Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „ȘTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

BUGET ȘI TREZORERIE PUBLICĂ

APLICAȚII

HILOTE CLAUDIA-ADELINA

FB, III
APLICAȚII

1. Presupunând că în etapa elaborării unui proiect de buget a fost respectată egalitatea dintre
venituri bugetare și alocării bugetare la nivelul sumei de 71530,6 mil. lei, se cere să se
determine mărimea deficitului bugetar în faza de execuție pentru toate situațiile posibile de
apariție a acesteia, știind că:
a) Cifrele nugetare efective se abat cu ±5% față de cele previzionate când sensul de evoluție a
veniturilor bugetare a fost diferit de sensul de evoluție al alocării bugetare;
b) Cifrele bugetare efective se abat cu ±5% și ±10% când abaterile celor 2 agregate bugetare au
avut același sens de evoluție.

Ordonați situațiile identificate în ordinea acceptabilității și sustenabilității acesteia.


100−5
I. Vbef<Vbpr Vbef= x 71530,6=67954,07 mil. lei
100

Abef=Apr Abef=71530,6 mil. lei

∆ba=Vbef-Abef=67954,07-71530,6= -3576,53 (deficitul bugetar absolut)


∆ba −3576,53
∆br= x100= x100= -5% (deficitul bugetar relativ)
Abef 71530,6

100−5
II. Vbef<Vbpr Vbef= x 71530,6=67954,07 mil. lei
100

100+5
Abef>Apr Abef= x 71530,6=75107,13 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=67954,07-75107,13= -7153,06
∆ba −7153,06
∆br= x100= x100= -9,52%
Abef 75107,13

100−10
III. Vbef<Vbpr Vbef= x 71530,6=64377,54 mil. lei
100

100−5
Abef<Apr Abef= x 71530,6=67954,07 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=64377,54-67954,07= -3576,53
∆ba −3576,53
∆br= x100= x100= -5,26%
Abef 67954,07

IV. Vbef=Vbpr Vbef=71530,6 mil. lei100+5
Abef>Apr Abef= x 71530,6=75107,13 mil. lei
100

-2-
∆ba=Vbef-Abef=71530,6-75107,13= -3576,53
∆ba −3576,53
∆br= x100= x100= -4,76%
Abef 75107,13

100+5
V. Vbef>Vbpr Vbef= x 71530,6=75107,13 mil. lei
100

100+10
Abef>Apr Abef= x 71530,6=78683,66 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=75107,13-78683,66= -3576,53
∆ba −3576,53
∆br= x100= x100= -4,54%
Abef 78683,66

Ordinea sustenabilității: V, IV, I, III, II.

2. În faza de elaborare a unui proiect de buget public veniturile au fost previzionate ca fiind
egale cu alocările la nivel de 85640. Procentele de abatare sunt:
a) Cifrele nugetare efective se abat cu ±3% față de cele previzionate când sensul de evoluție a
veniturilor bugetare a fost diferit de sensul de evoluție al alocării bugetare;
b) Cifrele bugetare efective se abat cu ±3% și ±8% când abaterile celor 2 agregate bugetare au
avut același sens de evoluție.

100−3
I. Vbef<Vbpr Vbef= x 85640=83070,8 mil. lei
100

Abef=Apr Abef=85640 mil. lei

∆ba=Vbef-Abef=83070,8-85640=-2569,2
∆ba −2569,2
∆br= x100= x100= -3%
Abef 85640

100−3
II. Vbef<Vbpr Vbef= x 85640=83070,8 mil. lei
100

100+3
Abef>Apr Abef= x 85640=88209,2 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=83070,8-88209,2= -5138,4
∆ba −5138,4
∆br= x100= x100= -5,82%
Abef 88209,2

100−3
III. Vbef<Vbpr Vbef= x 85640=83070,8 mil. lei
100

100−8
Abef>Apr Abef= x 85640=78788,8 mil. lei
100

-3-
∆ba=Vbef-Abef=83070,8-78788,8=4282
∆ba 4282
∆br= x100= x100=5,43%
Abef 78788,8

IV. Vbef=Vbpr Vbef=85640 mil. lei100+3
Abef>Apr Abef= x 85640=88209,2 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=85640-88209,2= -2569,2
∆ba −2569,2
∆br= x100= x100= -2,91%
Abef 88209,2

100+3
V. Vbef>Vbpr Vbef= x 85640=88209,2 mil. lei
100

100+8
Abef>Apr Abef= x 85640=92491,2 mil. lei
100

∆ba=Vbef-Abef=88209,2-92491,2= -4282
∆ba −4282
∆br= x100= x100= -4,62%
Abef 92491,2

Ordinea sustenabilității: IV, I, V, III, II.

3. La data de 31.12.2013, bugetul general consolidat prezintă următoarea situație:

INDICATOR VENITURI (mil. lei) CHELTUIELI (mil.lei)

BUGETUL DE STAT 98182,6 116359,4


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL
UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 55068,1 56777,6

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 50995,5 50808,8

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 1728,3 1715,3


FONDUL SPECIAL PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE
DE SĂNĂTATE 21194,6 21194,6
CREDITELE EXTERNE ACORDATE MINISTERELOR
- 15,5
BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL
ȘI/SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 19649,9 19056,1
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE 629,9 629,9

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI 1109 1100,5


BUGETUL COMPANIEI NAȚIONALE DE
AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN 7037,7 7037,7
ROMÂNIA

FONDUl DE PROPRIETATEA - -

TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 46303 46303


-4-
OPERAȚIUNI FINANCIARE (se scad) 7,6 5713,4
Tabel nr.11

Se cere să se determine cheltuielile general consolidate, veniturile general consolidate,


soldul bugetului general consolidat, știind că valoarea PIB în 2013 a fost de 639,3 mld. lei.

