari este nefrotoxica


E. Are structura tetraciclica
(pag. 71)

F2205129. Bacitracina
A. Este o aminoglicozida activa pe stafilococi
B. Se obtine prin semisinteza
C. Se utilizeaza local in combinatie cu neomicina
D. Structural este o polipeptida
E. Este contraindicata in ulcere cutanate infectate
(pag. 88)

F2205130. Cresc nefrotoxicitatea aminoglicozidelor:


A. Polimixinele
B. Cisplatina
C. Ampicilina
D. Furosemidul
E. Amfotericina B
(pag. 67)

F2205131. Fac parte din indicatiile gentamicinei:


A. Infectiile cu anaerobi
B. Tuberculoza pulmonara si extrapulmonara
C. Infectiile stafilococice
D. Infectiile cu Pseudomonas
E. Infectiile cu Escherichia coli
(pag. 71)

F2205132. Tetraciclinele:
A. Interactioneaza cu antiacidele pe baza de ioni de calciu
B. Pot fi utilizate la sugari
C. Au toxicitate relativ redusa
D. Sunt active pe mycoplasme si clamidii
E. Pot fi utilizate in bruceloza
(pag. 78)

F2205133. Doxiciclina:
A. Este o tetraciclina de semisinteza
B. Uzual se administreaza 600 mg/zi, divizat la 6 ore
C. Se elimina preferential pe cale renala
D. Este contraindicata in sarcina
E. Are un timp de eliminare scurt
(pag. 80)

F2205134. Se administreaza oral:


A. Eritromicina lactobionat
B. Propionileritromicina
C. Claritromicina
D. Carfecilina
E. Hemisuccinatul de cloramfenicol si sodiu
(pag. 62, 64, 65)

147 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
148 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2205135. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false:


A. Eritromicina lactobionat este solubila in apa
B. Eritromicina baza este stabila la sucul gastric
C. Propionatul de eritromicina este rezistent la sucul gastric
D. Eritromicina difuzeaza slab in tesuturi
E. Eritromicina se elimina biliar, prin fecale si urina
(pag. 62)

F2205136. Eritromicina:
A. Este antibiotic de electie in pneumonii cu Mycoplasma pneumoniae
B. Nu se recomanda administrarea la copii
C. Este antibiotic de rezerva in infectii cu Chlamidia trachomatis
D. Scade toxicitatea teofilinei prin inductie enzimatica
E. Creste toxicitatea carbamazepinei prin inhibitie enzimatica
(pag. 62)

F2205137. Aminoglicozidele:
A. au absorbtie digestiva redusa
B. difuzeaza slab in tesuturi
C. sunt active pe enterobacteriaceae
D. realizeaza concentratii scazute in parenchimul renal
E. se elimina renal, peste 90% in forma activa
(pag. 66)

F2205138. Este contraindicata asocierea aminoglicozidelor la utilizare sistemica cu:


A. cefalosporine nefrotoxice
B. aminopeniciline
C. diuretice tiazidice
D. amfotericina B
E. polimixine
(pag. 67)

F2205139. Streptomicina contine in structura:


A. un aglicon 2-desoxistreptaminic
B. streptidina
C. streptoza
D. N-metilglucozamina
E. cladinoza
(pag. 67)

F2205140. Streptidina este:


A. derivat de manitol
B. biguanidino-inozitol
C. agliconul din neomicina
D. agliconul din streptomicina
E. identica streptobiozaminei
(pag. 67)

F2205141. Care din afirmatiile referitoare la streptomicina sunt adevarate:


A. se prezinta ca o pulbere alba, higroscopica
B. este termostabila
C. prezinta caracter bazic puternic

148 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
149 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. cu acizii formeaza saruri greu solubile in apa


E. activitatea maxima a substantei se manifesta la pH 9
(pag. 67)

F2205142. Care din afirmatiile referitoare la streptomicina sunt false:


A. apartine clasei aminozidelor
B. se leaga de proteinele plasmatice in proportie de 30%
C. are absorbtie digestiva de peste 50%
D. nu traverseaza placenta
E. lezeaza perechea 8 de nervi cranieni
(pag. 67)

F2205143. Kanamicina:
A. se obtine din culturi de Streptomyces griseus
B. este o aminozida de semisinteza, derivat al gentamicinei
C. are absorbtie digestiva redusa
D. actioneaza bacteriostatic si bactericid fata de E. coli
E. este inactiva pe bacilul Koch
(pag. 69)

F2205144. Nu fac parte din indicatiile gentamicinei


A. infectiile cu anaerobi
B. infectiile urinare cu Escherichia coli
C. tratamentul unor meningite
D. infectiile osoase cu stafilococi
E. sifilisul
(pag. 71)

F2205145. Tobramicina:
A. are spectru de activitate asemanator gentamicinei
B. are actiune sinergica cu carbenicilina fata de Pseudomonas
C. are efecte adverse acustico-vestibulare mai intense decat gentamicina
D. nu se recomanda in infectii urinare
E. se administreaza pe cale orala si are absorbtie digestiva buna
(pag. 72)

F2205146. Neomicina:
A. are absorbtie digestiva buna
B. este foarte activa pe coci gram pozitivi
C. este activa pe Salmonella si Shigella
D. este inactiva fata de virusuri
E. se poate utiliza preoperator pentru suprimarea florei intestinale sensibile
(pag. 73)

F2205147. Nu apartin clasei aminoglicozidelor:


A. Spectinomicina
B. Spiramicina
C. Azitromicina
D. Amikacina
E. Dibekacina
(pag. 74)

149 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
150 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2205148. Sunt aminoglicozide naturale:


A. Paromomicina
B. Amikacina
C. Netilmicina
D. Dibekacina
E. Sisomicina
(pag. 74)

F2205149. Sunt aminoglicozide semisintetice:


A. Spectinomicina
B. Amikacina
C. Sisomicina
D. Dibekacina
E. Framicetina
(pag. 74)

F2205150. Sunt tetracicline de semisinteza:


A. Metaciclina
B. Tetraciclina
C. Doxiciclina
D. Rolitetraciclina
E. Minociclina
(pag. 76)

F2205151. Care din urmatoarele tetracicline au actiune semiretard:


A. Doxiciclina
B. Metaciclina
C. Minociclina
D. Rolitetraciclina
E. Tetraciclina
(pag. 76, 81)

F2205152. Efectul tetraciclinelor dupa administrare orala este scazut de:


A. contraceptive orale
B. anticoagulante orale
C. antiacide orale
D. preparate orale cu fier
E. compusi ai bismutului
(pag. 78)

F2205153. Doxiciclina:
A. este activa pe pneumococ
B. este tetraciclina preferata in infectii urinare
C. se poate utiliza si in caz de insuficienta renala
D. are absorbtie digestiva buna
E. se obtine prin hidrogenarea metaciclinei
(pag. 80)

F2205154. Cloramfenicolul:
A. este usor solubil in apa
B. are absorbtie digestiva incompleta
C. se absoarbe rectal

150 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
151 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. difuzeaza bine in tesuturi


E. sub forma de palmitat se hidrolizeaza rapid in intestin
(pag. 81)

F2205155. Care din afirmatiile referitoare la cloramfenicol sunt false:


A. nu se recomanda in infectii care pot fi tratate cu alte antibiotice
B. nu se administreaza serii repetate de tratament cu cloramfenicol
C. este inactiv in febra tifoida si paratifoida
D. este activ in dizenterii bacilare
E. este inactiv in ricketsioze
(pag. 83)

F2205156. Tiamfenicolul:
A. este un detivat al cloramfenicolului in care grupa nitro a fost inlocuita cu metilsulfonil
B. ca si cloramfenicolul, poate produce aplazie medulara ireversibila
C. se utilizeaza oral, intramuscular si intravenos
D. este inactiv pe anaerobi
E. este inactiv pe Salmonella
(pag. 82)

F2205157. Sunt antibiotice solubile in apa:


A. hemisuccinatul de cloramfenicol si sodiu
B. palmitatul de cloramfenicol
C. stearatul de cloramfenicol
D. rolitetraciclina
E. lactobionatul de eritromicina
(pag. 63, 81)

F2205158. Sunt antibiotice polipeptidice:


A. Novobiocina
B. Gramicidina
C. Bacitracina
D. Neomicina
E. Tirotricina
(pag. 88)

F2205159. Colistina se administreaza:


A. oral in gastroenterite
B. oral in infectii urinare
C. parenteral in endocardite
D. oral pentru profilaxia complicatiilor hiperamoniemiei
E. oral in endocardite
(pag. 87)

F2305160. Streptomicina are urmatoarele proprietati farmacologice:


A. se elimina in majoritate renal in forma activa;
B. nu realizeaza concentratii active in lichidul cefalorahidian (l.c.r.);
C. se asociaza cu diuretice de ansa;
D. este activa pe Mycobacteriuum tuberculosis (bacilul Koch);
E. rezistenta se instaleaza brusc.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

151 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
152 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2305161. Tetraciclina prezinta urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. calea de administrare numai injectabila;
B. absorbtie per os partiala, variabila;
C. depozitare la nivelul musculaturii striate;
D. absorbtie per os diminuata de prezenta alimentelor;
E. absorbtia per os diminuata de prezenta de lactate si de ioni de calciu, magneziu, fier.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305162. Comparativ cu tetraciclina, doxiciclina are urmatoarele particularitati farmacologice:


A. absorbtie per os buna;
B. concentratii active in 12 ore;
C. absorbtie per os neinfluentata de alimente;
D. se administreaza la 4 ore;
E. efect bactericid.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305163. Cloramfenicolul prezinta urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. antibiotic de electie in infectii cu anaerobi;
B. antibiotic de electie in salmoneloze sistemice;
C. datorita liposolubilitatii scazute nu difuzeaza in creier si in lichidul cefalorahidian (l.c.r.);
D. induce la nou nascut si prematur "sindrom cenusiu".
E. provoaca reactii adverse hematologice grave (anemie aplastica, aplazie medulara).
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305164. Dintre aminoglicozide, sunt active pe Mycobacterium tuberculosis (bacilul Koch)


urmatoarele:
A. gentamicina;
B. kanamicina;
C. tobramicina;
D. neomicina;
E. streptomicina.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305165. Dintre antibioticele enumerate mai jos care se pot administra ca antituberculoase?
A. streptomicina;
B. neomicina;
C. bacitracina;
D. tobramicina;
E. rifampicina.
(pag. 62- 89, vol. 1)

F2305166. Care sunt antibioticele cu structura polipeptidica utilizare exclusiv in:


A. polimixina B;
B. colistin;
C. tirotricina;
D. capreomicina;
E. bacitracina
(pag. 62- 89, vol. 1)

F2305167. Care dintre antibioticele cu structura de aminoglicozide nu sunt active pe Mycobacterium


tuberculosis (bacilul Koch) uman:
A. streptomicina;

152 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
153 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. neomicina;
C. tobramicina;
D. gentamicina;
E. kanamicina.
(pag. 62- 89, vol. 1)

F2305168. Aminoglicozidele au urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. sunt bactericide in special pe bacili gram-negativ aerobi;
B. nu se absorb digestiv si de aceea se administreaza injectabil;
C. in doze mari pot produce blocaj de transmitere neuromusculara;
D. pot fi administrate si la pacientii cu miastenie grava;
E. dau nefro si ototoxicitate.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305169. Absorbtia tetraciclinei dupa administrarea orala poate fi diminuata prin administrarea
concomitenta de:
A. produse lactate (in cantitate mare);
B. preparate din fier;
C. antiacide gastrice neutralizante;
D. antispastice;
E. enzime pancreatice.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305170. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la aminoglicozide sunt adevarate?


A. nu se absorb bine dupa administrarea orala;
B. impiedica sinteza proteinelor bacteriene;
C. toate au un potential toxic important;
D. se elimina pe cale renala;
E. prezinta toxicitate redusa;
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305171. Care din urmatoarele antibiotice inhiba sinteza proteica bacteriana?


A. eritromicina;
B. benzilpenicilina;
C. tetraciclina;
D. polimixina;
E. cloramfenicolul.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305172. Care din urmatoarele antibiotice actioneaza la nivelul membranei celulei bacteriene;
A. penicilina;
B. polimixina;
C. ampicilina;
D. colistina;
E. tetraciclina.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305173. Eritromicina prezinta urmatoarele proprietati farmacologice:


A. realizeaza concentratii reduse in lichidul cefalorahidian;
B. nu este activa pe cale orala;
C. sufera o biotransformare hepatica importanta;
D. realizeaza concentratii egale in plasma si laptele matern;

153 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
154 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. se elimina majoritar prin bila in concentratii mari.


(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305174. Colistina are urmatoarele proprietati farmacologice:


A. activa pe germeni gram-negativ;
B. activa pe Pseudomonas aeruginosa;
C. activa pe germeni gram-pozitiv;
D. se absoarbe bine din tubul digestiv;
E. in infectii sistemice se administreaza per os.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2305175. Aminoglicozidele au urmatorul profil farmacologic:


A. absorbtie digestiva absenta;
B. ototoxicitate;
C. nefrotoxicitate;
D. stimulare neuromusculara;
E. activitate bactericida mai ales pe bacili gram-negativ aerobi.
(pag. 62 - 89, vol. 1)

F2505176. Polimixina B are urmatoarele particularitati farmacologice:


A. nu se absoarbe digestiv
B. are absorbtie buna dupa injectarea i.m.
C. este activ fata de bacili gram-pozitiv
D. se administreaza local, in infectii cutanate
E. se administreaza parenteral in infectii digestive
(pag. 86,87)

F2505177. Gentamicina:
A. circula nelegata de proteinele plasmatice
B. se elimina urinar aproape complet nemodificata
C. este activa fata de anaerobi
D. este inactiva fata de Pseudomonas si Klebsiella
E. se administreaza in infectii grave cu germeni gram-negativ sensibili
(pag. 71)

F2505178. Aminoglicozidele:
A. sunt distruse de sucurile digestive
B. au difuziune buna in l.c.r.
C. se elimina renal mai ales in forma activa
D. au actiune curarizanta
E. nu afecteaza functia renala
(pag. 66)

F2505179. Afirmatiile corecte privind lincomicina sunt:


A. difuzeaza in spatiul extra- si intracelular
B. se elimina preponderent prin urina
C. este activa mai ales fata de germeni gram-pozitiv
D. este contraindicata in osteomielita
E. se administreaza exclusiv local
(pag. 64)

F2505180. Eritromicina:

154 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
155 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. are difuziune buna in toate tesuturile


B. traverseaza meningele normal
C. se concentreaza in bila
D. este antibioticul de electie in pneumonie cu Mycoplasma pneumoniae
E. se administreaza in faringita streptococica la subiecti cu alergie la penicilina
(pag. 62,63)

F2505181. Urmatoarele afirmatii despre tetracicline sunt adevarate:


A. au absorbtie scazuta la asocierea cu ioni de calciu, fier, aluminiu
B. se administreaza in aerosoli
C. au difuziune buna in toate tesuturile
D. rezistenta se instaleaza rapid
E. produc hipertensiune intracraniana benigna mai ales la tineri
(pag. 76,77)

F2505182. Bacitracina:
A. are absorbtie digestiva buna
B. este bactericid fata de germeni gram-pozitiv
C. se administreaza injectabil
D. se administreaza exclusiv local, singura sau asociata
E. este utila in piodermite si impetigo
(pag. 88)

F2505183. Care dintre urmatoarele afirmatii despre tetracicline sunt adevarate ?


A. doxiciclina este singura tetraciclina recomandata in insuficienta renala
B. minociclina are absorbtie digestiva buna
C. barbituricele si carbamazepina potenteaza efectul doxiciclinei
D. efectul tetraciclinelor este potentat de antiacide
E. rolitetraciclina se administreaza injectabil i.v. sau i.m.
(pag. 77,78,79,80,81)

F2505184. Antibiotice macrolide sunt:


A. spiramicina
B. rosaramicina
C. streptomicina
D. sisomicina
E. spectinomicina
(pag. 63)

F2605185. Avantajele incrustatiilor din aliaje nobile comparativ cu obturatiile din amalgam sunt:
A. economie de tesuturi dure dentare la nivelul istmului;
B. economie de tesuturi dure dentare datorita flexibilitatii metalului;
C. îmbunatatirea adaptarii marginale;
D. refacerea unei morfologii ocluzale acceptabile;
E. nu coloreaza tesuturile dentare.
(pag. 192)

F2605186. Indicatiile incrustatiilor sunt:


A. sine fixe de imobilizare în parodontitele marginale;
B. elemente de agregare în edentatii redus, mai ales frontale;
C. elemente de agregare în edentatii reduse, mai ales laterale;
D. elemente de agregare în edentatii ample, mai ales frontale;

155 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
156 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. în edentatii partiale întinse, restaurate cu proteze mobilizabile, pentru îmbunatatirea conditiilor de sprijin si
stabilitate.
(pag. 193)

F2605187. Onlay-urile se indica în urmatoarele situatii:


A. molari tratati endodontic, care au pereti vestibulari si orali sanatosi, iar tesuturile restante trebuie protejate;
B. molari netratati endodontic;
C. molari cu procese periapicale cronice;
D. când istmul reprezinta mai mult sau jumatate din dimensiunea vestibulo-orala;
E. molari cu peretii vestibulari si orali distrusi
(pag. 193)

F2605188. Contraindicatiile incrustatiilor sunt:


A. pacienti cu indice de intensitate a cariei mediu sau crescut;
B. pacienti cu indice de intensitate a cariei crescut;
C. igiena satisfacatoare;
D. igiena deficitara;
E. la tineri când exista riscul deschiderii camerei pulpare.
(pag. 193)

F2605189. Dezavantajele tehnicilor indirecte si semidirecte de realizare a incrustatiilor din rasini


compozite fata de cele directe sunt:
A. timp de lucru scurt;
B. timp de lucru mai lung;
C. pret ridicat;
D. necesitatea unor echipamente si materiale mai scumpe;
E. calitatea adaptarii marginale.
(pag. 195)

F2605190. Inlay-urile ceramice ofera urmatoarele avantaje fata de alte tipuri de rastaurari:
A. sunt mai estetice;
B. ofera rezistenta structurilor dentare subiacente;
C. reprezinta o metoda conservativa;
D. executie tehnica facila;
E. pret redus.
(pag. 201)

F2605191. Avantajele inlay-urilor/onlay-urilor ceramice sunt:


A. estetica deosebita;
B. necesitatea unor echipamente moderne;
C. rezistenta la uzura;
D. radioopacitate;
E. adaptare marginala buna.
(pag. 201)

F2605192. Dezavantajele inlay-urilor ceramice sunt:


A. rezista la uzura;
B. timp de lucru îndelungat;
C. pret de cost ridicat;
D. posibilitatea uzurii arcadei antagoniste;
E. necesitatea unor echipamente speciale.
(pag. 201)

156 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
157 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2605193. Indicatiile fatetarilor ceramice sunt:


A. prezenta de fisuri amelare;
B. deschideri de diasteme;
C. închideri de diasteme;
D. distrofii dentare de pe fata vestibulara;
E. anomalii de forma
(pag. 211)

157 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
158 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

Tema nr. 6
Chimioterapice antibacteriene
BIBLIOGRAFIE:
3. Farmacoterapie practica – Dumitru Dobrescu, Ed. Medicala Bucuresti, 1989, vol. 1 si 2

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1206001. Are acţiune sistemică semiretard:


A. Sulfafurazolul
B. Sulfacetamida
C. Sulfametoxazolul
D. Salazosulfapiridina
E. Sulfadiazina
(pag. 90-99)

F1206002. Este constituient activ al salazosulfapiridinei după bioactivarea hidrolitică a acesteia:


A. Trimetoprimul
B. Acidul salicilic
C. Acidul 5-amino salicilic
D. Acidul clavulanic
E. Sulbactamul
(pag. 90-99)

F1206003. Se utilizează în lepră:


A. Mesalazina
B. Terizidona
C. Dapsona
D. Metenamina
E. Mafenidul
(pag. 103-109)

F1206004. Sulfamidele chimioterapice:


A. Scad efectul anticoagulantelor orale
B. Cresc efectul antidiabeticelor orale
C. Scad activitatea fenitoinei
D. Acţionează prin inhibarea sintezei proteice bacteriene
E. Sunt chimioterapice cu origine naturală
(pag. 90-99)

F1306005. Alegeti raspunsurile corecte pentru Sulfametoxazol:


A. este o sulfamida cu durata scurta de actiune
B. este o componenta a Co-trimoxazolului
C. nu cauzeaza cristalurie
D. asocierea cu Trimetoprim determina scaderea efectului antibacterian al Sulfametoxazolului
E. se administreaza in doza unica (o data la 7 zile)
(pag. 95 [3])

F1306006. Selectati raspunsurile corecte pentru Norfloxacinum:


A. este principiul activ din: Noroxin, Nolicin

158 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
159 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. este principiul activ din Flucloxaciline


C. are spectru de actiune limitat la germeni Gram negativ
D. se indica in infectii respiratorii, tuberculoza pulmonara, rectocolita hemoragica
E. se poate asocia cu nitrofurantoina si cu tetracicline
(pag. 103, [3])

F1406007. Acidul nalidixic:


A. acţionează la nivelul subunităţilor ribozomale 50S
B. inhibă sinteza acizilor nucleici
C. blochează ARN-polimeraza ADN-dependentă
D. inhibă sinteza peretelui bacterian
E. acţionează la nivelul subunităţilor ribozomale 30S
(pag. 23)

F1406008. Cotrimoxazolul:
A. prezintă incompatibilitate faţă de preparatele de calciu
B. este indicat în profilaxia infecţiilor streptococice
C. asociază două chimioterapice antibacteriene
D. poate produce creşterea uricemiei
E. trebuie evitat la bolnavii cu mononucleoză infecţioasă
(pag. 98)

F1406009. Face parte din grupul sulfamidelor utilizate pentru aplicaţii locale:
A. sulfametizol
B. sulfafenazol
C. sulfafurazol
D. sulfacetamidă
E. sulfametoxidiazină
(pag. 97)

F1406010. Pentru a evita apariţia cristaluriei sulfamidele antibacteriene nu se asociază cu:


A. acidul nalidixic
B. pefloxacina
C. ceftriaxona
D. metenamina
E. cotrimoxazol
(pag. 93)

F1406011. Sulfametoxazolul se poate asocia cu:


A. bacitracina (în preparatele topice)
B. acidul clavulanic
C. etambutolul
D. trimetoprimul
E. tazobactamul
(pag. 98)

F1506012. Care dintre următoarele efecte nu caracterizeauă sulfamidele?


A. bacteriostatic
B. diuretic
C. hipotiroidian
D. hiperglicemiant
E. hipogliceminat

159 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
160 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 91)

F1506013. Care dintre următoarele substanţe nu se administrează în infecţii urinare?


A. acid nalidixic
B. norfloxacina
C. acid oxolinic
D. ciprofloxacina
E. furazolidona
(pag. 100, 103)

F1506014. Spectrul de acţiune cuprinde fungi patogeni (candida) în cazul următoarelor chimioterapice:
A. sulfacetamida
B. ciprofloxacina
C. furazolidon
D. clorchinaldol
E. sulfafenazol
(pag. 106)

F1506015. Sulfamidele sistemice retard au următoarele proprietăţi, cu excepţia:


A. absorbţie bună şi rapidă din tubul digestiv
B. transport în sânge legată de proteine în proporţii mari (98%)
C. eliminare renală lentă
D. eliminare predominant prin fecale
E. T 1/2 mare
(pag. 91)

F1506016. Următorii compuşi sunt sulfamide cu acţiune de lungă durată (retard), cu excepţia:
A. sulfametoxidiazina
B. sulfalen
C. sulfafurazol
D. sulfadimetoxina
E. sulfametoxipiridazina
(pag. 92)

F1506017. Următorii compuşi sunt sulfamide cu acţiune de scurtă durată, cu excepţia:


A. sulfafurazol
B. sulfadiazina
C. sulfametizol
D. sulfadimetoxina
E. sulfatiazol
(pag. 92)

F1606018. Chinolonele :
A. Inhibă ARN-polimeraza
B. Inhibă ADN-giraza
C. Inhibă sinteza proteică la nivelul subunităţii ribozomale 50 S
D. Produc efecte adverse mai grave decât sulfamidele
E. Sunt nefrotoxice
(pag. 100)

F1606019. Contraindicaţiile sulfamidelor antibacteriene :


A. Infecţia cu nocardia

160 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
161 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. La pacienţi cu anemie hemolitică în antecedente


C. În infecţiile urinare acute
D. În toxoplasmoză
E. În dizenteria bacilară
(pag. 93)

F1606020. Furazolidona :
A. Se indică în infecţiile urinare şi profilactic în caz de cateterizare a căilor urinare externe
B. Este activă pe Giardia şi Entamoeba
C. Este un adjuvant în tratamentul poliartritei reumatoide
D. Se poate administra la bolnavii cu deficit de G-6-PD
E. Inhibă ADN-giraza bacteriană
(pag. 105)

F1606021. Nitrofurantoina :
A. Este un antiseptic intestinal eubiotic
B. Este un derivat chinolinic
C. Are efect bacteriostatic sau bactericid în funcţie de doză
D. Se poate administra în infecţiile urinare ale nou născutului
E. Se poate asocia cu acid nalidixic
(pag. 104)

F1606022. Salazosulfapiridina :
A. Este o sulfamidă cu acţiune la nivel intestinal
B. Se indică în infecţii respiratorii şi urinare cu germeni sensibili
C. Se absoarbe bine digestiv
D. Se foloseşte şi sub formă de cremă 1%, fiind activă în prezenţa puroiului
E. Este combinată cu trimetorprimul în preparatul co-trimoxazol
(pag. 96)

F1606023. Sulfamidele antibacteriene au următorul mecanism de acţiune :


A. Sunt antagonişti competitivi ai acidului folic
B. Interferă sinteza bacteriană de piridoxină
C. Inhibă dihidrofolat reductaza bacteriană
D. Inhibă ARN-polimeraza bacteriană
E. Inhibă sinteza peretelui rigid al celulei bacteriene
(pag. 191)

F2106024. Posologia corecta pentru ofloxacina, este:


A. 300 mg/seara (1/24 h)
B. 200 mg de 2 ori/zi
C. 1 g de 4 ori/zi
D. 750 mg de 2 ori/zi
E. 100 mg de 2 ori/zi.
(pag. 103, [vol. 1])

F2106025. Chimioterapicul antimicrobian indicat in dispepsii la sugari este:


A. notrofurantoina
B. sulfafenazol
C. furazolidona
D. norfloxacina
E. ofloxacina

161 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
162 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 105, [vol. 1])

F2106026. Rezistenta microbiana se instaleaza repede pentru:


A. norfloxacina
B. acid pipemidic
C. rosoxacina
D. acid nalidixic
E. cinoxacina
(pag. 100, [vol. 1])

F2106027. Indicatiile terapeutice ale ftalilsulfatiazolului sunt urmatoarele, cu o exceptie:


A. dizenteria bacilara
B. infectii digestive acute
C. pielonefrita acuta
D. purtatori cronici de bacili dizenterici
E. pregatirea tubului digestiv pentru interventii chirurgicale
(pag. 96, [vol. 1])

F2106028. Antagonism microbiologic apare la asocierea urmatoarelor substante, cu exceptia:


A. sulfametoxazol - trimetoprim
B. norfloxacina - tetraciclina
C. nitrofurantoina - acid nalidixic
D. norfloxacina - nitrofurantoina
E. ampicilina - doxiciclina
(pag. 33, 103, 104, [vol. 1])

F2206029. Intra in combinatie cu trimetoprimul:


A. Amoxicilina
B. Sulfametoxazol
C. Ofloxacina
D. Rosoxacina
E. Ciprofloxacina
(pag. 98)

F2206030. Sulfamidele chimiterapice:


A. scad efectul anticoagulantelor orale
B. cresc efectul antidiabeticelor orale
C. scad activitatea fenitoinei
D. inhiba sinteza proteica bacteriana
E. sunt chimioterapice de origine naturala sau de semisinteza
(pag. 93)

F2206031. Are actiune sistemica semiretard:


A. Sulfafurazolul
B. Sulfacetamida
C. Sulfametoxazolul
D. Salazosulfapiridina
E. Sulfadiazina
(pag. 91)

F2206032. Este constituient activ al salazosulfapiridinei dupa bioactivarea hidrolitica a acesteia:


A. trimetoprimul

162 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
163 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. acidul salicilic
C. acidul 5-aminosalicilic
D. acidul clavulanic
E. sulbactamul
(pag. 96)

F2206033. Se utilizeaza in lepra:


A. Mesalazina
B. Terizidona
C. Dapsona
D. Metenamina
E. Mafenidul
(pag. 109)

F2206034. Produsul farmaceutic Sulfamylon contine ca substanta activa:


A. Sulfatiazol
B. Mafenid
C. Salazosulfapiridina
D. Mesalazina
E. Sulfametoxidiazina
(pag. 97)

F2206035. Produsul farmaceutic Saprosan contine ca substanta activa:


A. Clorchinaldol
B. Cliochinol
C. Terizidona
D. Acid mandelic
E. Mesalazina
(pag. 106)

F2206036. Are actiune antileproasa


A. Terizidona
B. Dapsona
C. Acidul mandelic
D. Mesalazina
E. Acidul 5-aminosalicilic
(pag. 109)

F2306037. Care este singurul din urmatoarele chimioterapice antimicrobiene activ in infectia cu
Mycobacterium leprae:
A. mesalazina;
B. nitrofurantoina;
C. dapsona;
D. sulfafenazol;
E. ofloxacina.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306038. In dispepsii la sugar este indicat unul din chimioterapicele urmatoare:


A. ofloxacina;
B. furazolidona;
C. norfloxacina;
D. nitrofurantoinul;

163 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
164 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. sulfafenazol.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306039. Acidul nalidixic este indicat in:


A. micoze cutanate;
B. infectii urinare;
C. meningite;
D. infectii intestinale;
E. infectii ale aparatului respirator.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2506040. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. actiunea antibacteriana a sulfamidelor este diminuata de puroi
B. sulfamidele au efect bactericid
C. sulfamidele actioneaza ca antagonisti competitivi ai APAB (acid paraaminobenzoic)
D. rezistenta la sulfamide se instaleaza lent
E. rezistenta la sulfamide este ireversibila sau foarte greu reversibila
(pag. 91)

F2506041. Urmatoarele sulfamide antimicrobiene au actiune de scurta durata, cu exceptia:


A. sulfamerazina
B. sulfametizol
C. sulfapiridina
D. sulfadoxina
E. sulfadiazina
(pag. 92)

F2506042. Care este sulfamida antimicrobiana utilizata pentru aplicatii locale ?


A. sulfadimidina
B. sulfafurazol
C. sulfatiazol
D. sulfalen
E. sulfacetamida
(pag. 92)

F2506043. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. tratamentul cu sulfamide antimicrobiene poate determina tulburari de coagulare prin hipovitaminoza K
B. aparatul excretor este afectat de obicei la administrarea de sulfamide antimicrobiene retard
C. sulfamidele sistemice se folosesc pentru tratamentul infectiilor urinare
D. in nocardioza sulfamidele antimicrobiene sunt medicatia de electie
E. local, in conjunctivite se foloseste sulfacetamida sodica
(pag. 92)

F2506044. Notati afirmatia falsa:


A. sulfamidele antimicrobiene diminua efectele anticoagulantelor orale
B. sulfamidele antimicrobiene accentueaza efectele fenitoinei si tiopentalului
C. antiinflamatoarele nesteroidiene potenteaza efectele sulfamidelor antimicrobiene
D. sulfamidele antimicrobiene nu se asociaza cu metenamina
E. controlul hematologic este necesar in tratamentul prelungit cu sulfamide antimicrobiene
(pag. 93)

F2506045. Sulfafurazol:

164 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
165 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. are absorbtie digestiva redusa


B. se distribuie intra- si extracelular
C. prezinta risc mic de cristalurie
D. se elimina prin fecale 95% in 24 ore
E. este contraindicat in infectii urinare produse de E.coli
(pag. 94)

F2606046. Sa indicati acele sulfonamide heterociclice care prezinta doi atomi de nitrogen in
heterociclu:
A. sulfametoxidiazina si salazosulfopiridina
B. sulfametoxidiazina si sulfametoxazolul
C. sulfametoxidiazina si sulfafurazolul
D. salazosulfopiridina si sulfadiazina
E. sulfadiazina si sulfametoxidiazina
(pag. 167, 168)

F2606047. Sa indicati care dintre urmatorii derivati sulfonamidici se utilizeaza in special pentru
actiunea lor locala:
A. sulfametoxazolul si salazosulfopiridina
B. ftalilsulfatiazolul si mafenidul
C. sulfafurazolul si mafenidul
D. ftalilsulfatiazolul si sulfametoxazolul
E. sulfametoxazolul si mafenidul
(pag. 205,206)

F2606048. Sulfonamidele bacteriostatice sunt considerate ca derivati ai:


A. clorurii de 4-amino-benzoil
B. 4-amino-benzamidei
C. 3-amino-benzamidei
D. 3-amino-benzensulfonamidei
E. 4-amino-benzensulfonamidei
(pag. 193-194)

F2606049. Sa indicati care sunt derivatii hidrosolubili ai sulfonamidelor bacteriostatice:


A. sarurile de cupru si de argint
B. derivatii bromurati la nivelul ciclului aromatic
C. derivatii alchilati la gruparea de amina
D. sarurile formate cu metale alcaline
E. derivatii acilati la gruparea de amina
(pag. 189)

F2606050. Sa indicati care sunt heterociclurile prezente in structura urmatoarelor sulfonamide:


sulfafurazol, sulfatiazol si sulfametoxazol:
A. izoxazolul, tiofenul
B. oxazolul, pirazolul
C. izoxazolul, tiazolul
D. furanul, tiazolul
E. pirazolul, tiazolul
(pag. 166)

F2606051. Sa indicati care sunt componentii structurali ai salazosulfapiridinei:


A. sulfapirimidină si acid 4-amino-benzoic
B. sulfapirimidină si acid 5-amino-salicilic

165 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
166 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. sulfapirimidină si acid 4-hidroxi-benzoic


D. sulfapiridină si acid 4-amino-benzoic
E. sulfapiridină si acid salicilic
(pag. 170,188)

F2606052. Sa indicati care este caracterul structural comun in cazul ftalilsulfatiazolului si al


mafenidului:
A. ambii compusi prezinta grupare de amina aromatica
B. ambii compusi se pot diazota si formeaza coloranti azoici
C. ambii compusi prezinta grupare sulfonamidica nesubstituita
D. ambii compusi sunt nitroderivati
E. ambii compusi au un rest de benzen-sulfonamida
(pag. 169,172)

F2606053. Sa indicati care este deosebirea in proprietatile sulfatiazolului si ai ftalilsulfatiazolului:


A. ftalilsulfatiazolul se dizolva la rece in acizi
B. ftalilsulfatiazolul poate fi diazotat in mod direct
C. sulfatiazolul da reactia ftaleinelor
D. sulfatiazolul are caracter amfoter
E. ftalilsulfatiazolul are caracter amfoter
(pag. 190)

F2606054. Actiunea bacteriostatica a sulfonamidelor poate fi antagonizata cu:


A. acid benzoic
B. acid 2-nitrobenzoic
C. acid 4-clor-benzoic
D. acid 4-amino-benzoic
E. acid 2-amino-benzoic
(pag. 195)

F2606055. Actiunea bacteriostatica a sulfanilamidei poate fi intensificata, prin:


A. substituirea azotului amidic cu heterocicluri
B. substituirea azotului aminic cu heterocicluri
C. substituirea azotului aminic cu grupare alchil
D. substituirea azotului amidic cu grupare alchil
E. substituirea azotului aminic cu grupare fenil
(pag. 174)

F2606056. Sulfacetamida este un derivat al sulfanilamidei:


A. acilat la nitrogenul aminic
B. alchilat la nitrogenul amidic
C. acilat la nitrogenul amidic
D. alchilat la nitrogenul aminic
E. acetilat la nitrogenul aminic
(pag. 165)

F2606057. Sa precizati substituentul gruparii sulfonamidice in ordinea: sulfacetamida, sulfafurazol,


sulfatiazol, sulfadiazina, salazosulfapiridina:
A. etil, izoxazol, tiazol, pirimidina, piridina
B. acetil, izoxazol, tiazol, pirazina, piridina
C. etil, izoxazol, tiazol, pirazina, piridina
D. acetil, imidazol, tienil, pirimidina, piridazina

166 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
167 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. acetil, izoxazol, tiazol, pirimidina, piridina


(pag. 165-167,170)

F2606058. Care dintre urmatoarele sulfonamide sunt inactive in vitro: sulfacetamida, ftalilsulfatiazol,
sulfametoxazol, salazosulfapiridina:
A. sulfametoxazol, salazosulfapiridina
B. salazosulfapiridina, ftalilsulfatiazol
C. sulfametoxazol, ftalilsulfatiazol
D. sulfacetamida, ftalilsulfatiazol
E. salazosulfapiridina, sulfacetamida
(pag. 171)

F2606059. Sa indicati raspunsul corect referitor la structura nitrofurantoinei:


A. ciclu imidazolic, grupare azometinica, grupare nitro in pozitia 2
B. ciclu furanic, grupare azometinica, grupare nitro in pozitia 5
C. ciclu pirolic, grupare azoica, grupare nitro in pozitia 5
D. ciclu imidazolic, grupare azoica, grupare nitro in pozitia 4
E. ciclu furanic, grupare azometinica, grupare amino in pozitia 5
(pag. 111)

F2606060. Să indicaţi care sunt aspectele comune din structura nitrofurantoinei şi furazolidonei:
A. sunt derivaţi de 5-nitroimidazol, cu grupare azoică, având în moleculă două heterocicluri pentaatomice
B. sunt derivaţi de 5-nitroimidazol, cu grupare azometinică, având în moleculă două heterocicluri
pentaatomice
C. sunt derivaţi de 5-nitroimidazol, cu grupare aminică, având în moleculă două heterocicluri
D. sunt derivaţi de 5-nitrofuran, cu grupare azoică, având în moleculă două heterocicluri
E. sunt derivaţi de 5-nitrofuran, cu grupare azometinică, având în moleculă două heterocicluri pentaatomice
(pag. 109, 111)

F2606061. Să indicaţi răspunsul corect privitor la proprietăţile nitrofurantoinei:


A. se prezintă în pulbere galbenă, are caracter bazic;
B. se prezintă în pulbere albă, cu caracter acid;
C. este un lichid galben, cu caracter acid;
D. este un lichid galben, vâscos, cu caracter bazic;
E. se prezintă în pulbere cristalină galbenă, cu caracter acid.
(pag. 117)

F2606062. Clorchinaldolul prezintă următoarele caractere:


A. este un derivat chinolinic cu grupare fenolică;
B. este un derivat de piridină cu grupare nitro;
C. este un derivat chinolinic cu grupare de aldehidă;
D. este un derivat pirimidinic cu grupare fenolică;
E. este un derivat de piridină cu grupare fenolică.
(pag. 122)

F2606063. Clorchinaldolul se identifică:


A. prin reacţia cu clorura de fier (III) şi a grupării nitro;
B. prin reacţia de diazotare şi cuplare cu 2-naftol;
C. prin reacţia de dehalogenare reductivă
D. prin reacţia cu clorura de fier (III) şi a clorului;
E. prin reacţia de diazotare şi a grupării nitro.
(pag. 126)

167 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
168 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2606064. Unitatea structurală farmacoforă a chinolonelor este:


A. nucleul piridin-3-carboxilic;
B. nucleul chinolin-3-carboxilic;
C. nucleul 1,4-dihidro-4-oxo-piridin-3-carboxilic;
D. nucleul tetrahidro-piridin-4-carboxilic;
E. nucleul tetrahidro-pirimidin-4-carboxilic.
(pag. 128)

F2606065. Molecula chinolonelor din generaţia a II-a se caracterizează prin prezenţa:


A. grupării nitro;
B. grupării amino;
C. atomului de fluor;
D. atomului de clor;
E. grupării hidroxil.
(pag. 135)

F2606066. Chinolonele se caracterizează prin faptul, că:


A. sunt baze, se solubilizează în mediu acid;
B. sunt compuşi cu grupare carboxil, se solubilizează în mediu bazic;
C. sunt compuşi cu caracter amfoter, se solubilizează în mediu acid şi în mediu bazic;
D. sunt compuşi cu caracter reducător;
E. sunt baze, care se pot diazota.
(pag. 146)

F2606067. Sa indicati care dintre reactivii urmatori se folosesc pentru identificarea sulfonamidelor
bacteriostatice?
A. nitritul de sodiu, nitratul de argint si sulfatul de cupru
B. nitratul de sodiu, nitratul de argint si sulfatul de cupru
C. nitritul de sodiu, nitratul de argint si sulfatul de sodiu
D. nitratul de argint, nitratul de sodiu si nitritul de sodiu
E. nitratul de sodiu, nitritul de sodiu si sulfatul de sodiu
(pag. 190)

F2606068. Sa indicati care dintre urmatorii substituenti se intalneste in structura unor sulfonamide
bacteriostatice - la gruparea sulfonamidica:
A. gruparea propil
B. pirimidina
C. gruparea fenil
D. gruparea 1-naftil
E. gruparea 2-naftil
(pag. 167)

F2606069. Sa indicati care dintre sulfonamidele următoare prezinta in structura un heterociclu cu doi
atomi de nitrogen:
A. sulfametoxidiazina
B. salazosulfapiridina
C. mafenidul
D. sulfatiazolul
E. sulfametoxazolul
(pag. 168)

F2606070. Sa indicati care dintre urmatoarele sulfonamide nu poseda substituent heterociclic la


gruparea sulfonamidica: sulfatiazol, sulfametoxazol, sulfacetamida, mafenid, sulfametoxidiazina:

168 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
169 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. sulfatiazolul şi sulfametoxazolul
B. sulfametoxazolul si sulfacetamida
C. sulfacetamida si mafenidul
D. mafenidul si sulfametoxidiazina
E. mafenidul si sulfatiazolul
(pag. 165-168)

F2606071. Sa indicati care dintre următorii derivati se abat cel mai mult prin structura lor de la
majoritatea sulfonamidelor:
A. sulfacetamida si mafenidul
B. ftalilsulfatiazolul si mafenidul
C. ftalilsulfatiazolul si sulfurazolul
D. ftalilsulfatiazolul si sulfametoxazolul
E. sulfametoxazolul si mafenidul
(pag. 171-172)

F2606072. Sa indicati care dintre urmatorii compusi cu actiune bacteriostatica din punct de vedere
structural nu este o sulfonamida:
A. mafenidul
B. salazosulfopiridina
C. trimetoprimul
D. sulfadiazina
E. sulfanilamida
(pag. 195)

F2606073. Sa indicati ce unitate structurala se gaseste deopotriva in structura sulfametoxidiazinei si


trimetoprimului:
A. ciclu izoxazolic
B. grupare sulfonamidica
C. grupare metoxi
D. ciclu pirimidinic
E. ciclu piridinic
(pag. 168, 195)

F2606074. Fata de axa de insertie a protezei unidentare, fiecare perete axial al bontului trebuie sa aiba
o înclinare de:
A. 3° ;
B. 6° ;
C. 10° ;
D. 12° ;
E. 15°.
(pag. 551)

F2606075. Unghiul de convergenta optim dat de prepararea convergenta spre ocluzal a peretilor
opozanti externi ai bontului dentar trebuie sa fie de:
A. 6 °;
B. 10 °;
C. 12 °;
D. 15 °;
E. 20°
(pag. 551)

F2606076. Pragul cu bizou:

169 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
170 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. este usor de realizat;


B. este dificil de realizat;
C. faciliteaza modelarea marginilor restaurarii;
D. permite plasarea supragingivala a marginii restaurarii;
E. protejeaza parodontiul marginal
(pag. 572)

F2606077. Referitor la marginile protezelor unidentare plasate subgingival, parodontologii considera


ca situatie normala la nivelul gingiei libere terminatia:
A. în " muchie de cutit”;
B. chanfrein;
C. bizou;
D. prag în unghi drept;
E. prag cu bizou.
(pag. 613)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1206078. Acidul nalidixic:


A. Se recomandă în infecţii urinare
B. Spre deosebire de ciprofloxacina, poate fi utilizat în insuficienta renală severă
C. Prin expunere la soare, poate produce fotosensibilizare
D. Are eliminare redusă prin fecale
E. Se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice
(pag. 99-103)

F1206079. Aparţin grupului chinolonelor:


A. Acidul pipemidic
B. Flumequina
C. Norfloxacina
D. Cliochinolul
E. Clorchinaldolul
(pag. 99-103)

F1206080. Chinolonele:
A. Cele din prima generaţie sunt active pe bacili gram negativi
B. Cele de generaţia a doua sunt active şi pe unele bacterii gram pozitive
C. Acţioneaza prin inhibarea ADN-girazei
D. Unele sunt fluorurate
E. Au o grupă carboxil în poziţia 4
(pag. 99-103)

F1206081. Fac parte din grupul fluorochinolonelor:


A. Clorchinaldolul
B. Fleroxacina
C. Sulfametoxazol
D. Nitrofurantoina
E. Rosoxacina
(pag. 99-103)

F1206082. Fluorochinolonele:

170 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
171 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

A. Au absorbţie digestivă redusă


B. Sunt antiinfecţioase de origine naturală
C. Se obţin prin sinteză chimică
D. Nu se indică în infecţii urinare
E. Au spectru antibacterian larg
(pag. 99-103)

F1206083. Furazolidona:
A. Se utilizează în infecţii urinare şi intestinale
B. Poate produce anemie hemolitică la deficienţi în G-6PD
C. Este un derivat de nitroimidazol
D. Apartine clasei derivatilor de chinoleină
E. Este activă şi pe unele protozoare
(pag. 103-109)

F1206084. Intră în combinaţie cu trimetoprimul:


A. Amoxicilina
B. Sulfametoxazol
C. Ofloxacina
D. Sulfadimidina
E. Sulfamedrol
(pag. 90-99)

F1206085. Nu fac parte din indicaţiile clorchinaldolului:


A. Angina streptococica
B. Lambliaza
C. Amoebiaza
D. Gastroenterita nespecifica
E. Sifilisul
(pag. 103-109)

F1206086. Nu se obţin prin biosinteză:


A. Nitrofuranii cu proprietăţi antibacteriene şi antiprotozoarice
B. Sulfamidele chimioterapice
C. Tetraciclina
D. Eritromicina
E. Streptomicina
(pag. 90-110)

F1206087. Prezinta în structură o grupă nitro:


A. Doxiciclina
B. Furazolidona
C. Cloramfenicol
D. Norfloxacina
E. Nifuroxazid
(pag. 103-109)

F1206088. Sulfametoxazolul:
A. Se administrează oral, uzual, la adult, 1 gram la 12 ore
B. Are acţiune semiretard
C. Are efecte antibacteriene potentate de trimetoprim
D. Este activ în colita ulceroasă

171 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
172 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. În infecţii urinare, se poate asocia cu metenamina


(pag. 90-99)

F1306089. Alegeti raspunsurile corecte pentru Ciprofloxacinum:


A. reprezinta antibiotic beta-lactamic inrudit cu Flucloxacilina
B. reprezinta fluorochinolona cu spectru larg (efect bacteriostatic si bactericid)
C. actiunea sa nu este influentata de cationi divalenti sau trivalenti
D. interactioneaza cu saruri de aluminiu si de magneziu, ceea ce determina scaderea absorbtiei
Ciprofloxacinei
E. prezinta efecte adverse la nivel digestiv, precum si cefalee, eruptii cutanate
(pag. 100,103, [3])

F1306090. Alegeti variantele corecte pentru Pefloxacina:


A. antibiotic similar flucloxacilinei
B. derivat de acid 4-oxo-3-chinolein-carboxilic fluorurat in pozitia 6
C. reprezinta o fluorochinolona cu spectru extins pe germeni Gram negativ si Gram pozitiv
D. sub forma de Peflacine se administreaza oral in doza unica, la interval de 7 zile
E. se utilizeaza exclusiv in infectii dermatologice
(pag. 103, [3])

F1306091. Alegeti variantele corecte pentru Salazosulfapiridina:


A. este sinonim cu Sulfasalazina
B. reprezinta tratament specific in colita ulceroasa
C. se scindeaza in colon cu formarea sulfapiridazinei si a mesalazinei
D. se scindeaza in colon cu formarea sulfapiridinei si a acidului 5-amino-salicilic
E. se contraindica in poliartrita reumatoida
(pag. 96-97, [3])

F1306092. Care afirmatii sunt corecte pentru Co-trimoxazol:


A. reprezinta asocierea dintre sulfametoxazol si trimetoprim
B. reprezinta principiul activ din: Biseptol, Tagremin, Septrin
C. are efect de foarte lunga durata
D. este eficace in tuberculoza la nivel renal
E. este activ in infectii respiratorii, otita medie, febra tifoida, cauzate de germeni sensibili
(pag. 98-99, [3])

F1306093. Care din afirmatii sunt adevarate pentru Furazolidona:


A. este derivat de nitrofuran cu absorbtie redusa din tubul digestiv
B. se indica in infectii urinare acute si cronice, recidivante
C. se indica in infectii intestinale: dizenterie, enterite, enterocolite, toxiinfectii alimentare
D. nu s-au constatat reactii de tip Disulfiram la administrarea Furazolidonei simultan cu alcool
E. in timpul terapiei cu Furazolidona, urina se coloreaza in albastru
(pag. 105, [3])

F1306094. Care din afirmatii sunt adevarate pentru Sulfadoxina:


A. este sulfamida semiretard
B. se indica in trahom si profilaxia holerei
C. este sulfamida cu actiune de foarte lunga durata
D. se administreaza in doza unica (o data la 7 zile)
E. nu se va utiliza la copii, fiind posibil sa afecteze cartilajul osos
(pag. 98, [3])

172 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
173 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1306095. Care din afirmatii sunt corecte pentru Trimetoprim:


A. reprezinta derivat de 2,4-diamino-pirimidina
B. inhiba alcooldehidrogenaza
C. inhiba dihidrofolatreductaza
D. se indica exclusiv in monoterapie
E. se prefera asocierea cu sulfonamide antimicrobiene
(pag. 98-99, [3])

F1306096. Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate pentru Acid nalidixic:
A. reprezinta principiul activ din: Negram, Nevigramon
B. reprezinta principiul activ din: Negamicina, Nebacetina
C. este derivat de 8-hidroxi-chinoleina
D. se recomanda exclusiv in infectii urinare cauzate de bacterii Gram negativ sensibile
E. se contraindica in epilepsie, sarcina
(pag. 100-101, [3])

F1306097. Selectati raspunsurile corecte pentru Mafenid:


A. reprezinta amino-metil-4-benzen-sulfonamida
B. nu este antagonizat de acid para aminobenzoic
C. actioneaza prin antagonism competitiv cu acidul para aminobenzoic
D. este total ineficient fata de anaerobi
E. este principiul activ din Sulfamylon
(pag. 97, [3])

F1306098. Selectati variantele corecte pentru Fluorochinolone:


A. inhiba sinteza peretelui celulei bacteriene
B. inhiba ADN-giraza bacteriana
C. prezinta actiune bactericida pe germeni Gram negativ si Gram pozitiv
D. se recomanda exclusiv in infectii urinare necomplicate si complicate
E. prezinta frecvent efecte adverse grave ceea ce le limiteaza utilizarea
(pag. 99-100, [3])

F1306099. Selectati variantele corecte pentru Nitrofurantoina:


A. se recomanda in infectii intestinale
B. este principiul activ din Furadantin
C. este activa fata de stafilococ, streptococ, Escherichia coli, Trichomonas sp.
D. este considerata practic netoxica
E. se recomanda in infectii acute si cronice ale aparatului urinar, rezistente la antibiotice si sulfonamide
(pag. 103, [3])

F1306100. Selectati variantele corecte pentru Ofloxacinum:


A. este principiul activ din Tarivid
B. este antibiotic din seria Oxacilinei
C. prezinta spectru de activitate limitat la germeni Gram negativ
D. reprezinta o fluorochinolona cu spectru de actiune similar acidului nalidixic
E. este indicata in infectii cu localizari in toate tesuturile organismului
(pag. 100,103, [3])

F1306101. Selectati variantele corecte pentru Terizidona:


A. este chimioterapic de sinteza, derivat de cicloserina
B. constituie principiul activ din Urovalidin, in care se afla asociata cu fenazona
C. in asociere cu fenazopiridina intra in produsul farmaceutic Urovalidin

173 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
174 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

D. se indica in infectii urinare acute si cronice


E. este inactiva fata de Mycobacterium tuberculosis
(pag. 108, [3])

F1406102. Acidul nalidixic este activ pe următorii germeni:


A. meningococ
B. shigella
C. clostridium tetani
D. klebsiella pneumoniae
E. proteus
(pag. 12)

F1406103. Efectele adverse produse frecvent de sulfamidele antibacteriene sunt:


A. cristalurie
B. erupţii cutanate
C. colită pseudomembranoasă
D. tulburări de echilibru
E. apnee prin efect curarizant
(pag. 92)

F1406104. Furazolidona:
A. poate creşte methemoglobina
B. colorează urina
C. irită mucoasa tubului digestiv
D. este contraindicata la copii
E. impune evitarea consumului de alcool în cursul tratamentului
(pag. 105)

F1406105. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la metenamină:


A. este un antibacterian activ faţă de colibacil şi proteus
B. este contraindicată în insuficienţa renală
C. poate irita căile urinare cănd debitul urinar este scăzut
D. determină fotosensibilizare
E. dezvoltă rapid rezistenţă bacteriană
(pag. 107)

F1406106. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la nitrofurantoin:


A. este contraindicat în sarcină
B. poate fi asociat cu acidul nalidixic pentru creşterea eficienţei terapeutice
C. este indicat în trichomoniază
D. poate produce sindrom lupoid
E. are proprietăţi inductoare enzimatice
(pag. 104)

F1406107. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la sulfamidele antibacteriene:


A. acţionează ca antagonişti competitivi ai acidului paraaminobenzoic
B. se recomandă a fi administrate topic la nivel cutanat, datorită unei bune toleranţe la acest nivel
C. pentru creşterea eficienţei terapeutice se preferă a fi asociate cu metenamină
D. reprezintă medicaţia de elecţie în nocardioză
E. acţiunea lor antibacteriană este diminuată în prezenţa puroiului
(pag. 92)

174 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
175 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F1406108. Printre efectele adverse ale acidului nalidixic se numără:


A. cristalurie
B. deprimare respiratorie
C. fotosensibilizare
D. tulburări acustico-vestibulare
E. citoliză hepatică
(pag. 101)

F1406109. Sensibilizarea la sulfamide este o stare indicată de existenţa în antecedente a următoarelor


reacţii adverse:
A. leucopenie
B. vărsături
C. febră
D. vertij
E. dermatită
(pag. 93)

F1406110. Sulfamidele antibacteriene accentueaza efectele farmacologice ale:


