Sunteți pe pagina 1din 7

1 Dezvoltare în serie de puteri - serie Taylor

Dezvoltare în serie de puteri în jurul punctului a ( în serie Taylor )


1
X X1
f (n) (a)
f (x) = an (x a)n = (x a)n , pentru orice x 2 (a "; a + ") sau echivalent jx aj < "
n=0 n=0
n!

Folosim dezvolt¼ arile în serie de puteri ale unor funcţii "elementare", pentru a obţine o serie de puteri a c¼
arei
sum¼
a este funcţia f
X1
1
= xn numai pentru jxj < 1
1 x n=0
X1
xn
ex = pentru orice x 2 R
n=0
n!
X1
( 1)n x2n+1
sin x = pentru orice x 2 R
n=0
(2n + 1)!
X1
( 1)n x2n
cos x = pentru orice x 2 R
n=0
(2n)!
1
X
(1 + x) = C n xn numai pentru jxj < 1
n=0

not ( 1)( 2):::( n + 1) def


unde C n = pentru n 1, şi C 0 = 1
n!
În plus alte câteva funcţii, deduse direct din cele de mai înainte
1
X X1
1
= ( x)n = ( 1)n xn numai pentru jxj < 1
1 + x n=0 n=0

Z 1
! 1
X X ( 1)n xn+1
n n
ln(1 + x) = ( 1) x dx = numai pentru jxj < 1
n=0 n=0
n+1
X1 1
X
1 2 n
= ( x ) = ( 1)n x2n numai pentru jxj < 1
1 + x2 n=0 n=0
Z Z X 1
! 1
1 X ( 1)n x2n+1
2 n
arctg x = 2
dx = ( x ) dx = numai pentru jxj < 1
1+x n=0 n=0
2n + 1
1
X
1
p = ( 1)n C n 1=2 x2n numai pentru jxj < 1
1 x2 n=0
1
X x2n+1
arcsin x = C n 1=2 numai pentru jxj < 1
n=0
2n + 1
1 1 1 1 1
C n 1=2 = ( )( 1)( 2):::( n + 1) =
n! 2 2 2 2
( 1)n 1 3 5 ::: (2n 1) ( 1)n (2n)!
= n
=
n!2 22n (n!)2
Câteva "principii".
i) suma a dou¼
a serii de puteri, este tot o serie de puteri cu raza de convergenţ¼
a cea mai mic¼
a dintre cele dou¼
a
raze
1
X 1
X 1
X
an (x a)n + bn (x a)n = (an + bn )(x a)n
n=0 n=0 n=0

1
- în particular, un polinom adunat la o serie de puteri, este o serie de puteri cu aceeaşi raz¼
a de convergenţ¼
a
p
X 1
X p
X 1
X
ak (x a)k + bn (x a)n = (ak + bk )(x a)k + bn (x a)n
k=0 n=0 k=0 n=p+1

1
X 1
X
3 2(x a) + bn (x a)n = (3 + b0 ) + ( 2 + b1 )(x a) + bn (x a)n
n=0 n=2

ii) produsul dintre un polinom şi o serie de puteri este o serie de puteri cu aceeaşi raz¼
a de convergent¼
a
" p # "1 # 1
X X X
k n
ak (x a) bn (x a) = cn (x a)n
k=0 n=0 n=0

- în particular " #
1
X 1
X
n
bn (x a) = bn (x a)n
n=0 n=0
" 1
# 1
X X
(x a) bn (x a)n = bn (x a)n+1
n=0 n=0
" 1
# 1
X X
(x a)k bn (x a)n = bn (x a)n+k
n=0 n=0

iii) Putem deriva "termen cu termen" o serie de puteri, se obţine o serie de puteri cu aceeasi raz¼
a de convergenţ¼
a
"1 #0 "1 # 1 1
X d X X X
n n
an (x a) = an (x a) = an n(x a)n 1 = an n(x a)n 1
n=0
dx n=0 n=0 n=1

iv) Putem "integra" (de fapt deriv¼ am o alt¼


a serie) "termen cu termen" o serie de puteri, se obţine o serie de
puteri cu aceeasi raz¼
a de convergenţ¼
a
"1 #0 "1 # 1
X an (x a)n+1 d X an (x a)n+1 X
+C = +C = an (x a)n
n=0
n + 1 dx n=0
n + 1 n=0