CTC=∑CPT-∑T+∑Cex-∑A

CTC=(116359+56777,6+50808,8+1715,3+21194,6+15,5+19056,1+629,9+1100,5+7037,7)-46303-
5713,4=222678,6

VTC=∑VT-∑T-∑A=(98182,6+55068,1+50995,5+1728,3+21194,6+19649,9+629,9+1109+7037,7)-
46303-7,6=209285

SVGC=VGC-CGC=209285-222678,6= -13393,6
−13393,6
SBGC/PIB= x100= -2,09%
639300

4. Bugetul general consolidat al unității administrativ teritoriale municipiul București pentru


anul 2017 este prezentat astfel:

INDICATORI VENITURI (mii lei) CHELTUIELI (mii lei)


BUGETUL LOCAL 3901676 4877176
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN 996219 996219
BUGETUL LOCAL
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE
DIN VENITURI PROPRII 1261417 1261417
BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE 40673 40673
BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE 1600 1600
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE
NERAMBURSABILE 2180,98 2180,98
Tabel nr. 22

CGC=∑CPT-∑T+∑Cex-∑A

CGCUAT=(4877176+996219+1261417+40673+1600+2180,98)=7179265,98

VGCUAT=∑VT-∑T=(3901676+996219+1261417+40673+1600+2180,98)=6203765,98

SBGC=VGC-CGC=6203765,98-7179265,98= -975500

5. La data de 30.06.2010, datele operaționale de execuție BGC a evoluat astfel:

INDICATOR VENITURI (mil. lei) CHELTUIELI (mil.lei)

BUGETUL DE STAT 27567,9 46819,7


BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL
UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 23391,7 22128,7

BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 20509,5 21307,6

1
Date preluate din Bugetul general consolidat pe anul 2013
Date preluate din Bugetul general consolidat propriu al municipiului București pe anul 2017
2

-5-
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 696,4 2250,8
FONDUL NAȚIONAL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE
SĂNĂTATE 7000,6 7581,9

CREDITELE EXTERNE ACORDATE MINISTERELOR - 113,9


BUGETUL INSTITUȚIILOR FINANȚATE INTEGRAL
ȘI/SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 11779,6 10754,1

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 1211,4 1211,4

TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 18384,4 18405,7

OPERAȚIUNI FINANCIARE (se scad) - 2097


3
Tabel nr. 3

Să se determine:

a) Excedentul sau deficitul aferent fiecărui buget component al bugetului general;


b) Veniturile BGC;
c) Cheltuielile BGC;
d) Soldul BGC.

SBS=VBS-CBS=27567,9-46819,7=-19251,8 (deficit)

SBL=VBL-CBL=23391,7-22128,7=1263 (excedent)

SBASS=VBASS-CBASS=20509,5-21307,6=-798,1 (deficit)

SBȘ=VBȘ-CBȘ=696,4-2250,8=-1554,4 (deficit)

SFNUASS=VFNUASS-CFNUASS=7000,6-7581,9=-581,3 (deficit)

SCREDIT EXT.=V CREDIT EXT.-C CREDIT EXT.= 0-113,9=-113,9 (deficit)

SBAVAS=VBAVAS-CBAVAS=11779,6-10754,1=1025,5 (excedent)

CGC=(46819,7+22128,7+21307,6+2250,8+7581,9+113,9+10754,1+1211,4)-18405,7-
2097=84083,5

VGC=(27567,9+23391,7+20509,5+696,4+7000,6+11779,6+1211,4)-18384,4=73772,7

SBGC=VGC-CGC=73772,7-84083,5= -10310,8

6. Se dau următoarele date referitoare la bugetele României pentru anii 2010 și 2012:

INDICATORI 2010 (mil.lei) 2012 (mil. lei)


VENITURI BS 27567,9 93719,4
CHELTUIELI BS 46819,7 112299,9
VENITURI BASS 20509,5 48943,8
CHELTUIELI BASS 21307,6 48716,3
VENITURI FONDUL SPECIAL PENTRU 7000,6 18848,9
ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE
CHELTUIELI FONDUL SPECIAL PENTRU

3
Date preluate din Bugetul general consolidat la data de 30.06.2010
-6-
ASIGURĂRILE SOCIALE DE SĂNĂTATE 7581,9 18828,9
VENITURI BL 23391,7 50929,3
CHELTUIELI BL 22128,7 52149,3
CHELTUIELI PENTRU TRANSFERURI ÎNTRE
BUGETE (se scad) 18405,7 45047
PIB (mld. lei) 522,6 596,7
Tabel nr. 44

Să se determine:

a) Mărimea soldului fiecărui buget în cei 2 ani;


b) Ponderea soldului fiecărui buget în bugetul respectiv;
c) Mărimea cheltuielilor publice consolidate în cei 2 ani;
d) Mărimea soldului ansamblului bugetelor consolidate;
e) Ponderea soldului ansamblului bugetelor în cheltuielile consolidate în cei 2 ani și în PIB.

