Sunteți pe pagina 1din 22

EVALUAREA RISCURILOR DE IMBOLNAVIRE SI

ACCIDENTARE PROFESIONALA
Locul de munca: ELECTRICIAN EXPLOATARE
Sectia Electrica / Atelier Exploatare
DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

LOCUL DE MUNCA:
Electrician exploatare echipamente electrice, Atelier exploatare in cadrul Sectiei Electrice /

PROCESUL DE MUNCA:
Asigura repararea si intretinerea instalatiilor electrice de la utilajele din dotarea sectiilor tehnologice in conditii
de siguranta si cu costuri reduse.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCTIE:
• Transformatoare de putere 6/0,4 kV
• Transformatoare de servicii interne
• Bobine de reactanta
• Bobine de stingere
• Transformatoare de putere 110/6 kV
• Transformatoare de masura
• Intreruptoare de 110 kV
• Separatoare de 110 kV
• Descarcatoare cu rezistenta variabila
• Celule de plecare inalta tensiune (linii SRA3- statii de distributie)
• Celule cu intreruptori inalta tensiune pentru sosiri si cuple
• Dispozitiv oleopneumatic MOP1 si MOP2
• Celule alimentare motoare 6 kV
• Celule de alimentare transformatori de 6/0,4 kV
• Celule cu separatoare de inalta tensiune 6 kV
• Celule de BACD 6 kV si 0,4 kV
• Celule de masura de 6 kV
• Cabluri de energie de 6 kV si 0,4 kV
• Tablouri de forta de 0,4 kV
• Tablouri distribloc 0,4 kV
• Baterii de condensatori 6 si 0,4 kV
• Baterii de acumulatoare stationare
• Instalatii de legare la pamint
• Instalatii electrice de iluminat
• Echipamente tehnice electrice fixe si mobile : bormasina . polidisc, polizor, masina de gaurit, presa presat
papuci cablu

SARCINA DE MUNCA:
• Asigura potrivit prescriptiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalatiilor electrice;
•Verifica buna functionare a aparaturii de masura si control;
•Executa lucrari de reparatii de complexitate medie la aparate electrice si tablourile de distributie simple,
precum si lucrari de scoatere / punere in functiune a masinilor electrice (executa legaturi la masini
electrice);
•Executa lucrari pregatitoare pe trasee stabilite, legarea masinilor electrice la retea si repararea
intrerupatoarelor automate simple;
•Verifica calitatea suprafetelor de contact la automatele de pornire si protectie , corespondenta fazelor,
continuitatea circuitelor;
•Verifica rezistenta izolatiilor echipamentelor si circuitelor electrice;
•Se preocupa permanent de ridicarea propriului nivel profesional;
•Intocmeste la sfirsitul fiecarui schimb raportul de tura in care consemneaza intreaga activitate desfasurata
(manevre de pornire / oprire a utilajelor instalatiilor electrice, defectiuni si cauzele acestora, orice alt
aspect al activitatii desfasurate in timpul celor 8 ore de program);
•Respecta programul de lucru, normele de munca, folosind integral si cu maxima eficienta timpul de lucru;
•Se prezinta in timp util la unitate, astfel ca sa aiba posibilitatea sa faca preluarea schimbului la ora stabilita
in program, sa semneze condica si instructajul sumar de P.M., sa predea legitimatia sefului de formatie la
inceperea programului de lucru, sa fie in deplina capacitate de munca, sa aiba o tinuta corespunzatoare
din punct de vedere al vestimentatiei personale si aspectului general, sa intre si sa iasa din unitate prin
locurile destinate acestui scop;
•Respecta regulile de acces in unitate si nu primeste persoane straine la locul de munca, decat in
conformitate cu dispozitiile conducerii uzinei;
•Urmareste zilnic incadrarea in consumul de materiale si ia masuri pentru utilizarea rationala a materialelor
ce i-au fost repartizate pt.reparatii ;
•Participa la instructajul sumar PM si PSI la inceperea lucrului, efectuat de seful de echipa,preda legitimatia,
precum si la instructajele periodice,la examenele profesionale , psihologice si medicale;
•Executa orice dispozitie data de catre seful de echipa pentru profilul sau de activitate ori situatii deosebite
altele fata de cele mentionate in fisa postului;
•Executa zilnic curatenia , ordinea si intretinerea dotarilor tehnice atit personale cit si comune, din cadrul
atelierului;

