Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 8.

CONCURENŢA ŞI
FORMELE EI

PROBLEME DE SEMINAR
1. Concurenţa: definiţie şi modalităţi de desfăşurare;
2. Direcţii de acţiune ale concurenţei;
3. Concurenţa perfectă – situaţia ideală;
4. Concurenţa imperfectă şi formele acesteia;
5. Strategii concurenţiale.

TERMENI CHEIE
Cartel Pieţe concentrate
Concurenţă loială şi Pieţe transparente
neloială
Concurenţă monopolistică Piaţă cu concurenţă
perfectă
Duopol Piaţă cu concurenţă pură
Echilibrul pieţei Preţ de monopol
Monopolul Preţ relativ
Oligopolul Trust

GRILE
1. Concurenţa presupune că:
c) Există competiţie între agenţii economici;

2. Concurenţa reprezintă:

164
a) Competiţie între agenţii economici;

3. Numărul, dimensiunea vânzătorilor şi a cumpărătorilor


determină:
b) Forma de piaţă;

4. Concurenţa perfectă:
b) Este un model pur teoretic şi ideal;

5. Concurenţa monopolistică se diferenţiază de


concurenţa perfectă prin:
d) Diferenţierea produselor ce aparţin aceleiaşi ramuri.

6. Piaţa cu concurenţă perfectă se mai numeşte:


a) Piaţă cu concurenţă pură;

7. Cartelul reprezintă o formă de înţelegere în care:


c) Mai multe firme îşi păstrează independenţa de
producţie şi financiară dar fac înţelegeri privind stabilirea
preţului pe piaţă;

8. Monopolul:

165
d) Reprezintă situaţia nedorită de piaţă.

9. Când există câteva fime care domină o piaţă, aceasta


este de:
b) Oligopol;

10. În cazul pieţei monopolistice:


d) Producătorii nu pot influienţa preţul.

11. Identificaţi strategia concurenţială prin care se


urmăreşte obţinerea supremaţiei în vânzarea unui produs:

c) Strategia efortului concentrat;

12. Pe piaţa cu concurenţă perfectă o firmă atinge starea


de optim atunci când:
a) Cmg = Vmg, dar pe termen scurt, la orice creştere a
producţiei relaţia devine Cmg>Vmg;

13. Atomicitatea pieţei este caracterizată prin:


a) Numeroşi producători şi consumatori care au forţă
economică redusă;

166
14. Piaţa caracterizată prin numeroşi ofertanţi şi un
singur agent al cererii este:
a) Piaţa de monopson;

15. Piaţa pe care acţionează numeroşi vânzători şi


numeroşi consumatori se numeşte:
d) Piaţa cu concurenţă monopolistică.

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:

1. În condiţiile unei economii de piaţă concurenţiale, care


dintre afirmaţiile de mai jos sunt corecte?
a) Preţurile se formează liber;

2. Pe piaţa comună a Uniunii Europene:


b) Producătorii urmăresc minimizarea costurilor;
A=a+b; B=a+b+c; C=b+c+d; D=a+b+c+d.

167
3. Strategiile concurenţiale:
b) Au ca scop promovarea unui singur produs;

4. Pe piaţa de oligopol, firmele:


d) Produc numai bunuri de strictă necesitate.
A=a+c; B=c+d; C=a+b+d; D=a+b.

5. Bariere mari la intrarea sau ieşirea pe piaţă a


producătorilor există:
d) Pe piaţa monopolistică.
A=a+b; D=b+c; C=a+b+d; D=a+b+c+d.

6. Caracteristicile concurenţei perfecte sunt:


c) Libera intrare pe piaţă şi fluiditatea cererii şi a ofertei;

7. Ce credeţi ca nu este adevărat:


a) Piaţa exclude concurenţa;

8. Despre piaţa cu concurenţă imperfectă se poate spune


că:
b) Este perfect transparentă;
;

168
9. Pe piaţa cu concurenţă monopolistică:
d) Există dificultăţi la intrarea în ramură.
A=a+b+d; B=b+c+d; C=b+c; D=a+b.

10. Oligopsonul este forma de concurenţă în care există:


c) Atomicitatea ofertei;

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Pieţele din ţările cu economie capitalistă dezvoltată se
apropie de modelul pieţei cu concurenţă perfectă.F
2. Bursa de mărfuri se apropie de piaţa cu concurenţă
perfectă.A
3. Produsele comercializate sub diferite mărci de
producţie sunt considerate omogene dacă satisfac aceeaşi
nevoie.F
4. Pe piaţa cu concurenţă perfectă bunurile sunt
tranzacţionate la cel mai bun preţ atât pentru vânzător cât
şi pentru cumpărător.A
5. Segmentul de piaţă grupează consumatorii după cel
puţin o trăsătură comună.A

169
6. Dacă cererea este formată dintr-un număr mare de
consumatori şi un număr mare de producători care nu pot
influienţa preţul, piaţa este monopolistică.A
7. Formarea monopolului se explică şi prin existenţa unor
patente, care pentru anumite produse sunt deţinute de
către o singură firmă.A
8. În condiţiile concurenţei loiale toţi agenţii economici
cunosc reglementările legale şi le respectă.F
9. Situaţia în care pe piaţă există un singur consumator şi
un singur producător se numeşte duopol.F
10. Comportamentul unei firme oligopoliste este unul
strategic, fiecare competitor fiind nevoit să ţină seama de
deciziile celorlalţi.A

170