A. digitalicelor
B. sulfamidelor hipoglicemiante
C. metotrexat
D. anticoagulante orale
E. antiaritmice
(pag. 93)

F1406111. Tratamentul cu sulfamide antibacteriene poate determina creşterea următoarelor teste de


laborator:
A. bilirubinemie indirectă
B. acid uric
C. eozinofilie
D. hematocrit
E. hemoglobină
(pag. 93)

F1506112. Care dintre chimioterapicele antibacteriene sunt folosite exclusiv în infecţii urinare?
A. acid nalidixic
B. nitrofurantoina
C. furazolidona
D. norfloxacina
E. trimetoprim
(pag. 98, 100, 103, 105)

F1506113. Care dintre sulfamide se aplică local în infecţii la nivelul tegumentelor şi mucoaselor?
A. sulfacetamida
B. sulfafurazol
C. sulfametoxidiazina
D. ftalilsulfatiazol
E. mafenid
(pag. 92)

F1506114. Care dintre următoarele sulfamide prezintă acţiune antibacteriană de lungă durată?
A. sulfametoxidiazina

175 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
176 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. sulfafurazol
C. sulfalen
D. sulfadiazina
E. sulfadimetoxin
(pag. 92)

F1506115. Dapsona:
A. nu se absoarbe digestiv
B. intră în circuitul enterohepatic
C. se elimină prin secreţia lactată
D. nu se elimină prin urină
E. este medicamentul de elecţie în lepră
(pag. 109)

F1506116. Farmacocinetica acidului nalidixic cuprinde:


A. absorbţie digestivă bună
B. legare de proteinele plasmatice 95%
C. metabolizare hepatică prin glucuronoconjugare
D. eliminare renală 90%
E. eliminare crescută prin fecale
(pag. 100)

F1506117. Furazolidona:
A. prezintă absorbţie bună din tubul digestiv
B. prezintă absorbţie redusă din tubul digestiv
C. se elimină prin fecale, în cea mai mare parte
D. se administrează în enterocolite şi toxiinfecţii alimentare
E. este indicată în infecţii urinare acute
(pag. 105)

F1506118. Metenamina:
A. se elimină prin bilă şi urină
B. se elimină prin fecale
C. eliberează formaldehidă la pH < 5
D. se administrează în infecţii urinare
E. este contraindicată la bolnavi cu insuficienţă renală
(pag. 107)

F1506119. Nitrofurantoina:
A. se administrează în infecţii ale tubului digestiv
B. se administrează în infecţii ale aparatului urinar
C. se administrează oral, timp de 10 - 14 zile
D. nu se elimină renal
E. produce anemie hemolitică la cei cu deficit de G-6-PD
(pag. 104)

F1506120. Trimetoprim:
A. în mod frecvent se asociază cu sulfametoxazol
B. se foloseşte în tratamente prelungite la copii
C. stimulează dihidrofolatreductaza bacteriană
D. inhibă selectiv dihidrofolatreductaza bacteriană
E. asocierea cu sulfametoxazol este contraindicată

176 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
177 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 98)

F1606121. Acidul nalidixic :


A. Este un derivat de nitrofuran
B. Este un derivat chinolinic
C. Inhibă ARN-polimeraza bacteriană
D. Este activ mai ales faţă de germenii Gram pozitiv
E. Este activ mai ales pe germenii Gram negativ
(pag. 100, 101)

F1606122. Acţiunea antibacteriană a sulfamidelor este diminuată de :


A. Prezenţa puroiului
B. Asocierea cu trimetoprim
C. Prezenţa ţesuturilor lezate
D. Asocierea cu tetraciclinele
E. Asocierea cu procaina
(pag. 91, 93)

F1606123. Ciprofloxacina :
A. Este o chinolonă de generaţia I
B. Nu are un spectru de acţiune prea larg
C. Este activă în infecţii cu Staphylococcus, Clostridium, Mycoplasma
D. În ţesuturi realizează concentraţii superioare celor serice
E. Este bine tolerată digestiv
(pag. 103)

F1606124. Clorchinaldolul :
A. Este activ pe coci, fungi şi protozoare
B. Este inactiv în prezenţa puroiului şi a substanţelor organice
C. Este cheratoplastic aplicat pe tegumente
D. Se poate folosi pentru tratamente prelungite
E. Se poate aplica pe mucoase
(pag. 106)

F1606125. Co-trimoxazolul :
A. Se indică în infecţii respiratorii şi ale căilor urinare
B. Se administrează oral la adulţi, câte 2 comprimate de 3 ori pe zi
C. Se administrează oral la adulţi câte 2 comprimate de 2 ori pe zi
D. Se poate folosi în sarcină
E. Conţine sulfatiazol şi trimetoprim în proporţie de 5:1
(pag. 99)

F1606126. Din punct de vedere farmacocinetic sulfamidele sistemice :


A. Traversează placenta
B. Se metabolizează prin acetilare în ficat
C. Se metabolizează prin dezacetilare în ficat
D. Metaboliţii au solubilitate mai mare în apă
E. Nu traversează placenta
(pag. 91)

F1606127. Efectele adverse ale sulfamidelor antbacteriene :


A. Sindromul lapte-alcaline

177 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
178 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. Hepatotoxicitate
C. Dermatită exfoliativă
D. Colorarea în galben a dinţilor, friabilitatea smalţului dentar
E. Boala serului
(pag. 92)

F1606128. Spectrul antibacterian al sulfamidelor cuprinde :


A. Chlamidii
B. E.coli
C. Micoplasme
D. Stafilococi meticilin-rezistenţi
E. Mycobacterium tuberculosis
(pag. 92)

F1606129. Sulfamidele antibacteriene :


A. Sunt bacteriostatice
B. Sunt bactericide
C. Au efect hipoglicemiant
D. Pot produce neuropatie mielooptică subacută
E. Produc fotosensibilizare
(pag. 91, 92)

F2106130. Notati afirmatiile corecte pentru sulfamidele antibacteriene:


A. mecanismul actiunii este bacteriostatic
B. sunt antagonisti competitivi ai acidului para aminobenzoic (APAB)
C. ftalilsulfatiazol se elimina predominant prin fecale
D. sulfametoxazol se acetileaza in proportii reduse
E. sulfatiazol are durata lunga de actiune (12 ore)
(pag. (I) 91)

F2106131. Notati afirmatiile corecte pentru salazosulfapiridina


A. absorbtie digestiva aproape completa
B. este un prodrog
C. in colon se desface, eliberand componentele: sulfapiridina si mesalazina
D. stimuleza absorbtia acidului folic
E. reprezinta un tratament specific in colita ulcerosa
(pag. (I) 96, 97)

F2106132. Sunt utilizate exclusiv topic:


A. sulfametoxazol
B. sulfametoxidiazina
C. sulfafurazol
D. mafenid
E. sulfacetamida
(pag. (I) 97)

F2106133. Notati afirmatiile corecte pentru chimioterapicele chinolone:


A. mecanismul actiunii consta in inhibarea AND girazei bacteriene
B. acidul nalidixic atinge concentratii tisulare mai mari decat in sange
C. ofloxacina este activa pe bacterii gram pozitive si gram negative
D. acidul nalidixic este activ in infectii urinare date de colibacil
E. rezistenta germenilor la acidul nalidixic se instaleaza rar

178 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
179 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. (I) 99-101)

F2106134. Ciprofloxacina este caracterizata prin:


A. mecanismul actiunii bacteriene este exclusiv bacteriostatic
B. biodisponibilitatea orala este buna (70-80%)
C. realizeaza in tesuturi concentratii mai mari comparativ cu cele serice
D. este o chinolona cu spectru larga
E. se elimina predominant prin fecale
(pag. (I) 103)

F2106135. Spectrul antibacterian al nitrofurantoinei cuprinde:


A. E. coli
B. Streptococ piogen
C. Pseudomonas
D. Salmonella
E. Trichomonas
(pag. (I) 103, 104)

F2106136. Notati afirmatiile corecte pentru furazolidona:


A. absorbtie digestiva redusa
B. realizeaza concentratii intestinale mari
C. se elimina majoritar prin fecale
D. produce anemie hemolitica la bolnavi cu deficienta in glucozo 6 fosfat dehidrogenaza
E. este inactiva pe Trichomonas vaginalis
(pag. (I))

F2106137. Spectrul antimicrobian al furazolidonei cuprinde:


A. pneumococ
B. meningococ
C. giardia lamblia
D. trichomonas vaginalis
E. shigella
(pag. (I) 105)

F2106138. Notati afirmatiile incorecte:


A. metenamina elibereaza in organism formaldehida
B. clorchinaldol este inactiv in candidozele digestive
C. efectul antibacterian al clorchinaldolului este neinfluentat de prezenta puroiului
D. mesalazina este componenta activa a salazosulfapiridinei
E. furazolidona este inactiva in trichomoniaza
(pag. (I) 105-107)

F2106139. Notati fluorochinolonele cu spectru larg, active pe bacterii gram pozitive si gram negative:
A. acid nalidixic
B. ciprofloxacina
C. ofloxacina
D. pefloxacina
E. rosoxacina
(pag. (I) 100-103)

F2106140. Pentru furazolidona sunt corecte afirmatiile:


A. absorbtie redusa din tubul digestiv

179 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
180 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. activa pe Salmonella
C. la nou nascuti poate produce anemie hemolitica
D. este indicata in infectii urinare cu germeni sensibili
E. eliminare predominant renala netransformata
(pag. 105, [vol. 1])

F2106141. Pentru ciprofloxacina sunt corecte afirmatiile:


A. inhiba ADNgiraza bacteriana
B. rezistenta se instaleaza rapid
C. spectrul de actiune larg: bacili gram-, coci gram +, chlamidii, mycoplasme
D. in tesuturi realizeaza concentratii superioare celor serice
E. este medicatie de prima alegere in sifilis
(pag. 103, [vol. 1])

F2106142. Pentru sulfamidele sistemice retard sunt corecte afirmatiile:


A. absorbtie rapida din tubul digestiv
B. acetilare in proportii mai mari de 90%
C. legare de proteinele plasmatice in procent mare (98%)
D. timp de injumatatire mare
E. realizeaza in urina concentratii mari
(pag. 91, [vol. 1])

F2106143. Absorbtia intestinala a ciprofloxacinei, poate fi scazuta la asocierea cu:


A. teofilina
B. saruri de aluminiu
C. saruri de magneziu
D. saruri de sodiu
E. diazepam
(pag. 103, [vol. 1])

F2106144. Pentru co-trimoxazol sunt corecte afirmatiile:


A. actiune bactericida
B. este asociere de trimetoprim-sulfametoxazol (1/5)
C. este contraindicata administrarea la copii mai mici de 3 ani
D. este indicat in infectii urinare acute si cronice
E. actiune bacteriostatica
(pag. 98, [vol. 1])

F2106145. Urmatoarele afirmatii privind asocierea trimetoprim-sulfametoxazol sunt corecte:


A. asocierea se face in raport 1/5
B. are actiune bacteriostatica
C. este contraindicata administrarea la persoane sensibilizate la sulfametoxazol
D. nu dezvolta rezistenta incrucisata cu sulfamidele
E. la adulti si copii peste 12 ani de administreaza la 12 ore interval
(pag. 98, 99, [vol. 1])

F2106146. Indicatiile terapeutice ale salazosulfapiridinei sunt:


A. colita ulceroasa
B. colopatii acute si cronice
C. poliartrita reumatoida
D. nocardioza
E. pielonefrita acuta.

180 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
181 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 97, [vol. 1])

F2106147. Urmatoarele afirmatii privind acidul nalidixic sunt corecte:


A. este activ pe bacili gram-negativ
B. se foloseste in infectii urinare neinvazive
C. rezistenta se dezvolta repede
D. este activ la pH alcalin
E. realizeaza concentratii tisulare mari
(pag. 100, 101, [vol. 1])

F2106148. Spectrul de actiune al nitrofurantoinei cuprinde:


A. Escherichia coli
B. Trichomonas vaginalis
C. Streptococ piogen
D. Candida albicans
E. Virusul gripal grupa A2
(pag. 104, [vol. 1])

F2106149. Administrarea a doua doze/zi (interval intre doze 12 h) este caracteristica urmatoarelor
chinolone:
A. ofloxacina
B. ciprofloxacina
C. pefloxacina
D. rosoxacina
E. acid nalidixic
(pag. 101-103, [vol. 1])

F2206150. Fac parte din grupul chinolonelor:


A. Clorchinaldol
B. Sulfametoxazol
C. Flumechina
D. Nitrofurantoina
E. Rosoxacina
(pag. 102)

F2206151. Sulfametoxazolul:
A. se administreaza oral, uzual la adult 1 gram la 12 ore
B. are actiune semiretard
C. are efecte antibacteriene potentate de trimetoprim
D. este activ in colita ulceroasa
E. in infectii urinare se poate asocia cu metenamina
(pag. 95)

F2206152. Furazolidona:
A. se utilizeaza in infectii urinare si intestinale
B. poate produce anemie hemolitica la deficienti in G-6PD
C. este un derivat de nitroimidazol
D. apartine clasei derivatilor de chinoleina
E. este activa si pe unele protozoare
(pag. 105)

F2206153. Chinolonele:
A. cele din prima generatie sunt active pe bacili gram negativi

181 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
182 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. cele din generatia a doua sunt active si pe unele bacterii gram pozitive
C. actioneaza prin inhibarea ADN-girazei
D. unele sunt fluorurate
E. au o grupa carboxil in pozitia 6
(pag. 100)

F2206154. Acidul nalidixic:


A. se recomanda in infectii urinare
B. spre deosebire de ciprofloxacina, poate fi utilizat in insuficienta renala severa
C. prin expunere la soare poate produce fotosensibilizare
D. are eliminare redusa prin fecale
E. se leaga in proportie mare de proteinele plasmatice
(pag. 100-101)

F2206155. Apartin grupului chinolonelor:


A. acidul pipemidic
B. flumechina
C. norfloxacina
D. cliochinolul
E. clorchinaldolul
(pag. 99)

F2206156. Nu fac parte din indicatiile clorchinaldolului


A. angina streptococica
B. lambliaza
C. amoebiaza
D. gastroenterita nespecifica
E. sifilisul
(pag. 106)

F2206157. Sunt sulfamide cu absorbtie redusa din intestin:


A. Sulfametoxazol
B. Sulfametoxidiazina
C. Ftalilsulfatiazolul
D. Sulfafurazolul
E. Salazosulfapiridina
(pag. 90)

F2206158. Care din afirmatiile referitoare la sulfamide sunt adevarate:


A. in nocardioza sunt medicatia de electie
B. accentueaza efectele anticoagulantelor orale
C. in infectiile cu Chlamidia constituie tratament alternativ
D. sulfacetamida sodica se administreaza pe cale injectabila
E. in tratamentul arsurilor este utila aplicarea cremei cu mafenid 10%
(pag. 92-93)

F2206159. Salazosulfapiridina:
A. creste digoxinemia cu 50%
B. este un prodrug care in colon se scindeaza la sulfapiridina si mesalazina
C. se poate asocia cu corticosteroizi
D. se recomanda in colita ulceroasa
E. este contraindicata in poliartrita reumatoida

182 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
183 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 96)

F2206160. Sulfacetamida:
A. administrata oral se indica in colite
B. sub forma de colire 10% se utilizeaza in conjunctivite
C. este nonabsorbabila oral
D. se utilizeaza sarea sodica
E. este bine tolerata de piele si mucoase
(pag. 97)

F2206161. Mafenidul este din punct de vedere chimic:


A. N-cloro-benzensulfonamida
B. aminometil-4-benzensulfonamida
C. acidul benzensulfonic
D. benzensulfonamida
E. omolog al sulfanilamidei
(pag. 97)

F2206162. Trimetoprimul:
A. are absorbtie digestiva slaba
B. inhiba biosinteza acidului tetrahidrofolic
C. asociarea cu sulfametoxazol produce efect bactericid
D. are si actiune antivirala
E. dezvolta rezistenta incrucisata cu sulfamidele
(pag. 98)

F2206163. Acidul nalidixic:


A. are absorbtie digestiva modesta (5%)
B. inhiba giraza AND
C. actioneaza pe coci gram pozitivi
D. actioneaza pe bacili gram negativi
E. produce frecvent micoze
(pag. 100)

F2206164. Sunt moderat sensibile la Ciprofloxacina:


A. Pseudomonas
B. Streptococcus fecalis
C. Enterobacter
D. Campylobacter
E. Escherichia coli
(pag. 103)

F2206165. Scad absorbtia ciprofloxacinei:


A. teofilina
B. sarurile de aluminiu
C. cafeina
D. anticoagulantele orale
E. sarurile de magneziu
(pag. 103)

F2206166. Nitrofurantoina:
A. este nonabsorbabila din intestin

183 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
184 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. este activa pe Trichomonas


C. este foarte activa pe Proteus
D. este inactiva in infectii cu enterobacterii
E. poate produce anemie hemolitica
(pag. 104)

F2206167. Furazolidona este inactiva pe:


A. Giardia
B. Entamoeba
C. Salmonella
D. Pseudomonas
E. Helicobacter pilori
(pag. 105)

F2206168. Nu fac parte din indicatiile furazolidonei


A. infectiile cu Salmonella
B. infectiile cu Shigella
C. infectiile digestive cu Escherichia coli
D. infectiile respiratorii cu Hemophilus
E. infectiile urinare cu Proteus
(pag. 105)

F2206169. Cliochinolul:
A. este un derivat din clasa chinolonelor
B. este iodclorohidroxichinoleina
C. poate produce nevrite periferite la administrare prelungita
D. asocierea cu fanchinona este contraindicata
E. are activitate antibacteriana si antifungica
(pag. 107)

F2206170. Metenamina:
A. este hexametilentetramina
B. se obtine prin condensarea acetaldehidei cu amoniac
C. poate fi administrata oral sub forma de comprimate
D. este sinonim cu urotropina
E. este inactiva pe colibacil
(pag. 107)

F2206171. Terizidona:
A. este derivat al cicloserinei
B. este produs natural obtinut din culturi de Streptomyces orchidaceus
C. absorbtia digestiva este redusa
D. se recomanda in infectii urinare
E. se asociaza cu fenazopirina
(pag. 108)

F2306172. Care din urmatoarele chimioterapice antibacteriene au actiune inhibitoare enzimatica:


A. nitrofurantoina;
B. acidul nalidixic;
C. sulfamidele;
D. izoniazida;
E. metronidazolul.

184 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
185 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306173. are din urmatoarele chinolone se administraza la interval de 12 ore (doua doze pe zi):
A. acidul nalidixic;
B. ciprofloxacina;
C. ofloxacina;
D. pefloxacina;
E. rosoxacina.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306174. Care din urmatoarele chimioterapice antibacteriene se folosesc pentru actiunea generala
(sistemica):
A. nitrofurantoina;
B. sulfacetamida;
C. sulfametoxidiazina;
D. sulfafenazol;
E. ofloxacina.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306175. Sulfamidele antimicrobiene au ca mecanism de actiune:


A. inhibarea biosintezei substantelor din constitutia peretelui celulei microbiene;
B. inhibarea biosintezei de acid folic;
C. inhibarea biosintezei proteice din citoplasma celulei microbiene;
D. inhibarea biosintezei substantelor din constitutia membranei celulei microbiene;
E. actiune de antimetabolit al acidului folic.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306176. Substante a caror administrare este contraindicata in asocieri cu sulfamide antibacteriene:


A. procaina;
B. lidocaina;
C. acid para-aminobenzoic;
D. acid acetilsalicilic;
E. cocaina.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306177. Asocierea trimetoprim - sulfametoxazol are urmatoarele caracteristici:


A. actiune antifolica;
B. se poate administra la copiii mai mici de trei luni;
C. actiune bacteriostatica;
D. dezvolta rezistenta incrucisata cu sulfamidele;
E. actiune bactericida.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306178. Ftalilsulfatiazolul prezinta urmatoarele indicatii terapeutice:


A. purtatori cronici de bacili dizenterici;
B. infectii digestive acute;
C. pregatirea preoperatorie a tubului digestiv;
D. dizenteria bacilara;
E. infectii respiratorii acute.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306179. Salazosulfapiridina este indicata in:


A. colopatii acute sau cronice;

185 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
186 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

B. poliartrita reumatoida;
C. pielonefrita acuta;
D. colita ulcero-hemoragica;
E. infectii cu Nocardia.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306180. Ce compusi fac parte din grupul sulfamidelor sistemice cu actiune de durata scurta:
A. sulfafenazol;
B. sulfatiazol;
C. sulfafurazol;
D. sulfadiazina;
E. sulfametoxazol.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306181. Sulfametoxidiazina are urmatoarele caracteristici:


A. actiune bacteriostatica;
B. sulfamida retard;
C. absorbtie redusa din tubul digestiv;
D. legare de proteinele plasmatice in proportie mare (98%);
E. se elimina predominant prin scaun.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306182. Acidul nalidixic:


A. are efect mai intens la pH acid (5 - 6);
B. are spectru de actiune limitat (coci si bacili gram-negativ);
C. are efect mai intens la pH alcalin;
D. se utilizeaza in infectii urinare;
E. dezvolta repede rezistenta.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306183. Nitrofurantoina prezinta un spectru de actiune care cuprinde:


A. Streptococ piogen;
B. virusul gripal;
C. Trichomonas vaginalis
D. Escherichia coli;
E. Candida albicans.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306184. Ciprofloxacina are urmatoarele caracteristici:


A. difuzeaza foarte bine in tesuturi;
B. are spectru de actiune ingust;
C. realizeaza concentratii tisulare superioare celor serice;
D. intervalul dintre doze este de 12 ore;
E. are legare redusa de proteinele plasmatice (30%).
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306185. Furazolidona:
A. este indicata in infectii intestinale cu Salmonella, Shigella;
B. are absorbtie digestiva redusa;
C. este indicata in infectii urinare;
D. realizeaza concentratii intestinale ridicate;
E. este indicata in infectii respiratorii.

186 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
187 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306186. Care din urmatoarele chimioterapice antimicrobiene pot duce in tratamente indelungate la
aparitia unui sindrom neurologic cu nevrite periferice, mielopatie si in special neuropatie mielooptica
subacuta:
A. furazolidina;
B. ciprofloxacina;
C. clorchinaldol;
D. cliochinol;
E. sulfametoxidiazina.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306187. Metenamina are urmatoarele caracteristici:


A. este activa pe colibacil;
B. tolerabilitatea la bolnavii cu insuficienta renala este buna;
C. se utilizeaza in vaginita nespecifica si leucoree;
D. rezistenta se dezvolta rapid;
E. se elimina prin urina si bila.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2306188. Urmatoarele chimioterapice antimicrobiene poroduc anemie hemolitica la bolnavii cu


deficienta in glucozo - 6- fosfat dehidrogenaza (G-6-PD):
A. furazolidona;
B. sulfametoxazol;
C. acidul mandelic;
D. metenamina;
E. terizidona.
(pag. 90 - 109, vol. 1)

F2506189. Notati sulfamidele antimicrobiene pentru aplicatii locale:


A. sulfamerazina
B. sulfacetamida
C. sulfalen
D. sulfadoxina
E. mafenid
(pag. 92)

F2506190. Sulfacetamida:
A. se utilizeaza local, in infectii conjunctivale si cutanate
B. are absorbtie digestiva buna si se leaga 80% de proteinele plasmatice
C. este indicata in infectii urinare acute
D. este indicata in enterocolita
E. se poate prescrie magistral ca solutie apoasa 10-30% sau ca unguent 10-30-%
(pag. 97)

F2506191. Ciprofloxacina:
A. este derivat de nitrofuran
B. actioneaza bactericid la concentratii de 2-4 ori mai mari decat cele bacteriostatice
C. este activa fata de germeni gram-pozitiv si gram-negativ
D. se administreaza oral, in infectii severe 100 mg de 2 ori pe zi
E. se administreaza oral, in infectii urinare grave 250-500 mg de 2 ori pe zi
(pag. 100.103)

187 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
188 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

F2506192. Furazolidona:
A. se elimina in cea mai mare parte prin fecale
B. nu este activa fata de Salmonella si Shigella
C. la nou nascut poate produce anemie hemolitica
D. este utila in dispepsii la sugari
E. este contraindicat in trichomoniaza si amibiaza
(pag. 105)

F2506193. Clorchinaldol:
A. nu actioneaza pe fungi patogeni (Candida)
B. dezvolta rapid rezistenta
C. are ca indicatie principala gastroenterocolitele nespecifice
D. in tratamentele prelungite poate determine nevrite periferice si tulburari de vedere
E. nu se aplica local
(pag. 106)

F2506194. Metenamina:
A. este produs de condensare a formaldehidei cu amoniac
B. circula in organism nemodificata
C. in urina elibereaza formaldehida la pH mai mare ca 7
D. dezvolta rapid rezistenta
E. este bine suportata de bolnavii cu insuficienta renala
(pag. 107)

F2506195. Dapsona:
A. intra in circuitul enterohepatic
B. este activ fata de Mycobacterium leprae
C. este bactericid pentru germeni gram-pozitiv si gram-negativ
D. este medicament de rezerva in lepra
E. poate produce agranulocitoza si metemoglobinemie
(pag. 109)

F2506196. Care dintre urmatoarele chimioterapice sunt chinolone ?


A. acid nalidixic
B. acid oxolinic
C. norfloxacina
D. cliochinol
E. acid mandelic
(pag. 100)

F2506197. Notati afirmatiile adevarate despre chinolone:


A. substantele din prima generatie au spectru larg
B. acidul nalidixic are spectru limitat si se utilizeaza in infectiile urinare neinvazive
C. norfloxacina este foarte activa fata de Pseudomonas
D. ciprofloxacina are activitate bactericida pe germeni gram-pozitiv si gram-negativ
E. pefloxacina realizeaza concentratii tisulare active
(pag. 100)

F2606198. La refacerea morfologiei coronare prin proteze unidentare trebuie sa se ia în considerare


faptul ca:
A. ambrazurile vestibulare formeaza un unghi ascutit;
B. ambrazurile vestibulare formeaza un unghi obtuz;

188 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
189 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

C. ambrazurile orale prezinta un unghi ascutit;


D. ambrazurile orale prezinta un unghi obtuz;
E. ambrazurile ocluzale, delimitate de crestele marginale, formeaza un unghi deschis.
(pag. 597)

F2606199. În cazul dintilor cu suport parodontal redus se recomanda:


A. prepararea în unghi drept a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara;
B. prepararea în chanfrein a zonei terminale plasate pe suprafata radiculara;
C. plasarea marginilor restauratiei supragingival sau la nivelul crestei gingiei libere;
D. plasarea subgingivala a marginilor;
E. preparatia în unghi drept bizotat.
(pag. 615-616)

F2606200. Referitor la marginile supragingivale ale restauratiilor unidentare, care dintre urmatoarele
afirmatii sunt adevarate:
A. se prepara mai precis decât cele subgingivale;
B. sunt mai greu de finisat;
C. de multe ori nu pot fi plasate în smalt dur;
D. sunt mai greu de amprentat;
E. pot fi evaluate mai eficient la controalele periodice.
(pag. 612)

F2606201. Pentru conservarea structurilor dure dentare la prepararea unui bont se va tine seama de
faptul ca:
A. se indica o coroana de învelis total numai când coroana partiala este contraindicata;
B. chamfrein-ul este mai conservativ decât pragul;
C. se prefera plasarea subgingivala a marginilor;
D. axa de insertie sa nu coincida niciodata cu axul lung al dintelui;
E. suprafata ocluzala se prepara anatomic.
(pag. 546-547)

F2606202. Referitor la retentia unei proteze fixe:


A. depinde mai multe de geometria bontului decât de adeziunea cimentului de fixare;
B. depinde în primul rând de proprietatile adezive ale cimentului de fixare;
C. conteaza mai ales zonele în care cimentul este supus la forte de forfecare;
D. conteaza mai ales zonele în care cimentul este supus la forte de tensiune;
E. nu depinde de materialul din care este confectionata restaurarea.
(pag. 549-550)

F2606203. Stabilitatea protezei unidentare pe bont depinde de:


A. lungimea bontului;
B. diametrul bontului;
C. convergenta ocluzala a suprafetelor axiale;
D. biocompatibilitatea cimentului de fixare;
E. materialul din care se realizeaza proteza.
(pag. 556)

F2606204. Prepararea cu prag în unghi drept are ca dezavantaje urmatoarele:


A. pericolul supraconturarii suprafetelor cervicale;
B. limita de preparare insuficient de precisa;
C. este traumatizanta pentru pulpa dentara;
D. suprasolicita tesuturile dentare la nivelul pragului;

189 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
190 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA I

E. nu ofera tehnicianului spatiu suficient pentru o prelucrare corecta si estetica a restaurarii


(pag. 571)

F2606205. Chanfrein-ul:
A. este o terminatie gingivala care formeaza un unghi drept rotunjit cu axul lung al dintelui;
B. este o terminatie gingivala care formeaza un unghi obtuz rotunjit cu axul lung al dintelui;
C. ofera o închidere marginala insuficient de buna;
D. ofera o grosime suficienta marginilor;
E. în cursul agregarii restaurarii pe bont, cimentul are posibilitati de refluare.
(pag. 573-574)

F2606206. Pragul cu bizou:


A. are rol estetic;
B. are rolul de a compensa contractia metalului în cursul turnarii;
C. realizeaza un unghi al marginii restaurarii de 30-45 °;
D. realizeaza un unghi de 75 ° al marginii restaurarii;
E. permite o buna închidere marginala.
(pag. 572)

F2606207. Prepararea fara prag (" tangentiala”):


A. ofera o limita marginala precisa preparatiei;
B. necesita un sacrificiu important de substanta dentara;
C. are indicatie majora pe fetele vestibulare ale dintilor laterali inferiori;
D. are indicatie majora pe fetele linguale ale dintilor laterali inferiori;
E. are indicatie majora pe incisivii inferiori
(pag. 575)

F2606208. Se indica plasarea subgingivala a marginilor protezelor unidentare:


A. din considerente estetice;
B. din considerente tehnice, pentru usurarea amprentarii;
C. când aria de contact proximala se gaseste în apropierea suprafetelor ocluzale;
D. când aria de contact proximala se localizeaza în vecinatatea marginii gingivale;
E. pentru ameliorarea retentiei
(pag. 612)

190 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
251 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 9
Analgezice stupefiante
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1209001. Analgezicele stupefiante:


A. stimuleaza centrul tusei
B. deprima centrul vomei la doze mici
C. activeaza peristaltismul intestinal
D. deprima centrul respirator bulbar
E. relaxeaza sfincterul Oddi
(pag. 163-174)

F1209002. Care din afirmatiile referitoare la analgezicele morfinomimetice sunt adevarate:


A. au ca antagonist flumazenilul
B. pot produce la supradozare respiratie Cheyne-Stokes
C. nu pot produce deprimare respiratorie la nou-nascut
D. tratamentul toxicomaniei se face prin administrarea initiala a unui antagonist total
E. efectele sindromului de abstinenta la opioide sunt de tip colinergic
(pag. 163-174)

F1209003. Care din urmatoarele substante este cel mai puternic analgezic morfinomimetic:
A. fentanylul
B. morfina
C. codeina
D. petidina
E. dextrometorfanul
(pag. 163-174)

F1209004. Morfina:
A. nu traverseaza bariera placentara
B. creste metabolismul bazal si consumul de oxigen al organismului
C. se administreaza in dureri acute intense
D. se poate administra la astmatici
E. este contraindicata in infarctul miocardic acut
(pag. 163-174)

F1209005. Pentazocina:
A. este un antagonist kappa, agonist miu
B. este un antagonist miu, agonist kappa
C. prezinta un risc ridicat de dependenta
D. are o potenta analgezica superioara morfinei
E. este un antagonist total al receptorilor opioizi
(pag. 163-174)

F1209006. Tramadolul:
A. este un antagonist miu

251 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
252 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. este un agonist slab al receptorilor miu si kappa


C. prezinta un risc ridicat de dependenta
D. se asociaza frecvent cu IMAO
E. nu se poate administra pe cale orala
(pag. 163-174)

F1409007. Precizaţi care dintre următoarele analgezice stupefiante au un mecanism de acţiune


complex (opiod şi monoaminergic):
A. buprenorfina
B. tramadol
C. pentazocina
D. petidina
E. dextropropoxifen
(pag. 168)

F1409008. Toate afirmaţiile referitoare la analgezicele opioide sunt corecte cu excepţia:


A. deprimă respiraţia
B. relaxează sfincterul Oddi şi reduc presiunea în căile biliare
C. provoacă contracţia muşchilor ciliari ai irisului
D. stimulează centrul vomei
E. scad peristaltismul intestinal şi secreţiile digestive
(pag. 170)

F1509009. Analgezicele morfinomimetice prezintă următoarele acţiuni farmacodinamice la nivel SNC,


cu excepţia:
A. diminuă capacitatea de concentrare
B. acţiune analgezică
C. deprimă centrul vomei din aria postrema
D. deprimă centrul tusei
E. deprimă centrul respirator bulbar
(pag. 170)

F1509010. Analgezicele morfinomimetice prezintă următoarele acţiuni farmacodinamice la nivelul


aparatului digestiv, cu excepţia:
A. scăderea secreţiilor
B. creşterea tonusului muşchilor netezi
C. scaderea peristaltismului
D. relaxarea sfincterelor piloric şi anal
E. contracţia sfincterului Oddi
(pag. 170)

F1509011. În clasificarea morfinomimeticelor, care dintre afirmaţiile de mai jos nu sunt reale?
A. agonişti medii şi slabi: sufentanil, fentanil, morfină
B. agonişti k – antagonişti miu: pentazocina, nalorfina
C. agonişti miu – antagonişti k: buprenorfina
D. antagonişti pe receptorii miu şi k: naloxon, naltrexon
E. mecanism complex (opioid şi monoaminergic): tramadol
(pag. 168)

F1509012. În intoxicaţia acută cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizează:


A. buprenorfina
B. oxicodona
C. naloxon

252 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
253 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. tilidina
E. oximorfona
(pag. 169)

F1509013. La administrarea de morfină, toleranţa nu se instalează pentru:


A. deprimare respiratorie
B. analgezie
C. emeză
D. constipaţie
E. vagotonie
(pag. 173)

F1509014. Morfina:
A. nu difuzează prin placentă
B. nu difuzează în laptele matern
C. este agonist slab (miu şi k)
D. toleranţa se instalează pentru mioză
E. toleranţa se instalează la analgezie
(pag. 172, 173)

F1609015. Care dintre afirmaţiile următoare privind morfina este falsă?


A. Toleranţa se instalează pentru efectul analgezic, deprimant resprirator, emetic
B. Toleranţa se instalează pentru efectul miotic
C. Scade metabolismul bazal şi consumul celular de oxigen
D. Inhibă colinesteraza, crescând tonusul vagal (tendinţă la vagotonie)
E. Difuzează prin placentă şi în laptele matern
(pag. 172-173)

F1609016. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?


A. Metabolizarea opioidelor endogene se face de către encefalinază şi aminopeptidază
B. Biosinteza proteinelor precursoare ale opioidelor endogene are loc la nivel ribozomal
C. Opioidele endogene sunt recaptate prin mecanism activ cu înaltă specificitate sterică
D. Neuropeptidele opioide endogene nu pot fi utilizate ca medicamente analgezice pentru că nu traversează
bariera hemato-encefalică
E. Opioidele endogene provin din precursori polipeptici cu moleculă mare
(pag. 166-167)

F1609017. Sindromul de abstinenţă la oprirea administrării opioidelor se datorează:


A. Sensibilizării şi externalizării receptorilor NMDA (heteroreglare de tip "up regulation")
B. Sensibilizării şi externalizării receptorilor adrenergici (heteroreglare de tip "up regulation")
C. Diminuării transmisiei inhibitoare glicin-ergice spinale
D. Creşterii acţiunii catalitice a acetilcolinesterazei neuronale
E. Scăderii numărului de receptori setoninergici centrali (heteroreglare de tip "down regulation")
(pag. 171)

F1609018. Sunt agonişti puternici ai receptorilor miu şi kappa:


A. Dextromoramida
B. Codeina
C. Pentazocina
D. Tilidina
E. Dextropropoxifenul
(pag. 168)

253 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
254 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1609019. Sunt efecte ale activării receptorilor delta:


A. Hipertensiunea arterială
B. Analgezia supraspinală
C. Sedarea
D. Comportamentul de învăţare şi recompensă
E. Farmacodependenţa
(pag. 167)

F1609020. Sunt efecte ale activării receptorilor kappa:


A. Hipotensiunea arterială
B. Comportamentul de învăţare şi recompensă
C. Sedarea
D. Euforia
E. Midriaza
(pag. 167)

F2109021. Medicamentele morfinomimetice au urmatoarele actiuni, cu o exceptie:


A. analgezica
B. antitusiva
C. midriaza
D. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar
E. cresterea tonusului vezicii urinare
(pag. 170)

F2109022. Nu este efect al activarii receptorilor miu:


A. analgezie supraspinala
B. euforie
C. hipotensiune arteriala
D. dependenta psihica
E. deprimarea centrului respirator
(pag. 167)

F2109023. Analgezicele morfinomimetice au urmatoarele efecte adverse, cu o exceptie:


A. farmacodependenta
B. deprimarea respiratiei
C. greturi, varsaturi
D. sindrom diareic
E. retentie urinara
(pag. 171)

F2109024. Notati efectul stimularii receptorilor opioizi kappa (k):


A. euforie
B. depresie respiratorie
C. farmacodependenta
D. analgezie spinala
E. analgezie supraspinala
(pag. 167)

F2109025. Morfina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:


A. agonist al receptorilor miu si kappa
B. deprimant respirator
C. efect secundar vomitiv, la administrare injectabila

254 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
255 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. indicatie in durerile de orice intensitate


E. efect antitusiv
(pag. 168, 172, 173)

F2109026. Pentazocina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:


A. analgezie spinala
B. sedare
C. doza echianalgezica cu 10 mg morfina este de cca 50 mg, s.c.
D. agonist miu si antagonist kappa
E. disforie
(pag. 173, 174)

F2109027. Doza minima letala de morfina, per os la indivizi neobisnuiti, este (in mg):
A. 30
B. 60
C. 120
D. 240
E. 480
(pag. 173)

F2109028. Pentazocina are urmatorul profil farmacologic :


A. euforizant
B. deprimant al centrului respirator
C. analgezic morfinomimetic puternic
D. agonist miu
E. agonist kappa
(pag. 173, 174)

F2209029. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la analgezicele opioide sunt adevarate:
A. toleranta se instaleaza pentru toate efectele analgezicelor morfinomimetice
B. dependenta fizica are la baza un mecanism de hetero down-regulation
C. intoxicatia acuta cu opioide se trateaza cu metadona
D. antagonistii totali opioizi au efect toxicomanogen ridicat
E. caile implicate in toxicomania opioizilor sunt cai opioid-ergice si dopaminergice
(pag. 166-174)

F2209030. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu analgezice


morfinomimetice?
A. Pentazocina
B. Petidina
C. Dextropropoxifen
D. Naloxona
E. Tramadol
(pag. 172)

F2209031. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupul analgezicelor morfinomimetice cu
structura difenilpropilaminica?
A. Butorfanol
B. Codeina
C. Petidina
D. Naloxona
E. Metadona

255 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
256 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 168)

F2209032. Alegeti dintre morfinomimetice pe cele cu structura de benzomorfan:


A. Levorfanol
B. Petidina
C. Pentazocina
D. Fentanil
E. Nalorfina
(pag. 168)

F2209033. Notati afirmatiile corecte referitoare la pentazocina;


A. Este substanta activa din Mialgin
B. Produce deprimare respiratorie puternica.
C. Este un analgezic opioid slab.
D. Este un analgezic opioid puternic
E. Este anatgonist opiaceu total.
(pag. 174)

F2209034. Notati afirmatiile corecte despre tramadol:


A. Este substanta activa din produsul Fortral.
B. Riscul de dependenta este redus.
C. Asocierea cu IMAO nu creste toxicitatea.
D. Se administreaza exclusiv i.v.
E. Are structura fenantrenica.
(pag. 174)

F2309035. Pentazocina are urmatoarele proprietati farmacodinamice cu o exceptie:


A. agonist kappa;
B. agonist miu;
C. produce analgezie spinala;
D. antagonist miu;
E. produce disforie.
(pag. 166 - 174)

F2509036. In migrenă se folosesc:


A. analgezice opioide
B. Carbamazepină
C. Ergotamină
D. antispastice
E. antianginoase
(pag. 165)

F2509037. Chimic pentazocina face parte din clasa:


A. Fenantrene
B. Morfinani
C. Fenilheptilamine
D. Benzomorfani
E. Fenilpiperidine
(pag. 168)

F2509038. Structura chimică de tip fenantrene este întâlnită la:


A. Metadona

256 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
257 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. hidromorfonă
C. oxicodonă
D. codeină
E. oximorfonă
(pag. 168)

F2509039. Morfina produce următoarele efecte cu excepţia:


A. scăderea secreţiilor digestive
B. greţuri, vărsături
C. diaree
D. contracţia sfincterelor
E. contracţia sfincterului Oddi
(pag. 170)

F2509040. Prin eliberarea de histamină morfina produce:


A. greţuri, vărsături
B. retenţie de urină
C. delir
D. urticarie
E. mioză
(pag. 171)

F2509041. Preparate magistrale cu morfină sunt următoarele, cu excepţia:


A. Pulbere de opiu
B. extract de opiu
C. tinctură de opiu
D. sirop de opiu
E. apă de opiu
(pag. 173)

F2609042. Indicatiile cimentului policarboxilat de zinc sunt urmatoarele:


A. cimentarea restaurarilor de mare amploare
B. cimentarea lucrarilor de mica amploare
C. cimentarea în zonele de solicitari masticatorii
D. cimentare unei lucrari în zona premolara-molara
E. cimentari provizorii
(pag. 994)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1209043. Analgezicele opioide:


A. se indica in dureri intense
B. sunt numai produse de sinteza
C. la om au efect excitant pe SNC
D. produc toleranta si dependenta
E. actioneaza exclusiv ca agonisti pe receptorii miu
(pag. 163-174)

F1209044. Analgezicele opioide:


A. scad pragul perceperii durerii
B. sunt eficace in durerea somatica si viscerala

257 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
258 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. deprima respiratia
D. cresc peristaltismul
E. cresc tonusul uterului gravid
(pag. 163-174)

F1209045. Care afirmatii sunt adevarate:


A. activarea receptorilor miu este responsabila de farmacodependenta
B. toleranta are la baza un mecanism de heteroreglare up
C. toleranta nu se instaleaza pentru efectul constipant
D. este interzisa asocierea unui analgezic opioid cu unul neopioid
E. sindromul de abstinenta la opioide imbraca manifestari de tip adrenergic
(pag. 163-174)

F1209046. Care analgezice morfinomimetice sunt agonisti puternici pe receptorii μ:


A. fentanyl
B. metadona
C. pentazocina
D. naloxona
E. codeina
(pag. 163-174)

F1209047. Morfina:
A. sufera intens efectul primului pasaj hepatic
B. este agonist-antagonist pe receptorii opioizi
C. stimuleaza respiratia
D. are proprietati constipante
E. are efecte antihistaminice
(pag. 163-174)

F1209048. Opiodele:
A. stimuleaza centrul tusei
B. produc midriaza
C. produc deprimare respiratorie
D. produc greata si voma
E. produc retentie urinara
(pag. 163-174)

F1209049. Pentazocina:
A. intra in preparatul Mialgin
B. este un agonist slab pe receptorii miu si kappa
C. are efect analgezic mai slab decat morfina
D. produce dependenta psihica mai slaba decat morfina
E. se poate administra la bolnavii cu neoplasm
(pag. 163-174)

F1209050. Se contraindica utilizarea opioizilor:


A. in insuficienta respiratorie
B. in hipertrofie de prostata
C. postoperator
D. in anestezia generala
E. ca antitusive
(pag. 163-174)

258 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
259 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1209051. Tramadolul:
A. este un analgezic-antipiretic
B. are un efect analgezic superior morfinei
C. este un agonist opioid central
D. prezinta un risc de dependenta mic
E. intra in preparatul Fortral
(pag. 163-174)

F1309052. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte:


A. analgezie (la nivel supraspinal);
B. midriaza;
C. euforie;
D. deprimare respiratorie;
E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F1309053. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt:


A. serotonina;
B. enkefaline;
C. histamina;
D. endorfine;
E. dinorfine.
(pag. 166 - 174)

F1309054. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse:


A. toleranta;
B. midriaza (exceptie petidina);
C. dependenta psihica;
D. hipertensiune arteriala;
E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F1309055. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza:


A. codeina;
B. naloxona;
C. pentazocina;
D. nalorfina;
E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F1309056. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt:


A. are efect analgezic puternic;
B. risc mic de farmacodependenta;
C. induce greata si voma;
D. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal;
E. are efect analgezic mediu.
(pag. 166 - 174)

F1309057. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina?


A. toleranta;
B. dependenta psihica si fizica;

259 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
260 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. deprimare respiratorie;
D. diaree;
E. urticarie.
(pag. 166 - 174)

F1309058. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina?


A. analgezie;
B. deprimarea centrului respirator;
C. bronhodilatatie;
D. deprimarea centrului tusei;
E. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv.
(pag. 166 - 174)

F1309059. Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi?
A. naloxona;
B. codeina;
C. nalorfina;
D. morfina;
E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F1309060. Morfina are urmatoarele contraindicatii:


A. astm bronsic;
B. colica hepatica, colica renala (asociat cu un spasmolitic);
C. abdomen acut;
D. deprimare respiratorie;
E. copii sub doi ani.
(pag. 166 - 174)

F1309061. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare:


A. hipertensiune arteriala;
B. urticarie;
C. greata, voma;
D. deprimarea respiratiei;
E. diaree, mictiuni frecvente.
(pag. 166 - 174)

F1309062. Profilul farmacocinetic al metadonei este:


A. biodisponibilitate per os buna;
B. biodisponibilitate per os redusa;
C. durata de actiune analgezica lunga (8 - 48 ore) si risc de cumulare;
D. durata de actiune analgezica medie;
E. nu prezinta risc de acumulare, datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice.
(pag. 166 - 174)

F1309063. Profilul farmacocinetic al morfinei este:


A. biodisponibilitate redusa p.o.;
B. coeficient de epurare hepatica mic;
C. durata de actiune analgezica medie (2 - 7 ore);
D. clearance hepatic dependent de functia cardiaca, tensiunea arteriala, debitul sanguin hepatic;
E. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic.
(pag. 166 - 174)

260 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
261 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1309064. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin:


A. mictiuni frecvente;
B. hipotensiune arteriala cu stare de soc;
C. diaree;
D. mioza (exceptie petidina);
E. deprimarea respiratiei.
(pag. 166 - 174)

F1309065. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt:
A. antivomitiva;
B. analgezica;
C. bronhodilatatoare;
D. laxativ-purgativa;
E. antitusiva.
(pag. 166 - 174)

F1309066. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei:


A. agonist pe receptorii opioizi k (kappa);
B. produce analgezie spinala;
C. este euforizant;
D. este deprimant al centrului respirator;
E. agonist pe receptorii opioizi miu.
(pag. 166 - 174)

F1409067. Analgezicele morfinomimetice pot fi administrate:


A. în dureri cronice intense
B. postoperator
C. la bolnavii cu abdomen acut
D. în arsuri intense
E. în patologia obstetricală
(pag. 172-173)

F1409068. Analgezicele morfinomimetice pot provoca:


A. retenţie urinară
B. hipotensiune arterială
C. diaree
D. midriază
E. iritaţie gastrică
(pag. 171)

F1409069. Care dintre următoarele efecte pot fi atribuite analgezicelor morfinomimetice:


A. relaxarea sfincterului Oddi
B. mioză
C. deprimarea respiraţiei
D. midriază
E. scăderea secreţiilor digestive
(pag. 170)

F1409070. Morfina este contraindicată în:


A. epilepsie
B. ulcer gastric

261 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
262 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. hipertensiune arterială
D. hipertrofia de prostată
E. abdomen acut
(pag. 173)

F1409071. Morfina este contraindicată în:


A. patologia obstetricală
B. copii sub 2 ani
C. infarct miocardic acut
D. edem pulmonar acut
E. hipertrofie de prostată
(pag. 173)

F1409072. Morfina:
A. provoacă midriază
B. traversează bariera feto-placentară
C. contractă sfincterul Oddi
D. poate fi administrată pe cale orală
E. diminuă contractilitatea miocardului
(pag. 172)

F1409073. Pentazocina:
A. nu produce euforie
B. se administrează exclusiv parenteral
C. induce dependenţă psihică
D. nu provoacă deprimare respiratorie
E. are efect antagonist pe receptorii k şi agonist pe receptorii µ
(pag. 174)

F1409074. Precizaţi acţiunile farmacodinamice corecte ale analgezicelor morfinomimetice la nivelul


aparatului digestiv:
A. calmarea greţurilor şi vomei
B. efect antidiareic
C. scad tensiunea în arborele biliar
D. cresc peristaltismul intestinal
E. contractă sfincterul anal şi piloric
(pag. 170)

F1409075. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la morfină:


A. provoacă bronhoconstricţie
B. creşte secreţiile digestive
C. creşte metabolismul bazal
D. difuzează prin placentă şi laptele matern
E. provoacă hipotensiune arterială
(pag. 172)

F1409076. Sindromul de abstinenţă la analgezicele morfinomimetice se manifestă prin:


A. bradicardie
B. diaree
C. midriază
D. transpiraţii
E. tahicardie

262 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
263 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 171)

F1409077. Sunt agonişti puternici ai receptorilor µ şi k următoarele analgezice morfinomimetice:


A. dextropropoxifen
B. codeina
C. metadona
D. hidromorfona
E. petidina
(pag. 168)

F1409078. Tramadolul poate provoca:


A. tahicardie
B. transpiraţii
C. greţuri, vărsături
D. bradicardie
E. diaree
(pag. 174)

F1409079. Tramadolul:
A. are un efect analgezic similar cu codeina şi dextropropoxifen
B. se administrează exclusiv pe cale parenterală
C. are un risc de dependenţă mai mic decât morfina
D. nu deprimă centrul respirator
E. acţionează agonist la nivelul receptorilor µ şi k
(pag. 174)

F1509080. Analgezicele morfinomimetice antagonişti miu şi k sunt:


A. tramadol
B. naloxon
C. petidina
D. buprenorfina
E. naltrexon
(pag. 168)

F1509081. Analgezicele morfinomimetice prezintă următoarele acţiuni farmacodinamice:


A. acţiune analgezică
B. deprimarea centrului tusei
C. deprimarea centrului respirator
D. deprimarea centrului vomei din aria postrema
E. constipaţie
(pag. 170)

F1509082. Analgezicele morfinomimetice:


A. stimulează centrul respirator bulbar
B. produc bronhoconstricţie
C. au acţiune antitusivă
D. relaxează sfincterul Oddi
E. scad tonusul uterului gravid
(pag. 170)

F1509083. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


A. morfina difuzează prin placentă şi în laptele matern

263 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
264 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. pentazocina nu deprimă centrul respirator


C. pentazocina produce euforie
D. pentru morfină, toleranţa se instalează la analgezie şi deprimare respiratorie
E. morfina este recomandată în hipertrofia de prostată
(pag. 172, 173, 174)

F1509084. În intoxicaţia acută cu opiacee, pentru combaterea depresiei respiratorii se utilizează


medicamente antidot tip antagonişti miu:
A. nalorfina
B. buprenorfina
C. naloxon
D. hidromorfona
E. naltrexon
(pag. 169)

F1509085. La administrarea analgezicelor morfinomimetice, ca efecte secundare pot să apară:


A. stimularea respiraţiei
B. greţuri, vărsături
C. diaree
D. retenţie urinară
E. delir şi convulsii
(pag. 171)

F1509086. Notaţi caracteristicile farmacodinamice ale pentazocinei:


A. analgezic opioid slab
B. euforie
C. deprimă centrul respirator
D. induce dependenţă psihică
E. agonist k şi antagonist miu
(pag. 174)

F1509087. Tramadol:
A. este antagonist pe receptorii miu şi k
B. este agonist slab al receptorilor miu, k, delta
C. prezintă risc foarte mare de dependenţă
D. nu determină greaţă şi vomă
E. este indicat în durei moderate, acute şi cronice
(pag. 174)

F1609088. Au acţiune agonistă pe receptorii kappa şi antagonistă pe receptorii miu:


A. Naloxona
B. Nalbufina
C. Pentazocina
D. Nalorfina
E. Levorfanolul
(pag. 168)

F1609089. Care dintre afirmaţiile următoare este adevărată?


