Sunteți pe pagina 1din 2

IIOCOJIbCTBO YKPAÎHH AMBASADA UCRAINEI

B PECnYBJimi MOJUOBA ÎN REPUBLICA MOLDOVA

syji. Bacijie Jlyny, 17 Tel: (0037322) 58 21 51 str. Vasile Lupu, 17


Tel./fax (0037322) 58 21 08
M.KHUJHHiB, 2008, MojiflOBa http ://moldo va. mfa. gov.ua/
Chişinău, 2008, Moldova
E-mail: cmb md@mia.gov.ua

.3 / " Q/_2018 p. JMb 6136/ 3B- 'H


Către
Preşedinte al Consiliului Coordonator
al Audiovizualului
domnului Dragoş Vicol

Stimate domnule Preşedinte,


Am onoarea de a Vă transmite anexat informaţia referitore la indicarea corectă a
teritoriilor Ucrainei, temporar ocupate de către Federaţia Rusă.
Vă rog să contribuiţi la asigurarea indicării corecte a teritoriilor temporar
ocupate ale Ucrainei în producţia audiovizuală produsă şi folosită în Republica
Moldova.
Primiţi asigurare de înaltă consideraţiune şi profund respect

Anexă: 1 filă.

Ambasador
Cu respect,
(\
\jW [ Ivan Hnatyshyn

—>

S O r lo v (+ 3 7 3 22 92 92 9 5 )
M .Thii.or!o\ iu m fa .g o v .u a
/ /' ‘/A - c /
J-( l l t f L( t n
Non paper

Cu privire la indicarea corectă a teritoriilor Ucrainei, temporar ocupate de


către Federaţia Rusă

Republica Autonomă Crimeea şi oraşul Sevastopol sunt părţi inalienabile ale


Ucrainei, asupra cărora supremaţia se exercită prin Constituţia şi legile Ucrainei.
întreaga lume civilizată a impus sancţiuni Rusiei, ca pedeapsă pentru anexarea
teritoriului Crimeii, parte suverană a Ucrainei. Crimeea nu este nici teritoriu rusesc, nici
„teritoriu disputat”. Republica Autonomă Crimeea şi oraşul Sevastopol sunt teritorii ale
Ucrainei, care temporar sunt ocupate de către Federaţia Rusă.
Conform Rezoluţiei Adunării Generale a ONU din 27 martie 2014 N°68/262 „Cu
privire la integritatea teritorială a Ucrainei” comunitatea internaţională şi-a confirmat
angajamentul, cerând respectarea suveranităţii, independenţei politice şi a integrităţii
teritoriale a Ucrainei în hotarelele ei recunoscute pe plan internaţional, chemând toate
statele de a renunţa şi de a se abţine de la acţiunile, îndreptate spre încălcarea parţială sau
totală a unităţii naţionale şi integrităţii teritoriale a Ucrainei, inclusiv a oricărei încercări
de a schimba hotarele Ucrainei cu ajutorul ameninţării sau a utilizării forţei sau altor
mijloace nelegitime; chemând toate statele, organizaţiile internaţionale şi agenţiile
specializate de a nu recunoaşte schimbările introduse în statutul Republicii Autonome
Crimeea şi a oraşului Sevastopol în baza "referendumului”, desfăşurat pe 16 martie 2014
şi de asemenea de a se abţine de la orice altfel de acţiuni sau măsuri care ar putea fi
interpretate ca o recunoaştere a oricărui astfel de statut modificat.
Alte Rezoluţii ale AG ONU 71/205 din 19 decembrie 2016 şi 72/190 din 19
decembrie 2017 „Despre situaţia drepturilor omului în Republica Autonomă Crimeea şi
oraşul Sevastopol (Ucraina)” oferă o formulare clară a statutului Republicii Autonome
Crimeea şi a oraşului Sevastopol ca părţi ale teritoriului Ucrainei şi condamnă ocuparea
temporară a Crimeei de către Federaţia Rusă şi nu recunosc încercarea anexării ei de
către statul ocupant.
Crimeea - este Ucraina.
Ucraina contează că, toate părţile şi actorii internaţionali vor rămâne întotdeauna
imparţiali şi obiectivi şi de asemenea vor demonstra respect faţă de integritatea teritorială
şi suveranitatea Ucrainei.
Nerespectarea acestor cerinţe contravine principiilor fundamentale ale dreptului
internaţional.