Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 7. CEREREA ŞI OFERTA.

LEGEA CERERII ŞI OFERTEI

PROBLEME DE SEMINAR
1. Cererea. Extinderea şi contracţia cererii;
2. Factorii de influienţă ai cererii;
3. Elasticitatea cererii şi importanţa cunoaşterii ei de
către agenţii eonomici;
4. Oferta şi factorii de influienţă şi elasticitate;
5. Interacţiunea ofertei cu cererea. Echilibrul pieţei.

TERMENI CHEIE
Bunuri de lux Extinderea ofertei
Bunuri neînrudite Efect de substituire
Bunuri complementare Funcţia cererii
Bunuri substituibile Funcţia ofertei
Cererea pieţei Oferta elastică
Cantitate cerută Oferta cu elasticitate unitară
Coeficientul elasticităţii cererii Oferta inelastică
Coeficientul elasticităţii ofertei Paradoxul Giffen
Contracţia ofertei Perioada pieţei
Elasticitatea cererii Preţul pieţei
Elasticitatea ofertei Venitul total

140
GRILE
1. Cererea :
a) Exprimă ansamblul cantităţilor cerute la diferite
niveluri de preţ;

2. Cererea totală reprezintă:


d) Suma cererii tuturor cumpărătorilor unui anumit bun.

3. Atunci când cantitatea oferită creşte cu 50%, preţul


iniţial este de 10 u.m., iar elasticitatea ofertei în funcţie
de preţ este egală cu 2, preţul se modifică cu:
b) 0,75 u.m.;

4. Cererea pentru un bun nu este dependentă în mod


direct de:
c) Oferta de pe piaţă;

5. Dacă preţul unui bun se reduce de la 1000 u.m.la 900


u.m., iar cantitatea cerută creşte de la 400 buc. la 700
buc., coeficientul de elasticitate al cererii la preţ este:
b) 7,5;

141
6. Între cerere şi preţ se poate aprecia că există
următoarea relaţie:
c) Modificarea preţului nu influienţează cererea în niciun
sens;

7. Curba cererii:
a) Reflectă evoluţia cantităţii cerute la modificarea
preţului unui bun;

8. Elasticitatea cererii la preţ reprezintă:

b) Modificarea relativă a cantităţii cerute în funcţie de


influienţa preţului;

9. Care dintre factorii de mai jos influienţează atât


elasticitatea cererii cât şi a ofertei:

d) Gradul de substituire al bunurilor.

10. Când există exces de ofertă:

142
b) Cantitatea cerută este mai mică decât cantitatea
oferită;

11. Dacă există un deficit al cererii pe piaţă:


c) Cantitatea oferită depăşeşte cantitatea cerută;

12. Preţul de echilibru:


a) Satisface atât pe vânzător cât şi pe cumpărător;

13. Preţul de echilibru creşte când:


b) Se reduce cantitatea vândută;

14. Bunurile substituibile sunt acelea care:


c) Satisfac aceleaşi nevoi sau trebuinţe ca şi bunul în
discuţie;

15. Cererea unui bun este inelastică faţă de preţ dacă:


a) Se modifică într-o proporţie mai mică faţă de
modificarea procentuală a preţului bunului;

16. Între cerere şi preţ se poate aprecia că:

143
a) Există o interdependenţă;

17. Bunurile A şi B sunt substituibile. Când creşte preţul


bunului A:
b) Cererea pentru bunul A scade, iar cererea pentru bunul
B creşte;

18. Dacă preţul creşte, care este relaţia corectă dintre


forma cererii şi venitul total obţinut de producător:
a) Dacă cererea este inelastică – venitul total al
producătorului creşte;

19. Coeficientul de elasticitate al cererii în funcţie de preţ


este:
d) Negativ.

20. Modificarea preţului în cazul ofertei inelastice, se


reflectă în modificarea cantităţii oferite:
b) Într-o măsură mică;

21. Când pe piaţă se înregistrează pentru un bun un exces


de ofertă, preţul:

144
d) Scade.