MEDIUL DE MUNCA:
• lucrul in conditii de zgomot si praf
• temperaturi scazute in anotimpul rece;
• solicitari psihice, stress
• temperaturi ridicate pe durata verii;
• pozitii de lucru fortate in spatii inguste
• nivel de iluminare scazut in unele puncte de lucru;
FACTORII DE RISC IDENTIFICATI:

A. Factori de risc EXECUTANT

Actiuni gresite

• Montari gresite ale conexiunilor electrice (instalatii de iluminat, motoare electrice, panouri de actionare ET,
etc.) (F1)
• Manevre gresite: manevrarea in sarcina sau in regim de scurtcircuit a separatoarelor si/sau neidentificarea
corecta a partilor din instalatii (F2)
• Neintreruperea tensiunii pe reteaua electrica pe parcursul careia executa interventii (F3)
• Pozitionari gresite la lucrul la inaltime in planuri suprapuse (pozitionare gresita a mijloacelor de ridicat,
pozitionari gresite fata de echipament) (F4)
• Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, alunecare, la deplasarea pedestra (F5)
• Neutilizarea mijloacelor de protectie si/sau utilizarea sculelor deteriorate sau improvizate (viziera de
protectie, scule fara manere electroizolante, etc.) (F6)
• Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (F7)
• Lovire datorita neatentiei cand se misca printre corpuri contondente (F8)
• Utilizarea necorespunzatoare a stingatoarelor datorita necunoasterii modului de operare (F9)
• Identificarea gresita a retelei (cablurilor) pe care trebuie intervenit (F10)
• Deplasari, stationari in zone periculoase, cai de acces ale mijloacelor de transport, sub sarcini suspendate
etc. (F11)
• Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca – pornirea sau intreruperea functionarii
echipamentelor tehnice (F12)

Omisiuni
• Nesincronizare la lucrul in echipa (F13)
• Lipsa sistemelor de siguranta impotriva accesului persoanelor traine la panourile de pornire-oprire a retelei,
pe timpul interventiilor (F14)
• Neanuntarea personalului afectat despre oprirea curentului electric, sau despre pornirea acestuia, dupa
terminarea interventiilor (F15)
• Neutilizarea echipamentului individual de protectie, cisme, manusi electroizolante etc. (F16)

B. Factori de risc SARCINA DE MUNCA

Continut necorespunzator in raport cu cerintele de securitate

• Lipsa platformelor certificate pentru lucrul la inaltime (F17)


• Nerespectarea etapelor obligatorii si a masurilor de asigurare a zonei de lucru: delimitarea
necorespunzatoare a zonei de lucru; fixarea necorespunzatoare a scurtcircuitoarelor (strangere insuficienta
pe conductor, nelegare la pamant, etc.) (F18)

Sarcina sub/supradimensionala in raport cu cerintele de securitate


• Efort dinamic si pozitii de lucru fortate la activitati in spatii inguste sau la inaltime joasa (F19)
• Lucrul in conditii de stres cauzat de constientizarea riscului de electrocutare (F20)
• Decizii dificile in timp scurt, in caz de avarii, caderi de tensiune etc. (F21)

C. Factori de risc MEDIUL DE MUNCA

Factori de risc Fizic


• Temperatura ridicata sau scazuta a aerului, functie de conditiile atmosferice (F22)
• Iluminat insuficient in anumite locuri de munca inchise (F23)
• Substante cancerigene aflate in componenta izolatorilor sau al peretilor (F24)
• Curenti de aer puternici pe timpul actiunilor efectuate la exterior iarna (F25)
• Calamitati naturale: seisme, trasnet, prabusiri de copaci (F26)
• Zgomot de la echipamentele de munca la deplasarea in sectiile tehnologice, acolo unde sunt interventii
(F27)
• Radiatii electromagnetice de frecventa inalta, medie si joasa (F28)
• Potential electrostatic – lucru cu si in prezenta curentului electric (F29)

Factori de risc Chimic


• Gaze toxice-vapori diluanti de la impregnare sau rezultati din topirea izolatiilor in incaperi si spatii
neaerisite (F30)
• Gaze toxice, de la fluidele vehiculate in sectiile tehnologice unde au loc interventiile, reparatiile etc. (F31)