A. Concentraţia crescută de ioni de Na conduce la o capacitate crescută de legare a agoniştilor
B. Concentraţia crescută de ioni de Na conduce la o capacitate crescută de legare a antagoniştilor
C. Concentraţia scăzută de ioni de Na conduce la o capacitate crescută de legare a agoniştilor
D. Concentraţia scăzută de ioni de Na conduce la o capacitate scăzută de legare a agoniştilor

264 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
265 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Concentraţia scăzută de ioni de Na conduce la o capacitate crescută de legare a antagoniştilor


(pag. 169)

F1609090. Efectele morfinomimeticelor prin acţionarea unor receptori specifici se explică la nivel
molecular prin:
A. Scăderea activităţii adenilat ciclazei (printr-o proteină Gi)
B. Deschiderea canalelor de calciu, cu creşterea influxului transmembranar de calciu
C. Deschiderea canalelor de potasiu, cu creşterea efluxului de potasiu
D. Stimularea activităţii adenilat ciclazei printr-o proteină Gs
E. Stimularea guanilat ciclazei cu activarea Ca-ATP-azei, sechestrarea şi extruzia calciului
(pag. 167)

F1609091. Farmacocinetica analgezicelor morfinomimetice are următoarele caracteristici:


A. Coeficient de extracţie hepatică mare pentru majoritatea morfinomimeticelor
B. Cleareance hepatic scăzut
C. Efect intens al primului pasaj hepatic pentru majoritatea morfinomimeticelor
D. Dependenţă mare de mărimea debitului sanguin hepatic
E. Timp de înjumătăţire mediu, cu excepţia metadonei
(pag. 169)

F1609092. Intoxicaţia acută cu morfinomimetice are următoarea simptomatologie clinică:


A. Midriază intensă, pupile fixe, reflex fotomotor abolit
B. Mioză (cu excepţia petidinei)
C. Hipertensiune arterială marcată, cu risc de accident vascular cerebral
D. Hipotensiune arterială, colaps
E. Respiraţie Cheyne Stokes, paralizia centrului respirator
(pag. 171+172)

F1609093. Mecanismele implicate în toxicomania produsă de analgezicele opioide sunt:


A. Favorizarea transmisiei opioidergice prin intermediul receptorilor miu
B. Stimularea eliberării glutamatului la nivel central
C. Diminuarea eliberării de dopamină
D. Creşterea eliberării de dopamină
E. Împiedicarea hidrolizei acetilcolinei
(pag. 171)

F1609094. Mecanismul de acţiune al tramadolului constă în:


A. Acţiune agonistă pe receptorii opioizi (miu, kappa, delta)
B. Inhibarea recaptării serotoninei
C. Inhibarea recaptării adrenalinei, cu stimularea consecutivă a receptorilor alfa-2 presinaptici
D. Potenţarea acţiunii inhibitoare a căilor monoaminergice spinale
E. Stimularea receptorilor GABA-A la nivelul căilor nigro-striatale
(pag. 174)

F1609095. Morfinomimeticele au următoarele acţiuni asupra SNC:


A. Deprimarea centrului tusei
B. Stimularea centrului respirator bulbar
C. Scăderea sensibilităţii centrului respirator la dioxidul de carbon
D. Stimularea centrului vomei
E. Analgezie
(pag. 170)

265 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
266 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1609096. Sunt antagonişti totali ai receptorilor opioizi, lipsiţi de acţiune analgezică:


A. Piritramida
B. Naloxona
C. Nalorfina
D. Naltrexona
E. Nalbufina
(pag. 169)

F2109097. Efectele secundare ale morfinei sunt:


A. deprimarea respiratiei
B. retentie urinara
C. diaree
D. hipotensiune arteriala
E. voma
(pag. 171, 172)

F2109098. Contraindicatiile morfinei sunt:


A. adenom de prostata
B. astm bronsic
C. depresie repiratorie
D. abdomen acut
E. diaree
(pag. 173)

F2109099. Pentazocina are urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. produce euforie
B. nu deprima centrul respirator
C. analgezic morfinomimetic puternic
D. agonist kappa
E. antagonist miu
(pag. 173, 174)

F2109100. Morfina are urmatoarele caracteristici:


A. agonist al receptorilor miu si kappa
B. deprimant respirator
C. efect secundar vomitiv, la administrare injectabila
D. efect antitusiv
E. este indicata in dureri de orice intensitate
(pag. 172, 173)

F2109101. Sunt analgezice agonisti puternici (miu si kappa):


A. levorfanol
B. piritramid
C. codeina
D. sufentanil
E. fentanil
(pag. 168)

F2109102. Analgezicele morfinomimetice pot prezenta urmatoarele tipuri de actiuni farmacodinamice:


A. antivomitiva
B. antitusiva
C. bronhoconstrictoare

266 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
267 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. laxativ-purgativa
E. analgezica
(pag. 170)

F2109103. Morfina are urmatoarele actiuni:


A. produce eruptii cutanate
B. produce degranulare mastocitara, cu eliberare de histamina
C. creste metabolismul bazal
D. deprima centrul tusei
E. deprima centrul vomei
(pag. 170, 172, 173)

F2109104. Notati actiunile farmacodinamice corespunzatoare medicamentelor morfinomimetice:


A. analgezica
B. antitusiva
C. cresterea tonusului tubului digestiv si arborelui biliar
D. cresterea tonusului vezicii urinare
E. midriaza
(pag. 170)

F2109105. Notati agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi:


A. endorfine
B. dinorfine
C. encefalina
D. serotonina
E. endomorfina
(pag. 166)

F2109106. Tramadol are urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. agonist puternic miu, kappa, delta
B. stimuleaza recaptarea noradrenalinei
C. stimuleaza recaptarea serotoninei
D. indicatie in dureri moderate, acute si cronice
E. doza maxima este 400 mg/zi
(pag. 174)

F2109107. Notati efectele activarii receptorilor opioizi kappa:


A. analgezie supraspinala
B. analgezie spinala
C. depresie respiratorie
D. disforie
E. dependenta psihica
(pag. 167)

F2109108. Notati efectele activarii receptorilor opioizi miu:


A. analgezie supraspinala
B. deprimarea centrului respirator
C. euforie
D. hipotensiune arteriala
E. dependenta psihica
(pag. 167)

267 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
268 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2109109. Notati morfinomimeticele agonisti puternici:


A. morfina
B. metadona
C. fentanil
D. petidina
E. pentazocina
(pag. 168, 169)

F2109110. Notati efectele adverse ale analgezicelor morfinomimetice:


A. farmacodependenta
B. deprimarea respiratiei
C. greturi, varsaturi
D. sindrom diareic
E. retentie urinara
(pag. 171)

F2109111. Notati efectele adverse ale morfinomimeticelor agonisti miu:


A. deprimarea respiratiei
B. dependenta psihica
C. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta
D. disforie
E. hipotensiune posturala
(pag. 167-171)

F2109112. Notati simptomele din intoxicatia acuta si supradozarea morfinomimeticelor:


A. mioza
B. respiratie Cheyne -Stokes
C. cianoza
D. incontinenta urinara
E. soc
(pag. 171, 172)

F2109113. Tramadolul are urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. greata, voma
B. tahicardie, transpiratie
C. risc mic de farmacodependenta
D. CI asocierea cu IMAO
E. indicata asocierea cu antidepresive inhibitoare ale recaptarii serotoninei
(pag. 174)

F2209114. Pentru combaterea durerii pot fi utilizate:


A. analgezice-antipiretice
B. analgezice opioide
C. anestezice locale
D. antiemetice
E. antihistaminice H1
(pag. 166-174)

F2209115. Care analgezice morfinomimetice sunt antagonisti miu, agonisti k:


A. morfina
B. petidina
C. pentazocina

268 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
269 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. nalorfina
E. buprenorfina
(pag. 166-174)

F2209116. Analgezicele opioide produc:


A. deprimarea centrului tusei
B. relaxarea musculaturii netede digestive
C. stimularea centrului respirator
D. toleranta si dependenta
E. retentie urinara
(pag. 166-174)

F2209117. Analgezicele morfinomimetice se pot indica:


A. in dureri acute intense postoperatorii
B. in durerile din cancer
C. in tratamentul tuse seci
D. in tratamentul insuficientei respiratorii
E. in edemul pulmonar acut
(pag. 166-174)

F2209118. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt analgezice morfinomimetice?


A. Diclofenac.
B. Fenilbutazona.
C. Pentazocina.
D. Ibuprofenul.
E. Dextropropoxifena.
(pag. 168)

F2209119. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la naloxona si naltrexona sunt adevarate?
A. Sunt agonisti totali miu si K ai morfinei.
B. Au actiune analgezica superioara morfinei.
C. Produc deprimare respiratorie si dependenta.
D. Sunt antagonisti totali ai morfinei.
E. Sunt utilizate in intoxicatia acuta cu opiacee pentru combaterea depresiei respiratorii.
(pag. 169)

F2209120. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de analgezicele morfinomimetice?


A. Cresterea pragului de percepere a durerii si de reactie la durere, cu inlaturarea reactiilor psihice,vegetative
si somatice.
B. Deprimarea centrului tusei.
C. Stimularea centrului respirator bulbar.
D. Deprimarea centrului respirator bulbar.
E. Cresterea peristaltismului intestinal si relaxarea sfincterelor.
(pag. 169,170)

F2209121. Indicatiile analgezicelor morfinomimetice sunt:


A. Dureri acute intense (postoperator, traumatisme).
B. Dureri dentare.
C. Migrene.
D. Dureri cronice intense (neoplasm).
E. Poliartrita reumatoida.
(pag. 172)

269 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
270 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209122. Morfina:
A. Este un alcaloid cu structura fenantrenica.
B. Este un alcaloid cu structura pirazolica.
C. Are efect analgezic slab.
D. Nu produce toleranta si dependenta.
E. Se utilizeaza pentru tratament de scurta durata in dureri acute intense.
(pag. 168,172-173)

F2209123. Pentazocina:
A. Este un agonist-antagonist al receptorilor opiacei.
B. Este antagonist total al receptorilor opiacei.
C. Nu prezinta efect analgezic.
D. Nu produce dependenta psihica
E. Este substanta activa din preparatul Fortral comprimate, fiole.
(pag. 173)

F2209124. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Tramadol sunt adevarate?


A. Este un derivat de ciclohexanol.
B. Riscul de dependenta este mare.
C. Riscul de dependenta este mic.
D. Este indicat in dureri acute moderate si cronice.
E. Poate fi conditionat sub forma de capsule, solutie de uz intern, supozitoare si solutie injectabila.
(pag. 174)

F2209125. Care dintre urmatoarele analgezice morfinomimetice sunt obtinute prin sinteza?
A. Morfina
B. Oxicodona
C. Pentazocina
D. Levorfanol
E. Tramadol
(pag. 168)

F2209126. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de fenantren:


A. Pentazocina
B. Fentanil
C. Metadona
D. Oxicodona
E. Codeina
(pag. 168)

F2209127. Care dintre urmatoarele actiuni farmacodinamice corespund analgezicelor


morfinomimetice?
A. Antitusiv
B. Antidiareic
C. Vomitiv
D. Cresterea secretiilor digestive.
E. Bronhoconstrictie
(pag. 169-170)

F2209128. Morfina este:


A. Un produs de sinteza.
B. Un derivat de difenilamina.

270 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
271 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Indicata in dureri acute foarte intense.


D. Se administreaza oral sau parenteral.
E. Se administreaza in crize de astm
(pag. 172)

F2209129. Care dintre urmatoarele contraindicatii sunt adevarate in cazul morfinei?


A. Copii sub 2 ani
B. Hipertrofie de prostata.
C. Abdomen acut.
D. Dureri neoplazice
E. Preanestezie
(pag. 173)

F2209130. Care dintre urmatoarele simptome sunt caracteristice in intoxicatia acuta cu morfina?
A. Mioza accentuata
B. Hipotensiunea arteriala
C. Respiratia Cheyne-Stokes
D. Hipertensiune arteriala
E. Retentie urinara
(pag. 171-172)

F2209131. Tramadol :
A. Este agonist opioid, central.
B. Inhiba recaptarea serotoninei.
C. Are un risc de dependenta mic.
D. Se asociaza cu IMAO
E. Se administreaza oral, parenteral, rectal.
(pag. 174)

F2209132. Pentazocina:
A. Este un analgezic opioid slab.
B. Produce euforie.
C. Deprima centrul respiratior.
D. Este conditionat in produsul Fortral.
E. Este un agonist miu si un antagonist k
(pag. 173-174)

F2209133. Alegeti dintre morfinomimetice pe cele naturale:


A. Codetilina
B. Codeina
C. Hidromorfona
D. Morfina
E. Metadona
(pag. 168)

F2209134. Alegeti antagonistii opiacei totali (antidoti):


A. Petidina
B. Naltrexona
C. Naloxona
D. Tramadol
E. Levorfanol
(pag. 168)

271 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
272 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2209135. Alegeti morfinomimeticele cu structura de difenilpropilamina;


A. Petidina
B. Pentazocina
C. Piritramid
D. Metadona
E. Dextropropoxifen
(pag. 168)

F2209136. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia morfinomimeticelor:


A. Sunt potential toxicomanogene.
B. Deprima respiratia.
C. Nu produc retentie urinara
D. In supradozare apare midriaza accentuata.
E. In supradozare apare hipotensiune arteriala.
(pag. 171)

F2209137. Notati afirmatiile corecte despre morfina:


A. Nu difuzeaza prin placenta si in laptele matern.
B. Este indicata in astmul bronsic
C. Este contraindicata in abdomen acut.
D. Favorizeaza eliberarea de histamina.
E. Deprima centrul tusei si centrul respirator
(pag. 172-173)

F2209138. Alegeti indicatiile corecte pentru morfina:


A. Dureri intense postoperator.
B. Preanestezie.
C. Abdomen acut
D. Constipatie cronica
E. Dureri acute in infarct miocardic.
(pag. 173)

F2209139. Simptomele frecvente in intoxicatia acuta cu morfinomimetice sunt:


A. Midriaza accentuata.
B. HTA
C. hTA
D. Diureza
E. Respiratie Cheyne-Stokes
(pag. 171-172)

F2209140. Receptorii opiozi:


A. pot fi de tip kapa
B. sunt receptori de tip canal ionic
C. sunt cuplati cu proteina G
D. pot fi de tip miu
E. prezinta stereospecificitate inalta
(pag. 166-174)

F2209141. Care din urmatoarele substante sunt agonisti puternici ai receptorilor opioizi:
A. naloxona
B. fentanilul

272 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
273 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. hidromorfona
D. oxicodona
E. dextromoramida
(pag. 166-174)

F2209142. Analgezicele morfinomimetice:


A. impiedica perceptia durerii la nivel talamic si cortical
B. stimuleaza centrul tusei
C. produc sedare si somnolenta
D. produc bronhodilatatie
E. produc frecvent diaree
(pag. 166-174)

F2209143. Morfina:
A. se poate elimina prin mucoasa gastrica
B. nu difuzeaza prin placenta
C. este histaminoeliberatoare
D. creste metabolismul bazal
E. se indica in dureri acute severe
(pag. 166-174)

F2209144. Tramadolul:
A. este un agonist puternic al receptorilor opioizi
B. are si un mecanism monoaminergic spinal
C. prezinta un risc mic de dependenta
D. se poate asocia cu IMAO
E. se indica in dureri moderate
(pag. 166-174)

F2309145. Care din urmatoarele efecte sunt produse de morfina?


A. analgezie;
B. deprimarea centrului respirator;
C. bronhodilatatie;
D. deprimarea centrului tusei;
E. scaderea tonusului musculaturii netede a aparatului digestiv.
(pag. 166 - 174)

F2309146. Activarea receptorilor opioizi miu este asociata cu urmatoarele efecte:


A. analgezie (la nivel supraspinal);
B. midriaza;
C. euforie;
D. deprimare respiratorie;
E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F2309147. Care din urmatoarele efecte adverse sunt produse de morfina?


A. toleranta;
B. dependenta psihica si fizica;
C. deprimare respiratorie;
D. diaree;
E. urticarie.
(pag. 166 - 174)

273 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
274 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2309148. Care din urmatoarele medicamente au actiune antagonista asupra receptorilor opioizi?
A. naloxona;
B. codeina;
C. nalorfina;
D. morfina;
E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F2309149. Ca antidot in intoxicatia acuta cu opioide se utilizeaza:


A. codeina;
B. naloxona;
C. pentazocina;
D. nalorfina;
E. metadona.
(pag. 166 - 174)

F2309150. Profilul farmacocinetic al morfinei este:


A. biodisponibilitate redusa p.o.;
B. coeficient de epurare hepatica mic;
C. durata de actiune analgezica medie (2 - 7 ore);
D. clearance hepatic dependent de functia cardiaca, tensiunea arteriala, debitul sanguin hepatic;
E. variabilitate farmacocinetica mare dependenta de activitatea enzimatica hepatica si debitul sanguin hepatic.
(pag. 166 - 174)

F2309151. Profilul farmacocinetic al metadonei este:


A. biodisponibilitate per os buna;
B. biodisponibilitate per os redusa;
C. durata de actiune analgezica lunga (8 - 48 ore) si risc de cumulare;
D. durata de actiune analgezica medie;
E. nu prezinta risc de acumulare, datorita procentului redus de legare de proteinele plasmatice.
(pag. 166 - 174)

F2309152. Tipurile de actiuni farmacodinamice care pot fi produse de analgezicele opioide sunt:
A. antivomitiva;
B. analgezica;
C. bronhodilatatoare;
D. laxativ-purgativa;
E. antitusiva.
(pag. 166 - 174)

F2309153. Morfina prezinta urmatoarele efecte secundare:


A. hipertensiune arteriala;
B. urticarie;
C. greata, voma;
D. deprimarea respiratiei;
E. diaree, mictiuni frecvente.
(pag. 166 - 174)

F2309154. Analgezicele opioide pot produce ca reactii adverse:


A. toleranta;
B. midriaza (exceptie petidina);

274 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
275 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. dependenta psihica;
D. hipertensiune arteriala;
E. dependenta fizica.
(pag. 166 - 174)

F2309155. Supradozarea si intoxicatia acuta cu analgezice opioide se manifesta prin:


A. mictiuni frecvente;
B. hipotensiune arteriala cu stare de soc;
C. diaree;
D. mioza (exceptie petidina);
E. deprimarea respiratiei.
(pag. 166 - 174)

F2309156. Morfina are urmatoarele contraindicatii:


A. astm bronsic;
B. colica hepatica, colica renala (asociat cu un spasmolitic);
C. abdomen acut;
D. deprimare respiratorie;
E. copii sub doi ani.
(pag. 166 - 174)

F2309157. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice pentazocinei:


A. agonist pe receptorii opioizi k (kappa);
B. produce analgezie spinala;
C. este euforizant;
D. este deprimant al centrului respirator;
E. agonist pe receptorii opioizi miu.
(pag. 166 - 174)

F2309158. Caracteristicile farmacologice ale tramadolului sunt:


A. are efect analgezic puternic;
B. risc mic de farmacodependenta;
C. induce greata si voma;
D. are si mecanism analgezic monoaminergic spinal;
E. are efect analgezic mediu.
(pag. 166 - 174)

F2309159. Agonistii fiziologici ai receptorilor opioizi sunt:


A. serotonina;
B. enkefaline;
C. histamina;
D. endorfine;
E. dinorfine.
(pag. 166 - 174)

F2309160. Efecte ale stimularii receptorilor opioizi miu sunt urmatoarele:


A. analgezie supraspinala;
B. euforie;
C. farmacodependenta;
D. deprimare respiratorie;
E. analgezie spinala.
(pag. 166 - 174)

275 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
276 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2309161. Care din afirmatiile in legatura cu morfina nu sunt corecte?


A. agonist pe receptori miu si kappa;
B. deprimant respirator;
C. efect antitusiv intens;
D. stimulant respirator;
E. indicata in durerile de orice intensitate.
(pag. 166 - 174)

F2309162. Indicati efectul activarii receptorilor opioizi kappa:


A. sedare;
B. disforie;
C. deprimare respiratorie;
D. farmacodependenta;
E. analgezie spinala.
(pag. 166 - 174)

F2309163. Care din urmatoarele opioide sunt antagonisti totali (miu si kappa) cu eficacitate analgezica
mare:
A. metadona;
B. pentazocina;
C. morfina;
D. petidina;
E. fentanil.
(pag. 166 - 174)

F2509164. Sunt nociceptori:


A. chemoreceptori pentru mediatorii periferici ai durerii
B. mecanoceptori
C. adrenoreceptori
D. colinoreceptori
E. presoreceptori
(pag. 163)

F2509165. Mediatori algogeni la nivel periferic:


A. serotonina
B. histamina
C. bradikinina
D. substanţa P
E. acetilcolina
(pag. 163)

F2509166. Morfina este indicată în:


A. astm bronşic
B. dureri din fracturi
C. dureri din neoplasm
D. hipotensiune arterială
E. preanestezie
(pag. 173)

F2509167. Morfina produce:


A. Bronhoconstricţie gravă la astmatici
B. scăderea metabolismul bazal

276 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
277 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. creşterea consumul de oxigen celular


D. creşterea PCO2
E. deprimarea centrului tusei
(pag. 172, 173)

F2509168. Morfina este contraindicată în:


A. hipertrofie de prostată
B. astm
C. abdomen acut
D. neoplasm
E. copii sub 2 ani
(pag. 172,173)

F2509169. Dozele letale de morfină la toxicomani:


A. 60 mg
B. 120 mg
C. 250 mg
D. 50 g
E. 25 g
(pag. 173)

F2509170. Pentazocina:
A. este agonist K
B. antagonist miu
C. analgezic opioid puternic
D. produce disforie
E. deprimă centrul respirator
(pag. 173,174)

F2509171. Tramadolul:
A. este agonist opioid central
B. are mecanism monoaminergic cortical
C. inhibă recaparea noradrenalinei
D. inhibă recaptarea serotoninei
E. provoacă analgezie
(pag. 174)

F2509172. Neuromodulatorii sau opioide endogene:


A. endorfine
B. prostaglandine
C. dinorfine
D. endotelină
E. encefaline
(pag. 166)

F2609173. Neadaptarea cervicala a coroanelor pe bont poate fi determinata de:


A. resturi de ciment provizoriu
B. plusuri pe suprafata interna a componentei metalice
C. metoda de slefuire a bontului dentar
D. existenta unor arii de contact prea strânsa
E. procese carioase multiple
(pag. 983)

277 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
278 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2609174. Pentru ca în timpul cimentarii coroana sa nu se distanteaze de suprafetele bontului trebuie


tinut cont de:
A. crearea de santuri pe suprafata interna a coroanei
B. lacuirea bontului
C. supraextensiunea masei de ambalat
D. eroziunea galvanica
E. presiune mare la cimentare
(pag. 986)

F2609175. Fixarea provizoriu a lucrarilor protetice în cavitatea bucala se practica din mai multe
considerente:
A. posibilitatea unei interpretari mai obiective a retentiei
B. verificarea aspectului fizionomic si al fonatiei
C. vindecarea unor posibile leziuni gingivale
D. testare compatibilitatii materialului lucrarii în mediul salivar
E. adaptarea la noua dimensiune vertivala de ocluzie
(pag. 988)

F2609176. Fixarea de durata se poate face cu:


A. cimenturi traditionale: FOZ<, CFF, si ZOE modificat
B. cimenturi polielectrolitice
C. cimenturi rasini
D. cimenturi "hibride"
E. elastomeri de sinteza
(pag. 990)

F2609177. Criteriile de selectare a cimenturilor sunt:


A. starea pulpei dintilor stâlpi
B. gradul de paralelism al dintilor stâlpi
C. retentia biomecanica a coroanei pe dintele stâlpi
D. marimea anticipata a fortelor care vor tinde sa desprinda restaurarea
E. pretul de cost
(pag. 999)

F2609178. Înaintea cimantarii de durata trebuie executata urmatoarele manopere:


A. testarea vitalitatii dintilor stâlpi
B. verificarea protezei fixe pe modelul de lucru
C. îndepartarea completa a cimentului provizoriu de pe suprafetele dentare
D. verificarea existentei unor arii de contact prea strânse
E. verificarea formei bontului dentar
(pag. 1000)

F2609179. Pentru curatirea bontului dentare se indica:


A. alcoolul
B. apa oxigenata
C. stergerea cu neofalina
D. acid poliacrilic 30%
E. cloramina
(pag. 1001)

F2609180. Uscarea cu jet de aer a bontului dentar este interzisa datorita:


A. afectarii odontoblastilor

278 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
279 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. desicarea dentinei
C. crearea unei pelicule de lichid la suprafata bontului dentar
D. îndepartarea smearlayer-ului
E. posibilitatii infectarii plagii dentinare
(pag. 1001)

F2609181. Cimenturile ionomere de sticla poseda:


A. adeziunea crescuta la preparatii si coroana
B. rata scazuta la carie secundara
C. toleranta pulpara scazuta
D. aspect inestetic
E. viscozitate scazuta
(pag. 995)

279 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
280 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 10
Analgezice antipiretice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1210001. Alegeţi afirmaţiile corecte:


A. Benorilat este analgezic cu structură de pirazolonă
B. Metamizolul are efect analgezic, antipiretic, antispastic
C. Paracetamolul se utilizează ca antipiretic, antiinflamator şi antispastic
D. Acidul acetilsalicilic are efecte analgezice superioare metamizolului
E. Glafenina este analgezic cu structură de pirazolonă
(pag. 175-181)

F1210002. Alegeţi afirmaţiile false


A. În intoxicaţia cu aspirină se foloseşte ca antidot specific acetilcisteina
B. Metamizolul poate fi administrat i.v. ca analgezic sau antipiretic
C. Paracetamolul este analgezic-antipiretic
D. Pirazolonele sunt contraindicate în leucopenie
E. Aspirina nu se administrează înaintea unei intervenţii chirurgicale
(pag. 175-181)

F1210003. Care afirmaţii referitoare la aspirină sunt corecte:


A. La doze mari este antiagregant plachetar
B. Efectul antiinflamator apare la doze mici
C. Este lipsit de acţiune antipiretică
D. Inhibă biosinteza de PGE2 citoprotectoare şi scăderea mucusului gastric
E. Stimulează biosinteza de PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibilă a COX1
(pag. 175-181)

F1210004. Care dintre compuşii următori au acţiune analgezică-antipiretică şi antiinflamatoare?


A. Petidina
B. Paracetamol
C. Acid acetilsalicilic
D. Metamizol
E. Tramadol
(pag. 175-181)

F1210005. Metamizolul sodic:


A. Este derivat de anilină
B. Nu se poate administra parenteral
C. Este contraindicat la copii
D. Nu se absoarbe prin mucoasa rectală
E. Nu este incriminat în inducerea cancerului gastric
(pag. 175-181)

F1210006. Notaţi afirmaţiile corecte referitoare la paracetamol


A. Este o pirazolonă

280 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
281 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Este metabolitul activ al fenacetinei


C. Fenacetina este metabolitul său activ
D. Nu se poate asocia cu alte analgezice deoarece creşte riscul reacţiilor adverse
E. Nu se asociază cu acidul ascorbic datorită pH-lui acid creat de acesta
(pag. 175-181)

F1210007. Notaţi afirmaţiile corecte:


A. Antipireticele sunt substanţe hipotermizante
B. Analgezicele acţionează numai prin mecanism periferic
C. Unele prostaglandine (PGE1) cresc sensibilitatea terminaţiilor nervoase senzitive şi eliberarea de
substanţă P, provocând hiperalgie
D. Analgezicele-antipiretice nu sunt eficiente în durerile somatice
E. Antipireticele inhibă mecanismele de termoliză (transpiraţie, vasodilataţie periferică)
(pag. 175-181)

F1210008. Notaţi afirmaţiile corecte:


A. Analgezicele-antipiretice produc euforie
B. Analgezicele-antipiretice deprimă respiraţia
C. Paracetamolul nu are efecte metemoglobinizante
D. Paracetamolul se poate administra şi în caz de insuficienţă hepatică şi renală
E. Pirazolonele pot produce tulburări sanguine: leucopenie, agranulocitoză, anemie aplastică.
(pag. 175-181)

F1310009. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea:
A. astm bronsic;
B. cardiopatie ischemica;
C. ulcer gastro-duodenal;
D. alergie la salicilati;
E. diateza hemoragica.
(pag. 175 - 181)

F1310010. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. alergizant;
B. antispastic musculotrop;
C. cancerigen gastric;
D. leucopenizant;
E. analgezic.
(pag. 175 - 181)

F1310011. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. methemoglobinizant;
B. antipiretic;
C. analgezic;
D. antiinflamator;
E. hepatotoxic.
(pag. 175 - 181)

F1410012. Antidotul specific utilizat la bolnavii cu intoxicaţie acută la paracetamol este:


A. deferoxamina
B. acidul edetic
C. acetilcisteină
D. acidul cromoglicic

281 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
282 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. protamină
(pag. 181)

F1410013. Toxicitatea principală a paracetamolului în caz de intoxicaţie acută este:


A. renală
B. hematologică
C. hepatică
D. neurologică
E. gastrică
(pag. 181)

F1510014. Acidul acetilsalicilic are următoarele contraindicaţii, cu excepţia:


A. diateză hemoragică
B. astm bronşic
C. luxaţii
D. alergii la salicilaţi
E. ulcer gastroduodenal
(pag. 179)

F1510015. Acidul acetilsalicilic:


A. nu are efect analgezic
B. are efect antiinflamator slab
C. are efect antiinflamator prin acetilare ireversibilă a ciclooxigenazei inductibile tip COX-2
D. este hiperglicemiant
E. este hipercolesterolemiant
(pag. 178)

F1510016. Aminofenazona:
A. este derivat de anilină
B. este derivat de acid salicilic
C. produce frecvent hematurie
D. prezintă efect antispastic musculotrop
E. este analgezic mai slab ca acidul acetilsalicilic
(pag. 180)

F1510017. Efectele secundare ce apar la administrarea de analgezice - antipiretice se explică prin:


A. stimularea ciclooxigenazei COX
B. inhibarea de COX-1 constitutivă
C. stimularea COX-2 inductibilă
D. stimularea COX-1 constitutivă
E. efect central talamic
(pag. 177)

F1510018. Intoxicaţia acută cu paracetamol produce:


A. toleranţă
B. euforie
C. deprimare respiratorie
D. necroză acută hepatică
E. leucopenie
(pag. 181)

F1510019. Reacţiile alergice la administrarea de acid acetilsalicilic sunt următoarele, cu excepţia:

282 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
283 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. eritem nodos
B. purpură
C. porfirie
D. microhemoragii gastrice
E. edem angioneurotic
(pag. 179)

F1610020. Aminofenazona este un analgetic antipiretic, din punct de vedere chimic fiind un derivat de:
A. Acid salicilic
B. Pirazolonă
C. Anilină
D. Chinolină
E. Fenil-etilamină
(pag. 176)

F1610021. Antidotul specific intoxicaţiei cu paracetamol este:


A. Administrarea imediată a furosemidului
B. Edetatul disodic monocalcic (edetamina)
C. Acetilcisteina administrată în primele 12 ore
D. Fenobarbitalul
E. Fenitoina
(pag. 181)

F1610022. Doza antiinflamatorie medie a acidului acetilsalicilic este de:


A. 0,5 g/ zi
B. Între 1-2 g/zi
C. 2 x 1,5 g/zi
D. Sub 0,5 g/zi
E. Între 0,5-1 g/zi
(pag. 179)

F1610023. Efectele secundare ale acidului acetilsalicilic apar la nivelul:


A. Aparatului respirator – tuse prin stimularea biosintezei de PGE2
B. Aparatului digestiv – efect ulcerigen prin inhibarea biosintezei PGE2
C. SNC- depresie
D. Analizatori – tulburări de vedere a culorilor
E. Sânge – antiagregant plachetar la doza de 3 g/zi
(pag. 179)

F1610024. Fenacetina face parte din derivaţii de:


A. Pirazolonă
B. Anilină
C. Acid acetilsalicilic
D. Chinolină
E. Acetilamină
(pag. 176)

F1610025. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate pentru paracetamol


A. Este antiinflamator
B. Este analgezic
C. Este antipiretic
D. Are efect metemoglobizant

283 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
284 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Este hepatotoxic
(pag. 180-181)

F2110026. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele actiuni farmacodinamice, cu o exceptie:


A. analgezica antipiretica
B. antiinflamatoare
C. antiagreganta plachetara
D. uricozurica
E. hiperglicemianta
(pag. 178)

F2110027. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii, cu o exceptie:


A. ulcer gastro-duodenal
B. diateza hemoragica
C. astm bronsic
D. alergie la salicilati
E. diabet
(pag. 178, 179)

F2110028. Mecanismele actiunii antiagregant plachetare a acidului acetilsalicilic sunt:


A. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei COX -2
B. acetilarea cicloxigenazei COX-1 din trombocite
C. acetilarea ciclooxigenazei COX - 1 din endoteliul vascular
D. stimularea biosintezei plachetare de TXA2
E. inhibarea biosintezei de PGI2
(pag. 178)

F2110029. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii, cu o exceptie:


A. ulcer gastro-duodenal
B. diateza hemoragica
C. alergie la salicilati
D. cardiopatie ischemica
E. astm bronsic
(pag. 179)

F2110030. Paracetamolul are urmatoarele efecte, cu o exceptie:


A. anlgezic
B. antipiretic
C. antiinflamator
D. methemoglobinizant
E. toxic hepatic
(pag. 180, 181)

F2110031. Doza zilnica medie de acid acetilsalicilic ca antiagregant plachetar este (in grame):
A. 0,050
B. 0,200
C. 0,500
D. 1,000
E. 1,500
(pag. 180)

F2110032. Metamizol are urmatoarele efecte, cu o exceptie:

284 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
285 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. analgezic
B. antispastic musculotrop
C. leucopenizant
D. alergizant
E. cancerigen gastric
(pag. 179)

F2110033. In nevralgia de trigemen este medicament de electie:


A. acid acetilsalicilic
B. paracetamol
C. sumatriptan
D. carbamazepina
E. tramadol
(pag. 165)

F2210034. Metamizolul:
A. este un antiinflamator steroidian
B. are si proprietati antispastice musculotrope
C. poate induce cancerul gastric
D. se administreaza exclusiv oral
E. nu se poate administra la copii
(pag. 175-181)

F2210035. Care afirmatii referitoare la analgezicele-antipiretice sunt adevarate:


A. efectul analgezic are exclusiv mecanism central
B. sunt eficace in principal in durerile viscerale
C. produc hipotermie
D. pot avea proprietati antiinflamatoare
E. pot avea proprietati antispastice de tip anticolinergic
(pag. 175-181)

F2210036. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de pirazolona ?


A. Metamizol
B. Fenacetina
C. Benorilat
D. Paracetamol
E. Salicilamida
(pag. 176)

F2210037. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de anilina ?


A. Paracetamol
B. Metamizol
C. Glafenina
D. Salipirina
E. Propifenazona
(pag. 176)

F2210038. Care dintre urmatoarele analgezice antipiretice poseda si actiune antispastica


musculotropa?
A. Paracetamol
B. Acidul acetilsalicilic
C. Metamizol

285 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
286 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Salipirina
E. Fenacetina
(pag. 176)

F2210039. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza ca antidot in


intoxicatii cu paracetamol?
A. Mesna
B. Bromhexin
C. Ambroxol
D. Carbocisteina
E. Acetilcisteina
(pag. 181)

F2210040. Notati afirmatiile corecte despre acidul acetilsalicilic:


A. Modul de conditionare nu influenteaza biodisponibilitatea.
B. Este un analgezic puternic.
C. La doze mari este antiagregant plachetar.
D. Nu are efecte antipiretice.
E. Biodisponibilitatea este dependenta de forma de cristalizare.
(pag. 178)

F2210041. Acetilcisteina este antidot specific in intoxicatie cu:


A. Aminofenazaona
B. Metamizol
C. Paracetamol
D. Acid acetilsalicilic
E. Codeina.
(pag. 181)

F2210042. Nu este indicata depasirea duratei de 5 zile in utilizarea :


A. Metamizol
B. Paracetamol
C. Acid acetilsalicilic
D. Fenobarbital
E. Acid ascorbic
(pag. 181)

F2310043. Acidul acetilsalicilic nu este conraindicat in:


A. ulcer duodenal;
B. angina pectorala (cardiopatie ischemica);
C. diateza hemoragica;
D. astm bronsic alergic;
E. ulcer gastric.
(pag. 175 - 181)

F2310044. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii in afara de una dintre acestea:
A. astm bronsic;
B. cardiopatie ischemica;
C. ulcer gastro-duodenal;
D. alergie la salicilati;
E. diateza hemoragica.
(pag. 175 - 181)

286 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
287 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2310045. Paracetamolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. methemoglobinizant;
B. antipiretic;
C. analgezic;
D. antiinflamator;
E. hepatotoxic.
(pag. 175 - 181)

F2310046. Metamizolul are urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. alergizant;
B. antispastic musculotrop;
C. cancerigen gastric;
D. leucopenizant;
E. analgezic.
(pag. 175 - 181)

F2510047. Derivati de acid salicilic sunt:


A. salipirina
B. benorilat
C. glafenina
D. metamizol
E. fenacetina
(pag. 176)

F2510048. Noraminofenazona:
A. este incriminata in producerea cancerului gastric
B. este utilizata p.o. si i.m.
C. nu produce alergii
D. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona
E. metabolitul sau activ este acidul rubazonic
(pag. 180)

F2510049. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu:


A. piroxicam
B. morfina
C. adrenalina
D. cafeina
E. metamizol
(pag. 178)

F2510050. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic:


A. poate produce bronhoconstrictie
B. nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive
C. efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6g/zi)
D. are efecte analgezice superioare metamizolului
E. stimuleaza biosinteza PGE2 bronhodilatatoare prin acetilarea ireversibila a COX-1
(pag. 178-179)

F2510051. Intoxicatia acuta cu paracetamol se manifesta prin:


A. alergii
B. necroza acuta hepatica
C. leucopenie

287 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
288 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. rabdomioliza
E. spasm piloric
(pag. 180)

F2510052. Care din urmatorii compusi au actiune analgezica- antipiretica si antiinflamatoare?


A. metamizol
B. tramadol
C. aminofenazona
D. paracetamol
E. petidina
(pag. 176)

F2610053. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?


A. Antiacidele alcalinizante scad absorbţia gastrică a substanţelor bazice
B. Parasimpatoliticele întârzie absobţia medicamentelor luate concomitent prin influenţarea motilităţii gastrice
C. Substanţele mucilaginoase reduc absorbţia medicamentelor prin reducerea contactului cu mucoasa
D. Creşterea secreţiei acide a stomacului favorizează absorbţia substanţelor cu caracter acid
E. Parasimpatomimeticele grăbesc evacuarea stomacului şi modifică viteza absorbţiei intestinale a
medicamentelor
(pag. 63)

F2610054. Sunt reacţii metabolice de oxidare nemicrozomială (citoplasmatice):


A. Oxidarea alcoolilor şi aldehidelor
B. Dezaminarea oxidativă
C. S-oxidarea
D. N-oxidarea aminelor secundare
E. Hidroxilarea alifatică şi aromatică
(pag. 127)

F2610055. Care dintre afirmaţiile următoare este incorectă?


A. Eliminarea substanţelor prin bilă are loc la nivelul hepatocitelor prin mecanisme fiziologice active
B. Există sisteme specializate de transport activ la nivel biliar pentru acizi, baze, glucurono-conjugaţi
C. Circuitul entero-hepatic conduce la scăderea timpului de înjumătăţire a medicamentelor, datorită eliminării
biliare
D. Eliminarea biliară a antibioticelor este utilă în infecţii ale colecistului
E. Eliminarea biliară este dependentă de mecanismele de transport activ
(pag. 141-142)

F2610056. Sunt medicamente cu capacitate inhibitoare enzimatică:


A. Paracetamol
B. Eritromicina
C. Griseofulvina
D. Petidina
E. Meprobamatul
(pag. 123)

F2610057. Consecinţele inhibiţiei enzimatice sunt:


A. Apariţia tahifilaxiei
B. Instalarea bruscă a sindromului de abstinenţă la toxicomani
C. Creşterea incidenţei şi gravităţii efectelor adverse
D. Creşterea eliminării renale a medicamentelor
E. Scăderea timpului de înjumătăţire a medicamentelor

288 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
289 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 123)

F2610058. Care dintre medicamentele următoare este metabolit activ?


A. Enalapril
B. Primidona
C. Paracetamolul
D. Carbidopa
E. Levodopa
(pag. 107)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1210059. Acidul acetilsalicilic se asociaza frecvent in produsele farmaceutice cu:


A. Piroxicam.
B. Cafeina
C. Metamizol sodi
D. Acid ascorbic
E. Paracetamol.
(pag. 174-181)

F1210060. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic:


A. În intoxicaţia acută produce convulsii, delir
B. Poate produce bronhoconstricţie
C. Produce aceleaşi efecte terapeutice şi adverse la doze mici şi la doze mari
D. Nu poate fi administrat mai mult de 5 zile consecutive
E. Efectele digestive nedorite apar numai la doze mari (4-6 g/zi).
(pag. 175-181)

F1210061. Analgezicele neopioide se pot asocia în preparate farmaceutice cu


A. Codeina
B. Cafeina
C. Fenobarbital
D. Morfina
E. Adrenalina
(pag. 175-181)

F1210062. Care dintre afirmatiile referitoare la medicamentele analgezice antipiretice sunt corecte?
A. Unele analgezice-antipiretice au si efecte antiinflamatoare
B. Antipireticele produc vasodilatatie periferica, transpiratie, scaderea metabolismului.
C. La dozele analgezice produc somnolenta si somn
D. Actioneaza ca analgezice ridicand pragul perceperii durerii fara a influenta reactia la durere.
E. Antipireticele reduc atat temperatura crescuta (in febra) cat si temperatura normala a organismului
(pag. 175-181)

F1210063. Care dintre afirmatiile referitoare la Metamizol sodic sunt corecte?


A. Este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta
B. Are efecte analgezice, antipiretice si antispastice bune
C. Se conditioneaza sub forma de comprimate, supozitoare, fiole
D. Poate produce alergii cutanate si leucopenie
E. Nu poate fi administrat pe cale i.v
(pag. 174-181)

289 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
290 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1210064. Care dintre produsele farmaceutice date au ca substanta activa paracetamolul?


A. Acesol
B. Panadol
C. Tylenol
D. Tramadol
E. Eferalgan.
(pag. 175-181)

F1210065. Clasele structurale de analgezice anitipiretice sunt:


A. Anilide
B. Pirazolone
C. Derivaţi de acid salicilic
D. Dihidropiridine
E. Fenotiazine
(pag. 175-181)

F1310066. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii:


A. ulcer gastro-duodenal;
B. altralgii, mialgii;
C. boli hemoragice;
D. cefalee;
E. alergie la salicilati.
(pag. 175 - 181)

F1310067. Acidul acetilsalicilic este:


A. sinonim cu aspirina;
B. acid 2-acetoxibenzoic;
C. analgezic, antipiretic, antiinflamator;
D. antialergic;
E. antiagregant plachetar.
(pag. 175 - 181)

F1310068. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism:


A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite;
B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular;
C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2);
D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2);
E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F1310069. Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. efect proulcerogen gastric;
B. microhemoragii;
C. eruptii cutanate alergice;
D. leucopenie si agranulocitoza;
E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F1310070. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt:


A. diflunisalul;
B. fenacetina;
C. benorilatul;

290 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
291 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. propifenazona;
E. acidul acetilsalicilic.
(pag. 175 - 181)

F1310071. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata?
A. forma de acid;
B. omprimate efervescente (cu NaHCO3);
C. forma cristalizata din etanol;
D. sarea de sodiu;
E. forma cristalizata din n-hexan.
(pag. 175 - 181)

F1310072. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica - antipiretica sunt:
A. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic);
B. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii);
C. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice;
D. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie;
E. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic.
(pag. 175 - 181)

F1310073. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. hepatotoxicitate;
B. tulburari sanguine (leucopenie, agranulocitoza);
C. neoplasm gastric;
D. reactii alergice cutanate;
E. methemoglobinemie.
(pag. 175 - 181)

F1310074. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii:


A. insuficienta hepatica;
B. alergie la pirazolone;
C. ulcer gastric;
D. leucopenie;
E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F1310075. Paracetamolul este:


A. p-acetilaminofenol;
B. antiagregant plachetar;
C. analgezic;
D. antipiretic;
E. antiseptic-dezinfectant.
(pag. 175 - 181)

F1310076. Precizati medicamentele analgezice - antipiretice:


A. pitofenona;
B. propifenazona;
C. paracetamol;
D. metamizol;
E. fenpipramida.
(pag. 175 - 181)

291 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
292 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1310077. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol:


A. icter;
B. methemoglobinemie;
C. efect proulcerogen gastric;
D. citoliza hepatica;
E. eruptie cutanata.
(pag. 175 - 181)

F1410078. Acidul acetilsalicilic este indicat în:


A. artralgii
B. infecţii acute febrile
C. dureri preoperatorii moderate
D. tromboflebită acută
E. dismenoree
(pag. 178)

F1410079. Acidul acetilsalicilic:


A. la doze mari are efect hipoprotrombinizant
B. este antipireticul recomandat la pacienţii cu teren atopic
C. este contraindicat înainte de o intervenţie chirurgicală
D. poate provoca citoliză hepatică
E. are efect uricozuric
(pag. 178-179)

F1410080. Acţiunea farmacodinamică a acidului acetilsalicilic se caracterizează prin:


A. analgezie intensă
B. bronhoconstricţie
C. efect uricozuric
D. efect antiagregant plachetar la doze mari
E. efect ulcerigen
(pag. 178-179)

F1410081. Analgezicele antipiretice:


A. prezinta efect euforizant
B. au acţiune analgezică în principal la nivelul talamusului ridicând pragul perceperii durerii
C. efectul analgezic este mai intens în afecţiunile viscerale
D. unele au şi efect antiinflamator
E. au efect hipotermizant
(pag. 176)

F1410082. Metamizolul poate provoca:


A. leucopenie
B. cancer gastric
C. erupţii alergice cutanate
D. necroză hepatică
E. retenţie urinară
(pag. 180)

F1410083. Paracetamolul este contraindicat în:


A. insuficienţă respiratorie
B. insuficienţă renală
C. insuficienţă hepatică

292 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
293 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. insuficienţă coronariană
E. insuficienţă cardiacă
(pag. 181)

F1410084. Paracetamolul poate provoca următoarele efecte adverse:


A. hipotensiune arterială
B. rabdomiolize
C. retenţie urinară
D. necroză hepatică
E. microhemoragie gastrică
(pag. 180-181)

F1410085. Paracetamolul:
A. are efect antipiretic şi analgezic moderat
B. la doze mici, subanalgezice, are acţiune antiinflamatoare moderată
C. la doze mari este hepatotoxic
D. are efect methemoglobinizant
E. poate provoca microhemoragii gastrice
(pag. 180)

F1410086. Paracetamolul:
A. este contraindicat la pacienţii trataţi cu antivitamine K
B. este antipireticul preferat la astmatici
C. poate fi folosit în cursul sarcinii
D. poate determina citoliză hepatică în caz de supradozaj
E. este contraindicat la sugari
(pag. 181)

F1410087. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la acidul acetilsalicilic:


A. provoacă bronhoconstricţie
B. se indică în obţinerea preoperatorie a analgeziei
C. la doze mari are efect antiagregant plachetar
D. are acţiune antipiretică mai intensă decât paracetamolul
E. are efect uricozuric
(pag. 178)

F1410088. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la noraminofenazonă:


A. la doze mari are şi efect antiinflamator
B. poate induce cancer gastric
C. este un analgezic mai intens decât aminofenazona
D. poate provoca leucopenie
E. intră în compoziţia preparatului Antinevralgic
(pag. 180)

F1410089. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la paracetamol:


A. are efect methemoglobinizant
B. este contraindicat în insuficienţă respiratorie
C. poate provoca rabdomiolize
D. este metabolitul activ al fenacetinei
E. poate induce cancer gastric
(pag. 180-181)

293 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
294 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1510090. Acidul acetilsalicilic are următoarele acţiuni farmacodinamice:


A. analgezică, antipiretică
B. antiinflamatoare puternică
C. antiagragantă plachetar la doze subanalgezice
D. hipercolesterolemiantă
E. hiperglicemiantă
(pag. 178)

F1510091. Acidul acetilsalicilic are următoarele efecte adverse:


A. bronhoconstricţie
B. favorizarea accidentelor trombotice la doze mici
C. acufene
D. edem angioneurotic
E. farmacodependenţă
(pag. 179)

F1510092. Acţiunea analgezică antipiretică a AINS se realizează prin:


A. mecanism central la nivel talamic
B. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate în nocicepţie
C. inhibarea COX-2 inductibilă
D. inhibarea biosintezei de PGE-2 cu efect pirogen la nivel hipotalamic
E. inhibarea COX-1 constitutivă
(pag. 176, 177)

F1510093. Acţiunea antispastică musculotropă este caracteristică pentru:


A. metamizol
B. fenacetină
C. acid acetilsalicilic
D. paracetamol
E. aminofenazonă
(pag. 176)

F1510094. Care dintre afirmaţiile de mai jos sunt reale:


A. benorilat – derivat de pirazolonă
B. diflunisal – derivat de anilină
C. noraminofenazonă – derivat de pirazolonă
D. paracetamol – derivat de chinolină
E. fenacetina – derivat de p-aminofenol
(pag. 176)

F1510095. La doze foarte mari antiinflamatoare, acidul acetilsalicilic:


A. stimulează COX-1 din endoteliul vascular
B. inhibă biosinteza de PGI-2 antiagregantă
C. este antiagregant plachetar
D. favorizează accidente trombotice
E. favorizează microhemoragii
(pag. 179)

F1510096. Paracetamolul prezintă următoarele caracteristici farmacologice:


A. antiinflamator puternic
B. analgezic moderat
C. antipiretic moderat

294 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
295 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. toxicitate hepatică la doze mari


E. methemoglobinizant
(pag. 180)

F1510097. Paracetamolul:
A. este derivat de pirazolonă
B. este derivat de anilină
C. este antiinflamator
D. are toxicitate hepatică
E. este methemoglobinizant
(pag. 180)

F1510098. Reacţiile alergice mai frecvente la administrarea de acid acetilsalicilic sunt:


A. purpură
B. insuficienţă hepatică
C. eritem nodos
D. eritem pigmentat fix
E. edem angioneurotic
(pag. 179)

F1610099. Acidul acetilsalicilic se caracterizează prin:


A. Efect analgezic moderat
B. Efect antipiretic mai slab decât aminofenazona
C. Uricozuric
D. Antiagregant plachetar
E. Efect antiinflamator, antireumatic slab
(pag. 178)

F1610100. Aminofenazona se caracterizează prin:


A. Analgezic şi antipiretic mai intens decât acidul acetilsalicilic
B. Antispastic miotrop
C. Antiinflamator moderat la doze mari
D. Efect antigaregant plachetar
E. Efect vasodilatator la nivel periferic şi cerebral
(pag. 180)

F1610101. Care dintre afirmaţii este adevărată?


A. Intoxicaţia acută cu paracetamol apare la doze de cc6 g/zi
B. Noraminofenazona este incriminată în producerea cancerului gastric, prin favorizarea nitrozaminelor
cancerigene
C. Acidul acetilsalicilic este contraindicat în diateză hemoragică
D. Acidul salicilic se prezintă în 2 forme cristaline, între care există diferenţe de biodisponibilitate
E. Acidul salicilic are acţiune antiagregantă plachetară numai la doze mari
(pag. 178-180)

F1610102. Clasa medicamentelor analgezice-antipiretice nu produce:


A. Sedare
B. Euforie
C. Hipotermie
D. Scăderea febrei
E. Creşterea diurezei
(pag. 178-179)

295 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
296 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1610103. Contraindicaţiile administrării paracetamolului sunt:


A. Insuficienţă renală
B. Copii preşcolari
C. Insuficienţă hepatică
D. Alergie la salicilaţi
E. Hipertensiune arterială
(pag. 181)

F1610104. Intoxicaţia acută cu acid salicilic produce:


A. Alcaloză metabolică (iniţial), datorită inhibării eliminării ionilor de bicarbonat (competiţie)
B. Alcaloză respiratorie (iniţial), prin hiperventilaţie
C. Acidoză metabolică, prin formare de metaboliţţi acizi
D. Acidoză respiratorie (prin retenţie de dioxid de carbon)
E. Convulsii, delir (beţie salicilică)
(pag. 179)

F1610105. Paracetamolul are următoarele efecte adverse:


A. Metemoglobinemie
B. Rabdomioliză
C. Eritem pigmentar fix
D. Hipotensiune cu caracter ortostatic
E. Bronhoconstricţie
(pag. 180-181)

F1610106. Reacţiile adverse ale aminofenazonei sunt:


A. Leucopenie
B. Anemie aplastică
C. Alergii
D. Ulcer gastric
E. Cancer gastric
(pag. 180)

F1610107. Reacţiile alergice posibile la aministrarea paracetamolului constau în:


A. Erupţii cutanate
B. Edem angioneurotic
C. Lezarea endoteliului vascular
D. Glomerulonefrită
E. Trombocitopenie
(pag. 179)

F2110108. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele reactii adverse:


A. iritatii gastro-duodenale
B. microhemoragii
C. bronhodilatatie
D. euforie
E. reactii alergice
(pag. 179)

F2110109. Metamizol are urmatoarele reactii adverse:


A. tulburari sangvine
B. reactii alergice
C. toxicitate hepatica

296 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
297 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. toxicitate renala
E. cancer gastric
(pag. 180)

F2110110. Paracetamolul poate provoca urmatoarele reactii adverse:


A. citoliza hepatica
B. methemoglobinemie
C. rabdomiolize
D. hemoragii gastrice
E. eruptii cutanate
(pag. 180)

F2110111. Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu
heparina:
A. inhiba sinteza de tromboxan A2
B. interfera cu metabolismul heparinei
C. este fibrinolitic
D. este antiagregant plachetar
E. este hipoprotrombinizant
(pag. 179)

F2110112. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii:


A. ulcer gastro-duodenal
B. diateza hemoragica
C. alergie la salicilati
D. astm bronsic
E. cardiopatie ischemica
(pag. 179)

F2110113. Paracetamolul are urmatoarele efecte:


A. analgezic
B. antipiretic
C. antispastic
D. antiinflamator
E. methemoglobinizant
(pag. 180, 181)

F2110114. Sunt analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic:


A. acid acetilsalicilic
B. aminofenazona
C. fenacetina
D. diflunisal
E. benorilat
(pag. 176)

F2110115. Notati efectele acidului acetilsalicilic


A. analgezic - antipiretic
B. antiinflamator
C. antiagregant plachetar
D. hiperuricemiant
E. hipercolesterolemiant
(pag. 178)

297 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
298 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2110116. Notati tipurile de efecte terapeutice ale analgezicelor antipiretice:


A. analgezica - antipiretica
B. antiinflamatoare
C. antispastica
D. antitusiva
E. hipotermizanta
(pag. 176, 177, 178)

F2110117. Notati efectele adverse ale aminofenazonei:


A. eruptii cutanate
B. leucopenie si agranulocitoza
C. creste incidenta cancerului gastric
D. methemoglobinemie
E. colaps
(pag. 180)

F2110118. Precizati efectele adverse ale acidului acetilsalicilic:


A. microhemoragii gastrice
B. eruptii cutanate
C. agravarea astmului bronsic
D. acidoza respiratorie
E. diminuarea acuitatii auditive
(pag. 179)

F2110119. Notati efectele adverse ale metamizolului (noraminofenazona):


A. eruptii cutanate
B. crize astmatiforme
C. agranulocitoza
D. methemoglobinemie
E. inducerea cancerului gastric
(pag. 180)

F2110120. Precizati mecanismul de actiune al acidului acetilsalicilic, ca antiagregant plachetar:


A. inhiba biosinteza TXA2 in plachete
B. inhiba biosinteza PGI2 in endoteliul vascular
C. inhiba ciclooxigenaza din trombocite
D. inhiba ciclooxigenaza din endoteliul vascular
E. inhiba lipooxigenaza
(pag. 178)

F2110121. Notati efectele adverse ale paracetamolului:


A. methemoglobinemie
B. citoliza hepatica
C. eruptii cutanate
D. rabdomiolize
E. nefrita interstitiala cronica
(pag. 180, 181)

F2110122. Precizati cauza ce explica actiunea antiagreganta plachetara a aspirinei la doze mici:
A. dozele mici inhiba biogeneza PGI2 din endoteliul vascular
B. dozele mici inhiba biogeneza TXA2 din trombocite
C. dozele mici inhiba fosfolipaza A2

298 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
299 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. ciclooxigenaza din trombocite este mai sensibila


E. ciclooxigenaza din endoteliul vascular este mai sensibila
(pag. 178)

F2110123. Precizati cauza pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu
heparina:
A. inhiba sinteza vitaminei k
B. interfera cu metabolismul heparinei
C. este fibrinolitic
D. inhiba agregarea plachetara
E. beste hipoprotrombinizant
(pag. 179)

F2110124. Paracetamol are urmatoarele contraindicatii:


A. insuficienta hepatica
B. atopie
C. deficit de NADH-methemoglobin-reductaza
D. leucopenie
E. diateza hemoragica
(pag. 181)

F2210125. Care din urmatorii compusi sunt analgezice-antipiretice:


A. butilscopolamina
B. acidul acetilsalicilic
C. paracetamolul
D. metamizolul
E. proclorperazina
(pag. 175-181)

F2210126. Paracetamolul:
A. se metabolizeaza la fenacetina
B. are proprietati analgezice-antipiretice
C. are proprietati antiinflamatoare
D. produce citoliza hepatica la doze mari
E. nu se poate asocia cu alte analgezice-antipiretice
(pag. 175-181)

F2210127. Aspirina:
A. blocheaza reversibil ciclooxigenaza prin acetilare
B. nu are proprietati uricozurice
C. are proprietati antiagregante plachetare la doze mici
D. produce bronhoconstrictie cu agravarea astmului
E. doza pentru toate efectele sale: analgezic, antipiretic, antiinflamator, antiagregant plachetar este de 1,5-2 g
/ zi
(pag. 175-181)

F2210128. Care din urmatorii compusi sunt analgezice neopioide:


A. paracetamolul
B. metamizolul
C. naloxonul
D. petidina
E. propifenazona

299 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
300 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 175-181)

F2210129. Metamizolul:
A. este un derivat de anilina
B. este noraminofenazona
C. are proprietati analgezice
D. nu se poate administra parenteral
E. intra in produsul Algocalmin
(pag. 175-181)

F2210130. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de acid salicilic?