22. Când preţul unui bun creşte, producătorii


reacţionează:
b) Crescând cantitatea oferită pe piaţă;

23. În cazul ofertei inelastice, coeficientul de elasticitate


în raport cu preţul va fi:
c) 0< EO/P <1 ;

24. Oferta este elastică în raport cu preţul unui anumit


bun economic atunci când:
a) Cantitatea oferită este mai mare decât procentul
modificării preţului;

25. În codiţiile menţinerii constante a ofertei:


c) Creşterea veniturilor consumatorilor ar putea
determina creşterea preţului de echilibru;

26. Pentru bunurile normale, efectul de substituţie:


a) Acţionează în acelaşi sens ca şi efectul de venit;

145
27. Creşterea cantităţii oferite dintr-un bun se datorează:

b) Creşterii preţului bunului pe piaţă;

28. Cererea pentru un bun destinat consumului se poate


modifica datorită influienţei:
a) Introducerii unei noi taxe;

29. Dacă cererea pentru pâine este inelastică, atunci:


a) Când creşte preţul vor creşte şi încasările
comercianţilor;

30. Dacă preţul unui bun scade cu 10%, iar veniturile


încasate se reduc cu 10% atunci cererea este:
b) Perfect inelastică;

31. Coeficientul de elasticitate al cererii faţă de venit are


valoarea 1. Dacă preţul de vânzare al bunului creşte,
atunci venitul obţinut din vânzarea acestui bun:
c) Creşte proporţional cu creşterea preţului;

146
32. Dacă cererea este perfect inelastică, coeficientul de
elasticitate al cererii în funcţie de preţ va fi:
c) Ce = 0;
ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE
RĂSPUNSURI:

1. Cererea pentru un bun depinde de:


a) Dorinţele consumatorilor;

2. Care din relaţiile de mai jos sunt corecte:


c) Când creşte cererea va scădea preţul bunului respectiv;

3. Oferta pe termen scurt este influienţată de:


b) Costul producţiei;

4. Elasticitatea cererii:
a) Exprimă sensibilitatea ofertei la modificarea cererii;

5. Se poate diminua preţul de echilibru dacă se reduce:


b) Venitul cumpărătorilor;

6. Creşte cantitatea oferită dintr-un bun dacă:

147
c) Creşte preţul bunului, caeteris paribus;

7. Factorii de influienţă ai cererii sunt:


b) Preţul bunurilor complementare;

8. Preţul de echilibru poate să scadă dacă:


b) Oferta creşte, cererea rămâne constantă;

9. Oferta unui bun va creşte atunci când:


d) Se introduce în producţie o tehnologie mai
performantă.
A=a+c; B=b+c; C=a+d; D=a+b+d.

10. Care dintre afirmaţiile următoare sunt corecte:


a) Modificarea preţului factorilor de producţie atrage
după sine modificarea în sens invers a cantităţii oferite
din bunul X;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Cererea nu se confundă cu cantitatea cerută.A

148
2. Între cererea unui bun şi preţul acestuia nu există o
relaţie de cauzalitate.A
3. Între cererea unui bun şi preţul acestuia se stabileşte o
relaţie de cauzalitate.F
4. Pentru bunurile inferioare cererea creşte odată cu
sporirea veniturilor.F
5. Oferta evidenţiază preţul maxim pe care îl acceptă
producătorii pentru vânzarea unei cantităţi dintr-un bun.F
6. Dacă taxele pe care le plăteşte producătorul scad,
oferta se va reduce corespunzător.F
7. Dimensiunile cererii şi ofertei sunt rezultatul
comportamentului economic al consumatorului şi
producătorului.A
8. La preţul de echilibru, intenţiile cumpărătorilor coincid
cu cele ale vânzătorilor.A
9. O reducere a venitului unei familii va determina mai
întâi contracţia cererii şi apoi creşterea acesteia.F
10. Acordarea de subvenţii încurajează sporirea ofertei
deoarece cresc preţurile pe piaţă.A

149