D. Factori de risc MIJLOACE DE PRODUCTIE

Factori de risc Mecanic


• Lovire, antrenare la organele de masini in miscare (masina de gaurit, polizor dublu, motor) (F32)
• Acrosarea de catre mijloacele de transport (autovehicule, vagoane sau locomotive) in incinta societatii sau
pe timpul deplasarii intre diferite locuri de munca (F33)
• Caderea/alunerarea scarilor pe timpul accesului la inaltime, datorita sprijinirii deficiente (F34)
• Leziuni provocate de manevrarea gresita a sculelor si pieselor cu suprafete intepatoare, taioase (F35)
• Cadere libera de obiecte de la inaltime, bucati de tabla, scule, echipamente, etc. (F36)
• Proiectare de corpuri, particole, la utilizarea sculelor electrice: bormasina, polidisc etc. (F37)

Factori de risc Termic


• Arsuri provocate de temperatura ridicata a diferitelor parti ale instalatiei, motoare, generator (F38)

Factori de risc Electric


• Electrocutare prin atingere directa din cauza unor defecte de protectie sau a unor defecte de izolatie a
cablurilor de alimentare (F39)
• Electrocutare prin atingere indirecta din cauza unor defectiuni la instalatiei de impamantare si legare la nul
(F40)

Factori de risc Chimic


• Afectiuni ale pieli, dermatite de contact, la contactul mainilor sau a altor parti ale corpului cu substante
toxice; (F41)
• Contact la nivelul ochilor cu substante toxice sau caustice (F42)

FISA DE EVALUARE Nr. Persoane expuse:……..


Sectia: ELECTRICA A LOCULUI DE MUNCA Durata expunerii: 8 ore/schimb
Loc de munca ATELIER REPARATII ELECTRICIAN EXPLOATARE ECHIPAMENTE ELECTRICE Echipa de evaluare :………….
Componenta Factori Forma concreta Consecinta Clasa de Clasa de Nivel
sistemului de de risc identificati de manifestare a factorului de risc maxima gravitate probabilitate partial de
munca previzibila risc
EXECUTANT Actiuni gresite 1. Montari gresite ale conexiunilor electrice (instalatii de DECES 7 1 3
iluminat, motoare electrice, panouri de actionare ET, etc.) (F1)
2. Manevre gresite: manevrarea in sarcina sau in regim de DECES 7 1 3
scurtcircuit a separatoarelor si/sau neidentificarea corecta a
partilor din instalatii. (F2)
3. Neintreruperea tensiunii pe reteaua electrica pe parcursul DECES 7 2 4
careia executa interventii (F3)
4. Pozitionari gresite la lucrul la inaltime in planuri suprapuse ITM 3 1 2
(pozitionare gresita a mijloacelor de ridicat, pozitionari gresite 45-180 zile
fata de echipament) (F4)
5. Cadere la acelasi nivel prin impiedicare, dezechilibrare, ITM 3 1 2
alunecare, la deplasarea pedestra (F5) 45-180 zile
6. Neutilizarea mijloacelor de protectie si/sau utilizarea sculelor DECES 7 1 3
deteriorate sau improvizate (viziera de protectie, scule fara
manere electroizolante, etc.) (F6)
7. Cadere de la inaltime prin dezechilibrare sau alunecare (F7) DECES 7 1 3
8. Lovire datorita neatentiei cand se misca printre corpuri ITM 2 1 1
contondente (F8) 3-45 zile
9. Utilizarea necorespunzatoare a stingatoarelor datorita INV. 5 1 3
necunoasterii modului de operare (F9) Gr. II
10. Identificarea gresita a retelei (cablurilor) pe care trebuie DECES 7 1 3
intervenit (F10)
11. Deplasari, stationari in zone periculoase, cai de acces ale DECES 7 2 4
mijloacelor de transport, sub sarcini suspendate etc. (F11)
12. Efectuare de operatii neprevazute prin sarcina de munca – DECES 7 1 3
pornirea sau intreruperea functionarii echipamentelor tehnice
(F12)
Componenta Factori Forma concreta Consecinta Clasa de Clasa de Nivel
sistemului de de risc identificati de manifestare a factorului de risc maxima gravitate probabilitate partial de
munca previzibila risc
EXECUTANT Omisiuni 13. Nesincronizare la lucrul in echipa (F13) DECES 7 1 3
14. Lipsa sistemelor de siguranta impotriva accesului DECES 7 1 3
persoanelor traine la panourile de pornire-oprire a retelei, pe
timpul interventiilor (F14)
15. Neanuntarea personalului afectat despre oprirea curentului DECES 7 1 3
electric, sau despre pornirea acestuia, dupa terminarea
interventiilor (F15)
16. Neutilizarea echipamentului individual de protectie, cisme, DECES 7 1 3
manusi electroizolante etc. (F16)
SARCINA Continut necoresp. in 17. Lipsa platformelor certificate pentru lucrul la inaltime (F17) DECES 7 2 4
DE MUNCA rap. Cu cerintele de sec.