A. Paracetamol.
B. Diflunisal.
C. Acid acetilsalicilic.
D. Propifenazona.
E. Salicilamida.
(pag. 176)

F2210131. Analgezicele-antipiretice pot fi utilizate in asociere cu alte substante medicamentoase cum


ar fi:
A. Codeina
B. Fenobarbital
C. Mexiletina
D. Tolazolina
E. Cafeina
(pag. 178)

F2210132. Care dintre afirmatiile referitoare la acidul acetilsalicilic sunt corecte ?


A. Are efect analgezic comparativ cu al morfinei
B. Are efect antipiretic mai intens decat al Aminofenazonei
C. Are efect antiinflamator prin acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei
D. Are efect antiagregant plachetar la doze mici
E. Are efect uricozuric
(pag. 178)

F2210133. Care dintre afirmatiile referitoare la posologia acidului acetilsalicilic sunt corecte ?
A. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0,5 g de 4 ori pe zi
B. Ca analgezic-antipiretic se utilizeza la adulti in doze de 0,5 g la 2-3 zile
C. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mari timp indelungat
D. Ca antiinflamator se utilizeaza in doze mici pe perioade scurte
E. Ca antiagregant plachetar se utilizeza in doze de 0,5 g la 2-3 zile
(pag. 179)

F2210134. Care dintre afirmatiile referitoare la aminofenazona sunt corecte ?


A. Este un derivat de pirazolona
B. Este un derivat de acid salicilic
C. Este analgezic si antipiretic mai intens decat acidul acetilsalicilic
D. Este antiinflamator moderat
E. Este antispastic miotrop
(pag. 180)

F2210135. Metamizolul:
A. Este sinonim cu Noraminofenazona

300 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
301 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Este derivat de anilina


C. Are proprietati analgezice si antispastice
D. Este conditionat sub forma de comprimate, supozitoare si solutie injectabila
E. Este conditionat numai sub forma de comprimate
(pag. 180)

F2210136. Paracetamolul:
A. Este metabolitul activ al fenacetinei
B. Este un analgezic-antipiretic moderat
C. Are efect antiinflamator intens
D. Nu are proprietati antiinflamatoare
E. Este methemoglobinizant
(pag. 180-181)

F2210137. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la acidul acetilsalicilic sunt adevarate ?
A. Prezinta doua forme polimorfe
B. Proprietatile farmacocinetice nu sunt influentate de forma polimorfa
C. Biodisponibilitatea este influentata de forma farmaceutica
D. Efectul analgezic se realizeaza exclusiv prin mecanism central talamic
E. Efectul analgezic se realizeaza prin mecanism central talamic si periferic de inhibare a biosintezei
prostaglandinelor
(pag. 178)

F2210138. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt derivati de anilina?


A. Paracetamol
B. Fenacetina
C. Metamizol
D. Salicilamida
E. Propifenazona
(pag. 176)

F2210139. Care dintre afirmatiile referitoare la paracetamol sunt adevarate?


A. Este un compus cu proprietati antiinflamatoare bune.
B. Este metabolitul activ al fenacetinei.
C. Are proprietati analgezice si antipiretice.
D. Poate produce methemoglobinemie.
E. Se administreaza si in cazul pacientilor cu insuficienta hepatica si renala.
(pag. 180)

F2210140. Care dintre afirmatiile referitoare la metamizol sunt adevarate?


A. Este antispastic musculotrop.
B. Are actiune analgezica.
C. Are actiune antipiretica.
D. Este mucolitic.
E. Este antispastic prin mecanism colinomimetic.
(pag. 180)

F2210141. Precizati care afirmatii sunt corecte:


A. Aminofenazona este sinonim cu metamizol.
B. Acidul acetilsalicilic este un antiinflamator si antireumatic puternic.
C. Paracetamolul poate produce rabdomioliza.
D. Paracetamolul are proprietati antiinflamatoare.

301 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
302 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Acidul acetilsalicilic poate produce bronhoconstrictie.


(pag. 179-181)

F2210142. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in:


A. Ulcer gastro-duodenal.
B. Astm bronsic
C. Dureri moderate
D. Diateza hemoragica.
E. Cu o saptamana inainte de interventii chirurgicale.
(pag. 179)

F2210143. Acidul acetilsalicilic:


A. Poate produce bronhoconstrictie.
B. Se administreaza ca antiagregant plachetar in doze de 0.5g/2-3 zile.
C. Este antipiretic prin mecanism hipotalamic.
D. Se administreaza in doze de 1,5g de 2 ori/zi ca antialgic.
E. In intoxicatia acuta produce initial alcaloza respiratorie.
(pag. 179)

F2210144. Paracetamolul se gaseste asociat in diverse medicamente cu:


A. Alte analgezice neopioide.
B. Codeina
C. Cafeina
D. Fenobarbital
E. Tramadol
(pag. 178)

F2210145. Metamizolul se poate adminstra ca:


A. Analgezic
B. Antipiretic
C. Antihipertensiv
D. Antispastic
E. Euforizant
(pag. 180)

F2210146. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din clasa derivatilor de
pirazolona?
A. Metamizol
B. Paracetamol
C. Propifenazona
D. Fenacetina
E. Salicilamida
(pag. 176)

F2210147. Care dintre urmatoarele actiuni sunt prezente in cazul acidului acetilsalicilic?
A. Antiinflamator, antireumatic.
B. Uricozuric
C. Hipocolesterolemiant
D. Antiulceros
E. Bronhodilatator
(pag. 178)

302 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
303 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2210148. Notati afirmatiile corecte referitoare la analgezice-antipiretice:


A. De prima alegere sunt acidul acetilsalicilic si paracetamolul.
B. Acestea nu se pot asocia cu alte substante medicamentoase cu efect sinergic.
C. Se pot asocia cu cafeina, mai ales in cefalee.
D. Nu se asociaza cu codeina.
E. Nu se administreaza in infectii microbiene cu febra mare.
(pag. 178)

F2210149. Efectele acidului acetilsalicilic sunt:


A. Influentate semnificativ de posologie.
B. Analgezic moderat.
C. Antiagregant plachetar la doze mici.
D. Antiinflamator la doze mici.
E. Antireumatic la doze mari.
(pag. 178)

F2210150. Efectele secundare posibile la administrarea acidului acetilsalicilic sunt:


A. Efect ulcerigen
B. Microhemoragii gastrice
C. Bronhodilatatie
D. Tulburari de echilibru
E. Tulburari de vedere.
(pag. 179)

F2210151. Acidul acetilsalicilic este contraindicat in:


A. Alergie la salicilati
B. Dupa infarct miocardic
C. Ulcer gastro-duodenal
D. Astm bronsic
E. Artrita reumatoida.
(pag. 179)

F2210152. Mecanismele de actiune ale acidului acetilsalicilic sunt:


A. Acetilarea ireversibila a ciclooxigenazei
B. Inhibarea biosintezei de PGE1
C. Inhibarea biosintezei plachetare de TXA2
D. Inhibarea biosintezei histaminei
E. Inhibarea biosintezei de PGE2.
(pag. 179)

F2210153. In dureri sau febra acidul acetilsalicilic poate fi asociat cu:


A. Acid ascorbic.
B. Paracetamol
C. Cafeina
D. Un antiinflamator puternic.
E. Un antiagregant plachetar.
(pag. 178)

F2210154. Paracetamolul este:


A. Antiinflamator eficient
B. Analgezic moderat
C. Antipiretic bun.

303 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
304 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Metabolitul activ al Fenazonei


E. Antiagregant plachetar.
(pag. 180)

F2210155. Analgezicele-antipiretice pot avea actiune:


A. analgezica
B. antipiretica
C. spastica musculotropa
D. antiinflamatoare
E. diuretica
(pag. 175-181)

F2210156. Aspirina:
A. este un derivat de pirazolona
B. are efect analgezic
C. este lipsita de actiune antipiretica
D. efectul antiinflamator apare la doze mari (3g pe zi)
E. la doze mari are efect antiagregant plachetar
(pag. 175-181)

F2210157. Paracetamolul:
A. este analgezic-antipiretic
B. are proprietati antiinflamatoare marcate
C. este metabolitul fenacetinei
D. se poate indica in nevralgii, mialgii
E. prezinta toxicitate hepatica
(pag. 175-181)

F2310158. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii:


A. ulcer gastro-duodenal;
B. altralgii, mialgii;
C. boli hemoragice;
D. cefalee;
E. alergie la salicilati.
(pag. 175 - 181)

F2310159. Paracetamolul este:


A. p-acetilaminofenol;
B. antiagregant plachetar;
C. analgezic;
D. antipiretic;
E. antiseptic-dezinfectant.
(pag. 175 - 181)

F2310160. Acidul acetilsalicilic este:


A. sinonim cu aspirina;
B. acid 2-acetoxibenzoic;
C. analgezic, antipiretic, antiinflamator;
D. antialergic;
E. antiagregant plachetar.
(pag. 175 - 181)

304 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
305 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2310161. Analgezice antipiretice derivati de acid salicilic (salicilati) sunt:


A. diflunisalul;
B. fenacetina;
C. benorilatul;
D. propifenazona;
E. acidul acetilsalicilic.
(pag. 175 - 181)

F2310162. Care sunt formele sub care acidul acetilsalicilic prezinta o biodisponibilitate ridicata?
A. forma de acid;
B. comprimate efervescente (cu NaHCO3);
C. forma cristalizata din etanol;
D. sarea de sodiu;
E. forma cristalizata din n-hexan.
(pag. 175 - 181)

F2310163. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism:


A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite;
B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular;
C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2);
D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2);
E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F2310164. Medicamentele analgezice - antipiretice au urmatoarele tipuri de efecte terapeutice:


A. antispastica;
B. analgezica - antipiretica;
C. hipotermizanta;
D. antiinflamatoare;
E. antitusiva.
(pag. 175 - 181)

F2310165. Urmatoarele sunt contraindicatii pentru administrarea paracetamolului:


A. leucopenie;
B. deficit de NADH - methemoglobin - reductaza;
C. atopie;
D. diateza hemoragica;
E. insuficienta hepatica.
(pag. 175 - 181)

F2310166. Acidul acetilsalicilic si paracetamolul au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune:


A. antiinflamatoare;
B. uricozurica;
C. analgezica;
D. antispastica;
E. antipiretica.
(pag. 175 - 181)

F2310167. Metamizolul si aminofenazona au urmatoarele actiuni farmacodinamice comune:


A. antispastica;
B. antiagreganta plachetara;
C. antipiretica;

305 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
306 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. analgezica;
E. antiinflamatoare.
(pag. 175 - 181)

F2310168. Mecanismele de actiune care stau la baza actiunilor analgezica - antipiretica sunt:
A. mecanism periferic antinociceptiv (antihiperalgezic);
B. mecanism central talamic (ridicarea pragului perceperii durerii);
C. inhibarea biosintezei de prostaglandine citoprotectoare la nivelul mucoasei gastrice;
D. inhibarea biosintezei de prostaglandine implicate in nociceptie;
E. inhibarea biosintezei de prostaglandina E2 (PGE2) cu efect pirogen la nivel hipotalamic.
(pag. 175 - 181)

F2310169. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului acetilsalicilic are ca mecanism:


A. acetilarea ciclooxigenazai-1 (COX-1) din trombocite;
B. acetilarea ciclooxigenazei-1 (COX-1) din endoteliul vascular;
C. inhibarea biosintezei plachetare de tromboxan A2 (TxA2);
D. inhibarea biosintezei de prostaciclina (PGI2);
E. inhibarea ireversibila a ciclooxigenazei-2 (COX-2).
(pag. 175 - 181)

F2310170. Metamizolul (noraminofenazona) poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. hepatotoxicitate;
B. tulburari sanguine (leucopenie, agranulocitoza);
C. neoplasm gastric;
D. reactii alergice cutanate;
E. methemoglobinemie.
(pag. 175 - 181)

F2310171. Aminofenazona poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. efect proulcerogen gastric;
B. microhemoragii;
C. eruptii cutanate alergice;
D. leucopenie si agranulocitoza;
E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

F2310172. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de paracetamol:


A. icter;
B. methemoglobinemie;
C. efect proulcerogen gastric;
D. citoliza hepatica;
E. eruptie cutanata.
(pag. 175 - 181)

F2310173. Metamizolul (noraminofenazona) prezinta urmatoarele contraindicatii:


A. insuficienta hepatica;
B. alergie la pirazolone;
C. ulcer gastric;
D. leucopenie;
E. neoplasm gastric.
(pag. 175 - 181)

306 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
307 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2510174. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la metamizol:


A. este contraindicata administrarea la copiii de orice varsta
B. se conditioneaza sub forma de comprimate, supozitoare, fiole
C. nu poate fi administrat pe cale intravenoasa
D. poate produce alergii cutanate si leucopenie
E. este analgezic si antispastic mai slab decat aminofenazona
(pag. 180)

F2510175. Medicamentele analgezice-antipiretice apartin urmatoarelor clase structurale:


A. dihidropiridine
B. pirazinoazepine
C. anilide
D. chinoline
E. pirazolone
(pag. 176)

F2510176. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la paracetamol:


A. fenacetina este metabolitul sau activ
B. este analgezic-antipiretic si antiinflamator
C. antidotul in intoxicatia acuta este acetilcisteina
D. este o pirazolona
E. administrarea pste 5 zile consecutive necesita precautii
(pag. 180-181)

F2510177. Acidul acetilsalicilic are urmatoarele contraindicatii:


A. astm bronsic
B. cardiopatie ischemica
C. ulcer gastro-duodenal
D. diateza hemoragica
E. artralgii, mialgii
(pag. 178-179)

F2510178. Acidul acetilsalicilic este:


A. antialergic
B. antiagregant plachetar la doze de 0,5g de 2-3 ori/zi
C. administrat inaintea unei interventii chirurgicale
D. proagregant la doze mari, prin inhibarea biosintezei de PGI2 antiagregante
E. antipiretic mai slab decat aminofenazona
(pag. 178-179)

F2510179. Actiunea antiagreganta plachetara a acidului salicilic are ca mecanism:


A. acetilarea COX-1 din edoteliul vascular
B. inhibarea ireversibila a COX-2
C. inhibarea biosintezei plachetare de TXA2 proagregant, prin acetilarea ireversibila a COX-1 constitutive
D. inhibarea biosintezei de prostaciclina PGI2
E. acetilarea COX-1 din trombocite
(pag. 175-181)

F2510180. Analgezice-antipiretice derivati de acid salicilic sunt:


A. diflunisalul
B. fenacetina
C. benorilatul

307 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
308 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. propifenazona
E. acidul acetilsalicilic
(pag. 176)

F2510181. Benorilatul:
A. este esterul acidului acetisalicilic cu paracetamolul
B. este esterul acidului acetilsalicilic cu fenacetina
C. are actiune analgezica-antipiretica
D. produce euforie
E. produce deprimarea respiratiei
(pag. 176-177)

F2510182. Care sunt formele sub care acidul acetisalicilic prezinta o biodisponibiliate ridicata?
A. forma cristalizata din n-hexan
B. forma cristalizata din metanol
C. comprimate efervescente
D. forma de acid
E. forma de sare de sodiu
(pag. 178)

F2510183. Notati afirmatiile corecte:


A. antipireticele sunt substante hipotermizante
B. PGF1alfa si PGE1 au rol hiperalgic
C. COX-1 este constitutiva si inductibila
D. mecanismul actiunii antiinflamatoare a analgezicelor-antipiretice este inhibarea COX-2
E. analgezicele actioneaza prin mecanism central si periferic
(pag. 176-177)

F2610184. Procesul de absorbţie a medicamentelor decurge dupa o cinetica de ordinul 0 în cazul:


A. Administrării orale a medicamentelor
B. Perfuziei i.v. cu debit constant
C. Administrării medicamentelor pe cale rectală
D. Anesteziei generale cu debit constant de gaze
E. Administrării intrarahidiene
(pag. 58)

F2610185. Care dintre următoarele medicamente pot produce inducţie enzimatică?


A. Rifampicina
B. Griseofulvina
C. Piracetamul
D. Tolbutamida
E. Eritromicina
(pag. 120)

F2610186. Care sunt consecinţele inducţiei enzimatice?


A. Posologia insuficientă a medicamentelor administrate concomitent
B. Favorizarea reacţiilor adverse de tip imunologic
C. Creşterea efectului terapeutic în timp
D. Tendinţa de creştere a dozei cu creşterea frecvenţei efectelor adverse
E. Scăderea efectului terapeutic în timp
(pag. 122)

308 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
309 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2610187. Trec în secreţia lactantă:


A. Compuşii cuaternari de amoniu, datorită solubilităţii lor crescute
B. Medicamente bazice, care se pot concentra în lapte
C. Medicamente hidrofile, cu moleculă mare
D. Medicamente lipofile neionizate
E. Compuşi macromoleculari
(pag. 95)

F2610188. Calea sublinguală:


A. Permite numai administrarea substanţelor liposolubile şi active la doze mici
B. Asigură o absorbţie lentă şi durabilă, datorită unei cinetici de ordinul 0
C. Se poate utiliza numai pentru substanţele hidrosolubile care se dizolvă lent în salivă
D. Asigură o absorbţie promptă
E. Este utilă pentru medicamentele cu procent mare de extracţie hepatică sau degradate de sucurile digestive
(pag. 67-68)

F2610189. Se pot administra intravenos:


A. Saponine expectorante în tusea chinuitoare nocturnă
B. Substanţe iritante pentru ţesuturi
C. Suspensii apoase sterile şi apirogene
D. Soluţii sterile şi apirogene cu conţinut de substanţe tensioactive
E. Soluţii apoase sau emulsii ulei/apă foarte fine
(pag. 78-79)

F2610190. Calea intraarterială:


A. Este o cale de referinţă absolută
B. Exclude primul pasaj hepaj hepatic şi pulmonar
C. Se utilizează în tulburări circulatorii periferice grave
D. Se pretează la administrarea substanţelor citotoxice în tumori canceroase
E. Nu evită inactivarea la primul pasaj hepatic
(pag. 79)

F2610191. Sunt reacţii de biotransformare de fază II (conjugări):


A. Glucuronoconjugarea
B. Hidroxilarea aromatică
C. O-, S-, N-metilarea
D. N-dezalchilarea aminelor secundare
E. Decarboxilarea
(pag. 128)

F2610192. Care dintre afirmaţiile următoare este falsă?


A. Legarea de proteine scade hidrosolubitatea medicamentelor liposolubile
B. Prin legare de proteine, medicamentele pot deveni antigenice
C. Substituenţii de plasmă au distribuţie preponderent intracelulară
D. Cinetica distributiei este influenţată chiar la valori mici ale legării de proteinele plasmatice
E. La administrarea concomitentă a două medicamente care se leagă de proteine pe acelaşi situs, apar
interacţiuni de deplasare
(pag. 85-87)

F2610193. Fenomenul de inducţie enzimatică se caracterizează prin:


A. Existenţa unui medicament care scade rata sintezei enzimelor microzomiale hepatice
B. Diminuarea efectului unui medicament administrat concomitent cu inductorul

309 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
310 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Efecte favorabile în icterul nuclear prin inducerea UDP-glucuroniltransferazei


D. Efecte favorabile în porfiria hepatică prin inducţia ALA-sintetazei
E. Creşterea efectelor medicamentelor administrate concomitent (sinergism medicamentos supraaditiv)
(pag. 120,122)

310 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
311 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 11
Neuroleptice, antidepresive
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1211001. Care dintre următoarele neuroleptice au structură benzamidică:


A. Metoclopramid
B. Haloperidol
C. Droperidol
D. Sulpirid
E. Pimozid
(pag. 117-128; 143-152)

F1211002. În poziţia 10 a neurolepticelor tioxantenice se află un atom de:


A. Azot
B. Oxigen
C. Carbon
D. Sulf
E. Clor
(pag. 117-128; 143-152)

F1311003. Precizati neurolepticul sedativ:


A. haloperidol;
B. flufenazina;
C. proclorperazina;
D. levomepromazina;
E. fluspirilen.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1511004. Care dintre următoarele antidepresive acţionează ca blocant al receptorilor alfa-2


presinaptici:
A. citalopram
B. mirtazepin
C. maprotilina
D. fenelzina
E. fluoxetin
(pag. 146)

F1511005. Haloperidolul:
A. are acţiune neuroleptică sedativă
B. acţionează prin depleţia depozitelor de catecolamine
C. acţionează prin antagonism predominant dopaminergic
D. nu determină tulburări extrapiramidale
E. este contraindicat în stări halucinatorii şi delir acut
(pag. 120, 126)

F1511006. Neuroleptice "incisive“ (dezinhibitorii) sunt următoarele, cu excepţia:

311 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
312 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. sulpirid
B. haloperidol
C. clorpromazina
D. flufenazina
E. pimozid
(pag. 119)

F1511007. Următoarele antidepresive sunt inhibitoare ale recaptării NA şi/sau 5-HT, cu excepţia:
A. amitriptilina
B. imipramina
C. doxepina
D. citalopram
E. moclobemid
(pag. 146)

F1511008. Următoarele interacţiuni sunt întâlnite în grupa antidepresivelor, cu excepţia:


A. antidepresivele potenţează efectele amfetaminei
B. antidepresivele potenţează efectul hipertensiv al catecolaminelor
C. IMAO-A provoacă crize hipertensive la consumul brânzeturilor fermentate
D. amitriptilina potenţează efectele anticolinergice ale antiparkinsonienelor
E. antidepresivele potenţează efectele analgezicelor opioide
(pag. 149)

F1511009. Următorii compuşi sunt neuroleptice fenotiazinice, cu excepţia:


A. levomepromazina
B. tioridazina
C. flufenazina
D. flupentixol
E. proclorperazina
(pag. 125, 126)

F1611010. Acţionează ca antidepresiv prin blocarea receptorilor alfa-2-presinaptici:


A. Fluoxetina
B. Moclobemida
C. Mirtazepina
D. Doxepina
E. Citalopramul
(pag. 146)

F1611011. Acţionează prin inhibarea selectivă a MAO de tip A:


A. Mirtazepina
B. Selegilina
C. Entacapona
D. Moclobemida
E. Metaqualona
(pag. 146)

F1611012. Care dintre afirmaţii nu este adevărată?


A. Antidepresivele triciclice potenţaează efectele stimulatoare ale amfetaminei
B. Antidepresivele triciclice antagonizează efectele reserpinei
C. Antidepresivele triciclice au efect anticataleptic experimental
D. Miaserina potenţează efectele excitant-centrale ale amfetaminei

312 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
313 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. În depresia agitată timolepticele de tip activator sunt contraindicate


(pag. 147,148,150)

F1611013. Care dintre afirmaţiile următoare este falsă?


A. Antidepresivele potenţează efectele amfetaminei
B. Antidepresivele potenţează efectele presoare ale catecolaminelor
C. Asocierea antidepresivelor triciclice cu IMAO provooacă efecte de tip atropinic
D. IMAO neselective provoacă reacţii hipertensive la pacienţii care consumă alimente bogate în tiramină
E. Barbituricele cresc efectele antidepresivelor triciclice prin sinergism de acţiune de tip farmacodinamic
(pag. 149)

F1611014. Sunt inhibitoare selective ale recaptării noradrenalinei:


A. Citalopram
B. Fluoxetina
C. Nialamida
D. Maprotilina
E. Moclobemida
(pag. 146)

F1611015. Sunt neuroleptice cu structură benzamidică:


A. Clopentixol
B. Pimozid
C. Sulpirid
D. Clozapina
E. Oxipertina
(pag. 127)

F2111016. Risperidon are indicatie expresa in:


A. psihoze cu manifestari negative autistice
B. halucinatii
C. delir
D. boala Parkinson
E. sindroame depresive
(pag. 120)

F2111017. Neurolepticele clasice au urmatoarele efecte, cu exceptia:


A. tranchilizant major
B. antipsihotic
C. miorelaxant
D. cresterea secretiei de prolactina
E. extrapiramidal
(pag. 119-123)

F2111018. Flufenazina decanoat are durata de actiune:


A. 8 ore
B. 12 ore
C. 24 ore
D. 3 - 4 saptamani
E. 1 - 2 luni
(pag. 118)

F2111019. Risperidon este neuroleptic prin urmatorul mecanism de actiune:

313 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
314 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. depletia depozitelor de catecolamine


B. agonist predominant dopaminergic D2
C. antagonist predominant D2
D. agonist predominant serotoninergic 5 - HT2
E. antagonist predominant 5 - HT2
(pag. 118)

F2111020. Moclobemid este antidepresiv cu mecanism de actiune:


A. inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor
B. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei
C. IMAO neselectiv şi ireversibil
D. IMAO- A selectiv şi reversibil
E. blocant al receptorilor alfa - 2 presinaptici
(pag. 146)

F2111021. Mirtazapin este antidepresiv cu mecanism de actiune:


A. inhibitor neselectiv al recaptarii monoaminelor
B. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei
C. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei
D. blocant al receptorilor alfa-2 presinaptici
E. IMAO-A selectiv şi ireversibil
(pag. 146)

F2111022. Notati singurul mecanism corespunzator, pentru antidepresivul modern paroxetin:


A. inhibitor neselectiv al MAO (IMAO)
B. inhibitor selectiv al MAO-A (IMAO-A)
C. inhibitor selectiv al recaptarii NA şi ADR
D. inhibitor selectiv al recaptarii 5HT
E. antagonist alfa-2 presinaptic
(pag. 146)

F2211023. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la sarurile de litiu sunt corecte?
A. Se utilizeaza numai saruri organice ale Li.
B. Se utilizeaza numai saruri anorganice ale Li.
C. Se utilizeaza saruri organice si anorganice ale Li: carbonat, sulfat, citrat, glutamat, etc.
D. Nu au actiune normotimica.
E. Pot fi asociate cu neuroleptice de tip Haloperidol.
(pag. 151)

F2211024. Care dintre antidepresive sunt de electie in depresia severa?


A. Antidepresivele triciclice.
B. Antidepresivele tetraciclice.
C. IMAO
D. Inhibitoarele selective ale recaptarii serotoninei.
E. Neurolepticele hipnoinductoare
(pag. 148)

F2211025. Alegeti neurolepticele butirofenonice:


A. Tiotixen
B. Haloperidol
C. Pimozid
D. Sulpirid

314 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
315 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Tioridazin
(pag. 124)

F2211026. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:


A. butirofenonele se comporta asemanator cu fenotiazinele alchilice
B. tioxantenele se comporta asemanator cu fenotiazinele piperazinice
C. tioxantenele sunt neuroleptice atipice
D. fenotiazinele alchilice sunt neuroleptice incisive
E. difenilbutilpiperidinele sunt antipsihotice cu durata lunga de actiune
(pag. 117-127,143-151)

F2211027. Care din urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine piperidinice:


A. levomepromazina
B. pipotiazina
C. clorpromazina
D. flufenazina
E. fluvoxamina
(pag. 117-127,143-151)

F2311028. Precizati neurolepticul sedativ:


A. haloperidol;
B. flufenazina;
C. proclorperazina;
D. levomepromazina;
E. fluspirilen.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311029. Levomepromazina prezinta urmatoarele proprietati cu o exceptie:


A. neuroleptic sedativ;
B. antipsihotic;
C. neuroleptic incisiv;
D. anticolinergic;
E. anxiolotic.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311030. Durata de actiune a flufenazinei decanoat este:


A. 8 ore;
B. 3 - 4 saptamani;
C. 24 ore;
D. 1 - 2 luni;
E. 12 ore.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311031. Care este mecanismul de actiune corespunzator paroxetinei:


A. antagonist al receptorilor alfa -2 adrenergici (presinaptici);
B. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei;
C. inhibitor selectiv al recaptarii serotoninei (5 hidroxi-triptaminei);
D. inhibitor selectiv al MAO de tip A;
E. inhibitor neselectiv al MAO.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311032. Care din urmatoarele medicamente antidepresive este un inhibitor selectiv al MAO tip A

315 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
316 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(reversibil):
A. tranilcipromina;
B. fenelzina;
C. nialamida;
D. mirtazepam;
E. moclobemid.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2511033. Urmatoarele neuroleptice au structura benzamidica:


A. Haloperidol
B. Rispolept
C. Sulpirid
D. Pimozid
E. Penfluridol
(pag. 118)

F2511034. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. Sulpiridul este antagonist pur D2
B. Antagonistii predominant 5-HT2 actioneaza in special pe simptomele negative ale shizofreniei
C. Rispolept este antagonist predominant 5-HT2
D. La administrarea neurolepticelor poate sa apara simdromul muscarinic
E. In timpul tratamentului cu neuroleptice pot aparea tulburari ale functiilor sexuale
(pag. 120-122)

F2511035. Prezinta actiune prelungita:


A. Clorprotixen
B. Flupentixol decanoat
C. Haloperidol
D. Trifluoperidol
E. Droperidol
(pag. 118)

F2511036. Neurolepticele incisive:


A. prezinta structura de fenotiazine piperazinilalchilice
B. au efect sedativ
C. au efect antipsihotic moderat asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei
D. actioneaza intens pe simptomele negative ale schizofreniei
E. sunt indicate in stari de agitatie psihomotorie acuta
(pag. 119)

F2511037. Care din urmatoarele antidepresive sunt IMAO-A?


A. fenelzina
B. tranilcipromina
C. mirtazepin
D. moclobemid
E. sertralin
(pag. 146)

F2511038. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. Amitriptilina prezinta efect anticolinergic
B. Barbituricele diminua efectul antidepresivelor
C. Antidepresivele scad efectul antihipertensivelor

316 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
317 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Antidepresivele diminua efectele amfetaminei cu exceptia mianserinei


E. Antidepresivele au ca indicatie principala depresia endogena
(pag. 148-149)

F2611039. Antagonistul competitiv se caracterizează prin:


A. Competiţie cu mediatorul fiziologic pentru acelaşi situs de legare la nivel receptorial
B. Activitate intrinsecă submaximală
C. Lipsa afinităţii faţă de receptor
D. pD2 prim - logaritmul negativ al concentraţiei molare de antagonist care reduce la jumătate efectul
agonistului
E. Favorizarea legării mediatorului, antagonistul legându-se de acelaşi receptor, dar pe un alt situs
(pag. 226-227)

F2611040. Este antagonism farmacodinamic utilizat în terapeutică ca medicaţie antidot:


A. Neostigmină + Succinilcolină
B. Neostigmină + Atracuriu
C. Spironolactonă + Clorură de potasiu i.v.
D. Droperidol + Alfentanil
E. Tonicardiace + săruri de Ca i.v
(pag. 210-212)

F2611041. Este sinergism de potenţare utilizat în terapeutică:


A. Săruri de Ca i.v. În insuficienţa cardiacă acută + tonicardiace
B. Antidiabetice orale + ß -adrenolitice
C. Sulfamide + Procainbenzilpenicilină
D. Antihipertensive + diuretice
E. Neostigmină + suxametoniu
(pag. 210)

F2611042. Un antagonist necompetitiv se caracterizează prin:


A. Legarea de receptor pe un alt situs, împiedicând legarea normală a mediatorului fiziologic
B. Activitate intrinsecă maximă
C. pA2 - logaritmul concentraţiei pentru care trebuie dublată doza de agonist pentru a produce acelaşi efect
D. Afinitate pentru situsul de legare a mediatorului
E. Favorizarea legării mediatorului prin modificări sterice la nivelul receptorului
(pag. 226-228)

F2611043. Fenomenul "up regulation" este consecinţa:


A. Favorizării degradării metabolice a mediatorului
B. Stimulării continue a receptorilor
C. Creşterii eliberării de mediator în fanta sinaptică
D. Inhibării recaptării mediatorului
E. Blocării continue a receptorilor
(pag. 199)

F2611044. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ?


A. Esterii pseudotropanolului (pseudotropinei) au acţiune parasimpatolitică, iar ai tropanolului (tropinei) au
acţiune anestezică locală.
B. Înlocuirea radicalului metil de la atomul de azot heterociclic al derivaţilor de morfinan (morfină, oximorfonă)
cu radicalul alil coonduce la obţinerea de antagonişti ai receptorilor opioizi.
C. Introducerea unor grupări hidrofile (-OH) pe nucleul sterolic al digitoxinei creşte durata acţiunii
farmacodinamice
D. Aminoacizii dextrogiri sunt utilizaţi preponderent pentru obţinerea aminelor biogene, în defavoarea celor

317 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
318 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

levogiri
E. Dopamina fiind o amină biogenă penetrează uşor bariera hemato-encefalică, folosind sisteme
transportoare specifice pentru amine biogene
(pag. 183-187)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1211045. Care afirmatii sunt corecte?


A. Clorpromazina este un neuroleptic derivat de fenotiazina cu catena laterala alifatica
B. Clorpromazina este conditionata in preparatele Clordelazin drajeuri, Plegomazin drajeuri si fiole.
C. Levomepromazina este un antidepresiv benzoxazepinic
D. Levomepromazina este indicata in stari de agitatie, excitatii psihomotorii cu halucinatii, delir cronic, psihoze
senile
E. Levomepromazina este un hipnogen
(pag. 117-128; 143-152)

F1211046. Care afirmatii sunt corecte?


A. Haloperidol este un neuroleptic butirofenonic
B. Haloperidol este un neuroleptic benzamidic
C. Flupentixolul indicat in schizofrenie este conditionat sub forma "depot".
D. Zyprexa este un antipsihotic indicat in tratamentul schizofreniei
E. Metoclopramid este un neuroleptic triciclic
(pag. 1178-128; 143-152)

F1211047. Care dintre afirmaţiile referitoare la butirofenone sunt adevărate:


A. Cei mai importanţi reprezentanţi sunt Flupentixolul şi clopentixolul
B. Sunt neuroleptice incisive
C. Nu prezintă efecte extrapiramidale
D. Sunt indicate în delir, halucinaţii
E. Se administrează numai pe cale orală
(pag. 117-128; 143-152)

F1211048. Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza ca inhibitoare selective ale recaptarii
serotoninei:
A. Amitriptilina
B. Fluoxetina
C. Paroxetina
D. Doxepina
E. Sertralina
(pag. 117-128; 143-152)

F1211049. Care dintre următoarele efecte pot apare la administrarea neurolepticelor


A. Antipsihotică
B. Sindrom extrapiramidal
C. Muscarinic
D. Alfa-1 adrenomimetic
E. Antihistaminic H1
(pag. 117-128; 143-152)

F1211050. Care dintre următoarele substanţe fac parte din grupul neurolepticelor cu structură
fenotiazinică:
A. Haloperidol

318 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
319 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Sulpirid
C. Clorpromazina
D. Reserpina
E. Levomepromazina
(pag. 117-128; 143-152)

F1211051. Care sunt avantajele la administrarea neurolepticelor depot:


A. Se administrează numai oral
B. Se pot administra în ambulator
C. Asigură o mai bună complianţă
D. Sunt diminuate reacţiile adverse
E. Doza globală este crescută
(pag. 117-128; 143-152)

F1211052. Din clasa psiholepticelor fac parte substantele medicamentoase cu actiune:


A. Antidepresiv
B. Neuroleptica
C. Hipnotica
D. Psihostimulenta
E. Anxiolitica.
(pag. 117-128; 143-152)

F1211053. Din grupa neurolepticelor inciseive fac parte următoarele substanţe


A. Tioridazina
B. Sulpirid
C. Flufenazina
D. Levomepromazina
E. Pimozid
(pag. 117-128; 143-152)

F1211054. Efectul tranchilizant major al neurolepticelor se manifestă prin:


A. Scăderea tensiunii nervoase
B. Suprimarea anxietăţii
C. Inducerea anxietăţii
D. Nervozitate
E. Neutralitate afectivă
(pag. 117-128; 143-152)

F1211055. Neurolepticele incisive prezintă următoarele caracteristici:


A. Produc somnolenţă accentuată
B. Acţionează asupra simptomelor positive ale schizofreniei
C. Nu acţionează asupra simptomelor negative din schizofrenie.
D. Efectul antipsihotic este intens.
E. Efectul antipsihotic apare numai la doze crescut
(pag. 117-128; 143-152)

F1211056. Neurolepticele sunt indicate în:


A. Schizofrenie
B. Greţuri şi vomismente intense
C. Parkinson
D. Anesteziologie
E. Hipotensiune

319 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
320 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 117-128; 143-152)

F1211057. Neurolepticele sunt substante medicamentoase derivati de:


A. Acid fenil acetic
B. Fenotiazina.
C. Butirofenona
D. Benzamida
E. Xantina.
(pag. 117-128; 143-152)

F1311058. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt:


A. maprotilina;
B. fluoxetin;
C. paroxetin;
D. sertralin;
E. desimipramina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311059. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil


farmacologic:
A. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ;
B. potenteaza efectele reserpinei;
C. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei;
D. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei);
E. prezinta efecte colinergice centrale.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311060. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse:
A. insomnie sau somnolenta;
B. psihoza deliranta, maniacala;
C. efecte secundare de tip colinergic;
D. efecte secundare anticolinergice;
E. anxietate.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311061. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic?
A. blocarea recaptarii noradrenalinei;
B. actiune anticolinergica centrala;
C. actiune anticolinergica periferica;
D. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO);
E. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT).
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311062. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice?


A. scad tensiunea nervoasa;
B. calmeaza starile de hiperexcitabilitate;
C. actiune antipsihotica;
D. actiune antiparkinsoniana;
E. produc neutralitate afectiva si emotionala.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311063. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele?


A. parkinsonismul;

320 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
321 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. schizofrenia;
C. psihoza maniaco-depresiva;
D. tulburari psihotice (stari paranoide);
E. grata si voma (intense).
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311064. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive?


A. clorpromazina;
B. haloperidol;
C. flufenazina;
D. levomepromazina;
E. sulpirid.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311065. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative?


A. flufenazina;
B. clorpromazina;
C. levomepromazina;
D. haloperidol;
E. tioridazina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311066. Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de:


A. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC;
B. activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC;
C. blocarea enzimei monoaminooxidaza;
D. inhibarea enzimei fosfodiesteraza;
E. blocarea receptorilor adenozinei.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311067. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind:


A. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate);
B. convulsii;
C. psihoza maniaco-depresiva;
D. depresii (refractare la imipramina);
E. insuficienta cardiaca grava.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311068. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza


efectele:
A. hipertensive ale simpatomimeticelor;
B. anticolinergice ale atropinei, trihexifenidilului;
C. antihipertensivelor;
D. psihostimulantelor amfetaminice;
E. antiepilepticelor.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311069. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse:


A. astenie, somnolenta;
B. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic);
C. miastenie (efect miorelaxant);
D. fenomene parkinsoniene;

321 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
322 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina).


(pag. 117-127; 143-151.)

F1311070. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative:


A. induc somnolenta;
B. efect sedativ;
C. reactii adverse neurologice intense;
D. efect anxiolitic intens;
E. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1311071. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol:


A. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie);
B. dificultati de mictiune, constipatie;
C. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian);
D. dislepsii (miscari involuntare ale gurii, limbii, gatului, membrelor);
E. tahicardia.
(pag. 117-127; 143-151.)

F1411072. Acatisia produsă de neuroleptice se caracterizează prin:


A. mişcări involuntare ale gurii, limbii şi gâtului
B. stare de nelinişte subiectivă asociată cu nevoia imperioasă de mişcare
C. crize oculogire
D. mişcări constante şi necontrolate ale picioarelor
E. contracturi musculare regionale
(pag. 122)

F1411073. Antidepresivele potenţează efectele:


A. clonidinei
B. amfetaminei
C. analgezicelor opioide
D. antiepilepticelor
E. guanetidinei
(pag. 149)

F1411074. Antidepresivele triciclice sunt contraindicate în:


A. boala Parkinson
B. sarcină
C. glaucom
D. hipertrofia de prostată
E. miastenie
(pag. 147-148)

F1411075. Antidepresivele triciclice:


A. pot provoca relativ frecvent reacţii adverse de tip anticolinergic
B. toxicitatea lor este potenţată de diureticele saluretice
C. au o latenţă scurtă (2-3 zile)
D. eficienţa lor terapeutică poate fi verificată după minim 4 săptămâni de la iniţierea tratamentului
E. impun monitorizarea terapiei
(pag. 148-149)

F1411076. Clorpromazina are acţiune:

322 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
323 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. anticonvulsivantă
B. sedativă şi deprimantă psihomotorie
C. antipsihotică moderată
D. timoanaleptică
E. miorelaxantă
(pag. 124)

F1411077. Fac parte din grupul antidepresivelor triciclice:


A. amitriptilina
B. doxepina
C. mianserina
D. moclobemid
E. imipramina
(pag. 145)

F1411078. Fac parte din grupul neurolepticelor butirofenonice:


A. sulpirid
B. flufenazina
C. droperidol
D. pimozid
E. haloperidol
(pag. 118)

F1411079. Flufenazina:
A. poate provoca tulburări extrapiramidale de tip diskinetic
B. are acţiune antiemetică
C. prezintă un efect antipsihotic intens
D. este un neuroleptic butirofenonic
E. antagonizează hipokinezia şi rigiditatea în boala Parkinson
(pag. 124-125)

F1411080. Haloperidolul:
A. este un neuroleptic fenotiazinic
B. poate provoca tulburări extrapiramidale intense
C. are o acţiune neuroleptică incisivă
D. prezintă un efect sedativ şi hipnogen
E. se administrează exclusiv parenteral
(pag. 126)

F1411081. Neurolepticele incisive:


A. au efect sedativ şi anxiolitic intens
B. au efect favorabil la bolnavii schizofreni cu autism
C. au un puternic efect antihalucinator şi antidelirant
D. provoacă somnolenţă
E. sunt preferate în stările de agitaţie psihomotorie acută
(pag. 119)

F1411082. Precizaţi care sunt afirmaţiile corecte referitoare la litiu:


A. este contraindicat în sarcină
B. toxicitatea litiului este potenţată de diureticele saluretice
C. nu se recomandă la bolnavii cu insuficienţă respiratorie
D. poate provoca fotosensibilizare

323 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
324 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. impune monitorizarea periodică a litemiei


(pag. 151)

F1411083. Precizaţi medicamentele incluse în grupa antidepresivelor:


A. zopiclona
B. fluoxetina
C. pimozidul
D. piracetam
E. doxepina
(pag. 146)

F1411084. Sindromul neuroleptic malign se caracterizează prin:


A. relaxarea accentuată a musculaturii striate
B. hipertermie
C. rigiditate musculară
D. tahiaritmii
E. mortalitate ridicată
(pag. 122)

F1411085. Sindromul parkinsonian provocat de neuroleptice nu este corelat cu acţiunea antipsihotică


a neurolepticelor clasice:
A. nu este corelat cu acţiunea antipsihotică a neurolepticelor clasice
B. este mai frecvent şi mai intens la neurolepticele clasice sedative
C. se caracterizează prin hipertonie şi hiperkinezie
D. apare după administrarea prelungită a neurolepticelor
E. este mai redus ca intensitate pentru neurolepticele clasice dezinhibitorii
(pag. 121)

F1411086. Sunt neuroleptice incisive:


A. sulpirid
B. tioridazina
C. pimozid
D. clorpromazina
E. haloperidol
(pag. 119)

F1511087. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


A. antidepresivele au ca indicaţie principală depresia endogenă
B. în depresia anxioasă, antidepresivele se pot asocia cu anxiolitice benzodiazepinice
C. la vârstnici, aminele triciclice nu produc efecte adverse
D. antidepresivele triciclice nu trec în laptele matern
E. trecerea la IMAO se poate face imediat după întreruperea aminelor triciclice
(pag. 148)

F1511088. Droperidolul:
A. la administrarea i.v. prezintă latenţă şi durata de acţiune lungi
B. la administrarea i.v. prezintă latenţă şi durata de acţiune scurte
C. este indicat în urgenţe psihiatrice
D. este utilizat în neuroleptanalgezie
E. sinonim cu haloperidol
(pag. 126)

324 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
325 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1511089. Enumeraţi greşelile din clasificarea neurolepticelor după structura chimică:


A. fenotiazine: levomepromazina
B. tioxantene: clopentixol
C. dibenzodiazepine: clozapina
D. benzamide: periciazina
E. butirofenone: penfluridol
(pag. 118)

F1511090. Grupa neurolepticelor incisive dezinhibitorii include:


A. haloperidol
B. sulpirid
C. clorpromazina
D. tioridazina
E. pimozid
(pag. 119)

F1511091. Mecanismele acţiunii neuroleptice:


A. depleţia catecolaminelor (dopamină, noradrenalină, adrenalină): rezerpina
B. antagonism predominant dopaminergic pe receptorii D2 şi D1 în raport de 500:1 pentru clorpromazină
C. antagonism predominat dopaminergic pe receptorii D2 şi D1 în raport de 5:1 pentru haloperidol
D. antagonist pur D2: sulpirid
E. antagonism predominant serotoninergic: risperidona (5-HT2/D2 = 25:1)
(pag. 118, 120)

F1511092. Neurolepticele acţionează prin:


A. depleţia depozitelor de catecolamine
B. agonism predominant dopaminergic
C. agonism predominant serotoninergic
D. antagonism predominant dopaminergic
E. antagonism predominant serotoninergic
(pag. 120)

F1511093. Neurolepticele clasice, antagonişti predominant dopaminergici, prezintă reacţii adverse de


tip neurologic:
A. ginecomastie
B. sindrom Parkinson
C. dischinezii
D. acatizia
E. tendinţă la sinucidere
(pag. 121, 122)

F1511094. Reacţiile adverse frecvente ale antidepresivelor tip amine triciclice sunt:
A. anxietatea
B. hipotensiunea arterială
C. psihoza delirantă
D. neperceperea culorilor roşu, verde
E. efecte secundare de tip anticolinergic
(pag. 147)

F1511095. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptării serotoninei, cu excepţia:


A. citalopram
B. mirtazepin

325 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
326 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. maprotilina
D. paroxetin
E. sertralin
(pag. 146)

F1611096. Efectele adverse ale litiului sunt potenţate de:


A. Diuretice saluretice
B. Dieta hiperproteică
C. Dieta hiposodată
D. Haloperidol
E. Antiacide de tip bicarbonat de sodiu
(pag. 151)

F1611097. Inhibă selectiv recaptarea serotoninei:


A. Fluvoxamina
B. Paroxetina
C. Imipramina
D. Tranilcipromina
E. Mirtazepina
(pag. 146)

F1611098. Mecanismul de acţiune al neurolepticelor constă în:


A. Depleţia depozitelor de catecolamine
B. Antagonizarea receptorilor dopaminergici D1 şi D2
C. Antagonizarea predominantă a receptorilor serotoninergici 5-HT2
D. Stimularea eliberării presinaptice a catecolaminelor
E. Inhibarea recaptării dopaminei la nivelul sistemului limbic
(pag. 118)

F1611099. Neurolepticele butirofenonice se caracterizează prin:


A. Acţiune neuroleptică incisivă
B. Tulburări extrapiramidale intense
C. Efecte vegetative de tip simpatolitic
D. Efecte de stimulare cardiacă marcată
E. Hipertensiune arterială
(pag. 126)

F1611100. Sunt acţiuni farmacodinamice specifice timolepticelor:


A. Potenţarea efectelor catecolaminelor
B. Potenţarea efectelor stimulatoare ale amfetaminei
C. Stimularea receptorilor dopaminergici D2 din nigrostriat
D. Stimularea receptorilor colinergici centrali (acţiune colinergică centrală) în măsură diferită, în funcţie de
substanţă
E. Blocarea receptorilor NMDA pentru acidul glutamic
(pag. 146-147)

F1611101. Sunt acţiuni neurologice, specifice neurolepticelor:


A. Diskinezia tardivă
B. Akatizia
C. Sindromul extrapiramidal
D. Coreea
E. Scăderea secreţiei de prolactină

326 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
327 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 120)

F1611102. Sunt acţiuni psiho-fiziologice de tip neuroleptic:


A. Efectul tranchilizant major
B. Acţiunea antiamfetaminică
C. Acţiunea miorelaxantă centrală
D. Efectul hipnogen
E. Stimularea contracţiei musculaturii netede vezicale şi biliare
(pag. 119)

F1611103. Sunt efecte endocrine produse de neuroleptice:


A. Creşterea secreţiei de prolactină
B. Ginecomastia
C. Creşterea sintezei de gonadoreline
D. Apariţia rezistenţei periferice la acţiunea hormonilor tiroidieni
E. Modificarea ciclului menstrual (amenoree-galactoree)
(pag. 123)

F1611104. Sunt neuroleptice piperazinilalchilice:


A. Triflupromazina
B. Trifluoperazina
C. Perimetazina
D. Proclorperazina
E. Flufenazina
(pag. 124)

F2111105. Sunt neuroleptice fenotiazinice aminoalchilice:


A. tioridazina
B. clorpromazina
C. trifluoperazina
D. flufenazina
E. levomepromazina
(pag. 124)

F2111106. Sunt neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip anticolinergic:


A. clorpromazina
B. pimozid
C. haloperidol
D. risperidon
E. sulpirid
(pag. 122)

F2111107. Haloperidolul poate provoca urmatoarele reactii adverse:


A. sindrom parkinsonian
B. retentie urinara
C. hipotensiune arteriala
D. dislepsii
E. hiposalivatie
(pag. 121, 122)

F2111108. Sunt antidepresive cu componenta psihomotorie sedativa:


A. doxepina

327 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
328 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. nortriptilina
C. amitriptilina
D. desipramina
E. imipramina
(pag. 146)

F2111109. Sunt antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei:


A. sertralin
B. maprotilina
C. paroxetin
D. fluoxetin
E. moclobemid
(pag. 146)

F2111110. Antidepresivele amine triciclice au relativ frecvent urmatoarele reactii adverse si


contraindicatii:
A. glaucom
B. hipertrofie de prostata,
C. diaree
D. psihoza deliranta, maniacala
E. anxietate
(pag. 147)

F2111111. Doxepina este antidepresiv de tip:


A. inhibitor selectiv al recaptarii noradrenalinei
B. sedativ
C. amina triciclica
D. inhibitor MAO
E. stabilizator
(pag. 146)

F2111112. Sunt timeretice:


A. fenelzina
B. mirtazapin
C. doxepina
D. tranilcipromina
E. desipramina
(pag. 145)

F2111113. Sunt neuroleptice cu efecte secundare neurologice marcate (sindrom parkinsonian, acatizie,
diskinezie):
A. butirofenone
B. diazepine si oxazepine
C. fenotiazine piperazinilalchilice
D. fenotiazine aminoalchilice
E. fenotiazine piperidilalchilice
(pag. 121-122)

F2111114. Clorpromazina poate induce urmatoarele RA:


A. somnolenta
B. efecte toxice hepatice
C. reactii alergice

328 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
329 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. tulburari extrapiramidale intense


E. reactivarea crizelor epileptice
(pag. 123-125)

F2111115. Notati afirmatiile adevarate pentru medicamentul modern risperidon:


A. efect antidepresiv
B. efect antiparkinsonian
C. efect antivomitiv
D. antagonist 5 HT-2/D2
E. efect neuroleptic intens pe simptomele negative autistice ale schizofreniei
(pag. 118)

F2111116. Neurolepticele au urmatoarele efecte adverse:


A. miastenie
B. tulburari ale functiilor sexuale
C. sindrom de tip parkinsonian
D. acatizie
E. diskinezii
(pag. 121-122)

F2111117. Neurolepticele clasice au urmatoarele caracteristici:


A. efect antipsihotic
B. efecte adverse neurologice
C. efecte secundare vegetative
D. agonisti ai receptorilor D2
E. actiune antiamfetaminica
(pag. 119-122)

F2111118. Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al antidepresivelor amine triciclice si
tetraciclice:
A. latenta scurta (1 - 5 zile)
B. eficienta la minim 4 saptamani de tratament
C. asocierea cu antidepresive IMAO este indicata
D. intre tratamentul cu triciclice si IMAO este obligatorie o pauza de 2 saptamani
E. antagonizeaza efectul anticolinergicelor
(pag. 149)

F2111119. Notati afirmatiile corecte pentru profilul farmacologic al sarurilor de litiu:


A. indicele terapeutic este mare
B. RA pot sa apara chiar in zona terapeutica a concentratiilor plasmatice
C. asocierea cu haloperidol este indicata
D. efectele sunt diminuate de Na+
E. RA sunt potentate de dieta hiposodata
(pag. 151)

F2111120. Moclobemid are urmatorul profil farmacologic:


A. inhibitor de MAO
B. inhibitor selectiv si reversibil al MAO-A
C. antidepresiv
D. neuroleptic
E. efectul branzei (cheese effect) absent
(pag. 150)

329 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
330 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2111121. Nortriptilina are urmatoarele caracteristici farmacologice:


A. antidepresiv
B. inhibitor predominant al recaptarii noradrenalinei
C. contraindicatie in depresiile agitate
D. componenta psihomotorie sedativa
E. amina triciclica
(pag. 145-148)

F2111122. Notati afirmatiile corecte privind farmacoterapia depresiilor:


A. formele usoare nu necesita antidepresive
B. antidepresivele sunt indicate in depresiile endogene
C. in depresia agitata, cu hiposomnie, sunt indicate antidepresive IMAO
D. in depresia endogena schizofrenica sunt indicate levomepromazina sau tioridazina
E. la varstnici, aminele triciclice se prescriu in doze mai mari, fata de adult
(pag. 148-149)

F2211123. Antidepresivele pot actiona:


A. inhiband recaptarea serotoninei
B. favorizand recaptarea noradrenalinei
C. blocand receptorii GABA
D. inhiband selectiv MAO-B
E. blocand receptorii alfa2 presinaptici
(pag. 117-127,143-151)

F2211124. Antidepresivele triciclice:


A. au latenta lunga
B. tratamentul nu dureaza mai mult de o saptamana
C. au efecte colinergice
D. inhiba MAO-A
E. pot avea efecte sedative
(pag. 117-127,143-151)

F2211125. Antidepresivele:
A. antagonizeaza efectele amfetaminei
B. amitriptilina potenteaza efectele antiparkinsonienelor anticolinergice
C. antidepresivele IMAO pot da "efectul branzei"
D. scad efectele analgezicelor opioide
E. cresc efectele antiepilepticelor
(pag. 117-127,143-151)

F2211126. Care dintre clasele structurale enumerate mai jos prezinta compusi cu actiune neuroleptica?
A. Fenotiazine
B. Tioxantene
C. Butirofenone
D. Compusi cuaternari de amoniu
E. Alcooli tertiari
(pag. 118)

F2211127. Care dintre efectele enumerate sunt produse de neuroleptice?


