Sunteți pe pagina 1din 11

3.

Calcului regimului de aşchiere şi consumul energetic

3.1 Adâncimea de așchiere

Adâncimea de așchiere t se alege în funcție de următorii factori: puterea mașinii, material, forma
plăcuței, raza la vârf, fragmentator de așchii și calitatea plăcuței.
Condiții restrictive: t > rε, unde rε reprezintă raza plăcuței;
t < l/2, unde l reprezintă dimensiunea plăcuței (tab.2.5)
t=(di – d) / 2 = mm
La prelucrări de finisare se consideră adâncimea de așchiere t=0.5 mm

3.2 Avansul

Avansul depinde de aceeași parametrii ca și adâncimea t. În plus, la finisare raza plăcuței - rε este
influențată de alegerea avansului. Condiții restrictive: s < rε
O valoare mică a valorii avansului s cauzează probleme la fragmentarea așchiilor și scade
durabilitatea sculei.
La faza de degroșare avansul se alege (tab. 3.1) în funcție de diametrul piesei prelucrate și de adâncimea
de așchiere - s = F (d , t)
Materialul Diametrul Adâncimea de așchiere t [mm]
prelucrat piesei 3 5 8 12
20 0.3...0.4 - - -
Oțel carbon și

pâna la
oțeluri aliate

40 0.4...0.5 0.3...0.4 - -
[mm]
60 0.5...0.9 0.4...0.8 0.3...0.7 -
100 0.6...1.2 0.5...1.1 0.5...0.9 0.4...0.8
400 0.8...1.2 0.7...1 0.6...0.8 0.5...0.6
40 0.4...0.5 - - -
aliaje de
Fontă și

60 0.6...0.9 0.5...0.8 0.4...0.7 -


cupru

100 0.8...1.4 0.7...1.2 0.6...1 0.5...0.9


400 1...1.4 1...1.2 0.8...1 0.6...0.8
Tab.3.1- Alegerea avansului la faza de degroșare exterioară, la prelucrarea cu plăcuțe din carburi
metalice [9]. Valori mai mari ale avansului se vor lua pentru valori mai mici ale adâncimii t și pentru
prelucrarea materialelor cu rezistență mecanică mai redusă.

La faza de finisare, avansul se alege (tab. 3.2) în funcție de raza la vârful sculei și de rugozitatea
admisibilă - s = F (rε , Ra )
Raza la Rugozitatea admisibilă Ra [μm]
vârful 12.5 6.3 3.2 1.6
cuțitului Viteza de așchiere v, [m/min]
rε [mm] v<60 v>60 v<60 v>60 v<60 v>60 v<60 v>60
0.5...1 - - - - 0.08...0.15 0.1...0.15 0.02...0.04 0.03...0.06
1...1.5 0.2...0.4 0.3...0.5 0.1...0.2 0.12...0.24 0.08...0.2 0.1...0.2 0.03...0.06 0.05...0.08
1.5...2 0.3...0.6 0.4...0.65 0.25...0.3 0.2...0.4 0.1...0.25 0.15...0.25 0.03...0.06 0.05...0.1
>2 0.4...0.6 0.5...0.7 0.25...0.4 0.3...0.5 - - - -
Tab.3.2- Alegerea avansului la faza de finisare exterioară, la prelucrarea cu plăcuțe din carburi metalice [9].
1
s= mm/rot
Din gama de avansuri a strungului SN 320 (tab.3.3) se alege valoarea imediat inferioară sau cel mult egală
cu valoarea lui s.

Tab. 3.3-Gama de avansuri longitudinale pentru SN320 (0.03-3.52 mm/rot)

3.2.1 Verificarea avansului d.p.d.v. a rugozității suprafeței prelucrate Ra


s = CSR Rae5 rεe6 3.1[6]
Unghiul de atac principal χ CSR e5 e6
(unghiul de atac secundar χ1)
450 (450) 0.0909 0.487 0.528
0 0
70 (20 ) 0.0899 0.509 0.463
0 0
90 (5 ) 0.0893 0.597 0.297
Tab.3.4- Coeficienții CSR, e5 și e6 [6]
CSR = ; e5 = ; e6 =
Ra = μm – rugozitatea admisibilă a suprafeţei prelucrate
rε = mm – raza la vîrful plăcuţei
s= mm/rot
3.2.2 Verificarea avansului d.p.d.v. a rezistenţei cozii cuţitului.
Y1
3,33h 2 b
s 4.2[6]
C4 Lt x1 HB n1

