Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORTUL STATISTIC

privind instruirea cadrelor şi a activului sindical pe parcursul anului 2016


Se întocmeşte de către preşedintele organului sindical
şi se prezintă pînă la data de 25 ianuarie 2017
Denumirea organizaţiei sindicale Consiliul Raional Ungheni al FSEŞ
Adresa, numărul de telefon or.Ungheni, str.Naţională 9, tel. 0236 23598
I. Date statistice cu privire la instruirea cadrelor şi activului sindical
Nr Categoria de Nr. de Perioada Tema Organizator Locul Formatorul
. audienţi audienţ desfăşurării desfăşurării
i activităţii
1. Liderii sindicali 5 15.04.2016 Seminar raional“Consiliul pentru femei ” CTIS Ungheni Sala de sedințe R.Lupu
CR Ungheni
2. Liderii sindicali 21 21.04.2016 Seminar “Modificările la Codul Muncii ” CR al FSEŞ Sala de CNSM
conferințe CR
Ungheni
3. Liderii sindicali 20 04-05.06.2016 Seminar cu liderii şi organizatorii sindicali CR al FSEŞ Vadul lui Vodă L.Morari
noi aleşi ”Aspecte teoretice și practice în
activitatea organizației sindicale primare”
4. Liderii sindicali 61 15.06.2016 Masă rotundă “Problemele și soluțiile prin CR al FSEŞ LT “A.Puskin” L.Morari
prisma FSEȘ”
5. Liderii sindicali 10 23.06.2016 Seminar internațional cu schimb de AO ”Făclia” CR Ungheni A.Ciocîrlan
experiență cu sindicatele de ramură din
Olanda
6. Membri de sindicat 17 16- 18.09.2016 Spartachiada raională CTIS Ungheni Rădenii Vechi R.Lupu

7. Liderii sindicali 23 23.10.2016 Măsură de culturalizare la Teatrul ”E. CR al FSEŞ Chișinău L.Morari
Ionescu” Chișinău DE Ungheni I.Pancu
8. Liderii sindicali 4 13.10.2016 Seminar ”Domeniul Drepturilor Socio- CG al FSEȘ Chișinău CG al FSEȘ
economice ale tinerilor și munca decentă”
9. Tinerii specialiști 21 03.11.2016 Seminar zonal ” Cadre didactice tinere- CR al FSEŞ Sala de L.Morari
oportunități, drepturi și garanții” conferințe CR CG al FSEȘ
Ungheni
10. Liderii sindicali 44 22.12.2016 Seminar ”Rolul liderului sindical în CR al FSEȘ Centrul L.Morari
organizația sindicală primară” educațional
II. Materiale didactico-metodice elaborate pe parcursul anului de gestiune
Nr Denumirea (tema) Tipul (broşură, Autorii Volumul Tirajul
. manual)
1. Planul de activitate a CR Ungheni al FSEŞ pentru anul 2017 L.Morari 1 65
2. Hotărârea şi Regulamentul cu privire la desfăşurarea L.Morari 1 65
Spartachiadei raionale 2017
3. Suportul de curs pentru liderii sindicali noi Suport L.Morari 1 16
4. Direcţii strategice în activitatea sindicală pentru anul 2017 Pliant L.Morari 1 65

5. Buletinul electronic lunar Suport electronic L.Morari lunar 65


6. Impoziutul pe venit anual şi lunar, scutirile anuale şi lunare L.Morari 1 67
(personale, a soţului, soţiei, invalidului, întreţinătorlui, represaţi).
Contribuţiile la asigurări sociale de stat obligatorii. Prima de
asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Cuantumul
indemnizaţiei unice la naşterea primului copil şi pentru fiecare
copil următor. Cuantumul ajutorului de deces în cazul decesului
etc.

Data completării : “ ” 2017

Preşedinte, Lilia Morari ___________


(Numele, prenumele) ( semnătura)

S-ar putea să vă placă și