Sunteți pe pagina 1din 7

CAPITOLUL 9.

PREŢURILE ŞI
FORMAREA ACESTORA

PROBLEME DE SEMINAR
1. Definirea preţului prin prisma teoriilor cu privire la
valoare;
2. Funcţiile preţului şi importanţa acestora;
3. Tipurile de preţuri şi semnificaţia lor;
4. Formarea preţurilor pe diferite tipuri de piaţă.

TERMENI CHEIE
Preţ acceptat Preţuri libere
Preţuri administrate Preţuri mixte
Preţ de echilibru Raritatea bunurilor
Preţuri unice Teoria obiectivă a valorii
Preţuri cu TVA şi fără TVA Teoria subiectivă a valorii
Preţuri diferenţiate Utilitate

GRILE
1. Teoria obiectivă a valorii consideră preţul ca fiind
expresia:
c) Muncii omeneşti încorporate într-o anumită marfă;

2. Teoria subiectivă a valorii consideră preţul ca fiind dat


de:

177
c) Utilitatea marginală a unei mărfi;

3. Conform teoriei contemporane a valorii, valoarea unei


mărfi este determinată de:
a) Consumul factorilor de producţie şi de utilitatea
marginală şi raritatea bunurilor;

4. Preţul pieţei are următoarele caracteristici:


a) Acceptat de piaţă;

5. Limita minimă a preţului este determinată de:


d) Costul de producţie al bunului.

6. Prin sintagma „preţuri libere” înţelegem:


a) Preţurile formate în cadrul pieţei cu concurenţă
perfectă;

7. Preţurile stabilite pe pieţe în care statul intervine se


numesc:
c) Preţuri administrate;

8. Preţurile de intervenţie pot fi utilizate pentru:

178
a) Achiziţionarea de produse agricole, fiind în acest caz
minim garantate;

9. Preţul de echilibru reprezintă:


d) Preţul la care cererea este egală cu oferta.

10. Care dintre următoarele variante nu este corectă:


a) Preţul oferă informaţii numai cumpărătorilor privind
raportul cerere-ofertă;

11. Preţurile cu TVA reprezintă:


c) Preţul plătit de consumator, atunci când cumpără un
bun sau serviciu;

12. Preţul în condiţiile de monopol este:


d) Un preţ administrat cu care firma de monopol vine pe
piaţă.

13. Maximizarea profitului se asigură în condiţiile în


care:
d) Costul marginal este egal cu venitul marginal.

179
14. În condiţiile concurenţei monopoliste preţurile:
b) Cunosc tendinţe contradictorii;

15. În situaţia de oligopol în care firmele au costuri de


producţie diferite :
d) Fiecare firmă va urmări atragerea de noi clienţi şi
cucerirea de noi pieţe de desfacere.

ALEGEŢI COMBINAŢIA CORECTĂ DE


RĂSPUNSURI:
1. În teoria mixtă a valorii, preţul este determinat de:
a) Consumul factorilor de producţie;

2. Preţul, în condiţiile economiei contemporane,


imperfecte, se stabileşte ţinând seama de următorii
factori:
c) Capacitatea de producţie, pusă în evidenţă prin cerere;

3. Preţul poate fi definit ca:


b) Măsura unui bun sau serviciu în expresie monetară;

180
4. Reprezintă caracteristici ale preţurilor în economia
contemporană:
c) Se formează liber, nu este reglementat de nicio regulă;

5. Sunt funcţii ale preţului:


c) Funcţia de informare;

6. După gradul de flexibilitate se întâlnesc preţuri:


d) Preţuri diferenţiate.
A=a+b; B=b+c; C=a+b+c+d; D=b+d.

7. După sistemul de formare a preţurilor se pot identifica:


b) Preţuri fără TVA;

8. Statul poate controla preţurile din economie prin:


b) Achiziţionarea de către stat, la preţuri convenabile, a
unor cantităţi de bunuri, pentru susţinerea producătorilor
din anumite domenii;

9. Politicile de preţuri adoptate de stat urmăresc:

181
a) Asigurarea unor preţuri avantajoase aducătoare de
venituri la bugetul statului pentru întreprinderile ce
acţionează în domeniul exploatării resurselor subsolului;

10. Formarea preţurilor este un proces complex


influenţat:
d) Numai de raportul cerere-ofertă.
A=a+b; B=b+c; C=a+d; D=a+b+c.

CARE DINTRE URMĂTOARELE PROPOZIŢII


SUNT A/F
1. Firmele cooperează pe piaţa monopolistică pentru
fixarea preţului pentru produsele lor.F
2. Conform teoriei subiective valoarea este dată de
utilitatea marginală a bunurilor.A
3. În teoria contemporană a valorii, preţul este determinat
de utilitatea marginală şi raritatea bunului.A
4. Preţul poate fi definit ca măsură a unui bun sau
serviciu în expresie monetară.A
5. Preţul transmite informaţii privind raritatea sau
abundenţa factorilor de producţie pe piaţă.A

182
6. Preţul mare se practică numai la produsele de calitate
superioară.F
7. În condiţiile concurenţei perfecte preţurile se formează
liber.A
8. Preţul administrat este întotdeauna mai mic decât
preţul liber.F
9. Pe o piaţă de monopson, profitul unei firme este
maxim atunci când venitul său marginal egalează costul
marginal.A
10. Curba costului marginal intersectează întotdeauna
curba costului total mediu în punctul de minim al
acesteia.A

183