Fig.3.5 - Solicitarea la încovoiere a cuțitului de strung cu secțiune dreptunghiulară


unde: L=1,5h = – lungimea cuţitului în consolă;
Se alege: h= 25 mm – înǎlţimea cozii cuţitului
b= 25 mm – lǎţimea cozii cuţitului
C4 = 35,7 -coeficient de material pentru oțel; 3.3[6]
C4 = 51.4 -coeficient de material pentru fontă; 3.4[6]
x1 = 1; y1 = 0,75 - pentru oțel și fontă 3.5[6]
HB = – duritatea Brinell a materialului prelucrat;
2
n1=0,35- pentru oțel și fontă 3.6[6]
s= mm/rot
3.2.3 Verificarea avansului d.p.d.v. a rezistenţei plăcuţei.

8,3c1,8
s  0,3 k  , pentru prelucrarea oțelului cu Rm > 600 N/mm2 3.7[6]
t Rm
c1,8
s  0,13 0.5 k  ,pentru prelucrarea oțelului cu Rm ≤ 600 N/mm2 3.8[6]
t Rm
unde: c = mm – grosimea plăcuţei
Rm = daN/mm2 – rezistenţa la rupere pentru ......................

( ) 3.9[6]
unde: Xs= 0.7 când Rm > 600 N/mm2
Xs= 0.87 când Rm ≤ 600 N/mm2
Pentru prelucrarea fontei, avansurile calculate cu formula 4.8 se măresc prin înmulțirea cu următorii
factori de corecție Cs:
Cs = 3,2 - pentru fontă moale (HB=150....170);
Cs = 2.7 - pentru fontă cu duritate mijlocie (HB=180....200);
Cs = 2.4 - pentru fontă dură (HB=210....230).
s= mm/rot
3.2.4 Verificarea avansului d.p.d.v. al rigidităţii piesei
Pentru prinderea semifabricatului în universal și sprijin în vârful păpușii mobile, se calculează
avansul maxim:

3
4,36 Ef adm D  D 
s  y1  
C4 t x1 HB n1  L  tab.3.10[6]

unde: fadm≈0,25T – săgeata admisibilă la încovoiere;


T= mm – toleranţa la diametrul D
fadm=0,1mm - la finisare;
fadm=0,2mm - la degroșare;
E=2,1*105N/mm2 – modulul de elasticitate pt. oţel;
D= mm – diametrul minim al piesei ;
L= mm – lungimea piesei între vârfuri;
s= mm/rot
Condiţii verificate pentru s = mm/rot.
Dacă valoarea avansului ales tabelar este mai mic decât cel verificat cu formulele 3.1, 3.2, 3.7-3.8,
și 3.10, se alege cel din urmă.

3
3.3 Viteza de aşchiere

Cv
v n k1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6 k 7 k 8 k 9
 HB  3.11[6]
T mt xv s yv  
 200 
unde: T - durabilitatea cuţitului;
T = 90 min, pentru oțel (secțiunea cozii 25x25) 3.12[6]
T = 90 min, pentru fontă (secțiunea cozii 25x25) 3.13[6]
m = 0,125 - pentru plăcuță P și M 3.14[6]
m = 0,15 - pentru plăcuță K 3.15[6]
material n
oțel carbon cu HB≤130 1
oțel carbon cu HB>130 1.7
oțel aliat, fontă și aliaje de cupru 1.5
Tab.3.6 - Exponentul durității "n" [6]

Materialul părții așchietoare Materialul de Avansul Condiții de prelucrare


a sculei prelucrat [mm/rot] Cu răcire Fără răcire
CV xV yV CV xV yV
Carburi metalice K40 Fontă și aliaje de s≤0.3 133 0.22 0.4 126 0.22 0.4
cupru s>0.3 123 0.22 0.5 112 0.22 0.5
Carburi metalice Oțel, aliaje de Al s<0.3 257 0.18 0.2 242 0.18 0.2
și Cu s=0.3...0.75 294 0.18 0.35 267 0.18 0.35
P10 s>0.75 285 0.18 0.45 259 0.18 0.45
Tab.3.7 Coeficienții CV, xV și yV [6]

 q 
k1    3.16[6]
 20 * 30 
q= mm2 – aria secţiunii transversale a cozii cuţitului;
ξ = 0,08 - pentru oțel;
ξ = 0,04 - pentru fontă și aliaje neferoase;
k1 =

 45 
k2    3.17[6]
 
χ= – unghi de atac principal;
δ = 0,3 - pentru carburi metalice P și M;
δ = 0,45 - pentru carburi metalice K.
k2 =
0 , 09
a
k3   
 1  3.18[6]

a = 15- pentru plăcuțe dure;