18. Nerespectarea etapelor obligatorii si a masurilor de asigurare DECES 7 2 4


a zonei de lucru: delimitarea corespunzatoare a zonei de lucru;
fixarea necorespunzatoare a scurtcircuitoarelor (strangere
insuficienta pe conductor, nelegare la pamant, etc.) (F18)
Sarcina sub/ suprad. in 19. Effort dinamic si pozitii de lucru fortate la activitati in spatii ITM 2 3 2
raport cu cerintele de inguste sau la inaltime joasa (F19) 3-45 zile
securitate
20. Lucrul in conditii de stres cauzat de constientizarea riscului ITM 2 3 2
de electrocutare (F20) 3-45 zile
21. Decizii dificile in timp scurt, in caz de avarii, caderi de ITM 2 3 2
tensiune etc. (F21) 3-45 zile
MEDIUL DE Factori de risc FIZIC 22. Temperatura ridicata sau scazuta a aerului, functie de ITM 2 3 2
MUNCA 3-45 zile
conditiile atmosferice (F22)
23. Iluminat insufucient in anumite locuri de munca inchise ITM 2 1 1
(F23) 3-45 zile
24. Substante cancerigene aflate in componenta izolatorilor sau DECES 7 2 4
al peretilor (F24)
25. Curenti de aer puternici pe timpul actiunilor efectuate la ITM 2 3 2
exterior iarna (F25) 3-45 zile
26. Calamitati naturale: seisme, trasnet, prabusiri de copaci DECES 7 1 3
(F26)
Componenta Factori Forma concreta Consecinta Clasa de Clasa de Nivel
sistemului de de risc identificati de manifestare a factorului de risc maxima gravitate probabilitate partial de
munca previzibila risc
MEDIUL DE Factori de risc FIZIC 27. Zgomot de la echipamentele de munca la deplasarea in ITM 2 3 2
MUNCA 3-45 zile
sectiile tehnologice, acolo unde sunt interventii (F27)
28. Radiatii electromagnetice de frecventa inalta, medie si joasa ITM 2 3 2
(F28) 3-45 zile
29. Potential electrostatic – lucru cu si in prezenta curentului DECES 7 1 3
electric (F29)
MEDIUL DE Factori de risc 30. Gaze toxice-vapori diluanti de la impregnare sau rezultati DECES 7 1 3
MUNCA CHIMIC din topirea izolatiilor in incaperi si spatii neaerisite (F30)
31. Gaze toxice, de la fluidele vehiculate in sectiile tehnologice DECES 7 1 3
unde au loc interventiile, reparatiile etc. (F31)
MIJLOACE Factori de risc 32. Lovire, antrenare la organe de masini in miscare (masina de INV. 4 1 2
DE MECANIC Gr. III
PRODUCTIE
gaurit, polizor dublu, motor) (F32)
33. Acrosarea de catre mijloacele de transport (autovehicule, DECES 7 1 3
vagoane sau locomotive) in incinta societatii sau pe timpul
deplasarii intre diferite locuri de munca (F33)
34. Caderea/alunerarea scarilor pe timpul accesului la inaltime, ITM 3 1 2
datorita sprijinirii deficiente (F34) 45-180 zile
35. Leziuni provocate de manevrarea gresita a sculelor si ITM 3 1 2
pieselor cu suprafete intepatoare, taioase (F35) 45-180 zile
36. Cadere libera de obiecte de la inaltime, bucati de tabla, DECES 7 1 3
scule, echipamente, etc. (F36)
37. Proiectare de corpuri, particole, la utilizarea sculelor INV. 4 1 2
electrice: bormasina, polidisc etc. (F37) Gr. III
Factori de risc Termic 38. Arsuri provocate de 14emperature ridicata a diferitelor parti ITM 2 3 2
ale instalatiei, motoare, generator (F38) 3-45 zile
Factori de risc Electric 39.Electrocutare prin atingere directa din cauza unor defecte de DECES 7 2 4
protectie sau a unor defecte de izolatie a cablurilor de
alimentare (F39)
40. Electrocutare prin atingere indirecta din cauza unor DECES 7 2 4
defectiuni la instalatiei de impamantare si legare la nul (F40)

