Sunteți pe pagina 1din 8

CAPITOLUL 4. TIPURI DE ECONOMII.

ECONOMIA DE PIAŢĂ.

PROBLEME DE SEMINAR
1. Economia naturală. Condiţiile apariţiei şi afirmării
economiei de schimb;
2. Caracterizarea economiei de piaţă;
3. Piaţa. Definiţie, rolul şi tipuri de piaţă;
4. Funcţiile şi limitele pieţei.

TERMENI CHEIE
Autoconsum Economie mixtă
Avantaj economic relativ Economie de comandă
Avantaj economic absolut Limitele pieţei
Economie de piaţă pură Monetarizarea economiei
Economie naturală Proprietate privată
Economie de schimb Sistem economic mixt

GRILE
1. Economia naturală este acel sistem economic în care:
c) Nevoile economice sunt satisfăcute prin autoconsum;

2. Economia naturală ca pondere în întregul activităţilor


economice:

58
b) Reprezintă o pondere din ce în ce mai mică din totalul
economiei contemporane;

3. Sistemul economiei de tip capitalist se caracterizează


prin:
b) Întrepătrunderea mecanismelor pieţei libere cu cele ale
dirijismului statal;

4. Economiile contemporane sunt în general:


c) Economii de schimb cu elemente de economie
naturală, în care alocarea bunurilor şi serviciilor se face,
în general, prin mecanismul preţurilor formate liber pe
piaţă, cu elemente de intervenţie a statului;

5. Economia de piaţă reprezintă:


b) O economie de schimb dezvoltată cu elemente de
economie naturală;

6. Nu reprezintă o caracteristică a economiei de piaţă:


b) Stabilirea administrativă a preţurilor şi planificarea
producţiei;

59
7. Economia închisă este caracterizată prin:
d) Preponderenţa autoconsumului final şi a celui
intermediar .

8. După părerea lui J.K. Galbraith:


b) Producătorii creează false cerinţe;

9. Baza diviziunii muncii o constituie:


a) Specializarea agenţilor economici;

10. În condiţii de libertate economică, preţul se formează:


b) Prin confruntarea cererii cu oferta;

11. Specializarea într-un anumit domeniu de activitate al


agenţilor economici are ca efect:
a) Creşterea eficienţei;

12. Nu reprezintă o caracteristică a economiei de


comandă:
a) Proprietatea privată are o pondere foarte ridicată;

13. Economia mixtă:

60
a) Este caracteristică economiilor contemporane şi
reprezintă o combinaţie între întreprinderile private şi
cele de stat;

14. Proprietatea privată:


d) Asigură independenţa şi autonomia economică a
producătorilor.

15. Nu constituie o trăsătură a economiei de piaţă:


b) Preţul este impus de către organismele
guvernamentale;

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:

1. În economiile naturale, autoconsumul se realiza prin


intermediul:
a) Autoconsumului final;

2. Reprezintă condiţii ale apariţiei economiei de schimb:


c) Existenţa bunurilor libere;
A=a+b; B=c+c; C=a+c+d; D=a+b+c+d.

61
3. Economia de schimb este forma de organizare a
activităţii economice în care:
b) A apărut proprietatea privată şi s-a adâncit diviziunea
muncii;

4. Economia de piaţă este:


d) O economie naturală.
A=a+b+d; B=a+c+d; C=a+b+c+d; D=b+c.

5. Piaţa reprezintă:
a) Un mecanism de reglare al vieţii economice, totalitatea
legăturilor stabilite în mod regulat între cumpărători şi
vânzători;

6. Economia naturală ca formă de satisfacere a nevoilor


individului s-a bazat pe:
c) Producerea bunurilor marfare în scopul satisfacerii
nevoilor prin schimb;

7. Pot fi considerate dezavantaje ale diviziunii muncii:

62
b) Creşterea productivităţii muncii;

8. Pentru a stabili tipul economiei de piaţă se analizează:


c) Gradul de intervenţie al statului în economie;

9. Identificaţi care din afirmaţiile de mai jos reprezintă


avantaje ale economiei de piaţă concurenţială:
a) Creşterea datoriilor neplătite de hypermarketuri;

10. Putem spune că piaţa este centrul vital al economiei


deoarece:

d) Activitatea economică se desfăşoară prin intermediul


pieţei.
A=a+c+d; B=b+c+d; C=a+d; D=a+b+c+d.

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. În economia naturală accesul la bunuri se făcea
preponderent prin schimb.A

63
2. În economia naturală întâlnim atât bunuri libere, cât şi
bunuri economice.A
3. Din punct de vedere istoric între economia naturală şi
cea de schimb există o foarte clară demarcaţie.F
4. Economia planificată se bazează pe existenţa
proprietăţii private.F
5. Economia mixtă reprezintă o îmbinare dintre
proprietatea de stat şi cea particulară în care prima este
predominantă.F
6. Economia de piaţă este o economie puternic
monetarizată.A
7. Economia de piaţă este o economie în care profitul
reprezintă mobilul activităţii tuturor agenţilor
economici.A
8. În ţara noastră, trecerea de la economia
hipercentralizată la economia de piaţă concurenţială a
condus la lichidarea monopolului statului şi a proprietăţii
de stat.A
9. În condiţii de libertate economică, preţul se formează
prin deciziile guvernului.F
10. Economia naturală ca formă de satisfacere a nevoilor
individului s-a bazat pe autoconsum.A

64
65