SBS(2010)=VBS(2010)-CBS(2010)= 27567,9-46819,7= -19251,8

SBS(2012)=VBS(2012)-CBS(2012)= 93719,4-112299,9= -18,580,5

SBASS(2010)=VBASS(2010)-CBASS(2010)=20509,5-21307,6= -798,1

SBASS(2012)=VBASS(2012)-CBASS(2012)= 48943,8-48716,3=227,5

SF.S.(2010)=VF.S.(2010)-CF.S.(2010)= 7000,6-7581,9= -581,3

SF.S.(2012)=VF.S.(2012)-CF.S.(2012)= 18848,9-18828,9=20

SBL(2010)=VBL(2010)-CBL(2010)= 23391,7-22128,7=1263

SBL(2012)=VBL(2012)-CBL(2012)= 50929,3-52149,3= -1220

SBS −19251,8
SBS/CBS(2010)=CBS x100= x100= -41,11%
46819,7

SBS −18580,5
SBS/VBS(2012)=VBS x100= x100= -19,82%
93719,4

SBASS −798,1
SBASS/CBASS(2010)=CBASS x100= x100= -3,74%
21307,6

SBASS 227,5
SBASS/VBASS(2012)=VBASS x100= x100=0,46%
48943,8

SFS −581,3
SFS/CFS(2010)=CFS x100= x100= -7,66%
7581,9

SFS 20
SFS/VFS(2012)=VFS x100= x100=0,1%
18848,9

SBL 1263
SBL/CBL(2010)=CBL x100= x100=5,7%
22128,7

Date preluate din Bugetele generale consolidate pentru anii 2010 și 2012
4

-7-
SBL −1220
SBL/VBL2012)=VBL x100= x100= -2,39%
50929,3

CGC2010=∑CPT-∑T=(46819,7+21307,6+7581,9+22128,7)-18405,7=79432,2

CGC2012=∑CPT-∑T=(112299,9+48716,3+18828,9+52149,3)-45047=186947,4

VGC2010=(27567,9+20509,5+7000,6+23391,7)=78469,7

VGC2012=(93719,4+48943,8+18848,9+50929,3)=212441,4

SBGC(2010)=VGC2010-CGC2010=78469,7-79432,2= -962,5 (deficit)

SBGC(2012)=VGC2012-CGC2012=212441,4-186947,4=25494 (excedent)
−962,5
SBGC(2010)/CGC(2010)= x 100= -1,21%
79432,2

25494
SBGC(2012)/CGC(2012)= x 100=13,63%
186947,4

−962,5
SBGC(2010)/PIB(2010)= x 100= -0,18%
522600

25494
SBGC(2012)/PIB(2012)= x 100=4,27%
596700

7. Se dau următoarele date referitoare la bugetele României pentru anii 2016 și 2017:

INDICATORI CHELTUIELI (mil. lei) 2016 2017


BUGETUL DE STAT 51995 49296,3
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE 25533,2 24362,5
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 22905,5 21659,4
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 404,9 462,7
FONDUL SPECIAL PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE DE 10186
SĂNĂTATE 11912,6
ALTE BUGETE 8538,4 7756,9
TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 19277,4 19621
OPERAȚIUNI FINANCIARE (se scad) 1449,6 2143,3
PIB 757031 816500
POPULAȚIA 19,76 19,76
IP 101,02(%) 100,5(%)
INDICATORI VENITURI (mil. lei) 2016 2017
BUGETUL DE STAT 41825,9 41622,8
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT AL UNITĂȚILOR 30594,6
ADMINISTRATIV TERITORIALE 28838,5
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT 21825,1 23284,9
BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ 763,7 898,2
FONDUL SPECIAL PENTRU ASIGURĂRILE SOCIALE DE 11406,9
SĂNĂTATE 9674
ALTE BUGETE 9907,8 10078,2
TRANSFERURI ÎNTRE BUGETE (se scad) 19621 19277,4
OPERAȚIUNI FINANCIARE (se scad) 36,8 217,5
Tabel nr. 55

Date preluate din Bugetele generale consolidate pentru anii 2016 și 2017
5

-8-
1. INDICATORI DE NIVEL CHELTUIELI
CGCn

Volumul nivelului CGC=∑CPT-∑T-∑A =>


CGC
CGCr= IP

CGCn2016=(51995+25533,2+22905,5+404,9+11912,6+8538,4)-19277,4-1449,6=100562,6

CGCn2017=91959,5
CGCn2016 100562,6
CGCr2016= 𝑥100 = 𝑥100 =99547,21
IP 101,02

CGCn2017 91959,5
CGCr2017= 𝑥100 = 𝑥100 =91501,94
IP 100,5

CGCn2016 100562,6
CGC/LOC2016= = =5089,2
POP 19,76

CGCn2017 91959,5
CGC/LOC2017= = =4653,82
POP 19,76

100562,6
CGC2016/PIB= x100=13,28%
757031

91959,5
CGC2017/PIB= x100=11,26%
816500

2. INDICATORI DE STRUCTURĂ CHELTUIELI

2016
CBS 51995
g1(%)= x100= x100=42,86%
CPT 121289,6

CBUAT 25533,2
g2(%)= x100= x100=21,05%
CPT 121289,6

CBASS 22905,5
g3(%)= x100= x100=18,88%
CPT 121289,6

CBȘ 404,9
g4(%)= x100= x100=0,33%
CPT 121289,6

CFNUASS 11912,6
g5(%)= x100= x100=9,82%
CPT 121289,6

CAB 8538,4
g6(%)= x100= x100=7,03%
CPT 121289,6

2017
CBS 49296,3
g1(%)= x100= x100=43,34%
CPT 113723,8

-9-
CBUAT 24362,5
g2(%)= x100= x100=21,42%
CPT 113723,8

CBASS 21659,4
g3(%)= x100= x100=19,04%
CPT 113723,8

CBȘ 462,7
g4(%)= x100= x100=0,4%
CPT 113723,8

CFNUASS 10186
g5(%)= x100= x100=8,95%
CPT 113723,8

CAB 7756,9
g6(%)= x100= x100=6,82%
CPT 113723,8

3. INDICATORI DE DINAMICĂ CHELTUIELI


a) Modificarea absolută

∆CGCn=CGCn2017- CGCn2016=91959,5-100562,6= -8603,1

∆CGCr=CGCr2017- CGCr2016=91501,99-99547,21= -8045,22

b) Modificarea relativă
CGCn2017− CGCn2016 91959,5−100562,6
∆ CGCn= x 100= x100= -8,55%
CGCn2016 100562,6