- cu alte cuvinte Z "X #


1 X1
n an (x a)n+1
an (x a) dx = +C
n=0 n=0
n+1
Orice polinom (de grad q ), este o serie pe puteri, cu toţi coe…cienţii "an = 0" pentru n > q .
Este singurul caz în care se calculeaz¼a efectiv derivatele pentru a determina dezvoltarea în serie de puteri în
jurul punctului a .
X q
P (x) = bn xk = b0 + b1 x + ::: + bq xq
k=0

P 0 (a) P 00 (a) P (q) (a)


P (x) = P (a) + (x a) + (x a)2 + ::: + (x a)q
1! 2! q!
Exemple.

a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 1 pentru funcţia

P (x) = x3 2x + 5

Soluţie.
Calcul¼am derivatele în punctul 1 . În plus (x ( 1)) = (x + 1)

P 0 (x) = 3x2 2 , P 00 (x) = 6x , P 000 (x) = 6

P ( 1) = ( 1)3 2( 1) + 5 = 6 , P 0 ( 1) = 3( 1)2 2 = 1 , P 00 ( 1) = 6 , P 000 (x) = 6

2
P 0 ( 1) P 00 ( 1) P 000 ( 1)
P (x) = P ( 1) + (x + 1) + (x + 1)2 + (x + 1)3
1! 2! 3!
1 6 6
P (x) = 6 + (x + 1) + (x + 1)2 + (x + 1)3
1! 2! 3!
P (x) = 6 + (x + 1) 3(x + 1)2 + (x + 1)3


a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 0 pentru funcţia

P (x) = x5 + (x + 2)3 (2x + 1)2

Soluţie.
Tot ce avem de f¼
acut este s¼
a efectu¼
am calculele

P (x) = x5 + (x + 2)3 (2x + 1)2 =

= x5 + x3 + 3 2x2 + 3 22 x + 23 (4x2 + 4x + 1) =
= x5 + x3 + 2x2 + 8x + 7

O funcţie raţional¼
a
P (x)
f (x) =
Q(x)
se poate dezvolta în serie de puteri, în jurul punctului 0 , dac¼ a numitorul Q(0) 6= 0
Pasul I Se efectueaz¼ a "împ¼arţirea" , în sensul de o obţinem o alt¼
a "fracţie" (funcţie raţional¼
a) cu grad P <
grad Q
Pasul II Se descompune fracţia în "fracţii simple" (exact ca pentru calculul de primitive / antiderivat¼ a)
Pasul III Fiecare din aceste fracţii simple se dezvolt¼
a în serie de puteri, apoi se adun¼a seriile de puteri obţinute.
Exemple.
Fracţiile "simple" cu numitor de grad 1
1
ax + b
arui punct x0 6= ab
se pot dezvolta în serie de puteri în jurul oric¼
se aduce fracţia la forma de sum¼a a unei serii geometrice cu raţia (x x0 )
1 1 1 1 1
= = = =
ax + b a(x x0 + x0 ) + b a(x x0 ) + ax0 + b ax0 + b a x x0 + 1
ax0 +b

X1 n
1 x x0 x x0
= ( 1)n a numai pentru a <1
ax0 + b n=0 ax0 + b ax0 + b
1
X ( 1)n an n x x0
= n+1 (x x0 ) numai pentru a <1
n=0 (ax0 + b) ax0 + b
sau putem face "schimbarea de variabil¼a" x x0 = y , atunci x = y + x0 şi c¼aut¼am dezvoltarea în serie de
puteri ale lui y
1 1 1 1 1
= = = =
ax + b a(y + x0 ) + b ay + ax0 + b ax0 + b a y + 1
ax0 +b

X1 n
1 y y
= ( 1)n a numai pentru a <1
ax0 + b n=0 ax0 + b ax0 + b
1
X 1
X
( 1)n an n ( 1)n an n x x0
= n+1 (y) = n+1 (x x0 ) numai pentru a <1
n=0 (ax0 + b) n=0 (ax0 + b)
ax0 + b
Exemplu.