A. Scad tensiunea nervoasa, calmeaza hiperexcitabilitatea.
B. Actiune antipsihotica in psihoze acute si cronice.
C. Actiune antihistaminica H2

330 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
331 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Actiune alfa-adrenolitica centrala.


E. Actiune excitanta SNC.
(pag. 119-120)

F2211128. Care dintre urmatoarele neuroleptice sunt neuroleptice incisive?


A. Haloperidol.
B. Levomepromazina.
C. Flufenazina.
D. Clorpromazina.
E. Pimozidul.
(pag. 119)

F2211129. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Droperidol sunt corecte?


A. Este un derivat de butirofenona.
B. Este un derivat de tioxantena.
C. Se administreaza intravenos, are actiune rapida si de scurta durata.
D. Se administreaza numai oral si are timp lung de actiune.
E. Este indicat in neuroleptanalgezie si urgente psihiatrice.
(pag. 126)

F2211130. Care dintre urmatoarele caracteristici structurale enumerate sunt importante pentru
actiunea neurolepticelor fenotiazinice?
A. Prezenta unei catene cu azot in pozitia 10 a nucleului fenotiazinic.
B. Azotul din catena trebuie sa fie la 3 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10.
C. Azotul din catena trebuie sa fie la 2 atomi de carbon distanta fata de cel din pozitia 10.
D. Prezenta unui substituent adecvat in pozitia 2 ( Cl, Br, CF3 ).
E. Prezenta unei catene alchilice ramificate in pozitia 2.
(pag. 124)

F2211131. Neurolepticele fenotiazinice prezinta urmatoarele tipuri de actiuni:


A. Actiune neuroleptica.
B. Actiune antiemetica
C. Actiune hipotermizanta
D. Actiune simpatomimetica
E. Actiune vegetativa, simpatolitica si parasimpatolitica.
(pag. 124)

F2211132. Care dintre urmatoarele clase structurale prezinta actiune antidepresiva?


A. Dibenzoazepine.
B. Dibenzocicloheptadiene.
C. Pirazinoazepine.
D. Butirofenone.
E. Fenotiazine.
(pag. 145)

F2211133. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt inhibitoare MAO?


A. Fenelzina.
B. Nialamida.
C. Amitriptilina.
D. Imipramina.
E. Moclobemidul.
(pag. 146)

331 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
332 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211134. Care dintre urmatoarele afirmatii rerferitoare la amitriptilina sunt corecte?


A. Este derivat de dibenzocicloheptadiena.
B. Face parte din clasa timolepticelor.
C. Face parte din clasa timereticelor.
D. Are efect psihomotor sedativ si anxiolitic,de diminuare a agitatiei.
E. Are efecte anticolinergice centrale si periferice.
(pag. 145-147)

F2211135. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupul neurolepticelor
butirofenonice?
A. Clorprotixen
B. Fluspirilen
C. Haloperidol
D. Droperidol
E. Reserpina
(pag. 126)

F2211136. Care dintre urmatoarele substante sunt neuroleptice fenotiazinice?


A. Periciazina
B. Flufenazina
C. Tioridazina
D. Pimozid
E. Trifluoperidol
(pag. 126)

F2211137. Care dintre urmatoarele neuroleptice fac parte din seria fenotiazinelor cu catena
piperazinalchilica?
A. Levomepromazina
B. Pipotiazina
C. Proclorperazina
D. Flufenazina
E. Prometazina
(pag. 124)

F2211138. Neurolepticele fenotiazinice piperazinilalchilice au urmatorul profil farmacologic:


A. Sunt slab sedative.
B. Au efecte vegetative evidente
C. Sunt antiemetice.
D. Au efect antipsihotic intens
E. Efectele extrapiramidale sunt reduse.
(pag. 125)

F2211139. Clorpromazina:
A. Este un neuroleptic cu structura butirofenonica.
B. Are efect sedativ, hipnogen.
C. Este indicat in stari de excitatie psihotica.
D. Nu prezinta efecte vegetative.
E. Sidromul extrapiramidal este redus
(pag. 125)

F2211140. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase fac parte din grupa antidepresivelor cu
structura de amina triciclica ?

332 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
333 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. Imipramina
B. Sertralina
C. Doxepina
D. Tranilcipramina
E. Maprotilin
(pag. 145)

F2211141. Care dintre urmatoarele antidepresive actioneaza prin inhibarea recaptarii noradrenalinei si
serotoninei?
A. Nortriptilina
B. Amitriptilina
C. Citalopram
D. Moclobemid
E. Imipramina
(pag. 146)

F2211142. Care dintre urmatoarele reactii adverse apar relativ frecvent la administrarea
antidepresivelor triciclice?
A. Anxietate
B. Efecte de tip anticolinergic
C. Insomnie sau somnolenta
D. Dependenta fizica
E. Agranulocitoza
(pag. 147)

F2211143. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. Antidepresivele potenteaza efectele analgezicelor opioide
B. IMAO neselective pot provoca crize hipertensive la pacientii care consuma alimente bogate in tiramina.
C. Antidepresivele diminua efectele antiepilepticelor.
D. Barbituricele potenteaza efectele antidepresivelor.
E. Antidepresivele cresc efectul antihipertensiv al Clonidinei.
(pag. 149)

F2211144. Mentionati afirmatiile corecte referitoare la Moclobemid:


A. Este substanta activa din produsul Aurorix.
B. Este o amina triciclica.
C. Face parte din grupul IMAO-A selectiv.
D. Este un IMAO-B selectiv.
E. Este un antidepresiv la care "cheese efect" este puternic.
(pag. 150)

F2211145. Mianserin este:


A. Un neuroleptic butirofenonic.
B. Un antidepresiv triciclic.
C. Un antidepresiv tetraciclic.
D. Un antidepresiv ce inhiba efectele stimulatoare ale amfetaminei.
E. Este un antidepresiv cu efect psihomotor stabilizator.
(pag. 145, 150)

F2211146. Litiul:
A. Se utilizeaza sub forma de carbonat, sulfat sau glutamat.
B. Are actiune normotimica.

333 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
334 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Efectele sale sunt potentate de ionii de sodiu.


D. Este un antidepresiv indicat in manie acuta cand neurolepticele sunt contraindicate.
E. Se poate administra in sarcina si alaptare.
(pag. 151)

F2211147. Neurolepticele au ca actiuni psihofiziologice:


A. Scaderea tonusului bazal al SNC
B. Efect tranchilizant major
C. Imbunatatirea facultatilor intelectuale si a gandirii.
D. Efect hipnoinductor.
E. Accentueaza agresivitatea si agitatia.
(pag. 119)

F2211148. Neurolepticele au ca actiuni neurologice nedorite:


A. Sindrom extrapiramidal
B. Actiune antipsihotica
C. Diskinezie
D. Efect de echilibrare psihomotorie.
E. Akatizie.
(pag. 119-120)

F2211149. Farmacotoxicologia neurolepticelor cuprinde:


A. Obisnuinta si dependenta fizica.
B. Efecte de tip extrapiramidal.
C. Hipotensiune si hipotermie.
D. Hipertensiune arteriala marcata.
E. Efecte antimuscarinice.
(pag. 120-121)

F2211150. Indicatiile terapeutice ale neurolepticelor sunt:


A. Ca neuroleptice in psihoze.
B. Ca vomitive in intoxicatii acute.
C. In neuroleptanalgezie.
D. Ca tranchilizante in doze mici.
E. In sindrom parkinsonian.
(pag. 121,123)

F2211151. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la neuroleptice:


A. Cele incisive se indica in simptomele pozitive ale schizofreniei (halucinatii).
B. Cele sedative se administreaza preferabil seara, in stari de agitatie psihomotorie.
C. Formele depot se preferea in psihoze cronice.
D. Droperidolul nu este indicat in neuroleptanalgezie.
E. Formele depot si retard nu au avantajul unor reactii adverse diminuate.
(pag. 123)

F2211152. Alegeti neurolepticele fenotiazinice:


A. Levomepromazina
B. Trifluoperazina
C. Flupentixol
D. Droperidol
E. Sulpirid
(pag. 124)

334 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
335 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2211153. Notati neurolepticele conditionate in formele retard pentru administrare i.m.


A. Droperidol
B. Haloperidol
C. Clopentixol
D. Flupentixol
E. Levomepromazina
(pag. 126)

F2211154. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la utilizarea litiului in terapie:


A. Are actiune normotimica
B. Farmacoterapia se optimizeaza prin monitorizarea concentratiilor plasmatice, a functiei renale.
C. Nu da interactiuni de tip sinergism sau antagonism cu alte medicamente.
D. Reactiile adverse pot sa apara la dozele terapeutice.
E. Este indicat in mania acuta.
(pag. 151)

F2211155. Antidepresivele:
A. Potenteaza efectul hipertensiv al catecolaminelor
B. Potenteaza efectele amfetaminei.
C. Potenteaza efectele analgezicelor opioide.
D. Nu influenteaza efectele anticolinergicelor.
E. Se pot administra concomitent cu IMAO
(pag. 149)

F2211156. Care neuroleptice sunt prezente in preparate retard:


A. flupentixolul
B. haloperidolul
C. levomepromazina
D. flufenazina
E. olanzapina
(pag. 117-127,143-151)

F2211157. Neurolepticele pot produce:


A. diskinezie tardiva
B. sindrom parkinsonian
C. scaderea prolactinei
D. acatizie
E. efecte simpatomimetice
(pag. 117-127,143-151)

F2211158. Neurolepticele se indica in:


A. parkinson
B. voma
C. neuroleptanalgezie
D. rahianestezie
E. psihoze
(pag. 117-127,143-151)

F2211159. Neurolepticele pot fi:


A. agonisti dopaminergici
B. agonisti GABA-ergici

335 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
336 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. antagonisti predominant D2
D. antagonisti predominant 5HT2
E. agonisti colinergici
(pag. 117-127,143-151)

F2211160. Care din urmatoarele antidepresive fac parte din grupul celor triciclice:
A. sertralina
B. amitriptilina
C. moclobemida
D. imipramina
E. pimozidul
(pag. 117-127,143-151)

F2311161. Neurolepticele pot induce urmatoarele reactii adverse:


A. astenie, somnolenta;
B. tulburari extrapiramidale (sindrom neuroleptic);
C. miastenie (efect miorelaxant);
D. fenomene parkinsoniene;
E. tulburari endocrine (cresterea secretiei de prolactina).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311162. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de medicamentele neuroleptice?


A. scad tensiunea nervoasa;
B. calmeaza starile de hiperexcitabilitate;
C. actiune antipsihotica;
D. actiune antiparkinsoniana;
E. produc neutralitate afectiva si emotionala.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311163. Care din urmatoarele actiuni sunt in legatura cu antidepresivele de tip triciclic?
A. blocarea recaptarii noradrenalinei;
B. actiune anticolinergica centrala;
C. actiune anticolinergica periferica;
D. efect inhibitor asupra monoaminoxidazei (MAO);
E. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311164. Efectul antidepresiv al fenelzinei si tranilciprominei (IMAO) este dat de:


A. cresterea concentratiei catecolaminelor libere in SNC;
B. activarea receptorilor colinergici nicotinici din SNC;
C. blocarea enzimei monoaminooxidaza;
D. inhibarea enzimei fosfodiesteraza;
E. blocarea receptorilor adenozinei.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311165. Care din urmatoarele neuroleptice sunt incisive?


A. clorpromazina;
B. haloperidol;
C. flufenazina;
D. levomepromazina;
E. sulpirid.
(pag. 117-127; 143-151.)

336 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
337 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2311166. Care din urmatoarele neuroleptice sunt sedative?


A. flufenazina;
B. clorpromazina;
C. levomepromazina;
D. haloperidol;
E. tioridazina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311167. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice neurolepticelor sedative:


A. induc somnolenta;
B. efect sedativ;
C. reactii adverse neurologice intense;
D. efect anxiolitic intens;
E. actiune antihalucinanta (halucinolitica) intensa.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311168. Urmatoarele reactii adverse pot fi provocate de haloperidol:


A. efecte vegetative simpatolitice (hipotensiune arteriala si bradicardie);
B. dificultati de mictiune, constipatie;
C. reactii adverse extrapiramidale intense (sindrom parkinsonian);
D. dislepsii (miscari involuntare ale gurii, limbii, gatului, membrelor);
E. tahicardia.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311169. Antidepresive inhibitoare selective ale recaptarii serotoninei sunt:


A. maprotilina;
B. fluoxetin;
C. paroxetin;
D. sertralin;
E. desimipramina.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311170. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) au urmatorul profil


farmacologic:
A. efectul timoanaleptic scade odata cu cresterea efectului sedativ;
B. potenteaza efectele reserpinei;
C. potenteaza efectele noradrenalinei si serotoninei;
D. potenteaza efectele stimulatoare ale SNC ale amfetaminei (cu exceptia mianserinei);
E. prezinta efecte colinergice centrale.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311171. Antidepresivele de tip triciclic (amine triciclice) prezinta frecvent urmatoarele reactii adverse:
A. insomnie sau somnolenta;
B. psihoza deliranta, maniacala;
C. efecte secundare de tip colinergic;
D. efecte secundare anticolinergice;
E. anxietate.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311172. Medicamentele antidepresive de tip triciclic (amine triciclice si tetraciclice) potenteaza


efectele:
A. hipertensive ale simpatomimeticelor;

337 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
338 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. anticolinergice ale atropinei, trihexifenidilului;


C. antihipertensivelor;
D. psihostimulantelor amfetaminice;
E. antiepilepticelor.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311173. Indicatiile pentru sarurile de litiu cuprind:


A. mania acuta (cand neurolepticele sunt contraindicate)
B. convulsii;
C. psihoza maniaco-depresiva;
D. depresii (refractare la imipramina);
E. insuficienta cardiaca grava.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311174. Urmatoarele reactii adverse pot fi induse de clorpromazina:


A. reactii alergice (fotoalergii);
B. efecte hepatotoxice;
C. reactivarea crizelor de epilepsie;
D. tulburari extrapiramidale intense;
E. somnolenta.
(pag. 117-127; 143-151.)

F2311175. Care din urmatoarele indicatii sunt in legatura cu neurolepticele?


A. parkinsonismul;
B. schizofrenia;
C. psihoza maniaco-depresiva;
D. tulburari psihotice (stari paranoide);
E. greata si voma (intense).
(pag. 117-127; 143-151.)

F2511176. Urmatoarele neuroleptice sunt fenotiazine aminoalchilice:


A. Proclorperazina
B. Levomepromazina
C. Tioridazina
D. Flufenazina
E. Triflupromazina
(pag. 124)

F2511177. Care afirmatii sunt adevarate?


A. Neurolepticele sedative au actiune antipsihotica slaba
B. Neurolepticele incisive au efect antipsihotic intens asupra simptomatologiei pozitive ale schizofreniei
C. Neurolepticele fenotiazinice prezinta sinergism de actiune cu antiparkinsonienele
D. Antidepresivele potenteaza efectele stimulatoare ale amfetaminei cu exceptia mianserinei care
antagonizeaza
E. Mirtazepin blocheaza receptorii postsinaptici 5-HT3
(pag. 119,150)

F2511178. Avantaje la administrarea neurolepticelor depot sunt:


A. asigurarea a unei bune compliante
B. se administreaza numai pe cale orala
C. doza globala este crescuta
D. se pot administra in ambulator

338 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
339 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. sunt diminuate reactiile adverse


(pag. 123)

F2511179. Clasa psiholepticelor cuprinde substante medicamentoase cu actiune:


A. antidepresiva
B. neuroleptica
C. psihostimulanta
D. anxiolitica
E. neurotonice
(pag. 119,145)

F2511180. Sunt neuroleptice incisive:


A. Sulpirid
B. Tioridazina
C. Flufenazina
D. Levomepromazina
E. Pimozid
(pag. 119)

F2511181. Urmatoarele afirmatii sunt corecte:


A. neurolepticele fenotiazinice prezinta radicali in pozitiile 2 si 10
B. radicalul trifluormetil induce intensitatea cea mai mare de actiune neuroleptica antipsihotica
C. levomepromazina este indicata in preanestezie
D. neurolepticele tioxantenice prezinta in pozitia 10 un atom de S
E. clorprotixenul are actiune antidepresiva
(pag. 124-126)

F2511182. Neurolepticele sunt indicate in:


A. schiozofrenie
B. hipotensiune
C. greturi si voma intensa
D. anesteziologie
E. depresie anxioasa ca adjuvante ale antidepresivelor
(pag. 125)

F2511183. Neurolepticele sunt derivati de:


A. Xantina
B. Butirofenona
C. Fenotiazina
D. Difenilbutilpiperidina
E. Dihidropiridina
(pag. 124-127)

F2511184. Antidepresivele de tip triciclic prezinta urmatoarele actiuni:


A. blocarea recaptarii serotoninei (5-HT)
B. actiune anticolinergica periferica
C. blocarea recaptarii noradrenalinei (NA)
D. actiune anticolinergica centrala
E. efect inhibitor asupra monoaminooxidazei
(pag. 146-147)

F2611185. Un agonist complet se caracterizează prin:

339 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
340 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. Afinitate faţă de receptori


B. Efect farmacologic submaximal
C. Efect farmacologic maxim
D. Activitate intrinsecă
E. Lipsa activităţii intrinseci
(pag. 224-225)

F2611186. Sunt interacţiuni medicamentoase produse prin mecanism farmacodinamic (sinergism de


potenţare) cu semnificaţie clinică (risc crescut de reacţii adverse):
A. Guanedidina + antidepresive triciclice
B. Antibiotice bactericide în faza de multiplicare + antibiotice bacteriostatice
C. Inhibitori de enzimă de conversie + spironolactonă
D. Antidiabetice orale + ß-adrenolitice
E. Antidiabetice orale + diuretice tiazidice
(pag. 214)

F2611187. Sunt boli autoimune ale receptorilor:


A. Boala Conn
B. Miastenia gravis
C. Reumatismul poliarticular acut poststreptococic
D. Diabetul zaharat insulino-rezistent
E. Sindromul adreno-genital
(pag. 200)

F2611188. Cauzele posibile ale reactivităţii particulare la medicaţia SNC la vârstnici sunt:
A. Creştrea eliberării endogene de endorfine
B. Scăderea numărului de neuroni colinergici centrali (sensibilitate crescută la anticolinergice centrale)
C. Creşterea cantităţii de mediatori (catecolamine, serotonină, acetilcolină)
D. Creşterea afinităţii şi a numărului receptorilor ß-adrenergici
E. Scăderea numărului de neuroni dopaminergici din nigro-striat (reacţii extrapiramidale frecvente la
neuroleptice)
(pag. 195-196)

F2611189. Concentraţia ionilor de Na influenţează capacitatea de legare a receptorilor opioizi astfel:


A. Creşterea concentraţiei ionilor de Na creşte afinitatea pentru agonişti
B. Creşterea concentraţiei ionilor de Na scade afinitatea pentru agonişti
C. Creşterea concentraţiei ionilor de Na creşte afinitatea pentru antagonişti
D. Scăderea concentraţiei ionilor de Na creşte afinitatea pentru agonişti
E. Scăderea concentraţiei ionilor de Na creşte afinitatea pentru antagonişti
(pag. 198)

F2611190. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată ?


A. Reglarea descendentă ("down regulation") este consecinţa stimulării continue a receptorilor
B. Reglarea descendentă ("down regulation") este consecinţa internalizării receptorilor în membrană
C. Reglarea descendentă ("down regulation") este procesul de scădere a numărului de receptori
D. Reglarea descendentă ("down regulation") este consecinţa blocării continue a receptorilor
E. Reglarea descendentă ("down regulation") este consecinţa externalizării receptorilor în membrană
(pag. 199)

F2611191. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?


A. Hormonii estrogeni cresc câmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici
B. Hormonii tiroidieni cresc câmpul receptorial ß1-adrenergic

340 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
341 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Hormonii estrogeni scad câmpul receptorial pentru receptorii oxitocinici


D. Hormonii tiroidieni scad câmpul receptorial ß1-adrenergic
E. Progesteronul scade numărul receptorilor oxitocinici
(pag. 199)

F2611192. Consecinţele farmacologice ale fenomenului "up regulation" sunt:


A. Efect rebound la oprirea administrării medicaţiei
B. Apariţia intoleranţei dobândite
C. Apariţia sindromului de abstinenţă la oprirea administrării medicaţiei
D. Creşterea capacităţii de metabolizare a enzimelor microzomiale
E. Instalarea toleranţei (obişnuinţei)
(pag. 199)

F2611193. Sunt boli genetice ale receptorilor cu consecinţe farmacodinamice:


A. Hipercolesterolemia ereditară
B. Feminizarea fătului masculin
C. Fenilcetonuria
D. Acatalazia
E. Porfiria hepatică
(pag. 200)

341 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
342 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 12
Hipnotice
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1212001. Care dintre următoarele afirmaţii nu sunt corecte?


A. Derivaţii barbiturici nu sunt indicaţi în insuficienţă hepatică gravă
B. Fenobarbitalul este indicat şi în unele forme de epilepsie.
C. In anestezia generală se administreaza ciclobarbital i.v.
D. Tiopentalul este un derivat tiobarbituric
E. Barbituricele produc dependenţă.
(pag. 99-100)

F1212002. Care dintre următoarele hipnotice fac parte din grupul ciclopirolonelor:
A. Nitrazepam
B. Amobarbital
C. Zolpidem
D. Triclofos
E. Zopiclon
(pag. 99-100)

F1212003. Care dintre următoarele substanţe se utilizează ca hipnoinductoare


A. Fenobarbital
B. Ciclobarbital
C. Tiopental
D. Cloralhidrat
E. Flunitrazepam
(pag. 99-100)

F1312004. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. au efecte gradate in functie de doza;
B. produc datorie de somn paradoxal;
C. deprimare selectiva a SNC;
D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri);
E. produc inductie enzimatica.
(pag. 99 - 109)

F1312005. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea>
A. inhibitie enzimatica;
B. obisnuinta;
C. deprimarea respiratiei;
D. "datorie" de somn paradoxal;
E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).
(pag. 99 - 109)

F1312006. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic:


A. nitrazepam;

342 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
343 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. fenobarbital;
C. indometacina;
D. flunitrazepam;
E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F1312007. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor?


A. hiperpolarizare postsinaptica;
B. potentarea transmisiei GABA-ergice;
C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale;
D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor;
E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.
(pag. 99 - 109)

F1312008. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata:
A. amobarbital;
B. ciclobarbital;
C. pentobarbital;
D. fenobarbital;
E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F1312009. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca
anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol):
A. inductie enzimatica;
B. inhibitie enzimatica;
C. deplasarea de pe proteinele plasmatice;
D. mecanism farmacodinamic;
E. mecanism farmacotoxicologic.
(pag. 99 - 109)

F1512010. Care dintre barbituricele hipnotice următoare are durată lungă de acţiune (8 - 10 ore)?
A. hexobarbital
B. pentobarbital
C. secobarbital
D. amobarbital
E. fenobarbital
(pag. 106)

F1512011. Care dintre următorii compuşi este barbituric cu durată ultrascurtă (10 - 20 min) de acţiune?
A. secobarbital
B. hexobarbital
C. ciclobarbital
D. amobarbital
E. fenobarbital
(pag. 106)

F1512012. Forma gravă a sindromului de abstinenţă la întreruperea bruscă a tratamentului îndelungat


cu barbiturice este caracterizată de:
A. insuficienţă renală acută
B. crize convulsivante de mare rău epileptic
C. coma hepatică

343 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
344 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. accident cerebral hemoragic


E. scăderea acuităţii vizuale
(pag. 106)

F1512013. Indicaţiile barbituricelor sunt următoarele, cu excepţia:


A. anestezia generală
B. epilepsie
C. insomnii
D. insuficienţă renală severă
E. preanestezie
(pag. 107)

F1512014. La întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat cu barbiturice se declanşează:


A. toleranţă încrucişată cu alte medicamente
B. inducţie enzimatică
C. inhibiţie enzimală
D. sindrom de abstinenţă
E. insuficienţă hepatică
(pag. 106)

F1512015. Scăderea treptată a dozelor la întreruperea tratamentului îndelungat cu barbiturice se face


pentru a preveni:
A. toleranţa dobândită
B. toleranţa încrucişată cu alte medicamente
C. sindromul de abstinenţă
D. insuficienţa hepatică
E. insuficienţa renală
(pag. 106)

F1612016. Eliminarea renală a barbituricelor este favorizată de:


A. Alcalinizante urinare
B. Acidifiante urinare
C. Hormon antidiuretic
D. Vasoconstricţia la nivel renal
E. Administrarea de clorură de amoniu perfuzabil
(pag. 107)

F1612017. Este ciclopirolonă hipnoinductoare:


A. Metaqualona
B. Zopiclona
C. Amfepramona
D. Naloxona
E. Canrenona
(pag. 103)

F1612018. Este derivat imidazopiridinic hipnoinductor:


A. Meropenem
B. Zolpidem
C. Imipenem
D. Carumonam
E. Tigemonam
(pag. 103)

344 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
345 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1612019. Este hipnocoercitiv cu structură chinazolonică:


A. Buspirona
B. Nalbufina
C. Butorfanolul
D. Metaqualona
E. Zopiclona
(pag. 103)

F1612020. Mecanismele instalării sindromului de abstinenţă la barbiturice sunt.


A. Creşterea afinităţii GABA pentru situsul receptorial
B. Sensibilizarea receptorilor glutamat-ergici
C. Diminuarea transmisiei inhibitoare prin glicină
D. Creşterea activităţii aminopeptidazei M
E. Creşterea transmisiei inhibitoare prin glicină
(pag. 106)

F1612021. Sunt efecte adverse specifice după utilizarea bromurilor:


A. Excitaţie centrală
B. Convulsii epileptiforme
C. Impotenţă sexuală la bărbaţi
D. Hipertensiune arterială
E. Toleranţa
(pag. 109)

F1612022. Sunt ureide aciclice utilizate ca hipnotice:


A. Zolpidemul
B. Barbitalul
C. Hidroxidiona
D. Bromizovalul
E. Carbamida
(pag. 103)

F2112023. Hipnoticele barbiturice provoaca dupa administrare repetata urmatoarele reactii adverse, cu
exceptia:
A. dependenta fizica si convulsii în abstinenta
B. cresterea consumului de oxigen si glucoza al creierului
C. obisnuinta
D. inductie enzimatica
E. efect rebound cu vise neplacute, la oprire brusca
(pag. 102-105)

F2112024. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice:


A. instalarea inhibitiei enzimatice
B. sensibilizarea receptorilor glutamatergici
C. hetero "down" reglare
D. sensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici
E. internalizarea receptorilor GABA-A postsinaptici
(pag. 106)

F2112025. Efectele hipnocoercitivelor barbiturice sunt urmatoarele, cu exceptia:


A. deprima selectiv SNC
B. au efecte gradate în functie de doza

345 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
346 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. reduc somnul paradoxal REM


D. produc "datorie" de somn paradoxal
E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile
(pag. 102)

F2112026. Barbituricele nu au ca mecanism de actiune:


A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare
B. potentarea transmisiei GABA
C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl
D. scaderea pragului de excitabilitate neuronala
E. hiperpolarizare postsinaptica
(pag. 105)

F2112027. Hipnocoercitivele au urmatoarele efecte adverse, cu o exceptie:


A. deprimarea respiratiei
B. obisnuinta
C. inhibitie enzimatica
D. "datorie" de somn paradoxal
E. efect rebound, cu vise dezagreabile
(pag. 102)

F2112028. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca
anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol):
A. farmacodinamic
B. farmacotoxicologic
C. deplasare de pe proteinele plasmatice
D. inhibitie enzimatica
E. inductie enzimatica
(pag. 102,108)

F2112029. Hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele efecte de tip hipnocoercitiv, cu o exceptie:


A. efectele deprimante SNC cresc gradat doza-dependent
B. forteaza somnul si la indivizi fara hiposomnie
C. reduc durata de somn N REM
D. produc "datorie de somn paradoxal"
E. deprima gradat doza-dependent respiratia, aparatul cardio-vascular si temperatura
(pag. 102)

F2112030. Notati eroarea din tratamentul intoxicatiei acute cu barbiturice:


A. analeptice respiratorii
B. analeptice cardiovasculare
C. perfuzie cu NH4Cl pentru acidifierea urinii si reducerea reabsorbtiei renale tubulare
D. diureza osmotica cu solutie de manitol 5%, i.v.
E. ventilatie respiratorie cu administrare de oxigen
(pag. 107)

F2112031. Precizati hipnoinductoarele:


A. nitrazepam
B. clordiazepoxid
C. flunitrazepam
D. medazepam
E. oxazepam

346 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
347 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 103)

F2212032. Nitrazepamul:
A. este hipnocoercitiv
B. este hipnoinductor
C. are un timp de injumatatire scurt (2-3 ore)
D. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice
E. nu sufera efectul primului pasaj hepatic
(pag. 99-109)

F2212033. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnoinductoare?


A. Barbiturice.
B. Bromuri.
C. Benzodiazepine.
D. Chinazolone.
E. Compusi cuaternari de amoniu.
(pag. 103)

F2212034. Care dintre urmatoarele barbiturice au durata scurta de actiune?


A. Ciclobarbital.
B. Fenobarbital.
C. Amobarbital.
D. Pentobarbital.
E. Barbital.
(pag. 106)

F2212035. Care dintre urmatoarele hipnotice fac parte din grupul aldehidelor?
A. Secobarbitalul
B. Triclofos
C. Glutetimida
D. Cloralhidrat
E. Diazepam
(pag. 103)

F2212036. Alegeti dintre hipnotice pe cele cu structura de imidazo-piridina:


A. Glutetimid
B. Zolpidem
C. Metaqualona
D. Secobarbital
E. Nitrazepam
(pag. 103)

F2212037. Alegeti hipnoticul cu structura de ciclopirolona:


A. Zopiclon
B. Metaqualona
C. Ciclobarbital
D. Zolpidem
E. Glutetimid
(pag. 103)

F2212038. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnoticele barbiturice:


A. Sunt derivati ai acidului tiobarbituric.

347 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
348 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Sunt derivati N-alchilati ai acidului barbituric.


C. Sunt disubstituiti la carbonul 5 din acidul barbituric.
D. Nu prezinta efecte sedative.
E. Nu provoaca inductie enzimatica.
(pag. 102-103)

F2312039. Care din urmatoarele medicamente nu au efect hipnotic:


A. nitrazepam;
B. fenobarbital;
C. indometacina;
D. flunitrazepam;
E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F2312040. Dintre urmatoarele barbiturice unul este cu actiune de foarte scurta durata:
A. amobarbital;
B. ciclobarbital;
C. pentobarbital;
D. fenobarbital;
E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F2312041. Care este mecanismul de actiune care nu apartine barbituricelor?


A. hiperpolarizare postsinaptica;
B. potentarea transmisiei GABA-ergice;
C. scaderea pragului excitabilitatii neuronale;
D. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor;
E. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare.
(pag. 99 - 109)

F2312042. Barbituricele hipnotice au urmatoarele efecte in afara de unul dintre acestea:


A. au efecte gradate in functie de doza;
B. produc datorie de somn paradoxal;
C. deprimare selectiva a SNC;
D. produc efecte de tip "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri);
E. produc inductie enzimatica.
(pag. 99 - 109)

F2312043. Barbituricele produc urmatoarele efecte adverse in afara de unul dintre acestea:
A. inhibitie enzimatica;
B. obisnuinta;
C. deprimarea respiratiei;
D. "datorie" de somn paradoxal;
E. efect "rebound" cu vise dezagreabile (cosmaruri).
(pag. 99 - 109)

F2312044. Precizati mecanismul prin care barbituricele diminua efectul unor medicamente ca
anticoagulante de sinteza sau beta-adrenolitice (tip propranolol):
A. inductie enzimatica;
B. inhibitie enzimatica;
C. deplasarea de pe proteinele plasmatice;
D. mecanism farmacodinamic;

348 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
349 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. mecanism farmacotoxicologic.
(pag. 99 - 109)

F2312045. Medicamentul zopiclon are urmatoarele caracteristici:


A. tranchilizanta;
B. benzodiazepina;
C. hipnoinductoare;
D. miorelaxanta;
E. ciclopirolona.
(pag. 99 - 109)

F2512046. Alegeti afirmatiile corecte:


A. derivatii acidului barbituric substituiti la C5 sunt barbiturice hipnotice
B. derivatii N-alchilati sunt barbiturice hipnotice
C. amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general
D. fenobarbitalul are caracter slab bazic
E. actiunea hipnotica este scazuta in intensitate de substituentii asimetrici
(pag. 103-106)

F2512047. Care afirmatii sunt false?


A. La intreruperea brusca a unui tratament indelungat cu barbiturice se declanseaza sindrom de abstinenta
B. Nitrazepamul este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina
C. Cloramfenicolul creste efectul barbituricelor administrate concomitent
D. Amobarbitalul este utilizat in preanestezie
E. Ciclobarbitalul este indicat in marele rau epileptic
(pag. 103-107)

F2512048. Tratamentul intoxicatiei acute cu hipnotice consta in:


A. Perfuzie cu NaHCO3 pentru alcalinizarea urinii si reducerea reabsorbtiei tubulare
B. Administrarea de furosemid i.v.
C. Administrare de excitante ale SNC
D. Perfuzie cu glucoza hipertona
E. Administrarea de metoclopramid i.v.
(pag. 107)

F2512049. Hipnocoercitive cu structura de ureide aciclice sunt:


A. Glutetimida
B. Metilpentinolul
C. Benzactizina
D. Bromizovalul
E. Meprobamatul
(pag. 103)

F2512050. Hipnoinductoare sunt:


A. Zopiclona
B. Metaqualona
C. Naloxona
D. Imipenem
E. Metilprilona
(pag. 103)

F2512051. Nitrazepamul:

349 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
350 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. este derivat din 7-nitro-1,4-benzodiazepina


B. are actiune tranchilizanta
C. are durata scurta de actiune
D. se leaga de proteinele plasmatice in procent redus
E. efect al primului pasaj hepatic redus
(pag. 108-109)

F2612052. Care dintre următoarele reacţii alergice sunt de tip citolitic-citotoxic?


A. Trombocitopenia, granulocitopenia;
B. Şocul anafilactic;
C. Dermatita exfoliativă;
D. Edemul Quinque;
E. Reacţia anafilactoidă
(pag. 251)

F2612053. Următoarele reacţii adverse au bază procese imune:


A. Alergia medicamentoasă
B. Idiosincrazia
C. Efectul rebound
D. Toleranţa cronică
E. Reacţiile de tip toxic
(pag. 249)

F2612054. La baza producerii toleranţei cronice stă:


A. Competiţia de substrat la nivelul enzimelor metabolizante hepatice
B. Fenomenul de reglare descendentă ("down regulation”)
C. Fenomenul de reglare ascendentă ("up regulation”)
D. Inhibarea recaptării mediatorului
E. Externalizarea receptorilor
(pag. 259-260)

F2612055. Sunt reacţii adverse de tip idiosincrazic:


A. Şocul anafilactic
B. Boala serului
C. Criza de porfirie acută prin inducţia ALA-sintetazei
D. Glomerulonefrita
E. Tahifilaxia
(pag. 245)

F2612056. Sunt substanţe incriminate în apariţia unor efecte adverse cancerigene:


A. Acidul ascorbic
B. Corticosteroizii
C. Tiamina
D. Citostaticele alchilante
E. Antibioticele ß-lactamice
(pag. 242)

350 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
351 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1212057. Care afirmatii sunt corecte?


A. Amobarbitalul are efect sedativ, hipnotic, cu durata lunga de actiune.
B. Ciclobarbitalul este activ in marele rau epileptic
C. Amobarbitalul se utilizeaza ca anestezic general de scurta durata
D. Ciclobarbitalul este un barbituric cu durata scurta de actiune
E. Fenobarbitalul este un hipnotic cu durata lunga de actiune
(pag. 99-100)

F1212058. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la barbiturice sunt adevarate?


A. Sunt derivati ai acidului barbituric disubstituiti la carbonul 5.
B. Sunt derivati ai acidului barbituric substituiti numai la unul dintre atomii de azot
C. Actiunea hipnotica este mai intensa la derivatii substituiti in pozitia 5 cu resturi diferite.
D. Sunt inductori enzimatici.
E. Compusii substituiti in pozitia 5 cu resturi nesaturate sau ramificate au o durata a actiunii hipnotice de mai
scurta durata.
(pag. 99-100)

F1212059. Ce modificări ale funcţiilor fiziologice pot apare în timpul somnului fiziologic?
A. Starea de conştienţă este suprimată
B. Motilitatea voluntară nu este abolită
C. Motilitatea reflexă este diminuată
D. Pragul reflex este scăzut
E. Metabolismul bazal este crescut
(pag. 99-100)

F1212060. Derivaţii barbiturici determină


A. Deprimarea respiraţiei celulare
B. Accentuează oxidarea glucozei
C. Blochează sinteza de ATP
D. Creşte consumul de oxigen la nivelul creierului
E. Scade consumul de oxigen la nivelul creierului.
(pag. 99-100)

F1212061. Hipnocoecitivele:
A. Sunt deprimante selective ale sistemului nervos central
B. În funcţie de doză produc: sedare-somn-somn hipnotic-somn narcoti-comă-moarte
C. Deprimă respiraţia
D. Nu modifică EEG nocturn
E. Reduc durata somnului paradoxa REM
(pag. 99-100)

F1212062. Hipnoinductoarele
A. Nu produc somn narcotic
B. Acţionează selectiv pe receptorii specifici (GABA)
C. Trezirea din somn se face greu cu stări de obnubilare
D. Efectele asupra SNV, circulaţie şi respiraţie sunt intense
E. Produc o inducţie enzimatică marcată.
(pag. 99-100)

351 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
352 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1212063. Hipnoinductoarele fac parte din următoarele clase structurale


A. Ureide ciclice
B. Aldehide
C. Alcooli
D. Benzodiazepine
E. Imidazopiridine
(pag. 99-100)

F1212064. Indicati afirmatiile corecte:


A. Amitalul este un medicament indicat ca sedativ-hipnotic
B. Ciclobarbitalul este substanta activa din produsul Extraveral.
C. Zopiclon (Imovane) este un preparat indicat in insomnii
D. Midazolam este o benzodiazepina si este conditionat sub forma de fiole si comprimate in produsul
Dormicum
E. Ramnolax este un hipnotic cu actiune de lunga durata.
(pag. 99-100)

F1212065. Somnul lent (NREM) are următoarele caracteristici:


A. Are unde EEG rapide şi de amplitudine mare
B. Ocupă 75% din totalul timpului de somn
C. Durata şi profunzimea sa este mai mare în prima jumătate a nopţii
D. Predomină în a 2-a jumătate a nopţii.
E. Se caracterizează prin mişcări oculare rapide
(pag. 99-100)

F1212066. Substantele medicamentoase cu actiune hipnotica si sedativa fac parte din urmatoarele
clase structurale:
A. Barbiturice
B. Benzodiazepine.
C. Ciclopirolone
D. Imidazopiridine.
E. Pirazolon
(pag. 99-100)

F1212067. Terapia insomniilor constă în administrarea de


A. Nootrope
B. Sedative
C. Hipnotice
D. Psihostimulente
E. Anxiolitice
(pag. 99-100)

F1312068. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica:


A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate;
B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC;
C. potentarea efectului bauturilor alcoolice;
D. durata lunga de actiune;
E. toleranta prin mecanism farmacocinetic.
(pag. 99 - 109)

F1312069. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism


farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente:
A. contraceptive orale;

352 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
353 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. propranolol;
C. anticoagulante cumarinice;
D. teofilina;
E. medicamente antiacide.
(pag. 99 - 109)

F1312070. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte:


A. pentobarbital;
B. fenobarbital;
C. amobarbital;
D. hexobarbital;
E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F1312071. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul:


A. latenta si durata a efectului scurte;
B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce);
C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen);
D. este indicata administrarea timp indelungat;
E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic.
(pag. 99 - 109)

F1312072. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse:
A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului;
B. obisnuinta;
C. cresterea metabolismului bazal;
D. inhibitie enzimatica;
E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii).
(pag. 99 - 109)

F1312073. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin:


A. flumazenil;
B. un diuretic osmotic;
C. haloperidol;
D. alcalinizarea urinii;
E. alcool etilic.
(pag. 99 - 109)

F1312074. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde:


A. blocarea receptorilor dopaminergici;
B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor;
C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA);
D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare;
E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO).
(pag. 99 - 109)

F1312075. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu:


A. alcool etilic;
B. diazepam;
C. anticoagulante cumarinice;
D. rifampicina;
E. cimetidina.

353 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
354 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 99 - 109)

F1312076. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului:


A. are actiune hipnotica;
B. are durata scurta de actiune;
C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic;
D. reduce durata somnului paradoxal (REM);
E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina;
(pag. 99 - 109)

F1412077. Bromurile:
A. administrate prelungit pot provoca impotenţă sexuală
B. administrarea de NaCl le încetineşte eliminarea
C. nu au risc alergizant
D. se recomandă frecvent în prescripţii magistrale
E. sunt indicate în enurezisul nocturn
(pag. 109)

F1412078. Care dintre afirmaţiile de mai jos referitoare la fenobarbital o consideraţi corectă:
A. produce somnolenţă diurnă reziduală
B. la doze mari provoacă convulsii
C. are şi efect inhibitor enzimatic
D. se administrează exclusiv oral
E. dezvoltă farmacodependenţă
(pag. 106)

F1412079. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt utilizate ca hipnotice?


A. medazepam
B. lorazepam
C. nitrazepam
D. flunitrazepam
E. bromazepam
(pag. 108)

F1412080. Care dintre următoarele medicamente au acţiune hipnotică:


A. maprotilina
B. moclobemida
C. cloralhidratul
D. nitrazepam
E. selegilina
(pag. 108-109)

F1412081. Ciclobarbitalul:
A. este un hipnotic cu durată de acţiune ultrascurtă
B. este indicat în insomnia incipientă datorată hiperexcitabilităţii nervoase
C. are latenţă şi durată scurtă
D. suferă intens efectul de prim pasaj hepatic
E. se administrează exclusiv parenteral
(pag. 108)

F1412082. Cloralhidratul:
A. are efect timoanaleptic

354 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
355 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. se administrează în asociere cu mucilagiul de gumă arabică


C. este o substanţă cu efect hipnotic
D. are efect iritant pe mucoasă
E. nu se recomandă la bolnavii cu hipertrofie de prostată
(pag. 109)

F1412083. Hipnoticele barbiturice sunt contraindicate:


A. la bolnavii cu insuficienţă hepatică gravă
B. în preanestezie
C. la conducătorii auto
D. la pacienţii epileptici
E. în insuficienţa renală severă
(pag. 107)

F1412084. Hipnoticele barbiturice sunt indicate în:


A. preanestezie
B. enurezis nocturn
C. epilepsie
D. anestezie generală
E. atacul de panică
(pag. 107)

F1412085. Hipnoticele hipnoinductoare:


A. acţionează selectiv asupra unor receptori specifici
B. nu induc somn narcotic nici la doze mari
C. trezirea din somn este dificilă şi însoţită de somnolenţă reziduală
D. declanşează efectul de "rebound” cu vise neplăcute la oprirea bruscă a tratamentului
E. nu reduc durata de somn paradoxal (REM)
(pag. 102-103)

F1412086. Hipnoticele hipocoercitive:


A. la oprirea bruscă a tratamentului nu produc "rebound” cu vise neplăcute
B. provoacă inducţie enzimatică încrucişată
C. reduc durata somnului paradoxal (REM)
D. trezirea din somn este uşoară
E. supradozarea nu poate fi utilizată în scop suicidar
(pag. 102-103)

F1412087. Nitrazepamul:
A. are un T1/2 scurt (6-8 ore)
B. produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durată de 6-8 ore
C. prezintă şi activitate timoanaleptică
D. are un efect de prim pasaj hepatic ridicat
E. se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice
(pag. 108)

F1412088. Simptomele intoxicaţiei acute cu barbiturice sunt:


A. febră
B. cianoză tegumentară
C. midriază
D. hipotensiune arterială până la colaps
E. deprimare respiratorie

355 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
356 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 107)

F1412089. Sindromul de abstinenţă la hipnoticele barbiturice se manifestă prin:


A. hipotensiune
B. halucinaţii
C. insomnie
D. diaree
E. stare de agitaţie psihică
(pag. 106)

F1412090. Sunt barbiturice cu durată scurtă de acţiune:


A. tiopental
B. ciclobarbital
C. fenobarbital
D. amobarbital
E. pentobarbital
(pag. 106)

F1412091. Tratamentul intoxicaţiei acute cu barbiturice se face cu:


A. furosemid iv
B. perfuzie cu NaHCO3
C. perfuzie cu glucoză hipertonă
D. soluţie de manitol 5%
E. metoclopramid iv
(pag. 107)

F1512092. Care dintre următorii compuşi sunt barbiturice narcotice?


A. tiopental
B. amobarbital
C. flunitrazepam
D. barbital
E. hexobarbital
(pag. 106)

F1512093. Care dintre următorii compuşi sunt hipnotice benzodiazepine?


A. fenobarbital
B. nitrazepam
C. cloralhidrat
D. triclofos
E. flunitrazepam
(pag. 108)

F1512094. Ciclobarbitalul:
A. are latenţă şi durată de acţiune scurtă
B. se administrează pe termen nelimitat
C. este lipsit de efecte adverse
D. se utilizează ca anestezic general
E. indicat în insomnii incipiente datorate hiperexcitabilităţii nervoase
(pag. 108)

F1512095. Fenobarbitalul:
A. este barbituric cu durată scurtă de acţiune

356 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
357 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. este barbituric cu durată lungă de acţiune


C. este utilizat ca antiepileptic
D. este puternic inductor enzimatic
E. se asociază cu alte medicamente pentru a le creşte eficacitatea
(pag. 106, 137)

F1512096. Hipnoticele barbiturice determină:


A. activarea unui situs specific de pe complexul receptor GABA-A postsinaptic efector
B. cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor
C. cresc timpul de deschidere al canalelor de clor
D. determină hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală
E. inhibă eliberarea de GABA
(pag. 105)

F1512097. Hipnoticele benzodiazepine:


A. sunt reprezentate de cloralhidrat
B. modifică structura somnului
C. potenţează transmisia inhibitoare GABA-ergică
D. cresc frecvenţa de deschidere a canalelor de clor
E. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor
(pag. 108)

F1512098. Indicaţiile terapeutice ale barbituricelor sunt:


A. preanestezie
B. insomnii
C. miastenia gravis
D. glaucom
E. anestezia generală
(pag. 107)

F1512099. Nitrazepamul:
A. nu se absoarbe digestiv
B. are T 1/2 lung, peste 20 de ore
C. induce somn de 6-8 ore foarte apropiat de somnul fiziologic
D. modifică structura somnului
E. nu se mai utilizează ca hipnotic
(pag. 108, 109)

F1512100. Reacţiile adverse la administrarea de hipnotice barbiturice sunt:


A. toleranţă dobândită (obişnuinţa) pentru acţiunea hipnotică
B. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă a unui tratament îndelungat
C. sindrom de abstinenţă la scăderea treptată a dozelor
D. hipertensiune arterială
E. toleranţă încrucişată cu alte medicamente
(pag. 106)

F1612101. Acţiunea hipnotică a barbituricelor este crescută în intensitate de următoarele configuraţii


structurale:
A. Substituenţi simetrici la C5
B. Halogeni
C. Substituenţi ramificaţi la C5
D. Desfacerea nucleului pirimidinic

357 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
358 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Lipsa substituenţilor la C5
(pag. 104)

F1612102. Hipnocoercitivele:
A. Sunt deprimante SNC neselective care inhibă difuz diferitele segmente ale SNC
B. Produc somn în orice condiţii şi la indivizii normali
C. Reduc perioadele somnului paradoxal
D. Produc obişnuinţă cu tendinţa de creştere a dozelor
E. Cresc perioadele somnului paradoxal
(pag. 102)

F1612103. Hipnoticele:
A. Sunt deprimante selective ale SNC
B. Sunt deprimante neselective ale SNC
C. Favorizează instalarea unui somn asemănător celui fiziologic
D. La doze terapeutice au efect antipsihotic
E. Produc scăderea funcţiilor fiziologice centrale şi periferice la nivel bazal11
(pag. 101)

F1612104. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în:


A. Acţionarea unor receptori specifici
B. Potenţarea acţiunii GABA
C. Blocarea receptorilor NMDA
D. Stimularea transmisiei icosanoidergice
E. Blocarea receptorilor glicinergici spinali
(pag. 103)

F1612105. Medicamentele sedative:


A. Sunt deprimante neselective ale SNC
B. În doze terapeutice produc o stare de liniştire
C. Diminuă hiperexcitabilitatea senzitivă şi psihomotorie
D. În doze terapeutice produc o deprimare selectivă a SNC şi SNV
E. Produc reacţii vegetative marcate
(pag. 101)

F1612106. Sindromul de abstinenţă la barbiturice se manifestă prin:


A. Excitaţie SNC
B. Convulsii de tip epileptiform
C. Stupoare
D. Aritmii cardiace
E. Hipotermie severă
(pag. 106)

F1612107. Sunt hipnocoercitive:


A. Ciclobarbitalul
B. Amobarbitalul
C. Glutetimida
D. Zopiclona
E. Zolpidemul
(pag. 102-103)

F1612108. Sunt hipnoinductoare:

358 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
359 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. Nitrazepam
B. Flunitrazepam
C. Metaqualona
D. Zolpidem
E. Glutetimida
(pag. 103)

F2112109. Sunt hipnocoercitive:


A. flunitrazepam
B. fenobarbital
C. zolpidem
D. glutetimida
E. bromizoval
(pag. 103)

F2112110. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati:


A. hipnocoercitiv
B. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina
C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic
D. se biotransforma la metaboliti activi
E. nu reduce durata somnului de tip REM
(pag. 108)

F2112111. Zopiclon este:


A. imidazopiridina
B. ciclopirolona
C. hipnoinductor
D. hipnocoercitiv
E. antiepileptic
(pag. 103)

F2112112. Actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului sunt


A. hipnoinductoare
B. sedativa
C. anticonvulsivanta
D. antipsihotica
E. antidepresiva
(pag. 105)

F2112113. Barbituricele au ca mecanism de actiune:


A. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare
B. inhibarea transmisiei GABA
C. marirea timpului de deschidere a canalelor de Cl-
D. scaderea pragului de excitabilitate neuronala
E. hiperpolarizare postsinaptica
(pag. 105)

F2112114. Sunt barbiturice utilizate ca anestezice generale:


A. fenobarbital
B. ciclobarbital
C. amobarbital
D. metohexital

359 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
360 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. tiopental
(pag. 106)

F2112115. Notati mecanismul prin care barbituricele diminua efectele unor medicamente (ca
anticoagulantele de sinteza sau beta-adrenolitice tip propranolol):
A. farmacocinetic
B. inductie enzimatica
C. deplasare de pe proteinele plasmatice
D. inhibitie enzimatica
E. stimularea activitatii SOMH
(pag. 108)

F2112116. Precizati hipnocoercitivele:


A. hipnoticele piperidindione
B. tranchilizantele dicarbamati
C. hipnoticele barbiturice
D. antidepresivele sedative
E. neurolepticele fenotiazine
(pag. 103)

F2112117. Notati efectele hipnocoercitivelor barbiturice:


A. deprima selectiv SNC
B. au efecte gradate in functie de doza
C. reduc somnul paradoxal REM
D. produc "datorie" de somn paradoxal
E. produc efect "rebound" cu vise dezagreabile
(pag. 102)

F2112118. Notati actiunile farmacodinamice ale fenobarbitalului:


A. hipnotica
B. sedativa
C. anticonvulsivanta
D. antipsihotica
E. miorelaxanta
(pag. 105)

F2112119. Zopiclona este:


A. benzodiazepina
B. ciclopirolona
C. tranchilizanta
D. hipnoinductoare
E. miorelaxanta
(pag. 103)

F2112120. Zolpidem este:


A. imidazopiridina
B. ciclopirolona
C. hipnoinductor
D. hipnocoercitiv
E. antiepileptic
(pag. 103)

360 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
361 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2112121. Mecanismele sindromului de sevraj la hipnoticele barbiturice sunt:


A. sensibilizarea receptorilor glutamatergici
B. desensibilizarea receptorilor GABA-A postsinaptici
C. hetero-reglare "up"
D. auto-reglare "down"
E. instalarea inductiei enzimatice
(pag. 106)

F2112122. Apar interactiuni cu potentarea efectelor barbituricelor, la asocierea cu:


A. diazepam
B. alcool
C. cimetidina
D. rifampicina
E. anticoagulante cumarinice
(pag. 107-108)

F2112123. Barbituricele administrate timp indelungat induc antagonism farmacocinetic cu scaderea


eficacitatii urmatoarelor medicamente:
A. beta-adrenolitice
B. digoxina
C. anticoagulante cumarinice
D. teofilina
E. contraceptive orale
(pag. 108)

F2112124. Nitrazepamul are urmatoarele proprietati:


A. derivat de 7- nitro-1,4-benzodiazepina
B. hipnoinductor
C. activeaza complexul receptor GABA-A postsinaptic
D. T1/2 scurt si durata scurta
E. reduce durata somnului de tip REM
(pag. 108-109)

F2212125. Barbituricele:
A. potenteaza neurotransmisia glutamat-ergica
B. sunt hipnocoercitive
C. pot deprima sistemul nervos central in functie de doza
D. sunt hipnoinductoare
E. au un mecanism de actiune GABA-ergic
(pag. 99-109)

F2212126. Hipnoticele:
A. produc intotdeauna un somn asemanator celui fiziologic
B. produc pierderea temporara a cunostintei
C. in doze mici au efect sedativ
D. produc analgezie
E. se utilizeaza in tratamentul insomniilor
(pag. 99-109)

F2212127. Care din urmatoarele substante pot avea actiune hipnotica:


A. zolpidem
B. nitrazepam

361 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
362 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. lidocaina
D. clorpromazina
E. loratadina
(pag. 99-109)

F2212128. Bromurile:
A. au eliminare rapida
B. administrarea clorurii de sodiu creste eliminarea bromurilor
C. pot produce impotenta
D. sunt sedative la doze de 1-3 g pe zi
E. au ca mecanism inlocuirea GABA in creier
(pag. 99-109)

F2212129. Nitrazepamul:
A. are un timp de injumatatire de peste 20 ore
B. nu sufera un circuit enterohepatic
C. absorbtia sa prezinta o variabilitate interindividuala mare
D. este un hipnocoercitiv
E. induce un somn de 6-8 ore
(pag. 99-109)

F2212130. Barbituricele:
A. potenteaza transmisia glutamatergica
B. deprima formatiunea reticulata ascendenta activatoare
C. blocheaza enzimele flavoproteice din lantul citocromilor
D. sunt hipnocoercitive
E. favorizeaza sinteza de ATP
(pag. 99-109)

F2212131. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?