CGCr2017− CGCr2016 91501,99−99547,21


∆ CGCr= x 100= x100= -8,08%
CGCr2016 99547,21

c) Modificarea ponderii în PIB


CGC2017 CGC2016 91959,5 100562,6
∆ CGC/PIB= - = - =0,11-0,13= -0,02
PIB2017 PIB2016 816500 757031

d) Modificarea cheltuielilor medii pe locuitor


CGC2017 CGC2016 91959,5 100562,6
∆ CGC= - = - =4653,82-5089,20= -435,38
LOC LOC 19,76 19,76

e) Coeficientul de concordanță

CGC2017 91959,5
ICGC CGC2016 100562,6 0,91
K=
IPIB
= PIB2017 = 816500 =0,10=9,1
CGC2016 757031

f) Coeficientul de elasticitate

CGC2017− CGC2016 −8603,1


x100 100562,6
x100
CGC2016
e= PIB2017−PIB2016 = 59469 = -1,089%
x 100 757031
x 100
PIB2016

- 10 -
1. INDICATORI DE NIVEL VENITURI
VGCn

Volumul nivelului VGC=∑VPT-∑T-∑A =>


VGC
VGCr= IP

VGCn2016=93177,2

VGCn2017=98390,7
VGCn2016 93177,2
VGCr2016= 𝑥100 = 𝑥100 =92236,38
IP 101,02

VGCn2017 98390,7
VGCr2017= 𝑥100 = 𝑥100 =97901,19
IP 100,5

VGCn2016 93177,2
VGC/LOC2016= = =4715,44
POP 19,76

VGCn2017 98390,7
VGC/LOC2017= = =4979,28
POP 19,76

93177,2
VGC2016/PIB= x100=12,30%
757031

98390,7
VGC2017/PIB= x100=12,05%
816500

2. INDICATORI DE STRUCTURĂ VENITURI

2016
VBS 41825,9
g1(%)= x100= x100=37,06%
VPT 112835

VBUAT 28838,5
g2(%)= x100= x100=25,55%
VPT 112835

VBASS 21825,1
g3(%)= x100= x100=19,34%
VPT 112835

VBȘ 763,7
g4(%)= x100= x100=0,67%
VPT 112835

VFNUASS 9674
g5(%)= x100= x100=8,57%
VPT 112835

VAB 9907,8
g6(%)= x100= x100=8,78%
VPT 112835

2017
VBS 41622,8
g1(%)= x100= x100=35,30%
VPT 117885,6

- 11 -
VBUAT 30594,6
g2(%)= x100= x100=25,95%
VPT 117885,6

VBASS 23284,9
g3(%)= x100= x100=19,75%
VPT 117885,6

VBȘ 898,2
g4(%)= x100= x100=0,76%
VPT 117885,6

VFNUASS 11406,9
g5(%)= x100= x100=9,67%
VPT 117885,6

VAB 10078,2
g6(%)= x100= x100=8,54%
VPT 117885,6

3. INDICATORI DE DINAMICĂ VENITURI


a) Modificarea absolută

∆VGCn=VGCn2017- VGCn2016=98390,7-93177,2= 5213,5

∆VGCr=VGCr2017- VGCr2016=97901,19-92236,38= 5604,8

b) Modificarea relativă
VGCn2017− VGCn2016 98390,7−93177,2
∆ VGCn= x 100= x100= 5,59%
VGCn2016 93177,2

VGCr2017− VGCr2016 97901,19−92236,38


∆ VGCr= x 100= x100= 6,14%
VGCr2016 92236,38

c) Modificarea ponderii în PIB


VGC2017 VGC2016 98390,7 93177,2
∆ VGC/PIB= - = - =0,12-0,12= 0
PIB2017 PIB2016 816500 757031

d) Modificarea cheltuielilor medii pe locuitor


VGC2017 VGC2016 98390,7 93177,2
∆ VGC= - = - =4979,28-4715,44= 263,84
LOC LOC 19,76 19,76

e) Coeficientul de concordanță
VGC2017
IVGC VGC2016 1,055
K=
IPIB
= PIB2017 =1,078=0,97
VGC2016

f) Coeficientul de elasticitate
VGC2017− VGC2016
VGC2016
x100 5,59
e= PIB2017−PIB2016 = = 0,71%
x 100 7,85
PIB2016

- 12 -
8. Să se analizeze în structură și dinamică următoarele date:

