Sunteți pe pagina 1din 4

OMONIMELE

OMONIMELE sunt cuvinte cu formă identică şi acelaşi corp fonetic, dar cu înţeles total
diferit:
Barca pluteşte pe lac.
Am dat cu lac pe unghii.
Eu am o rochie nouă.
El a luat nota nouă la istorie.
îrinâ poartă pantofi cu toc.
Ei au plantat lângă poartă un brad.
• Omonimele care se scriu la fel se numesc omografe, la unele fiind diferit accentul:
acele/acele; copii/copii;
Def. Sunt omografe cuvintele care se scriu identic, dar se pronunță diferit (definiție opusă
omofonelor).
Exemple:
Umbrele copacilor se oglindesc în lac. (acc. cade pe al doilea „e”)
Am fost într-un magazin în care se vând doar umbrele. (acc. cade pe ultimul „e”)
Va pleca în zori. (acc. cade pe „o”)
Îl zori ca să nu întârzie. (acc. cade pe „i”)
Voia să vină și el la ântâlnire. (aac. cade pe „a”)
Nu se poate face totul după voia ta. (acc. cade pe „o”)

Este o fire foarte veselă. (acc. cade pe primul „e”)


Și-a cumpărat veselă nouă. (acc. cade pe al doilea „e”)
Păsările au migrat spre alte zări. (acc. cade pe „ă”)
Îl zări pe când se întorcea acasă. (acc. cade pe „i”)

• Omonimele care se pronunţă la fel, fiind alcătuite din aceleaşi sunete şi la care nu diferă nici
accentul se numesc omofone:
mii
— mii de roiuri de albine - numeral;
— mi-i drag de el -pronume + verb
car:
—car ghiozdanul în spate - verb;
—cred c-ar vrea o prăjitură - conjuncţie + verb.
1. Def. Omofonele sunt cuvinte care se pronunța identic, dar se scriu diferit. Este cazul
ortogramelor.
2. Exemple

R.E.I.
1
Mama sa este cântăreață.
S-a dus până la piață.
Ei vor să meargă în concediu la munte.
V-or (popular, cu sensul de „v-au”) dat premiul pe care vi l-au promis?

Când m-ai sunat, nu eram acasă.


M-am născut în luna mai.

Omonimele sunt de mai multe feluri:


- lexicale;
- lexico-gramaticale;
- morfologice.
a) Omonimele lexicale pot fi:
- totale - omonimele care au forme flexionare identice:
leu / leu---------lei / lei
Mai am doar un leu în buzunar. Mai am doar doi lei în buzunar.
De la circ a scăpat un leu. Am văzut mulţi lei la Zoo.
- parţiale - omonimele nu au forme flexionare identice:
Masa:
mese (de bucătărie)
mase (de oameni)
Bandă:
bande (de răufăcători)
benzi (magnetice)
b) Omonimele lexico-gramaticale sunt cuvinte cu formă identică, dar care sunt părţi de
vorbire diferite:
Noi:
— adjectiv:
Am caiete noi.
— pronume: Noi plecăm imediat.
Nouă:
— adjectiv: Am o rochie nouă.
— numeral: Am obţinut nota nouă la istorie,
Poartă:
— substantiv: Am o poartă mare.
— verb: El poartă o vestă verde.
Atenţie!
* A nu se confunda cuvintele polisemantice cu omonimele care au şi ele aceeaşi formă
şi înţelesuri diferite. Deosebirea se face avându-se în vedere următoarele: - omonimele nu au
legătură de sens între ele: bancă - din parc; bancă - unde se depun banii.

R.E.I.
2
-cuvintele polisemantice au sensuri apropiate, fiind derivate din sensul primar:
masă - obiect de mobilier;
masă - mâncare, ospăţ.
* Unele cuvinte sunt polisemantice în anumite contexte şi omonime în altele. De exemplu,
cuvântul masă. În situaţiile de mai sus, este polisemantic, dar este omonim cu sensul de
mulţime: în faţa catedralei era o masă de oameni.

