Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ LA MATEMATICĂ - CLASA a VII-a A - SEM.

al II-lea

SUBIECTUL I –Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)

5p 1. Dintre numerele 2√3 şi 4, mai mare este numărul… .

5p 2. Rezultatul calculului (𝑥 + 3)(𝑥 − 3) este egal cu … .

5p 3. Forma descompusă a expresiei algebrice x2 + 5x + 6 este … .

5p 4. În timpul unei excursii de 4 zile, un drumeț a parcurs următoarele distanțe:

Ziua Marți Miercuri Joi Vineri


Nr. kilometri 30 25 20 25

Lungimea totală a traseului parcurs a fost de … km.

5p 5. Aria triunghiului echilateral cu latura de 12 cm este egală cu … cm2.

5p 6. Rezultatul calculului sin 600 + cos 300 este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea –Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)

5p 1. Desenați, pe foaia de teză, un trapez dreptunghic ABCD.


2
10p 2. Arătați că numărul a = (3√2 − 2√3)(3√2 + 2√3) - √72 – (3 − √2) este întreg.

10p 3. Dacă 𝐴∆𝐴𝐵𝐶 = 64 𝑐𝑚2 și punctul M este mijlocul laturii [𝐵𝐶], determinați 𝐴∆𝐴𝐵𝑀 .

5p 4. Rezolvați ecuația: 3(𝑥 + 1)2 + 12 = 39.

SUBIECTUL al III-lea –Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)
1
10p 1. După ce a parcurs 12 km, un turist constată că mai are de parcurs din distanța inițială.
7

Ce distanță a avut de parcurs turistul?

2. În fig. de mai jos, este reprezentată schematic o placă de gresie în formă de dreptunghi,

cu AB = 28 cm și BC = 21 cm. D E C

A B
5 p a) Calculați lungimea segmentului BD.

5 p b)Determinați aria ∆EAB, unde E este mijlocul lui [𝐶𝐷].


12
10 p c) Arătați că sinusul unghiului AEB este egal cu 13 .

10 p din oficiu