A. Hipnoticele sunt deprimante neselective aleSNC.
B. Hipnoticele, la doze mici au efect sedativ.
C. Hipnoticele, la doze mici au efect stimulant SNC.
D. La doze terapeutice hipnotice favorizeaza instalarea unui somn asemanator celui fiziologic.
E. La doze terapeutice hipnotice prezinta efect hipotermizant.
(pag. 101-102)

F2212132. Care dintre urmatoarele clase de medicamente sunt considerate hipnocoercitive?


A. Barbituricele.
B. Ureidele aciclice.
C. Aldehidele si alcoolii cu actiune hipnotica.
D. Bromurile
E. Benzodiazepinele.
(pag. 103)

F2212133. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnocoercitive sunt adevarate?


A. Hipnocoercitivele sunt deprimante neselective ale SNC, care inhiba difuz diferite segmente ale SNC.
B. Efectele deprimante SNC nu depind de doza.
C. Nu au efecte deprimante asupra respiratiei, aparatului cardiovascular si temperaturii.
D. Produc obisnuinta, cu tendinta de marire a dozelor.
E. Produc inductie enzimatica.
(pag. 102)

362 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
363 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212134. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la hipnoinductoare sunt adevarate?


A. Actioneaza selectiv asupra unor receptori specifici.
B. Efectul hipnogen este mai evident in hiposomnie.
C. Fenomenele de inductie enzimatica sunt reduse sau absente.
D. Produc inductie enzimatica.
E. Efectele deprimante SNC nu sunt doza-dependente.
(pag. 102-103)

F2212135. Care din afirmatiile urmatoare sunt corecte?


A. Derivatii acidului tiobarbituric sunt barbiturice narcotice.
B. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab bazic.
C. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu acizii minerali.
D. Forma enolica a derivatilor barbiturici are caracter slab acid.
E. Derivatii barbiturici pot forma saruri solubile cu hidroxizii alcalini.
(pag. 104)

F2212136. Hipnoticele barbiturice prezinta urmatoarele caracteristici structurale:


A. Sunt derivati ai acidului barbituric.
B. Prezinta doi substituenti la C5 (simetrici sau diferiti).
C. Prezinta un singur substituent la C5.
D. Actiunea hipnotica creste in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla
legatura.
E. Actiunea hipnotica scade in intensitate daca exista grupari hipnofore: substituenti ramificati, dubla si tripla
legatura.
(pag. 104)

F2212137. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la fenobarbital sunt adevarate?


A. Are durata lunga de actiune si latenta lunga.
B. Are durata scurta de actiune si latenta scurta.
C. Nu se utilizeaza ca hipnotic datorita somnolentei reziduale.
D. Principala indicatie este ca hipnotic datorita duratei lungi de somn provocate.
E. Se utilizeaza ca sedativ (la doze mici) si ca antiepileptic.
(pag. 106)

F2212138. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la benzodiazepinele hipnotice sunt adevarate?
A. Sunt derivati de 7nitro 1,4 benzodiazepina
B. Se metabolizeaza in ficat cu obtinerea de metaboliti mai activi.
C. Sunt hipnotice moderne preferate hipnoticelor clasice hipnocoercitive.
D. Mecanismul de actiune este potentarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice.
E. Au ca dezavantaj modificarea structurii somnului cu reducerea somnului REM.
(pag. 108)

F2212139. Terapia insomniilor consta in:


A. Tratarea cauzelor (anxietate, depresie, durere)
B. Administrarea de sedative.
C. Adimistrarea de hipnotice ca prima alegere.
D. Psihoterapie
E. Masuri igieno-dietetice
(pag. 101)

F2212140. In functie de etiologie hiposomniile pot fi:


A. Simptomatica

363 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
364 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Toxica
C. Cronica
D. Pasagera
E. Neurologica
(pag. 101)

F2212141. Mentionati afirmatiile corecte


A. Barbituricele se administreaza ca sedative, in doze mici.
B. In epilepsie este recomandat ciclobarbitalul.
C. In preanestezie se pot utiliza barbituricele cu durata medie.
D. In anestezia generala se administreaza fenobarbital.
E. Fenobarbitalul este utilizat ce hipnotic de prima alegere.
(pag. 107)

F2212142. Care dintre urmatoarele substane sunt benzodiazepine indicate ca hipnotice?


A. Medazepam
B. Nitrazepam
C. Amobarbital
D. Flunitrazepam
E. Meprobamat
(pag. 108)

F2212143. Care dintre urmatoarele substante medicamentose sunt hipnoinductoare?


A. Zolpidem
B. Nitrazepam
C. Zopiclon
D. Ciclobarbital
E. Bromura de sodiu
(pag. 103)

F2212144. Care dintre urmatoarele substante fac parte din grupa barbituricelor cu durata scurta de
actiune?
A. Pentobarbital
B. Barbital
C. Hexobarbital
D. Secobarbital
E. Tiopental
(pag. 106)

F2212145. Care dintre afirmatii sunt corecte?


A. Nitrazepamul este un hipnotic modern care induce un somn de 6-8 ore.
B. Diazepamul este un hipnocoercitiv.
C. Hexobarbitalul este indicat in criza din marele rau epileptic.
D. Flunitrazepamul are la baza o structura de 7-cloro-1,5-benzodiazepina.
E. Nitrazepamul se leaga de proteinele plasmatice in proportie ridicata (87%).
(pag. 106, 108,109)

F2212146. Care dintre urmatoarele substante fac parte din clasa barbituricelor cu efecte ultrascurte?
A. Ciclobarbital
B. Tiopental
C. Tiobutabarbital
D. Ketamina

364 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
365 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Midazolam
(pag. 106)

F2212147. Indicati afirmatiile corecte:


A. Metabolizarea barbituricelor consta in hidroxilare alifatica sau aromatica.
B. Toleranta proprie si incrucisata, in cazul derivatilor barbiturici, se poate explica prin fenomenul de inductie
enzimatica.
C. Barbituricele sunt hipnocoercitive.
D. Barbituricele sunt inhibitoare enzimatice.
E. Eliminarea renala a barbituricelor se grabeste prin acidularea urinii.
(pag. 104, 105)

F2212148. Indicati afirmatiile corecte:


A. Metabolizarea barbituricelor se realizeaza prin alchilare aromatica.
B. Barbituricele produc inductie enzimatica.
C. Durata scurta a actiunii barbituricelor este datorata prezentei catenelor ramificate la C1.
D. Barbituricele sunt hipnoinductoare.
E. Toleranta proprie si incrucisata este datorata inductiei enzimatice.
(pag. 104, 105)

F2212149. Alegeti hipnoticele din clasa benzodiazepinelor:


A. Triclofos
B. Nitrazepam
C. Ciclobarbital
D. Flunitrazepam
E. Barbital
(pag. 99)

F2212150. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la hipnoticele benzodiazepinice:


A. Nu modifica structura somnului.
B. Somnul este apropiat de cel fiziologic (6-8 ore)
C. Au timp de injumatatire scurt.
D. Sunt derivati de 7-nitro-1,4-benzodiazepina.
E. Actioneaza prin cresterea frecventei de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 108)

F2212151. Alegeti hipnocoercitivele din clasa derivatilor barbiturici:


A. Glutetimida
B. Pentobarbital
C. Diazepam
D. Fenobarbital
E. Ciclobarbital
(pag. 103)

F2212152. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la structura derivatilor barbiturici:


A. Sunt derivati de 2,4,6-tricetohexahidropirimidina.
B. Sunt disubstituiti la carbonul din pozitia 5.
C. Cu hidroxizii alcalini formeaza saruri solubile in apa.
D. Actiunea hipnotica este mai scazuta in intensitate cand substituientii de la carbonul 5 sunt asimetrici.
E. Gruparile hipnofore din pozitia 5 sunt: legaturile duble, triple, halogeni, substitienti ramificati
(pag. 103-104)

365 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
366 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2212153. Alegeti afirmatiile corecte cu privire la hipnotice:


A. Barbituricele sunt hipnoinductoare.
B. Metaqualona este hipnocoercitiv
C. Ciclobarbitalul este hipnocoercitiv
D. Zoplicone este hipnoinductor.
E. Nitrazepam este hipnoinductor.
(pag. 102-103)

F2212154. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la barbiturice:


A. Sunt hipnocoercitive
B. Difuzeaza prin placenta.
C. Produc inductie enzimatica
D. Nu dau toleranta
E. Durata de actiune nu este influentata de structura.
(pag. 103-104)

F2212155. Alegeti afirmatiile corecte referitoare la farmacotoxicologia barbituricelor:


A. Pot da toleranta la utilizare de 10-12 zile.
B. Nu apare sindromul de abstinenta la intreruperea brusca a unui tratament indelugat.
C. Dozele toxice sunt de cca 5 ori dozele hipnotice.
D. Profilaxia sindromului de abstinenta se face prin cresterea treptata a dozelor.
E. Cianoza tegumentelor este semn al intoxicatiei acute.
(pag. 106-107)

F2212156. Barbituricele:
A. sunt inhibitori enzimatici
B. pot produce anestezie generala
C. inhiba actiunea GABA
D. deprima respiratia la doze mari
E. nu se pot administra intravenos
(pag. 99-109)

F2212157. Barbituricele se pot indica in:


A. insomnii
B. epilepsie
C. hipertensiune arteriala
D. intoxicatia acuta cu alcool
E. preanestezie
(pag. 99-109)

F2212158. Hipnocoercitivele:
A. modifica EEG nocturna
B. cresc durata somului REM
C. pot declansa efecte rebound la oprirea brusca a tratamentului
D. forteaza somnul si la indivizii normali
E. stimuleaza respiratia
(pag. 99-109)

F2312159. Care din urmatoarele medicamente sunt hipnocoercitive:


A. ciclobarbital;
B. zolpidem;
C. glutetimida;

366 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
367 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. bromizoval;
E. zopiclona.
(pag. 99 - 109)

F2312160. Medicamentul zolpidem are urmatoarele caracteristici:


A. hipnocoercitiv;
B. anticonvulsivant (antiepileptic);
C. imidazopiridina;
D. ciclopirolona;
E. hipnoinductor.
(pag. 99 - 109)

F2312161. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza ca hipnotice:


A. fenobarbital;
B. amobarbital;
C. nitrazepam;
D. ciclobarbital;
E. tiopental.
(pag. 99 - 109)

F2312162. Mecanismul de actiune al barbituricelor hipnotice cuprinde:


A. blocarea receptorilor dopaminergici;
B. marirea timpului de deschidere a canalelor de clor;
C. potentarea actiunii acidului gamaaminobutiric (GABA);
D. deprimarea formatiei reticulate ascendente activatoare;
E. inhibarea enzimei monoaminooxidaza (MAO).
(pag. 99 - 109)

F2312163. Actiunea inductoare enzimatica a fenobarbitalului explica:


A. diminuarea eficacitatii unor medicamente asociate;
B. actiunea deprimanta gradata asupra SNC;
C. potentarea efectului bauturilor alcoolice;
D. durata lunga de actiune;
E. toleranta prin mecanism farmacocinetic.
(pag. 99 - 109)

F2312164. Intoxicatia acuta cu fenobarbital se trateaza prin:


A. flumazenil;
B. un diuretic osmotic;
C. haloperidol;
D. alcalinizarea urinii;
E. alcool etilic.
(pag. 99 - 109)

F2312165. Dupa administrare repetata hipnoticele barbiturice provoaca urmatoarele reactii adverse:
A. efect "rebound" cu vise neplacute (cosmaruri), la oprirea brusca a tratamentului;
B. obisnuinta;
C. cresterea metabolismului bazal;
D. inhibitie enzimatica;
E. dependenta fizica (sindrom de abstinenta cu convulsii).
(pag. 99 - 109)

367 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
368 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2312166. Care sunt afirmatiile corecte privind ciclobarbitalul:


A. latenta si durata a efectului scurte;
B. indicat in insomnii terminale (trezirea precoce);
C. este hipnocoercitiv (nu hipnogen);
D. este indicata administrarea timp indelungat;
E. este anticonvulsivant indicat in marele rau epileptic.
(pag. 99 - 109)

F2312167. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta si durata de actiune scurte:


A. pentobarbital;
B. fenobarbital;
C. amobarbital;
D. hexobarbital;
E. ciclobarbital.
(pag. 99 - 109)

F2312168. Potentarea efectelor barbituricelor apare in cadrul unor interactiuni cu:


A. alcool etilic;
B. diazepam;
C. anticoagulante cumarinice;
D. rifampicina;
E. cimetidina.
(pag. 99 - 109)

F2312169. Administrate timp indelungat barbituricele induc un antagonism prin mecanism


farmacocinetic (inductie enzimatica) cu scaderea eficacitatii urmatoarelor medicamente:
A. contraceptive orale;
B. propranolol;
C. anticoagulante cumarinice;
D. teofilina;
E. medicamente antiacide.
(pag. 99 - 109)

F2312170. Urmatoarele proprietati farmacologice sunt caracteristice nitrazepamului:


A. are actiune hipnotica;
B. are durata scurta de actiune;
C. activeaza complexul receptor GABA-postsinaptic;
D. reduce durata somnului paradoxal (REM);
E. este derivat de 7-nitro-1,4-benzodiazepina;
(pag. 99 - 109)

F2312171. Fenobarbitalul prezinta urmatoarele actiuni farmacodinamice:


A. anticonvulsivanta (antiepileptica);
B. miorelaxanta;
C. sedativa;
D. antipsihotica;
E. hipnotica.
(pag. 99 - 109)

F2512172. Indicatiile terapeutice ale barbituricelor sunt:


A. enurezis nocturn
B. insomnii

368 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
369 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. preanestezie
D. epilepsie
E. incontinenta urinara
(pag. 107)

F2512173. Semnele intoxicatiei cu barbiturice sunt:


A. insomnia
B. cianoza tegumentelor
C. mioza
D. HTA
E. deprimarea respiratiei
(pag. 107)

F2512174. Hipnocoercitivele:
A. sunt deprimante SNC selective
B. actiunea deprimanta se manifesta doza-dependent
C. forteaza somnul si la indivizii normali care nu sufera de insomnie
D. reduc durata somnului NREM
E. reduc durata somnului REM
(pag. 102)

F2512175. Bromurile:
A. provoaca impotenta sexuala la tratament prelungit
B. administrarea de NaCl le grabeste eliminarea
C. nu prezinta potential alergizant
D. se administreaza i.v., p.o. si intrarectal
E. se elimina lent
(pag. 109)

F2512176. Efectele barbituricelor sunt potentate la asociere cu:


A. alcool etilic
B. branzeturi fermentate
C. cimetidina
D. fenotiazine
E. rifampicina
(pag. 107-108)

F2512177. Hipnoinductoarele:
A. produc somn narcotic la doze mari
B. reduc durata somnului REM
C. supradozarea poate fi utilizata in scop suicidal
D. efectul hipnogen este mai evident in hiposomnii
E. efectele asupra circulatiei si respiratiei sunt reduse
(pag. 102-103)

F2512178. Barbiturice hipnotice cu perioada de latenta ultrascurta sunt:


A. secobarbital
B. hexobarbital
C. pentobarbital
D. metohexital
E. tiobutabarbital
(pag. 106)

369 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
370 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2512179. In tratamentul hiposomniilor sunt utilizate:


A. anxiolitice
B. neuroleptice
C. nootrope
D. psihostimulente
E. hipnotice
(pag. 101)

F2512180. Alegeti afirmatiile corecte:


A. somnul lent (NREM) ocupa cca 75% din timpul total de somn
B. somnul rapid (REM) este un proces de reechilibrare psihica
C. insomnia este extrem de frecventa
D. hiposomnia apare frecvent in bolile psihice
E. nitrazepamul produce rebound cu vise neplacute
(pag. 100-103)

F2612181. Toleranţa la medicamente prin mecanism farmacocinetic are la bază:


A. nstalarea inducţiei enzimatice
B. Fenomenul de reglare ascendentă ("up regulation”)
C. Modificarea densităţii receptoriale prin externalizare
D. Scăderea filtrării glomerulare
E. Fenomenul de reglare descendentă ("down regulation”)
(pag. 260)

F2612182. Toleranţa medicamentoasă poate avea drept cauză:


A. Epuizarea stocurilor de mediatori
B. Fenomenul de "down regulation”
C. Fenomenul de "up regulation”
D. Inducţia enzimatică
E. Scăderea eliminării renale
(pag. 260)

F2612183. Tratamentul reacţiilor adverse grave de tip alergic se face:


A. Prin administrarea de histamină, pentru desenbilizare
B. Prin administrare de corticosteroizi i.v.
C. Diminuând treptat dozele de medicament, pentru desensibilizare
D. Prin administrare de adrenalină i.v.
E. Prin administrare de H 2 - blocante
(pag. 254)

F2612184. Sunt reacţii adverse de tip idiosincrazic:


A. Acatalazia
B. Tulburările de acetilare datorate polismporfismului N-acetil-transferazei
C. Sindromul Gray la nou-născut
D. Deficienţa de glucozo-6-fosfat dehidrogenază
E. Dermatita exfoliativă
(pag. 244, 246, 247)

F2612185. Reacţiile adverse de tip toxic se caracterizează prin:


A. Apariţia lor numai la doze toxice
B. Apariţia lor cauzată de fenomene imunologice

370 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
371 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Determinare de tip farmacogenetic (anomalii innăscute de metabolism)


D. Efecte toxice la doze terapeutice
E. Relatie de tip doză-dependent
(pag. 235)

F2612186. Care dintre urmatoarele medicamente produc reactii de tip idiosincrazic?


A. Succinilcolina
B. Eritromicina
C. Izoniazida
D. Clorochina
E. Mafenidul
(pag. 244, 247)

F2612187. Reactiile adverse de tip alergic:


A. Sunt efecte secundare datorate actiunilor farmacodinamice care pot aparea la unii indivizi, in urma
supradozarii
B. Apar numai la indivizi cu anomalii enzimatice înnăscute
C. Sunt independente de doză
D. Au la bază mecanisme imune
E. Se datorează metabolizării pe căi alternative la nivelul citocromului P450
(pag. 249-250)

F2612188. Reacţiile alergice pot apărea în urma administrării următoarelor medicamente:


A. Ampicilina
B. Procaina
C. Astemizolul
D. Adrenalină
E. Hemisuccinat de hidrocortizon
(pag. 251)

F2612189. Mecanismele implicate în apariţia imunodeficienţei latente sunt:


A. Creşterea chemotactismului şi a migrării macrofagelor
B. Inhibarea mieloperoxidazei
C. Creşterea sintezei de anticorpi
D. Hipoplazia medulară indusă
E. Stimularea secreţiei de eritropoetină
(pag. 257)

F2612190. La întrerupere bruscă, următoarele grupe de medicamente pot declanşa efect rebound:
A. Anticolinesterazicele
B. ß-blocante
C. antihistaminice H2-blocante
D. Parasimpatomimetice directe
E. Antidiareice
(pag. 264)

371 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
372 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 13
Tranchilizante
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1213001. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la benzodiazepine nu sunt adevărate?


A. Sunt indicate în miastenia gravis
B. Au acţiune anxiolitică
C. Nu se recomandă conducătorilor auto.
D. Au efect anticonvulsivant
E. Sunt indicate în tulburări neuro-vegetativ
(pag. 110-116)

F1213002. Care dintre următoarele benzodiazepine prezintă o acţiune de scurtă durată?


A. Diazepam
B. Clorazepat
C. Oxazepam
D. Flunitrazepam
E. Nitrazepam
(pag. 110-116)

F1213003. Care dintre următoarele substanţe au în structura lor nucleul 1-5 benzodiazepinic?
A. Meprobamat
B. Hidroxizin
C. Tofisopam
D. Clobazam
E. Alprazolam
(pag. 110-116)

F1213004. Care dintre următoarele substanţe nu fac parte din grupul tranchilizantelor
benzodiazepinice?
A. Diazepam
B. Meprobamat
C. Nitrazepam
D. Midazolam
E. Clobazam
(pag. 110-116)

F1213005. Care dintre urmatoarele substante se utilizeaza ca antidot in intoxicatii cu benzodiazepine:


A. Flunitrazepamul
B. Lorazepamul
C. Tofisopamul
D. Flumazenilul
E. Bromazepamul
(pag. 110-116)

F1213006. Care dintre următoarele tranchilizante sunt derivaţi difenilmetanici?

372 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
373 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. Meprobamat
B. Hidroxizin
C. Buspirona
D. Benzoctamina
E. Tofisopam
(pag. 110-116)

F1313007. Diazepamul nu este conditionat in:


A. comprimate 50 mg;
B. fiole;
C. comprimate 2 mg;
D. comprimate 10 mg;
E. solutie rectala;
(pag. 110 - 116)

F1313008. Diazepamul nu este indicat in:


A. ca hipnogen;
B. alcoolism;
C. status epilepticus;
D. miastenie;
E. anesteziologie.
(pag. 110 - 116)

F1413009. Efectele teratogene produse de benzodiazepinele administrate în primul trimestru de


sarcină se caracterizează prin:
A. malformaţii cardiace
B. fisuri labio-palatine
C. spina bifida
D. malformaţii ale membrelor
E. moartea fătului în uter
(pag. 115)

F1513010. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată?


A. tranchilizantele reduc starea de tensiune psihică
B. meprobamatul are acţiune miorelaxantă
C. diazepamul are acţiune anticonvulsivantă
D. tranchilizantele modifică intens facultăţile intelectuale şi funcţiile senzoriale
E. tranchilizantele temperează reacţiile emoţionale
(pag. 111)

F1513011. Care dintre următoarele benzodiazepine are acţiune miorelaxantă intensă?


A. medazepam
B. bromazepam
C. lorazepam
D. diazepam
E. clordiazepoxid
(pag. 115)

F1513012. Care dintre următoarele efecte adverse sunt proprii benzodiazepinelor şi nu caracterizează
toate tranchilizantele:
A. somnolenţă
B. tulburări de coordonare motorie

373 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
374 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. obişnuinţa şi dependenţa fizică


D. efecte teratogene la administrarea în primul trimestru de sarcină
E. sindrom de abstinenţă
(pag. 115)

F1513013. În intoxicaţia cu benzodiazepine se utilizează ca antidot:


A. manitol
B. furosemid
C. flumazenil
D. oxazepam
E. alcool
(pag. 115)

F1513014. În starea de rău epileptic se administrează i.v.:


A. hidoxizin
B. meprobamat
C. clonazepam
D. buspirona
E. midazolam
(pag. 113)

F1513015. Meprobamatul este contraindicat în:


A. stări spastice ale muşchilor striaţi
B. miastenia gravis
C. sindrom anxios
D. sindrom nevrotic
E. insomnii psihogene
(pag. 112, 113)

F1613016. Antidotul specific în intoxicaţia acută cu benzodiazepine este:


A. Bemegridul
B. Flumazenilul
C. Nicetamida
D. Cafeina
E. Amfetamina
(pag. 115)

F1613017. Au timp de înjumătăţire foarte lung (peste 50 h):


A. Clordiazepoxidul
B. Oxazepamul
C. Midazolamul
D. Lorazepamul
E. Nitrazepamul
(pag. 113)

F1613018. Care dintre următoarele medicamente se utilizează în inducţia anesteiei generale şi


preanestezie:
A. Clonazepamul
B. Flumazenil
C. Midazolam
D. Doxapram
E. Pimeclona

374 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
375 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 115)

F1613019. Dintre benzodiazepine, au timp de înjumătăţire scurt:


A. Diazepamul
B. Clordiazepoxidul
C. Nitrazepamul
D. Oxazepam
E. Clobazamul
(pag. 113)

F1613020. În stările spastice ale musculaturii striate se utilizează:


A. Papaverina
B. Drotaverina
C. Trimebutina
D. Diazepamul
E. Oxifenoniu
(pag. 115)

F1613021. Pot produce supradozare relativă a barbituricelor prin inhibarea metabolizării lor hepatice:
A. Rifampicina
B. Insecticidele organo-clorurate
C. Cimetidina
D. Griseofulvina
E. Nistatina
(pag. 107)

F1613022. Sunt benzodiazepine hipnoinductoare:


A. Diazepamul
B. Clordiazepoxidul
C. Nitrazepam
D. Flumazenil
E. Clobazam
(pag. 113, 115)

F2113023. Despre hidroxizina sunt valabile urmatoarele afirmatii, cu exceptia:


A. este tranchilizant
B. este antiserotoninic
C. este antihistaminic H1
D. este anticonvulsivant
E. este antispastic
(pag. 116)

F2113024. Benzodiazepinele au urmatoarele indicatii farmacoterapeutice, cu exceptia:


A. anxiolitica
B. miorelaxanta
C. anticonvulsivanta
D. inductoare ale anesteziei generale
E. hipnocoercitiva
(pag. 112, 113)

F2113025. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice, cu o exceptie:


A. tranchilizant

375 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
376 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. antispastic
C. miorelaxant
D. potentat de alcool
E. contraindicat in miastenia gravis
(pag. 116)

F2113026. Notati benzodiazepina cu semiviata eliminarii scurta:


A. diazepam
B. clordiazepoxid
C. clonazepam
D. nitrazepam
E. oxazepam
(pag. 113)

F2113027. Cimetidina poate potenta efectul diazepamului, prin urmatorul mecanism:


A. favorizarea absorbtiei
B. inductie enzimatica
C. inhibitie enzimatica
D. modificarea pH-ului acid gastric
E. diminuarea eliminarii
(pag. 116)

F2113028. Antidotul in intoxicatia acuta cu benzodiazepine este:


A. naloxon
B. flumazenil
C. neostigmina
D. obidoxima
E. protamina
(pag. 115)

F2113029. Precizati diazepina utilizata in terapeutica, ca inductor in anestezie:


A. clordiazepoxid
B. medazepam
C. nitrazepam
D. midazolam
E. tiopental
(pag. 98,115)

F2213030. Benzodiazepinele pot prezenta actiune:


A. tranchilizanta
B. hipnocoercitiva
C. antispastica
D. antipsihotica
E. analgezica
(pag. 110-116)

F2213031. Care este antidotul specific in intoxicatia acuta cu benzodiazepine:


A. diazepam i.v.
B. adrenalina s.c.
C. plasma proaspata
D. flumazenil i.v.
E. naloxona i.v.

376 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
377 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 110-116)

F2213032. Care din urmatoarele tranchilizante nu actioneaza prin mecanism GABA-ergic:


A. alprazolam
B. buspirona
C. clorazepat dipotasic
D. clobazam
E. lorazepam
(pag. 110-116)

F2213033. Tranchilizantele produc frecvent urmatoarele reactii adverse:


A. psihoze
B. reactii adverse extrapiramidale
C. somnolenta
D. hipertensiune arteriala
E. diaree
(pag. 110-116)

F2213034. Tranchilizantele se contraindica in:


A. inductia anesteziei generale
B. sindromul anxios
C. insomnii psihogene
D. miastenia gravis
E. stari convulsivante
(pag. 110-116)

F2213035. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la meprobamat sunt adevarate?


A. Este un tranchilizant.
B. Este un inhibitor MAO
C. Este un neuroleptic
D. Se indica in miastenia gravis.
E. Actiunea deprimanta SNC nu este potentata de alcool.
(pag. 116)

F2213036. Care dintre urmatoarele tranchilizante fac parte din grupa azaspirodecandionelor?
A. Meprobamat
B. Hidroxizin
C. Tofizopam
D. Oxazolam
E. Buspirona
(pag. 112)

F2313037. Diazepamul nu este indicat:


A. ca hipnogen;
B. in alcoolism;
C. in status epilepticus;
D. in miastenie;
E. in anesteziologie.
(pag. 110 - 116)

F2313038. Diazepamul nu este conditionat in:


A. comprimate 50 mg;

377 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
378 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. fiole;
C. comprimate 2 mg;
D. comprimate 10 mg;
E. solutie rectala;
(pag. 110 - 116)

F2313039. Ca antidot in intoxicatiile cu tranchilizante benzodiazepine se foloseste:


A. un medicament cu actiune vasoconstrictoare generala in perfuzie;
B. flumazenil i.v. bolus sau diluat in perfuzie;
C. manitol in perfuzie;
D. stimulante cardiace in perfuzie;
E. o benzodiazepina cu t1/2 scurt in perfuzie.
(pag. 110 - 116)

F2313040. Care dintre urmatoarele reactii adverse sunt proprii benzodiazepinelor?


A. somnolenta;
B. tulburari de coordonare motorie;
C. teratogenitatea (spina bifida) la administrare in primul trimestru de sarcina;
D. obisnuinta;
E. dependenta fizica cu sindrom de abstinenta redus.
(pag. 110 - 116)

F2513041. Anxietatea se caracterizează prin următoarele, cu excepţia:


A. somnolenţă
B. nelinişte psiho – motorie
C. teamă nedesluşită
D. teamă pentru un presupus pericol iminent
E. reacţii vegetative
(pag. 110)

F2513042. In acţiunea tranchilizantă nu întâlnim:


A. reducerea stării de tensiune psihică
B. temperarea reacţiilor emoţionale
C. echilibrarea comportamentului afectiv
D. înlăturarea halucinaţiilor
E. dimunarea anxietăţii
(pag. 111)

F2513043. Tranchilizantele au următoarele acţiuni, cu excepţia:


A. acţiune miorelaxantă
B. acţiune anticonvulsivantă
C. hipnoinductoare
D. acţiune antidepresivă
E. acţiune inductoare a anesteziei generale
(pag. 111)

F2513044. Alprazolam face parte din grupa chimică:


A. tiazolbenzodiazepine
B. oxazolobenzodiazepine
C. 1,5 benzodiazepine
D. 2,3 benzodiazepine
E. 7-nitro-1,4-benzodiazepină

378 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
379 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 113)

F2513045. Care dintre benzodiazepine face parte din grupă hipnoticelor:


A. alprazolam
B. nitrazepam
C. oxazepam
D. triazolam
E. clobazam
(pag. 113)

F2513046. Meprobamat face parte din gupa chimică:


A. difenilmetani
B. propandioli dicarbamaţi
C. dibenzooctadiene
D. benzodiazepine
E. azaspirodecandione
(pag. 112)

F2513047. Care dintre următoarele benzodiazepine sunt eliminate redus la fumători:


A. diazepam
B. clobazam
C. oxazepam
D. alprazolam
E. triazolam
(pag. 114)

F2613048. Este rezistent la majoritatea ß-lactamazelor şi are structură monobactamică:


A. Aztreonam
B. Tazobactam
C. Cilostatina
D. Spectinomicina
E. Ceftriaxona
(pag. 61)

F2613049. Sunt izoxazolilpeniciline, rezistente la penicilinază:


A. Cloxacilina
B. Ticarcilina
C. Ampicilina
D. Acidul clavulanic
E. Carindacilina
(pag. 47)

F2613050. În furunculoza cu stafilococ auriu penicilinazo-secretor se pot utiliza următoarele peniciline:


A. Oxacilina
B. Amoxicilina
C. Benzilpenicilina
D. Benzatinbenzilpenicilina
E. Fenoximetilpenicilina
(pag. 47)

F2613051. Sunt particularităţi care caracterizează amoxicilina:


A. Are spectrul de activitate asemănător cu al benzilpenicilinei

379 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
380 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Acţionează bacteriostatic, dar influenţează şi germenii în repaus metabolic


C. Este activă pe Pseudomonas aeruginosa
D. Are absorbţie digestivă şi difuziune tisulară foarte bune
E. Asocierea cu tetracicline este avantajoasă, mai ales în infecţii cu bacili gram-negativ
(pag. 50, 51)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1213052. Benzodiazepine nu sunt recomandate:


A. Conducătorilor auto
B. În stări anxioase
C. În miastenia gravis
D. În anesteziologie
E. În insomnii
(pag. 110-116)

F1213053. Benzodiazepinele pot actiona prin urmatoarele mecanisme de actiune


A. Inhibarea neurotransmisiei excitatoare mediata de GAB
B. Potentarea neurotransmisiei inhibitoare mediata de GABA.
C. Potentarea recaptarii adenozinei in neuroni
D. Inhibarea recaptarii adenozinei in neuroni.
E. Inhibarea recaptarii serotoninei.
(pag. 110-116)

F1213054. Care dintre afirmatiile referitoare la Diazepam sunt adevarate:


A. Este o substanta cu structura benzamidica
B. Este conditionat sub forma de comprimate si fiole in produsul Valium
C. Are actiune anxiolitica, miorelaxanta, antiepileptica
D. Poate conduce la instalarea farmacodependentei.
E. Se poate utiliza ca premedicatie in anesteziologi
(pag. 110-116)

F1213055. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la benzodiazepine sunt adevărate?


A. Se absorb bine la administrare orală
B. Se metabolizează la compuşi activi
C. Nu trec bariera hematoencefalică
D. Prin metabolizare se obţin şi compuşi 3-hidroxilaţi
E. La administrarea i.m. absorbţia este mai crescută comparativ cu cea orală.
(pag. 110-116)

F1213056. Care dintre următoarele benzodiazepine au la bază nucleul 1-4 benzodiazepinic?


A. Clobazam
B. Tofisofam
C. Alprazolam
D. Medazepam
E. Clordiazepoxid
(pag. 110-116)

F1213057. Care dintre următoarele efecte pot apare în cazul benzodiazepinelor?


A. Tranchilizant
B. Anticonvulsivant

380 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
381 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Psihostimulent
D. Miorelaxant
E. Antiagregant plachetar
(pag. 110-116)

F1213058. Care dintre urmatoarele preparate sunt indicate ca anxiolitice?


A. Tranxene.
B. Xanax.
C. Diclotard.
D. Rudotel.
E. Aerius.
(pag. 110-116)

F1213059. Mentionati afirmatiile corecte:


A. Alprazolam este o benzodiazepina indicata in anxietate si este foarte eficienta in atacul de panic
B. Medazepamul este indicat in sindromul psihoneurovegetativ si este conditionat in produsul Rudotel
comprimate
C. Tranxene contine ca substanta activa o benzodiazepina cu efect anxiolitic, hipnogen.
D. Alprazolam este o substanta anxiolitica cu structra difenilmetanica
E. Diazepamul este un tranchilizant cu structura dibenzotiazepinica.
(pag. 110-116)

F1213060. Tranchilizantele
A. Diminuă anxietatea
B. Cresc starea de tensiune psihică
C. Temperează reacţiile emoţionale
D. Potenţează deprimantele SNC
E. Se pot asocia cu alcoolul
(pag. 110-116)

F1313061. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele actiuni:


A. anxiolitica;
B. anticonvulsivanta;
C. stimulanta a SNC;
D. miorelaxanta;
E. hipnoinductoare.
(pag. 110 - 116)

F1313062. Benzodiazepinele:
A. actioneaza pe receptorii dopaminergici;
B. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA;
C. actioneaza pe receptorii histaminergici;
D. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor;
E. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 110 - 116)

F1313063. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor?


A. diazepam;
B. clorpromazina;
C. medazepam;
D. lorazepam;
E. meprobamat

381 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
382 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 110 - 116)

F1313064. Diazepamul este indicat in:


A. stari anxioase;
B. anesteziologie ca premedicatie;
C. starea de rau epileptic;
D. primul trimestru de sarcina;
E. miastenie.
(pag. 110 - 116)

F1313065. Medazepamul se contraindica la:


A. conducatorii auto:
B. cei cu anxietate;
C. bolnavii cu insomnie;
D. in climacterium;
E. cei ce consuma bauturi alcoolice.
(pag. 110 - 116)

F1313066. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false?


A. se absoarbe bine digestiv;
B. absorbtia este marita prin alcool;
C. nu se elimina prin lapte;
D. se metabolizeaza mai repede la batrani;
E. principalul metabolit este desmetildiazepam;
(pag. 110 - 116)

F1313067. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false?


A. absorbtie digestiva buna;
B. apar metaboliti activi;
C. T 1/2 este scurt;
D. cumularea este intensa;
E. absorbtia este marita prin alcool.
(pag. 110 - 116)

F1313068. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false?


A. potenteaza alte deprimante SNC;
B. stimuleaza musculatura striata;
C. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici;
D. pot agrava disfunctia respiratorie;
E. nu provoaca toleranta si dependenta;
(pag. 110 - 116)

F1313069. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin?


A. este un tranchilizant;
B. este un spasmogen musculotrop;
C. se recomanda in prurit rebel;
D. diminua anxietatea din alcoolism;
E. la doze mari da hiperexcitabilitate.
(pag. 110 - 116)

F1313070. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine?
A. produc somnolenta;

382 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
383 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. reactiile adverse sunt mai intense la varstnici;


C. nu produc toleranta;
D. nu produc sindrom de abstinenta;
E. cresc riscul malformatiilor la nou-nascut.
(pag. 110 - 116)

F1313071. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam?


A. creste tonusul miometrului;
B. creste agresivitatea;
C. este miorelaxant;
D. diminua atentia;
E. induce somnul.
(pag. 110 - 116)

F1313072. Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in:


A. activarea receptorilor GABA A;
B. activarea receptorilor GABA B;
C. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor;
D. blocarea canalelor de sodiu;
E. inhibarea recaptarii noradrenalinei;
(pag. 110 - 116)

F1413073. Benzodiazepinele au acţiune:


A. antipsihotică
B. miorelaxantă
C. anxiolitică
D. antiemetică
E. sedativ-hipnoinductoare
(pag. 115)

F1413074. Benzodiazepinele au următoarele indicaţii terapeutice:


A. curele de dezintoxicare în alcoolism
B. miastenia gravis
C. inducţia anesteziei generale
D. enurezis nocturn
E. convulsii de diverse etiologii
(pag. 115)

F1413075. Benzodiazepinele sunt contraindicate în următoarele situaţii clinice:


A. primul trimestru de sarcină
B. preanestezie
C. hipertiroidie
D. miastenie gravis
E. tetanos
(pag. 115)

F1413076. Care dintre afecţiunile de mai jos sunt ameliorate prin administrare de diazepam:
A. depresia endogenă
B. sindromul anxios
C. starile spastice ale musculaturii striate
D. nevralgia de trigemen
E. epilepsia

383 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
384 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 115)

F1413077. Din punct de vedere farmacocinetic, benzodiazepinele din grupul A (tip diazepam) se
caracterizează prin:
A. metabolizare în proporţii mari prin două căi oxidative
B. absorbţie orală înaltă, cu diferenţe privind viteza absorbţiei
C. glicuronoconjugare în procent ridicat (80%) în metaboliţi inactivi
D. eliminare mai accelerată la fumători
E. semiviaţa eliminării mare
(pag. 114)

F1413078. Efectele benzodiazepinelor pot fi crescute de:


A. cimetidină
B. antiacide gastrice
C. alcoolul etilic
D. disulfiram
E. cafeină
(pag. 116)

F1413079. Fac parte din grupul benzodiazepinelor cu T1/2 intermediar (10-15 ore):
A. oxazepamul
B. nitrazepamul
C. clonazepam
D. diazepam
E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F1413080. Meprobramatul:
A. poate induce obişnuinţă şi dependenţă fizică
B. are efect miorelaxant intens
C. prezintă efect anticolinergic
D. poate fi administrat pe cale orală şi parenterală
E. la doze mari are şi proprietăţi neuroleptice
(pag. 116)

F1413081. Meprobramatul:
A. are acţiune antispastică musculotropă
B. este contraindicat la persoanele care necesită integritatea funcţiilor psihomotorii
C. are efect antiserotoninic
D. accentuează deprimarea SNC indusă de alcool
E. nu dezvoltă farmacodependenţă
(pag. 116)

F1413082. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la benzodiazepine:


A. traversarea barierei hematoencefalice este mai rapidă pentru substanţele mai lipofile (diazepam)
B. pe cale intramusculară rata absorbţiei este mai mare decât per os
C. se leagă slab de proteinele plasmatice
D. multe benzodiazepine sunt metabolizate în compuşi activi
E. proprietăţile farmacocinetice diferă în funcţie de structura chimică a benzodiazepinei
(pag. 114)

F1413083. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la Hidroxizin:


A. are acţiune antispastică musculotropă

384 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
385 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. este un tranchilizant eficient


C. diminuă starea de anxietate din alcoolism
D. are şi efect inhibitor enzimatic
E. nu se recomandă a fi asociat cu antidepresivele triciclice
(pag. 116)

F1413084. Sunt incluse în grupa benzodiazepinelor cu T1/2 lung (> 50 ore):


A. flunitrazepam
B. diazepam
C. oxazepam
D. clordiazepoxid
E. clorazepat
(pag. 113)

F1413085. Următoarele afirmaţii referitoare la hidroxizin sunt corecte:


A. are efect antihistaminic H1
B. la doze mari are şi efect antipsihotic
C. este un anxiolitic
D. poate dezvolta farmacodependenţă
E. se administreaza exclusiv oral
(pag. 116)

F1513086. Acţiunile farmacodinamice ale benzodiazepinelor sunt:


A. anxiolitică
B. antipsihotică
C. antiparkinsoniană
D. anticonvulsivantă
E. miorelaxantă
(pag. 115)

F1513087. Benzodiazepinele tip diazepam (grupul 1) sunt biotransformate în metaboliţii activi:


A. nordazepam
B. lorazepam
C. oxazolam
D. clorazepat
E. oxazepam
(pag. 114)

F1513088. Benzodiazepinele tranchilizante sunt utilizate în:


A. sindromul anxios
B. stări spastice ale muşchilor striaţi
C. Parkinson
D. schizofrenie
E. convulsii şi epilepsie
(pag. 115)

F1513089. Benzodiazepinele tranchilizante:


A. nu se administrează pe cale orală
B. au difuziune bună prin bariera hematoencefalică
C. se leagă în procent mare de proteinele plasmatice
D. sunt lipsite de efecte adverse
E. în caz de intoxicaţie nu există antidot

385 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
386 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 114, 115)

F1513090. Care dintre următorii compuşi sunt tranchilizante benzodiazepine?


A. buspirona
B. meprobamat
C. bromazepam
D. medazepam
E. alprazolam
(pag. 112)

F1513091. Diazepamul este utilizat în:


A. sindromul anxios
B. miastenia gravis
C. stări spastice ale muşchilor striaţi
D. inducţia anesteziei generale
E. convulsii şi epilepsie
(pag. 115)

F1513092. Dintre următoarele tranchilizante, acţiune miorelaxantă intensă prezintă:


A. flunitrazepam
B. diazepam
C. meprobamat
D. hidroxizin
E. lorazepam
(pag. 112)

F1513093. În convulsii şi epilepsie se administrează:


A. clonazepam
B. midazolam
C. nitrazepam
D. oxazolam
E. diazepam
(pag. 115)

F1513094. Tranchilizantele benzodiazepine:


A. au situsul de legare localizat pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A
B. au situsul de legare localizat pe subunitatea beta a complexului receptor postsinaptic GABA-A
C. sunt metabolizate în metaboliţii activi nordazepam şi oxazepam
D. produc hiperpolarizare şi inhibiţie neuronală
E. scad frecvenţa de deschidere a canalelor de clor
(pag. 114)

F1613095. Acţiunea tranchilizantă constă în:


A. Diminuarea anxietăţii
B. Reducerea stării de tensiune psihică
C. Temperarea reacţiilor emoţionale
D. Diminuarea facultăţilor intelectuale
E. Efecte vegetative marcate
(pag. 111)

F1613096. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?


A. Inhibitoarele enzimatice cresc efectele benzodiazepinelor care se metabolizează prin oxidare

386 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
387 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Nu se recomandă asocierea benzodiazepinelor între ele, datorită competiţiei pentru situsurile de leagre
C. Asocierea benzodiazepinelor permite folosirea de doze mai mici, cu reducerea efectelor adverse
D. Benzodiazepinele au efecte de tip antipsihotic, utile la bolnavii agresivi
E. La doze mari, benzodiazepinele produc reacţii extrapiramidale
(pag. 116)

F1613097. Mecanismul de acţiune a benzodiazepinelor constă în:


A. Potenţarea efectelor glicinei la nivel spinal
B. Potenţarea neurotransmisiei GABA-ergice
C. Inhibarea recaptării adenozinei
D. Blocarea receptorilor NMDA
E. Stimularea receptorilor domaninergici la nivel mezolimbic-mezocortical
(pag. 114)

F1613098. Meprobamatul:
A. Are efect miorelaxant intens
B. Este un potent inhibitor enzimatic
C. Este contraindicat în miastenia gravis
D. Este indicat pentru diagnosticarea şi tratamentul miasteniei gravis
E. Este un antidepresiv triciclic cu efecte sedative
(pag. 116)

F1613099. Reacţiile adverse comune ale anxioliticelor sunt:


A. Somnolenţă
B. Obişnuinţă
C. Tulburări de cooordonare motorie
D. Sindrom de abstinenţă marcat la oprirea tratamentului
E. Inducţia enzimatică marcată
(pag. 112)

F1613100. Sunt anxiolitice nebenzodiazepinice:


A. Hidroxizina
B. Benzoctamina
C. Fenilpropanolamina
D. Amfetamina
E. Buspirona
(pag. 112)

F1613101. Sunt metaboliţi activi:


A. Nordazepamul
B. Clobazamul
C. Oxazepamul
D. Flunitrazepamul
E. Alprazolamul
(pag. 114)

F1613102. Tranchilizantele minore au următoarele efecte:


A. Miorelaxant
B. Anxiolitic
C. Antipsihotic
D. Hipnoinductor
E. Analgezie supraspinală

387 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
388 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 111)

F2113103. Buspirona este:


A. agonist al receptorilor GABA-A
B. hipnoinductor
C. anxiolitic
D. agonist al receptorilor 5-HT1A presinaptici
E. benzodiazepina
(pag. 112)

F2113104. Meprobamatul este:


A. tranchilizant
B. miorelaxant
C. hipnocoercitiv
D. anticonvulsivant
E. un propandiol dicarbamat
(pag. 112, 116)

F2113105. Diazepamul are profilul farmacocinetic caracterizat prin:


A. absorbtie per os scazuta
B. biotransformare la metaboliti activi
C. variabilitate interindividuala mare
D. procent mare de legare de proteinele plasmatice
E. semiviata eliminarii lunga
(pag. 114)

F2113106. Benzodiazepinele actioneaza prin urmatoarele mecanisme:


A. activarea unui situs de pe subunitatea alfa a complexului receptor postsinaptic GABA-A
B. cresc frecventa de deschidere a canalelor de clor
C. hiperpolarizare neuronala
D. inhibarea recaptarii adenozinei în neuroni
E. cresc durata de deschidere a canalelor de clor
(pag. 114)

F2113107. Sunt 1, 4-benzodiazepine:


A. diazepam
B. oxazepam
C. alprazolam
D. tofisopam
E. clobazam
(pag. 113)

F2113108. Meprobamatul are urmatoarele proprietati farmacologice:


A. tranchilizant
B. antispastic
C. miorelaxant
D. este potentat de alcool
E. este contraindicat în miastenia gravis
(pag. 116)

F2113109. Tranchilizantele au urmatoarele actiuni:


A. diminuarea anxietatii

388 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
389 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. excitatie psihomotorie
C. temperarea reactiilor emotionale
D. potentarea altor deprimante SNC
E. echilibrarea comportamentului afectiv
(pag. 111)

F2113110. Au actiune anxiolitica


A. tioridazina
B. fenobarbital
C. buspirona
D. diazepam
E. meprobamat
(pag. 112, 125)

F2113111. Precizati actiunile farmacodinamice prezente la buspirona:


A. anxiolitica
B. miorelaxanta
C. tranchilizanta
D. anticonvulsivanta
E. hipnotica
(pag. 112)

F2113112. Precizati tranchilizantele utilizate in terapeutica ca miorelaxante:


A. meprobamat
B. midazolam
C. clonazepam
D. diazepam
E. nitrazepam
(pag. 111,112,115,116,141)

F2113113. Notati actiunile farmacodinamice pe care le pot avea tranchilizantele, dintre urmatoarele
actiuni:
A. miorelaxanta
B. anxiolitica
C. anticonvulsivanta
D. inductoare a anesteziei generale
E. hipnocoercitiva
(pag. 111-113)

F2113114. Notati mecanismele de actiune ale benzodiazepinelor tranchilizante:


A. potentarea neurotransmiterii GABA-ergice
B. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor
C. inhiba recaptarea adenozinei
D. inhiba recaptarea serotoninei
E. inhiba recaptarea noradrenalinei
(pag. 114-115)

F2113115. Notati efectele ce diferentiaza tranchilizantele de neuroleptice:


A. efectul tranchilizant este minor
B. nu au actiune antipsihotica
C. nu au efecte extrapiramidale
D. produc stare cataleptica

389 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
390 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. nu au actiune antiamfetaminica
(pag. 111,119-120)

F2113116. Diazepamul are urmatoarele caracteristici:


A. metabolit activ este nordazepam
B. metabolit activ este oxazepam
C. T1/2 este lung
D. T1/2 este mediu
E. efect teratogen, cu fisuri labio-palatine
(pag. 114-115)

F2113117. Indicatiile tranchilizantelor pot fi:


A. sindrom nevrotic
B. hiposomnii psihotice
C. stari de contractura a muschilor striati
D. stare de rau epileptic
E. inductia anesteziei generale
(pag. 112-113)

F2113118. Sunt 1, 4 - benzodiazepine din grupul 1, cu timp de injumatatire (T1/2) lung, tip diazepam:
A. medazepam
B. clordiazepoxid
C. clorazepat
D. bromazepam
E. tofisopam
(pag. 113)

F2113119. Buspirona este :


A. azaspirodecandiona
B. tranchilizant
C. agonist 5HT 1A presinaptic
D. stimulator al transmisiei GABA
E. stimulator al transmisiei serotoninergice
(pag. 112)

F2113120. Benzodiazepine anxiolitice cu durata lunga de actiune, sunt :


A. oxazepam
B. clobazam
C. diazepam
D. clorazepat
E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2213121. Care din urmatoarele substante au actiune tranchilizanta:


A. hidroxizina
B. hidroclorotiazida
C. fenobarbitalul
D. alprazolamul
E. fenitoina
(pag. 110-116)

F2213122. Benzodiazepinele se indica in:

390 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
391 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. nevroze
B. miastenia gravis
C. preanestezie
D. epilepsie
E. cure de dezintoxicare la alcoolici
(pag. 110-116)

F2213123. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la mecanismele de actiune ale tranchilizantelor
sunt adevarate:
A. pot actiona prin facilitarea transmisiei inhibitoare GABA-ergice
B. pot accentua transmisia glutamat-ergica
C. se pot fixa pe receptorii opioizi kapa
D. pot actiona agonist pe autoreceptorii serotoninergici 5HT1 presinaptici
E. pot actiona agonist asupra receptorilor dopaminergici D2
(pag. 110-116)

F2213124. Care din afirmatiile referitoare la structura chimica a tranchilizantelor sunt adevarate:
A. clobazamul este un derivat difenilmetanic
B. buspirona este o azaspirodecandiona
C. tofizopamul este un derivat benzodiazepinic
D. meprobamatul este un derivat fenotiazinic
E. medazepamul este un derivat tioxantenic
(pag. 110-116)

F2213125. Care din afirmatiile referitoare la indicatiile benzodiazepinelor sunt adevarate:


A. midazolamul se poate administra in inductia anesteziei generale
B. diazepamul se administreaza preferential in depresii
C. clonazepamul se poate administra in epilepsie
D. nitrazepamul se prefera in tratamentul narcolepsiei
E. diazepamul i.v. se administreaza in miastenia gravis
(pag. 110-116)

F2213126. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la substantele tranchilizante sunt adevarate?
A. Diminua anxietatea.
B. Reduc starea de tensiune psihica.
C. Echlibreaza comportamentul afectiv.
D. Au actiune antidepresiva.
E. Au actiune excitanta SNC.
(pag. 111)

F2213127. Tranchilizantele potenteaza efectul altor clase de substante medicamentoase, cum ar fi:
A. Anestezice generale.
B. Hipnotice.
C. Anticonvulsivante.
D. Analgezice.
E. Anestezice locale.
(pag. 111)

F2213128. Care dintre urmatoarele clase structurale au actiune tranchilizanta?


A. Barbiturice.
B. Benzodiazepine.
C. Azaspirodecandione.

391 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
392 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Pirazolidindione.
E. Propandioli.
(pag. 112)

F2213129. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune tranchilizanta?


A. Buspirona.
B. Fenobarbitalul.
C. Diazepamul.
D. Meprobamatul.
E. Amitriptilina.
(pag. 112)

F2213130. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte?l


A. Este o 1,4 benzodiazepina.
B. Are o durata scurta de actiune.
C. Difuzeaza prin bariera hemato-encefalica.
D. Sufera biotransformare cu obtinerea de metaboliti activi.
E. Eliminarea din organism este mai rapida la fumatori.
(pag. 113,114)

F2213131. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la diazepam sunt corecte?


A. Nu se absoarbe dupa administrare per os.
B. Se absoarbe bine dupa administrare per os.
C. Este indicat ca miorelaxant in stari spastice ale muschilor striati.
D. Este indicat ca anticonvulsivant in starea de rau epileptic.
E. Este indicat in miastenia gravis.
(pag. 112,113,114)

F2213132. Actiunile farmacodinamice proprii benzodiazepinelor tranchilizante sunt:


A. Anxiolitica.
B. Sedativ-hipnoinductoare.
C. Miorelaxanta.
D. Anticonvulsivanta.
E. Analgezica.
(pag. 115)

F2213133. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la oxazepam sunt corecte?


A. Este derivat de 3 hidroxi 1,4 benzodiazepina.
B. Este derivat de 7 nitro 1,4 benzodiazepina
C. Are semiviata eliminarii scurta.
D. Este biotransformat prin gluconoconjugare la metaboliti inactivi.
E. Este biotransformat in metaboliti activi ceea ce-I confera un T1/2 lung.
(pag. 113,114)

F2213134. Care dintre afirmatiile referitoare la hidroxizin sunt adevarete?


A. Din punct de vedere structural este o benzodiazepina.
B. Din punct de vedere structural este un derivat difenilmetanic.
C. Este un tranchilizant.
D. Are proprietati antispastice musculotrope si anticolinergice.
E. Are proprietati antihistaminiceH1 si antiserotoninice.
(pag. 112,116)

392 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
393 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2213135. Care dintre urmatoarele actiuni sunt caracteristice tranchilizantelor?


A. Miorelaxanta
B. Echilibrant al comportamentului afectiv
C. Hipnocoercitiva
D. Reducerea efectelor altor deprimante SNC
E. Calmarea excitatiei psiho-motorii
(pag. 111)

F2213136. Tranchilizantele sunt indicate ca:


A. Anxiolitice
B. Hipnoinductoare
C. Inductoare ale anesteziei generale
D. Antidepresive
E. Antialergice
(pag. 112,113)

F2213137. Care dintre urmatoarele tranchilizante sunt benzodiazepine cu semiviata a eliminarii lunga?
A. Oxazepam
B. Clonazepam
C. Clorazepat
D. Diazepam
E. Meprobamat
(pag. 113)

F2213138. Care dintre urmatoarele substante sunt derivati de 1,4-benzodiazepine?