INDICATORI 2014 2015 2016 2017


Venituri curente 86878.4 97479.9 94887.8 96789.8
Venituri fiscale 80538.1 89572.7 87323.3 85072.2
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din capital 22014.9 24614.9 26473.3 26431.3
Impozit pe profit 12190.3 13772.7 15394.7 14691.3
Impozit pe salarii și venit 8387.7 9226.9 9505.3 9727.8
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 1436.9 1615.4 1573.3 2012.2
Impozite și taxe pe proprietate 1685.3 1170.5 1051.3 94.5
Impozite și taxe pe bunuri și servicii 56187.7 62965.9 58862.7 57494.1
TVA 31587.7 35919.4 31166.6 30022.2
Accize 22755.4 24654.4 25556.2 25167.3
Alte impozite și taxe pe bunuri și servicii 1017.4 1019.2 855.8 935
Taxă pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități 827.1 1372.9 1284.1 1369.6
Impozitul pe comerț exterior (taxe vamale) 643 816 882.7 933.3
Alte impozite și taxe fiscale 7.3 5.5 53.3 119
Contribuții de asigurări 175.3 192.9 1010.3 1540.7
Venituri nefiscale 6164.9 7714.3 6554.2 10176.9
Subvenții 0 0 0 0
Venituri din capital 286.3 394.5 346.8 317.2
Donații 18.8 0 0 0
Sume de la UE în contul plăților efectuate 6270.5 7552.9 129 -110.8
Operațiuni financiare 118.5 28 39.5 218.7
Sume încasate în contul unic, la bugetul de stat 272.7 -28.8 472.7 29.1
Alte sume primite de la UE pentru programele operaționale
finanțate în cadrul obiectivului convergență 1524.9 -139.3 0 -153.5
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 0 418.3 5600.7 15931.3
TOTAL VENITURI 340989.1 380339.1 369023.6 378809.2
6
Tabel nr. 6

INDICATORI 2015/ 2014 2016/ 2014 2017/ 2014


∆(mil. lei) % ∆ (mil. lei) % ∆ (mil. lei) %
Venituri curente 10601.5 0.12 8009.4 0.09 9911.4 0.11
Venituri fiscale 9034.6 0.11 6785.2 0.08 4534.1 0.06
Impozitul pe profit, salarii, venit și câștiguri din
capital 2600 0.12 4458.4 0.20 4416.4 0.20
Impozit pe profit 1582.4 0.13 3204.4 0.26 2501 0.21
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital 178.5 0.12 136.4 0.09 575.3 0.40
Impozite și taxe pe proprietate -514.8 -0.31 -634 -0.38 -1590.8 -0.94
Impozite și taxe pe bunuri și servicii 6778.2 0.12 2675 0.05 1306.4 0.02
TVA 4331.7 0.14 -421.1 -0.01 -1565.5 -0.05
Tabel nr. 77

6
Date preluate din Bugetul de stat al anilor 2014-2017
7
Centralizarea datelor preluate din Bugetul de stat al anilor 2014-2017
- 13 -
9.

INDICATORI VENITURI Secțiunea de funcționare Secțiunea de dezvoltare TOTAL


(mil.
∆ (mil.lei) % ∆ (mil.lei) % lei)
VENITURI PROPRII 186524 0.52378 300 0.00084 186824
VENITURI CURENTE 229484 0.64441 39210 0.11011 268694
VENITURI FISCALE 214770 0.60309 0 - 214770
IMPOZIT PE VENIT ȘI PROFIT 70425 0.19776 0 - 70425
IMPOZIT PE VENIT PERSOANE
JURIDICE 1500 0.00421 0 - 1500
IMPOZIT PE VENIT PERSOANE FIZICE 68925 0.19355 0 - 68925
IMPOZIT PE VENIT 1800 0.00505 0 - 1800
COTE DEFALCATE 67125 0.18849 0 - 67125
IMPOZIT ȘI TAXE PE PROPRIETATE 39600 0.11120 0 - 39600
IMPOZIT PE TEREN 33000 0.09267 0 - 33000
IMPOZIT PE CLĂDIRI 5000 0.01404 0 - 5000
TAXE DE TIMBRU 1500 0.00421 0 - 1500
ALTE TAXE PE PROPRIETATE 100 0.00028 0 - 100
IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI
SERVICII 104746 0.29414 0 - 104746
SUME DEFALCATE DIN TVA 82170 0.23074 0 - 82170
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI
ȘI SERVICII 150 0.00042 0 - 150
TAXE PE SERVICII 25 0.00007 0 - 25
TAXE PENTRU UTILIZAREA
BUNURILOR 22400 0.06290 0 - 22400
TAXE PENTRU UTILIZAREA
MIJLOACELOR DE TRANSPORT 19000 0.05335 0 - 19000
TAXE DE AUTORIZARE DE
FUNCȚIUNE 3000 0.00842 0 - 3000
ALTE TAXE PE PROPRIETATE 400 0.00112 0 - 400
VENITURI NEFISCALE 14714 0.04132 39210 0.11011 53924
VENITURI DIN PROPRIETATE 16500 0.04633 0 - 16500
VENITURI DIN VÂNZARE DE BUNURI
ȘI SERVICII -1786 -0.00502 39210 0.11011 37424
VENITURI DIN PRESTĂRI DE
SERVICII 6224 0.01748 0 - 6224
VENITURI DIN ELIBERĂRI PERMISE 2000 0.00562 0 - 2000
AMENZI, PENALITĂȚI 13500 0.03791 0 - 13500
DIVERSE VENITURI 15700 0.04409 0 - 15700
TRANSFERURI -39210 -0.11011 39210 0.11011 0
VENITURI DIN CAPITAL 0 - 300 0.00084 300
SUBVENȚII 90 0.00025 19184 0.05387 19274
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 90 0.00025 19184 0.05387 19274
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE
STAT DE CAPITAL 0 - 13248 0.03720 13248
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE
STAT CURENTE 90 0.00025 5935 0.01667 6025
SUME POST-ADERARE 0 - 67844 0.19051 67844
FEDR 0 - 51539 0.14473 51539

