Sunteți pe pagina 1din 4

2015 1

DEZVOLTAREA
ABILITĂȚILOR DE
VIAȚĂ
INDEPENDENTĂ
e-Learning

Cum pot învăța copiii/tinerii noi abilități?

Hope and Homes for Children Romania


2

COMPETENŢA

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR DE TRAI INDEPENDENT

Conţinutul tematic: Criterii de performanţă:

 Modalități de învățare a  Analizarea cu atenţie a profilului


comportamentelor la copii psiho social al
 Importanța îndrumării copilului copilului/tânărului, pe baza
în procesul de însușire a datelor cumulate din rapoartele
abilităților întocmite de specialiştii echipei
 Sistemul de recompense multidsciplinare.
 Clasificarea abilităților de trai  Adaptarea activității cu copilul
independent în funcţie de caracteristicile
 Planificarea îngrijirii. Programe personale ale acestuia și de
de intervenție schimbările ce pot interveni în
 Arii de intervenție evoluţia lui;
 Model de PIS  Redactarea programului
 Studiu de caz –Darius personalizat al
descriere copilului/tânărului într-o formă
obiective viabilă, coerentă si adaptabilă la
atenție posibile modificări ce pot
concluzii apărea.
 Posibilităţile de dobândire a
Această temă îşi propune să autonomiei personale a
dezvolte cursanţilor: copilului/tânărului sunt
identificate în activităţile de
 Capacitatea de oferi cadrul recuperare desfăşurate.
optim de învățare a abilității  Încurajarea și recompensarea
conform etapei de dezvoltare a reușitelor de autonomie
copilului/tînărului personală a copilului/tânărului
 Abilitatea de a oferi suport sunt încurajate permanent.
personalizat în procesul  Adaptarea modalităţilor şi
dezvoltării ; mijloacelor de realizare a
 Abilitatea de dezvoltare a unui autonomiei personale a
PIS conform nevoilor asistatului sunt adecvate
copilului/tânărului posibilităţilor reale ale acestuia.
 Capacitatea de a analiza si  Redactarea programului de
interpreta informaţiile cuprinse intervenție este clară,
în profilul psiho-socio-fizical detaliindu-se etapele de lucru
copilului; pentru a fi pe deplin înţeles de
toţi specialiştii care lucrează cu
copilul.
3

Cum pot învaţă copiii/tinerii noi abilităţi?

După cum prezintă autorii Botiş A. şi Tărău A., copiii/tinerii învaţă mai uşor anumite
abilităţi atunci când:

 Definiţi clar comportamentul (abilitatea) pe care


doriţi să-l înveţe copilul - ex. spălarea pe mâini la
fiecare masă.

 Descompuneţi în paşi mici comportamentul prin


care se formează abilitatea - ex. ridicare mânecilor,
pornirea robinetului, udarea mâinilor, săpunirea
mâinilor, frecarea mâinilor, limpezirea mâinilor,
ştergerea mâinilor, aranjarea mânecilor.

 Folosiţi îndrumarea:

Îndrumarea fizică Îndrumarea verbală Îndrumarea prin modelare


- adică mână – înseamnă transmiterea – adică sunteţi şi oferiţi un
dumneavoastră de mesaje verbale înainte model de realizare a
conduce mână, sau în timpul realizării comportamentului, copilul
braţul comportamentului – ex. în vă observă pe
copilului/tânărului) timp ce copilul se spală pe dumneavoastră dar şi pe
- ex. un copil învăţa mâini dumneavoastră ceilalţi colegi, personajele
să scrie în clasa I, spuneţi „acum ne săpunim, din filme sau desene
părintele conduce apoi ne frecăm mâinile animate sau poze - ex.
mână copilului bine” etc. copilul urmăreşte nişte
arătându-i cum să imagini care arată toate
scrie. etapele de spălare a
mâinilor.
4

Importanța recompenselor:

 Recompensaţi micile progrese în comportamentul


dorit – e important să recompensaţi fiecare reuşită de
pe parcursul învăţării comportamentului.

 Retrageţi treptat îndrumarea dumneavoastră – în


momentul în care vedeţi că se descurcă singur.
Încercaţi să nu-i mai spuneţi ce să facă – ex. dacă
vedeţi că ştie etapele spălării mâinilor, comunicaţi-i
că aveţi încredere în el că se descurcă singur.

 Recompensaţi la intervale neregulate comportamentul


învăţat – dacă la început recompensele le oferiţi
imediat unei reuşite, ulterior este bine să oferiţi
recompensele la intervale neregulate pentru a nu
realiza comportamentul numai şi numai în funcţie de
recompense ci din propria dorinţă – de exemplu,
recompensaţi efortul copilului de a se spăla pe mâini
singur doar din când în când.

Recompensele pot fi de mai multe tipuri:

 lucruri materiale – jucării, dulciuri, alimente


preferate, cadouri, obiecte, bani;
 activităţi – jocuri, vizionare TV, activităţi în
grup sau cu adultul;
 întăriri sociale – lauda, încurajarea, atenţia,
aprecierea, îmbrăţişarea, acceptarea celorlalţi;
 întăriri simbolice – diplome, sistem de puncte
sau „buline roşii”.