A. Clobazam
B. Tofisopam
C. Bromazepam
D. Alprazolam
E. Triflubazam
(pag. 113)

F2213139. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de 3-hidroxi-1,4-benzodiazepina?


A. Diazepam
B. Meprobamat
C. Clordiazepoxid
D. Oxazepam
E. Lorazepam
(pag. 113)

F2213140. Care dintre urmatorii compusi au un timp de injumatatire lung?


A. Medazepam
B. Flurazepam
C. Oxazepam
D. Clobazam
E. Tofisopam
(pag. 113)

F2213141. Care dintre compusi sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta?


A. Diazepam
B. Clonazepam
C. Fenobarbital

393 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
394 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Acid valproic
E. Madazepam
(pag. 115)

F2213142. Care dintre urmatoarele actiuni sunt proprii Hidroxizinului?


A. Antispastica
B. Antihistaminica H2
C. Antiserotoninica
D. Antiagreganta plachetara
E. Tranchilizanta
(pag. 116)

F2213143. Meprobamatul este:


A. Un derivat difenilmetanic
B. Indicat in miastenia gravis
C. Un tranchilizant benzodiazepinic.
D. O substanta medicamentoasa ce nu se asociaza cu alcool.
E. Un tranchilizant cu actiune miorelaxanta.
(pag. 111, 112, 116)

F2313144. Mecanismul de actiune al tranchilizantelor consta in:


A. activarea receptorilor GABA A;
B. activarea receptorilor GABA B;
C. cresterea frecventei deschiderii canalelor de clor;
D. blocarea canalelor de sodiu;
E. inhibarea recaptarii noradrenalinei;
(pag. 110 - 116)

F2313145. Care din urmatoarele afirmatii privind tranchilizantele sunt false?


A. potenteaza alte deprimante SNC;
B. stimuleaza musculatura striata;
C. sunt agonisti pe receptorii GABA-ergici;
D. pot agrava disfunctia respiratorie;
E. nu provoaca toleranta si dependenta;
(pag. 110 - 116)

F2313146. Care din proprietatile farmacocinetice ale diazepamului sunt false?


A. se absoarbe bine digestiv;
B. absorbtia este marita prin alcool;
C. nu se elimina prin lapte;
D. se metabolizeaza mai repede la batrani;
E. principalul metabolit este desmetildiazepam;
(pag. 110 - 116)

F2313147. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru clordiazepoxid?


A. este un antidepresiv;
B. produce agitatie psihomotorie;
C. diminua performantele intelectuale;
D. antagonizeaza deprimantele SNC;
E. se indica in stress.
(pag. 110 - 116)

394 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
395 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2313148. Care din proprietatile farmacocinetice ale oxazepamului sunt false?


A. absorbtie digestiva buna;
B. apar metaboliti activi;
C. T 1/2 este scurt;
D. cumularea este intensa;
E. absorbtia este marita prin alcool.
(pag. 110 - 116)

F2313149. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru hidroxizin?


A. este un tranchilizant;
B. este un spasmogen musculotrop;
C. se recomanda in prurit rebel;
D. diminua anxietatea din alcoolism;
E. la doze mari da hiperexcitabilitate.
(pag. 110 - 116)

F2313150. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru diazepam?


A. creste tonusul miometrului;
B. creste agresivitatea;
C. este miorelaxant;
D. diminua atentia;
E. induce somnul.
(pag. 110 - 116)

F2313151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind reactiile adverse la benzodiazepine?
A. produc somnolenta;
B. reactiile adverse sunt mai intense;
C. nu produc toleranta la varstnici;
D. nu produc sindrom de abstinenta;
E. cresc riscul malformatiilor la nou-nascu
(pag. 110 - 116)

F2313152. Care din urmatoarele substante apartin grupei benzodiazepinelor?


A. diazepam;
B. clorpromazina;
C. medazepam;
D. lorazepam;
E. meprobamat.
(pag. meprobamat)

F2313153. Diazepamul este indicat in:


A. stari anxioase;
B. anesteziologie ca premedicatie;
C. starea de rau epileptic;
D. primul trimestru de sarcina;
E. miastenie.
(pag. 110 - 116)

F2313154. Benzodiazepinele:
A. actioneaza pe receptorii dopaminergici;
B. actioneaza pe receptorii benzodiazepinici cuplati cu receptorii GABA;
C. actioneaza pe receptorii histaminergici;

395 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
396 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. cresc frecventa deschiderii canalelor de clor;


E. cresc timpul de deschidere a canalelor de clor.
(pag. 110 - 116)

F2313155. Medazepamul se contraindica la:


A. conducatorii auto:
B. cei cu anxietate;
C. bolnavii cu insomnie;
D. in climacterium;
E. cei ce consuma bauturi alcoolice.
(pag. 110 - 116)

F2313156. Activitatea farmacodinamica a tranchilizantelor cuprinde urmatoarele ac


A. anxiolitica;
B. anticonvulsivanta;
C. stimulanta a SNC;
D. miorelaxanta;
E. hipnoinductoare.
(pag. 110 - 116)

F2313157. Care dintre urmatoarele tranchilizante apartin clasei 1-4-benzodiazepine?


A. diazepam;
B. oxazepam;
C. alprazolam;
D. clobazam;
E. oxazapam.
(pag. 110 - 116)

F2313158. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru tranchilizante benzodiazepine?
A. difuziune prin bariera hematoencefalica scazuta;
B. difuziune prin bariera hematoencefalica buna (mai rapida pentru cele lipofile);
C. se leaga in procent mare de proteinele plasmatice;
D. eliminarea este lenta;
E. prin biotransformare rezulta in toate cazurile metaboliti inactivi.
(pag. 110 - 116)

F2313159. In functie de structura chimica tranchilizantele apartin urmatoarelor clase:


A. propandioli;
B. benzodiazepine;
C. difenilmetani;
D. butirofenone;
E. tioxantene.
(pag. 110 - 116)

F2513160. Tranchilizantele produc:


A. obişnuinţă
B. sindrom de abstinenţă redus
C. dependenţă fizică
D. tulburări de coordonare motorie
E. convulsii
(pag. 112)

396 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
397 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2513161. Oxazepam:
A. Are efecte potenţate prin cimetidină
B. are efecte potenţate prin disulfiram
C. la asocierea cu alte benzodiazepine efectele sunt potenţate
D. nu se asociază cu alte benzodiazepine
E. este metabolit activ al diazepamului
(pag. 116, 114)

F2513162. Hidroxizin are efecte proprii:


A. antispastică musculotropă
B. antihistaminică H1
C. antiserotoninică
D. antispastică anticolinergică
E. antipiretică
(pag. 116, 114)

F2513163. Farmacoterapia benzodiazepinelor:


A. Sindrom anxios
B. hiposomnii nevrotice
C. miastenia gravis
D. convulsii
E. tratamentul alcoolismului
(pag. 116, 114)

F2513164. Tranchilizantele se clasifică funcţie de mecanismul de acţiune în:


A. stimulator al transmisiei GABA
B. simpatolitic central: beta-adrenolitic
C. muscarincolinolitic
D. agonist presinaptic alfa-2
E. agonist pe autoreceptorii 5-HT1A.
(pag. 111,112)

F2513165. Benzodiazepine cu semiviaţa eliminării lungă:


A. diazepam
B. oxazepam
C. clonazepam
D. clorazepat
E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513166. Benzodiazepine cu semiviaţă de eliminare intermediară


A. nitrazepam
B. flunitrazepam
C. oxazepam
D. diazepam
E. clordiazepoxid
(pag. 113)

F2513167. Nordazepamul este metabolitul activ pentru:


A. Diazepam
B. flurazepam
C. oxazolam

397 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
398 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. tofisopam
E. medazepam
(pag. 113,114)

F2513168. Tranchilizantele se contraindică la conducătorii auto deoarece:


A. produc somnolenţă
B. produc dependenţă fizică
C. produc tulburări de coordonare motorie
D. produc efect miorelaxant
E. produc obişnuinţă
(pag. 112,113)

F2613169. Care dintre următoarele afirmaţii nu caracterizează ticarcilina:


A. Este inactivă faţă de stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv
B. Se utilizează în micobacterioze, inclusiv tuberculoza şi lepra
C. Nu se asociază cu aminoglicozide datorită efectelor antagonice
D. Are spectru de tip benzilpenicilinic
E. Este activă pe bacili gram-negativ
(pag. 50, 54)

F2613170. Care dintre următoarele afirmaţii este adevărată?


A. Cefalosporinele acţionează prin blocarea ARN-polimerazei bacteriene
B. Cefalosporinele produc tulburări de permeabilitate la nivelul membranei citoplasmatice şi induc pierederea
unor metaboliţi esenţiali pentru metabolismul bacteriilor
C. Cefsulodinul are acţiune foarte intensă pe Pseudomonas
D. Cefoperazon se utilizează în meningite cu germeni gram-negativi, datorită penetrării eficiente a barierei
hemato-encefalice;
E. Ceftriaxona este cefalosporina cu timpul de înjumătăţire foarte scurt
(pag. 56-59)

F2613171. Care dintre următoarele antibiotice sunt derivaţi structurali cu nucleu ß-lactamic?
A. Azlocilina
B. Aztreonamul
C. Lincomicina
D. Bacitracina
E. Ticarcilina
(pag. 53, 54, 61)

F2613172. Sunt inhibitori de ß-lactamază:


A. Acidul clavulanic
B. Acidul tranexamic
C. Acidul etacrinic
D. Acidul niflumic
E. Sulbactamul
(pag. 60-61)

F2613173. Sunt cefalosporine care se administrează pe cale orală:


A. Cefalotina
B. Cefazolina
C. Cefalexina
D. Ceftriaxona
E. Cefadroxil

398 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
399 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 57-60)

F2613174. Stafilococul auriu penicilinazo-secretor nu este sensibil la următoarele antibiotice:


A. Benzilpenicilina
B. Vancomicina
C. Carbenicilina
D. Cloxacilina
E. Oxacilină
(pag. 47, 49, 85)

F2613175. Nu se pot administra pe cale orală, datorită absorbţiei reduse sau inactivării:
A. Amikacina
B. Meticilina
C. Fenoximetilpenicilina
D. Ampicilina
E. Ceftriaxona
(pag. 41-60)

F2613176. Benzilpenicilina:
A. Este antibioticul de elecţie în lues
B. Este antibioticul de elecţie în infecţii cu Psedomonas aeruginosa
C. Prezintă ototoxicitate marcată
D. Prezintă nefrotoxicitate doză-dependentă
E. Prezintă sinergism de acţiune cu aminoglicozidele
(pag. 46)

F2613177. Benzilpenicilina potasică:


A. Se administrează numai parenteral
B. Se administrează numai în aplicaţii topice
C. Are timp de înjumătăţire foarte lung, necesitând administrarea în perfuzie i.v.
D. Inhibă ARN-polimeraza bacteriană
E. Este activă faţă de actinomicete
(pag. 42)

F2613178. Carbenicilina se caracterizează prin:


A. Spectru larg de activitate
B. Acţiune faţă de piocianic
C. Acţiune electivă pe stafilocul auriu penicilinazo-pozitiv
D. Efect bactericid în infecţii cauzate de Chlamydii şi Ricketsii
E. Toxicitate marcată la nivelul aparatului vestibular
(pag. 53)

F2613179. Care dintre următoarele proprietăţi sunt caracteristice ampicilinei?


A. Este inactivată de ß-lactamaze
B. În ţesuturile inflamate difuzibilitatea ei diminuă pe măsură ce survine procesul de vindecare
C. Se administrează numai parenteral sub formă de sare sodică
D. Se poate asocia cu sulbactam
E. Este activă pe Mycobacterium tuberculosis
(pag. 50, 61)

F2613180. Care dintre următoarele proprieăţi caracterizează fenoximetilpenicilina?


A. Este gastrorezistentă

399 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
400 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Este penicilinazo-rezistentă
C. Este utilă în infecţii streptococice uşoare
D. Este indicată în osteomielita cu stafilococ auriu
E. Este antibiotic de elecţie în ornitoză
(pag. 46)

400 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
401 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 14
Anticonvulsivante
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1214001. Care din următoarele afirmaţii referitoare la mecanismul de acţiune al antiepilepticelor sunt
corecte:
A. acidul valproic creşte influxul de calciu la nivel neuronal
B. acidul valproic inhibă ireversibil GABA-aminotransferaza
C. acetazolamida stimulează anhidraza carbonică
D. trimetadiona deschide canalele de clor
E. lamotrigina favorizează eliberarea glutamatului
(pag. 134-139)

F1214002. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:


A. starea de rau epileptic nu este considerată o urgenţă medicală
B. antiepilepticele se administrează în funcţie de tipul crizei epileptice
C. in starea de rau epileptic antiepilepticele se administrează numai pe cale orala
D. in status epilepticus nu se intervine medicamentos
E. starea de rau epileptic apare numai la copii
(pag. 134-139)

F1214003. Fenitoina:
A. are un potenţial farmacotoxicologic redus
B. se indică în micul rău epileptic
C. are şi proprietăţi antiaritmice
D. acţionează prin creşterea influxului de sodiu la nivel neuronal
E. poate da anemie feripriva
(pag. 134-139)

F1214004. Fenobarbitalul:
A. se administreză oral în status epilepticus
B. este un inhibitor enzimatic
C. este anticonvulsivant de elecţie la copii mici
D. asociat cu contraceptivele orale le creşte eficacitatea
E. in cazul obţinerii unor efecte terapeutice reduse, tratamentul se întrerupe brusc
(pag. 134-139)

F1214005. Principii de tratament în epilepsie:


A. scheme de tratament generalizate pentru grupe mari de pacienti
B. initial se administreaza doze crescute care ulterior vor fi reduse treptat
C. se monitorizeaza reactiile adverse pe parcursul tratamentului
D. pentru un efect terapeutic bun antiepilepticele se administreaza numai parenteral
E. in cazul unui esec terapeutic, intreruperea brusca a tratamentului este benefica de cele mai multe ori.
(pag. 134-139)

F1414006. Acidul valproic are acţiune:

401 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
402 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. antihalucinatorie
B. timoanaleptică
C. anxiolitică
D. anticonvulsivantă
E. antimigrenoasă
(pag. 139)

F1414007. Printre efectele adverse produse de fenitoină se numără:


A. alopecia
B. tulburările de ritm ventricular
C. hipertrofia gingivală
D. sindromul de hipertermie malignă
E. afectarea cartilajelor articulare
(pag. 138)

F1414008. Sindromul de abstinenţă cu convulsii clonico-tonice apare:


A. la întreruperea tratamentului cu acid valproic
B. la întreruperea bruscă a tratamentului cronic cu fenobarbital
C. la câteva zile de la iniţierea tratamentului anticonvulsivant cu fenitoină
D. în primele ore de la iniţierea tratamentului anticonvulsivant cu fenobarbital
E. mai frecvent dacă se utilizează anticonvulsivantele la copii mici
(pag. 138)

F1514009. Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată?


A. fenobarbitalul se utilizează în marele rău epileptic
B. carbamazepina este contraindicată în sarcină
C. clonazepam se administrează i.v. lent în status epilepticus
D. sindromul de abstinenţă apare la întreruperea tratamentului cronic cu fenitoină
E. sindromul de abstinenţă apare la întreruperea tratamentului cronic cu fenobarbital
(pag. 138, 139)

F1514010. Care dintre următoarele substanţe nu are eficacitate în micul rău epileptic?
A. trimetadiona
B. acetazolamida
C. etosuximida
D. acidul valproic
E. vigabatrina
(pag. 136)

F1514011. Fenitoina poate provoca următoarele efecte adverse, cu excepţia:


A. nistagmus
B. halucinaţii
C. agresivitate
D. icter
E. anemie megaloblastică
(pag. 138)

F1514012. În starea de rău epileptic se administrează intravenos:


A. acid valproic
B. lamotrigin
C. diazepam
D. fenobarbital

402 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
403 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. primidona
(pag. 136)

F1514013. Următoarele mecanisme de acţiune moleculare sunt descrise în cadrul clasei de


anticonvulsivante, cu excepţia:
A. blocarea canalelor de sodiu
B. blocarea canalelor de calciu de tip L
C. activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A
D. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale
E. împiedicarea eliberării neuromediatorului excitator glutamat
(pag. 137)

F1514014. Următoarele medicamente sunt anticonvulsivante - antiepileptice, cu excepţia:


A. vigabatrina
B. gabapentin
C. levodopa
D. acid valproic
E. primidona
(pag. 136)

F1614015. Acţionează prin inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale:


A. Metoclopramida
B. Acetazolamida
C. Etosuximida
D. Clorpropamida
E. Clortalidona
(pag. 137)

F1614016. Acţionează prin inhibarea ireversibilă a GABA-aminotransferazei:


A. Fenobarbitalul
B. Primidona
C. Etosuximida
D. Etotoina
E. Vigabatrina
(pag. 137)

F1614017. Are acţiune analgezică utilă în nevralgia de trigemen:


A. Fenobarbitalul
B. Primidona
C. Fenitoina
D. Carbamazepina
E. Picrotoxina
(pag. 139)

F1614018. Gabapentinul:
A. Este un derivat benzodiazepinic, care blochează canalele de Na
B. Este un analog structural al GABA, dar nu fixează pe receptorii GABA
C. Inhibă eliberarea glutamatului
D. Este utilizat în marele rău epileptic
E. Se administrează i.v. În status epilepticus
(pag. 139)

403 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
404 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1614019. Împiedică eliberarea acidului glutamic, neurotransmiţător cu rol excitator în SNC:


A. Carbamazepina
B. Fenitoina
C. Trimetadiona
D. Sultiamul
E. Lamotrigina
(pag. 137)

F1614020. Pe acţiunea anticonvulsivantă, carbamazepina prezintă:


A. Efect antihipertensiv
B. Efect diuretic
C. Efect antidiuretic în diabetul insipid
D. Efect antianginos
E. Efect hipoglicemiat
(pag. 139)

F2114021. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic, cu o exceptie:


A. indicatie în micul rau epileptic
B. de electie la copii mici
C. induce anemie megaloblastica
D. poate provoca sindrom de abstinenta, cu convulsii clonico-tonice
E. este un puternic inductor enzimatic
(pag. 137, 138)

F2114022. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse, cu exceptia:


A. icter
B. gingivita hipertrofica
C. anemie feripriva
D. anemie megaloblastica
E. efecte toxice cutanate
(pag. 138)

F2114023. Notati reactia adversa ce apartine fenitoinei:


A. crize convulsive
B. dislepsie
C. sindrom extrapiramidal
D. gingivita hipertrofica
E. anemie feripriva
(pag. 138)

F2114024. Este benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta:


A. medazepam
B. flunitrazepam
C. clordiazepoxid
D. clonazepam
E. oxazepam
(pag. 136)

F2114025. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic:


A. fenobarbital
B. ciclobarbital
C. tiopental

404 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
405 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. hexobarbital
E. amobarbital
(pag. 136)

F2114026. Este anticonvulsivant utilizat si in nevralgia de trigemen:


A. paracetamol
B. acid valproic
C. carbamazepina
D. metamizol
E. fenitoina
(pag. 138-139)

F2114027. Urmatoarele medicamente sunt utilizate in epilepsie, cu exceptia:


A. lidocaina
B. diazepam
C. clonazepam
D. amobarbital
E. etosuximida
(pag. 136)

F2214028. Care din urmatoarele antiepileptice inhiba degradarea GABA:


A. Carbamazepina
B. Fenitoina
C. Lamotrigina
D. Vigabatrina
E. Etosuximida
(pag. 134-139)

F2214029. Care din afirmatiile referitoare la fenitoina nu sunt adevarate:


A. Poate produce hiperplazie gingivala
B. Produce anemie megaloblastica prin deficit folic
C. Administrata i.v. rapid poate produce oprirea inimii
D. Nu se poate administra in epilepsia psihomotorie
E. Se administreaza in marele rau epileptic
(pag. 134-139)

F2214030. Clonazepamul:
A. Este un derivat dibenzoazepinic
B. Este un derivat barbituric
C. Este util in micul rau epileptic si in statusul epileptic (administrat intravenos)
D. Se administreaza exclusiv per os
E. Nu este utilizat ca antiepileptic
(pag. 139)

F2214031. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au structura dibenzazepinica si se


utilizeaza ca anticonvulsivant?
A. Vigabatrina
B. Lamotrigen
C. Clobazam
D. Carbamazepina
E. Acetazolamida
(pag. 136)

405 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
406 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2514032. Gabapentin este:


A. derivat de feniltriazina
B. pentapeptid asemanator structural cu acidul gama-aminobutiric
C. benzodiazepina
D. barbituric
E. inhibitor al anhiodrazei carbonice
(pag. 136)

F2514033. Sultiamul este:


A. hidantoina
B. barbituric
C. pirimidindiona
D. inhibitor al anhidrazei carbonice
E. derivat de feniltriazina
(pag. 136)

F2514034. Principiile de tratament in epilepsie sunt urmatoarele, cu exceptia:


A. monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului
B. monitorizarea efectelor adverse
C. calea de administrare i.v.in status epilepticus
D. intreruperea brusca a tratamentului
E. anestezia generala pentru cazurile grave refractare la antiepileptice
(pag. 137)

F2514035. Notati benzodiazepina cu actiune anticonvulsivanta:


A. flunitrazepam
B. clonazepam
C. sultiam
D. oxazepam
E. clordiazepoxid
(pag. 136)

F2514036. Notati barbituricul utilizat ca antiepileptic:


A. tiopental
B. fenitoina
C. fenobarbital
D. ciclobarbital
E. amobarbital
(pag. 136)

F2514037. Acidul valproic actioneaza prin:


A. blocarea canalelor de sodiu
B. deschiderea canalelor de clor
C. deschiderea canalelor de calciu de tip T
D. inhibarea ireversibila a enzimei GABA- T
E. inhibarea eliberarii glutamatului
(pag. 137)

F2614038. Sunt utile în meningite cu germeni sensibili următoarele antibiotice:


A. Neomicina
B. Fenoximetilpenicilina
C. Cloramfenicolul

406 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
407 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

D. Colistin sulfat
E. Polimixina B
(pag. 62, 66, 81, 88)

F2614039. Care dintre următoarele proprietăţi caracterizează bacitracina?


A. Are efect bactericid faţă de germenii gram pozitivi
B. Produce frecvent leziuni renale
C. Se administrează oral, fiind foarte bine tolerată
D. Nu se recomandă în aplicaţii locale, produce frecvent reacţii alergice, inclusiv dermatită exfoliativă
E. Are o absorbţie orală bună, dă concentraţii tisulare ridicate, inclusiv în LCR
(pag. 88)

F2614040. Doxiciclina:
A. Este un antibiotic contraindicat în perioada gravidităţii
B. Poate produce aplazie medulară ireversibilă
C. Se administrează numai parenteral i.m.
D. Prezintă sinergism de acţiune cu antibioticele ß-lactamice
E. Fenobarbitalul îi potenţează efectul
(pag. 80)

F2614041. Care dintre următoarele antibiotice permite administrarea unei singure prize zilnice?
A. Tetraciclina
B. Doxiciclina
C. Oxitretraciclina
D. Clortetraciclina
E. Rolitetraciclina
(pag. 77)

F2614042. Colistina (Colimicina):


A. Are biodisponibilitate orală de cca. 65%
B. Acţionează bactericid asupra bacililor gram negativ
C. Este folosită doar topic
D. Se asociază cu aminoglicozidele datorită sinergismului de potenţare
E. Are acţiune tuberculostatică minoră (antituberculos de alternativă)
(pag. 87)

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1214043. Acţiunea anticonvulsivanta se realizează prin urmatoarele mecanisme:


A. stabilizarea membranei neuronale
B. scaderea pragului de excitabilitate
C. cresterea pragului de excitabilitate
D. cresterea tendinţei la descarcari repetate a neuronilor modificati patologic
E. scaderea tendinţei de iradiere a excitaţiei in afara focarului epileptogen
(pag. 134-139)

F1214044. Anticonvulsivantele:
A. cresc pragul convulsivant
B. scad pragul de excitabilitate neuronala
C. diminua tendinta de iradiere a excitatiei
D. deschid canalele de sodiu si calciu

407 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
408 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. faciliteaza inhibitia GABA-ergica


(pag. 134-139)

F1214045. Carbamazepina:
A. se indică în micul rău epileptic
B. se indică în marele rău epileptic
C. nu se foloseşte în epilepsia parţială psihomotorie
D. acţionează ca antiepileptic prin blocarea canalelor de sodiu la nivel neuronal
E. acţionează ca antiepileptic prin inchiderea canalelor de clor la nivel neuronal
(pag. 134-139)

F1214046. Care anticonvulsivante se utilizeaza in criza de petit mal:


A. primidona
B. trimetadiona
C. etosuximida
D. acidul valproic
E. vincamina
(pag. 134-139)

F1214047. Care anticonvulsivante se utilizeaza in crizele de grand mal:


A. fenilbutazona
B. fenitoina
C. fenobarbitalul
D. acidul valproic
E. fentolamina
(pag. 134-139)

F1214048. Care din următoarele antiepileptice sunt indicate in micul rău epileptic:
A. fenobarbitalul
B. acetazolamida
C. trimetadiona
D. carbamazepină
E. fenitoina
(pag. 134-139)

F1214049. Care din urmatoarele substanţe au proprietăţi antiepileptice:


A. tolperisonul
B. sultiamul
C. primidona
D. amantadina
E. selegilina
(pag. 134-139)

F1214050. Fenitoina:
A. blocheaza canalele membranare de sodiu
B. se indica in marele rau epileptic
C. are proprietati aritmogene
D. poate produce hiperplazie gingivala
E. are potential farmacotoxicologic redus
(pag. 134-139)

F1214051. Fenobarbitalul:

408 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
409 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. este un inductor enzimatic puternic


B. este un anticonvulsivant de electie la copii mici
C. se poate administra in marele rau epileptic
D. blocheaza receptorii muscarinici
E. inhiba anhidraza carbonica
(pag. 134-139)

F1314052. Antiepilepticele actioneaza prin:


A. blocarea canalelor de sodiu;
B. stimularea anhidrazei carbonice;
C. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA;
D. inhiba GABA-transaminaza;
E. stimularea monoaminooxidazei.
(pag. 134 -139)

F1314053. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam?


A. indicat in status epilepticus;
B. nu se administreaza in dismenoree;
C. este tranchilizant;
D. se administreaza i.v. repede;
E. doza activa este de 10 mg.
(pag. 134 -139)

F1314054. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina?


A. este eficace in epilepsia psihomotorie;
B. nu produce deprimarea SNC;
C. nu este inductor enzimatic;
D. blocheaza canalele de sodiu;
E. este antiaritmic.
(pag. 134 -139)

F1314055. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona?


A. derivat de difenilhidantoina;
B. se metabolizeaza in fenobarbital;
C. inactiva in micul rau epileptic;
D. eficace in marele rau epileptic;
E. creste efectul contraceptivelor orale.
(pag. 134 -139)

F1314056. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin?


A. este un analog GABA;
B. inhiba GABA - transaminaza;
C. scade nivelul GABA in creier;
D. antiepileptic;
E. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor;
(pag. 134 -139)

F1314057. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic?
A. eficace in convulsii febrile la copii;
B. creste continutul GABA in creier;
C. stimuleaza GABA - transaminaza;
D. este hepatotoxic;

409 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
410 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. scade transaminazele serice GOT si GPT.


(pag. 134 -139)

F1314058. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina?


A. puternic inductor enzimatic;
B. indicat in nevralgia de trigemen;
C. antiepileptic;
D. se administreaza la gravide;
E. stimuleaza agresivitatea intre crize.
(pag. 134 -139)

F1314059. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital?


A. inductor enzimatic;
B. inactiv in marele rau epileptic;
C. antiepileptic de electie la copii;
D. intreruperea administrarii se face gradat;
E. eliminare mai mare in urina acida.
(pag. 134 -139)

F1314060. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei?


A. carbamazepina;
B. amantadina;
C. primidona;
D. fenitoina;
E. pentazocina.
(pag. 134 -139)

F1314061. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic?
A. trimetadiona;
B. levodopa;
C. metadona;
D. fenilbutazona;
E. etosuximida.
(pag. 134 -139)

F1314062. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte?


A. efectul fenitoinei scade in alcoolism;
B. scade efectul contraceptivelor orale;
C. scade efectul carbamazepinei;
D. scade efectul furosemidului;
E. cimetidina scade efectul fenitoinei.
(pag. 134 -139)

F1314063. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. anemie megaloblastica;
B. osteomalacie prin hipovitaminoza D;
C. inductie enzimatica asupra vitaminei K;
D. sedare excesiva;
E. tulburari extrapiramidale.
(pag. 134 -139)

F1314064. Indicatiile fenitoinei cuprind:

410 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
411 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. marele rau epileptic (epilepsia majora);


B. micul rau epileptic (epilepsia minora);
C. epilepsia psihomotorie;
D. aritmii cardiace;
E. stop cardiac.
(pag. 134 -139)

F1314065. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu:


A. tratament individualizat;
B. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat;
C. se controleaza periodic bolnavul;
D. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize;
E. nu se injecteaza prea repede.
(pag. 134 -139)

F1414066. Acţiunea anticonvulsivantă se caracterizează prin:


A. stabilizarea membranei celulare
B. stabilizarea membranei neuronale
C. creşterea pragului de excitabilitate
D. creşte pragul de descărcare a impulsului nervos
E. prelungeşte durata potenţialului de acţiune
(pag. 136)

F1414067. Carbamazepina este indicată în:


A. miastenie
B. nevralgia de trigemen
C. marele rău epileptic
D. epilepsia psihomotorie
E. parkinsonism medicamentos
(pag. 138-139)

F1414068. Carbamazepina:
A. are o absorbţie orală bună
B. este eficace în marele rău epileptic
C. este inhibitor enzimatic
D. produce efecte teratogene (spina bifida)
E. este eficace şi în aritmiile cardiace
(pag. 138)

F1414069. Care dintre următoarele afirmaţii reprezintă principii de tratament în epilepsie:


A. se începe cu doze mari ce se scad progresiv
B. este necesară individualizarea antiepilepticului şi a dozelor
C. este necesară monitorizarea concentraţiei plasmatice a antiepilepticului
D. durata tratamentului este de 3-6 luni
E. întreruperea tratamentului se face prin reducerea treptată a dozelor
(pag. 137)

F1414070. Care dintre următoarele efecte adverse se pot întâlni în cursul terapiei cu anticonvulsivante:
A. anemia megaloblastică
B. efect teratogen
C. hiperplazia gingiilor
D. sindrom lupoid

411 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
412 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. edem glotic
(pag. 138)

F1414071. Care dintre următoarele medicamente sunt cu eficacitate predominantă în marele rău
epileptic:
A. fenitoina
B. lidocaina
C. carbamazepina
D. carbonatul de litiu
E. acidul valproic
(pag. 136)

F1414072. Fac parte din grupul medicamentelor anticonvulsivante:


A. selegilina
B. pimozidul
C. primidona
D. acidul valproic
E. fenitoina
(pag. 136)

F1414073. Fenitoina este indicată în:


A. miastenia gravis
B. nevralgia de trigemen
C. epilepsia psihomotorie
D. aritmii cardiace
E. marele rău epileptic
(pag. 138)

F1414074. Fenitoina:
A. produce osteomalacie
B. hiperplazia gingiilor
C. este indicată şi în aritmii cardiace
D. are o eficacitate foarte bună în nevralgia de trigemen
E. administrată în doze mari, intravenos, rapid, poate declanşa hipotensiune arterială, deprimare respiratorie
etc.
(pag. 138)

F1414075. În cursul tratamentului cronic cu fenobarbital din epilepsie pot apărea următoarele efecte
adverse:
A. anemie feriprivă
B. anemie megaloblastică
C. marele rău epileptic
D. osteomalacie
E. ulcer gastro-duodenal
(pag. 138)

F1414076. Mecanismul la nivel molecular al anticonvulsivantelor se realizează prin:


A. blocarea canalelor de sodiu
B. blocarea canalelor de potasiu
C. blocarea canalelor de calciu tip L
D. deschiderea canalelor de clor
E. cresterea nivelului de GABA in creier

412 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
413 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 137)

F1414077. Precizaţi afirmaţiile corecte referitoare la carbamazepină:


A. este comercializată sub numele de Convulex sau Depakine
B. blochează canalele de sodiu
C. este eficientă în nevralgia de trigemen
D. blochează canalele de calciu de tip T
E. deschide canalele de clor
(pag. 137-139)

F1514078. Carbamazepina este indicată în:


A. marele rău epileptic
B. micul rău epileptic
C. status epilepticus
D. aritmii cardiace
E. nevralgia de trigemen
(pag. 138, 139)

F1514079. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate?


A. fenobarbitalul activează complexul receptor postsinaptic - GABA
B. lamotrigin stimulează eliberea neuromediatorului excitator glutamatul
C. vigabatrina creşte nivelui GABA în creier
D. acetazolamida stimulează anhidraza carbonică cerebrală
E. carbamazepina blochează canalele de sodiu
(pag. 137)

F1514080. Fenitoina este indicată în:


A. marele rău epileptic
B. epilepsie psihomotorie
C. aritmii cardiace
D. micul rău epileptic
E. nevralgia de trigemen
(pag. 138)

F1514081. Fenobarbitalul:
A. este indicat în marele rău epileptic
B. este antiepilepticul cel mai toxic
C. este inhibitor enzimatic
D. se asociază cu anticoncepţionale orale pentru a le spori eficacitatea
E. poate produce osteomalacie
(pag. 137, 138)

F1514082. Gabapentin:
A. este indicat în status epilepticus
B. este indicat în epilepsia parţială a adultului
C. structural este analog cu GABA
D. inhibă anhidraza carbonică cerebrală
E. stimulează anhidraza carbonică cerebrală
(pag. 139)

F1514083. În starea de rău epileptic se pot administra i.v.:


A. diazepam

413 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
414 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. fenobarbital
C. primidona
D. acid valproic
E. clonazepam
(pag. 136)

F1514084. În tratamentul cronic cu fenobarbital pot să apară următoarele efecte adverse:


A. anemie megaloblastică
B. hiperplazie gingivală
C. osteomalacie
D. sindrom lupoid
E. sindrom de abstinenţă la întreruperea bruscă
(pag. 138)

F1514085. Notaţi medicamentele antiepileptice utile şi în convulsii neepileptice:


A. fenobarbital
B. diazepam
C. carbamazepina
D. gabapentin
E. acidul valproic
(pag. 105,115,138)

F1514086. Următorii compuşi sunt anticonvulsivante (antiepileptice):


A. etosuximida
B. primidina
C. trihexifenidil
D. levodopa
E. vigabatrina
(pag. 136)

F1614087. Acidul valproic acţionează prin:


A. Blocarea canalelor de Na
B. Inhibarea ireversibilă GABA-aminotransferazei
C. Împiedicarea eliberării glutamatului
D. Inhibarea anhidrazei carbonice
E. Blocarea canalelor de calciu de tip T
(pag. 137)

F1614088. Acţionează ca blocante ale canalelor de calciu de tip T:


A. Clonazepamul
B. Diazepamul
C. Acetazolamida
D. Trimetadiona
E. Etosuximida
(pag. 137)

F1614089. Actionează ca blocante ale canalelor de sodiu:


A. Vigabatrina
B. Fenobarbitalul
C. Carbamazepina
D. Fenitoina
E. Acidul valproic

414 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
415 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 137)

F1614090. Acţiunea anticonvulsivantă se realizează prin:


A. Stabilizarea membranei neuronale
B. Creşterea pragului de excitabilitate
C. Creşterea pragului convulsivant
D. Scăderea pragului de excitabilitate
E. Scăderea pragului convulsivant
(pag. 136)

F1614091. Cresc activitatea GABA-ergică centrală, favorizează influxul de clorură:


A. Carbamazepina
B. Clonazepamul
C. Fenobarbitalul
D. Sultiamul
E. Picrotoxina
(pag. 137)

F1614092. În marele rău epileptic se utilizează:


A. Fenobarbitalul
B. Fenitoina
C. Carbamazepina
D. Acidul valproic
E. Etosuximida
(pag. 136)

F1614093. Oprirea bruscă a a tratamentului cronic cu fenobarbital poate produce:


A. Convulsii
B. Sensibilizarea receptorilor pentru acid glutamic
C. Toleranţă
D. Hipertensiune arterială
E. Crize anginoase
(pag. 138)

F1614094. Reacţţile advrese produse de fenitoină sunt:


A. Hiperplazie gingivală
B. Hipertensiune arterială
C. Hirsutism
D. Sindrom lupoid
E. Sedare marcată
(pag. 138)

F1614095. Tratamentul cronic cu fenobarbital poate produce:


A. Sindrom lupoid
B. Osteomalacie
C. Anemie megaloblastică
D. Anemie feriprivă
E. Depozite corneene cu afectarea acuităţii vizuale
(pag. 138)

F2114096. Sunt antiepileptice folosite in marele rau epileptic


A. fenobarbital

415 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
416 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. carbamazepina
C. fenitoina
D. acid valproic
E. trimetadiona
(pag. 136)

F2114097. Sunt antiepileptice folodite in micul rau epileptic


A. trimetadiona
B. fenobarbilat
C. etosuximida
D. acid valproic
E. carbamazepina
(pag. 136)

F2114098. Sunt benzodiazepine cu actiune anticonvulsivanta:


A. clonazepam
B. medazepam
C. alprazolam
D. flunitrazepam
E. diazepam
(pag. 136)

F2114099. Sunt medicamente utilizate în epilepsie:


A. lamotrigin
B. meprobamat
C. etosuximida
D. fenobarbital
E. vigabatrina
(pag. 136)

F2114100. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic:


A. indicatie in micul rau epileptic
B. indicatie in diabet insipid hipofizar
C. indicatie in nevralgia de trigemen
D. contraindicata in sarcina
E. blocheaza canalele de sodiu
(pag. 137-139)

F2114101. Sunt mecanisme de actiune anticonvulsivanta:


A. blocarea canalelor de calciu
B. blocarea canalelor de clor
C. blocarea canalelor de sodiu
D. inhibarea eliberarii glutamatului
E. inhibarea metabolizarii GABA
(pag. 136, 137)

F2114102. Actiunea anticonvulsivanta se datoreaza:


A. stabilizarii membranei neuronale
B. ridicarii pragului convulsivant
C. favorizarii depolarizarii neuronale
D. hiperpolarizarii membranei neuronale
E. diminuarii tendintei la iradiere a excitatiei in afara focarului epileptogen

416 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
417 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 136)

F2114103. Sunt anticonvulsivante:


A. fenobarbital
B. amobarbital
C. diazepam
D. clonazepam
E. clordiazepoxid
(pag. 136)

F2114104. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic:


A. indicatie in marele rau epileptic
B. de electie la copii mici
C. induce anemie megaloblastica
D. poate provoca sindrom de abstinenta, cu convulsii clonico-tonice
E. este un puternic inhibitor enzimatic
(pag. 137-138)

F2114105. Fenitoina are urmatoarele reactii adverse:


A. sindrom lupoid
B. nistagmus
C. dizartrie
D. hiperplazie gingivala
E. anemie feripriva
(pag. 138)

F2114106. Carbamazepina are urmatorul profil farmacologic:


A. indicatie in marele rau epileptic
B. contraindicatie in diabet insipid hipofizar
C. indicatie in nevralgia de trigemen
D. contraindicata in sarcina
E. efect teratogen tip spina bifida
(pag. 138-139)

F2114107. Notati medicamentele antiepileptice:


A. fenobarbital
B. acid valproic
C. fenitoina
D. baclofen
E. primidona
(pag. 136)

F2114108. Acidul valproic nu are urmatoarele actiuni:


A. analgezic antipiretic
B. antiinflamator
C. miorelaxant
D. antiepileptic
E. diuretic
(pag. 136-139)

F2114109. Carbamazepina este indicata in:


A. marele rau epileptic

417 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
418 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. epilepsia psihomotorie
C. nevralgia de trigemen
D. micul rau epileptic
E. status epilepticus
(pag. 138-139)

F2114110. Fenobarbitalul are urmatorul profil farmacologic:


A. indicatie in marele rau epileptic
B. de electie la copiii mici
C. poate induce anemie megaloblastica
D. este un puternic inhibitor enzimatic
E. induce efecte de supradozare a anticoagulantelor orale cumarinice
(pag. 137-138)

F2114111. Fenitoina poate provoca urmatoarele R.A.:


A. ataxie, dizartrie
B. nistagmus, cataracta
C. hiperplazie gingivala
D. anemie feripriva
E. ileus mecanic letal
(pag. 138)

F2114112. Medicamente folosite in micul rau epileptic, sunt :


A. trimetadiona
B. etosuximida
C. lidocaina i.v
D. diazepam i.v
E. carbamazepina
(pag. 136)

F2114113. Inhiba GABA aminotransferaza, anticonvulsivantele :


A. fenobarbital
B. acid valproic
C. vigabatrina
D. lamotrigina
E. acetazolamida
(pag. 137)

F2214114. Carbamazepina:
A. Este o benzodiazepina
B. Blocheaza canalele de K
C. Are efect antiparkinsonian
D. Se indica in nevralgie de trigemen
E. Se contraindica la gravide
(pag. 134-139)

F2214115. Care din urmatoarele efecte sunt caracteristice fenitoinei:


A. nistagmus
B. alopecie
C. ataxie
D. anemie megaloblastica
E. sedare

418 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
419 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 134-139)

F2214116. Care compusi au proprietati antiepileptice si antiaritmice:


A. Chinidina
B. Fenitoina
C. Atenololul
D. Lidocaina
E. Fenobarbitalul
(pag. 134-139)

F2214117. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul epilepsiei sunt adevarate:


A. Tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad treptat
B. Posologia poate fi optimizata prin monitorizarea concentratiei plasmatice a antiepilepticului
C. Tratamentul se poate intrerupe brusc fara urmari deosebite
D. In status epilepticus medicamentele se administreaza oral
E. Intervalul dintre doze depinde de timpul de injumatatire
(pag. 134-139)

F2214118. Fenobarbitalul:
A. Este un puternic inductor al SOMH
B. Este de electie in micul rau epileptic
C. La intreruperea brusca a tratamentului pot sa apara convulsii tonico-clonice
D. Este contraindicat in marele rau epileptic
E. Este de electie la copii mici
(pag. 134-139)

F2214119. Carbamazepina:
A. este o hidantoina
B. este un derivat iminostilbenic
C. prezinta efecte teratogene
D. se indica in marele rau epileptic
E. este contraindicata in epilepsia psihomotorie
(pag. 134-139)

F2214120. Antiepilepticele:
A. Scad pragul de excitabilitate si pragul convulsivant
B. Stabilizeaza membrana neuronala
C. Blocheaza canalele de calciu de tip L (trimetadiona)
D. Scad nivelele GABA in creier (vigabatrina)
E. Blocheaza canalele de sodiu (carbamazepina)
(pag. 134-139)

F2214121. Gabapentinul:
A. Este un analog GABA
B. Se indica in epilepsia partiala a adultului
C. Este un derivat barbituric
D. Se indica in status epilepticus
E. Intra in preparatul Depakine
(pag. 134-139)

F2214122. Substantele medicamentoase anticonvulsivante pot sa apartina urmatoarelor clase


structurale:
A. Barbiturice

419 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
420 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Pirimidindione
C. Benzodiazepine
D. Fenotiazine
E. Butirofenone
(pag. 136)

F2214123. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase prezinta actiune anticonvulsivanta ?


A. Levomepromazina
B. Carbamazepina
C. Acidul valproic
D. Acidul mefenamic
E. Fenitoina
(pag. 136)

F2214124. Alegeti dintre urmatoarele denumiri comune internationale pe cele care apartin unor
substante medicamentoase cu actiune anticonvulsivanta.
A. Gabapentin
B. Acid acetilsalicilic
C. Trimetadiona
D. Diazepam
E. Amantadina
(pag. 136)

F2214125. Care dintre afirmatiile referitoare la fenobarbital sunt adevarate ?


A. Este un anticonvulsivant din clasa barbituricelor
B. Este util in marele rau epileptic
C. Este contraindicat la copii mici
D. Este de electie ca anticonvusivant la copii mici
E. La intreruperea brusca a tratamentului cronic apare sindromul de abstinenta cu convulsii tonico-clonice
(pag. 136, 138)

F2214126. Fenitoina:
A. Este un derivat hidantoinic
B. Este un derivat benzodiazepinic
C. Este indicata in marele rau epileptic, epilepsia psihomotorie
D. Are si efect antiaritmic
E. Este foarte bine tolerata, nu da reactii adverse
(pag. 136, 138)

F2214127. Carbamazepina:
A. Are structura dibenzoazepinica
B. Este derivat de acid barbituric
C. Are efecte benefice in nevralgia de trigemen
D. Prezinta efecte teratogene
E. Este indicata in marele rau epileptic si epilepsia psihomotorie
(pag. 136, 138-139)

F2214128. Gabapentinul:
A. Este un analog GABA
B. Se fixeaza pe receptorii GABA
C. Este utilizat in status epilepticus doar sub forma injectabila
D. Este utilizat in epilepsia partiala a adultului ca tratament adjuvant altor anticonvulsivante

420 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
421 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Se conditioneaza sub forma de capsule in preparatul Neurontin


(pag. 139)

F2214129. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante fac parte din grupul succinimidelor?
A. Fenitoina
B. Sultiam
C. Trimetadiona
D. Morsuximida
E. Etosuximida
(pag. 136)

F2214130. Carbamazepina este:


A. Un compus cu efect teratogen.
B. Indicat in nevralgia de trigemen
C. Contraindicata in diabetul insipid.
D. Activ in marele rau epileptic si epilepsie psihomotorie
E. Un compus cu structura difenilmetanica.
(pag. 138, 139)

F2214131. Gabapentin este:


A. Un analog structural al acidului aminocaproic
B. Substanta activa din produsul Neurontin
C. Compus ce actioneaza prin fixarea pe receptorii GABA
D. Indicat in epilepsia partiala a adultului
E. Un antiepileptic cu spetru larg.
(pag. 139)

F2214132. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase se administreaza in epilepsia partiala,


focala?
A. Sultiam
B. Amobarbital
C. Vigabatrin
D. Flumazenil
E. Lamotrigin
(pag. 136)

F2214133. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati in marele rau epileptic?
A. Gabapentin
B. Carbamazepina
C. Fenitoina
D. Medazepam
E. Ciclobarbital
(pag. 136)

F2214134. Indicati afirmatiile corecte:


A. Fenobarbitalul este un derivat hidantoinic.
B. Clonazepamul este o benzodiazepina indicata in micul rau epileptic
C. Fenacemida este un antiepileptic cu spectru larg utilizat numai de rezerva
D. Acidul valproic este substanta activa din produsul Depakine
E. Carbamazepina este un antiepileptic care se administreaza in sarcina
(pag. 137, 138)

421 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
422 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2214135. In tratamentul cronic cu fenobarbital, in doze mari pot sa apara:


A. Osteomalacie
B. Hiperplazia gingiilor
C. Anemie megaloblastica
D. Sindrom de abstinenta la intreruperea brusca a tratamentului
E. Cresterea sigurantei la administrarea contraceptivelor orale
(pag. 138)

F2214136. Fenitoina este:


A. Un derivat de hidantoina.
B. Indicata in aritmii cardiace
C. Indicata in epilepsia psihomotorie
D. Un compus care se poate administrat in doze mari, i.v. fara sa apara reactii nedorite.
E. Un compus care poate produce hiperplazia gingiilor.
(pag. 138)

F2214137. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antiepileptice si fac parte din clasa
sulfamidelor inhibitoare ale anhidrazei carbonice?
A. Acetazolamida
B. Lamotrigin
C. Etosuximida
D. Trimetadiona
E. Sultiam
(pag. 136)

F2314138. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru fenobarbital?


A. inductor enzimatic;
B. inactiv in marele rau epileptic;
C. antiepileptic de electie la copii;
D. intreruperea administrarii se face gradat;
E. eliminare mai mare in urina acida.
(pag. 134 -139)

F2314139. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru fenitoina?


A. este eficace in epilepsia psihomotorie;
B. nu produce deprimarea SNC;
C. nu este inductor enzimatic;
D. blocheaza canalele de sodiu;
E. este antiaritmic.
(pag. 134 -139)

F2314140. Antiepilepticele actioneaza prin:


A. blocarea canalelor de sodiu;
B. stimularea anhidrazei carbonice;
C. cresc inhibarea sinaptica mediata de GABA;
D. inhiba GABA-transaminaza;
E. stimularea monoaminooxidazei.
(pag. 134 -139)

F2314141. Tratamentul corect al epilepsiei se face cu:


A. tratament individualizat;
B. tratamentul se incepe cu doze mari ce se scad gradat;

422 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
423 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. se controleaza periodic bolnavul;


D. tratamentul se intrerupe brusc daca bolnavul nu mai are crize;
E. nu se injecteaza prea repede.
(pag. 134 -139)

F2314142. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru primidona?


A. derivat de difenilhidantoina;
B. se metabolizeaza in fenobarbital;
C. inactiva in micul rau epileptic;
D. eficace in marele rau epileptic;
E. creste efectul contraceptivelor orale.
(pag. 134 -139)

F2314143. Care interactiuni ale fenitoinei sunt corecte?


A. efectul fenitoinei scade in alcoolism;
B. scade efectul contraceptivelor orale;
C. scade efectul carbamazepinei;
D. scade efectul furosemidului;
E. cimetidina scade efectul fenitoinei.
(pag. 134 -139)

F2314144. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru carbamazepina?


A. puternic inductor enzimatic;
B. indicat in nevralgia de trigemen;
C. antiepileptic;
D. se administreaza la gravide;
E. stimuleaza agresivitatea intre crize.
(pag. 134 -139)

F2314145. Care din urmatoaree afirmatii sunt corecte pentru diazepam?


A. indicat in status epilepticus;
B. nu se administreaza in dismenoree;
C. este tranchilizant;
D. se administreaza i.v. repede;
E. doza activa este de 10 mg.
(pag. 134 -139)

F2314146. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru acidul valproic?
A. eficace in convulsii febrile la copii;
B. creste continutul GABA in creier;
C. stimuleaza GABA - transaminaza;
D. este hepatotoxic;
E. scade transaminazele serice GOT si GPT.
(pag. 134 -139)

F2314147. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru vigabatrin?


A. este un analog GABA;
B. inhiba GABA - transaminaza;
C. scade nivelul GABA in creier;
D. antiepileptic;
E. stimuleaza eliberarea glutamatului ca neurotransmitator inhibitor;
(pag. 134 -139)

423 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
424 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2314148. Care din urmatoarele medicamente se utilizeaza in tratamentul epilepsiei?


A. carbamazepina;
B. amantadina;
C. primidona;
D. fenitoina;
E. pentazocina.
(pag. 134 -139)

F2314149. Fenitoina poate produce urmatoarele reactii adverse:


A. anemie megaloblastica;
B. osteomalacie prin hipovitaminoza D;
C. inductie enzimatica asupra vitaminei K;
D. sedare excesiva;
E. tulburari extrapiramidale.
(pag. 134 -139)

F2314150. Care din urmatoarele forme continand fenobarbital exista in farmacie?


A. comprimate a 100 mg;
B. drajeuri a 500 mg;
C. comprimate a 15 mg;
D. fiole a 200 mg;
E. capsule a 1 mg.
(pag. 134 -139)

F2314151. Care din urmatoarele medicamente sunt active in micul rau epileptic?
A. trimetadiona;
B. levodopa;
C. metadona;
D. fenilbutazona;
E. etosuximida.
(pag. 134 -139)

F2314152. Indicatiile fenitoinei cuprind:


A. marele rau epileptic (epilepsia majora);
B. micul rau epileptic (epilepsia minora);
C. epilepsia psihomotorie;
D. aritmii cardiace;
E. stop cardiac.
(pag. 134 -139)

F2314153. Fenitoina este indicata in:


A. sindrom lupoid;
B. cataracta;
C. marele rau epileptic;
D. aritmii cardiace;
E. dermatita exfoliativa.
(pag. 134 - 139)

F2314154. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru carbamazepina?


A. este indicata in marele rau epileptic;
B. este indicata in micul rau epileptic;

424 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
425 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. este indicata in nevralgia de trigemen;


D. este indicata in diabetul insipid hipofizar;
E. prezinta efecte teratogene.
(pag. 134 - 139)

F2314155. Care dintre urmatoarele nedicamente se utilizeaza in status epilepticus?


A. acid valproic;
B. clonazapam;
C. gabapentin;
D. acetazolamida;
E. diazepam.
(pag. 134 - 139)

F2314156. Anticonvulsivantele actioneaza prin urmatoarele mecanisme de actiune:


A. inhibarea anhidrazei carbonice cerebrale (ex.: sultiam);
B. deschiderea canalelor de clor, prin activarea complexului receptor postsinaptic GABA-A (ex.: fenobarbital);
C. blocarea canalelor de sodiu (ex.: carbamazepina);
D. blocarea canalelor de calciu de tip T (ex.: etosuximida);
E. activarea canalelor de sodiu (ex.: fenitoina).
(pag. 134 - 139)

F2314157. Care dintre urmatoarele anticonvulsivante antagonizeaza in conditii experimentale


convulsiile produse prin electrosoc?
A. fenobarbital;
B. trimetadiona;
C. etosuximida;
D. fenitoina;
E. primidona.
(pag. 134 - 139)

F2514158. Notati reactiile adverse ce apartin fenitoinei:


A. hiperplazia gingiilor
B. anemie feripriva
C. sindrom lupoid
D. alopecie
E. dizartrie
(pag. 138)

F2514159. Carbamazepina este utila in:


A. micul rau epileptic
B. status epilepticus
C. marele rau epileptic
D. diabet insipid hipofizar
E. nevralgia de trigemen
(pag. 138- 139)

F2514160. Gabapentin:
A. se fixeaza pe receptorii GABA
B. analog structural cu GABA
C. este indicat in status epilepticus
D. este antiepilepticul cel mai toxic
E. este utilizat in epilepsia partiala la adult

425 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
426 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 139)

F2514161. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ?