- 14 -
IEVP 0 - 0 0.00000 0
COOP. ELVEȚIA-ROMÂNIA 0 - 16298 0.04577 16298
TOTAL VENITURI 1179556 350672 1530228
INDICATORI CHELTUIELI
SERVICII PUBLICE GENERALE 24844 0.06974 640100 1.79689 664944
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI
EXTERNE 9823 0.02758 640100 1.79689 649923
ALTE SERVICII PUBLICE 8171 0.02294 0 - 8171
TRANZACȚII, DATORII ȘI
ÎMPRUMUTURI 6850 0.01923 0 - 6850
APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 5193 0.01458 355600 0.99824 360793
CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 112110 0.31472 40455 0.11357 152565
ÎNVĂȚĂMÂNT 81907 0.22993 29862 0.08383 111769
SĂNĂTATE 4817 0.01352 0 - 4817
CULTURĂ 12473 0.03501 10533 0.02957 23006
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12912 0.03625 60000 0.16843 72912
SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 35351 0.09924 28435 0.07982 63786
SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 15666 0.04398 21417 0.06012 37083
PROTECȚIA MEDIULUI 19695 0.05529 7018 0.01970 26713
ACȚIUNE ECONOMICĂ 52074 0.14618 56766 0.15935 108840
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE 0 - 1526 0.00428 1526
COMBUSTIBIL 25600 0.07186 2013 0.00565 27613
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ 24 0.00007 0 - 24
TRANSPORTURI 26450 0.07425 53227 0.14942 79677
TOTAL CHELTUIELI 453960 - 1947052 - 2401012
Tabel nr. 8

10. Analizați indicatorii cu privire la execuția bugetului local al orașului Suceava la 30.06.2015
pe baza datelor din tabelul următor:

VENITURI SUME
Venituri totale încasate 125890948
Venituri totale programate 219172723
Venituri proprii încasate 71053657
Venituri proprii programate 111738763
Venituri proprii încasate 71053657
Venituri totale încasate 125890948
Venituri depersonalizate încasate 71398557
Venituri totale încasate 125890948
Venituri fiscale cumulate în anul anterior 22553847
Total încasări venituri fiscale în anul anterior 36674711
Venituri fiscale cumulate în anul de calcul 23262190
CHELTUIELI SUME
Plăți aferente secțiunii de funcționare 110056626
Total plăți 125324426
Plăși aferente secțiunii de dezvoltare 15267800
Total plăți 125324426
- 15 -
Venituri încasate-(plăți efectuate+plăți restante) -2954097
Venituri încasate-(plăți efectuate+plăți restante) 78177
Tabel nr. 98

Analiza indicatorilor privind veniturile

INDICATOR PROCENT
Gradul de realizare al veniturilor 57.44
Gradul de realizare al veniturilor proprii 63.59
Gradul de finanțare de venituri proprii 56.44
Gradul de autofinanțare 31.67
Tabel nr. 10

11. Se consideră că o persoană fizică deținea în 2015 o proprietate rezidențială construită cu


pereți de cărămidă arsă, dotată cu toate utilitățile și cu o suprafață utilă de 70 m2. Zona
localității este C și rangul 3. Proprietatea este situată într-un bloc cu 5 etaje și mai mult de 7
apartamente, anul finalizării fiind 2000. Să se determine impozitul pe proprietate, știind că se
aplică o cotă de impozit de 0,1% și o cotă adițională de 10%. Să se determine care este
valoarea impozitului dacă acesta se achită integral până șa 31 martie.

I. Determinarea valorii impozabile

Sd=70m2x1,4=9,8

Vi=SdxV lei/m2=98m2x1000 lei/m2=98000 lei

Vi=98000x(2,10-0,1)=98000x2=196000

Reducere=196000x30%=58800

Vi=196000-58800=137200

II. Determinarea impozitului pe proprietate

Imp= VixCi=137200x0,1%=137,2

Imp final=137,2+10%x137,2=150,92 lei

Imp plătit=150,92*0,9=135,828≅136 lei

12. Un apartament cu 3 camere din cărămidă arsă, în suprafață de 68m2, din care 58m2 cu
destinație rezidențială și 10 m2 cu destinație nerezidențială, construit in 1990 și situat în zona
A a orașului de rang 2 este deținut de o persoană fizică. Valoarea la 31.12.2016 rezultată
dintr-un raport de evaluarea este de 200000 de lei. Să se determine impozitul total pentru
clădire, știind că cotele pentru impozitare sunt de 1,5% pentru suprafețele în scop
nerezidențiale și 0,08% pentru suprafețele în scop rezidențial.

8
Date preluate din Bugetul local al orașului Suceava la data de 30.06.2015
- 16 -
Sd=68 m2x1,4=95,2

Sdnerezidențial=10 m2x1,4=14 m2
14m2
Cota procentuală a suprafeței în scop nerezidențial= x100=14,7%
95,2m2

Valoarea aferentă încăperilor nerezidențiale=14,7%x200000=29400

Imp aferent suprafeței nerezidențiale=1,5%x29400=441 lei

Imp suprafața rezidențială=Sd=58m2x1,4=81,2m2

Val ajustată cu coef.=81,2m2x2.3x1000 lei/m2=186760 lei

Reducere=186760x10%=186,76

Vi=186760-186,76=186573,24

Imp=186573,24x0.08%=149,25

Imp total=480+149,25=629,25≅629 lei

13. Să se determine impozitul pe teren total datorat de contribuabil știind că prin hotărârea
Consiliului Local s-a stabilit o cotă adițională de 45%.
1) Teren zona A de 500m2 (0,05 ha); rang localitate 3