3

a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 2 pentru funcţia
1
f (x) =
3x + 2
Soluţie.
Încerc¼am s¼
a aducem funcţia la forma sumei unei progresii geometrice cu (x 2) în "compoziţia" raţiei
1 1 1 1 1
f (x) = = = = 3 =
3x + 2 3(x 2 + 2) + 2 3(x 2) + 8 8 8 (x 2) + 1
1 1
1X X
n
x 2 3 n 3
= ( 1)n 3 = ( 1)n (x 2) numai pentru (x 2) < 1
8 n=0 8 n=0
8n+1 8

3 8
(x 2) < 1 , jx 2j <
8 3
Deci în …nal
1
X
1 3 n 8
f (x) = = ( 1)n n+1 (x 2) numai pentru jx 2j <
3x + 2 n=0 8 3

a a seriei de puteri (seriei Taylor) este 83 .


raza de convergenţ¼
Observaţie. Aceast¼ a "tehnic¼ a" nu functioneaz¼a şi pentru fracţii "simple" cu numitor de grad 2 , adic¼
a de tipul
1
cu = b2 4ac < 0
ax2 + bx + c
b
Asemenea funcţii se pot dezvolta în serie de puteri doar într-un anumit punct 2a

1 1 1 1 1
= = =
ax2 + bx + c b b2
a x + 2 2a x + 4a
2 b2
+ c a x+ b 2
2 4a2 a 2a 4a2

1
!2n 1
4a X 4a X
b 2n
1 4a2 1 n x+ 1 b
= 2 = ( 1) p 2a
= ( 1)n p 2n x+ =
a b
x+ 2a n=0 n=0
2a
p +1 2a 2a
2a

X1 2n
( 1)n 1 b b
= n+1 x+ numai pentru x+ <1
n=0
a 2a 2a
4a2
Exemple.
1. S¼
a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 0 pentru funcţia
1
f (x) =
3x2 +2
Soluţie.
1 1
1X X
n
1 1 1 3 2 3n
f (x) = = = ( 1)n x = ( 1)n x2n numai pentru jxj < 1
3x2 + 2 2 32 x2 + 1 2 n=0 2 n=0
2n+1

1
2. S¼
a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 2 pentru funcţia

1
f (x) =
x2 + x + 2
Soluţie.
1 1 1 4 1
f (x) = = 2 = = =
x2 + x + 2 x + 2 12 x + 1
4
1
4 +2 x+ 1 2
+ 7 7 x+ 12
2
2 4 p +1
7
2

4
1
!2n 1 1
4X 4X X
1 2n 2n
x+ 22n 1 22n+2 1
= ( 1)n p 2 = ( 1)n n x+ = ( 1)n x+
7 n=0 7 7 n=0 7 2 n=0
7n+1 2
2
şi numai pentru
1
x+ <1
2

3. S¼
a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 1 pentru funcţia
1
f (x) =
x2 5x + 6
Soluţie.
Dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 1 se face cu puteri (x ( 1)) = (x + 1)
p
5 25 24 5 1
x2 5x + 6 = 0 , x1;2 = = , x1 = 3 , x2 = 2
2 2
1 1 1 1
= =
x2 5x + 6 (x 2)(x 3) (x 3) (x 2)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
= = = x+1 = x+1 = =
(x 3) x+1 1 3 x+1 4 4 4 1 4 4 1 4 1 x+1
4
1
X n 1
X
1 x+1 1 n x+1
= = n+1
(x + 1) numai pentru <1
4 n=0 4 n=0
4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
= = = x+1 = x+1 = =
(x 2) x+1 1 2 x+1 3 3 3 1 3 3 1 3 1 x+1
3
1 1
1X X
n
x+1 1 n x+1
= = (x + 1) numai pentru <1
3 n=0 3 n=0
3n+1 3
Adun¼
am cele dou¼
a serii obţinute
1 1 1
f (x) = = =
x2 5x + 6 (x 3) (x 2)
1
X 1
X 1
X
1 n 1 n 1 1
= (x + 1) (x + 1) = (x + 1)n numai pentru jx + 1j < 3 < 4
n=0
4n+1 n=0
3n+1 n=0
3n+1 4n+1

Alte exemple.
4. S¼a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 3 pentru funcţia

f (x) = sin x

Soluţie.
Dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 3 se face cu puteri (x ( 3)) = (x + 3)
Folosim propriet¼
aţi speci…ce funcţiei "sin"

sin x = sin(x + 3 3) = sin(x + 3) cos( 3) + cos(x + 3) sin( 3) =

apoi folosim dezvoltarea în serie de puteri ale funcţiilor sin şi cos
X1 X1
( 1)n (x + 3)2n+1 ( 1)n (x + 3)2n
sin(x + 3) = , cos(x + 3) =
n=0
(2n + 1)! n=0
(2n)!

adun¼
am cele dou¼
a serii şi obţinem

sin x = cos 3 sin(x + 3) sin 3 cos(x + 3) =

5
X1 X1
( 1)n (x + 3)2n+1 ( 1)n (x + 3)2n
= cos 3 sin 3 =
n=0
(2n + 1)! n=0
(2n)!
X1 X1
( 1)n cos 3 ( 1)n+1 sin 3
= cos 3 (x + 3)2n+1 + (x + 3)2n pentru orice x 2 R
n=0
(2n + 1)! n=0
(2n)!

a observ¼
am c¼
a în prima sum¼
a apar numai puteri impare, iar în a doua sum¼
a apar numai puteri pare.