0
χ1 = – unghi de atac secundar;
4
k3 =

r
k4   
2 3.19[6]
r= mm – raza la vîrful plăcuţei;
μ = 0,1 - pentru degroșare;
μ = 0,2 - pentru finisarea oțelului și a aliajelor de Al și Mg;
μ = 0,08 - pentru finisarea fontei și a aliajelor de Cu.
k4 =
Materialul de Materialul părții așchietoare a Valoarea
prelucrat sculei
coeficientului k5

Fontă și K40 0.83


materiale K30 1
K10 1.32
dure P30 0.7
P20 0.85
Oțel P10 1
P01 1.5
Tab.3.8- Valorile coeficientul k5 [6]
k5 =

Materialul de prelucrat Valoarea coeficientului k6


Oțel carbon cu conținut de C < 0.6 % 1
Oțel carbon cu conținut de C > 0.6 % 0.85
Fontă cenușie, fontă maleabilă și aliaje de Cu 1
Oțel aliat cu Cr, Cr-Ni, 0.9
Oțel rapid de scule, oțel înalt aliat, oțel inoxidabil 0.65
Tab.3.9- Valorile coeficientul k6 [6]
k6 =

Tipul semifabricatului Valoarea coeficientului k7


Laminat la rece 1.12
Laminat la cald, normalizate și îmbunătățite 1
Recopt 0.9
Tab.3.10- Valorile coeficientul k7 [6]
k7 =

Starea materialului Valoarea coeficientului k8


Oțel fără țunder 1
Oțel cu țunder 0.9
Fontă fără crustă 1
Fontă cu crustă cu duritatea HB<160 0.9
Fontă cu crustă cu duritatea HB=160...200 0.8
Fontă cu crustă cu duritatea HB>200 0.7
Tab.3.11- Valorile coeficientul k8 [6]
5
k8 =

Forma suprafeței de degajare Valoarea coeficientului k9


Formă plană 1
Formă concavă 1.05
Cu fațetă 1.15
Plană cu unghi de degajare negativ 1.2
Tab.3.12- Valorile coeficientul k9 [6]
v= m/min

3.4 Turaţia
1000v
n
D1 3.20
D1 = mm - diametrul prelucrat la faza precedentă
n= rot/min
Treptele de turaţii directe ale strungului SN320: 31.5; 40; 50; 63 ; 80; 100; 125; 160; 200;
250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600 rot/min
Din gama de turaţii a strungului SN 320 s-a ales n= rot/min
vrecalculat = v*nSN320/n= m/min

3.5. Forţele de așchiere

Forţa de aşchiere are o mărime şi direcţie de acţiune ce depind de: calitatea materialului prelucrat,
mărimea elementelor regimului de aşchiere, parametrii geometrici ai sculei aşchietoare, lichidele de
răcire-ungere.
Forţa de aşchiere, din considerente de ordin practic, se consideră prin componentele ei:
-pe direcţia mişcării principale, Fp:
-pe direcţia mişcării de avans, Ff;
-radială faţă de semifabricat, Fr, (fig. 4.13)

Forţa rezultantă FR are valoarea: √ 3.21

6
Fig. 3.13 - Componentele forţei rezultante de aşchiere în cazul strunjirii longitudinale şi secţiunea aşchiei
nedetaşate

Parametri geometrici:
a - grosimea aşchiei nedetaşate:
b- lăţimea aşchiei nedetaşate
Aria aşchiei nedetaşate: A = ab = ts = mm2 3.22
Forța principală de așchiere se calculează cu formula
[N] 3.23
unde: kC -reprezintă forța specifică și se alege în funcție de materialul
prelucrat (tab.3.14)
Forța specifică kC [N/mm2]
Adancimea de așchiere -t- [mm]
Material
0.05
0.08

0.15

0.25
0.1

0.2

0.3
0.4
0.5
0.8

1,5
1

2
S235
3850
3555
3425
3195
3040
2930
2840
2705
2605
2405
2315
2160
2055
4760
4210
3975
3575
3320
3130
2985
2770
2615
2315
2185
1965
1825
C45

7
X5CrNi18-10
5730
5190
4955
4550
4285
4085
3935
3705
3535
3200
3055
2805
2640
X210CrW12
5155
4565
4305
3875
3595
3395
3235
3005
2835
2510
2365
2130
1975
Fc150
2315
2100
2005
1840
1730
1650
1590
1500
1430
1295
1235
1135
1065
Tab.3.14 - Forța specifică la prelucrarea cu plăcuțe din carburi metalice pentru diferite materiale [10]. Uzura
sculelor mărește forța de așchiere specifică cu aproximativ 30%. Valorile specificate în tabelul de mai sus include
această majorare.