Imp teren=0,0500x18980,5 lei/ha=949,025 lei

Suma în lei/ha după aplicarea cotei adiționale =13090x45%+13090=18980,5

2)

Nr. Categorie de Sumă coeficient Coeficient de Impozit datorat Impozit ajustat cu coeficientul
Crt. folosință zonă corecție adițional (lei/ha)
1. Teren arabil 21 3 63 93
2. Pășune 19 3 57 84
3. Fâneață 19 3 57 84
Tabel nr. 11

Imp teren zona B=0,0300x93+0,0300x84+0,1800x84=20,43 lei/ha

Impozit teren zona B=0,950x93+0,0200x84=4,935

Imp total=949,025+20,43+4,935=974,408≅974 lei

14. Calculați impozitele directe, indirecte, veniturile fiscale și veniturile totale din următorul
tabel ce reprezintă evoluția și principalele caracteristici ale veniturilor Bugetelor generale
consolidate în perioada 2000-2010.

INDICATOR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Impozit pe profit 2,6 1,9 2 2,3 2,7 2,3 2,4 2,3 2 2,4 3,5
- 17 -
Impozit pe venit 3,4 3,2 2,8 2,8 3,1 2,9 3,1 3,3 2,6 3,7 0,2
Contribuții de asigurări
sociale 10,9 10,8 11 9,8 9,5 9,2 9,6 10 10,6 9,5 8,9
TVA 6,3 6,4 6,9 7,2 7,2 7,1 7,2 7,3 7,3 6,8 7,7
Accize 2,6 2,4 2,6 3,2 3,4 3,7 4,1 4,6 5 3,1 3,4
Taxe vamale 1,1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,1 0,1
Impozite directe 16,9 15,9 15,8 14,9 15,3 14,4 15,1 15,6 15,2 15,6 12,6
Impozite indirecte 10 9,6 10,1 11,1 11,3 11,4 12 12,6 13 10 11,2
Venituri fiscale 26,9 25,5 25,9 26 26,6 25,8 27,1 28,2 28,2 25,6 23,8
Venituri nefiscale 1,9 2,1 1,6 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 2,9 3,9
Venituri totale 28,8 27,6 27,5 27,5 27,9 27,1 28,3 29,4 29,4 28,5 27,7
Tabel nr.129

15. Să se analizeze în perioada 2010-2020 pe baza datelor atrase din strategia fiscală-bugetară,
ratele de presiune fiscală în sens strict și larg și multiplicatorul fiscal.

INDICATORI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL 168675 181920 193148 209285 223769 235757 248524 256805 287522 311373 336134
Impozit pe
profit 10115 10309 10855 11722 12344 13082 13801 14526 15020 16354 17602
Impozit pe
venit 17957 19076 20957 23146 24649 26102 27509 30217 20803 22693 25434
Impozite și
taxe pe 3802 3976 4060 4494 4666 4911 5135 5430 5824 6361 6930
proprietate
TVA 39246 47917 50516 52949 55864 59136 62529 52846 61308 62828 67630
Accize 17312 19105 20260 22363 23645 24938 26349 26645 30218 31879 33633
Impozit pe
comerț 574 674 707 742 786 828 874 946 1042 1138 1240
exterior
Alte venituri
fiscale 3988 3629 6689 7550 6515 5114 5333 9383 10919 9714 11199
Contribuții de
asigurare 45704 50638 51658 54355 58200 61061 63851 71856 91812 105188 117325
socială
PIB (mld. lei) 533,9 565,1 595,4 637,5 667,6 712,8 712,8 712,8 712,8 712,8 712,8
Tabel nr.13

INDICATOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Impozite
totale 92994 104686 114044 122968 128466 134111 141530 139993 145134 150967 163668
Prelevări
obligatorii 148698 155324 165702 177323 186666 195172 205381 211849 236946 256155 280993
Rata presiunii
fiscale în sens
strict 17,41% 18,52% 19,15% 19,28% 19,24% 18,81% 58,15% 19,63% 20,36% 21,17% 22,96%
Rata presiunii
fiscale în sens
larg 25,97% 27,48% 27,83% 27,81% 27,96% 27,38% 28,81% 29,72% 33,24% 35,93% 39,42%
Multiplicator
fiscal - 0,21 0,34 0,27 0,31 0,18 - - - - -
Tabel nr. 14

9
% din PIB din Bugetele generale consolidate pe anii 2000-2010
- 18 -
16. Să se determine elasticitatea și multiplicatorul bugetar în perioada 2000-2009 pe baza datelor
din tabelul următor:

INDICATOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cheltuieli
totale 112,626.3 136,556.5 189,121.7 193,025.4 201903.63 205403.6 207922.1 215816.9 226326.8 243,915.5
PIB (mil. lei) 416000 404700 514700 501100 522600 557300 596700 639300 669509.2 710267
Elasticitatea - -2.12 0.48 -0.29 0.41 0.10 0.06 0.19 0.35 -
Multiplicator - -0.47 2.09 -3.48 2.42 9.91 15.64 5.40 2.87 -
bugetar
Tabel nr. 1510

