Sunteți pe pagina 1din 1

Antet stanga eDevize

Beneficiar: Hotel Oradea


Executant: Buxai Iulian Radu
Proiectant: Buxai Iulian Radu
Obiectivul: Buxai Iulian Radu
Obiectul: 01 Camera_de_hotel
Stadiul fizic: 3 Transport materiale

Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 30013 - Transportul rutier al materialelor usoare cu tona 1.000 12.29 12.29
autocamionul pe dist. = 15km
1 30069 - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 2.000 16.66 33.33
autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 18 km
1 8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului tona 5.000 6.76 33.79
cu autobasculanta dist.=10 km

TOTAL GENERAL (fara TVA) 79.40


TVA (19.00%) 15.09
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 94.49

Director Sef proiect Ofertant

Deviz "3" - Formular C5 Pagina 1 din 1