kF - coeficient de corecție al forței principale de așchiere


3.24
Viteza de așchiere [m/min] = - coeficientul de corecție al vitezei de așchiere se alege pe
10-30 1.3 baza considerentului că creșterea vitezei de așchiere conduce la
31-80 1.1 scăderea forței de așchiere
81-400 1.0
Tab.3.15- coeficientul de corecție al vitezei de așchiere [10]
= - coeficientul de corecție al unghiului de atac principal χ

Materialul prelucrat χ0
10 20 30 45 60 75 90
Oțel, oțel turnat, aliaje de Al 1.32 1.16 1.08 1 0.98 1.03 1.08
Fontă - - 1.05 1 0.95 0.94 0.92
Tab.3.16- coeficientul de corecție al unghiului de atac principal χ [9]

= - coeficientul de corecție al unghiului de degajare γ


Materialul prelucrat ζr [daN/mm2] γ0
8 12 20 25 30
<50 - - 1.06 1 0.94
50...80 - 1.1 1 0.94 -
80...100 1.06 1 0.91 - -
Oțel, oțel turnat 100...120 1 0.94 - - -
8
HB
<150 - 1.1 1.1 1 1
150...200 1.06 1 1 - -
Fontă 200...260 1 0.94 0.94 - -
Tab.3.17- coeficientul de corecție al unghiului de degajare γ [9]
kl = - coeficientul de corecţie al lichidului de așchiere
Lichidul de așchiere Scăderea forței de așchiere în % kl
Prelucrare uscată 0 1
Apă cu sodă 3 0,97
Emulsie 10 0,9
Ulei mineral 15 0,85
Ulei sulfonat cu bază minerală 20 0,8
Ulei sulfonat cu bază vegetală 25 0,75
Tab.3.18- coeficientul de corecție al lichidului de răcire [9]

= - coeficientul de corecție al razei la vârf r


Raza la vârf r [mm]
Materialul prelucrat 0.5 1 2 3 5
Oțel, oțel turnat 0.87 0.93 1 1.04 1.1
Fontă 0.91 0.95 1 1.03 1.07
Tab.3.19- coeficientul de corecție al razei la vârf r [9]

Calculul componentelor radială Fr și axială Ff :


( ) = N 3.25
( ) = N
3.6 Puterea efectivă

3.26
unde Fz - forța principală de așchiere [daN];
Se verifică condiția: Ne < PSN320 (3kW) 3.28
Dacă condiția 3.28 nu este satisfăcută, se alege un strung cu un motor electric mai puternic.

4. Stabilirea geometriei tehnologice pentru tăișul principal


In scopul ascuțirii cuțitului (dacă este cazul) se folosește un dispozitiv care are 2 grade de libertate:
o rotaţie în jurul axei xx şi o rotaţie în jurul axei yy.
Ca urmare, pentru poziţionarea cuţitului la ascuţire sau reascuțire sunt necesare unghiurile :
În secţiunea xx
 x  unghiul de asezare lateral
 x  unghiul de degajare lateral
În secţiunea yy
 y  unghiul de asezare posterior

9
 y  unghiul de degajare posterior

Calculul parametrilor constructive necesari tehnologiei de ascuţire a cuţitului se face pe baza


metodei propuse de P.R. Rodin:
Pentru muchia tăişului principal:

tg y  cos   tg  sin   tg 


ctg y  cos   ctg 
tg x  sin   tg  cos   tg 
ctg x  sin   ctg 
Pentru λ>0 se aleg semnele de sus
Pentru λ<0 se aleg semnele de jos

10
5. Calcule de dimensionare și verificare a cuțitului de strung

5.1 Calculul secțiunii cozii cuțitului

√ 5.1[3]

unde: q1 = h/b = 1
q2 = l/h ≈ 1.5
Fc, Ff, Fr [daN] - componentele forței de așchiere;
l - lungimea de la vârful cuțitului la suportul port-cuțit;
ζai =9 daN/mm2 - rezistența admisibilă la încovoiere pentru OLC45
b= mm < 25 mm- Condiție satisfăcută

5.2 Calculul săgeții maxime a cuțitului

5.2[3]
4 2
E = 2.1*10 daN/mm - modulul de elasticitate pentru oțel;
- momentul de inerție pentru coada cuțitului [mm4];
fadm = 0.1...0.2mm - la degroșare;
fadm = 0.01...0.02mm - la finisare.
f= mm < fadm= mm - Condiție satisfăcută

11

S-ar putea să vă placă și