Mic dicţionar de omonime


(a) abate (a se depărta de la ceva) - abate (preot catolic);
(a) altoi (a practica altoirea, a lovi) - altoi (rămurică desprinsă
din planta-mamă);
ascendent (care urcă, se dezvoltă progresiv) - ascendent (rudă
în linie dreaptă dintr-o generaţie anterioară);
banc (ridicătură de nisip, grup de peşti) - banc (glumă,
anecdotă);
bancă (scaun lung) - banca (instituţie financiară);
barem (măcar, cel puţin) - barem (normă, criteriu de evaluare);
bursă (ajutor financiar acordat unui elev, student) - bursă
(formă de negociere a unor valori pe piaţa liberă);
carieră (exploatare minieră) - carieră (profesie, ocupaţie);
casă (imobil) - casă (dulap de fier în care se ţin bani);
leu (animal) - leu (unitate monetară);
noi (pronume) - noi (adjectiv);
sare (verb) - sare (substantiv);

R.E.I.
3
PARONIMELE

4. PARONIMELE sunt cuvinte cu formă aproape identică (uneori diferă un singur sunet)şi
cu sensuri diferite.

Pronumele este o parte de vorbire. Fiecare om are un nume şi un prenume. Complementul este
de mai multe feluri. Ei i-am făcut un compliment.
Atenţie!
* Criteriul după care o pereche de cuvinte e considerată pereche paronimică este cel
al atracţiei (confuzie paronimică). Vorbitorul foloseşte cuvântul uzual în locul celui mai puţin
cunoscut, evidenţiindu-şi în felul acesta gradul de incultură.

conflicte familiare în loc de conflicte familiale


(familiar = intim, apropiat; familial = legat de familie)
localitatea originală în loc de localitatea originară
(original = deosebit, aparte; originar — de origine)
Mic dicţionar de paronime
abilitate (pricepere) - agilitate (sprinteneală, supleţe);
apropiere (acţiunea de a se apropia) - apropriere (acţiunea de a însuşi un lucru
străin) arbitrai (hotărât de arbitru) - arbitrar (după bunul plac);
carbonier (care se referă la cărbune) - carbonifer (ramură industrială care se ocupă
cu extracţia şi prelucrarea cărbunelui);
complement (parte de propoziţie) - compliment (laudă, măgulire);
eferenţă (respect, consideraţie) - diferenţă (deosebire);
dependenţă (a fi dependent de ceva) - dependinţă (încăpere auxiliară: baie, bucătărie, cămară);
emigraţie (expatriere) - imigraţie (a se stabili într-o ţară străină);
eminent (remarcabil, excepţional) - iminent (care nu poate fi oprit);
(a) enerva (a înfuria, a indispune) - (a) inerva (în biologie, despre terminaţiile unui organ sau
ale unui ţesut);
familial (privitor la familie, destinat familiei) - familiar (intim, apropiat, cunoscut);glacial (de
gheaţă, rece) - glaciar (eră glaciară);
(a) investi - (a face o investiţie financiară) - (a) învesti (a acorda unei persoane un drept, o
funcţie, o demnitate);
libret (arie muzicală) - livret (legitimaţie militară);
literal (cuvânt cu cuvânt, textual) - literar (referitor la literatură);
oral (transmis prin viu grai, verbal) - orar (program pe ore);
ordinal (care indică ordinea unor obiecte) - ordinar (obişnuit, vulgar);
original (neobişnuit, propriu unei persoane) - originar (privitor la origine,
obârşie);petrolier (referitor la petrol, navă pentru transportul petrolului) - petrolifer (bogat
în petrol, zăcăminte);
temporal (care indică timpul) - temporar (de scurtă durată, momentan).
R.E.I.
4

S-ar putea să vă placă și