17. Să se calculeze și să se analizeze ponderea cheltuielilor în PIB în perioada 2010-2015.

INDICATOR 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %


Cheltuieli de personal 42806.5 8.19 38496.3 6.91 40798.8 6.84 46154 7.22 50246.9 7.51 52025.6 7.32
Bunuri și servicii 29801.2 5.70 31770.8 5.70 34443.9 5.77 37244 5.83 39582.2 5.91 40808.3 5.75
Dobânzi 7274 1.39 8882.9 1.59 10710.8 1.80 11383 1.78 10199.2 1.52 9571.7 1.35
Subvenții 6734.6 1.29 6406.6 1.15 6121.7 1.03 5229.7 0.82 6094.2 0.91 6274.8 0.88
Asisnteță socială 68801.9 13.17 68007.5 12.20 67048.5 11.24 69979.3 10.95 71201.9 10.63 75945.5 10.69
Alte transferuri 15335.9 2.93 12984.3 2.33 10993.1 1.84 12291.8 1.92 11810.7 1.76 11272.7 1.59
Cheltuieli aferente
programelor cu 1794.2 0.34 2107.6 0.38 1614 0.27 782.9 0.12 591.7 0.09 455.9 0.06
finanțare rambursabilă
PIB (mil. lei) 522600 - 557300 - 596700 - 639300 - 669509.2 - 710267 -
11
Tabel nr. 16

18. Un consorțiu bancar achiziționează obligațiunile unui împrumut de stat la un curs sub pari de
95% și le plasează pe piață la un curs de 99%. Să se determine suma care îi revine sau
câștigul băncii după plasarea împrumutului știind că suma totală a împrumutului (valoarea
nominală) a obligațiunilor este de 97 mil. lei.

Câștig=S2-S1

S1=Vn x Ce(curs de emisiune)=97000000x95%=92150000 lei

S2=Vn x Cr(curs de rambursare)=97000000x99%=96030000 lei

Câștigul consorțiului= S2-S1=96030000-92150000=3880000 lei

19. Să se determine dobânda reală și venitul total ce revine unui subscriitor, persoană fizică
rezidentă în România, cunoscând următoarele elemente:
- numărul de obligațiuni achiziționate este de 500;
- valoarea nominală a unei obligațiuni este de 13000 u.m./obligațiune;

10
Date preluate din Bugetele generale consolidate pentru anii 2006-2015 și valorile Produsul Intern Brut al României
pentru anii 2006-2015
11
Date preluate din Bugetele generale consolidate pentru anii 2010-2015 și valorile Produsului Intern Brut al României
pentru anii 2010-2015
- 19 -
- împrumutul public a fost lansat pe o perioada de 10 ani cu o rată a dobânzii de 6%;
- cursul de emisiune a fost subpari (93%), iar rambursarea este permisă la un curs subpropare
de 110%.
Da(dobânda anuală)
dr(dobânda reală)=
Vr(valoarea reală)

Vr=Vn x Ce=13000x93%=12090 u.m./obligațiune

Da=Vn x rd=13000x6%=780 u.m./obligațiune


780
dr= x100=6,45%
12090

Vt(venit total)=Dt(dobânda totală)+Prt(prima de încasare totală)

Dt=500 obligațiuni x D/obligațiune x 10 ani=500x780x10=3900000 u.m.

Pr/obligațiune=Cr x Vn-Ce x Vn=110%x13000-93%x130000=14300-12090=2210 u.m./obligațiune

Prt=Pr/obligațiune x 500=2210x500=1105000 u.m.

Vt=Dt+Prt=3900000+1105000=5005000 u.m.

20. Se dau următoarele date:

INDICATORI 2005 (mld. lei) 2007 (mld. lei)


Internă Externă Internă Externă
Datoria publică totală 858 256 1267 378
Cheltuielile cu plata dobânzii 91 11 140 25
Plăți în contul ratelor scadente la împrumuturile
externe 154 250
Cheltuieli bugetare 781 257
Încasări din export 718 2409
PIB 5336 11403
Curs de schimb 3.34 3.97
Populația 21.3 20
Tabel nr. 17
Să se determine:
a) Datoria publică exprimată în euro/loc.;
b) Ponderea în PIB a datoriei publice totale;
c) Ponderea în PIB a cheltuielilor bugetare a cheltuielilor cu plata dobânzilor pe cele două
forme ale datoriilor publice;
d) Ponderead dobânzilor aferente datoriei externe în PIB și în exporturi;
e) Ponderea serviciului datoriei externe în PIB, în veniturile din exporturi și în cheltuielile
bugetare;
f) Analiza dinamică, absolută și relativă a datoriilor publice și dobânzilor aferente pe cele
două surse de gestionare.

- 20 -
INDICATORI 2005 2007
Datoria publică euro/loc. 15.658 20.717
Ponderea în PIB 0.20878 % 0.14426 %
Ponderea în PIB a cheltuielilor bugetare a cheltuielilor cu plata
dobânzilor pe cele două forme ale datoriilor publice Intern Extern Intern Extern
11.65 % 1.4 % 11.13 % 0.01990
Ponderead dobânzilor aferente datoriei externe în exporturi 1.53 % 1.03 %
Ponderead dobânzilor aferente datoriei externe în PIB 0.2 % 0.21 %
Serviciului datoriei externe 165 275
Cheltuieli bugetare 21.12 % 21.87 %
PIB 3.09 % 2.41 %
Venituri din exporturi 22.98 % 11.41 %
Tabel nr. 18

∆Dpi=Dpi2007-Dpi2005=1267-858=409 mld.
Dpi2007−Dpi2005
∆(%)Dpi= x100=47,66%
Dpi2005

∆Dpe= Dpe2007-Dpe2005=378-256=112 mld.


Dpe2007−Dpe2005
∆(%)Dpe= x100=47,65%
Dpe2005

- 21 -
BIBLIOGRAFIE

www.insse.ro

www.mfinante.ro

www.primariasector1.ro

www.primariasv.ro

www.wikipedia.ro

- 22 -