Componenta Factori Forma concreta Consecinta Clasa de Clasa de Nivel


sistemului de de risc identificati de manifestare a factorului de risc maxima gravitate probabilitate partial de
munca previzibila risc
MIJLOACE Factori de risc Chimic 41. Afectiuni ale pieli, dermatite de contact, la contactul ITM 2 1 1
DE 3-45 zile
PRODUCTIE
mainilor sau a altor parti ale corpului cu substante toxice; (F41)
42. Contact la nivelul ochilor cu substante toxice sau caustice INV. 4 1 2
(F42) Gr. III

Reprezentare grafică a nivelurilor parţiale de risc corespunzător factorilor de risc.


NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1F2F3F4F5F6F7F8F9F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
F39
F40
F41
F42
FACTORI DE RISC

REPREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR


SISTEMULUI DE MUNCA
Loc de munca: electrician exploatare echipamente electrice
Sectia Electrica
38.09 % -- EXECUTANT
11.90 % -- SARCINA DE MUNCA
23.80 % -- MEDIUL DE MUNCA
26.19 % -- MIJLOACE DE PRODUCTIE
Nivel global de risc: 2.92 %

executant

sarcina de
munca
mediul de
munca
mijloace de
productie

INTERPRETAREA REZULTATELOR SI CONCLUZIILE EVALUARII PENTRU


Locul de munca: ELECTRICIAN EXPLOATARE ECHIPAMENTE ELECTRICE

Nivelul de risc global calculat pentru locul "Electrician exploatare echipamente electrice" este 2.92%,
valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc mediu.
Prelucrarea grafica a datelor din Fisa de evaluare a locului de munca este prezentata in anexa nr. 2.
Rezultatul este sustinut de "Fisa de evaluare a locului de munca" (anexa nr.1), din care se observa
cadin totalul de 4 2 factori de risc identificati, 16.66% ( 7 ) depasesc ca nivel partial de risc valoarea 3,
incadrandu-se in categoria nivelelor de risc mari, putand avea consecinteireversibile asupra executantului.
Pentru acesti factori s-a intocmit Fisa de masuri (anexa nr. 4).
In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare (a se vedea si prezentarea grafica din
anexa nr. 3), situatia se prezinta dupa cum urmeaza:
38.09 % sunt factori proprii EXECUTANT
11.90 % sunt factori proprii SARCINII DE MUNCA
23.80 % sunt factori proprii MEDIULUI DE MUNCA
26.19 % sunt factori proprii MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

Din analiza "Fisei de evaluare a locului de munca" se constata 64.28 % ( 2 7 ) dintre factorii de risc
identificati prezinta un nivel de gravitate maxima ce poate avea consecinte ireversibile asupra executantului
(deces sau invaliditate).