Aceeaşi "tehnic¼
a" funcţioneaz¼
a şi pentru funcţiile

cos x , ex

5. De exemplu dezvoltarea în jurul punctului =4 pentru funcţia

f (x) = cos x

şi în jurul punctului 2 pentru funcţia


g(x) = ex
Soluţie.
Proced¼ am exact ca mai înainte

f (x) = cos x = cos(x + ) = cos x sin sin sin x =


4 4 4 4 4 4
1 2n 1 2n+1
1 X ( 1)n x 4 1 X ( 1)n x 4
=p p
2 n=0 (2n)! 2 n=0 (2n + 1)!
1
X X1
(x 2)n e2
ex = ex 2+2
= e2 ex 2
= e2 = (x 2)n pentru orice x 2 R
n=0
n! n=0
n!


a se determine dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 0 pentru funcţia

f (x) = (2x + 3) arctg x

Soluţie.
Determin¼ am dezvoltarea în serie de puteri pentru funcţia arctg x , apoi înmulţim seria obţinut¼
a cu polinomul
(2x + 3)
X1
( 1)n x2n+1
arctg x = numai pentru jxj < 1
n=0
2n + 1
şi obţinem
X1
( 1)n x2n+1
f (x) = (2x + 3) arctg x = (2x + 3) =
n=0
2n + 1
X1 X1 X1 1
( 1)n x2n+1 ( 1)n x2n+1 ( 1)n x2n+2 X ( 1)n x2n+1
= 2x +3 = 2 + 3
n=0
2n + 1 n=0
2n + 1 n=0
2n + 1 n=0
2n + 1

În acelaşi mod determin¼


am dezvoltarea în serie de puteri în jurul lui 0 pentru funcţia

f (x) = (x2 3x + 2) ln(2x + 1)

Soluţie.
Mai întâi determin¼
am dezvoltarea în serie de puteri pentru ln(2x + 1) , apoi înmulţim seria de puteri obţinut¼
a
cu polinomul (x2 3x + 2)
Derivând obţinem o funcţie a c¼
arei dezvoltare în serie de puteri este relativ simpl¼
a
X1 X1
0 2
[ln(2x + 1)] = =2 ( 1)n (2x)n = ( 1)n 2n+1 xn numai pentru j2xj < 1
2x + 1 n=0 n=0

6
apoi "integrând" obţinem
1
X xn+1
ln(2x + 1) = ( 1)n 2n+1 +C
n=0
n+1
Pentru x = 0 obţinem
1
X 0n+1
0 = ln 1 = ln(2 0 + 1) = ( 1)n 2n+1 +C =C ) C=0
n=0
n+1

În …nal
1
X xn+1
(x2 3x + 2) ln(2x + 1) = (x2 3x + 2) ( 1)n 2n+1 =
n=0
n+1
1
X 1
X X1
xn+1 xn+1 xn+1
= x2 ( 1)n 2n+1 3x ( 1)n 2n+1 +2 ( 1)n 2n+1 =
n=0
n+1 n=0
n+1 n=0
n+1
1
X 1
X X 1
xn+3 xn+2 xn+1
= ( 1)n 2n+1 + 3( 1)n+1 2n+1 + ( 1)n 2n+2 =
n=0
n + 1 n=0 n + 1 n=0 n+1
1
X X 1 X 1
xn xn xn
= ( 1)n 2n+1 + 3( 1)n+1 2n+1 + ( 1)n 2n+2 =
n=3
n + 1 n=2 n + 1 n=1 n+1
X 1
x x2 x2 xn
= ( 1)21+2 + ( 1)2 22+2 + 3( 1)2+1 22+1 + ( 1)n 2n+1 =
1+1 2+1 2 + 1 n=3 n+1
1
X
24 xn
= 4x + 8 x2 + ( 1)n 2n+1
3 n=3
n+1
1
X
8 2 xn 1
(x2 3x + 2) ln(2x + 1) = 4x x + ( 1)n 2n+1 numai pentru jxj <
3 n=3
n+1 2