A. fenobarbitalul este un puternic inductor enzimatic
B. fenitoina se utilizeaza de electie la copiii mici
C. carbamazepina se utilizeaza in spina bifida
D. clonazepamul se utilizeaza in status epilepticus
E. fenacemida este cel mai toxic antiepileptic
(pag. 137- 139)

F2514162. Fenitoina poate provoca urmatoarele reactii adverse:


A. dermatita exfoliativa
B. oprirea inimii
C. spina bifida
D. ataxie, dizartrie, halucinatii
E. paranoia, delir
(pag. 138- 139)

F2514163. Fenobarbitalul:
A. potenteaza efectul anticoagulantelor orale
B. este inhibitor enzimatic
C. poate provoca anemie megaloblastica
D. este util in marele rau epileptic
E. se utilizeaza de regula la copiii mici
(pag. 137- 138)

F2514164. Notati medicamentele utilizate in epilepsie:


A. fensuximida
B. etotoina
C. selegilina
D. lamotrigin
E. suxametoniu
(pag. 136)

F2514165. Clonazepam este util in:


A. marele rau epileptic
B. micul rau epileptic
C. epilepsia partiala a adultului
D. status epilepticus
E. epilepsia psihomotorie
(pag. 139)

F2614166. Cresc efecte cloramfenicolului:


A. Cimetidina
B. Carbamazepina
C. Griseofulvina
D. Paracetamolul
E. Meprobamatul
(pag. 83)

F2614167. Care dintre următoarele antibiotice pot fi utilizate în infecţii biliare?


A. Amoxicilina

426 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
427 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Fenoximetilpenicilina
C. Eritromicina
D. Polimixina B
E. Neomicina
(pag. 50, 62)

F2614168. Sunt aminoglicozide:


A. Gentamicina
B. Amikacina
C. Claritromicina
D. Azitromicina
E. Josamicina
(pag. 66-75)

F2614169. Următoarele proprietăţi caracterizează aminoglicozidele:


A. Nu se absorb pe cale orală
B. Traveresează bariera hemato-encefalică
C. Sunt nefrotoxice şi neurotoxice
D. Prezintă acţiune de tip curarizant
E. Se asociază frecvent între ele pentru efecte sinergice
(pag. 66, 67)

F2614170. Eritromicina este antibiotic de elecţie în infecţiile cu:


A. Mycoplasma pneumoniae
B. Bordetella pertussis
C. Salmonella typhi
D. Mycobacterium leprae
E. Bacteriodes fragilis
(pag. 62)

F2614171. Următoarele proprietăţi farmacocinetice caracterizează eritromicina:


A. Absorbţie digestivă foarte bună (90%), neinfluenţată de alimente
B. Concentraţii crescute în LCR
C. Traversarea barierei placentare
D. Concentrare în formă activă în bilă
E. Metabolizare hepatică intensă prin desfacerea inelului lactonic
(pag. 62)

F2614172. Cresc nefrotoxitatea aminoglicozidelor:


A. Cefalosporinele
B. Ampicilina
C. Polimixina E
D. Diuretice de ansă
E. Amfotericina B
(pag. 67)

F2614173. Cloramfenicolul poate induce:


A. Enterită stafilococică severă
B. Pancitopenie
C. Disurie
D. Candidoze
E. Hiperpotasemie

427 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
428 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 82)

F2614174. Cloramfenicolul are efecte clinice bune în:


A. Febră tifoidă
B. Meningite cu bacili gram negativ sensibili
C. Rickettsioze
D. Aspergiloză pulmonară
E. Trichomoniază
(pag. 82-83)

F2614175. Tratamentul sifilisului se poate face cu:


A. Eritromicina
B. Kanamicina
C. Ofloxacina
D. Tetraciclinele
E. Benzilpenicilină
(pag. 42, 62, 76)

428 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
429 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

Tema nr. 15
Antiparkinsoniene
BIBLIOGRAFIE:
2. Farmacologie – Aurelia Nicoleta Cristea, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999

INTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU

F1215001. Anticolinergicele centrale:


A. nu influenteaza sialoreea
B. au o tolerabilitate redusa comparativ cu medicamentele antiparkinsoniene dopaminergice
C. se indica in formele incipiente de parkinsonism, cand predomina hipertonia
D. se contraindica in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice
E. se pot administra si la bolnavii cu adenom de prostata
(pag. 128-133)

F1215002. Care din afirmatiile referitoare la tratamentul cu levodopa sunt adevarate:


A. este contraindicata asocierea levodopa-carbidopa
B. levodopa se asociaza in mod curent cu medicamente simpatomimetice
C. levodopa prezinta efecte dopaminergice centrale
D. terapia cu levodopa este lipsita de reactii adverse
E. fenomenul "on-off” produs de levodopa se atenueaza pe parcursul tratamentului
(pag. 128-133)

F1215003. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la parkinsonism sunt adevarate:


A. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din sistemul mezolimbic
B. este consecinta distrugerii neuronilor dopaminergici din substanta neagra
C. in boala Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele dopaminergice si adrenergice
D. are o evolutie fulminanta
E. nu poate fi produs de medicamente
(pag. 128-133)

F1215004. Levodopa:
A. nu traverseaza bariera hematoencefalica
B. nu poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform
C. creste secretia hipofizara de prolactina
D. poate produce fenomene “on-off”, care se intensifica treptat
E. sufera o biotransformare hepatica la serotonina
(pag. 128-133)

F1215005. Selegilina:
A. este un anticolinergic
B. inhiba neselectiv monoaminoxidaza
C. amelioreaza fenomenele on-off la L-dopa
D. poate da efecte semnificative de tip amfetaminic la doze terapeutice
E. intra in preparatul Akineton
(pag. 128-133)

F1215006. Selegilina:
A. este un inhibitor selectiv al MAO-A

429 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
430 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. este un inhibitor selectiv al MAO-B


C. nu se poate asocia cu levodopa
D. se comercializeaza sub denumirea comerciala de Aurorix
E. blocheaza receptorii muscarinici
(pag. 128-133)

F1215007. Tratamentul bolii Parkinson:


A. se face numai cu levodopa
B. dozele de medicament se cresc brusc
C. in formele incipiente ale bolii se pot administra anticolinergice
D. intreruperea administrarii medicamentelor se face brusc
E. in parkinsonismul medicamentos se contraindica anticolinergicele
(pag. 128-133)

F1315008. Amantadina are actiune antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism:


A. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali;
B. este agonist al receptorilor dopaminergici;
C. stimuleaza biosinteza de dopamina;
D. este anticolinergic;
E. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat.
(pag. 128-133)

F1415009. Acidul homovanilic rezultă din metabolizarea:


A. fenobarbitalului
B. dopaminei de către MAO, COMT
C. selegilinei
D. fenitoinei
E. amantadinei
(pag. 131)

F1415010. In schema de tratament a parkinsonismului medicamentos intră următoarele medicamente:


A. dopaminergicele
B. anticolinergicele de tipul trihexifenidil
C. amitriptilina
D. selegilina
E. fenitoina
(pag. 130)

F1415011. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se tratează cu:


A. levodopa
B. selegilina
C. trihexifenidil
D. amantadina
E. carbidopa
(pag. 132)

F1515012. Antiparkinsoniene agonişti dopaminergici D2 sunt următoarele, cu excepţia:


A. bromocriptina
B. lergotril
C. pergolid
D. biperiden
E. lisurid

430 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
431 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 130)

F1515013. Antiparkinsoniene anticolinergice sunt următoarele, cu excepţia:


A. levodopa
B. trihexifenidil
C. benzatropina
D. biperiden
E. prociclidina
(pag. 129)

F1515014. Antiparkinsoniene care stimulează transmisia dopaminergică sunt următoarele, cu excepţia:


A. biperiden
B. levodopa
C. selegilina
D. amantadina
E. lisurid
(pag. 129)

F1515015. În formele avansate de boală Parkinson se administrează:


A. levomepromazină
B. amantadină
C. trihexifenidil
D. levodopa
E. tioridazina
(pag. 130)

F1515016. Sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice se tratează cu:


A. levodopa
B. trihexifenidil
C. benserazid
D. carbidopa
E. piribedil
(pag. 130)

F1515017. Trihexifenidilul:
A. antagonizează hipertonia
B. induce hipertonie
C. produce sialoree
D. induce tremor
E. induce hipokinezie
(pag. 132)

F1615018. Boala Parkinson are ca etiologie:


A. Dezechilibrul funcţional între sistemul dopaminergic şi colinergic, în favoarea sistemului colinergic
B. Dezechilibrul funcţional între sistemul dopaminergic şi colinergic, în favoarea sistemului dopaminergic
C. Dezechilibrul funcţional între sistemul dopaminergic şi serotoninergic, în favoarea sistemului dopaminergic
D. Dezechilibrul funcţional între sistemul colinergic şi serotoninergic, în favoarea sistemului colinergic
E. Dezechilibrul funcţional între sistemul dopaminergic şi histaminergic, în favoarea sistemului dopaminergic
(pag. 128)

F1615019. Parkinsonismul medicamentos indus de neuroleptice se tratează cu:


A. Trixefenidil

431 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
432 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Levodopa
C. Benserazid
D. Carbidopa
E. Lisurid
(pag. 130)

F1615020. Stimularea receptorilor D2-dopaminergici produce:


A. Inhibarea adenilat-ciclazei printr-o proteină Gi
B. Creşterea IP3 şi diacilglicerolului printr-o proteină Gq
C. Creşterea activităţii catalitice a adenilat-ciclazei printr-o proteină Gs
D. Activarea pompei calcice
E. Inhibarea fosfodiesterazei
(pag. 130)

F1615021. Stimulează eliberarea dopaminei la nivel nigro-striatal:


A. Carbidopa
B. Benserazida
C. Amantadina
D. Ciproheptadina
E. Clozapina
(pag. 129)

F1615022. Sunt agonişti dopaminergici, cu excepţia:


A. Bromocriptina
B. Piribedilul
C. Lisuridul
D. Mirtazepina
E. Lergotrilul
(pag. 130)

F1615023. Sunt antiparkinsoniene care inhibă monoaminoxidaza de tip B:


A. Carbidopa
B. Levodopa
C. Alfametildopa
D. Selegilina
E. Ajmalina
(pag. 129)

F2115024. Levodopa are urmatoarele actiuni, cu o exceptie:


A. este precursor al noradrenalinei
B. are efecte anticolinergice
C. produce miscari coreiforme
D. produce obisnuinta la tratament indelungat
E. la tratament lung cu doze mari, poate produce stare paranoida
(pag. 131, 132)

F2115025. In farmacoterapia bolii Parkinson se tine seama de urmatoarele principii, cu o exceptie:


A. formele incipiente se trateaza cu trihexifenidil si amantadina
B. sindromul parkinsonian indus de neuroleptice se trateaza cu anticolinergice
C. formele usoare se treateaza cu levodopa
D. dozele se cresc treptat
E. levodopa se administreaza asociat cu carbidopa sau benserazid

432 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
433 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 130, 131)

F2115026. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic


A. colinergic
B. induce sialoree
C. antiglaucomatos
D. antiparkinsonian in formele incipiente
E. contraindicat in parkinsonismul medicamentos
(pag. 132-133)

F2115027. Levodopa are urmatorul profil farmacologic:


A. transfer pasiv prin membranele biologice
B. este metabolitul activ al dopaminei
C. antagonism cu simpatomimeticele
D. indicat in formele avansate ale bolii Parkinson
E. util in psihoze paranoide
(pag. 131-132)

F2115028. Selegilina are urmatorul profil farmacologic:


A. biotransformare la dopamina
B. T1/2 scurt
C. efecte secundare antiamfetaminice
D. antiparkinsonian IMAO-B
E. antagonizeaza efectele levodopei
(pag. 132)

F2115029. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru amantadina:


A. stimuleaza biosinteza de dopamina
B. este agonist al receptorilor dopaminergici
C. este anticolinergic
D. elibereaza dopamina din axonii nigrostriati
E. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali
(pag. 129)

F2115030. Urmatoarele afirmatii privind trihexifenidilul sunt corecte, cu exceptia :


A. este contraindicat in glaucom
B. este indicat in sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice
C. antagonizeaza hipertonia din parkinson
D. anuleaza sialoreea
E. adenomul de prostata reprezinta o indicatie
(pag. 132-133)

F2215031. Anticolinergicele centrale:


A. au o tolerabilitate inferioara dopaminergicelor
B. antagonizeaza intens hipokinezia
C. accentueaza sialoreea
D. au eficacitate inferioara dopaminergicelor
E. se pot administra in adenomul de prostata
(pag. 128-133)

F2215032. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Trihexifenidil sunt corecte ?


A. Accentueaza sialoreea din boala Parkinson

433 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
434 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Este indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice


C. Nu prezinta efecte anticolinergice periferice
D. Se asociaza cu benzserazida si carbidopa pentru a-l proteja de actiunea decarboxilazelor
E. Nu se asociaza cu alte antiparkinsoniene
(pag. 132-133)

F2215033. In cazul bolii Parkinson apare un dezechilibru intre sistemele:


A. Dopaminergic-colinergic
B. Dopaminergic-adrenergic
C. Dopaminergic-serotoninergic
D. Colinergic-adrenergic
E. Adrenergic-serotoninergic
(pag. 129)

F2215034. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene prezinta si actiune antivirala?


A. Levodopa
B. Lergotril
C. Piribedil
D. Amantadina
E. Lisurid
(pag. 131)

F2215035. In sindromul parkinsonian:


A. tratamentul medicamentos este etiologic
B. exista un dezechlibru la nivel mezolimbic si mezocortical
C. exista o hiperactivitate colinergica
D. apare o hiperactivitate dopaminergica
E. exista un exces de nicotina la nivel central
(pag. 128-133)

F2315036. Amantadina are actine antiparkinsoniana prin urmatorul mecanism:


A. creste tonusul colinergic in nucleii subcorticali;
B. este agonist al receptorilor dopaminergici;
C. stimuleaza biosinteza de dopamina;
D. este anticolinergic;
E. eliberarea dopaminei din neuronii tractului nigrostriat.
(pag. 128-133)

F2315037. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt false pentru levo-dopa?


A. este precursor al dopaminei;
B. produce obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului la tratament indelungat;
C. inhiba secretia de prolactina;
D. produce cresterea secretiei de hormon somatotrop;
E. nu prezinta efecte dopaminergice centrale.
(pag. 128 - 133)

F2515038. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt urmatoarele, cu exceptia:


A. biperiden
B. amantadina
C. pergolid
D. sulpirid
E. piribedil

434 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
435 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 129- 130)

F2515039. Urmatoarele afirmatii sunt adevarate, cu exceptia:


A. selegilina este inhibitor selectiv al enzimei MAO- B
B. selegilina este precursor al dopaminei
C. MAO- B este marker genetic pentru boala Parkinson
D. levodopa creste biosinteza dopaminei
E. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei
(pag. 129- 132)

F2515040. Precizati mecanismul de actiune antiparkinsoniana pentru trihexifenidil:


A. stimuleaza eliberarea dopaminei
B. inhiba enzima MAO- B
C. este agonist dopaminergic D2
D. este anticolinergic
E. stimuleaza transmisia colinergica
(pag. 129)

F2515041. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu:


A. selegilina
B. amantadina
C. trihexifenidil
D. levodopa
E. bromocriptina
(pag. 130)

F2515042. Tratamentul in boala Parkinon are urmatoarele caracteritici, cu exceptia:


A. trebuie continuat toata viata
B. se administreaza doze mari de levodopa in formele incipiente
C. se administreaza levodopa in formele avansate
D. dozele sunt crescute treptat
E. la levodopa apare efect de obisnuinta dopaminergica
(pag. 130)

F2515043. Levodopa:
A. este cel mai eficace antiparkinsonian
B. inhiba enzima MAO-B
C. stimuleaza eliberarea dopaminei
D. prezinta tranport pasiv prin membranele biologice
E. nu este biotransformat la nivel hepatic
(pag. 131)

F2615044. Mecanismul de acţiune al sulafmidelor antibacteriene constă în:


A. Antagonizarea competitivă a acidului para-aminobenzoic
B. Inhibarea enzimei girază
C. Împiedicarea sintezei de ergosterol
D. Blocarea reducerii dihidrofolatului
E. Inhibarea sintezei proteice bacteriene
(pag. 91)

F2615045. Sulfamidele antibacteriene au următoarele indicaţii:


A. Nocardioză

435 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
436 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. Ascita tuberculoasă
C. Aspergiloză pulmonară
D. Tifos exantematic
E. Trichomoniază vaginală
(pag. 93)

F2615046. Trimetroprimul:
A. Inhibă reacţiile de transpeptidare implicate în sinteza peretelui celular
B. Antagonizează acidul para-aminobenzoic, precursor al acidului folic
C. Inhibă dihidrofolat reductaza bacteriană
D. Creşte permeabilitatea membranei citoplasmatice bacteriene
E. Se fixează pe subunitatea ribozomală 50S, fiind activ pe germenii în repaus metabolic
(pag. 99)

F2615047. Care dintre următoarele proprietăţi caracterizează sulfametoxidiazina:


A. Are efecte locale la nivel intestinal, utile în colita ulceroasă
B. Este o sulfamidă sistemică cu efect retard
C. Se utilizează sub formă de colir în trahom
D. Intră în preparatul co-trimoxazol alături de trimetoprim
E. Are timp de înjumătăţire scurt
(pag. 92, 95)

F2615048. Mecanismul de acţiune al chinolonelor constă în:


A. Inhibarea enzimei ADN-giraza
B. Inhibarea enzimei dihidrofolat-reductaza
C. Inhibarea enzimei ARN-polimeraza
D. Inhibarea sintezei proteice la nivel ribozomal
E. Inhibarea replicării virale
(pag. 100)

F2615049. Următoarele proprietăţi caracterizează nitrofurantoina:


A. Acţiune sistemică, cu difuziune tisulară bună
B. Eliminare renală, cu concentrare la nivel urinar
C. Se metabolizează intens la nivel hepatic, cu formare de metaboliţi activi
D. Traversează bariera hematoencefalică
E. Are efect sinergic cu acidul nalidixic, util în infecţii urinare complicate
(pag. 104)

F2615050. Următoarele proprietăţi caracterizează furazolidona:


A. Se concentrează în formă activă în urină
B. Inhibă aldehid-dehidrogenaza şi produce efecte neplăcute la asociere cu alcoolul
C. Absorbţie bună din tubul digestiv, neinfluenţată de alimente
D. Se distribuie larg în ţesuturi, dând nivele active antibacterian
E. Poate interfera cu funcţia tiroidiană, prin împiedicarea peroxidazei tiroidiene
(pag. 105)

436 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
437 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU

F1215051. Antiparkinsonienele care influenteaza mediatia colinergica:


A. blocheaza receptorii colinergici
B. antagonizeaza intens hipokinezia din parkinson
C. au eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice
D. se contraindica in glaucom
E. reduc tremorul si rigiditatea
(pag. 128-133)

F1215052. Antiparkinsonienele ce influenteaza transmisia dopaminergica:


A. pot creste nivelul dopaminei
B. favorizeaza metabolizarea dopaminei
C. pot favoriza eliberarea dopaminei
D. blocheaza receptorii dopaminergici
E. sunt de electie in parkinsonismul medicamentos
(pag. 128-133)

F1215053. Care din afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate:


A. au loc distrugeri de neuroni colinergici in sistemul nigrostriat
B. au loc distrugeri de neuroni dopaminergici in substanta neagra
C. se instaleaza o hiperactivitate dopaminergica
D. se instaleaza o hiperactivitate colinergica
E. are loc proliferarea neuronilor dopaminergici din nigrostriat
(pag. 128-133)

F1215054. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate:


A. levodopa este un inhibitor al MAO-B
B. amantadina stimuleaza eliberarea dopaminei
C. carbidopa este un agonist dopaminergic
D. selegilina actioneaza antiparkinsonian prin inhibarea MAO-B
E. benserazidul nu se poate asocia cu levodopa
(pag. 128-133)

F1215055. Care din urmatoarele substante si produse sunt antiparkinsoniene:


A. dopamina
B. flufenazina
C. metoclopramidul
D. Madoparul
E. trihexifenidilul
(pag. 128-133)

F1215056. In tratamentul bolii Parkinson:


A. se pot utiliza agonisti dopaminergici
B. in formele avansate se administreaza levodopa
C. dozele se cresc treptat
D. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate
E. dopaminergicele sunt medicatia de electie in parkinsonismul medicamentos
(pag. 128-133)

F1215057. L-dopa:

437 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
438 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. poate fi un precursor al noradrenalinei


B. nu trece bariera hemato-encefalica
C. da efecte periferice de tip simpatomimetic
D. se foloseste in asociere cu inhibitori de dopa-decarboxilaza periferica
E. tratamentul se poate intrerupe brusc
(pag. 128-133)

F1215058. Trihexifenidilul:
A. intensifica sialoreea
B. influenteaza intens hipertonia din Parkinson
C. este mai bine tolerat decat dopaminergicele antiparkinsoniene
D. se poate administra in glaucom
E. se poate asocia cu levodopa
(pag. 128-133)

F1315059. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa?


A. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor);
B. fluctuatii in eficacitate;
C. efect on-off;
D. hipocolesterolemie;
E. bronhospasm.
(pag. 128 - 133)

F1315060. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa?
A. se asociaza cu neuroleptice;
B. este cel mai eficace antiparkinsonian;
C. se asociaza cu benserazida;
D. nu se asociaza cu carbidopa;
E. inhibita extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse.
(pag. 128 - 133)

F1315061. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil?


A. este anticolinergic;
B. anuleaza sialoreea;
C. este anticonvulsivant;
D. este antiparkinsonian;
E. se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice.
(pag. 128 - 133)

F1315062. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian?
A. tratamentul medicamentos este etiologic;
B. tratamentul este individualizat;
C. tratamentul nu se intrerupe brusc;
D. medicatia se administreaza toata viata;
E. se administreaza dopamina.
(pag. 128 - 133)

F1315063. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina?


A. agonist dopaminergic;
B. suprima lactatia postpartum;
C. nu se recomanda la acromegali;
D. antiparkinsonian;

438 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
439 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. antiviral.
(pag. 128 - 133)

F1315064. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa?


A. nu traverseaza bariera hematoencefalica;
B. in organism se transforma in dopamina;
C. este precursorul catecolaminelor;
D. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa;
E. este un medicament de substitutie.
(pag. 128 - 133)

F1315065. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson?


A. bromocriptina;
B. azelastina;
C. lovastatina;
D. selegilina;
E. amantadina.
(pag. 128 - 133)

F1315066. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson?


A. rigiditate musculara;
B. tremor;
C. hiperuricemie;
D. afecteaza persoanele varstnice;
E. are tendinta evolutiva.
(pag. 128 - 133)

F1315067. Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica


inhibitoare de la nivel nigrostriat:
A. bromocriptina;
B. levodopa;
C. haloperidol;
D. amantadina;
E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F1315068. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson:


A. clonazepam;
B. levodopa;
C. selegilina;
D. ergocriptina;
E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F1315069. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin:


A. stimularea biosintezei dopaminei;
B. stimuleaza MAO-B;
C. inhiba MAO-B;
D. stimuleaza MAO-A;
E. stimularea eliberarii dopaminei.
(pag. 128 - 133)

439 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
440 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F1315070. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson?


A. pierdere de neuroni dopaminergici;
B. carenta in GABA;
C. exces de acetilcolina;
D. carenta de serotonina;
E. carenta de dopamina.
(pag. 128 - 133)

F1315071. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa:


A. fiind aminoacid, este transportata activ prin membranele biologice;
B. este transformata in dopamina, metabolitul ei activ;
C. este utila in psihoze;
D. este indicata in formele avansate de boala Parkinson;
E. la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism.
(pag. 128-133)

F1315072. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul:


A. induce sialoree;
B. este indicat in sindromul parkinsonian medicamentos;
C. este antiglaucomatos;
D. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson;
E. este colinergic.
(pag. 128-133)

F1415073. Asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa:


A. creşte biodisponibilitatea orală a acesteia
B. ameliorează unele din efectele adverse ale tratamentului cu levodopa( fenomenul on-off )
C. permite reducerea dozelor de selegilină la jumatate
D. creşte T1/2 al levodopei
E. permite reducerea dozelor de levodopa
(pag. 132)

F1415074. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate:


A. tratamentul cu levodopa prezintă un efect advers numit efect "on-off” (fluctuaţii mari ale stării bolnavului pe
parcursul zilei)
B. preparatul Madopar este o asociere de levodopa+carbidopa
C. levodopa stimulează secreţia hipofizară de prolactină
D. trihexifenidilul este indicat în formele incipiente de parkinsonism, mai ales când predomină hipertonia
E. asocierea selegilină+levodopa ameliorează unele efecte nedorite ale tratamentului cu levodopa (fenomen
"on-off”, obisnuinta)
(pag. 131-132-133)

F1415075. Care dintre următoarele medicamente sunt utilizate în formele incipiente de parkinson
conform principiilor de tratament:
A. anticolinergice(trihexifenidil)
B. fenobarbital
C. fenitoină
D. carbamazepină
E. stimulatoare ale eliberării dopaminei(amantadina)
(pag. 130)

F1415076. La întreruperea bruscă a medicaţiei antiparkinsoniene pot să apară:


A. efecte de rebound adrenergic

440 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
441 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. efecte de rebound colinergic


C. nevroze anxios depresive
D. efect de reglare "down”a receptorilor dopaminergici
E. psihoze
(pag. 130)

F1415077. Levodopa:
A. este metabolizată hepatic, prin decarboxilare, la dopamină
B. creşte secreţia de hormon somatotrop
C. produce ca efect advers hiperplazia gingiilor
D. este contraindicată în adenomul de prostată
E. dă obişnuinţă după aprox. 2 ani
(pag. 131)

F1415078. Madoparul este:


A. un medicament antipakinsonian
B. un medicament anticonvulsivant
C. o asociere de levodopa cu benserazidă
D. un medicament antidepresiv
E. o asociere de levodopa cu carbidopa
(pag. 132)

F1415079. Mecanismele care stau la baza acţiunii medicaţiei antiparkinsoniene sunt:


A. stimularea enzimei MAO-B ce metabolizează dopamina
B. stimularea eliberării dopaminei
C. cresc biosinteza dopaminei
D. stabilizarea membranei neuronale
E. inhibă anhidraza carbonică cerebrală
(pag. 129)

F1415080. Mişcările anormale involuntare de tip coreiform:


A. sunt conseciţa manifestării unei hiperfuncţii dopaminergice în putamen în cursul tratamentului cu levodopa
B. apar la întreruperea tratamentului cu levodopa
C. apar la întreruperea tratamentului cu selegilină
D. apar la 6 luni de la iniţierea tratamentului cu levodopa
E. apar după doi ani de tratament şi se manifestă la circa 1-4 ore de la administrarea levodopei
(pag. 131)

F1415081. Selegilina:
A. are o legare de proteinele plasmatice de 90% şi fixare pe trombocite
B. are o legare de proteinele plasmatice de 95% şi fixare în hematii
C. este un inhibitor selectiv al MAO-B
D. administrată precoce întârzie cu 6-9 luni necesitatea tratamentului cu levodopa
E. are un T1/2 scurt
(pag. 132)

F1415082. Selegilina:
A. întârzie evoluţia bolii parkinson
B. se metabolizează la amfetamină şi metamfetamină
C. se administrează precoce în tratamentul epilepsiei
D. este cel mai eficace antiparkinsonian
E. potenţează unele efecte secundare date de levodopa

441 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
442 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 131-132)

F1415083. Sinemetul este:


A. un medicament antiparkinsonian dopaminergic
B. un medicament antiepileptic
C. asociere de levodopa cu benserazidă
D. asociere de levodopa cu carbidopa
E. un medicament antiparkinsonian anticolinergic
(pag. 132)

F1415084. Trihexifenidilul:
A. are un T1/2 lung
B. antagonizează intens hipertonia
C. se poate recomanda şi pacienţilor ce asociază adenom de prostată
D. intensifică sialoreea
E. se utilizează în asociere cu levodopa, pentru reducerea dozelor
(pag. 132-133)

F1515085. În boala Parkinson:


A. hiperactivitatea colinergică produce tremor
B. hiperactivitatea colinergică produce hipokinezie
C. hiperactivitatea dopaminergică produce hipokinezie
D. hipoactivitatea dopaminergică produce hipokinezie
E. hipoactivitatea colinergică produce rigiditate
(pag. 129)

F1515086. În formele incipiente de boală Parkinson se administrează:


A. levodopa
B. anticolinergice (trihexifenidil)
C. benserazid
D. carbidopa
E. stimulatoare ale eliberării dopaminei (amantadina)
(pag. 130)

F1515087. Levodopa este contraindicată în:


A. boala Parkinson
B. psihoze
C. asociere cu neurolepticele
D. asociere cu inhibitori ai dopa-decarboxilazei
E. afecţiuni cardiovasculare grave
(pag. 131)

F1515088. Levodopa se asociază cu inhibitorii dopa-decarboxilazei:


A. carbidopa
B. levomepromazin
C. clorpromazina
D. benserazida
E. droperidol
(pag. 132)

F1515089. Levodopa:
A. este precursor al dopaminei

442 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
443 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. scade secreţia de hormon somatotrop


C. creşte secreţia de prolactină
D. are efecte dopaminergice centrale
E. este precursorul noradrenalinei
(pag. 131)

F1515090. Selegilina:
A. are T 1/2 scurt
B. suferă biotransformare la amfetamină şi metamfetamină
C. are T 1/2 lung (24 ore)
D. nu se asociază cu levodopa
E. poatre produce halucinaţii
(pag. 132)

F1515091. Sindromul Parkinson se manifestă clinic prin:


A. hipertonie
B. hipokinezie
C. hipotonie
D. tremor al extremităţilor
E. hiperkinezie
(pag. 128)

F1515092. Trihexifenidilul este contraindicat în:


A. glaucom
B. formele de parkinsonism în care predomină hipertonia
C. adenom de prostată
D. asociere cu levodopa
E. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 133)

F1515093. Trihexifenidilul:
A. este indicat în formele incipiente de parkinsonism
B. este indicat în formele cu hipotonie musculară marcată
C. nu se asociază cu levodopa
D. este indicat în sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice
E. este indicat în glaucom
(pag. 133)

F1615094. Anticolinergicele centrale utilizate în parkinsonism:


A. Antagonizează hipertonia
B. Reduc sialoreea
C. Favorizează rigiditatea musculară şi tremorul
D. Produc mioză la nivelul ochiului
E. Cresc eliberarea de dopamină în nigrostriat
(pag. 132)

F1615095. Care dintre următoarele medicamente are acţiune acţiune anticolinergică centrală utilă în
parkinsonism?
A. Levodopa
B. Biperiden
C. Trihexifenidil
D. Pergolid

443 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
444 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Piribedil
(pag. 129-130)

F1615096. Care dintre următoarele medicamente favorizează transmisia dopaminergică?


A. Haloperidolul
B. Amantadina
C. Selegina
D. Biperiden
E. Trihexifenidilul
(pag. 129-130)

F1615097. Care dintre următorii compuşi sunt inhibitori ai DOPA-decarboxilazei?


A. Selegilina
B. Levodopa
C. Carbidopa
D. Metildopa
E. Benserazida
(pag. 129)

F1615098. Levodopa:
A. Este precursorul dopaminei
B. Are efecte dopaminergice centrale
C. Stimulează secreţia hipofizară de prolactină
D. Se asociază cu inhibitori periferici ai DOPA-decarboxilazei
E. Înlătură sialoreea
(pag. 131-132)

F1615099. Medicaţia antiparkinsoniană, în funcţie de mecanismul de acţiune se clasifică în:


A. Medicaţie anticolinergică
B. Medicaţie colinergică
C. Medicaţie care stimulează transmisia dopaminergică
D. Medicaţie care blochează specific receptorii D2 dopaminergici
E. Medicaţie care blochează receptorii D1 şi D2 dopaminergici
(pag. 129)

F1615100. Sindromul Parkinson se manifestă prin:


A. Tremor al extremităţilor
B. Hipertonie musculară
C. Hipotonie musculară
D. Hipokinezie
E. Sialoree
(pag. 128)

F1615101. Sunt agonişti ai receptorilor D2-dopaminergici utilizaţi în parkinsonism:


A. Bromocriptina
B. Lisurid
C. Pimozid
D. Droperidol
E. Fluspirilen
(pag. 130)

F1615102. Sunt agonişti dopaminergici:

444 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
445 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. Pergolidul
B. Sulpiridul
C. Bromocriptina
D. Piribedilul
E. Metoclopramidul
(pag. 130)

F2115103. Sunt antiparkinsoniene:


A. moclobemid
B. selegilina
C. biperiden
D. dopamina
E. amantadina
(pag. 129)

F2115104. Sunt antiparkinsoniene ce stimuleaza transmisia dopaminergica:


A. trihexifenidil
B. levodopa
C. selegilina
D. piribedil
E. biperiden
(pag. 129, 130)

F2115105. Sunt antiparkinsoniene anticolinergice:


A. trihexifenidil
B. bromocriptina
C. lisurid
D. amantadina
E. biperiden
(pag. 129, 130)

F2115106. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic:


A. anticolinergic
B. antiglaucomatos
C. produce constipatie
D. produce tulburari de mictiune
E. antagonizeaza sialoreea
(pag. 132, 133)

F2115107. Levodopa are urmatorul profil farmacologic:


A. transfer activ prin membranele biologice
B. se metabolizeaza la dopamina
C. este indicat in Parkinson indus de neuroleptice
D. antiparkinsonian in formele incipiente
E. potenteaza simpatomimeticele
(pag. 131, 132)

F2115108. Selegilina are urmatorul profil farmacologic:


A. efecte secundare de tip amfetaminic
B. potenteaza efectele levodopei
C. biotransformare la dopamina
D. inhiba dopa-decarboxilaza

445 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
446 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. se leaga masiv de proteinele plasmatice


(pag. 129, 132)

F2115109. Actiunea antiparkinsoniana poate avea ca mecanism:


A. stimularea biosintezei de dopamina
B. antagonizarea receptorilor colinergici
C. stimularea enzimei MAO-B
D. inhibarea enzimei MAO-A
E. simularea eliberarii de dopamina
(pag. 129)

F2115110. Despre levodopa sunt adevarate urmatoarele:


A. se administreaza in asociere cu benserazid
B. induce obisnuinta dopaminergica
C. prezinta efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice
D. este indicata in parkinsonismul medicamentos
E. tratamentul cu levodopa se incepe in stadiile incipiente ale bolii Parkinson
(pag. 131)

F2115111. Sunt antiparkinsoniene:


A. biperiden
B. amantadina
C. pergolid
D. carbidopa
E. risperidona
(pag. 129-130)

F2115112. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic:


A. anticolinergic
B. efect rebound colinergic
C. indicat in Parkinson manifestat cu hipertonie
D. indicat in formele avansate ale bolii Parkinson
E. indicat in sindromul neurologic extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 130,132-133)

F2115113. Levodopa are urmatorul profil farmacologic:


A. indicat in asociere cu benserazid
B. induce obisnuinta dopaminergica
C. efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice
D. indicat in formele incipiente ale bolii Parkinson
E. indicat in parkinsonismul medicamentos
(pag. 130-132)

F2115114. Selegilina are urmatorul profil farmacologic


A. biotransformare in amfetamina
B. efecte de tip amfetaminic la mai mult de 10 mg/zi
C. intarzie nevoia tratamentului cu levodopa
D. potenteaza efectele levodopei
E. induce fenomenul "on-off" si obisnuinta dopaminergica
(pag. 132)

F2115115. Notati medicamentele utile in boala Parkinson:

446 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
447 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. levodopa
B. selegilina
C. trihexifenidil
D. ergocriptina
E. clonazepam
(pag. 129-130)

F2115116. Notati antiparkinsonienele ce stimuleaza transmisia dopaminergica la nivel nigrostriat:


A. amantadina
B. levodopa
C. bromcriptina
D. trihexifenidil
E. haloperidol
(pag. 129-130)

F2115117. Notati afirmatiile corecte:


A. MAO-A este marker genetic pentru boala Parkinson
B. trihexifenidil provoaca obisnuinta dopaminergica
C. levodopa provoaca efect rebound colinergic
D. amantadina este indicata in profilaxia infectiei cu virus gripal
E. levodopa poate induce miscari de tip coreiform, dupa 2 ani de tratament
(pag. 130-131)

F2115118. Actiunile farmacodinamice ale levodopa, sunt :


A. inhiba secretia hipofizara de prolactina
B. creste secretia de hormon somatrotop
C. are efecte dopaminergice centrale si periferice
D. blocheaza receptorii colinergici centrali
E. potenteaza neurolepticele
(pag. 131)

F2115119. Inhibitori de DOPA decarboxilaza sunt :


A. selegilina
B. carbidopa
C. benserazid
D. amantadina
E. bromocriptina
(pag. 129)

F2115120. Sunt corecte afirmatiile :


A. levodopa este precursorul dopaminei
B. trihexifenidil este contraindicat in adenom de prostata
C. carbidopa inhiba DOPA decarboxilaza
D. levodopa este indicta in sindromul extrapiramidal produs de neuroleptice
E. selegilina inhiba MAO – B
(pag. 129-132)

F2215121. Care dintre afirmatiile referitoare la boala Parkinson sunt adevarate:


A. evolueaza acut si rapid
B. are la baza distrugerea neuronilor colinergici in striat
C. se manifesta prin tulburari motorii caracteristice
D. are la baza distrugerea neuronilor dopaminergici in substanta neagra

447 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
448 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. hipoactivitatea dopaminergica este responsabila de hipokinezie


(pag. 128-133)

F2215122. Care din afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate:


A. amantadina este un inhibitor COMT
B. levodopa influenteaza pozitiv nivelele dopaminei
C. selegilina actioneaza anticolinergic
D. pergolidul este un agonist dopaminergic D2
E. bromocriptina este un precursor al dopaminei
(pag. 128-133)

F2215123. Levodopa:
A. este un precursor al serotoninei
B. produce efecte dopaminergice centrale
C. poate produce miscari anormale involuntare de tip coreiform
D. stimuleaza secretia hipofizara de prolactina
E. se poate asocia cu carbidopa
(pag. 128-133)

F2215124. Selegilina:
A. se leaga in procent redus de proteinele plasmatice
B. se poate biotransforma la amfetamina si metamfetamina
C. inhiba selectiv MAO-B
D. nu influenteaza fenomenul "on-off" produs de levodopa
E. are un timp de injumatatire de aproximativ 24 ore
(pag. 128-133)

F2215125. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt utile in boala Parkinson?
A. Selegilina.
B. Trihexifenidilul.
C. Ajmalina.
D. Nialamida.
E. Levodopa.
(pag. 129)

F2215126. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinergica si sunt utile
in boala Parkinson ?
A. Levodopa
B. Selegilina
C. Trihexifenidilul
D. Orfenadrina
E. Biperiden
(pag. 129)

F2215127. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin stimularea transmisiei


dopaminergice ?
A. Selegilina
B. Trihexifenidilul
C. Amantadina
D. Bromocriptina
E. Prociclidina
(pag. 129)

448 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
449 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2215128. Care dintre afirmatiile referitoare la antiparkinsoniene sunt adevarate ?


A. Levodopa este cel mai eficace antiparkinsonian
B. Selegilina creste si prelungeste actiunea Levodopa, permitand reducerea dozelor acesteia
C. Amantadina nu are actiune antiparkinsoniana, este utilizata doar ca antiviral in profilaxia infectiilor cu virus
gripal A
D. Amantadina este utilizata ca adjuvant in boala Parkinson
E. Este utila asocierea antiparkinsonienelor dopaminergice cu neuroleptice
(pag. 131)

F2215129. Levodopa:
A. Este un antiparkinsonian
B. Este biotransformata hepatic, prin decarboxilare, la dopamina
C. Are efecte dopaminergice centrale
D. Nu are efecte dopamininergice periferice
E. Inhiba secretia hipofizara de prolactina
(pag. 131)

F2215130. Care dintre afirmatiile referitoare la Levodopa sunt corecte ?


A. Levodopa influenteaza pozitiv metabolismul dopaminei
B. Este un precursor al Dopaminei si Noradrenalinei
C. Este stabila metabolic, nu este influentata de actiunea decarboxilazelor
D. Nu prezinta efecte dopaminergice centrale deoarece nu trece bariera hemato-encefalica
E. Se asociaza cu inhibitori ai dopa-decarboxilazelor periferice de tipul benzserazidei si carbidopei
(pag. 129-132)

F2215131. Selegilina:
A. Este un antiparkinsonian
B. Actioneaza inhiband monoaminoxidaza B
C. Este biotransformata in Amfetamina si Metamfetamina
D. Are timpul de injumatatire foarte scurt
E. Nu poate fi asociata cu Levodopa din cauza efectelor secundare numeroase
(pag. 132)

F2215132. Trihexifenidilul:
A. Este antiparkinsonian anticolinergic
B. Are eficacitate superioara antiparkinsonienelor dopaminergice
C. Prezinta efecte secundare de tip anticolinergic
D. Poate fi asociat cu Levodopa pentru scaderea dozelor
E. Are efecte favorabile in glaucom si adenom de prostata
(pag. 129, 132-133)

F2215133. Medicamentele antiparkinsoniene pot actiona prin urmatoarele mecanisme:


A. Anticolinergic
B. Colinergic
C. Adrenergic
D. Adrenolitic
E. Stimulente ale transmisiei dopaminergice
(pag. 129)

F2215134. Care dintre urmatoarele antiparkinsoniene actioneaza prin mecanism anticolinergic?


A. Carbidopa
B. Selegilina

449 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
450 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. Trihexifenidil
D. Biperiden
E. Lisurid
(pag. 129,130)

F2215135. In boala Parkinson apare:


A. Hiperactivitate colinergica
B. Hiperactivitate dopaminergica
C. Hipoactivitate adrenergica
D. Hipoactivitate dopaminergica
E. Hipoactivitate colinergica
(pag. 129)

F2215136. MAO-B metabolizeaza:


A. Noradrenalina
B. Serotonina
C. Dopamina
D. Benzilamina
E. Tiramina
(pag. 130)

F2215137. MAO-A metabolizeaza:


A. Dopamina
B. Feniletilamina
C. Benzilamina
D. Noradrenalina
E. Serotonina
(pag. 130)

F2215138. Care dintre urmatorii compusi sunt derivati de ergot si sunt indicati ca antiparkinsoniene?
A. Ergotamina
B. Ergometrina
C. Bromocriptina
D. Pergolid
E. Piribedil
(pag. 130)

F2215139. Indicati afirmatiile corecte:


A. Benserazid se asociaza cu carbidopa pentru a creste concentratia dopaminei la nivel periferic.
B. Benserazid se asociaza cu amantadina pentru a o proteja de degradarea centrala.
C. Carbidopa se asociaza cu levodopa pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic.
D. Benserazid se asociaza cu levodopa pentru a o proteja de degradare la nivel periferic.
E. Carbidopa si benserazid sunt inhibitoare ale dopa-decarboxilazei la nivel periferic.
(pag. 132)

F2215140. Trihexifenidilul:
A. Anuleaza sialoreea.
B. Antagonizeaza intens hipertonia.
C. Se administreaza si la persoanele cu glaucom.
D. Are actiune redusa asupra hipokineziei.
E. Este indicata in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 132)

450 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
451 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

F2215141. Levodopa:
A. Este un precursor al dopaminei si noradrenalinei.
B. Prezinta efecte dopaminergice centrale.
C. La tratament indelungat nu apare obisnuinta.
D. Se asociaza cu carbidopa sau benserazid pentru a creste concentratia de dopamina la nivel periferic.
E. Madopar este produsul ce contine asocierea levodopa-benserazid.
(pag. 131)

F2215142. Selegilina:
A. Este un inhibitor selectiv al MAO-B.
B. Este conditionat in produsul Jumex.
C. Nu se leaga de proteinele plasmatice.
D. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic.
E. Adminstrata precoce intarzie cu 6-9 luni nevoia tratamentului cu levodopa.
(pag. 132)

F2215143. Care din urmatoarele substante sunt inhibitori ai dopa-decarboxilazei periferice:


A. selegilina
B. carbidopa
C. levodopa
D. benserazida
E. amantadina
(pag. 128-133)

F2215144. Levodopa:
A. nu se absoarbe oral
B. prezinta efecte dopaminergice centrale
C. prezinta efecte simpatolitice periferice
D. poate produce stare paranoida
E. nu se asociaza cu selegilina
(pag. 128-133)

F2215145. Trihexifenidilul:
A. este un antihistaminic H1
B. antagonizeaza intens hipertonia din parkinson
C. reduce secretiile exocrine
D. are eficacitate superioara levodopei in parkinson
E. se utilizeaza in tulburarile extrapiramidale produse de neuroleptice
(pag. 128-133)

F2215146. Care din urmatoarele antiparkinsoniene cresc activitatea dopaminergica:


A. atropina
B. selegilina
C. amantadina
D. bromocriptina
E. fenitoina
(pag. 128-133)

F2315147. Levodopa prezinta urmatoarele reactii adverse:


A. stare paranoida (la tratamentul indelungat cu doze mari);
B. uscaciunea gurii, cicloplegie;

451 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
452 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

C. efecte secundare periferice de tip simpatomimetic;


D. obisnuinta cu diminuarea intensitatii si duratei efectului;
E. rotatii spontane ale trunchiului, membrelor si capului dupa tratament indelungat (1 - 2 ani).
(pag. 128 - 133)

F2315148. Care dintre urmatoarele medicamente antiparkinsoniene influenteaza transmisia


dopaminergica?
A. bromocriptina;
B. trihexifenidil;
C. orfenadrina;
D. amantadina;
E. seligilina.
(pag. 128 - 133)

F2315149. Ce manifestari caracterizeaza boala Parkinson?


A. rigiditate musculara;
B. tremor;
C. hiperuricemie;
D. afecteaza persoanele varstnice;
E. are tendinta evolutiva.
(pag. 128 - 133)

F2315150. Prin ce se caracterizeaza boala Parkinson?


A. pierdere de neuroni dopaminergici;
B. carenta in GABA;
C. exces de acetilcolina;
D. carenta de serotonina;
E. carenta de dopamina.
(pag. 128 - 133)

F2315151. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind tratamentul antiparkinsonian?
A. tratamentul medicamentos este etiologic;
B. tratamentul este individualizat;
C. tratamentul nu se intrerupe brusc;
D. medicatia se administreaza toata viata;
E. se administreaza dopamina.
(pag. 128 - 133)

F2315152. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru levodopa?


A. nu traverseaza bariera hematoencefalica;
B. in organism se transforma in dopamina;
C. este precursorul catecolaminelor;
D. dopa-decarboxilaza inhiba transformarea sa;
E. este un medicament de substitutie.
(pag. 128 - 133)

F2315153. Care din efectele adverse sunt caracteristice pentru levodopa?


A. diskinezie (miscari involuntare ale capului si extremitatilor);
B. fluctuatii in eficacitate;
C. efect on-off;
D. hipocolesterolemie;
E. bronhospasm.

452 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
453 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

(pag. 128 - 133)

F2315154. Medicamentele antiparkinsoniene actioneaza prin:


A. stimularea biosintezei dopaminei;
B. stimuleaza MAO-B;
C. inhiba MAO-B;
D. stimuleaza MAO-A;
E. stimularea eliberarii dopaminei.
(pag. 128 - 133)

F2315155. Care din urmatoarele medicamente sunt active in boala Parkinson?


A. bromocriptina;
B. azelastina;
C. lovastatina;
D. selegilina;
E. amantadina.
(pag. 128 - 133)

F2315156. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru tratamentul cu levodopa?
A. se asociaza cu neuroleptice;
B. este cel mai eficace antiparkinsonian;
C. se asociaza cu benserazida;
D. nu se asociaza cu carbidopa;
E. inhibitia extracerebrala a dopa-decarboxilazei ii scade efectele adverse.
(pag. 128 - 133)

F2315157. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru trihexifenidil?


A. este anticolinergic;
B. anuleaza sialoreea;
C. este anticonvulsivant;
D. este antiparkinsonian;
E. se recomanda in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice.
(pag. 128 - 133)

F2315158. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru bromocriptina?


A. agonist dopaminergic;
B. suprima lactatia postpartum;
C. nu se recomanda la acromegali;
D. antiparkinsonian;
E. antiviral.
(pag. 128 - 133)

F2315159. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza trihexifenidilul:


A. induce sialoree;
B. este indicat in sindromul parkinson medicamentos;
C. este antiglaucomatos;
D. este indicat in formele incipiente de boala Parkinson;
E. este colinergic.
(pag. 128-133)

F2315160. Urmatoarele proprietati farmacologice caracterizeaza levodopa:


A. fiind aminoacid, este transportata activ prin membranele biologice;

453 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
454 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

B. este transformata in dopamina, metabolitul ei activ;


C. este utila in psihoze;
D. este indicata in formele avansate de boala Parkinson;
E. la asocierea cu simpatomimetice apare un antagonism.
(pag. 128-133)

F2315161. Indicati antiparkinsonienele care stimuleaza transmisia in sinapsa dopaminergica


inhibitoare de la nivel nigrostriat:
A. bromocriptina;
B. levodopa;
C. haloperidol;
D. amantadina;
E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F2315162. Indicati medicamentele utile in boala Parkinson:


A. clonazepam;
B. levodopa;
C. selegilina;
D. ergocriptina;
E. trihexifenidil.
(pag. 128-133)

F2315163. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru selegilina?


A. nu este recomandata asocierea selegilinei la tratamentul cu levodopa;
B. este un inhibitor selectiv al monoaminooxidazei de tip A;
C. este biotransformata la amfetamina si metamfetamina;
D. se fixeaza in hematii;
E. potenteaza unele efecte secundare date de levodopa.
(pag. 128 - 133)

F2315164. Trihexifenidilul prezinta urmatoarele contraindicatii:


A. forme incipiente de parkinsonism cand predomina hipertonia;
B. glaucom;
C. sindrom extrapiramidal indus de neuroleptice;
D. adenom de prostata;
E. asocierea cu levodopa (datorita potentarii efectelor secundare ale acesteia).
(pag. 128 - 133)

F2515165. Levodopa are urmatorul profil farmacologic:


A. indicata in Parkinsonismul medicamentos
B. precursor al dopaminei si noradrenalinei
C. efect de obisnuinta dopaminergica
D. efect "on-off" cu fluctuatii ale starii bolnavului pe parcursul unei zile
E. indicata in asociere cu neuroleptice
(pag. 131)

F2515166. Medicamentele utile in boala Parkinson sunt:


A. benzatropina
B. prociclidina
C. biperiden
D. tiotixen

454 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
455 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. lergotril
(pag. 129- 130)

F2515167. Antiparkinsoniene agonisti dopaminergici D2 sunt:


A. carbidopa
B. amantadina
C. lisurid
D. pergolid
E. selegilina
(pag. 130)

F2515168. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate ?


A. levodopa se asociaza cu tioridazina
B. levodopa se asociaza cu benserazida
C. selegilina creste si prelungeste efectele levodopei
D. selegilina nu se asociaza cu levodopa
E. selegilina potenteaza unele efecte secundare date de levodopa (insomnie, greata)
(pag. 131- 132)

F2515169. Selegilina are urmatorul profil farmacologic:


A. T1/2 scurt
B. T1/2 lung (24 ore)
C. grabeste nevoia tratamentului cu levodopa
D. impune reducerea dozelor de levodopa
E. doza uzuala 5 mg de doua ori pe zi
(pag. 132)

F2515170. Trihexifenidil are urmatorul profil farmacologic:


A. antagonizeaza intens hipertonia din boala Parkinson
B. antagonizeaza intens hipokinezia din boala Parkinson
C. este cel mai eficace antiparkinsonian
D. indicat in formele incipiente ale b. Parkinson
E. indicat in sindromul extrapiramidal indus de neuroleptice
(pag. 132-133)

F2515171. Antiparkinsoniene anticolinergice sunt:


A. levodopa
B. prociclidina
C. benzatropina
D. bromocriptina
E. orfenadrina
(pag. 129- 130)

F2515172. Pentru medicamentele antiparkinsoniene exista urmatoarele principii de tratament:


A. formele incipiente de b. Parkinson se trateaza cu levodopa
B. formele avansate de b. Parkinson se trateaza cu trihexifenidil
C. intreruperea administrarii se face treptat
D. asocierile de antiparkinsoniene sunt contraindicate
E. Parkinsonismul medicamentos se trateaza cu anticolinergice
(pag. 130)

F2515173. Farmacotoxicologia pentru levodopa cuprinde:

455 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
456 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

A. obisnuinta la tratamentul indelungat (dupa cca 2 ani)


B. efect rebound colinergic la intreruperea brusca a tratamentului
C. efect "on-off" cu mari fluctuatii zilnice
D. miscari anormale de tip coreiform
E. efecte secundare periferice simpatomimetice
(pag. 131- 132)

F2615174. Sunt sulfamide sistemice cu durată de acţiune scurtă:


A. Sulfatiazolul
B. Sulfadoxina
C. Sulfametoxazol
D. Sulfafurazolul
E. Sulfametoxidiazina
(pag. 92)

F2615175. Sunt sulfamide cu acţiune sistemică de lungă durată:


A. Sulfametoxidiazina
B. Sulfalenul
C. Ftalilsulfatiazolul
D. Mafenidul
E. Sulfafurazolul
(pag. 91, 93)

F2615176. Care dintre efectele adverse următoare sunt caracteristice sulfamidelor?


A. Cristalurie
B. Anemie hemolitică la cei cu deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază
C. Fenomene de tip Jarish-Herxheimer
D. Fenomene de fotosensibilizare
E. Hiperglicemie (diabet sulfamidic)
(pag. 91, 92)

F2615177. Sulfamidele sistemice au următoarele proprietăţi farmacocinetice:


A. Nu traversează bariera hemato-encefalică
B. Metabolizare hepatică prin acetilare
C. Metabolizare hepatică prin conjugare cu glutationul
D. Absorbţie digestivă redusă
E. Difuziune dificilă în focare supurative încapsulate
(pag. 91)

F2615178. Scad efectul antimicrobian al sulfamidelor:


A. Procaina
B. Acidul folic
C. Antiinflamatoarele nesteroidiene
D. Metotrexatul
E. Trimetoprimul
(pag. 91-93)

F2615179. Care dintre următoarele chinolone este activă în infecţii sistemice cu germeni gram-pozitiv?
A. Acidul nalidixic
B. Rosoxacina
C. Norfloxacina
D. Pefloxacina

456 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro
457 Rezidentiat 2004 PROFIL FARMACIE - INTREBARI - PARTEA a II a

E. Ofloxacina
(pag. 102-103)

F2615180. Ciprofloxacina:
A. Dă concentraţii active numai la nivel urinar
B. Este activă pe germeni gram-pozitiv şi gram-negativ, pe mycoplasme, chlamydii
C. Creşte concentraţia plasmatică a teofilinei administrată concomitent
D. Este antibiotic de alternativă în sifilis
E. Este utilă în gonoreea acută necomplicată
(pag. 103)

F2615181. Următoarele afirmaţii caractezizează dapsona:


A. Antagonism competitiv cu acidul para-aminobenzoic
B. Este medicaţia de elecţie în lepră
C. Se elimină prin secreţia lactantă
D. Se elimină biliar, are circuit entero-hepatic
E. Se utilizează în infestările cu Entamoeba hystolitica
(pag. 109)

457 Baza de date cu intrebari pentru Concursul National de Rezidentiat, sesiunea 2004 www.rezidentiat2004.ro

S-ar putea să vă placă și