FISA DE MASURI SPECIFICE PROPUSE PENTRU


Electrician exploatare echipamente electrice
Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse
crt. risc
1. Neintreruperea tensiunii pe 4 1. Electricieni vor respecta sarcina de munca si masurile tehnice de protectia muncii la
reteaua electrica pe parcursul executarea lucrarilor cu scoatere de sub tensiune, in instalatiile electrice in exploatare
careia executa interventii (F3) 2. Conducatorul locului de munca va efectua instruirea periodica al personalului
2. Deplasari, stationari in zone 4 - semnalizarea de securitate a zonelor periculoase
periculoase, cai de acces ale - delimitarea zonelor cu banda avertizoare, ingradirea acestora dupa caz
mijloacelor de transport, sub - respectarea codului rutier la deplasarea pe caile de acces ale autovehicolelor
sarcini suspendate etc. (F11) - instruirea lucratorilor cu riscurile si masurile ce trebuiesc luate
- sanctionarea lucratorilor care nu respecta masurile de securitate
3. Lipsa platformelor certificate 4 Masuri tehnice
pentru lucrul la inaltime (F17) • Achizitionarea de schele certificate si omologate
• Achizitionarea de centuri de siguranta
• Dupa caz, in functie de complexitatea lucrarilor, achizitionarea de scari portabile
sau suspendate
Masuri organizatorice
• Cel mai potrivit mijloc de acces la posturile de lucru temporare la înălţime
trebuie să fie ales în funcţie de frecvenţa de circulaţie, de înălţimea la care trebuie să se
ajungă şi de durata de utilizare. Alegerea făcută trebuie să permită evacuarea în caz de
pericol iminent. Trecerea, într-un sens sau în altul, între mijlocul de acces şi platforme,
planşee sau pasarele nu trebuie să creeze riscuri suplimentare de cădere.
Scările nu pot să fie utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care
utilizarea altor echipamente de muncă mai sigure nu se justifică din cauza nivelului redus
de risc şi din cauza fie a duratei scurte de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale
locului de muncă respectiv, care nu se pot modifica de către angajator.
Conducatorul locului de munca va asigura respectarea prevederilor privind masurile
ce trebuie respectate la efectuarea unor lucrari la inaltime in instalatiile electrice
Se vor asigura mijloace de protectie
Se va purta obligatoriu Echipamentul Individual de Protectie

Nr. Factor de risc Nivel de Masuri propuse


crt. risc
4. Nerespectarea etapelor obligatorii 4 Masuri tehnice:
si a masurilor de asigurare a zonei - acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale
de lucru: delimitarea instalatiilor si echipamentelor electrice;
corespunzatoare a zonei de lucru; - ingradiri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare;
fixarea necorespunzatoare a - scoaterea de sub tensiune a instalatiilor
scurtcircuitoarelor (strangere Masuri organizatorice
insuficienta pe conductor, • Existenta de instructiuni clare, complete si pe intelesul lucratorilor
nelegare la pamant, etc.) (F18) • Cursuri de calificare, perfectionare
• Instruirea periodica a lucratorilor cu metodele de lucru nepericuloase, testarea de
verificare a cunostintelor
Organizarea si delimitarea zonelor de lucru, atunci cand se lucreaza pe nivele sau in
cazul lucrarilor in comun cu tertii, intocmirea planurilor de lucru cu responsabilitati
pentru fiecare societate in parte.
5. Substante cancerigene aflate in 4 Masuri tehnice:
componenta izolatorilor sau al -inlocuirea folosirii materialelor cu continut de azbest cu materiale non-azbest;
peretilor (F24) Masuri organizatorice:
-stabilirea unei proceduri nepericuloase de folosire la echipamentele la care inca nu au
fost inlocuite;
-respectarea procedurilor de stocare a reziduurilor rezultate.
Electrocutare prin atingere directa Masuri tehnice:
din cauza unor defecte de 1. Masuri de protectie principale:
protectie sau a unor defecte de - folosirea tensiunilor foarte joase de securitate (TFJS);
izolatie a cablurilor de alimentare - legarea la pamant; legarea la nul de protectie;
(F39) - izolarea suplimentara de protectie aplicata utilajului in procesul de fabricatie;
- separarea de protectie.
2. Masuri de protectie secundare:
- izolarea amplasamentului; - egalizarea si/sau dirijarea potentialelor;
- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau unui curent de defect
periculoase;
- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante
3. Verificarea zilnica, prin sondaj, inainte de inceperea lucrului a cunostintelor cu privire
la pericolele de electrocutare;
FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE PENTRU
Electrician exploatare echipamente electrice
• Insusirea si respectarea legislatiei de securitate a muncii si normele de aplicare a acestora;
• Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
• Aducerea la cunostiinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
• Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria persoana si
de alte persoane participante la procesul de munca;
• Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata a
conducatorul locului de munca;
• Utilizarea echipamentului individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat